Програма фахового вступного випробування з журналістики icon

Програма фахового вступного випробування з журналістики
Скачати 52.01 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Дата21.03.2013
Розмір52.01 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка


_____________проф. Кравець В. П.


«_____» _______________ 2013 р.


Програма

фахового вступного випробування

з журналістики


для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010019 «медіа-комунікації»

до Тернопільського національного педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка


Тернопіль – 2013

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв оцінювання та списку рекомендованої літератури.

Фахове вступне випробування – це професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, що має на меті перевірити рівень сформованих знань і навичок вступника, які засвідчують його готовність опановувати журналістський фах і здатність виконувати творчі завдання та виявляти креативний потенціал, а також інші важливі професійні якості абітурієнта.

Вступне випробування проводиться в один день у вигляді усного екзамену у формі співбесіди.

Абітурієнти можуть представити власні журналістські матеріали, які було надруковано, випущено у теле- чи радіоефір упродовж останнього року, що передує вступу до вищого навчального закладу.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ,

СТРУКТУРИ І ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Бесіда триває не більше 10 хвилин і записується на диктофон.

Критерії оцінювання на співбесіді:

– володіння темою;

– володіння нормами усного мовлення: орфоепічна та граматична правильність, точність, логічність, багатство і різноманітність мовлення, чистота, виразність;

– уміння висловлювати власні погляди; уміння будувати розповідь, опис, роздум (послідовність, аргументованість, переконливість).

Під час співбесіди абітурієнтові можуть бути поставлені питання, які мають за мету розкрити його загальний інтелектуальний розвиток (у рамках програми попередньої підготовки), а також стосовно його творчої роботи.

Абітурієнту може бути запропоновано розповісти про власне бачення стану і перспектив сучасної журналістики, відповісти на питання, чому саме він обирає для себе цей напрямок навчання, про його плани після закінчення вищого навчального закладу тощо.

^ Орієнтовний перелік питань для співбесіди:

 1. Які Ви знаєте регіональні газети, журнали, радіостанції, телеканали, інформаційні інтернет-ресурси?

 2. Ваша улюблена газета/журнал; чим зумовлений Ваш вибір.

 3. Ваша улюблена передача у ЗМІ (радіо, телебачення); проаналізуйте її.

 4. Які журналісти (радіо, телебачення, газета) Вам відомі; що можете сказати про їх творчу діяльність?

 5. Рубрикація Вашої улюбленої газети.

 6. Морально-етичні норми сучасного журналіста, його моральна культура і професійна етика.

 7. Роль журналіста і журналістики в розвитку сучасного українського суспільства.

 8. Інтернет як всесвітня інформаційна мережа.

 9. Сучасні соціальні мережі та їх роль у міжособистісному спілкуванні.

 10. Жанри сучасної журналістики (зарисовка, репортаж, інтерв’ю, лист, стаття, огляд, рецензія, коментар, нарис, есе), їх характерні особливості.

Під час співбесіди перевіряється вміння абітурієнта спілкуватися українською мовою (орфоепія, лексика, стилістика), логіка, послідовність та обґрунтованість у висловленні власних думок.

Співбесіда може точитися навколо представлених абітурієнтом власних журналістських матеріалів. Такими вважаються матеріали журналістських жанрів, які оприлюднено рівномірно упродовж року, що передує вступу до ВНЗ, в пресі, на радіо чи телебаченні.

^ Порядок оформлення творчого доробку абітурієнта

Приймальна комісія приймає лише журналістські матеріали абітурієнта. Літературні доробки (вірші, оповідання, новели тощо) до розгляду не приймаються!!!

Власні друковані або ефірні журналістські матеріали, які абітурієнт хоче представити у співбесіді, потрібно подати у приймальну комісію. Творчий доробок подається в окремій папці, на якій зазначено прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта.

Друковані матеріали подаються у вигляді копій із супровідним листом редакції на фірмовому бланку за підписом першої особи та головного редактора, в якому зазначається назва друкованого видання, прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта, його творчий доробок, дата друку.

Ефірні матеріали подаються на СD або DVD дисках. У «Ефірній довідці», на фірмовому бланку редакції зазначається назва теле-, радіоканалу, прізвище, ім’я і по батькові абітурієнта, його творчий доробок, хронометраж, дата виходу в ефір.


^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ З ЖУРНАЛІСТИКИ

За результатами вступного випробування виводиться загальна сумарна оцінка за шкалою 5 балів:

відмінно – усе зроблено правильно, є повнота відтворення, аргументованість коментарів тощо;

добре – неповно, але правдиво відтворено ситуацію; якийсь коментар подано без аргументів; є часткові порушення норм орфоепії тощо;

задовільно – частково, упереджено відтворено ситуацію; коментарі подано без аргументів; вимові характерна ненормативність тощо;

незадовільно – елементи оцінювання виконано неправильно.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К.: Українська прес-група, 2004. –496 с.

 2. Коломієць В. В., Коломієць Т. Є. Українська мова та література: посібник для вчителів-словесників, студентів-філологів, вступників до вузів. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 144 с.

 3. Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала: лекція, прочитана в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 1 вересня 1999 р. – 2-ге вид. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 32 с.

 4. Лизанчук В. В. Не лукавити словом. – Львів. – 560 с.

 5. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник. – Львів: ЦУЛ, 2003. – 283 с.

 6. Плющ М. Я., Грипас Н. Я. Українська мова: довідник. – К.: Освіта, 2002. – 228 с.

 7. Солод Ю. Д. Українська література – XX (погляд у кінці тисячоліття): навч. посібник за програмою 11 класу. – К.: Наре-прінт, 1997. – 384 с.

 8. Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Ковальчук О.Г. Українська література: підручник для 11 класу загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Освіта, 2006. – 512 с.

 9. Степанишин Б. І. Українська література: підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Арт-освіта, 2001. – 336 с.

 10. Хропко П. П. Українська література: підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Школяр, 2005. – 528 с.

 11. Україна Incognita / За заг. ред. Л. Івшиної. – К.: Українська прес-група, 2004. – 400 с.

 12. Українська мова та література: завдання та тести: посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 1993. – 344 с.

 13. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2005. – 208 с.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з журналістики
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 030201 – журналістка, напряму...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з журналістики
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 030201 – журналістка, напряму...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового вступного випробування з журналістики iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи