Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 78.42 Kb.
НазваБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата06.01.2013
Розмір78.42 Kb.
ТипДокументи


Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Проблеми вищої школи:

Поточно інформаційний список за січень 2007 року.


1. Загальні питання освіти


1.

Україна. Закони.

Про освіту: Закон України, 8 грудня 2006 року.- К.: Парламентське видавництво.- 2006.- С. 1 - 39.

2.

Україна. Закони.

Про позашкільну освіту: Закони України, 12 грудня

2006 року.- К.: Парламетське видавництво.- 2006.- С. 1 - 31.

3.


Образование получит свой кусок: на сферу образования Сум в 2007 году в горбюджете заложено более 102, 5 мил. грн., что на 14,4% больше, чем в прошлом году// Ваш шанс.- 2007.- № 2.-

10 января.- С. А 5.

^ 2. Політика в галузі освіти

4.

Вища освіта і державна політика України// Персонал Плюс.- 2006.- № 52.- С. 6.

5.

Звернення Всеукраїнської громадської організації "Громадська Рада освітян і науковців України": Негативний вплив на господарювання закладів освіти збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, холодну та гарячу воду// Освіта України.- 2007.- № 1 - 2.-12 січня.- С. 3.

6.

Кононова О.В. Контроллинг процесса учебно-методической деятельности в системе менеджмента качества вуза// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 6.- С. 69 - 82.

7.

Кремень В. Якість освіти - основа розвитку: За матеріалами методологічного семінару Академії педагогічних наук України// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 247.-29 грудня.- С.6.

8.

Мінецька І. МОН активізує боротьбу зі зловживанням, протекціонізмом, поборами та хабарництвом// Освіта України.- 2006.- № 96.- 29 грудня.- С. 2.

9.

Розвиток науки у вищих навчальних закладах: міжгалузева нарада// Освіта України: Спец. вип.- 2006.- № 95.- 18 грудня.-

С. 1-12.

10.

Станіслав Ніколаєнко взяв участь у конференції міністрів освіти нових країн-учасниць Болонського процесу// Освіта України.- 2006.- № 96.- 29 грудня.- С. 14.

11.

Умови і оплата праці працівників установ та закладів освіти// Праця і зарплата.- 2006.- № 47.- С.19.

12.

Шинкарук В. Рівень якості освіти - головне питання ДАК: Дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг навчальними закладами та рівень якості освіти// Освіта України.- 2007.- № 1 - 2.-12 січня.- С. 1, 10.

13.

Шулікін Д. На часі створення нової редакції Закону України "Про вищу освіту"// Освіта України.- 2007.- № 1-2.-12 січня.- С. 2.  1. Основіні форми виховання
14.

Ковбасенко Л. Методичні рекомендації щодо впровадження типових навчальних планів у навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів// Освіта України.- 2007.- № 3- 4.- 16 січня.- С. 7.

15.

Лич Г.В. Самоосвіта і навчання в кредит - важливі складові формування конкурентоспроможного людського капіталу// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 11(66).-

С. 137 - 140.

^ 4. Середня школа


16.

Карпенко Ю. Лучшие учителя: Подведение итогов конкурса "Учитель года"// Панорама.- 2007.- № 1.- 3-10 января.-

С. А3

^ 5. Вища школа:

5.1 Коледжі


17.

Гірка В.Д. Медична освіта в коледжі Харківсьокї медичної академії післядипломної освіти у світлі реформування охорони здоров'я// Проблеми медичної науки та освіти.- 2006.- № 3.- С. 11-13.
    1. Факультети, відділення. Школи при університетах
18.

Укрїна. Міністерство освіти і науки.

Про внесення змін до положення щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України, 04.09.06, № 640// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2006.- № 36.- С. 11 - 27.

19.

В СумГУ открыт филиал кафедры ЮНЕСКО: коротко// Панорама.- 2006.- № 52.- 27 декабря - 3 января- С. А 6.

20.

Сумський державний університет продовжує набір слухачів на підготовче відділення// Данкор.- 2007.- № 3.- 17 января.- С. А 9.

^ 5.3 Органи управління університету


21.

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету: Закон України, 20 грудня 2006 року, № 506-V// Голос України.- 2007.- № 4.- 12 січня.- С. 10.;

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 6.-13 січня.- С. 13.

22.

Яловега Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу: перебудови та необхідність існування// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 11.-

С. 113-119.^

5.4 Професорсько-викладацький склад та науковий персонал

23.

Купіна Л.Ф. Проект Трудового кодексу: функціонування системи атестації педагогічних та науково - педагогічних працівників України// Адвокат.- 2006.- № 10.- С. 7 - 10.

^ 5.5 Організація навчальної роботи


24.

Коваленко О. Наука і освіта: поки що не пізно: Підвищення ефективності наукових досліджень у вищих навчальних закладах України - визначальний чинник зростання якості освіти та соціально-економічного потенціалу країни// Освіта України.- 2006.- № 96.- 29 грудня.- С. 4 – 6, 11.

25.

У міністерстві освіти і науки України працює консультаційний телефон "Зимова екзаменаційна сесія 2006-2007 навчального року"// Освіта України.- 2007.- № 1 - 2.- 12 січня.-

С. 1.

^ 5.6 Плата за навчання


26.

Волк Н. Оплата обучения работников и НДФЛ// Баланс.- 2007.- № 3.- С. 78.

^ 5.7 Методи навчання

27.

Чернелевський Л. Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності "Облік і аудит" у світлі Болонського процесу// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- № 12.- С. 43 - 46.

^ 5.8 Будівлі, примішення


28.

Україна. МОН.

Інформація щодо проведення інвентаризації земель навчальних, наукових установ та державних підприємств МОН: Лист Міністерства освіти і науки України, 4 листопада 2006 р.

№ 1/9-701// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 11.- С. 10 - 11.

^ 5.9 Студентське життя

29.

Герук С. Спортсменів МАУП відзначено нагородами// Персонал Плюс.- 2006.- № 52.- С. 3.

30.

Ольшанская Д. Дети разных народов: В последнее время в Сумах появилось много молодых иностранцев. Как выяснилось в основном это студенты СумГУ. В нынешнем учебном году в университете их стало больше аж на 100 чеовек// Данкор.- 2007.- № 3.- 17 января.- С. А 10.^ 5.10 Вчені звання

31.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про переклік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра: Постанава Кабінету Міністрів України, 13.12.2006 р., №1719// Зібрання законодавства України.- 2007.-

№ 2.- С. 59 - 65.

^ 5.11 Стипендії і фінансування наукових робіт


32.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 15 листопада 2006 р. № 569- р.// Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 11.-

С. 55.

33.

Україна. Кабінет Міністрів.

Список студентів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на I семестр 2006/07 навчального року: Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України, 15 листопада 2006 р. № 596-р.//

Фінансово-економічний вісник закладів освіти.- 2006.- № 11.-

С. 55 - 61.

^ 5.12 Інші університети


34.

В Україні стоворено новий університет: Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України та Наказом Національного банку України "Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)", 02.08.2006 р. № 97// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 12.- С. 23 - 24.

35.

Головатий М. З турботою про якість освіти: Результати Першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2006/2007 навчального року серед вихованців з більшості навчальних підрозділів МАУП// Персонал Плюс.- 2006.- № 51.- 22 - 28 грудня.-

С. 5.

36.

Маленький І. Балтійські перепетії: Новий поштовх до розвитку отримало Балтійське представництво МАУП// Персонал Плюс.- 2006.- № 52.- С.7.

37.

Семчик О.О. Поглиблення співпраці університетів відповідно до європейських стандартів// Часопис Київського університету права.- 2007.- № 4.- С. 164 - 166.Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх


Схожі:

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи