Вимоги до оформлення статей icon

Вимоги до оформлення статей
Скачати 40.37 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей
Дата14.08.2012
Розмір40.37 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття повинна бути структурована (поділена на розділи із заголовками) і відповідно до вимог ВАК України мати такі елементи:

 1. постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 2. аналіз останніх досліджень і публікацій з розглядуваної проблеми;

 3. формулювання мети статті (постановка завдання);

 4. методику досліджень;

 5. виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 6. висновки про дослідження;

 7. ключові слова.

Стаття подається автором українською, російською або англійською мовами на білому папері формату А5.

Кожна сторінка має бути підписана всіма авторами. Автор може опублікувати в одному номері не більше двох статей.

До статті додається:

 1. рецензія;

 2. експертний висновок про можливість відкритого публікування, завірений печаткою;

 3. індекс УДК;

 4. анотації українською, російською та англійською мовами;

 5. відомості про авторів;

 6. електронний варіант статті (можна надіслати на ptznau@ukr.net).

Статтю потрібно набирати в текстовому редакторі Word 97-2003 for Windows шрифтом Times New Roman (font 11) через один інтервал у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

 1. індекс УДК (зліва);

 2. ініціали, прізвища авторів, учений ступінь та звання (малі літери, курсив, справа, відступ зверху – 6 пт), кількість авторів – не більше чотирьох;

 3. назва статті (по центру, великі літери, напівжирний, відступ зверху і знизу – 6 пт);

 4. місце роботи, електронна адреса (по центру, font 10);

 5. анотація мовою статті (курсив, відступ зверху і знизу – 6 пт, зліва і права – 1,0 см);

 6. текст статті із заголовками (font 11), списком літератури (font 10);

 7. ключові слова (font 11);

 8. ініціали, прізвища, назва статті, анотація російською мовою;

 9. ініціали, прізвища, назва статті, анотація англійською мовою.

Поля: верхнє, нижнє – 2 см; внутрішнє – 1,7, зовнішнє – 1,8 (дзеркальні). Абзацний відступ – 1 см.

Відступ заголовків, таблиць, рисунків від тексту зверху і знизу – 6 пт.

Нумерація формул має бути послідовною, наскрізною, у круглих дужках. Потрібно нумерувати тільки ті формули, на які є посилання. Усі буквені позначення у формулах треба описувати словами (відступ зверху і знизу 6 пт).

Для набору формул, літерних позначень фізичних величин та індексів використовуються вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation:

 1. змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;

 2. функції, цифри, українські літери – прямий, Times New Roman;

 3. матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;

 4. грецькі літери, символи – прямий, Symbol.

Рисунки виконують у вигляді растрових зображень у форматах TIFF, PCX, BMP і додають до статті окремими файлами. Не припустимо використання закладеної графіки Microsoft Word.

Усі рисунки повинні мати підписи, вирівняні по центру. Підписи до рисунків (font 10) не допускається групувати з рисунками.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (font 11, курсив), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз. Написи на рисунках слід замінити буквеними позначеннями, а криві – цифрами, які роз’яснюються в підписах до рисунків. Легенда діаграми повинна розміщуватись в підрисуночному підписі.

Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний заголовок таблиць (font 10, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (напівжирний) – по центру.

Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розміщеними після них.

Список літератури має відповідати оновленим вимогам ВАК України.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

^ Приклад оформлення основних елементів статті

УДК 621.891

1М. В. Кіндрачук, д-р техн. наук., проф.,

2М. В. Лучка, канд. техн. наук., старш. наук. співроб.,

1А. О. Корнієнко, канд. техн. наук.,доц.

^ ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ

1Національний авіаційний університет, m_kindrachuk@ukr.net

2Інститут проблем матеріалознавства НАН України, ipms@mail.ru

^ Досліджено особливості нанесення композиційних електро-літичних покриттів за участю наночастинок та їх триботехнічних характеристик.

Вступ. ...

Постановка завдання. ....

Текст статті...

Висновки. ....

Список літератури

1. Киндрачук М. В. Эволюция структуры и свойств покрытий при трении / М. В. Киндрачук, Ю. Я. Душек, М. В. Лучка, В. Н. Гладченко // Порошковая металлургия. – 1995. – №5/6. – С. 104 – 110.

Киндрачук М. В., Лучка М. В., Корниенко А. А. Формирование износостойких покрытий // Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. зб. – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2009. – Вип. 52. – С…

Проведены исследования...

список лит.: 1 наим.

Kindrachuk M.V., Luchka M.V., Kornienko A.O. Creation wearproof coatings

In work research is lead...

Ключові слова: композиційні електролітичні покриття, напруження, термічна обробка, зносостійкість, градієнтні покриттяСхожі:

Вимоги до оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
move to 0-16332437
Вимоги до оформлення статей iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
move to 0-7904319
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вище вимогам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи