Програма з історії україни icon

Програма з історії україни
Скачати 59.41 Kb.
НазваПрограма з історії україни
Дата14.08.2012
Розмір59.41 Kb.
ТипДокументи

Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи

ОНУ імені І.І.Мечникова


ПРОГРАМА

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА БАЗІ НЕПОВНОЇ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(9 КЛАСІВ)


2012 рік


 Пояснювальна записка  

 Програму вступної співбесіди з історії України розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 24 від 14 січня 2004 р., та чинної програми «Історія України. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів».

 ^ Розділ 1. Стародавня вітчизняна історія. Київська Русь. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства. 

Заселення території, інтенсивне переміщення великих мас людей, асиміляція племен. Перехід від осередків первісного суспільства, заснованих на кровноспоріднених зв'язках до ранньодержавних структур. Господарське освоєння території, перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства, індивідуалізація виробництва та споживання, товарообміну, майнової диференціації. Ускладнення форм суспільної організації та структури. Формування ранньодержавних та зрілих державних структур:

а) перетворення форм родоплемінного управління в державні (Скіфія);

в) перенесення вже існуючих державних форм спочатку з Греції, а потім з Риму.

Інтенсивні переміщення великих мас населення (скотарів)з півночі та сходу на територію сучасної України й далі на захід. Масове переселення слов'ян між У – УІІ ст.Утворення нових ранньодержавних та переддержавних об'єднань (“варварські королівства ” готів та гунів, Антське царство), яким були притаманні три основні ознаки держави: окрема від народу влада, система податків, територіальний принцип побудови.

Формування державної території Київської Русі. Творення державної влади та державно-правової ідеології. “Феодалізація” структури суспільства, тобто зародження класів-станів, властивих феодальному суспільству.

Розвиток економіки: базової галузі – сільського господарства, ремесла, торгівлі, натурального обміну.

Запровадження християнства як офіційної ідеології. Якісні культурні зміни: поява нової архітектури, книжництва, шкільництва, літописання, освіченості.

Виділення окремих князівств – “земель”. Загострення боротьби за владу між різними феодально-дружинними угрупуваннями.

Утвердження Київської держави на міжнародній арені. Ускладнення міжнародного становища внаслідок тиску на Русь з Заходу (Малопольське князівство, Угорщина, Тевтонський орден), зі Сходу (імперія Чінгізхана). Боротьба з татаро-монгольськими завойовниками, встановлення васальної залежності південно-руських князів від Золотої Орди.

 ^ Розділ 2. Україна під владою Литви та Польщі (середина ХІY– середина ХVII ст.). 

Загарбання та територіальне розчленування південно-руських земель сусідніми державами. Геополітичне суперництво Польщі, Литви, Москви, Туреччини та Криму як дестабілізуючий фактор в регіоні. Інтегрування південно-руських земель до суспільно-політичних систем Польщі і Литви.

Зближення Польщі і Литви, вирівнювання законодавства та адміністративного устрою, утворення польсько-литовської федерації – Речі Посполитої, стабілізація її геополітичного становища, тимчасове припинення експансії її суперників, об’єднання руських земель в єдиній державі.

Ліквідація автономії руських земель. Завершення формування феодальної системи соціально-економічних відносин. Формування “позазаконного” елементу – козацтва, заснування козацької столиці, виникнення виборної козачої адміністрації. Політичний, економічний, культурно-ідеологічний та релігійний тиск на південно-руські землі.

Розвиток міжрелігійного конфлікту.

Піднесення активності та культурно-національної свідомості православного населення Південної Русі – України. Соціальна боротьба проти польсько-шляхетського гніту.Втягування Русі – України в активний європейський торговий обмін в ролі солідного експортера зерна та лісопродуктів і імпортера європейської мануфактури. 

^ Розділ 3. Визвольна війна, зародження української козацької держави.

 Причини війни, її характер. Розвиток української політичної думки під час війни: ідея державності України.Збройне протистояння Речі Посполитої та повстанської армії. Усунення польської адміністрації з значної частини українських земель.Розбудова козацько-православної держави на звільнених землях. Ліквідація феодальних повинностей та їх основи – феодального землеволодіння. Дипломатична діяльність козацької держави, спрямована на пошук воєнних союзників та зміцнення міжнародного становища. Зближення козацької держави з Москвою, прийняття Війська Запорозького під протекторат московського царя. 

^ Розділ 4. Вітчизняна історія в другій половині XVII-XVIII ст., втрата українцями державності і територіальної цілісності. 

Внутрішнє розмежування в українському суспільстві зумовлене розбіжностями соціальних інтересів, розходженнями в геополітичній орієнтації на чи іншу державу.

Територіальний перерозподіл та втрата єдності українських земель. Стабілізація становища Лівобережжя, якому проросійська орієнтація забезпечила захист від нападів татар, турків та поляків.

Повторна феодалізація, пов’язана з кризою козацької державності та підпорядкуванням українських земель Польщі та Росії. Втрата Польщею ролі гаранта стабільності у Східній Європі через ослаблення війнами з українськими повстанцями, Росією, Швецією та Туреччиною.

Зростання ролі взаємно конкуруючих в регіоні Росії та Швеції, що претендують на контроль над Річчю Посполитою. Суперництво Росії та Туреччини за вплив у Причорномор’ї та Південній Русі-Україні. Встановлення гегемонії Російської імперії у Східній Європі та перетворення її у державу загальноєвропейського масштабу. Посилення позиції Австро-Угорщини.

Втрата провідної ролі Туреччини, Швеції та ліквідація Речі Посполитої.

Втрата Україною свого самостійного значення в міжнародних відносинах під тиском російського або проросійського геополітичного оточення. Втрата Україною автономії, розгром Запорізької Січі, ліквідація козацького самоуправління. Намагання змінити напрямок еволюції Гетьманщини – її асиміляцію в рамках Російської імперії.

 ^ Розділ 5. Українські землі під владою Російської і Австрійської імперій в ХІХ на початку ХХ ст. 

Особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні у першій половині XIX ст. і піднесення визвольного та національного руху в цей період, яке стало наслідком культурного відродження  та зростання національної свідомості.                   Політична діяльність декабристських товариств, таємних політичних гуртків і Кирило-Мефодіївського братства, які діяли у першій половині XIX ст. в Україні. Вплив їх діяльності на розвиток національної свідомості українського народу. Польський національний рух і Україна.                 

Проблема виникнення націй та національної свідомості. Процеси формування української нації та національне відродження.  Труднощі, пов’язані з протистоянням українського національного відродження впливові більш престижних і розвинених - польської та російської культур.        Народні рухи ( робітничий, селянський ), як  в Австрійській імперії, так і в Російській: «Руська Трійця» та її діяльність, революція 1848 - 1849 рр. в Європі та Україні, революційний рух в західноукраїнських землях, народництво в українських землях Російської імперії, «Земля і воля» та «Народна воля», російські революціонери та українське питання. Спектр політичних партій, що діяли в Україні в кінці XIX - на початку XX  століть - від соціал-демократів до чорносотенців. Програмні постанови партій та їх практична діяльність, зв’язки з народними масами.  

 

Схожі:

Програма з історії україни iconПрограма вступного екзамену (тестування) з історії україни
Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних...
Програма з історії україни iconПрограма Курсу історія україни
Предмет І завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизня­ної історії...
Програма з історії україни icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів розроблена з урахуванням чинних програм з історії для 5-11 класів...
Програма з історії україни iconПрограма вступних випробувань з історії україни для вступників до одеського національного економічного університету пояснювальна записка
України 2014 року розроблено з урахуванням чинної Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного...
Програма з історії україни iconПрограма вступних випробувань з історії україни для вступників до одеського національного економічного університету пояснювальна записка
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Програма з історії україни iconПрограма вступних випробувань з історії україни для вступників до одеського національного економічного університету пояснювальна записка
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Програма з історії україни iconПрограма вступних випробувань з історії україни для вступників до одеського національного економічного університету пояснювальна записка
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Програма з історії україни iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Програма з історії україни icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів розроблена з урахуванням чинних програм з історії для 5-11 класів...
Програма з історії україни iconПрограма зно з історії України (сер. X друга пол. Xviiiст.)
Оцінювання з історії україни (витяг з Додатку №2 до наказу монмсу від 06. 11. 2012 №1252)
Програма з історії україни iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи