Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 181.97 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата31.07.2012
Розмір181.97 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за лютий2006 р.


  1. Комп’ютерна наука і технологія.
1.

004.31:621.3.037(075.8) Л33

Лебедєв О.М. Ладик О.І. Цифрова схемотехніка.- К.: Арістей, 2005.- 247 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

004.92 Г85

Грицик В.В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури: Монографія/ В.В.Грицик, К.М.Березька, О.М.Березький.- Львів: ДНДУ інформаційна інфраструктура, 2005.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


  1. Метрологія. Стандартизація.
3.

006(075.8) С20

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник.- К.: ЦНЛ, 2006.- 672 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4.

006.91(075.8) У-93

Ушаков И.Е. Прикладная метрология/ И.Е.Ушаков, И.Ф.Шишкин.- 4-е изд., перераб.,доп.- Санкт-Петербург, 2002.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


  1. Культура.
5.

008(075.8) П44

Подольська Є.А. Культурологія/ Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, К.А.Іванова.- К.: ЦНЛ, 2003.- 288 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

008(100+477)(075.8) І-90

Історія світової та української/ В.А.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко.- К.: Літера ЛТД, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ - 3)


  1. Бібліографія та журналістика.
7.

016:91 П47

Дем’ян Григораш: Біобібліографічний покажчик/ Уклад. Л.Панів.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.- 234 с.- (Українська бібліографія. Нова серія; Бібліографія вчених університету; Чис.19)

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

8.

070.4(075.8) К20

Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник.- Л.: ПАІС, 2005.- 304 с.

Кільк. прим.: 100 (Абон – 95; УчбЗ -3; КЖФ -2)


  1. Філософія. Етика. Естетика.
9.

1(075.8) П44

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: Навч. посібник.- Вид. 2-е, переробл. та доп.- К.: ЦНЛ; Інкос, 2006.- 624 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

10.

1(075.8) Ф56

Філософія : Навчальний посібник/ За ред. І.Ф.Надольного.- К.: Вікар, 1999.- 624 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

11.

17(075.8) Е88

Етика : Навчальний посібник/ За ред. В.О.Лозового.- К., 2005.- 224 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

12.

18(075.8) Е86

Естетика : Навчальний посібник/ За ред. В.О.Лозового.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 208 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)  1. Релігієзнавство.
13.

2(075.8) Р36

Релігієзнавство : Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. М.М.Заковича.- К.: Вища школа, 2000.- 350 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

14.

261.7 З46

Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття: Монографія.- К.: Знання України, 2005.- 551 с.

Кільк. прим.: 3 (КФіл - 1, Схов - 2)


  1. Статистика та соціологія.
15.

311(075.8) Л83

Лугінін О.Є. Білоусова С.В. Статистика.- К.: ЦНЛ, 2005.- 580 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

16.

316.74:37 М69

Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор развития интеллектуального украинского общества: Монографія.- Х.: Издательство НУА, 2005.- 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

17.

316(075.8) П12

Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія.- 2-е вид.- К.: Лібра, 2002.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

18.

316(075.8) П58

Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс.- К.: Тандем, 1998.- 272 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

19.

316:070(075.8) Л82

Лубкович І. Соціологія і журналістика: Підручик для журналістів і не тільки.- Л.: ПАІС, 2005.- 176 с.

Кільк. прим.: 50 (КЖФ - 2, Абон - 45, УчбЗ - 3)

20.

316.43 Б90

Бурега В.В. Социально-адекватное управление : концептуализация модели.- Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2005.- 171 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

8. Політика.


21.

32(075.8) П50

Політологія : Навчальний посібник/ Під ред. М.В.Примуша.- К.: Професіонал, 2004.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

22.

32(477) Г17

Гальчинський А.С. Помаранчева революція і нова влада.- К.: Либідь, 2005.- 368 с.

Кільк. прим.: 2 (КПтС - 1, Схов - 1)

23.

321.7 Т54

Толстоухов А. Філософія демократії: Есе.- К.: Інститут стратегічної політики, 2005.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24.

323.1(082) Н34

Наукові записки: Збірник/ Редкол.: І.Ф. Курас, Ю.А. Левенець та ін.- К.: ІПіЕНД, 2005.- 385 с.- (Політологія і етнологія; Вип. 28)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

25.

329 Р69

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів: Центр політичних досліджень, 2005.- 366 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

26.

329(477) Н37

Наша боротьба та наші позиції: Збірник матеріялів партії УРДП - УДРП в діяспорі. Т.1/ Упоряд. О. Коновал.- Х.: ХІБМ, 2005.- 911 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

27.

329(477) Н37

Наша боротьба та наші позиції: Збірник матеріялів партії УРДП - УДРП в діяспорі. Т.2/ Упоряд. О. Коновал.- Х.: ХІБМ, 2005.- 895 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 9. Економіка. Економічні науки.


28.

330.35(470) С72

Спирягин В.И. Исследование проблем экономического роста.- Сыктывкар: Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера, 2005.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

29.

331.5 Г15

Галицький В.М. Поведінкові стратегії на ринку праці України/ В.М.Галицький, Ю.О.Привалов, Г.І.Чепурко.- К.: Фоліант, 2005.- 227 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

30.

331.56:316(477) Л69

Логвинова Н.Ю. Украина, безработица, стресс (Особенности влияния ситуации безработицы на человека): Монография.- Х.: Издательство НУА, 2005.- 348 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31.

332.13(477)(075.8) Р64

Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Є.П,Качана.- 3-е вид.- К.: Юридична книга, 2004.- 552 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

32.

334.72(075.8) О-75

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник/ Під ред. І.М.Брюховецького.- Суми: Козацький вал, 2001.- 474 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

33.

336.22(075.8)+336.02(075.8) С40

Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник/ Під заг. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка.- К.: ЦНЛ, 2006.- 468 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

34.

336.225.673(075.8) Р32

Рева Т.М. Податковий менеджмент.- К.: ЦНЛ, 2003.- 282 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

35.

336.25:336.72(477) Д71

Доходи та заощадження в перехідній економіці України/ За ред.С. Панчишина, М. Савлука.- Львів, 2003.- 406 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

36.

336.7:311.3(075.8) Ф59

Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ Вашків П.Г.,Пастер П.І., Сторожук В.П.,Ткач Є.І.- К.: Либідь, 2002.- 324 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

37.

338.242.4 Д36

Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми/ За ред. М.М. Якубовського.- К., 2005.- 410 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

38.

338.5(075.8) Ш66

Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003.- 214 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

39.

339.138(075.8) М26

Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник/ За ред. С.М. Ілляшенка.- Суми: Университетская Книга, 2006.- 400 с.

Кільк. прим.: 295 (Абон - 237 , ДБВі – 1; НауЗ – 3; НКП- 54)

40.

339.9(075.8) З-78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник/ За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка.- 2-е вид., переробл. та доп.- К.: ЦНЛ, 2006.- 792 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


10. Історія держави і права.


41.

340.12(075.8) С83

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн.- Х.: Право, 2001.- 416 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

42.

340.12(075.8) Т33

Теорія держави і права: Підручник/ За ред. С.Л.Лисенкова.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

43.

340.15(075.8) І-20

Іванов В. Історія держави і права України: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2003.- 416 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

44.

340.15(075.8) І-90

Історія держави і права України: Підручник/ За ред.А.С.Чайковского.- К.: Юрінком, 2004.- 510 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

45.

340.15(075.8) Ч-43

Черниловский З.М. Всеобющая история государства и права.- М.: Юристь, 1996.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


11. Право.


46.

342.4 Ш24

Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

47.

342.5/6(035) О-91

Офіційна Україна сьогодні.- К.: К.І.С., 2006.- 832 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

48.

342.8(477) А64

Аналіз правових позицій Центральної виборчої комісії щодо застосування Закону України "Про вибори Президента України" у редакції 2004 року: Доповіді. Виступи. Рекомендації. м. Косів, 13-15 травня 2005року.- К.: Фоліант, 2005.- 289 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

49.

342.8 В41

Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення: За матеріалами науково-практичних конференцій та круглих столів.- К.: ФАДА, ЛТД, 2005.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

50.

342.8(477) П71

Президентські вибори та Помаранчева революція : вплив та трансформаційні процеси в Україні/ За ред. Г.Курта, І.Кемпе, В.І.Андрійка.- К.: Фонд ім.Фрідріха Еберта, 2005.- 148 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

51.

343.13(075.8) К56

Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навчальий посібник.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 576 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

52.

343.13(075.8) К95

Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навчальний посібник.- К.: Прецедент, 2005.- 202 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

53.

346(477)(075.8) Щ64

Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- К.: Юніком Інтер, 2005.- 592 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

54.

347(477)(075.8) Ц58

Цивільне право України: Підручник. У 2-х книгах. Кн.1/ За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової.- 2-е вид.,доп.,перероб.- К.: Юрінком, 2005.- 736 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

55.

347(477)(075.8) Ц58

Цивільне право України: Підручник. У 2-х книгах. Кн.2/ За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової.- 2-е вид.,доп.,перероб.- К.: Юрінком, 2005.- 640 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

56.

347.734(075.8) В23

Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2006.- 344 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

57.

347.91(075.8) Ц58

Цивільний процес: Навчальний посібник/ За ред. Ю.В.Білоусова.- К.: Наукова думка, Прецедент, 2004.- 262 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

58.

347.963(075.8) М69

Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручинк.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 296 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

59.

349.2(477)(075.8) К23

Карлицький С.М. Трудове право України: Навчальний посібник.- К.: Прецедент, 2004.- 216 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

60.

349.6(075.8) М19

Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник.- К.: Юридична книга, 2001.- 392 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)^ 12. Соціальне забезпечення.


61.

364(477) П75

Привалов Ю. Пенсійна реформа в Україні : тенденції та перспективи/ Ю.Привалов, Ю.Саєнко, Ю.Сапєлкін.- К.: Фоліант, 2005.- 218 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


13. Освіта.


62.

37.013.77(075) З-67

Зливков В.Л. Самоіндентифікація в педагогічній комунікації.- К.: Український центр політичного менеджменту, 2005.- 144 с.- ("Соціальна психологія")

Кільк. прим.: 1 (К-раСП – 1)

63.

37.014.54 Т41

Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки: Монография.- Х.: НУА, 2005.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

64.

378.058(477) П75

Приватна вища школа України на шляху інновацій: Монографія/ В.П.Андрущенко, Б.І.Корольов.- Х.: Видавництво НУА, 2005.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

65.

378.147.018.432:62 А47

Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям: Монография.- Сумы: Университетская книга, 2006.- 333 с.

Кільк. прим.: 145 (Шост - 15, ІКон - 15, КПГМ - 30, Абон - 53, КПМТ - 30, НауЗ - 1, ДБВі - 1)

66.

378.4 К30

Кафедра археології та історії стародавнього світу.- Львів: Львівський нац.ун-т ім. І.Франка, 2005.- 30 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

67.

378:001.891 Н34

Научные школы : проблемы теории и практики/ В.ИАстаховой, Е.В.Астаховой.- Х.: Издательство НУА, 2005.- 332 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


14. Мовознавство.


68.

4И(Англ)(075.4) Б73

Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс. Англійської мови.- 5-е вид., випр.- К.: ВП Логос, 2004.- 352 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

69.

4И(Англ)(075.8) Б81

Бонк Н.А. Учебник английского языка: В 2-х ч. Ч .2/ Н.А.Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г.Памухина.- М.: ГИС; Арий, 2004.- 512 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

70.

4И(Англ)(075.8) Б81

Бонк Н.А. Учебник английского языка: В 2-х ч. Ч .2/ Н.А.Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г.Памухина.- Переиздание.- М.-К.: ГИС; Арий, 2004.- 512 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

71.

4И(Лат)(075.8) О-54

Олійник Р., Кінаш В. Латинська мова.- Львів: Дивосвіт, 2000.- 286 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


15. Екологія.


72.

504+502.3(066) Е45

Екологія і ресурси: Зб. наукових праць. Вип.12/ Редкол. В.П. Горбулін.- К.: ІПНБ, 2005.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

73.

504.453(477.87) Ч-20

Чарівний світ заплави Тиси.- 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


16. Математика.


74.

517(075.8) Д 79

Дубовик В.П. Вища математика/ В.П.Дубовик, І.І.Юрик.- К.: А.С.К., 2004.- 648 с.- (Університетська бібліотека)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

75.

517(075.8) П34

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интергальное исчесление. Т.1.- Изд. стереот.- М.: Интеграл-Пресс, 2002.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

76.

517(075.8) С59

Соколенко О.І. Вища математика: Підручник.- К.: Академія, 2003.- 432 с.- (Альма Матер)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

77.

519.22(075.8) Г69

Горкавий В.К., Ярова В.В. Математична статистика: Навчальний посібник.- Київ: Професіонал, 2004.- 384 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

78.

519.86(075.8) П80

Прокопов С.В. Экономическо-математическое моделирование в производственном менеджменте: Учебник.- К.: КНУТД, 2004.- 437 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

79.

519.862 М25

Марецька Е. Моделі дискретних фінансових процесів на основі принципу еквівалентності капіталу.- Львів: ДНДУ інформаційної структури, 2005.- 284 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 17. Біологічні науки.


80.

577 Б63

Биотехнология : введение в науку будущего.- Х.: Колорит, 2005.- 288 с.- 19-00

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

81.

581.4(075.8) К78

Красильникова Л.А., Садовниченко Ю.А. Анатомия растений: Растительная клетка, ткани, вегетативные органы.- Х.: Колорит, 2004.- 245 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)18. Техніка.


82.

62-83(075.8) В19

Василега П.О., Муріков Д.В. Електропривод робочих машин: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 228 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 145 (КЕле - 10, Абон - 131, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

83.

621.01.001.57(042.3) С40

Конспект лекцій з курсу "Системно-структурне моделювання технологічних процесів": для студ. спец. 7.090202 "Технологія машинобудування" денної та заочної форм навчання/ Уклад. П.В. Кушніров.- Суми: СумДУ, 2005.- 115 с.

Кільк. прим.: 94 (КТМС - 5, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 2, Абон - 77, ДБВі - 1, Схов - 2, УчбЗ - 3)

84.

621.22(075.8) Є27

Євтушенко А.О. Гідродінамічні машини і передачі: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 255 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 87 (КПГМ - 50, Абон - 31, УчбЗ - 3, Схов - 2, ДБВі - 1)

85.

621.313.001.57(075.8) К72

Костинюк Л.Д. Моделювання електроприводів: Навч. посібник/ Л.Д.Костинюк, В.І.Мороз, Я.С.Паранчук.- Львів: Львівська політехніка, 2004.- 404 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (УчбЗ - 3, Абон - 17)

86.

621.313.33(075.8) П37

Плахтина О.Г. Частотно-керовані асинхронні та синхронні електроприводи: Навч. посібник/ О.Г.Плахтина, С.С.Мазепа, А.С.Куцик.- Львів: Львівска політехніка, 2002.- 228 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, УчбЗ - 3)

87.

621.382.2(075.8) О-75

Основи схемотехніки електронних систем: Підручник.- К.: Вища школа, 2004.- 527 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, УчбЗ - 3)

88.

621.89(075.8) К61

Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали.- 2-ге вид.,доповн.- К.: Арістей, 2005.- 241 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

89.

622.002.5.004(066) П78

Проблеми експлуатації обладнанння шахтних стаціонарних установок: Збірник наукових праць.- Донецк: Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М.Федорова, 2005.- 316 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 19. Управління підприємствами. Менеджмент.


90.

651.4/.9(075.8) Д63

Документування у менеджменті/ О.Г.Кірічок, В.І.Корбутяк, В.К.Процюк, К.В.Дубич.- 2-е вид., перероб.- К.: ЦНЛ, 2005.- 216 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

91.

657(075.8) П12

Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 308 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

92.

658.012.32(075.8) М29

Мартиненко М.М. Основи менеджменту.- К.: Каравела, 2005.- +Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

93.

658.012.32(075) О-75

Основы менеджмента : современные технологии: Учебно-методическое пособие/ Под ред. М.А.Чернышева.- 2-е изд., изм., доп.- М.-Ростов/Дону: МарТ, 2004.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

94.

658.012.32(075.8) Р83

Рудінська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент/ О.В.Рудінська, С.А.Яроміч, І.О.Молоткова.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.- 335 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

95.

658.14/.17 Р76

Росс С. Основы корпоративных финансов/ С.Росс, Р.Вестерфилд, Б.Джордан.- 3-е изд.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

96.

658.15(075.8) Ш65

Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.- К.: А.С.К., 2005.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

97.

658.5.012.2(075.8) С86

Строкович А.В. Управление проектами: Учебное пособие для высших учебных заведений.- Х.: Издательство НУА, 2005.- 180 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

98.

659.113(075.8) Л84

Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник.- 2-е вид.,доп.- К.: КНЕУ, 2003.- 440 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 47, УчбЗ - 3)


^ 20. Хімічна технологія.99.

664.022.5(075.8) М55

Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва: Навч. посібник/ П.С. Берник, З.А. Стоцько, І.П. Паламарчук, В.В. Яськов, І.А. Зозуляк.- Львів: Львівська політехніка, 2004.- 336 с.

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, УчбЗ - 3)

100.

665.6(075.8) Б87

Братичак М.М. , Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу.- Львів: Львівська політехніка, 2002.- 18 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


21. Програмування.


101.

681.527.2(075.8) М28

Марущак Я.Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та парарлельним коригуванням.- Львів: Львівська політехніка, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 60 (УчбЗ - 3, Абон - 57)22. Літературознавство.


102.

8И К65

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: Монографія.- Львів: ПАІС, 2005.- 368 с.

Кільк. прим.: 10 (КЖФ - 2, Абон - 7, УчбЗ - 1)

103.

8У1 З80

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя. Кн. 1.- К.: Аконіт, 2002.- 783 с.

Кільк. прим.: 2 (ГумЗ - 1, Схов - 1)

104.

8У1 З80

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя. Кн. 2.- К.: Аконіт, 2002.- 784 с.

Кільк. прим.: 2 (ГумЗ - 1, Схов - 1)

105.

8У2(063) Г83

Григорій Кочур і український перерклад: Матеріали міжнародної науково-практичої конференції. Киів- Ірпінь, 27-29 жовтня 2003 року.- К.- Ірпінь: Перун, 2004.- 280 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


23. Історія. Історичні науки.


106.

908(477.52) Р15

Радзівон О.Л. Суми. Любе місто моє: Фотоальбом.- Суми: Лідер-Дізайн, 2005.- 100 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі – 1)

107.

908(477.52):33 С89

Сумщина. Інвестиційна карта.- Суми: Сумська обласна державна адміністрація, 2005.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

108.

94(477) Г67

Горєлов М.Є. Цивілізаційна історія України/ М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський.- К.: ЕксОб, 2005.- 632 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

109.

94(477.75) Г83

Григорьянц В.Е. Возрождение армянской общины Крыма : достижения и проблемы.- Симферополь: Крымский архив, 2004.- 76 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

110.

94(477)(031) Е64

Енциклопедія історії України: В 5 т. Т.2. Г - Д/ Редкол.: В.А. Смолій та ін.- К.: Наукова думка, 2004.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)Місця збереження докуметів:

УчбЗ - Учбовий зал

КІнф -К-ра. Інформатики

Схов - Книгосховище

КЖФ - Каф. журнал. та філології

КФіл -К-ра. Філософії

КПтС -К-ра. Політол. та Соц.

Абон - Абонемент

НауЗ -Науковий зал

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КМар -К-ра. Маркетинга

ДБВі

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

КПГМ -К-ра. ПГМ

КПМТ -К-ра. ПМ та ТКМ

КПер -К-ра. Перекладу

КІнМ -К-ра. Ін. мов.

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

Мед.Інст. -Мед. інс-т

КЕле -К-ра. Електро-тех.

КІст -К-ра. Історії


Іменний покажчик

Fedonyuk Y.

100,

Remibetskyy B.

100,

Voloshyn V.

100,

Алексеев А.Н.

64,

Атраментова Л.А.Ф.О.В.

96,

Белоус Н.В.

91,

Бобкова А.Г.М.Ю.О.

58,

Богацький І.С.Д.Н.М.

71,

Бойко О.Д.

137,

Бондаренко М.Ф.

91,

Бонк Н.А.

73, 74,

Бостан С.К.Т.С.М.

48,

Братичак М.М.Г.О.Б.

128,

Бурега В.В.

21,

Василега П.О.М.Д.В.

108,

Ващенко Ю.В.

59,

Гайструк В.В.

106,

Галицький В.М.

32,

Гальчинський А.С.

23,

Глущик С.В.

77,

Гончаров І.Д.

54,

Горкавий В.К.Я.В.В.

90,

Дияк О.В.

77,

Дубовик В.П.

85,

Євтушенко А.О.

109,

Здіорук С.І.

17,

Зельдіна О.Р.

34,

Зубков М.Г.

78,

Ильяшенко С.Н.

42,

Іванов В.

47,

Іванова К.А.

5,

Кальниченко О.А.П.В.О.

66,

Капська А.Й.

18,

Карделл С.

38,

Карлицький С.М.

62,

Коваленко Є.Г.

55,

Коваленко Л.П.

43,

Ковалюк Т.В.

2,

Коломієць Н.Г.

97,

Колосюк Д.С.З.Д.В.

113,

Корниенко Н.

130,

Коцур Н.І.

105,

Кочур Г.

138,

Красильникова Л.А.С.Ю.А.

99,

Кузнецова О.Д.

9,

Курочка М.Й.К.П.М.

52,

Куцик А.С.

111,

Кучинська О.П.К.О.А.

56,

Лебедєв О.М.Л.О.І.

1,

Лихвар В.Д.

5,

Логвинова Н.Ю.

33,

Лугіні О.Є.Б.С.В.

19,

Лук'янець Т.І.

124,

Лукьянова Н.А.

73, 74,

Мазепа С.С.

111,

Мазорчук Б.Ф.

106,

Макаренко Т.І.

89,

Малахов В.

14,

Мартиненко М.М.

117,

Марущак Я.Ю.

129,

Молоткова І.О.

119,

Москаленко В.Ф.П.М.В.

101,

Мюллер В.К.

68,

Олійник Р.К.В.

76,

Оснач О.Ф.

43,

Павліченко П.П.Л.Д.А.

20,

Памухина Л.Г.

73, 74,

Пістун І.П.

84,

Пилипчук В.П.

43,

Пискунов Н.С.

86,

Плахтина О.Г.

111,

Подольська Є.А.

5, 11,

Портер М.Е.

41,

Привалов Ю.О.

32,

Соколенко О.І.

87,

Спирягин В.И.

30,

Срібнюк С.М.

110,

Станчевський В.К.

121,

Страхов М.М.

46,

Строкович А.В.

123,

Тимошенков И.В.

63,

Ткаченко А.О.

131,

Толстоухов А.

24,

Україна К.

50,

Цигилик І.І.

120,

Чайка Г.В.

106,

Чепурко Г.І.

32,

Черній А.М.

16,

Шмандій В.М.С.І.О.

82,

Юрик І.І.

85,

Яромич С.А.

119,
Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи