Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\

Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С
Скачати 280.47 Kb.
НазваУкраїна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С
Дата07.01.2013
Розмір280.47 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за липень - серпень 2007 року1. Економіка. Економічна наука


1.

Україна. Державний комітет статистики

Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 110.- 22 червня.- С. 5

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 130.- 24 липня.- С. 6 - 7.

2.

Бровко Н.І. Бізнес та підприємництво. Стратегія розвитку та збереження бізнесу// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 55 - 57.

3.

Гуцул Е. Кто громче всех кричит "держи рейдера!"?// Зеркало недели.- 2007.- № 24.- 23 - 29 июня.- С. 11.

4.

Дмитренко Г. Сутність і структура економічних знань для підвищення економічної компетентності в системі післядипломної освіти/ Г.Дмитренко, О.Ануфрієва// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- № 1.- С. 51 - 55.

5.

Нечипоренко В. Із зростанням економіки має поліпшуватись життя людей// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 140.-

4 серпня.- С. 5.

6.

Никоненко О. Рейдери з посвідченнями// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 137.- 2 серпня.- С. 21.

7.

Основні передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні// Персонал Плюс.- 2007.- № 27.- 18 - 24 липня.- С. 12.

8.

Рейдерство... жилья: Ведомственные дома ОПС сегодня попали в волну передела собственности// Ваш шанс.- 2007.- № 29.- 18 июля.- С. 13А, 16А.

9.

Сметанин А. От обороны - к наступлению на рейдеров// Киевские ведомости.- 2007.- № 148.- 13 июля.- С. 19.

10.

Уданович М. Інвестиції і логістика у високотехнологічному виробництві// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 30.-

26 липня.- С. 4.

11.

Уряд створює систему щодо запобігання рейдерству// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 130.- 24 липня.- С. 9.

2. Інвестиції


12.

Україна. Кабінет Міністрів

Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 року № 749// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 24.-

С 28 – 34.

13.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього: бізнесу для реалізації інвестиційних проектів: Постанова Кабінету Міністрів України віж 20 квітня 2007 року № 634// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 6.- С. 3 – 4.

14.

Україна. Міністерство фінансів

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»: Наказ Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 року № 779// Збірник поточного законодавства,нормат.актів,арбітраж.та судової практики.- 2007.- № 30.- липень.- С. 28 – 32.

15.

Україна. Президент

Про зміни у складі Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні: Указ Президента України від 11 червня

2007 року № 525/2007// Офіційний вісник України.- 2007.- № 45.- С. 14.

16.

Україна. Рада національної безпеки і оборони

Про хід виконаня рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року// Урядовий кур’єр.- 2007.- №132.- 26 липня.-

С. 20.

17.

Ватаманюк З.Г. Розвиток інституційного інвестування в Україні/ З.Г.Ватаманюк, Т.М.Кушнір// Фінанси України.- 2007.-

№ 3.- С. 124 – 131.

18.

Гайдуцький А.П. Економічні відносини у процесі інвестування колективних трансфертів міграційного капіталу на цілі соціального розвитку// Фінанси України.- 2007.- № 3.-

С. 50 – 66.

19.

Гайдуцький П. Інвестиції – фундамент економічного зростання// Урядовий кур’єр.- 2007.- № 127.- 19 липня.- С. 7.

20.

Дунаєвська О. ЄБРР збільшує інвестиції// Обрій.- 2007.-

№ 25.- С. 8.

21.

Єфименко Н.А. Формування інвестиційного потенціалу на підприємствах машинобудівного комплексу// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2007.- № 12.- С. 24 – 29.

22.

Захаркін С.В. Стимулювання інвестиційної та інноваційної сфер діяльності корпоративних структур// Проблеми науки.- 2007.- № 6.- С. 23 – 27.

23.

Ігнатенко Р.А. Інтеграційні процеси інвестиційної діяльності на фінансових ринках/ Р.А.Ігнатенко, В.Г.Кабанов// Проблеми науки.- 2007.- № 6.- С. 44 – 49.

24.

Інвестування: пріоритети та ефективність: Виступ заступника голови Сумської ОДА О.М.Цупра// Ділові новини.- 2007.- №2 (81).- С. 4 – 5.

25.

Конотопський район. Здобутки, перспективи, інвестиційні можливості// Ділові новини.- 2007.- №2 (81).- С. 13 – 15.

26.

Криницький Ю.І. Управління системою факторів іноземних інвестицій/ Ю.І.Криницький, В.Н.Миргород, В.І.Коваль// Фондовый рынок.- 2007.- № 25.- С. 30 – 32.

27.

Меренкова О.В. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків України/ О.В.Меренкова, С.В.Вахнюк// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).-

С. 84 – 90.

28.

Місто Конотоп. Здобутки, перспективи, інвестиційні можливості// Ділові новини.- 2007.- №2 (81).- С. 10 -12.

29.

Поддубный В.И. Аналіз инвестиционной привлекательности и расчеты «разумной» цены акций ОАО, которые предлагаются на 98 СА за денежные средства с 10 по

19 июля 2007 г.// Фондовый рынок.- 2007.- № 25.- С. 26 – 29.

30.

Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій : Від 8 лютого

1994 року// Офіційний вісник України.- 2007.- № 45.- С. 78 – 81.

31.

Шумило С. Центр стабільності, довіри та інвестицій// Урядовий кур’єр.- 2007.- № 115.- 3 липня.- С. 7.

32.

Щербатий К. Інвестиції в Україну потребують міжнародних стандартів// Обрій.- 2007.- № 30.- 2 – 8 серпня.- С. 9.

^ 3. Економічний розвиток. Інновації


33.

Україна. Кабінет Міністрів

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008 - 2012 роки": Розпорядження Кабінету Міністрів України від

6 червня 2007 року № 381-р// Офіційний вісник України.- 2007.-

№ 43.- С. 65 - 68.

Зібрання законодавства України.- 2007.- № 28.- С. 73 - 79.

34.

Україна. Державне агентство України з інвестицій та інновацій

Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для їх фінансової підтримки за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті на 2007 рік: Наказ Голови Державно агентства України: з інвестицій та інновацій від 24 квітня 2007 р. №26// Збірник поточного законодавства,нормат.актів,арбітраж.та судової практики.- 2007.- № 25.- червень.- С. 29.

35.

Березанська В. Стратегія розвитку національної інноваційної системи - запорука конкурентоспроможності України// Інтелектуальна власність.- 2007.- № 6.- С. 66 - 67.

36.

Бондаренко О.Ф. Динаміка розвитку економіки України// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.-

С. 164 - 170.

37.

Бюро тотальних інновацій: Сумське міське БТІ// Ділові новини.- 2007.- №2 (81).- С. 16 - 22.

38.

Денисенко М.П. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні/ М.П.Денисенко, Я.В.Риженко// Проблеми науки.- 2007.- № 6.- С. 10 - 16.

39.

Использование современных информационных технологий при прогнозировании результатов инновационной деятельности/ Г.А.Копосов, Ю.В.Колесник, О.С.Наяндина, М.В.Шарко// Проблеми науки.- 2007.- № 6.- С. 2 - 10.

40.

Івченко В. Становлення та розвиток національної інноваційної системи України як передумова побудови конкурентоспроможної економіки держави// Інтелектуальна власність.- 2007.- № 6.- С. 8 - 13.

41.

Ільченко Н. Корпорації з економічного розвитку громади: канадський досвід/ Н.Ільченко, Р.Жиленко// Економічний розвиток громади.- 2007.- № 3.- С. 20 - 22.

42.

Каракай Ю.В. Проблеми фінансування інноваційних програм// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.- С. 46 - 51.

43.

Національна інноваційна система України: формування та проблеми реалізації: (З виступу міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на парламентських слуханнях 20 червня 2007року)// Світ.- 2007.- № 25 - 26.- липень.- С. 2 -3.

44.

Ніколаєнко С. Національна інноваційна система України: формування та проблеми реалізації// Інтелектуальна власність.- 2007.- № 6.- С. 13 - 19.

45.

Проблеми інноваційної діяльності слухали в парламенті// Світ.- 2007.- № 25 - 26.- липень.- С. 1.

46.

Самойлик К. Формування національної інноваційної системи України потребує державної уваги// Голос України.- 2007.- № 142.- 11 серпня.- С. 17.

47.

Фірсова С.Г. Інвестиціно-інноваційна діяльність: фактор попиту// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.-

С. 64 - 68.

48.

Чернега В.В. Джерела підприємницьких ідей в інноваційній діяльності// Проблеми науки.- 2007.- № 7.- С. 29 - 32.

^ 4. Економічне зростання


49.

Кривцова О. О предпринимательском доходе как стимуле экономического роста и о хозяйственном механизме/ О.Кривцова, Н.В.Андреев// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 105 - 108.

50.

Литвицький В. Червневе тестування на міцність виявилося успішним: Економічне зростання// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 127.- 19 липня.- С. 10.

51.

Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення/ Н.Підлужна, О.Христенко// Праця і зарплата.- 2007.- № 31.- серпень.- С. 2.

5. Історія економічних теорій


52.

Ростовцева Л. Русская экономическая мысль: воспитание патриотизма и нравсвенности// Высшее образование в России.- 2007.- № 5.- С. 145 - 151.

^ 6. Праця. Організація праці


53.

Андрусенко Н. Дитячу працю продукує бідність// Праця і зарплата.- 2007.- № 29.- серпень.- С. 4 - 5.

54.

Литвиненко Ю. Золоті правила відмінної роботи// Український лідер: Всеукраїнська молодіжна газета.- 2007.- № 29.- 30.07 - 5.08.- С. 10.

55.

Роботодавцю - дотація, безробітному - робоче місце// Діалог.- 2007.- № 26.- 5 липня.- С. 1.

56.

Симоненко П. Праця і капітал// Голос України.- 2007.-

№ 134.- 1 серпня.- С. 4.

57.

Шилов В. 96-та сесія Міжнародної конференції праці відбувалася з 30 травня по 15 червня 2007 року в Палаці Націй у Женеві під головування заступника міністра праці, соціального забезпечення та рівних можливостей Албанії Кастріота Сулки// Профспілкові вісті.- 2007.- № 28.- 27 липня.- С. 4 - 5.

7. Профспілки


58.

2007 рік - Рік боротьби профспілок із приховуванням нещасних випадків на виробництві// Профспілкові вісті.- 2007.-

№ 31.- 17 серпня.- С. 3.

59.

Ефімчук Н.І. Культура етикету керівника - наука спілкування// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 59 - 60.

60.

Ігнатко В. Консолідація профспілкового руху потрібна. Але цивілізована// Профспілкові вісті.- 2007.- № 25.- 6 липня.- С. 3.

61.

Капустин И. Профсоюзы - дело выгодное// Киевские ведомости.- 2007.- № 145.- 10 июля.- С. 12.

62.

Малешко І. Що може і чого домагається райком профспілки освітян у найбільшому районі Закарпаття// Профспілкові вісті.- 2007.- № 28.- 27 липня.- С. 7.

63.

Обком звітує: є результати: З досвіду роботи Донецької обласної організації галузевої профспілки// Освіта України.- 2007.- № 51-52.- 13 липня.- С. 11.

64.

Олов'ятенко Л. Ентузіазм і творчість - "візитка" студентського профкому// Освіта України.- 2007.- № 46 - 47.-

22 червня.- С. 12.

65.

Почтовий В. Сильна профспілка - надійний захист людини праці// Профспілкові вісті.- 2007.- № 23.- 22 червня.- С. 6 - 7.

66.

Рекомендації Всеукраїнських зборів голів первинних профспілкових організацій від 30 травня 2007 року// Профспілкові вісті.- 2007.- № 26.- 13 липня.- С. 4 - 5.

67.

Романюк С. Правове забезпечення діяльності первинних профорганізацій студентів// Освіта України.- 2007.- № 48.-

26 червня.- С. 7.

68.

Шевченко В. Профспілкове навчання - стратегія профспілок// Профспілкові вісті.- 2007.- № 23.- 22 червня.- С. 2.

^ 8. Керівництво персоналом


69.

Бортник В.А. Кадровий потенціал: оцінка і перспективи підвищення/ В.А.Бортник, Т.І.Бортник// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 50 - 53.

70.

Дмитренко Г. Стратегія формування управлінської еліти в Україні у сучасних умовах/ Г.Дмитренко, Т.Ріктор// Персонал.- 2007.- № 6.- С. 64 - 69.^ 9. Заробітна плата


71.

Україна. Кабінет Міністрів

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (із змінами)// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 33.- 18 - 24 серня.- С. 11 - 24.

72.

Україна. Кабінет Міністрів

Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 949// Орієнтир.- 2007.-

№ 27.- 1 серпня.- С. 9 - 14.

73.

Україна. МОН

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2007 року №471// Офіційний вісник України.- 2007.- № 46.- С. 124 - 128.

74.

Україна. ВАК, Міністерство праці та соціальної політики Про затвердження норм оплати праці офіційних опонентів: (Із наказу Вищої атестаційної комісії України та Міністерства праці та соціальної політики України від 13.04.2007 р. № 205/162// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.- № 5.- С. 3.

75.

Борги із зарплати лише на Сумщині добираються до

30 мільйонів гривень// Голос України.- 2007.- № 127.- 21 липня.-

С. 1.

76.

Вернигора Н. Зарплати та пенсії стали вищими// Голос України.- 2007.- № 112.- 27 червня.- С. 19.

77.

Клименко А. Заробітна плата під час відпустки// Освіта України.- 2007.- № 51 - 52.- 13 липня.- С. 10.

78.

Христенко О. Индексация денежных доходов граждан за июль 2007 года// Баланс.- 2007.- № 32.- С. 18.^ 10. Робочий час. Відрядження


79.

Україна. Міністерство фінансів

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (із змінами)// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 31.- 4-10 серпня.- С. 5 - 12.

80.

Україна. Міністерство фінансів

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України від 5 липня 2007 р. № 791 (Витяг)// Праця і зарплата.- 2007.- № 29.- серпень.- С. 14 - 15.

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 137.- 2 серпня.- С.20.

81.

Відрядження по Україні та за кордон// Вісник податкової служби України.- 2007.- № 27.- С. 16 - 64.

82.

Клименко А. Відпускні працівників навчальних закладів// Освіта України.- 2007.- № 61-62.- 17 серпня.- С. 12.

^ 11. Ринок праці


83.

Данилишин Б. Зайнятість населення: як сформувати інноваційну складову// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 115.- 3 липня.- С. 6.

84.

Жуков В. Соціальний діалог - важлива передумова врегулювання ринку праці/ В.Жуков, Ю.Маршавін// Праця і зарплата.- 2007.- № 32.- серпень.- С. 4 - 5.

85.

Кисільова Т. "Тіньова" економіка та ринок праці// Праця і зарплата.- 2007.- № 25.- липень.- С. 4 - 5.

86.

Кокіна В. Професії, які ми обираємо: Ринок праці// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 112.- 26 червня.- С. 5.12. Безробіття


87.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 1 червня 2007 року № 276// Офіційний вісник України.- 2007.- № 46.- С. 113 - 115.

88.

Василашко М. Безробітні справжні та умовні// Праця і зарплата.- 2007.- № 32.- серпень.- С. 6.

89.

Кокіна В. Безробіття поступово скорочується// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 121.- 11 липня.- С. 4.

90.

Колдовский В.В. Виртуальные бизнес-инкубаторы как инструмент развития малых инновационных фирм и повышения инвестиционной привлекательности регионов/ В.В.Колдовский, В.С.Домбровский// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 108 - 114.

^ 13. Форми організації в економіці


91.

Гаєвська Л.М. Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.- С. 19 - 22.

92.

Єфименко Л.М. Організації стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2007.- № 12.- С. 14 - 19.

93.

Науменко І.П. Легка промисловість України: шляхи підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.-

№ 5.- С. 92 - 96.

94.

Осташевский М. Он вернулся!: Бывший генеральный директор "Сумыхимпрома", народный дкпутат Украины двух последних созывов Е.Лапин вновь возглавил предприятие// В двух словах.- 2007.- № 31.- 8 августа.- С. А7.^ 14. Промислові підприємства


95.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження переліку галузей або сфер діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05 2007 р. № 709// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 23.- С. 13.

96.

Демидов И. "Насосэнергомаш" - среди сильнейших!: Рецепт успеха - новые технологии и непрерывное обучение персонала// Ваш шанс.- 2007.- № 33.- 15 августа.- С. 4А.

97.

Зернов И. "Фрунзе" продали: Продажа крупного пакета акций Сумского НПО им.Фрунзе, возможно, связана с грядущими изменениями в руководстве предприятия// Данкор.- 2007.- № 29.-

18 июля.- С. А5.

98.

"Сумихімпром" у режимі "економ"// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 34.- 23 серпня.- С. 2.

99.

Шарадкіна Є.А. Інноваційний потенціал - джерело розвитку підприємств України/ Є.А.Шарадкіна, Я.Шабліна// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).-

С. 66 - 71.

15. Бюджет


100.

Україна. Закони

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік": Закон України від 4 травня 2007 року

№ 1004-V// Відомості Верховної Ради України.- 2007.- № 26.-

С. 898 - 958.

101.

Україна. Закони

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік": Закон України від 1 червня 2007 р.

№ 1119-V// Праця і зарплата.- 2007.- № 23.- червень.- C. 9.

Збірник поточного законодавства,нормат.актів,арбітраж.та судової практики.- 2007.- № 26.- червень.- С. 2 - 3.

102.

Україна. Кабінет Міністрів

Про реалізацію статті 119 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік": Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 835// Офіційний вісник України.- 2007.- № 46.- С. 18.

Зібрання законодавства України.- 2007.- № 28.- С. 18.

103.

Україна. Кабінет Міністрів

Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.

№ 308-р// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 28.-

С. 53 – 61.

104.

Україна. Міністерство фінансів

Про затвердження змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 4 червня 2007 року № 114// Офіційний вісник України.- 2007.- № 45.- С. 43 - 47.

105.

Булкін І.О. До питання про вдосконалення відображення фінансування досліджень та розробок у Державному бюджеті України// Наука та наукознавство.- 2007.- № 1.- С. 82 - 93.

106.

Заява уряду України з приводу рішення Конституційного суду України від 9 липня 2007 року// Урядовий кур'єр.- 2007.-

№ 128.- 20 липня.- С. 5.

107.

Ігнатко В. Уряд таки буде вирішувати проблеми місцевих бюджетів!// Профспілкові вісті.- 2007.- № 23.- 22 червня.- С. 9.

108.

Квачан О.С. Категоріальна визначеність місцевих бюджетів// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 44 - 48.

109.

Кухар К. Оффшорные схемы в торговле: Оффшорные зоны и их налоговые преимущества// Юридическая практика.- 2007.- №31.- 31 июля.- С. 1, 19.

110.

Нагорний В. Держбюджетний переворот! КСУ захищає права громадян// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 69.-

26 липня.- С. 10 - 13.

111.

Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням// Фінанси України.- 2007.- № 3.- С. 75 - 82.

112.

Рух бюджетних коштів при виконанні бюджетних програм// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 69.- 26 липня.- С. 40.
^ 16. Податки. Збори


113.

Україна. Закони

Про внесення змін до статі 5 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оздоровлення дітей: Закон україни від

13 квітня 2007 року № 931-V// Відомості Верховної Ради України.- 2007.- № 26.- С. 898.

114.

Україна. Закони

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990р. № 509-ХІІ : Витяг// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 26.- С. 4 - 13.

115.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: Постанова Кабінету Міністрів від 26.05.2007р. № 778// Зібрання законодавства України.- 2007.-

№ 25 - 28.- С. 68 - 80.

116.

Законы Украины "О налоге на добавленную стоимость"// Баланс.- 2007.- № 34.- С. 2 - 32.

117.

Ославський М. Правовий аналіз системи місцевих податків і зборів в Україні// Юридична Україна.- 2007.- № 6.- С. 48 - 51.

118.

Саенко А. Налог на прибыль в Евросоюзе// Юридическая практика.- 2007.- № 23.- 5 июня.- С. 1; 15.

^ 17. Банки. Банківська справа


119.

Алексеев А. Ирина Князева: "В конкурентной борьбе выиграет тот банк, который предложит наиболее профессиональное сопровождение розничных услуг"// Зеркало недели.- 2007.- № 31.- 24 - 31 августа.- С. 9.

120.

Война А. Банківська система України та іноземний капітал// Обрій.- 2007.- № 28.- 19 - 25 липня.- С. 4.

121.

Волохова Л.Ф. Статистичне забезпечення аналізу системи ризиків у банківській сфері/ Л.Ф.Волохова, О.Ф.Євсєєнко// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.-

С. 109 - 112.

122.

До історії банківської реформи 1987 року// Обрій.- 2007.- № 27.- 12 - 18 липня
Єріс Л.М. Податкове планування і його роль у формуванні фінансових ресурсів банківської установи// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 49 - 53.

123.

Костюк О.В. Роль комунікаційної стратегії Центрального банку у підвищенні ефективності грошово-кредитної політики// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 3 - 11.

124.

Остапець О. Універсальний засіб заможного життя: Банківські платіжні картки// Сумщина.- 2007.- № 88 - 89.-

18 серпня.- С. 6.

125.

Сколотяный Ю. Есть ли у госбанков шанс стать эффективными инструментами государства?// Зеркало недели.- 2007.- № 25.- 30 июня - 6 июля.- С. 8.

Фондовый рынок.- 2007.- № 26.- С. 10 - 15.

126.

Шевчун В. Карта в майбутнє: Переваги безготівкових карткових платежів// Діалог.- 2007.- № 33.- 23 серпня.- С. 1, 4.

^ 18. Гроші. Валюта


127.

Україна. Національний банк

Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Національного банку України від 30 травня 2007 року

№ 200// Збірник поточного законодавства,нормат.актів,арбітраж.та судової практики.- 2007.- № 29.- липень.- С. 13 - 18.

128.

Журавка Ф.О. Проблемні аспекти вибору оптимального режиму валютного курсу в Україні// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 14 - 18.

129.

Литвицький В. Перспектива повернення у зону "інфляційного комфорту" цілком реальна// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 122.- 12 липня.- С. 8.

130.

Литвицький В. Зростання цін - податок, якого ніхто не може уникнути// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 35.-

27 серп. - 2 вер.- С. 7.

131.

Романів Є. Наша сила - не в біг-маках: якщо вірити американцям, то реальна вартість долара в Україні - 2,71 гривні// Експрес.- 2007.- №98.- 12-19 липня.- С. 8.

132.

Сколотяный Ю. Инфляция в Украине - одна из самых высоких среди стран с переходной экономикой, и это вряд ли приемлемо// Зеркало недели.- 2007.- № 28.- 4 - 10 августа.- С. 1, 7.^ 19. Фондовий ринок


133.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення системи моніторингу фондового ринку: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 989// Орієнтир.- 2007.- № 28.-

15 серпня.- С. 8 - 9.

134.

Андрєєв М.В. Запобігання ризику у виборі інвестиційного портфеля за ймовірносних обмежень фінансових можливостей інвестора// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 79 - 89.

135.

Ігнатенко А.В. Зарубіжний досвід діяльності інститутів ринку цінних паперів/ А.В.Ігнатенко, В.Г.Кабанов// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.- С. 118 - 122.

136.

Рекуненко І.І. ІРО як перспективний метод залучення капіталу вітчизняними підприємствами// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 36 - 40.

137.

Твердохлєбов С. За прозорість фінансових ринків// Обрій.- 2007.- № 33.- 23 - 29 серпня.- С. 7.

^ 20. Кредит. Кредитна справа


138.

Україна. Національний банк

Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту: Постанова Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 6.- С. 6 - 10.

139.

Колодізєв О.М. Ресурсна база банківського кредитування// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 65 - 75.

140.

Міщенко В.І. Основні принципи координації монетарної і фіскальної політики/ В.І.Міщенко, Т.Ю.Єрліна// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).-

С. 11 - 14.

141.

Новіков В. Споживче кредитування як умова людського розвитку// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 129.- 21 липня.- С. 5.
^ 21. Економічне становище. Економічна політика


142.

Україна. Президент

Про збереженння історико-культурної спадщини та розвиток туристичної інфраструктури міста Глухова: Указ Президента України від 6 червня 2007 року №500/2007// Офіційний вісник Президента України: Інформаційний бюлетень.- 2007.- №16.-

С. 18 - 19.

143.

Захаркін С.В. Прибуток як джерело інвестицій й інновацій// Проблеми науки.- 2007.- № 7.- С. 10 - 19.

144.

Каніщенко О.Л. Фактори формування міжнародної ціни// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.- С. 51 - 55.

145.

Предборський В. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор національного економічного простору// Підприємництво, господарство і право.- 2007.- №6 (138).-

С. 159 - 163.

146.

Савченко В. На кого розрахований тендер?// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 120.- 10 липня.- С. 11.

147.

Скоропада Л. Розробка та апробація державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг вдома// Соціальна політика і соціальна робота.- 2007.- № 1.- С. 32 - 40.

148.

Шиш Р.В. Вдосконалення систем управління АПК в період реформування економіки// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 71 - 78.

^ 22. Торгівля. Міжнародні економічні відносини


149.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року № 858// Орієнтир.- 2007.- № 25.- 18 липня.- С. 2 - 5.

150.

Крючкова О. Маркетингові стратегії в умовах глобалізації ринків/ О.Крючкова, В.П.Мазуренко// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).- С. 62 - 64.

151.

Сорока К.О. Місце та роль маркетингових досліджень/ К.О.Сорока, А.А.Макаренко, Я.С.Стовба// Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 6.- С. 7 - 11.

152.

Ярошенко В. Совершенствование рискового механизма торговых предприятий/ В.Ярошенко, Н.В.Андреев// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2007.- № 1(6).-

С. 112 - 115.

^ 23. Митна політика


153.

Україна. Закони

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України": Закон України від 31 травня 2007 року № 1109-V// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 141.- 7 серпня.- С. 5 - 26.

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 142.-8 серпня.- С. 5 - 26.

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 143.- 9 серпня.- С. 3 - 24.

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 144.- 10 серпня.- С. 5 - 26.

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 145.- 11 серпня.- С. 5 - 19.

Урядовий кур'єр.- 2007.- № 146.- 14 серпня.- С. 5 - 8.

154.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Положення про Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня

2007 р. № 940// Орієнтир.- 2007.- № 27.- 1 серпня.- С. 6 - 8.

155.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження переліків пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом окремих видів товарів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від

25 липня 2007 р. № 570-р// Урядовий кур'єр.- 2007.- №138-139.-

3 серпня.- С. 4

156.

На сторожі митного кордону// Урядовий кур'єр.- 2007.-

№ 150.- 17 серпня.- С. 6.

157.

Селютин А. Кто уполномочен "давать добро" таможне?: Подведомственность и полномочия Государственной таможенной службы Украины изменены/ А.Селютин, М.Дмитрук// Юридическая практика.- 2007.- № 34.- 21 августа.- С. 11.

^ 24. Міжнародні економічні зв’язки


158.

Україна. Закони

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ (із змінами): (Витяги)// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 32.- 11 - 17 серпня.- С. 6 - 16.

159.

Бадрак В. Европейские перспективы украинской оборонки// Зеркало недели.- 2007.- № 24.- 23 - 29 июня.- С. 4.

160.

Билозир О. Станет ли Украина членом ЕС, зависит от нас самих// Зеркало недели.- 2007.- № 27.- 14 июля - 4авг.- С. 3.

161.

Бровченко Л. Наталія Прокопович: "Не тільки Україна зацікавлена у членстві в ЄС, а й Євросоюз зацікавлений в Україні"// Голос України.- 2007.- № 118.- 10 липня.- С. 9.

162.

Вареник А. Украинская фэшн-индустрия: курс на Европу и массового покупателя?// Зеркало недели.- 2007.- № 24.-

23 - 29 июня.- С. 10.

163.

Выезд в ЕС упрощают// Киевские ведомости.- 2007.- № 131.- 21 июня.- С. 4.

164.

Гривківська О.В. Україна в євроінтеграційних процесах: можливі наслідки// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 1(22).- С. 26 - 29.

165.

Грицик Ю. "Єврогроші" для українців: Завдяки західним інвестиціям уже через три роки можуть удвічі зрости доходи наших громадян// Експрес.- 2007.- № 92.- 27 черв. - 5лип.- С. 5.

166.

Грицик Ю. Чому 2020-й?: Україна "просунутіша" за Румунію, однак в ЄС її брати не поспішають: свідомість не та// Експрес.- 2007.- № 94.- 5 - 12 липня- С. 4.

167.

Продуктивний діалог з Євросоюзом// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 111.- 23 червня.- С. 3.

168.

Рубанець М. Сергій Татусяк: "Євроінтеграція - це передусім високі європейські стандарти життя"// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 28.- 9 - 15 липня.- С. 9.

169.

Угоди, що поглиблюють партнерство: Україна - ЄС// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 108.- 20 червня.- С. 1 - 2.

170.

Чабада В. Європейське покликання України: нові моделі інтеграції: Конференція проведена на базі СумДУ 26 червня

2007 року// Суми і сумчани.- 2007.- № 27.- 6 липня.- С. 4.

171.

Чи доцільна синхронізація вступу України до СОТ з іншими державами// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 115.- 3 липня.- С. 14.

172.

Шконда І. Європа, до якої ми прагнемо, - ілюзія// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 28.- 9 - 15 липня.- С. 5.

173.

Шумило О. Зона свободной торговли: шаг навстречу ЕС?/ О.Шумило, И.Новак// Зеркало недели.- 2007.- № 26.- 7-13 июля.-

С. 7.

174.

Що нам відомо про НАТО та ЄС?// Суми і сумчани.- 2007.-

№ 28.- 13 липня.- С. 10.

175.

Яковенко О. Виконання Україною обов'язків, що випливають з її членства в Раді Європи// Юридичний журнал.- 2007.- № 6.- С. 66 - 67.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Економіка України за січень квітень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №94. 31 травня. С. 5
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Економіка України за січень березень 2007 року: Статистика// Урядовий кур'єр. 2007. №73. 24 квітня. С. 7
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про вшанування пам'яті Івана Огієнка: Указ Президента України від 7 лютого 2007 року №85// Урядовий кур'єр. 2007. №27
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №651-р.: [серед відзначених Попова Катерина Сергіївна студентка 5 курсу Сумського...
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Економіка України за січень березень 2006 рік// Урядовий кур'єр. 2006. 22 квітня. С. 6
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\За вересень 2006 року
Економіка України: За січень-липень 2006 року// Урядовий кур'єр. 2006. 29 серпня. С. 6
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\И. А. Айдрус // Alma mater. 2010. № С. 53-62
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. №365 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – №99. 3 червня. –...
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Державний комітет статистики україни головне управління статистики у чернівецькій області вул. Головна, 249-а, м. Чернівці, 58018 тел. (0372) 55-09-42, факс 58-19-00 e-mail: oblstat@cv ukrtel net
За січень–червень п р автомобільним транспортом було перевезено 553,0 тис тонн вантажів, виконано вантажоборот у обсязі 482,3 млн...
Україна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур\Закон України від 5 квітня 2007 року №876 V// Все про бухгалтерський облік. 2007. №72. 6 серпня. С. 13. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дитячих позашкільних навчальних закладів: Закон України від 5 квітня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи