Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 144.01 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата31.07.2012
Розмір144.01 Kb.
ТипДокументи


Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua

library_ssu@ukr.net

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за травень – червень 2006 р.


1.

Наука

001(477:495.6) У45

Українсько-македонський науковий збірник. Вип.1/ Редкол.: І. Курас, Б. Рістовські та ін.- К., 2005.- 344 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)
2.

Інформаційні технології. Комп’ютерні технології.


004.052(075.8) О-75

Основи надійності цифрових систем: Підручник/ В.С. Харченко, В.Я. Жихарев, В.М. Ілюшко та ін.- Х.: Харк. авіац. ін-т, 2004.- 573 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 43 (Абон - 40, УчбЗ - 3)

3.

004.31 К46

Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 266 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

4.

004.322 М54

Методи адаптації пристроїв передавання інформації до параметрів каналу зв'язку: Монографія/ Р.Н. Квєтний, А.Я. Кулик, С.Г. Кривогубченко, Д.С. Кривогубченко.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 161 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

5.

004.387 А35

Азаров О.Д. Конвеєрні аналого-цифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю: Монографія/ О.Д.Азаров, О.В.Шапошніков, С.М.Захарченко.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 157 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

6.

004.388 З-38

Захарченко С.М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення: Монографія/ С.М.Захарченко, О.Д.Азаров, О.М.Харьков.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 235 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

7.

004.43(075.8) М18

Малачівський П.С. Програмування в середовищі Visual Basiс: Навч. посіб.- Львів: Бескід Біт, 2004.- 260 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 29 (Абон - 26, УчбЗ - 3)

8.

004.7 К58

Кожем'яко В.П. Паралально-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп'ютера: Монографія/ В.П.Кожем'яко, Л.І.Тимченко, А.А.Яровий.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 161 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

9.

004.92(075.4) С51

Смолина М.А. CorelDRAW 12. Самоучитель.- М.: Вильямс, 2006.- 592 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

10.

004.925.6 Р69

Романюк О.Н.Ч.А.В. (Романюк, О.Н. Чорний А.В.) Високопродуктивні методи та засоби зафарбування тривимірних графічних об'єктів: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 190 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11.

004.932.72'1 Ф53

Філинюк М.А.Л.Л.Б. (Філинюк, М.А. Ліщинська Л.Б.) Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 162 с. Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)12.Культура.

008(450:477) І-92

Італійці та італійська культура в Україні.- К.: Д.В.К., 2004.- 159 с. Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


13.

Бібліографія. Бібліотечна справа.

016:3(477) В42

Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України 1998 - 2003: Бібліографічний покажчик/ Редкол.: І.Ф. Курас та ін.- К.: НАН України. НБУВ, 2003.- 754 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


14.

025.4 Р82

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Розділ К. Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування/ Н.О. Артюшенко, А.Г. Бровкін ,С.В. Галицька, І.А. Зарічняк.- К., 2005.- 587 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 2)

15.

025.45 У59

Універсальна десяткова класифікація (УДК): Зміни та доповнення (2001р.)/ Відп. за вид. Н.О. Петренко.- К.: Книжкова палата Укр. ім. Івана Федорова, 2004.- 108 с.

Кільк. прим.: 2 (ВКом - 2)

16.

025.45 У59

Універсальна десяткова класифікація (УДК): Зміни та доповнення (2002р.)/ Відп. за вид. Н.О. Петренко.- К.: Книжкова палата Укр. ім. Івана Федорова, 2005.- 116 с.

Кільк. прим.: 1 (ВКом - 1)

17.

027.7:61(477.74) Г 20

Гарина Н.В. Сокровищница знаний. К 100-летию библиотеки Одесского государственного медицинского университета (1903-2003)/ Н.В.Гарина, Н.Б.Павлова, Т.А.Циделко.- Одесса: Одесский медуниверситет, 2005.- 138с.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)18.Преса та журналістика.

07 В11

В епіцентрі подій - журналіст/ Упоряд. В.Ф. Чамара, В.М. Іншаков.- Дніпропетровськ: Журфонд, 2005.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

19.

07(076)+655(07) Т41

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник.- К.: Наша культура і наука, 2005.- 560 с.- (Бібліотека видавця, редактора, автора)

Кільк. прим.: 3 (ГумЗ - 2, КЖФ - 1)


20.

009(063) М 34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного ф-ту, 20-25 квіт.2006р. Ч.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 224с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

21.

009(063) М 34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного ф-ту, 20-25 квіт.2006р. Ч. 1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 220с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

22.

141.7:658.012.32 З-91

Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філосовський аналіз.- Запоріжжя: Просвіта, 2006.- 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

23.

159.9(075.8) О-75

Основи психології: Навч. посібник/ А.І. Веракіс, Ю.І. Завелевський, К.М. Левківський.- К.- Х.: Р.И.Ф., 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 10 (Абон - 5, УчбЗ - 3, КПтС - 2)

24.

159.9:2 П71

Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри: Монографія.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 278 с.

Кільк. прим.: 1 (КФіл - 1)

25.

159.9:34(075.8) К64

Коновалова В.О.Ш.В.Ю. (Коновалова, В.О. Шепітько В.Ю.) Юридична псіхологія: Підручник.- К.: Ін Юре, 2005.- 424 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 13 (УчбЗ - 3, Абон - 10)


26.

17/18(063) М79

Матеріали тез і виступів Всеукраїнського симпозіуму "Морально-естетичні ідеї Г.С. Сковороди і сучасний світ" 19 - 20 травня 2006 року/ Відп. за вип. В.М. Вандишев.- Суми: СумДУ, 2006.- 78 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)27.

Релігія

294.3 А56

Альбедиль М.Ф. Буддизм.- СПб.: Питер, 2006.- 208 с.- (Религии мира)

Кільк. прим.: 1 (КФіл - 1)28.

Політика.

32(075.8) П50

: Підручник/ М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін.- 2-ге вид., переробл. і доп.- К.: Ін Юре, 2005.- 520 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 200 (Абон - 196, УчбЗ - 3, ВІА - 1)

29.

32(091)(477)(075.8) У45

Україна у міжнародних відносинах ХХ століття: Навч. посібник/ За ред. Я.Й. Малика.- Львів: Світ, 2004.- 468 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 40 (Абон - 37, НауЗ - 3)

30.

323.1(477) Д43

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація?.- К.: Києво-Могилянська академія, 2005.- 336 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)

31.

327(03) Є24

Європейський союз. Словник-довідник/ Ред. М.Марченко.- Вид. 3-є, оновлене.- К.: К.І.С., 2006.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)32.Економіка. Економічні науки.

330.1(091)(075.8) І-90

Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. Ч.1/ За ред. В.Д. Базилевича.- 2-ге вид., випр.- К.: Знання, 2005.- 567 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (КЕТе - 2, Абон - 45, НауЗ - 3)

33.

330.1(091)(075.8) І-90

Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. Ч.2/ За ред. В.Д. Базилевича.- 2-ге вид., випр.- К.: Знання, 2005.- 567 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (КЕТе - 2, НауЗ - 3, Абон - 45)

34.

330.34(063) Т 29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та мен-ту "Екон. пробл. сталого розвитку", присв. Дню науки в Укр.(20-29 квіт.2006). Т.1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 206с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

35.

330.34(063) Т 29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та мен-ту "Екон. пробл. сталого розвитку", присв. Дню науки в Укр.(20-29 квіт.2006). Т.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 206с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

36.

330.341.1:330.131 Ч-65

Чирков В.Г. Эффектометрия: Популярные очерки.- К.: Феникс, 2005.- 240 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)
37.

Економічна політика. Торгівля.


338.439.003.13 Б43

Бєлінська Н.С. Економічна ефективність підприємницької діяльності молокопереробних підприємств та шляхи її підвищення: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

38.

339.7 К 59

Козюк В.В. Монетарні проблеми функціонування глобальної фінансової архітектури: Монографія.- Тернопіль: Астон, 2005.- 512с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)39.Право. Юридичні науки.

341.1 С25

Свобода П. Вступ до європейського права.- К.: К.І.С., 2006.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

40


41.

341.1(075) Г85

Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. пос.- Вид. 2-е, доп.- К.: К.І.С., 2006.- 300 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


342.8 П84

Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства/ За ред. В.В. Кривенка.- Х.: Ін-т прикладних гуманітарних досліджень, 2006.- 351 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)


42

347.457 М70

Мица Ю.В. Правова природа похідних цінних паперів: Монографія.- Х., 2006.- 220 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


347.73 Н 59

Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія.- Чернівці: Рута, 2006.- 264с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


43

347.9(477)(075.8) Ш90

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник.- К.: Ін Юре, 2005.- 624 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 97 (Абон - 81, УчбЗ - 3, НОхт - 5, Шост - 3, НРом - 5)44.

Освіта.

378.833 Е45

Економічна підготовка у непрофільних вищих закладах України: Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції/ Редкол. В. Яцура, Д. Атаманюк, О. Гірняк, Н. Пилипенко та ін.- Львів: УАД, 2005.- 79 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)45.Етнографія.

39(477)(075.8) Е88

Етнографія України: Навч.посібник/ За ред. Макарчука С.А.- 2-е вид.. перероб.,доп.- Львів: Світ, 2004.- 520 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (КІст - 1, ДБВі - 1, Абон - 17, УчбЗ - 1)46.Мовознавство.


4И(Англ):34(035) А 65

Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь: около 50 000 терминов/ С.Н.Андрианов, А.С.Берсон, А.С.Никифоров.- М: РУССО, 2005.- 512с.

Кільк. прим.: 1 (КІнМ - 1)

47.

4И(Англ):34(035) Б 82

Борисенко И.И. Современный русско-английский юридический словарь: около 45 000 терминов/ И.И.Борисенко, В.В.Саенко.- М: РУССО, 2005.- 528с.

Кільк. прим.: 1 (КІнМ - 1)


4И(Англ):34(035) К 21

Карабан В.І. Українсько-англійський юридичний словник.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 976с.

Кільк. прим.: 1 (КІнМ - 1)


У2 О-96

Ош Ю. Мудрость жизни: Проза.- Сумы: МакДен, 2006.- 208 с. Кільк. прим.: 2 (ХФ - - 2)

48.

4И(Англ):34(035) П 32

Пивовар А.Г. Большой англо-русский юридический словарь: более 50 000 слов и выражений.- М: Изд-во "Экзамен", 2003.- 864с.

^ Кільк. прим.: 1 (КІнМ - 1)


49

4И(Англ):61(035) ИН 73

Новый англо-русский медицинский словарь: около 75 000 терминов/ Под ред. Ривкина В.Л., Бенюмовича М.С.- Москва: РУССО, 2004.- 880с.

^ Кільк. прим.: 1 (КІнМ - 1)50

4У:504(035) М23

Манець І.Г. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології/ І.Г.Манець, В.С.Білецький, Ю.П.Ященко.- Донецьк: Донбас, 2004.- 576 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)51


Математика та природничі науки.

502.33(063) М 34

XII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених, присвячена 15-річчю факультету економіки та менеджменту "Економіка для екології".- Суми: СумДУ, 2006.- 190с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)52

504.75+616.9-085.331 Я62

Янковский Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления.- К.: Эксперт ЛТД, 2005.- 362 с.

Кільк. прим.: 3 (Мед. - 3)


53

519.21(075.8) В16

Валь О.Д. Теорія ймовірностей... від найпростішого: Навч. посібник/ О.Д.Валь, С.В.Мельничук, С.Л.Королюк.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.- 160 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 2, УчбЗ - 3)54

519.65.652 К32

Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами: Монографія/ Р.Н.Квєтний, К.Ю.Кострова, І.В.Богач.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 100 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)55

519.866 К32

Квєтна І.Р. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках: Монографія/ І.Р.Квєтна, Р.Н.Квєтний, А.В.Шкарпета.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 226 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)56

519.876.5:621.311 К30

Кацив С.Ш.М.Б.І. (Кацив, С.Ш. Мокін Б.І.) Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 114 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)57

528.9(477)(084) В12

Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Кінець ХV - перша половина ХVІІ ст./ М.Вавричин, Я.Дашкевич, У.Кришталович.- К.: Картографія, 2004.- 208 с.

^ Кільк. прим.: 4 (Схов - 4)58

Фізика. Хімія.


53(063) Т 29

Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету, присвяченої Дню науки в Україні (20-29 квітня). Ч. 1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 190с.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)


59

53(063) Т 29

Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету, присвяченої Дню науки в Україні (20-29 квітня). Ч. 2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 150с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)


60

539(075.8) Б90

Булавін Л.А.Т.В.К. (Булавін, Л.А. Тартаковський В.К.) Ядерна фізика: Підручник.- К.: Знання, 2005.- 431 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (УчбЗ - 3, Абон - 7)61


54(075.8) К43

Кириченко В.І. Загальна хімія: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 2005.- 639 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 47, УчбЗ - 3)62Медицина.

611.01(075.8)+591.8(075.8)+591.3 Т78

Трускавецький Є.С.М.Р.К. (Трускавецький, Є.С. Мельниченко Р.К.) Гістологія з основами ембріології: Підручник.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Мед. - 5)


63

616.5-083.98+616.97-083.98 І-73

Інтенсивна терапія в дерматовенерології/ П.П. Рижко, А.С. Владика, В.М. Воронцов, К.Є. Іщейкін, К.В. Коляденко; За заг. ред. П.П. Рижака.- Х.: Прапор, 2006.- 265 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)
64


65

Технологія машинобудування.

62(477.52)(063) М 34

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 216с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

621.01(075.8) К57

Кодра Ю.В.С.З.А. (Кодра, Ю.В. Стоцько З.А.) Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: Навч. посібник.- Вид. 2-ге, доп.- Львів: Бескид Біт, 2004.- 466 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (Абон - 27, УчбЗ - 3)66

Електротехніка. Електроніка.

621.311 Л40

Лежнюк П.Д.С.Н.В. (Лежнюк, П.Д. Собчук Н.В.) Параметрична подібність в задачах оптимізації електричних систем: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)67

621.311.25(075.8) Т58

Топольницький М.В. Атомні електричні станції: Підручник.- Львів: Бескид Біт, 2005.- 524 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 18 (Абон - 17, УчбЗ - 1)


68

621.38 Ф53

Філинюк М.А.Г.Д.В. (Філинюк, М.А. Гаврілов Д.В.) Метрологічні основи негатроніки: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)69

621.38(075.8) Ф50

Фізичні основи електронної техніки: Підручник/ З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович; За ред. З.Ю. Готри.- Львів: Бескид Біт, 2004.- 880 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (УчбЗ - 3, Абон - 17)
70

Різання металів.

621.979.3+621.744.4 І-86

Іскович-Лотоцький Р.Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій: Монографія/ Р.Д.Іскович-Лотоцький, Р.Р.Обертюх, І.В.Севостьянов.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 291 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)71

624.014(075.8)+621.643(075.8) Ц18

Царинник О.Ю. Металеві конструкції. Спецкурс: Навч. посіб.- Львів: Бескид Біт, 2004.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (Абон - 27, УчбЗ - 3)72Організація виробництва.

651.4/9(035) С13

Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довідник.- Хмельницький, 2005.- 482 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, ДБВі - 1)


73

657/658(075.8) Г20

^ Гарасим П.М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку): Навч. посібник/ П.М.Гарасим, Г.П.Журавель, П.Я.Хомин.- 2-ге вид., доп., переробл.- Тернопіль: Астон, 2006.- 414 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 8 (Абон - 7, НауЗ - 1)


74

658.012.32(075.8) М29

Мартиненко М.М.І.І.А. (Мартиненко, М.М. Ігнатьєва І.А.) Стратегічний менеджмент: Підручник.- К.: Каравела, 2006.- 320 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 47 (НОхт - 2, Крас - 1, НЛох - 2, НРом - 2, Абон - 37, НауЗ - 3)


75

658.012.32(075.8) С91

Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник.- 2-ге вид., доп., переробл.- Тернопіль: Астон, 2004.- 352 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 10 (Абон - 7, НауЗ - 3)


76

658.012.32:658.018 М80

Мороз О.В.Т.Л.М. (Мороз, О.В. Ткачук Л.М.) Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 137с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77

658.114.3.012.32 М80

Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління: Монографія/ О.В.Мороз, Н.П.Карачина.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 176 с. с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)78Скляна та бетонна промисловість.

666.1(075.8) Я98

Ящишин Й.М. Технологія скла: у трьох частинах. Ч.ІІ. Основи технології скляної маси/ Й.М.Ящишин, Т.Б.Жеплинський, С.І.Дяківський.- Львів: Бескід Біт, 2004.- 250 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 20 (Абон - 19, УчбЗ - 1)


79

666.97.033.11 Д81

Дудар І.Н. Теоретичні основи технологій виробів із пресованих бетонів: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 89 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)80Автоматика.

681.5:697.3 Д79

Дубовий В.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання: Монографія/ В.М.Дубовий, В.В.Кабачій, Ю.М.Паночишин.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 190 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


81

681.518.54.015 Р79

Ротштейн О.П.Р.Г.Б. (Ротштейн, О.П. Ракитянська Г.Б.) Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 275 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


82

Будівництво.

693.7 Д76

Друкований М.Ф.Л.М.О. (Друкований, М.Ф. Лівінський М.О.) Основи розрахунку і технологія влаштування підлоги: Монографія.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006.- 218 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)83


84

Географія. Історія.

911(47) Г35

Географія українських і сумежних земель. Т.1. Загальна географія/ В. Кубійович.- К.: Обереги, 2005.- 528 с.- (Бібліотека українського раритету)

Кільк. прим.: 6 (Схов - 6)


911.2(477)(075.8) М26

Маринич О.М. Фізична географія України: Підручник/ О.М.Маринич, П.Г.Шищенко.- К.: Знання, 2005.- 511 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 7 (УчбЗ - 3, Абон - 4)85

94(063) А 43

Актуальні питання історії та культурології. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 108с.

^ Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)86

94(477)"15" М49

Мемуари до історії південної Русі: Документальне видання. Вип. І. ХVІ ст./ М. Литвин, Б. де Віженер, Л.Горецький, Е. Ляссота; За ред. В. Антоновича.- Дніпропетровськ: Січ, 2005.- 219 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, КІст - 1)87


88

94(477)"18" О-36

Огієнко І. Рятування України.- К.: Наша культура і наука, 2005.- 464 с.

Кільк. прим.: 10 (Схов - 10)

94(477)"1920/1950" О-64

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія/ Ред. О.Ю. Бей.- 3-тє стереотип. вид.- К.: Наукова думка, 2005.- 69 с.

Кільк. прим.: 2 (КІст - 1, Схов - 1)


89

94(477)"2004" Л64

Литвин В.М. Україна-2004. Події. Документи.Факти: У 3-х томах. Т.1.- К.: 3 Медіа, 2005.- 592 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 2, ДБВі - 1)


90

94(477)"2004" Л64

Литвин В.М. Україна-2004. Події. Документи.Факти: У 3-х томах. Т.2.- К.: 3 Медіа, 2005.- 592 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі - 1, Схов - 2)


91

94(477)"2004" Л64

Литвин В.М. Україна-2004. Події. Документи.Факти: У 3-х томах. Т.3.- К.: 3 Медіа, 2005.- 416 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі - 1, Схов - 2)


92

94(477)(092) С32

Сергійчук В.І. Симон Петлюра.- К.: Україна, 2004.- 448 с.- (Українські державники)

Кільк. прим.: 5 (Схов - 5)

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи