Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 154.11 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата31.07.2012
Розмір154.11 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за березень – квітень 2006р.1. Комп’ютерна наука і технологія.

1.

004(05)+51/53 Ф94

Фундаментальні орієнтири науки. Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія: Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД/ Відп. за вип. Б.Р. Кияк.- К.: Академперіодика, 2005.- 292 с.

2.


004.233.5(075.8) К65

Концевич В.Г. Устройства ввода/вывода информации: Учеб. пос. Ч.1. Мониторы.- Сумы: СумГУ, 2006.- 71 с.

Кільк. прим.: 37 (Абон – 31, ДБВі – 1, Схов – 2, УчбЗ – 3)

3.

004.378.5:37(035) О-72

Освітні інтернет ресурси: Інформаційний довідник/ Уклад. М.С. Коломоєць.- К.: Освіта України, 2005.- 278 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

4.

004:37(075.8) З-38

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

5.

009(05)+33(05) Ф94

Фундаментальні орієнтири науки: Збірник статей за матеріалами проектів гуманітарного та соціально-економічного напрямів ДФФД/ Відп. за вип. Б.Р. Кияк.- К.: Академперіодика, 2005.- 355 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


2. Бібліографія.

6.

016:4(092) П64

Олександр Опанасович Потебня: (До 170-річчя з дня народження): Біобібліографічний покажчик.- Уклад.: В.Ю. Франчук, Ф.Х. Широкорад, Ю.Ю. Полякова.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005.- 164 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

7.

016:52(092) Я64

Едгард Григорович Яновицький: Бібліографічний покажчик/ Відп. ред. Я.С. Яцків.- К.: ГАО НАН України, 2004.- 60 с.- (Бібліографія вчених ГАО НАН України)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

8.

016:908(477.53) Р49

Рідний край: Альманах. Систематичний покажчик змісту (1999-2005)/ Укл. Г. Білик.- Полтава: АСМІ, 2005.- 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 3.Філософія. Етика. Релігія.

9.

1(075.8) П30

Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник.- 4-те вид., виправл. і доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 506 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (КФіл - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

10.

1(075.8) С51

Смольков О.А., Дещинський Ю.Л. Філософія: Навч. посібник.- 2-ге вид., стереотип.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 460 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (КФіл - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

11.

113/119 Б17

Базалук О.А. Мироздание:живая и разумная материя(историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции): Монография.- Дніпропетровськ: Пороги, 2005.- 412 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

12.

17(075.8) С12

Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 244 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 5 (КФіл - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

13.

2(075.8) С51

Смольков О.А., Дещинський Ю.Л. Релігієзнавство: Навч. посібник.- 2-ге вид., стереотип.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 232 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (КФіл - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

14.

284(477)"19" К78

Кравченко П.А., Сітарчук Р.А. Протестантські об'єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20-30-і роки ХХ століття).- Полтава: АСМІ, 2005.- 212 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


4. Політика.

15.

32(075.8) П36

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студ. вищ. закладів освіти.- 4-те вид., виправл. і доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 304 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 5 (КПтС - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

16.

32(075.8) П36

ПІча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій: Навч. посібник.- 3-є вид., переробл. та доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 188 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (КПтС - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

17.

321(100) С75

Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира/ Под ред. В.С. Бакирова, Н.И. Сазонова.- Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005.- 592 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

18.

324(470+571) М19

Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Основы избирательных технологий и партийного строительства.- К.: Основні цінності, 2005.- 528 с.- (Практикум; Кн.32)

Кільк. прим.: 2 (КПтС - 1, Схов - 1)

19.

327.51(03) Н33

Nato. Стамбульський саміт. Довідник читача.- 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 4 (Схов - 4)


^ 5. Економіка. Економічні науки.

20.33(063)+658(063) С83

Стратегічні напрямки фінансового та соціально-економічного розвитку сучасної економіки: Збірник статей ІІ Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної конференції (27-29 квітня 2005 року).- Хмельницький: ВІС, 2005.- 236 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

21.


33(075.8) К90

Кулішов В.В. Основи економічної теорії: Підручник.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 516 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (КЕТе - 1, Абон - 6, НауЗ - 3)

22.

33(091)(477+100)(075.8) Х69

Ходзінський К.Г., Мазурок П.П. Економічна історія України та провідних країн світу: Навч. посібник.- 2-ге вид., виправл.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 152 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (КЕТе - 2, НОхт - 2, Трос - 2, НРом - 2, НБіл - 2, Крол - 2, НЛох - 2, НЛеб - 2, Свес - 2, НовС - 2, НБар - 2, Крас - 2, Глух - 2, МогП - 2, Абон - 19, НауЗ - 3)

23.

330 Д69

Дорогунцов С.И., Ральчук А.Н. Хозяйствование-синергетический инвариант.- К.: Оріяни, 2006.- 228 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24.

330(091)(477) В48

Винар Б. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці/ За ред. Винар Л.- Нью-Йорк-Львів-Париж, 2005.- 476 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

25.

330.101 Э40

Экономика и кибернетика в начале ХХІ века/ За ред. Г.В. Задорожного, В.Г. Михайленка.- Х.: ХНУ, 2005.- 260 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

26.

330.837 П63

Постсоветский институционализм: Монографія/ Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева.- Донецк: Каштан, 2005.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

27.

331.2 П78

Прогресивні форми організації і оплати праці - основа ефективного управління підприємством: Монографія/ Т.А. Костишина, Н.І. Огуй, Л.В. Степанова, О.І. Єрещенко.- Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005.- 241 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 6. Податки. Збори. Фондовий ринок.

28.

336.22(075.8) О-61

Онисько С.М. Податкова система: Підручник/ С.М.Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина.- 3-є вид., виправл. і доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 336 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 2, НауЗ - 3)

29.

336.22(076.1) Я72

Ярема Б.П., Маринець В.П. Податкова система. Збірник задач та тести: Навч. посібник.- 3-є вид., переробл. та доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 271 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)

30.

336.76:330.837 А87

Архиереев С.И., Зинченко Я.В. Трансакционные издержки институционализации фондового рынка.- Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31.

336.777(091) М87

Мошенский С.З. Эволюция векселя.- К.-Ровно: Планета-друк, 2005.- 446 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


^ 7. Економічна становище та міжнародні економічні відносини.

32.

338.27(075.8) К28

Касьяненко В.О., Старченко Л.В. Моделювання та прогнозування економічних процесів: Конспект лекцій: Навч. посібник.- Суми: СумДУ, 2006.- 185 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 190 (НБіл - 6, Крас - 6, НЛох - 7, Крол - 2, НЛеб - 6, НРом - 10, Трос - 7, НОхт - 10, ІКон - 10, Шост - 10, Абон - 110, НауЗ - 3, ДБВі - 1, НКон - 2)

33.

338.45:620.9(075.8) М48

Мельник Л.Г. Економіка енергетики: Навч. посібник/ Л.Г.Мельник, О.І.Карінцева, І.М.Сотник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 238 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Прил - 4, ДБВі - 1, Абон - 42, НауЗ - 3)

34.

339.138 С69

Соціально-етичний маркетинг: Монографія/ Кол. авт.В.А. Євтушенко, А.В. Катаєв, Г.В. Мозгова.- Х.: ХНУ, 2005.- 139 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

35.

339.33 Б20

Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність функціонування та стратегія розвитку: Монографія.- Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005.- 153 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

36.

339.72(075.8) В42

Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч. посіб.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 214 с.+Гриф МОН.- (Міжнародний бізнес)

Кільк. прим.: 5 (Абон - 2, НауЗ - 3)

37.

339.72(075.8) М58

Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний словник-довідник/ Віднійчук-Вірван Л.А.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 311 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)

38.

339.9 Р17

Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации: Монография/ Под. ред. Крамаренко В.И.- Симферополь: Таврия, 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)^ 8. Право і національна адміністрація з питань оборони.


39.


341.215.4 М17

Максименко С.В. Шенгенское право и свобода передвижения:международно-правовые аспекты глобальной миграции.- Одесса: Астропринт, 2005.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

40.

343.234 Б91

Бурдін В.М. Кримінальна відповідальнісь за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: Монографія.- Львів: ПАІС, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

351.74(063) А43

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: Матеріали науково-практичної конференції (6 грудня 2005 року): Щорічник/ Відп. за вип. В.А. Ліпкан.- К.: Текст, 2005.- 206 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

42.

351.777(477)+351.753(477) Б91

Буравльов Є.П., Гетьман В.В. Управління техногенною безпекою України/ За ред. В.П. Горбуліна.- К.: Ін-т проблем національної безпеки, 2006.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

43.

351.863 В31

Вербило Є.Ф., Чуприна О.В. ДКРС: люди, події, здобутки: Історико-документальне видання.- К.: Піраміда, 2005.- 320 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


^ 9. Соціальне забезпечення.

44.

364.46:316.344.6 Ж91

Журавко А. Движение инвалидов в гражданском обществе.- К.: Інститут стратегічної політики, 2006.- 135 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


10. Освіта.

45.

37.015.3(075.8) Ш16

Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 320 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 5 (КПтС - 1, Абон - 2, УчбЗ - 2)

46.

378(063) О-75

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали.Травень - грудень 2004 р. Ч.2/ Упоряд.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.- К.-Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

47.

378(075.8) В20

Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: Учебник/ Ю.С.Васильев, В.В.Глухов, М.П.Федоров.- 3-е изд., исправл. и доп.- СПб.: Лань, 2004.- 608 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература)

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

48.

378(477)(075) В55

Вища освіта в Україні. Навчальний посібник/ За ред. Кремня В.Г., Ніколаєнка С.М.- К.: Знання, 2005.- 327 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (Мед. - 1, Абон - 9, НауЗ - 1, МетК - 1)

49.

378.001.76(477:100) Б79

Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Монографія/ За ред. В.М. Бебика.- К.: МАУП, 2006.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

50.

378.001.76(477:100) М74

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес/ Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков.- К.: Освіта України, 2004.- 60 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

51.

378.1(4) Т50

Товажнянський Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити/ Л.Л.Товажнянський, Є.І.Сокол, Б.В.Клименко.- Х.: Національний технічний університет "Харківський політичний інститут", 2004.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

52.

378.1(4)(075.8) С35

Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб.- К.: Європейський ун-т, 2004.- 127 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

53.

378.11 Б74

Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія.- Переяслав-Хмельницький: Знання, 2004.- 204 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

54.

378.147(072.8) Б25

Барнс Л.Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература)/ Л.Б.Барнс, К.Р.Кристенсен, Э.Д.Хансен.- М.: Гардарики, 2000.- 501 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

55.

378.833 М80

Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія.- К.: Освіта України, 2005.- 278 с.

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)


11. Мовознавство.

56.

4У Б31

Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: Монографія.- Львів: Паіс, 2005.- 264 с.

Кільк. прим.: 6 (КЖФ - 3, Схов - 3)

57.

4У Б90

Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

58.

4У Б90

Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю української мови.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

59.

4У(075.8) М36

Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 352 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 100 (Абон - 94, УчбЗ - 3, Мед. - 3)


12. Екологія.


60.

504(075.8) З-13

Заверуха Н.М. Основи екології: Навчальний посібник/ Н.М.Заверуха, В.В.Серебряков, Ю.А.Скиба.- К.: Каравела, 2006.- 368 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Крас - 1, МогП - 1, Глух - 1, НБар - 1, НовС - 1, Свес - 1, НЛох - 1, НЛеб - 1, Крол - 1, НБіл - 1, НРом - 2, Трос - 1, НОхт - 2, Абон - 32, НауЗ - 3)

61.

504(05)+(55+57)(05) Ф94

Фундаментальні орієнтири науки. Біологія та науки про Землю і навколишнє середовище: Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД/ Відп. за вип. Б.Р. Кияк.- К.: Академперіодика, 2005.- 283 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

62.

504(477.52) С76

Стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2004 році: Доповідь/ Відп за вип. Л.Г. Циганенко.- Суми: Вінніченко Микола Дмитрович, 2005.- 52 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

63.

504.73 В60

Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат/ За ред. М. Голубця, К. Малиновського.- Львів: Поллі, 2004.- 198 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

64.

504.75(075.8)+614(075.8) Я72

Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005.- 301 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

65.

574.4:63 К26

Карпищенко А.И., Ксенофонтова М.Н. Агроэкосистемы: проблемы устойчивого развития: Монография.- Сумы: Козацький вал, 2004.- 186 с.

Кільк. прим.: 6 (Схов - 6)


^ 13. Математика. Фізика. Хімія.

66.

519.854(075.8) Н64

Нікольський Ю.В. Дискретна математика: Підручник/ Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 608 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, УчбЗ - 3)

67.

524.3(075.8) В14

Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів: Підручник.- Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2002.- 359 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (Абон - 11, УчбЗ - 1)

68.

539.1(063) Т29

Тезисы докладов ІV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям (27 февраля - 3 марта 2006 г.).- Х.: Нац. науковий центр "Харківський фіз.-техніч. ін-тут", 2006.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

539.3(076.1) П12

Павленко И.В. Метод конечных элементов в задачах сопротивления материалов и линейной теории упругости.- Сумы: СумГУ, 2006.- 148 с.

Кільк. прим.: 72 (КЗМД - 30, Абон - 38, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

70.

539.4 П84

Прочность материалов и конструкций/ В.Т. Трощенко и др.- К.: Академпериодика, 2005.- 1088 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

71.

54(075.8) Р35

Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії: Підручник/ Л.Г.Рейтер, О.М.Степаненко, В.П.Басов.- К.: Каравела, 2006.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 150 (Абон - 147, УчбЗ - 3)

72.

54(05)+001.895 Ф94

Фундаментальні орієнтири науки. Хімія та наукові основи перспективних технологій: Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД/ Відп. за вип. Б.Р. Кияк.- К.: Академперіодика, 2005.- 405 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

73.

59 Ф28

Фауна печер України/ За ред. І.Загороднюка.- К.: Нац. науково-природничий музей НАН України, 2004.- 248 с.- (Праці Теріологічної Школи; Вип. 6)

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


14. Техніка.

74.

620.17(075.8) К67

Корнілов О.А. Короткий курс опору матеріалів: Підручник.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 170 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (УчбЗ - 3, Абон - 47)

75.

621.38 Г94

Гулай И.А. Светоизлучающие приборы. Современные тенденции развития и области применения.- К.: ОГМУСЭ ИПМЭ им. Г.Е. Пухова НАН Украины, 2006.- 72 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

621.9-52(075.8) С28

Сединкин Л.М. Программирование обработки деталей на станках с оперативными системами управления.- Сумы: СумГУ, 2006.- 216 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 85 (Шост - 10, НОхт - 5, ІКон - 15, Абон - 51, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

77.

621.9-52(075.8) С28

Сєдінкін Л.М. Програмування обробки деталей на верстатах з оперативними системами керування: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 209 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 75 (Абон - 71, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)


^ 15. Бухгалтерія та менеджмент.

78.

655.25(075.8) Ш37

Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування: Тексти лекцій для студ. відділення "Видавнича справа та редагування".- К.: Київський університет, 2005.- 254 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

79.

657 П30

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія.- Житомир: ЖДТУ, 2005.- 419 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

80.

657(075.8) К43

Кирсанова Т.А., Рябушка Л.Б. Финансы в ситеме бухгалтерского учета: Учеб. пособие/ Под ред. В.Н. Бороноса.- Суми: Университетская книга, 2006.- 183 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 190 (НБіл - 7, Крол - 7, НЛеб - 5, Глух - 6, МогП - 6, ІКон - 2, Шост - 2, НОхт - 10, Трос - 7, НЛох - 7, Свес - 6, НовС - 6, НБар - 5, Крас - 7, НРом - 10, Абон - 93, НауЗ - 3, ДБВі - 1)

81.

657(075.8) Н62

Нікульнікова Т.Г. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник/ Т.Г.Нікульнікова, Н.Л.Шкіря, Н.В.Залізняк.- Львів: Магнолія Плюс, 2005.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 2, НауЗ - 3)

82.

657(075.8) Т33

Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)

83.

657.6(075.8) К90

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2005.- 560 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 135 (НОхт - 5, НБіл - 5, НРом - 5, Трос - 3, НКон - 3, НЛеб - 3, НБар - 5, МогП - 10, Глух - 5, Абон - 83, Свес - 3, НауЗ - 3, Крол - 2)

84.

658.012.4(075.8) М58

Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Навч. посібник.- 2-ге вид., переробл. і доп.- Львів: Магнолія Плюс, 2006.- 392 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, НауЗ - 3)

85.

658.8.013(042.3) К65

Конспект лекцій з курсу "Теорія мотивації": для студ. ф-ту економіки та менеджменту зі спец. 6.050100 "Маркетинг" всіх форм навчання/ Уклад. О.В. Прокопенко.- Суми: СумДУ, 2006.- 171 с.

Кільк. прим.: 94 (КМар - 7, ДБВі - 1, Абон - 81, Схов - 2, НауЗ - 3)


^ 16. Хімічне машинобудування.

86.

66.-9.02(075.8) В81

Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв: Навч. посібник.- Суми: Університетська книга, 2006.- 260 с.

Кільк. прим.: 145 (КПОХ - 30, Абон - 111, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)


17. Історія.

87.

94(367) М26

Марина З. Начала.- К.: Фада, 2003.- 447 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

88.

94(44)"1789" Т52

Толпыго А. Лекции по истории Великой французской революции 1789 г.- К.: Основные ценности, 2004.- 531 с.

Кільк. прим.: 4 (Схов - 4)

89.

94(477.8)"1930/1990"(093.3) Ф80

Фортуна В. З минулих літ. Спомини.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2005.- 270 с.- (Мемуари і документи; Число 4)

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)


^ 18. Журнали на іноземній мові.

90.

Problemy badawcze energetyki cieplnej: z.24, Prace naukowe. Konferencje.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

91.

Arabas Jaroslaw Metoda ewolucyjna jako narzedzie przeszukiwania przestrzeni banacha: z.152, Prace naukowe. Elektronika.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza politechniki warszawskwj

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

92.

Technika prozni i technologie prozniowe: z.114, Prace naukowe. Elektronika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

93.

Czarnocki Piotr Czynniki warunkujace rozwoj delaminacji wewnetrznych: z.210, Prace naukowe. Mechanika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

94.

Gilewski Wojciech O kryteriach oceny elementow skonczonych od belki timoshenki do plyty o sredniej grubosci: z.1444, Prace naukowe. Budownictwo.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

95.

Hasik Magdalena Hybrydowe uklady polimerow skoniugownych i platynowcow otrzymywanie i wlasciwosci: z.74, Prace naukowe. Chemia.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

96.

Santarek Krzysztof Struktury sieciowe przedsiebiorstw: z.18, Prace naukowe. Organizacja i zarzadzanie przemyslem/ K.Santarek, A.Kosieradzka, R.Rafalski.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

97.

Konopka Katarzyna Mikrostrukturalne uwarunkowania wybranych wlasciwosci mechanicznych kompozytow o osnowie ceramicznej: z.18, Prace naukowe. Inzynieria materialowa.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

98.

Kerntopf Pawel Function-driven generalizations of decision diagrams and their applications: z.151, Prace naukowe. Elektronika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

99.

Gieras Marian Mechanizm oddzialywania wody na plomien gazowy i pylowy: z.212, Prace naukowe. Mechanika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

100.

Problemy badawcze energetyki cieplnej: z.211, Prace naukowe. Mechanika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

101.

Kosior Andrzej Wplyw parametrow wybranych polaczen z tarciem konstrukcyjnym na wlasciwosci sprezysto-tlumiace ukladow mechanicznych: z.209, Prace naukowe. Mechanika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

102.

Revue roumaine de geophysique: Tome 47.- Academie Roumaine

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


103.

Revue roumaine de geophysique: Tome 48.- Academie Roumaine

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

104.

Studii si cercetari geofizica: Tomul 41.- Academie Roumaine

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

105.

Platonow A.A. Analityczne metody projektowania analogowo-cyfrowych adaptacyjnych systemow estymacji: z.154, Prace naukowe. Elektronika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

106.

Yashchyshyn Y. Anteny z elektrycznym ksztaltowaniem charakterystyki kierunkowej - nowe rozwiazania: z.155, Prace naukowe. Elektronika.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

^ Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

107.

Ziemkowska W. Reakcje alkilowych zwiazkow metali grupy 13 z alkilo- i benzenodiolami oraz (hydroksyalkilo) fenolami: z.75, Prace naukowe. Chemia.- Warszawa: Oficyna wydawnicza politechniki warszawsrie

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

108.

Mashine dinamics problems: Vol. 29, No 3.- Warszawa: Warsaw University of Technology

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

109.

Innowacje: Nr. 26, Rok 2005

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

110.

Innowacje: Nr. 27, Rok 2005

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

111.

Innowacje Poland in 2005

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

112.

Demonstratio mathematica: Vol. XXXIX, No 1.- Warszawa: Warsaw University of Technology

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

113.

Demonstratio mathematica: Vol. XXXVIII, No 4.- Warszawa: Warsaw University of Technology

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)^ Місця збереження докуметів:


УчбЗ - Учбовий зал

Схов - Книгосховище

Абон - Абонемент

ДБВі

МетК

ТМКБ -МКБ

КЖФ - Каф. журнал. та філології

Мед.Інст. -Мед. інс-т

КФіл -К-ра. Філософії

КПтС -К-ра. Політол. та Соц.

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

НауЗ -Науковий зал

НОхт -Охтирка

Трос -Тростянець

НРом -Ромни

НБіл - Білопілля

Крол -Кролевець

НЛох -Лохвиця

НЛеб -Лебедин

Свес -Свеса

НовС -Новгород-Сіверський

НБар

Крас -Краснопілля

Глух - Глухів

МогП -Могильов-Подільский

ІКон - Конотоп - Інститут

Шост -Шостка

НКон - Конотоп

Прил -Прилуки

ПОин.-ПО иностранное

КЗМД -К-ра. Заг мех. та дин. маш

КПер -К-ра. Перекладу

ХФ - Художній фонд

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи