Вимоги до оформлення матеріалів icon

Вимоги до оформлення матеріалів
Скачати 30.16 Kb.
НазваВимоги до оформлення матеріалів
Дата14.08.2012
Розмір30.16 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до оформлення матеріалів:

Стаття повинна бути структурована і відповідно до вимог ВАК України мати такі елементи:

1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок.

Обсяг статті з рисунками, таблицями, списком літератури, анотаціями – 8-10 повних сторінок.

Статтю набирають з абзацним відступом (0,5 см) у текстовому редакторі Word for Windows ХР шрифтом Тіmes New Roman у режимі автоматичної розстановки переносів у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху, шрифт 14);

2) ініціали, прізвища авторів (справа, шрифт 14, малі літери, напівжирний), науковий ступінь, вчене звання;

3) назва статті (по центру, шрифт 14, великі літери, напівжирний);

4) анотації та назву статті українською мовою (шрифт 14, курсив до 3-5 рядків);

5) ключові слова;

6) текст статті;

7) література (шрифт 14);

8) ініціали, прізвище автора, назву статті та анотації російською та англійською мовами (шрифт 14, курсив до 3-5 рядків).

У літературі (шрифт 14), яка подається у порядку посилання, обов’язково вказують авторів, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок статті (ГОСТ 7. 1-84).

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела у тексті статті у квадратних дужках.

Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.

Кількість джерел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.

Статтю подають на електронному та паперовому носіях у редакцію українською мовою у одному примірнику, надрукованих через 1,5 міжрядкових інтервалів формату А4.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статтю подавати науково та стилістично відредагованою, вичитаною. Для аспірантів, ад’юнктів, здобувачів без наукового ступеня має додаватися рецензія наукового керівника. При порушенні вимог – стаття не розглядатиметься. Окремо подавати дані про автора статті: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посаду, домашню адресу, телефон (домашній, службовий чи мобільний).


Приклад оформлення основних елементів статті


УДК 340.111.5(045)

Р.А. Павленко,

доктор юридичних наук,

професор


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ


У статті визначаються організаційно-правові форми забезпечення державних інтересів. Автор робить висновок про те, що державні інтереси у організаційно-правовому відношенні безпосередньо пов’язані із функціонуванням державного механізму, державного апарату, який і реалізує правотворчу, юрисдикційну, правоохоронну діяльність відповідно до власних повноважень.


^ Ключові слова: організаційно-правова форма, державний механізм, державний апарат, державний інтерес.


Структура статті: вступ; аналіз досліджень і публікацій з проблеми; постановка завдання; основний матеріал; висновки.


Література

1. Конституційне право України: Підр. / За ред. Ю. М. Тодики, В. с. Журавського. – К. : Ін Юре, 2010. – 544 с.


^ Р.А. Павленко

Организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов

В статье определяются организационно-правовые формы обеспечения государственных интересов. Автор делает вывод о том, что все государственные интересы в организационно-правовом отношении непосредственно связаны с функционированием государственного механизма, государственного аппарата, который и реализует правотворческую, юрисдикционную, правоохранительную деятельность в соответствии с собственными полномочиями.


R.A. Pavlenko

Legal forms of providing of state interests

In the article are determined the legal forms of providing of state interests. An author gives a conclusion that state interests in an organization and legal relation are directly related to functioning of state mechanism, state machine which will realize law creation, jurisdiction, law-enforcement activity accordingly with own plenary powers.

Схожі:

Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів публікації: Структура статті повинна
Необхідно виділити назви кожного з елементів у тексті статті за зразком, наведеним у додатку Невиконання або часткове виконання цієї...
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Тези, які не відповідають вимогам, не будуть ухвалені до друку. Дозволяється спів
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів І міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (використовуйте стиль Main Title) Ім’я Прізвище (використовуйте стиль Author)
Вимоги до оформлення матеріалів І міжнародної конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (використовуйте стиль Main Title)
Вимоги до оформлення матеріалів iconІнструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки Загальні вимоги до оформлення документів І матеріалів робіт
На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів конференції
До опублікування приймаються тексти, підготовлені у форматі msword (. doc), які відповідають нижченаведеним вимогам
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Доклади та доповіді надсилати у форматі А4 набрані в редакторі Word (інтервал 1,5; поля: зверху, знизу, справа 1,5 см., зліва – 2,5...
Вимоги до оформлення матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Текст слід підготувати у редакторі word, формат вимоги до статей будуть надіслані окремо. Файли надсилаються електронною поштою на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи