Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного icon

Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Скачати 50.51 Kb.
НазваПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Дата27.12.2012
Розмір50.51 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Сумського державного університету, проф.

_А.В.Васил ьєв "^Т?" 13.04.2009


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про Асоціацію випускників Сумського державного університету


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі
"Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
досягнення цілей і реалізації спільних інтересів, визначених даним Положенням.

 1. Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ, почесні та колективні члени.

 2. Асоціація випускників є вільною від втручання політичних партій, громадських або релігійних організацій.

 3. На підставі даного Примірного положення у якості окремих осередків загальноуніверситстської Асоціації можуть створюватися асоціації випускників випускових кафедр (спеціальностей), факультетів, інститутів, технікумів, коледжів, які діють на підставі відповідних положень затверджених рішеннями кафедр, вчених рад інститутів, факультетів або педагогічних рад коледжів та технікумів.


^ 2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ


2.1 Основною метою діяльності Асоціації є:

» сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і

виробничих напрямків розвитку СумДУ; *> створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного

спілкування випускників, студентів та викладачів СумДУ.

2.2 Діяльність Асоціації направлена на вирішення таких основних завдань:

• сприяння зростанню престижу СумДУ як провідного наукового, навчального та культурно-просвітницького центру регіону;

* сприяння професійному зростанню випускників СумДУ, створення умов для більш повної їх самореалізації у науковій; професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;

• інформаційний обмін між випускниками та посадовими особами СумДУ.

2.3 Для вирішення вищевказаних завдань Асоціація в порядку, передбаченому
чинним законодавством, здійснює, такі види діяльності:

* ведення інформаційної бази даних випускників СумДУ, забезпечення

зв'язку з випускниками, в установленому законом порядку проведення різних опитувань, анкетувань, співбесід тощо з метою, поширення знань про університет;

 • організація культурного спілкування та/або відпочинку випускників СумДУ, встановлення і підтримка зв'язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;

 • здійснення заходів щодо залученим випускників СумДУ до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку СумДУ;

 • організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців - випускників СумДУ, залучення студентів на стажування та практику;

 • сприяння ресурсному забезпеченню проектів освітньої, наукової та гуманітарної спрямованості;

 • сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації в СумДУ та в інших навчальних закладах України та за кордоном;

 • пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, що передбачена Положенням Асоціації;

 • обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями, у тому числі за кордоном;

2.4 Асоціація може надавати Вченим радам факультетів (інститутів) пропозиції щодо удосконалення навчальних планів та удосконалення робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних напрямків підготовки.


^ З СКЛАД ТА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

 1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним або колективним.

 2. Почесними членами Асоціації можуть бути особи, які були випускниками іншого навчального закладу, але надають всебічну матеріальну, інформаційну та іншу допомогу у роботі Асоціації або університету.

3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи установ, підприємств, організацій, які є замовниками кадрів - випускників СумДУ, та які сприяють вирішенню основних завдань діяльності Асоціації, визначених даним Положенням.

 1. Колективні та почесні члени асоціації можуть входити також в декілька асоціацій структурних підрозділів університету.

 2. Членство у Асоціації набувається на добровільних засадах на підставі особистої- заяви або реєстрації на офіційній інтернет-сторінці Асоціації, відповідного листа організації або установи. Загальні збори членів асоціації проводяться один раз на рік або за потребою.

 3. Члени Асоціації виконують функції, покладені на них, на безоплатній та позаштатній основі.

 4. Керівним органом Асоціації випускників є президія Асоціації, до складу якої


входять Президент Асоціації та координатори Асоціації за різними видами діяльності Асоціації відповідно до п. 2.3 даного Положення, а також керівники та координатори асоціацій більш нижчих рівнів (випускових кафедр, спеціальностей, факультетів, інститутів, технікумів, коледжів), певні посадові особи СумДУ. Президія Асоціації обирається на установчих зборах.

3.8 Президент Асоціації може бути працівником СумДУ, який призначається
шляхом відкритого голосування членами Асоціації більшістю голосів. Пропозиції
щодо висунення претендентів на посаду Президента Асоціації можуть
ініціюватись як зі сторони СумДУ, так і від членів Асоціації.

3.9 Заступником президента Асоціації о перший проректор СумДУ.

 1. Ієрархія підпорядкування та функціональний розподіл у Асоціації випускників формується за рішеннями президії Асоціації.

 2. Для забезпечення діяльності Асоціації адміністрацією СумДУ можуть надаватись приміщення, інформаційна підтримка з використанням офіційних сайтів університету та створюються інші необхідні умови для ефективної її діяльності. Технічна підтримка та організаційне забезпечення діяльності здійснюється університетським відділом практики та інтеграційних зв'язків з замовниками кадрів.4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


4.1 Дане Примірне положення набирає чинності з моменту його затвердження.

4.2 Остаточна редакція Положення затверджується на установчих зборах
Асоціації. Зміни і доповнення до положення можуть вноситися рішенням
загальних зборів або президії асоціації.

Схожі:

Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі \"Асоціація\", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи