Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Сторінка3/3
Дата15.08.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Шкала особистісної тривожностіТвердження

Відповіді

Ніколи

Майже ніколи

Часто

Майже завжди

1

У мене буває піднесений настрій

1

2

3

4

2

Я буваю дратівливим

1

2

3

4

3

Я легко можу засмутитися

1

2

3

4

4

Я хотів би бути таким же удачливим, як і інші

1

2

3

4

5

Я сильно переживаю неприємності і довго не можу про них забути

1

2

3

4

6

Я відчуваю приплив сил, бажання працювати

1

2

3

4

7

Я спокійний, холоднокровний і зібраний

1

2

3

4

8

Мене турбують можливі труднощі

1

2

3

4

9

Я дуже переживаю через дурниці

1

2

3

4

10

Я буваю цілком щасливий

1

2

3

4

11

Я все приймаю близько до серця

1

2

3

4

12

Мені не вистачає упевненості в собі

1

2

3

4

13

Я відчуваю себе беззахисним

1

2

3

4

14

Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів

1

2

3

4

15

У мене буває нудьга

1

2

3

4

16

Я буваю задоволений

1

2

3

4

17

Усілякі дурниці відволікають і хвилюють мене

1

2

3

4

18

Буває, що я відчуваю себе невдахою

1

2

3

4

19

Я врівноважена людина

1

2

3

4

20

Мене охоплює занепокоєння, коли я думаю про свої справи і турботи

1

2

3

4


11-12. Обробка. Обробка одержаних відповідей здійснюється за допомогою «ключа». При обробці слід враховувати «прямі» і «зворотні» твердження, що містяться в обох підшкалах. «Прямі» спрямовані безпосередньо на діагностику стану тривоги або тривожності як властивості особистості. Наприклад, твердження 3 «Я знаходжуся в напруженні» або 9 «Я дуже переживаю через дурниці». У першому випадку про наявність тривоги судять по відповідях «мабуть, так», «вірно» і «цілком вірно», в другому про наявність тривожності – «іноді», «часто» і «майже завжди». У зворотних твердженнях тривога або тривожність діагностуються побічно, через заперечення ознак спокою, емоційної рівноваги. Наприклад, в твердженні 1 «Я спокійний» ознакою тривоги буде відповідь «ні, це не так», а в твердженні 39 «Я урівноважена людина» тривожність полягає у відповіді «майже ніколи».

У підшкалі актуальної тривоги наступні твердження належать до прямих: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, до зворотних: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

У підшкалі особистісної тривожності наступні твердження належать до прямих: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, до зворотних: 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

При визначенні того, наскільки виражено актуальну тривогу, окремо обчислюють суми балів за прямими і зворотними твердженнями. Потім з суми балів за прямими твердженнями віднімають суму балів за зворотними, до одержаної різниці додають 50. Завдяки цьому результат – завжди позитивне число.

Формула обчислення виглядає таким чином: АТ (РТ) = А – В + 50, де АТ (РТ) – актуальна тривога, А – сума балів за прямими твердженнями, В – сума балів за зворотними твердженнями. Середньогрупове значення з актуальної тривоги складає 35,3±8,7 балу. Рівні актуальної тривоги (у балах): 0–30 – низький; 31–45 – середній; 46 і більш – високий.

Аналогічно при визначенні особистісної тривожності обчислюється сума балів за прямими і сума балів за зворотними твердженнями. Потім з суми балів за прямими твердженнями віднімають суму балів за зворотними. До одержаної різниці додають 35. Результат – завжди позитивне число. Формула виглядає таким чином: ЛТ = З – Д + 35, де ЛТ – особова тривожність, З – сума балів за прямими твердженнями, Д – сума балів за зворотними твердженнями.

13. Середньогрупове значення з тривожності складає 37,7±8,7 балу. Рівні тривожності (у балах): 0–30 – низький; 31–45 – середній; 46 і більш – високий.

14. Інтерпретація. При інтерпретації одержаних результатів слід враховувати відмінності, існуючі в психологічному змісті актуальної тривоги і особистісної тривожності. Актуальна (реактивна) тривога характеризується перш за все тимчасовим переживанням напруження, занепокоєння, заклопотаності, скутості й т.ін. Ці переживання супроводжуються певними фізіологічними реакціями, зокрема, збільшенням частоти серцевого пульсу, частоти дихання, підвищенням в'язкості слини, посиленням потовиділення і т.п. Виникнення відчуття тривоги відображає високу значущість тієї конкретної ситуації або окремих її елементів, в якій знаходиться людина. Це реакція на ті труднощі, які реально встають перед людиною в даний момент. Крім того, вона може сприймати те, що відбувається в даний момент, як трудність, як небезпеку для свого «Я» або для свого фізичного існування. Актуальна тривога – це емоційна відповідь на все, що відбувається з нею і навколо неї на момент обстеження, це динамічна характеристика емоційних переживань. Із зміною значущості ситуації для людини можлива зміна рівня актуальної тривоги.

Низький рівень актуальної тривоги означає недостатню актуалізацію потреб в даний момент у зв'язку з невисокою значущістю для людини того, що відбувається навколо. Ситуація сприймається відповідно до її об'єктивної емоціогенності або як переборна. Людина не помічає ніякої загрози ні для власного престижу, ні для самооцінки, ні для свого фізичного існування. Вона впевнена в собі, в своїх починах. Мотив успіху переважає над мотивом уникнення невдачі. Достатнє внутрішнє розслаблення дозволяє точно виконувати складну, копітку роботу, що вимагає тривалої концентрації уваги. Людина орієнтована на спілкування, не побоюється вступати в контакт, здатна активно захищати свою позицію, незважаючи на певний тиск групи. Вона відкрита до критики і може брати відповідальність на себе, ухвалюючи якесь важливе рішення. Низький рівень тривоги можливий також у тих, у кого в емоційному досвіді зустрічалися подібні ситуації.

При середньому рівні актуальної тривоги людина надає підвищеної значущості окремим елементам ситуації, або вона знаходить в собі сили і можливості контролювати власні емоційні переживання. Така людина прагне об'єктивно оцінювати виникаючі ситуації. Проте це вдається не відразу, оскільки відсутня повна упевненість в собі, в щасливому результаті ситуації. Тому можливе короткочасне, не дуже істотне порушення емоційної рівноваги, зниження працездатності. Відновлення емоційного комфорту, упевненості в собі відбувається досить швидко після усунення напруженої ситуації або повноцінного включення механізмів особистісної регуляції і самоконтролю.

Високий рівень актуальної тривоги свідчить про те, що ситуація, в якій знаходиться людина, надзвичайно важлива для неї. Вона зачіпає актуальні на даний момент потреби, має велике особистісне значення. При цьому усвідомлено або неусвідомлено людина сприймає її як таку, що несе загрозу фізичному існуванню, престижу, авторитету в групі або самооцінці. Людина відчуває напруження, занепокоєння, м'язову скутість. Вона сконцентрована на тому, що відбувається, або на власному ставленні до цього. Перешкоди на шляху до досягнення мети здаються непереборними і небезпечними. Вона незадоволена собою, іншими людьми, часто замикається в собі. Реальне усунення перешкод або зміна ставлення до них може викликати зниження актуальної тривоги.

При інтерпретації результатів, одержаних за підшкалою особистісної тривожності, слід брати до уваги особливості формування і проявів властивостей особистості, а також ту роль, яку відіграють особистісні властивості в адаптивному процесі. Тривожність – це відносно стійка властивість особистості, що характеризує схильність сприймати досить широке коло ситуацій як загрозливі і реагувати на них, як правило, розвитком відчуття занепокоєння, тривоги.

Людина з низьким рівнем особистісної тривожності сприймає більшість труднощів, що з'являються, адекватно їхній об'єктивній емоційній насиченості. Загрозливими для неї стають в основному ситуації, що представляють реальну небезпеку для життя, ставлять її на грань між життям і смертю. Поведінка, взаємостосунки з іншими людьми навколо регулюються упевненістю в успіху, в можливості розв’язання конфліктів. У виникненні конфліктних ситуацій наголошується схильність до звинувачення інших людей. Критичні зауваження оточуючих переносяться спокійно, без роздратування. Похвала, схвалення сприймаються як реально заслужені. Домінує мотив успіху, що дозволяє бачити перешкоди переборними. Для усунення перешкод, для досягнення мети можливе залучення як власних сил, так і допомоги людей навколо.

При середньому рівні особистісної тривожності людина відчуває себе комфортно, зберігає емоційну рівновагу, працездатність переважно в ситуаціях, до яких вона вже встигла адаптуватися, в яких вона знає, як поводитися, знає міру своєї відповідальності.

При ускладненні ситуації або з’явленні додаткових труднощів можлива поява тривоги, занепокоєння, відчуття напруження, емоційного дискомфорту. Відновлення емоційної рівноваги відбувається після досягнення достатнього рівня адаптованості.

Високий рівень особистісної тривожності означає, що більшість ситуацій, в яких опиняється людина, сприймається як загрозливі для її престижу, самооцінки, фізичного здоров'я. Поведінка, контакти з людьми регулюються, перш за все, емоціями. Висока емоційна чутливість поєднується з підвищеною вразливістю, образливістю, що значно ускладнює спілкування, створює безліч комунікативних бар'єрів. Зауваження інших сприймаються як осуд, образа. Проте і схвалення, підтримка, особливо компліменти, не викликають довіри або приймаються за лестощі. Конфліктних ситуацій людина або уникає, або вони викликають тривале відчуття вини. Перешкоди на шляху до досягнення мети часто сприймаються як непереборні. Домінуючий в структурі особистості мотив уникнення невдачі заважає своєчасним пошукам оптимального рішення. Невдачі часто переживаються як трагедії і надовго привертають увагу, знижують активність, необхідну для їх реального подолання і аналізу.

При проведенні психодіагностичного консультування за результатами шкали Спілбергера-Ханіна треба враховувати, що рівні актуальної і особистісної тривожності можуть не співпадати у однієї і тієї ж людини. Висока актуальна тривога може поєднуватися з низкою особистісною, і навпаки, низькій актуальній тривозі відповідає висока особистісна тривожність. Це відбиває, перш за все, існування досить складних співвідношень між особистісними властивостями і їх актуальним проявом в конкретних ситуаціях. Можна припустити, що певне коло ситуацій успішно долається тривожною особистістю, що зберігає її крихку емоційну рівновагу. Так само і для емоційно стійкої особистості існує своє коло значущих ситуацій, в яких цілком вірогідна поява відчуття тривоги, занепокоєння і навіть страху.

ДОДАТОК 3


^ СХЕМА ЗБОРУ АНАМНЕЗУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

1. Сімейний анамнез. Уточнюються відомості про спадковість, здоров'я батьків і родичів, особливості характеру батьків і рідних. Чи не страждали батьки або інші члени сім'ї на психічні захворювання, алкоголізм, сифіліс, туберкульоз? Чи не відзначено у них дивацтв в поведінці? Чи не було в сім'ї випадків самогубства?

2. Анамнез життя. З'ясовують, яким за р ахунком народився хворий. Вік батьків до моменту народження обстежуваного. Чи не відзначалися у матері під час вагітності які-небудь захворювання, важкі психічні травми. Чи своєчасні були пологи, як вони протікали.

Як йшов психічний і фізичний розвиток хворого з раннього віку. На якому році почав ходити і говорити. Чи не було нічних страхів, нічного нетримання сечі. Коли з'явилися перші ознаки статевого дозрівання. Статеве життя хворого.

Виховання (правильне, пестили, не звертали уваги) і умови життя хворого. Навчання (коли почалося, яка успішність по різних предметах, які навчальні заклади закінчив). Матеріально-побутові умови життя хворого (бюджет сім'ї, квартира, культурна атмосфера сім'ї та ін.).

Сімейне життя хворого. Коли одружився, чи не було розлучень, їхні причини. Чи задоволений сімейним життям. Ставлення хворого до сім'ї.

Питання для жінок. Коли з'явилися перші менструації, як вони протікали, їхня регулярність, чи не супроводжуються нервовими проявами. Скільки було вагітностей, їх течія. Чи не було штучних або мимовільних абортів, мертвонароджених. Як протікали пологи: нормально, патологічно, з ускладненнями. Кількість дітей, стан їх здоров'я і розумового розвитку. Смертність дітей і її причини.

Трудове життя. Звертають увагу на профорієнтацію, мету життя, коли почав працювати самостійно, трудове життя, загальний трудовий стаж. Скільки мав професій і які саме. Причини зміни професій. Умови праці. Пересування по роботі. Інвалідність. Відношення до військової служби. Участь у Великій Вітчизняній війні. Чи були службові нагороди, конфлікти на службі. Дані медико-реабілітаційної експертизи і військово-лікарської комісії.

Чи були правопорушення, судимість. Чи проходив судово-психіатричну експертизу, її висновок. Чи були дисциплінарні стягнення.

Перенесені захворювання. Дитячі захворювання і їхні наслідки. Інфекційні захворювання, хвороби внутрішніх органів, нервові хвороби. Чи не було психічних ураз, спроб самогубства; фізичні травми, поранення, перенесені операції. Реакція особистості на ці захворювання. Паління. Ставлення до вживання алкогольних напоїв (детально).

3. Анамнез хвороби. Коли виявилися перші ознаки психічного захворювання, як воно надалі розвивалося. Чи спостерігалося безперервне наростання хворобливих явищ або наступали тимчасові поліпшення і навіть періоди повного зникнення хворобливих розладів. Чи наголошувалися напади збудження з агресією або напади туги зі спробою самогубства. Чи спостерігалися галюцинації, маревні ідеї, нав'язливі стани, припадки. Чи лікувався хворий раніше в неврологічних установах, яка оцінка захворювань. Чим викликане нині приміщення в клініку (привід для госпіталізації).

Соматичний статус. Звертають увагу на зріст, статуру, стан шкірних покривів і слизистих оболонок, наявність татуїровки, її характер, дані дослідження внутрішніх органів, значення артеріального тиску.

Неврологічний статус.

Дані лабораторних і спеціальних досліджень.

Психічний статус. При складанні слід користуватися описовим методом, уникати психіатричних термінів.

Зовнішній вигляд хворого в цілому. (Поза. Постава. Хода. Вираз очей та ін.)

Свідомість і її розлади. Розлади сприйняття. Пам'ять і її розлади. Увага. Інтелект. Мислення. Мовлення. Емоції. Відчуття. Рухово-вольова сфера і її порушення. Особистість. (Особистість у преморбіді.) Реакція особистості на хворобу. Характерологічні особливості.

4. Об'єктивний анамнез збирають із слів рідних, товаришів по службі; характеристики; виписки з історій хвороби та ін.

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи