Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 299.28 Kb.
НазваБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата07.01.2013
Розмір299.28 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за грудень 2007 року


1. Загальні питання освіти


1.

37:004(477)(063) М 34

Матеріали виїздного спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України: "Про хід виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці" на 2006-2010 роки".- К.: СофтПрес, 2007.- 208 с.- Дар видавництва

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)2.

Україна. Міністерство фінансів

Щодо виконання статті 57 закону України "Про освіту": Лист Міністерства фінансів України від 18.10.07 р.

№ 31-17010-02-13/20514: (Соцвнески із сум заборгованості з виплати педагогам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення)// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 117.-

17 грудня.- С. 22 - 23.3.

Буданов В. Методология и перспективи синергетики// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 143 - 172.

4.

Буряк В. Образование в информационном обществе// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 89 - 100.

5.

Гофрон А. Філософсько-комунікативні аспекти освіти// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 43 - 53.

6.

Дяченко К.А. Педагогічна діяльність як процес самовиховання та саморозгортання// Новий колегіум.- 2007.-

№ 5.- С. 76 - 79.

7.

Комар О. Конструктивістська парадигма освіти// Філософія освіти.- 2006.- № 2.- С. 36 - 45.

8.

Мамонтова Э. Прогресс образования. Рассказывая о дореволюционном образованнии в Сумах, мы часто вспоминаем об учебных заведениях второй половины XIX в., тогда как первые городские школы появились на 100 лет раньше// Панорама.- 2007.- № 48.- 28.- 11 – 5 декабря.- С. А21.

9.

Мамонтова Э. Школьные истории. На рубеже XIX-XX вв.

в Сумах действовало более двух десятков учебных заведений разного уровня. До наших дней сохранилось здания только нескольких из них.. В некоторых по-прежнему располагаються учебные заведения// Панорама.- 2007.- № 48.- 28.- 11 – 5 декабря.- С. А20.

10.

Степаненко І. Освіта, вчитель, доля нації у дискурсивних формах науково-практичної конференції// Філософія освіти.-

2005.- № 2.- С. 229 - 238.

11.

Роберт И.В. Развитие концепции подготовки кадров информатизации образования/ И.В.Роберт, О.А.Козлов// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 3 - 7.

^ 2. Основні види та принципи освіти


12.

Раков С.А. Якість освіти: європейський вимір// Вісник ТІМО(тестування і моніторинг в освіті).- 2007.- № 10 - 11.-

С. 4 - 10.

^ 3. Основи виховання


13.

Андрущенко В. Філософія освіти XXI століття: у пошуках перспективи// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 6 - 12.

14.

Андрущенко В. Вища освіта у пост-болонському просторі: спроба прогностичного аналізу// Філософія освіти.- 2005.- № 2.-

С. 6 - 19.

15.

Лузик Е. Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України: проблеми та перспективи// Філософія освіти.- 2006.- № 2.- С. 266 - 276.

16.

Рижко В. Про філософію освіти: як вона можлива// Філософія освіти.- 2006.- № 2.- С. 15 - 23.^ 4. Вихованці, учні, студенти


17.

Васильев Е. Активность студентов как показатель их социализации и соцальной компетенции/ Е.Васильев, А.Малыгина// Alma mater.- 2007.- № 7.- С. 18 - 22.

18.

Гингель Е. Диалог как фактор адаптации первокурсников// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 158 - 160.

19.

Ситаров В. Ментальные характеристики современной студенческой молодежи/ В.Ситаров, А.Шутенко, Е.Шутенко//

Alma mater.- 2007.- № 7.- С. 13 - 18.

^ 5. Методи дослідження проблеми освіти. Методи педагогічного спостереження.


20.

Кизима В. Новое образование для нового человека// Філософія освіти.- 2005.- № 2.- С. 36 - 61.

21.

Нестеренко Г. Роль системи освіти у становленні української політичної нації// Філософія освіти.- 2006.- № 2.-

С. 177 - 186.

22.

Парахина О.В. Новые технологии и классические идеи в ИТ-образовании/ О.В.Парахина, Ю.Е.Поляк// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 37 - 39.

23.

Робуль О. Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 35 - 42.

^ 6. Загальна теорія виховання та освіти.


24.

Мирошниченко Л. Программа воспитания культуры толентности в университете/ Л.Мирошниченко, А.Шарафеева// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 94 - 97.

25.

Сулима Л. Единое воспитательное пространство вуза и филиалов// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 64 - 67.^ 7. Політика в галузі освіти


26.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р., № 1304// Збірник поточного законодавства, нормативних актів арбітражної та судової практики.- 2007.- № 47.- листопад.- С. 15 - 47.

Офіційний вісник України.- 2007.- № 86.- С. 79 - 80.

27.

Перелік предметів, з яких у вищих навчальних закладах проводитиметься конкурс за сертифікатами українського центру оцінювання якості освіти або за результатами вступних випробувань при вступі на навчання на базі повної загальної середньої освіти: Проект// Освіта України.- 2007.- № 88.-

27 листопада.- С. 6.28.

Барабанова С. Размышления у парадного подъезда... (Авторский комментарий к Федеральному закону)// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 34 - 38.

29.

Бронська А.М. Визначення ролі освіти в економіці освіти та згідно з теорією людського капіталу// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- Випуск 10(77).- С. 148 - 151.

30.

Гончар И. Болонские перспективы. Еденые станданты юридического образования на Украине// Юридическая практика.- 2007.- № 48.- 27 ноября.- С. 5.

31.

Гребнев Л. Лондонское коммюнике: завершающий этап Болонского процеса// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 3 - 13.

32.

Зіньковський Ю.Ф. Наш вибір - сучасна освіта// Сучасна освіта.- 2007.- № 12.- С. 10 - 11.

33.

Кочубей Н. Всеукраїнська науково-практична конференція "Ідеї, реалії та перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика" (20-21 квітня 2006 р., м. Суми)// Філософія освіти.- 2006.- № 2.- С. 309 - 311.

34.

Кречко Д. "Образование", "воспитание" и "обучение" с позиций компетентностного подхода// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 124 - 127.

35.

МОН Політика МОН України щодо підвищення якості освіти послідовно впроваджується// Освіта України.- 2007.- № 89.- 4 грудня.- С. 2.

36.

Освітні ліцензії анульовано. Сумский державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка// Сумщина.- 2007.- № 134.-

8 грудня.- С. 1.

37.

Савельєв В. Проблемне поле освітньої політики в Україні// Філософія освіти.- 2005.- № 2.- С. 78 - 94.

38.

Соловьева Н. Педагогическая тактика организации жизнедеятельностного пространства// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 115 - 120.

39.

Сулима С. Василь Шинкарук: "Якість освіти є справою міжнародного авторитету країни"// Голос України.- 2007.-

№ 238.- 18 грудня.- С. 13.

40.

Фатхутдинов Р. Ориентация обучения конкурентоспособности// Высшее образование в России.- 2007.-

№ 9.- С. 38 - 44.

41.

Чернов В. База для освіти. Про розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти та поліпшення умов праці й відпочинку вчителів і учнів// Сумщина.- 2007.- № 131.- 1 грудня.- С. 3.

42.

Шинкарук В.Д. Концепція закону України "Про національний заклад (установу)"// Освіта України.- 2007.-

№ 92.- 14 грудня.- С. 9.

43.

Яблонський В. Непрофесійний підхід - як шило. Система підготовки фахівців// Голос України.- 2007.- № 233 - 234.-

13 грудня.- С. 21.

^ 8. Цілі та ідеали освіти і виховання


44.

Скотна Н. Україна і світ у контексті цивілізаційної виховної стратегії// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 79 - 88.

^ 9. Розвиток розумових здібностей. Формування особистості


45.

Лебедєва В.В. Цілеспрямованість професійно-пізнавальної діяльності студента// Новий колегіум.- 2007.- № 5.- С. 91 - 92.^ 10. Трудове виховання


46.

37.035.3-058.232.6"18/19" К 17

Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина ХІХ-ХХ століття: Монографія.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007.- 744 с.- Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)47.

Вшеборовскі К. Сучасна демократія і громадянське виховання/ К.Вшеборовскі, Т.Вшеборовскі// Новий колегіум.- 2007.- № 5.- С. 86 - 91.

^ 11. Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація


48.

Коростельов В. Тестування як система оцінювання якості знань учнів/ В.Коростельов, В// Вісник ТІМО(тестування і моніторинг в освіті).- 2007.- № 10 - 11.- С. 16.

^ 12. Заохочення, нагороди, призи


49.

Україна. Кабінет Міністрів

Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333// Офіційний вісник України.- 2007.- № 89.- С. 27 - 31

50.

Україна. Кабінет Міністрів

Про преміювання переможців Всеукраїнського конкурсу ноуково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників "Голодомор 1932 - 1933 років. Україна пам'ятає": Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р.

№ 1345// Офіційний вісник України.- 2007.- № 89.- С. 39 - 40.51.

Научная работа преподавателя СумГУ Валерия Власенка заняла первое место во Всеукраинском конкурсе научно-поисковых работ "Голодомор 1932-1933 рр." (кратко)// Панорама.- 2007.-

№ 49.-5 - 12 декабря.- С. А23.

52.

Новинним рядком. Підбито підсумки третього етапу Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт серед студентів, аспірантів та науковців "Голодомор 1932-1933 років. Україна пам'ятає"// Резонанс.- 2007.- № 15 - 17.-(255-257).- С. 1.

53.

Переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2006 - 2007 навчальному році// Освіта України.- 2007.- № 91.-

11 грудня.- С. 6.

^ 13. Середня школа


54.

373.57(075) Л 65

Ліцейська освіта: педагогічний менеджмент і технології навчання: Навчально-методичний посібник/ Ред.: Мішуков О.- К.: Педагогічна преса, 2007.- 288 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ - 2)55.

Брага Д. Учебно-курсовому комбинату - 45! За свою историю он выпустил 65 300 водителей. (Сумской государственный областной учебно-курсовой комбинат)// Ваш шанс.- 2007.- № 48.- 28 ноября.- С. 12А.

56.

Князев В. Равные для всех права. Что ждать педагогам и ученикам от областной программы развития образования?// В двух словах.- 2007.- № 48.- 5 декабря.- С. А5.

57.

МОН Зовнішнє оцінювання для кого це іспит?// Освіта України.- 2007.- № 89.- 4 грудня.- С. 1, 2.

58.

Решодько Л. Гімназія - це доля// Освіта України.- 2007.-

№ 87.- 23 листопада.- С. 5 - 6.

59.

Романів Є. Усі - на тести! Наступного року без сертифіката зовнішнього оцінювання знань до вищих навчальних закладів не вступиш// Експрес.- 2007.- № 176.- 29 листопада – 6 грудня.- С. 9.^ 14. Професійно-технічне навчання


60.

Bosch открыл первый учебный центр на базе ПТУ// Сучасна освіта.- 2007.- № 12.- С. 45.

61.

Вертіль О. Імпульс для профтехосвіти. У Полтавщині презентовано конкурс на кращий навчальний заклад профтехосвіти Сумської та Полтавської областей// Сумщина.- 2007.- № 135.-

12 грудня.- С. 3.

62.

Речинская И. Профтехобразовательные инициативы. Сумская и Полтавская области при поддержке концерна "Укросметалл" начинают реализацию совместного проекта в сфере профессионально-технического образования// Данкор.- 2007.-

№ 50.- 12 декабря.- С. А7.

63.

Речинская И. Профтехинновация "Укрросметалл" готов помагать профессиональной реализации молодежи. Сумская и Полтавская области при поддержке концерна "Укрросметалл" начинают реализацию совместного: проекта в сфере профессионально-технического образования// Ваш шанс.- 2007.-

№ 50.- 12 декабря.- С. 13А.

64.

Снісар З. Психологічна служба в професійно-технічного закладах освіти// Освіта України.- 2007.- № 87.- 23 листопада.-

С. 10 - 11.

65.

Сорокопуд В. Из "Лесной школы" в Гарвард. Украинский физико-математический лицей при Киевском национальном университете им Тараса Шевченко (УФМЛ).// Зеркало недели.- 2007.- № 47.- 8 - 14 декабря.- С. 16.

66.

Шулікін Д. Станіслав Ніколаєнко програми з профільного навчання - на громадське обговорення// Освіта України.- 2007.-

№ 88.- 27 листопада.- С. 2.

^ 15. Викладачі, наставники


67.

Єфімець О.П. Учитель у філософських рефлексіях

Г.С. Сковороди// Новий колегіум.- 2007.- № 5.- С. 65 - 69.

68.

Корецька А.І. Викладач як уособлення освітнього процесу// Новий колегіум.- 2007.- № 5.- С. 80 - 84.^ 16. Підготовка кваліфікованих робітників


69.

Лобанова Л.С. Аналіз сучасної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні// Наука та наукознавство.- 2007.- № 3.- С. 55 - 62.

^ 17. Підвищення кваліфікації та перекваліфікації кваліфікованих робітників


70.

Повышение квалификации в Немецкой Академии Менеджмента. Факультет переподготовки специалистов СумГУ приглашает принять участие в программе повышения квалификации работников разных уровней управления// Деловой журнал.- 2007.- № 43.- С. 19.

^ 18. Вища освіта


71.

378 Н 15

Навроцкий А.И. Высшая школа: теория и практика модернизации.- Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007.- 196 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

72.

378(100)(063)"2004"

The weaith of diversity.- International Association of Universities, 2004.- 196 c.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)73.

Антонова И. Инновационные процессы в дополнительном образовании// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.-

С. 78 - 81.
Бикеев И. Модель организации научной работи в молодом вузе// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 52 - 58.

74.

Блинов А. Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов/ А.Блинов, А.Сидорова// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 11.- С. 104 - 111.

75.

Веретенник Н. Вітчизняний ринок ІКТ підвищує вимоги до підготовки фахівців// Освіта України.- 2007.- № 88.- 27 листопада.- С. 7.

76.

Веретенник Н. Директор Держзв'язку Олександр Баранов: "Вітчизняний ринок інформаційно-комунікаційних технологій підвищує планку професійних вимог до фахівців"// Світ.- 2007.-

№ 43 - 44.- листопад.- С. 3.

77.

Власюк Г. Профессиональная и социальная адаптация выпускника// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.-

С. 160 - 162.

78.

Джон О.Д., Обри Дуглас. Глобальное состояние систем высшего образования// Alma mater.- 2007.- № 7.- С. 39 - 41.

79.

Ершова-Бабенко И. Психосинергетические онования концептуально-стратегической модели высшего образования/ И.Ершова-Бабенко, С.Корниенко// Філософія освіти.- 2006.- № 2.- С. 24 - 35.

80.

Жорнова О. Суб'єкт соціокультурної діяльності: науково-теоретичне обґрунтування вимірів вищої освіти// Філософія освіти.- 2006.- № 2.- С. 61 - 82.

81.

Кайбияйнен А. Корпоративная культура вуза и профессиональный имидж его выпускника// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 71 - 77.

82.

Коваленко О. П'ять ВНЗ матимуть статус дослідних// Освіта України.- 2007.- № 91.- 11 грудня.- С. 4.

83.

Кузеванова А. Проблемы управления в системе бизнес-образования// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.-

С. 29 - 34.

84.

Кузьменко Ю. Законодавство про вищі навчальні заклади та його місце в законодавстві України// Право України.- 2007.-

№ 11.- С. 130 - 135.

85.

Мудрак В. Інформаціологічні тенденції розвитку вищої освіти України в глобальному світовому просторі// Філософія освіти.- 2006.- № 1.- С. 101 - 108

86.

Навроцький О.І. Теоретико-методологічні основи аналізу інноваційних процесів у вищій школі// Новий колегіум.- 2007.-

№ 5.- С. 29 - 32.

87.

Рудишин С. Науковець, викладач, кафедра у вищій школі України: погляд на проблему// Науковий світ.- 2007.- № 12.-

С. 14 - 19.

88.

Сумський державний університет: Провідний навчальний заклад регіону найвищого рівня акредитації// Данкор.- 2007.- № 48.- 28 ноября.- С. Б54.

Данкор.- 2007.- № 50.- 12 декабря.- С. Б54.

Данкор.- 2007.- № 51.- 19 декабря.- С. Б55.

89.

Фоміна К. Дозвіл для... вступу до вузу (Білорусь)// Юридичний вісник України.- 2007.- № 49.-8 - 14 грудня.- С. 11.

90.

Шулікін Д. Нанотехнології. Інтеграція науки і освіти// Освіта України.- 2007.- № 91.- 11 грудня.- С. 1, 2.

^ 19. Курси підвищення кваліфікації дипломованих спеціалістів


91.

Высшее есть пора на тренинг! Тренинговые услуги в Украине// Сучасна освіта.- 2007.- № 12.- С. 48 - 49.

20. Коледжі


92.

Сикорский А. Старейшему учебному заведению города исполнилось 90 лет. (Машинобудівний коледж СумДУ)// Панорама.- 2007.- № 47.- 21 - 28.11.- С. А11.

^ 21. Факультети, відділеня


93.

Аверьянов Л.Я. Роль дистанционного образования в преодолении социальных противоречий нашего времени// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 8 - 15.

94.

Ахметова Д. Системный подход к обеспечению качества ДО/ Д.Ахметова, Х.Гайнутдинов// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 67 - 71.

95.

Бойко А. Альма-матер украинской книги: Открытие в 1967 году кафедры издательского дела и редактирования во Львовском полиграфическом институте имени Ивана Федорова// Зеркало недели.- 2007.- № 45.- 24 - 30.11.- С. 16.

96.

Ольшанская Д. Ракетчики-менеджеры ищут работу. Бывший командно-преподавательский состав бывшей сумской "артяги" на прошлой недели отпраздновал очередной выпускной// Данкор.- 2007.- № 49.- 5 декабря.- С. А4.

97.

Система дистанционного образования на основе сетевых технологий/ В.В.Гуров, Д.М.Михайлов, Д.В.Гуров, П.В.Кузнецова// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 40 - 44.

98.

Сумський державний університет проводить набір учнів 10-11 класів на курси для підготовки до незалежного тестування та вступу в університет// Панорама.- 2007.- № 49.-5 - 12 декабря.-

С. 4А.

Панорама.- 2007.- № 50.- 12 - 19 декабря.- С. А6.

99.

Торопов К. Это нужно живым. Специалисты кафедры патоморфологии СумГУ предлагают необычный способ избавления от вредных привычек - созерцание... последствий пагубных пристрастий// Панорама.- 2007.- № 50.- 12-19 декабря.-

С. А20 - А21.

^ 22. Органи управління. Рада університету. Вчена рада


100.

378.11:005.591.6 У 67

Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник.- Херсон: Айлант, 2006.- 356 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)101.

Створено спеціалізовані вчені ради// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.- № 11.- С. 17 - 25.

^ 23. Керівні посади


102.

378.113(063) М 34

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика" (м.Полтава, 26-27 квітня 2007р.).- Полтава: Астрая, 2007.- 304 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)^ 24. Професорсько-викладацький склад


103.

Богомолов А. Профессиональный портрет преподавателя в системе ДО// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.-

С. 106 - 110.

104.

Вершинина Э. Николай Кононенко: хирург от Бога. Легендарный врач празднует юбилей (Завкафедрой хирургии Сумского мединститута)// Ваш шанс.- 2007.- № 50.- 12 декабря.-

С. 22А.

105.

Микитюк О.М. Учитель як науковець: виклик суспільства знань педагогічній освіті// Новий колегіум.- 2007.- № 5.- С. 17 - 19.

106.

Сердюк С. "Відмінник вищої освіти України" 30 ноября в честь 40-летия преподавательской деятельности было присвоено профессору кафедры технической теплофизики Вячеславу Михайловичу Арсеньеву// Ваш шанс.- 2007.- № 49.- 5 декабря.-

С. 16А.

107.

Степаненко І.В. Викладач як "загублений" чинник реформування вищої освіти в Україні// Новий колегіум.- 2007.-

№ 5.- С. 42 - 45.

108.

Шаршунов В. У истоков создания российской государственной системы аттестации научно-педагогических кадров// Alma mater.- 2007.- № 7.- С. 42 - 46.

^ 25. Організація навчальної роботи


109.

Василевская С.С. Учебный процес в вузовской системе ИТ-образования// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 62 - 72.

110.

Євтушенко В. Який він, навчальний процес?! Напередодні Дня студента в актовій залі СумДУ відбулася конференція з промовистою назвою "Навчальний процес очима студентів"// Резонанс.- 2007.- № 15 - 17.-(255-257).- С. 4.

111.

Колот А. Підвищення якості економічної освіти// Бухгалтерський облік і аудит.- 2007.- № 11.- С. 66 - 70.

112.

Питання державного регулювання викладання у ВНЗ дисципліни "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці" та "Цивільний захист"/ О.І.Запорожець, А.В.Русаловський, В.М.Заплатинський, Б.Д.Халмурадов// Безпека життєдіяльності.- 2007.- № 11.- С. 11 - 13.

113.

Смирнов О. Штат методкабінету (запитання - відповідь)// Освіта України.- 2007.- № 91.- 11 грудня.- С. 6.

114.

Соловьев Н. Рейтенговая оценка выпускной квалификационной работы/ Н.Соловьев, М.Крылов// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 91 - 94.

^ 26. Зарахування в ВУЗ


115.

МОН Вступна кампанія - 2008 буде чесна і прозора! Інтерв'ю міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка з питання прийому до вищих навчальних закладів у 2008 році// Голос України.- 2007.- № 230.- 8 грудня.- С. 8.

116.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України: Проект// Освіта України.- 2007.- № 88.- 27 листопада.- С. 1, 3 - 6.

117.

Усі - на тести! У наступному році не вступиш до вузу, якщо не матимеш сертифіката зовнішнього оцінювання знання// Експрес.- 2007.- № 180.- 6 - 13 грудня.- С. 10.

^ 27. Методи навчання


118.

Бондаренко М. Технічні аспекти дистанційного вивчення природничо-наукових дисциплін// Освіта України.- 2007.- № 90.-

7 грудня.- С. 10 - 11.

119.

Домбровский К.А. Имитационное моделирование мультисервисных сетей передачи данных в учебном процессе// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 32 - 36.

120.

Мартыненко О. Формирование и оценка профессиональных компетенций менеджеров в учебном процессе/ О.Мартыненко, И.Черная// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 86 - 91.

121.

Электронные учебно-методические ресурсы: технологии разработки, публикации и учета/ А.А.Карасик, В.С.Третьяков, Д.В.Наливайко, Е.В.Чубаркова// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 45 - 48.
^ 28. Будівлі приміщення посібники, наочність


122.

Академия настроила институт. Проект застройки сквера возле Института физики (кратко)// Данкор.- 2007.- № 51.-

19 декабря.- С. А6.

123.

Мазур А. УАБД обвиняют в рейдерстве. Анатолий Епифанов удивлен сопротивлению строительству межвузовской библиотеки// Панорама.- 2007.- № 51.- 19 – 26 декабря.- С. А6.

124.

Макарова А. Будем строить! Несмотря на протест Института прикладной физики, в усадьбу уже завезли строительный забор// Ваш шанс.- 2007.- № 51.- 19 декабря.- С. 6А.

125.

Мірошниченко В. У СумДУ відкрито британський навчальний центр// Резонанс.- 2007.- № 15 - 17.-(255-257).- С. 12.

126.

Овчинникова К. Электронный учебник как модель образовательного процесса// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 101 - 105.

127.

Политех достраивается. СумГУ получил разрешение исполкома на достройку незавершонного учебного корпуса// Данкор.- 2007.- № 50.- 12 декабря.- С. А3.

128.

Протас Д.В. Современные методы и средства обеспечения и контроля качества электронных учебных пособий// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2007.- № 11.- С. 73 - 80.

129.

Суярко Е. Бег по кругу Студенты СНАУ снова протестуют против заключения договоров о предоставлении информационно-полиграфического услуг// Панорама.- 2007.- № 51.-

19 – 26 декабря.- С. А7.

^ 29. Студентське життя


130.

Адаменко Е. Девушка из Африки. Любительница клубных тусовок Ирэн Набитака поделилась впечатлениями от жизни в Сумах и рассказала о своей африканской родине// Данкор.- 2007.- № 49.- 5 декабря.- С. А12.

131.

Багаєва С. Студентська еліта отримала відзнаки. Науковці, спортсмени, співаки, танцюристи ти інші талановиті представники студентського активу зібралися разом 22 листопада в розважальному центрі "Діалог"// Суми і сумчани.- 2007.-

№ 48.- 30 листопада.- С. 12.

132.

Вовченко Е. Молодежь - за доступное жилье! Сумская Студреспублика готова стать плацдармом для всеукраинского проекта// Ваш шанс.- 2007.- № 49.- 5 декабря.- С. 20А.

133.

Гончарук Н. По обмену из Грузии Сумская журналистика пополняется кадрами из Грузии. Студент по обмену Юра Тениешвили из Батуми учится в Сумском государственном университете на специальности "журналистика"// Данкор.- 2007.- № 51.- 19 декабря.- С. А12.

134.

Дожартувалися до... "столиці" У Сумах відбувся перший тур чемпіонату Асоціації КВК України// Сумщина.- 2007.- № 135.-

12 грудня.- С. 3.

135.

Дрючкова У. Китайский ассистент Ли Жуй считает, что обучение в Сумах позволит ему сделать блестящую карьеру на родине// Панорама.- 2007.- № 51.- 19 - 26.12.- С. А8.

136.

Заяц О. Мы продолжаем КВН. В финале Центральной Слобожанской Лиги. В Харькове, в зале Авиационного института, 1 декабря состоялись финальные игры Центральной Слобожанской Лиги КВН 2007 года.// В двух словах.- 2007.- № 48.- 5 декабря.-

С. А13.

137.

Корнилов В. Жемчужина у... Псла! Первый тур Украинской лиги КВК - у нас! А может, и финал не за горами?// Ваш шанс.- 2007.- № 50.- 12 декабря.- С. 27А.

138.

Котляр А. Золотий інтеграл: Два погдяли на одне дійство// Резонанс.- 2007.- № 15 - 17.-(255-257).- С. 6 - 7.

139.

Кравченко О. Совершенно осенняя: 23 ноября в Сумах впервые выбирали "Мисс Осень. Сумы - 2007": Победительница конкурса студентка третьего курса кафедры журналистики СумГУ Аня Лукьянчикова// Данкор.- 2007.- № 48.- 28 ноября.- С. А18.

140.

Литовченко Д. Волки сыты, кони целы. Сумская команда КВН "КонЫкЫ" не стала победителем, хотя многие с этим не согласны// Панорама.- 2007.- № 50.- 12-19 декабря.- С. А22.

141.

Мезенцев Т. Почти чемпионы. В следующем году сумские кавээнщики будут играть в "вышке" "Тіke_Тіхо"// Панорама.- 2007.- № 49.-5 - 12 декабря.- С. А22.

142.

Мущер А. Первый в Сумах и в Украине. Сумские студенты хотят сами строить себе жилье// В двух словах.- 2007.- № 48.- 5 декабря.- С. А3.

143.

Попова Г. Студенческое самоуправление: система и диагностика// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.-

С. 141 - 144.

144.

Пройшли вибори студентських деканів (коротко)// Резонанс.- 2007.- № 15 - 17.-(255-257).- С. 1.

145.

Студенты против Креминя (кратко)// Ваш шанс.- 2007.-

№ 51.- 19 декабря.- С. 8А.

146.

Студентське самоврядування: перспективи розвитку. Проект резолюції, запропонований студентським колективами ВНЗ України 16 листопада 2007 року: Круглий стіл з участю міністра// Освіта України.- 2007.- № 87.- 23 листопада.- С. 9.

147.

"Утром - деньги, вечером..." 7 и 8 декабря на сцене актового зала СумГУ состоялся первый тур чемпионата Украины// Данкор.- 2007.- № 50.- 12 декабря.- С. А18.

148.

"Хочешь хорошо зарабатывать - умей крутиться" (навчання за кордоном)// Сучасна освіта.- 2007.- № 12.- С. 60 - 61.

149.

Челіна О. Сумська "Студреспубліка" пропонує Україні пілотний житловий проект// Сумщина.- 2007.- № 135.- 12 грудня.- С. 3.

^ 30. Вчені звання. Кваліфікації


150.

Україна. Міністерство освіти і науки

Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюються підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2007 № 1033// Офіційний вісник України.- 2007.- № 92.- С. 35 .

151.

Україна. ВАК

Доповнення до переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Затверджено постановою президії ВАК України від 11 жовтня 2007 р. № 1-05/8// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.- № 11.- С. 2.152.

Хомылева А. Модульно-компетентностный подход в обучении преподавателей вуза информационным технологиями// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 127 - 131.

153.

Чучалин А. Требования к компетенциям выпускников инженерных программ/ А.Чучалин, О.Боев// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 25 - 29.

^ 31. Стипендії. Гранти. Субсидії


154.

Україна. Кабінет Міністрів

Порядок академічних стипендій президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів I-IV рівня акредитації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 572// Сучасна освіта.- 2007.- № 12.- С. 54.155.

Портянко Л. Які виплати передбачені для студентів-сиріт (які навчаються у ВНЗ)// Все про бухгалтерський облік.- 2007.-

№ 118.- 20 грудня.- С. 29 - 30.

156.

Студент, шире карман! Минобразование решило увеличить стипендии до уровня прожиточного минимума (кратко)// Ваш шанс.- 2007.- № 48.- 28 ноября.- С. 12А.

157.

Студенты получили дипломы от горсовета. 22 ноября в клубе "Диалог" состоялоь награждение лучших студентов города// Ваш шанс.- 2007.- № 48.- 28 ноября.- С. 19А.

^ 32. Університети інші


158.

378.4:61(477.52)(09) М 27

Макаревич В.Е. Медичний інститут СумДУ: Ювілейне видання/ В.Е.Макаревич, В.К.Мусієнко.- Суми: СумДУ, 2007.-

106 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Мед. - 1)159.

Україна. Президент

Про надання Харківському державному медичному університету статусу національного: Указ Президента України від 22 листопада 2007 року № 1135// Офіційний вісник України.- 2007.- № 90.- С. 11.160.

Берченко Н. Свободу истории, или... Несколько малоизвестных эпизодов из истории Львовской политехники// Зеркало недели.- 2007.- № 47.-8 - 14 декабря.- С. 23.

161.

Демидова Н. Без бумажки ты... Проверерь свой вуз в списках "штрафников", лишенных лицензии!// Ваш шанс.- 2007.-

№ 50.- 12 декабря.- С. 19А.

162.

ИЭУП: новаторство, поиск, инициатива (из жизни вуза)// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 45.

163.

Корожнева Л. О напрвлениях научных исследований по педагогике в Карельском педуниверситете// Alma mater.- 2007.-

№ 7.- С. 35, 41.

164.

Кушнір С. Київському інституту банківської справи –

10 років// Обрій ПІБ.- 2007.- № 11(11).- С. 4 - 7.

165.

МАУП покоряет заграницу. Выход на международные рынки - визитная корточка состоятельного предприятия// Данкор.- 2007.- № 50.- 12 декабря.- С. А13.

166.

Руденко О. Артилерійський "фенікс". Згідно з постановами Кабінету Міністрів України і відповідними директивами Міністра оборони 27 вересня 2007 року Військовий двічі орденів Червоного Прапора Інститут ракетних військ і артилерії імені

Б. Хмельницького перестав існувати// Суми і сумчани.- 2007.-

№ 48.- 30 листопада.- С. 11.

167.

Теленчі О. Франковий університет: інтелектуальна відвага, демократичні цінності. Презентація Львівського національного університету імені Івана Франка, один з найдавніших навчальних закладів Європи// Голос України.- 2007.- № 232.- 12 грудня.- С. 12.

168.

Тимирясов В. Инновационный вуз: приоритеты развития// Высшее образование в России.- 2007.- № 9.- С. 46 - 52.

169.

Харківський університет цивільного захисту України// Безпека життєдіяльності.- 2007.- № 11.- С. 8 - 9.

170.

Ястреба В. Співпраця з національною академією. У Полтавському національному технічному університеті відбулося розширене засідання вченої ради з нагоди укладення Угоди про співробітництво із: Національною академією наук України// Освіта України.- 2007.- № 91.- 11 грудня.- С. 3.^ 33. Комерційні вузи


171.

Наш пріоритет - національна освіта. Днями відбулося засідання Президії Конференції недержавних вищих закладів освіти України// Персонал Плюс.- 2007.- № 48.-12 - 18 грудня.-

С. 1, 2.

^ 34. Спеціальні коледжі з університетським статусом


172.

Багаєва С. Машколеджу - 90// Суми і сумчани.- 2007.-

№ 49.- 7 грудня.- С. 12.

173.

Дорошенко А. Кузница спортивных талантов. Машиностроительному коледжу СумГУ - 90!// Ваш шанс.- 2007.- № 49.- 5 декабря.- С. 23А.

174.

Машколедж СумДУ. Машинобудівний коледж Сумського державного університету// Данкор.- 2007.- № 48.- 28 ноября.-

С. Б54.

Данкор.- 2007.- № 50.- 12 декабря.- С. Б54.

Данкор.- 2007.- № 51.- 19 декабря.- С. Б.55.

175.

Машколедж організували бельгійці. Виповнилося 90 років з часу заснування Сумського машинобудівного коледжу (коротко)// Сумщина.- 2007.- № 135.- 12 грудня.- С. 1.

^ 35. Розвиток вузівських бібліотек


176.

023.3(477)(063) З-41

Збірник матеріалів наради директорів бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні": м.Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 року.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007.- 79 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схов - Книгосховище

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Схожі:

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи