Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» icon

Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Скачати 82.98 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Дата21.03.2013
Розмір82.98 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_______________ В.П. Кравець

_______________2013 р.


Програма

фахового іспиту з музичного мистецтва

для вступників ОКР «спеціаліст» спеціальності

«Музичне мистецтво»


Тернопіль 2013

Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників ОКР «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013. – 10 с.

Програму розробили:

Декан Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук,

доцент Стельмащук З.М.

Завідувач кафедри інструментального виконавства, кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О.М.


^ Пояснююча записка


Програма усного фахового іспиту складена на основі програм з музичного інструменту і вокалу навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Музичне мистецтво».

Програма фахового іспиту призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Програма має на меті перевірити:

а) рівень музично-виконавської майстерності, музичного мислення та загальномузичного розвитку;

б) оволодіння виконавським рівнем, який передбачає розкриття художнього змісту творів різних за стилем та формою, відповідний технічний рівень виконання;

в) оволодіння навичками виконання поліфонії, творів великої форми та п’єс;

г) рівень володіння вокалом.

Фаховий іспит відбувається у формі прослуховування виконавського рівня гри га музичному інструменті та виконанні вокальних творів і оцінюється за п’ятибальною шкалою з кроком 0,5 балів шляхом обрахування середньої оцінки з суми балів , які абітурієнт отримає окремо музичного інструменту і, окремо, з вокалу.

Структура і зміст фахового іспиту


 1. ^ ПРАКТИЧНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ.

  1. Виконати на музичному інструменті три твори:

Поліфонія, велика форма, п’єса.

Фортепіано

Орієнтована складність:

Бах Й.С. Прелюдія і фуга f-moll № 12 з ІІ тому ДТК;

Бах Й.С. Інвенція h-moll.

Бетховен Л. Соната №1 B-dur ор.22 ч.І

Бетховен Л. Соната №20, ч.І

Скорик М. Бурлеска

Рахманінов С. Етюд-картина № 8 g-moll.

Гайдн Й. Соната c-moll. Ч І.

Ліст Ф. Мрії кохання.

Лисенко М. Елегія

Глієр Р. Романс

Кулау Д.Сонатина

Щуровський Ю. Прелюд

^ Баян, акордеон

Орієнтована складність:

Бах Й.С Органні прелюдії

Бах Й.С Прелюдії і фуги з ДТК

Бах Й.С Largo

Бах Й.С Adagio

Моцарт В.А.Сонати

М.Клементі Сонатина F-dur

Яшкевич І.Сонатина в старовинному стилі.

Паніцький І. Варіації на тему російських народних пісень.

М’ясков К.Сонати, вибрані твори

Різоль М.Чардаш. Концертні варіації, сонати

Каччіні Д.Ave maria

Обр В.Дмітрієва Під небом Парижа

Сорока В. Вибрані твори.

Дербенко Е. В ритмі часу

Губанов В. Ретро-сюїта ч. ІІІ. Веселий уікенд

Чайкін М. Сонати, концерти

Скрипка

Орієнтована складність:

Бах Й.-С Соната №1 (Adagio)

Гендель Г.Соната №3 (Adagio, Allegro)

Данкля Ш. Варіації на тему Меркаданте (тв.89 №6)

Кореллі А.Сарабанда

Моцарт В. Концерт (Іч)

Телеман Т Фантазія № 10


Бандура

Орієнтована складність:

Дремлюга М. Прелюдія і фуга e-moll

М’ясков К. Концертна п’єса

Гендель Г. Чакона пер. С.Чернорада

Китастий Т.Гомін степів

Гембера Г. Варіації на тему української веснянки «Марена»

Чеченя К.Recitativo lamento»


^ Духові інструменти

Орієнтована складність:

Персел Г.Соната

Чайковський П. Романс

Бах Й-С. Сюїта

Рахманінов С. Вокаліз

Вебер К.М. Варіації

Шпор А. Андантіно

Россіні Дж. Згадка про бал

Курт А.Полісандр

Римський-Корсаков М.Концерт B-dur

Боцца Э. В стилі Баха


  1. Виконати два вокальних твори, різних за характером:

 • один – a capella;

 • другий – під власний супровід.

Орієнтована складність:

Каччіні Дж. Ave Maria

Монюшко С. Золота рибка

Моцарт В. Веснянка

Перголезі Дж. Если любиш,

Ах, зачем я не лужайка

Скарлатті Д. Де взять міць терпіть страждання

Чайковський П. Мой садик.

Осень.

Песня цыганки.

Шуберт Ф. Форель

Серенада

Аve Maria

Гулак-Артемовський С. Місяцю ясний,

Ой казала мені мати пісня Одарки з опери «Запорожець за Дунаєм»

Лисенко М. Айстри

Безмежнеє поле

Місяцю-князю

Пісня Виборного з опери «Наталка Полтавка»

Пісня Возного з опери «Наталка Полтавка»

Пісня Петра з опери «Наталка Полтавка»

Пісня Наталки з опери «Наталка Полтавка»

Пісня Терпелихи з опери «Наталка Полтавка»

Січинський Д. Із слів моїх

Бабине літо

Не співайте мені сеї пісні

Степовий Я.Утоптала стежечку

Розвійтеся з вітром

Матюк В. Веснівка

Родимий краю

Людкевич С. Тайна

Спи, дівчино моя

Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино, з горіха зерня.

Ой візьму відерце

Карпатське танго

Білаш О.Ясени

Два кольори

Лелеченьки

Ластівка

Сабадаш С.Марічка

Верменич В.Чорнобривці

Майбарода П. Рідна мати моя

Пісня про вчительку

Шамо І. Києве мій

Осіннє золото.

Місто спить

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

2.1. З музичного інструменту:

5 – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, всебічне розкриття стильових ознак музичного твору, відповідність інтерпретації, високий артистизм та сценічна культура;

^ 4 – належний художній рівень виконання програмового матеріалу, допущення окремих неточностей при трактуванні стилю і жанру твору;

3 – належний рівень виконуваних творів, допущення текстових помилок (темп, метроритм, штрихи, поверхове відтворення стильових особливостей творів);

^ 2 – зрив під час виконання творів,недовиконання програми.

1 – невиконання програми з музичного інструменту.


2.2 З вокалу:

5 – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, розкриття вокальної природності голосу (гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних та штрихових прийомів);

4 – високий художній рівень виконання програмового матеріалу, розкриття вокальної природності голосу (гнучкості, легкості у виконанні прийомів, допущення деяких технічних, динамічних та штрихових неточностей);

3 – виразне, інтонаційно чисте виконання програмового матеріалу, але допущення ряду помилок (супровід співу надто голосним акомпанементом, форсований звук, темпові, ритмічні неточності, поверхове відтворення музичного образу твору);

2 – часткове виконання завдання з порушенням інтонації, спів без опори на дихання, зрив під час виконання твору;

1 – невиконання програми з вокалу.

^ 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3.1. З музичного інструменту


Фортепіано:

 1. Барвінський В.С. Три прелюдії. – Дрогобич.– 2006.

 2. Бах Й.С. Англійські сюїти // Urtext під ред.. Г.Грошера. – М.– 1982.

 3. Бах Й.С. Інтенції для фортепіано // Ред.. Ф.Бузоні, 2-е вид. – К.:–1988.

 4. Бах Й.С. Маленькі прелюдії і фуги для фортепіано (Уртекст). – М.–1987.

 5. Бах Й.С. Французькі сюїти. – Краків.– 1972.

 6. Бетховен Л. Сонати для фортепіано: в 4-х томах/ ред. А.Б.Гольденвейзера.– М.– 1962-1964.

 7. Бетховен Л. 32 Сонати для фортепіано: в 3-х томах / Ред..А.Шнабеля.– М.– 1982-1985.

 8. Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано. Вип. 3 / Ред. Л.Ройзмана. – М.– 1966.

 9. Гайд Й. Сонати для фортепіано / Ред. К.А. Мартінсена. – К.–1975.

 10. Моцарт В.А. Нетрудные сонаты для фортепиано: В 2-х томах / Ре. А.Б.Гонденвейзера. – М.– 1965.

 11. Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано: В 2-х томах / Ред. К.Мартинсена и В.Вайсмана. – Л.– 1982-1983.

 12. Лисенко М. Твори для фортепіано Том ХІІ, XVI. – Київ. – 1952.

 13. Лист Ф. Ноктюрн №3. – М.– 1983.

 14. Людкевич С. Фортепіанні п’єси для молоді. – Тернопіль.– 1998.

 15. Мендельсон Ф. Песни без слов. – М.–1975.

 16. Нижанківський Н. Коломийка. – Тернопіль.– 1998.

 17. Нижанківський Н. Фортепіанні твори для молоді. – Тернопіль– 1996.

 18. Клементі М. Сонати.

 19. Рахманінов С. Этюды-картины. – М.–1973.

 20. Шопен Ф. Ноктюрны, Прелюдии, Мазурки, Вальсы, Полонезы, Экспромты. – Варшава.

 21. Ревуцький Л. Вибрані твори для фортепіано. – К.– 1993.

 22. Фільц Б. Фортепіанні цикли. – Тернопіль.– 2002.

 23. Шамо І. «Гумореска», 12 прелюдій, «Тарасові думи» (6 новел для ф-н), «Веснянка».

 24. Шуберт Ф. Экспромты и Музыкальные моменты для ф-н. М.–1981.

 25. Шуман Р. Вибрані твори для фортепіано. – К.– 1979.

 26. Штогаренко О. Етюди-картини (присвячена С.Рахманіну)


Бандура:

 1. .Баштан C. Твори для бандури. – К.– 2005

 2. .Дремлюга М. Концертні п’єси для бандури. –К.– 1974.

 3. Репертуар бандуриста.– К.:№ 4,5,7,11. –1979,1980,1982,1988

 4. Твори для бандури з репертуару В.Єсипка. – Луцьк.– 2003

 5. Альбом бандуриста.Вип. 1,2.– К.– 1989,1991.

 6. Юний бандурист. Збірка сучасних українських творів. – Харків,2003.


Баян

 1. Баян 1-5 класи ДМШ.– К.:Музична Україна,1983

 2. Власов В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 3.– Тернопіль.– 2005

 3. Губанов В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 2.– Тернопіль.– 2005

 4. Зубицький В. Цикл Концертні п’єси для баяна, акордеона. Вип. 1.– Тернопіль.– 2005

 5. Хрестоматія баяніста 1-2 кл.ДМШ.– М.– 1981

 6. Хрестоматія баяніста 3-4 кл ДМШ.– М.– 1979

 7. Хрестоматія баяніста 5 кл. ДМШ. – М.– 1980

 8. Хрестоматія баяніста. 4 курс музичних училищ.– М.– 1982

Скрипка

 1. Кос-Анатольський А. П’єси для скрипки та фортепіано.

 2. Бах Й.С. Сонати для скрипки і чембало. – М.–1975.

 3. Бах Й.С. Сонати і Партити для скрипки соло – М.–1985

 4. Вівальді А. Пори року

 5. Гайдн Й. Сонати для скрипки і фортепіано. – М.,1975.

 6. Гендель Й. Сонати для скрипки і чембало. М.– 1976

 7. Телеман Т. 12 фантазій для скрипки соло М.– 1961

 8. Телеман Т. Сім сонат для скрипки і чембало М.–1975


3.2. З вокалу

 1. Білаш О. Вокальні твори. Т.2. – К.–1981.

 2. Білаш О. Материна пісня. – К.–1975

 3. Кос-Анатольський А. Вокальні твори. – К.–1984.

 4. Кренців Я. Сольний спів (вокально-педагогічний репертуар) – К.–2005.

 5. Майборода П. Вибрані пісні. – К.–1978.

 6. Пісні України. Вокальні твори. – К.–1972.

 7. Романсы и песни (репертуар начинающего певца). – М.– 1982.

 8. Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару. – К..– 1969.

 9. Хрестоматія для співу. Народні пісні (І, ІІ частини).– К.–1978.


Схожі:

Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на базі неповної вищої освіти окр «молодший спеціаліст»
Програма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступникув на базі неповної вищої освіти (окр «молодший...
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «магістр»
Завідувач кафедри інструментального виконавства, кандидат психологічних наук, доцент Лазаревська О. М
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з образотворчого мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового іспиту з дизайну для вступників окр «спеціаліст»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування з музики для вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Музичне мистецтво»
Майбутній учитель музики – це фахівець, який вводить дітей у світ добра І краси. Тому він має володіти необхідними музично-теоретичними...
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для іноземних вступників за окр «спеціаліст» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Принцип єдності свідомості І діяльності та його реалізація в роботах А. Н. Леонтьева І с. Л. Рубинштейна
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Загальнонаукові методи (спостереження, експеримент, моделювання) та їх використання в психології
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного іспиту з математики для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 р
Скалярний, векторний, мішаний добуток векторів у просторі. Їх геометричні та алгебраїчні властивості, вираз у координатах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи