Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 icon

Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165
Скачати 109.67 Kb.
НазваН. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165
Дата07.01.2013
Розмір109.67 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за квітень 2010 року


1. Економіка. Економічна наука
Зарубина, Н.Н. О трансформации глобального капитализма /Н.Н.Зарубина // Полис. – 2010. – № 1. – С. 162-165.Колодій, П.П. Роль геоінформаційних технологій у формуванні прогнозу раціонального використання та охорони земель / П.П.Колодій, М.П.Підлипна // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – № 35. – С. 379-384.Мельник, В.М. Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки / В.М.Мельник, Т.В.Кощук // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 46-57.Нідзельська, І.А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки / І.А.Нідзельська // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 83-88.Хвесик, М.А. Екологізація розвитку продуктивних сил України в умовах глобальних викликів / М.А.Хвесик // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 10-11.Черевиков, Е.Л. Публично-приватное партнёрство как социально-экономический институт / Е.Л.Черевиков //Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 31-40.

 1. 1.

Черняк, В.К. Посткризова економіка: капіталізм "з людським обличчям" / В.К.Черняк // Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 16-17.2. Інвестиції
Новий порядок державної реєстрації іноземних інвестицій в Україну // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3. – С. 3-4.Удалищев, Д.П. Инвестиционная деятельность страховых компаний в современных условиях Российской Федерации /Д.П.Удалищев, А.В.Исайчева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 1. – С. 40-47.

^ 3. Економічний розвиток


 1. 7.

Данилишин, Б.М. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку / Б.М.Данилишин // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 6-7.Пахомов, Ю.Н. Основные задачи формирования посткризисной модели развития экономики Украины /Ю.Н.Пахомов // Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 3-6.

 1. 8.

Турило, А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства / А.М.Турило, С.В.Святенко //Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 120-126.

^ 4. Математична економіка


 1. 13.

Багриновский, К.А. Методы анализа инновационных технологий на основе индекса Фарелла / К.А.Багриновский, Н.Е.Егорова // Экономика и математические методы. – 2010. – Т.46, № 1. – С. 64-74.

 1. 14.

Кнобель, А.Ю. Вертикальная интеграция, технологическая связанность производств, оппортунистическое поведение и экономический рост / А.Ю.Кнобель // Экономика и математические методы. – 2010. – Т. 46, № 1. – С. 117-132.

 1. 15.

Цуриков, В.И. Модель неполного контракта и постконтрактного перераспределения прав на доход / В.И.Цуриков // Экономика и математические методы. – 2010. – Т. 46, № 1. – С.104-116.5. Історія економічних теорій, доктрин, догм
Вовк, В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи / В.Вовк // Відповідальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 33-47.Довбенко, М.В. Нобелевская оценка исследований экономических институций / М.В.Довбенко // Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 65-74.Зинченко, Я.В. Интеракции и интеракционные издержки в процессе внутрифирменного взаимодействия / Я.В.Зинченко //Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 40-43.Зинченко, Я.В. Роль институтов в экономической истории: анализ подхода Нобелевского лауреата Д.Норта / Я.В.Зинченко //Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 44-47.

 1. 17.

Супрун, Н.А. Эволюция научных концепций корпоративизма как фактор становления теории корпоративного управления / Н.А.Супрун // Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 75-89.Фабер, М. Яким бути екологічному економісту / М.Фабер //Відповідальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 57-65.

^ 6. Праця. Організація праці
Драган, Л. Чи враховується студентський стаж / Л.Драган //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 62.- 3 квітня. – С. 6.

 1. 24.

Івлєва, Н. Запис у трудовій книжці студента про стаціонарну форму навчання / Н.Івлєва // Вісник бюджетної організації. – 2010. – № 14. – С. 27-29.Кебас, М. Системность эффективной мотивации / М.Кебас //Управление персоналом. – 2010. – № 4. – С. 52-55.Маршавін, Ю. Сучасні проблеми ринку праці України /Ю.Маршавін // Праця і зарплата. – 2010.– № 14.- 14 квітня. – С. 6-7.Медичний огляд працівників: права та обов'язки роботодавця //Профспілкові вісті. – 2010. – № 12.- 25 березня. – С. 10.

 1. 26.

Падафет, Ю. Ключові аспекти формування позитивного іміджу керівника / Ю.Падафет // Вісник бюджетної організації. – 2010. – № 14. – С.29-32.

^ 7. Заробітна плата. Оплата
Вербицкая, Е. Недосмотр зарплат / Е.Вербицкая //Управление персоналом. – 2010. – № 4. – С. 38-39.

 1. 31.

Вознюк, Е. Оплата "по справедливости": позиции сотрудника и работодателя / Е.Вознюк // Управление персоналом. – 2010. – № 4. – С. 22-24.

 1. 32.

Нюанси оплати праці в бібліотеках: консультують фахівці Міністерства культури // Все про бухгалтерський облік. – 2010. –

№ 34.- 12 квітня.Струтинський, В. Право на доплату за вислугу років технічним працівникам бібліотек / В.Струтинський // Праця і зарплата. – 2010. – № 12.- 31 березня. – С. 13.

 1. 33.

Чорнуцький, С. Оплата праці та облік у закладах освіти: консультують фахівці Головного контрольно-ревізійного управління / С.Чорнуцький // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 34.- 12 квітня. – С. 33.

8. Фінанси
Гриценко, А.А. Деньги, предложение денег и денежные агрегаты / А.А.Гриценко, Т.А.Кричевская // Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 90-111. – Раздел кн.: Гриценко А.А., Кричевская Т.А. Макроэкономика: учебник.Луніна, І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні / І.О.Луніна // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 3-12.Мних, А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності / А.М.Мних // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 14-17.Поливана, Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії / Т.М.Поливана // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 22-24.

 1. 43.

Шинкарева, О.В. Оценка состояния муниципального финансового контроля / О.В.Шинкарева // Финансы. – 2010. –

№ 1. – С. 52-55.
^ 9. Державний бюджет


 1. 45.

Домбровский, А.Н. Практика управления местными бюджетами в условиях экономического кризиса / А.Н.Домбровский // Финансы. – 2010. – № 1. – С. 3-7.

 1. 46.

Дьяченко, Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів /Я.Я.Дьяченко // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 13-26.

 1. 47.

Кічурчак, В.М. Бюджетне забезпечення сфери культури України / В.М.Кічурчак // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 36-45.

 1. 48.

Кудрин, А.Л. Бюджет - 2010: выполнение социальных обязательств, поддержка экономики / А.Л.Кудрин // Финансы. – 2009. – № 12. – С. 3-8.Лисяк, Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики / Л.В.Лисяк // Фінанси України. – 2010. –

№ 2. – С. 27-35.

 1. 49.

Полозенко, Д.В. Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України / Д.В.Полозенко // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 65-69.

^ 10. Податки. Збори


 1. 51.

Караваева, И.В. Отечественная налоговая политика в условиях бюджетного дефицита / И.В.Караваева // Финансы. – 2010. – № 1. – С. 23-26.Кашин, В.А. Системный подход в налоговых отношениях /В.А.Кашин, Н.В.Пономарева //Финансы. – 2009. – № 12. – С. 29-34.

 1. 53.

Незамайкин, В.Н. Налоговая политика: состояние и перспективы / В.Н.Незамайкин, И.Л.Юрзинова // Финансы. – 2009. – № 12. – С. 35-40.^ 11. Банки. Банківська справа


 1. 55.

Вожжов, С.П. Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності / С.П.Вожжов // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 111-119.

 1. 56.

Крамаренко, Г.О. Етапи введення міжнародного банківського номера рахунку в Україні / Г.О.Крамаренко, С.Ф.Левшаков // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 102-110.

 1. 57.

Склярова, И.Ф. Переход Банка России на электронный документооборот при расчете с населением / И.Ф.Склярова, В.В.Склярова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 1. – С. 13-16.

 1. 58.

Сочнєв, А. Людина, що критикувала "золотий стандарт" і знала, якою повинна бути банківська система / А.Сочнєв //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3. – С. 36-40.

 1. 59.

Швайка, М.А. Стан та шляхи реформування банківської системи України / М.А.Швайка // Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 26-30.

^ 12. Цінні папери
Герасименко, О.М. Інформаційна безпека торговців цінними паперами / О.М.Герасименко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 18-21.Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3. – С. 7.

 1. 62.

Науменкова, С.В. Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні / С.В.Науменкова, Т.Г.Буй // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 89-101.

^ 13. Економічне становище. Економічна політика
Газман, В.Д. Формирование цен лизинга / В.Д.Газман //Финансы. – 2009. – № 12. – С. 63-66.Козловский, С.В. Типология моделей развития современных экономических систем / С.В.Козловский // Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 5-15.

 1. 63.

Шевчук, В.Я. Формування інноваційної моделі сталого розвитку України в посткризовий період / В.Я.Шевчук //Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 6-8.

^ 14. Економічна криза


 1. 67.

Новицький, В.Є. Інституційне регулювання в умовах кризи: реалії та імперативи / В.Є.Новицький // Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 9-11.

 1. 68.

Социально-политические последствия современного кризиса и проблемы кризисного регулирования: круглый стол журнала "Полис" и ИМЭМО РАН // Полис. – 2010. – № 1. – С. 108-134.

 1. 69.

Шумская, С.С. Фактор ожиданий в условиях финансовой нестабильности / С.С.Шумская // Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 48-64.

^ 15. Економіка продовольчого виробництва
Наконечна, О.В. Обережно - ГМО! / О.В.Наконечна //Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 3. – С. 27-29.Ситнік, О.І. ГМО: сучасний стан проблем / О.І.Ситнік //Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 15-16.Тернова, С. Хто забезпечить силу закону маркування продуктів харчування на наявність ГМО / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2010. – № 13.- 2 квітня. – С. 7.

^ 16. Міжнародна економіка


 1. 91.

Берстад, О. Роль Норвегії у світовому політичному та економічному просторі / О.Берстад // Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 18-20.Європа-2020: ЄС розробляє нову економічну стратегію //Євробюлетень. – 2010. – № 3. – С. 4-6.Китай дозрів до супер держави // Дзеркало тижня. – 2010. –

№ 12.- 27 березня-2 квітня. – С. 5.

 1. 94.

Цюблер, Г. Швейцарія - стабільна, конкурентоспроможна країна: досвід для України: інтерв'ю із Надзвичайним і Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації в Україні

Й.В. паном Георгом Цюблером / Г.Цюблер // Економічний часопис. – 2010. – № 1-2. – С. 21-25.

^ 17. Управління. Менеджмент
Бородюк, В.М. Формы собственности в системе политических и экономических отношений / В.М.Бородюк, А.С.Фролова // Экономическая теория. – 2009. – № 4. – С. 24-30.

 1. 1.

Купова, М.К. Сущность и структурные элементы социально-экономического мониторинга / М.К.Купова //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 1. –

С. 26-30.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра фінансів

Схожі:

Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Зарубина, Н. Н. О трансформации глобального капитализма /Н. Н. Зарубина // Полис. – 2010. – №  – С. 162-165
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconДокументи
1. /Вестник 8(162)_ч.1_2011/Afanaseva.pdf
2. /Вестник...

Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconПлан проведення наукових та науково-технічних заходів у 2010 р. Національний університет “Львівська політехніка” (назва організації)
Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”, присвячена 165-й річниці Національного університету...
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 icon23-27 февраля 2010 г., Львов Славско, Украина ОрганИзаторЫ
Современные проблемы радиоэлектроники, телекоммуникаций и компьютерной инженерии, посвященная 165-й годовщине
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 icon23-27 лютого 2010 року Львів Славсько, Україна Організатори
Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії, присвячена 165-й річниці
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconНаціональний університет “Львівська політехніка” (назва організації)
Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”, присвячена 165-й річниці Національного університету...
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconРекомендована література
Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М.: Страховой полис, 1996
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconРекомендована література
Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М.: Страховой полис, 1996
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconРекомендованная литература
Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М.: Страховой полис, 1996
Н. Н. Зарубина // Полис. 2010. № С. 162-165 iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 165-172 Philos. Sci. 2004. N p. 165-172
На прикладі церковного малярства Галичини XV – XVII століття досліджено його естетичне розуміння сакрального мистецтва та критерії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи