За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія icon

За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія
Скачати 489.09 Kb.
НазваЗа лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія
Сторінка1/4
Дата31.07.2012
Розмір489.09 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за лютий 2007 р.


1. Комп’ютерна наука і технологія

1.

004 (075.8) П38

Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: Підручник для студентів економічних спеціальностей/ В.Л.Плескач, Ю.В.Рогушина, Н.П.Кустова.- К.: КНТЕУ, 2004.-

520 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

2.

004.01(075.8) С79

Степанова Я.М. Основи електронного документообігу: Навчальний посібник/ Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін.- К.: КНТЕУ, 2004.- 155 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

3.

004.05 К70

Корченко А.Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория и практические решения.- К.:

МК-Пресс, 2006.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4.

004.056 К64

Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика/ Г.Ф.Конахович, А.Ю.Пузыренко.- К.: МК-Пресс, 2006.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

5.

004.2(075.8) К65

Концевич В.Г. Строение персонального компьютера: Учебное пособие. Ч.4. Материнская плата/ В.Г.Концевич, А.М.Лавренко.- Сумы: СумГУ, 2007.- 86 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 33 (Абон - 29, УчбЗ - 3, ДБВі - 1)

6.

004.4'27 П18

Парижский С.М. Delphi. Только практика.- К.: МК-Пресс, 2005.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.056:621.39 З-40

Защита информации в телекоммуникационных системах/ Конахович Г.Ф., Климчук В.П., Паук С.М., Потапов В.Г.- К.:

МК-Пресс, 2005.- 288 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004.31(042.3) Б24

Баравой В.Т. Конспект лекций по курсу "Микропроцессорные устройства": для студентов специальности 6.09 14 01 "Системы управления и автоматики" дневной и заочной форм обучения. Раздел ІІ, ІІІ. Модуль памяти; Модуль ввода/вывода.- Сумы: СумГУ, 2007.- 105 с.

Кільк. прим.: 75 (Шост - 10, Прил - 10, ККСУ - 10, Абон - 41, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

9.

004.31:62-55 Т65

Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров.- К.: МК-Пресс, 2007.- 208 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

10.

004.31:621.382(075.8) Б12

Бабич М.П. Комп'ютерна схемотехніка: Навчальний посібник/ М.П.Бабич, І.А.Жуков.- К.: МК-Прес, 2004.- 412 с.+

Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

11.

004.31:62-55 О-43

Одноплатные микроконтроллеры. Проектирование и применение/ Швец В.А., Шестакова В.В., Бурцева Н.В.,

Мелешко Т.В.- К.: МК-Пресс, 2005.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

12.

004.43(075.8) В68

Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістика: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2004.- 382 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

13.

004.431.4(076) М16

Макогон В.С. Задачи и упражнения по программированию на языке Ассемблера: Учебное пособие/ В.С.Макогон, В.М.Рувинская.- Одесса: Астропринт, 2003.- 276 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

14.

004.7 А72

Антонов В.М. Сучасні комп'ютерні мережі.- К.: МК-Прес, 2005.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

004.7(075.8) К65

Конспект лекций по дисциплине "Локальные информационные сети": для студентов специальности 7.090803 "Электронные системы" дневной формы обучения. Ч.1/ Сост. Бережная О.В.- Сумы: Вид-во СумДУ, 2007.- 106 с.

Кільк. прим.: 85 (КПЕл - 10, Прил - 15, НОхт - 15, Абон - 39, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Схов - 2)

16.

004.7(075) С79

Степанова Я.М. Методи і засоби передачі даних: Підручник/ Я.М.Степанова, В.Я.Рассамакін.- К.: КНТЕУ, 2006.-

252 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

17.

004.7:623.6 А72

Антонов В.М. Комп'терні мережі військового призначення/ В.М.Антонов, О.Ю.Пермяков.- К.: МК-Прес, 2005.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


2. Культурологія


18.

008(075.8) К90

Культурологія: Хрестоматія: Навчальний посібник/ Автор-уклад. Б.І. Білик.- К.: КНТЕУ, 2006.- 239 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

19.

008(477.54/.62):130.2 Т45

Титар О. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності: Монографія.- Харків: Райдер, 2006.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


3. Бібліографія


20.

016:[51+53] К64

Кондратенко А.М.: До 70-річчя від дня народження: Біобібліографічний покажчик/ Уклад. В.М. Яковенко, М.О. Азаренков, В.О. Гірка та ін.- Харків: Харківський нац. ун-т

ім. В.Н. Каразіна Центральна наукова б-ка, 2006.- 42 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

21.

016:37 Б59

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету: До 80-річчя заснування СумДПУ

ім. А.С. Макаренка. Вип.1/ Уклад. З.М. Горова, В.В. Косенко.-

2-ге вид., доповн.- Суми: Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка, 2004.- 95 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

22.


016:37 Б59

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету: До 80-річчя заснування СумДУ

ім. А.С. Макаренка. Вип.2/ Уклад. З.М. Горова, В.В. Косенко.- Суми: Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка, 2004.- 96 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

23.

016:378(477.74)"1991/2001"

Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: Бібліографія 1991 - 2001/ Відпов. ред. Н.М. Шляхова.- Одеса: Астропринт, 2003.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24.

016:7.072.2(091):016 Р33

Єгор Кузьмич Рєдін: Біобібліографічний покажчик/ Уклад.

Р.І. Філіппенко.- Харків: ХНУ, 2006.- 70 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

25.

016:94(477) И90

Історія України: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2004 рік/ Упорядн. Т. Приліпко, Н. Вощевська,

О. Марченко.- К.: Держ. історична б-ка Укр., 2006.- 612 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

26.

016:94(477) И90

Історія України: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2002 рік/ Упоряд. Т. Приліпко, Н. Вощевська,

М. Лук'яненко.,О. Марченко.- К.: Авокадо, 2005.- 616 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
^ 4. Бібліотечна справа


27.

025.7/.9(063) М34

Матеріали Міжнародної наукової конференції "Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції"/ Відпов. ред. М. Подрезова, Упорядн. О. Полевщикова, О. Суровцева.- Одеса: Астропринт, 2004.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 5. Преса. Журналістика


28.

07(092) У11

У колі друзів: Присвячено 50-літтю від дня народження

В.В. Різуна 12 лютого 2007 року/ За ред. В.І. Набруска.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007.- 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

29.

070(072)

Шлях до майстерності: Крок третій: Навчально-методичний посібник: Для студентів - журналістів 3-го курсу/ Відпов. ред. О.В. Александров, Н.В. Кондратенко.- Одеса: Астропринт, 2003.- 196 с.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

30.

070(477)"1917" С90

Сурай Ю.І. Преса в Україні у боротьбі політичних сил за армію і флот (1917): Монографія.- Одеса: Астропринт, 2005.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31.

070(072)

Шлях до майстерності: Крок третій: Навчально-методичний посібник: Для студентів - журналістів 3-го курсу/ Відпов. ред.

О.В. Александров, Н.В. Кондратенко.- Одеса: Астропринт, 2003.- 196 с.

^ Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

32.

08(066) В90

Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія". Т. ХІІ/ Редкол. В.І. Астахова,

К.В. Астахов, С.І. Архієреєв та ін.- Харків: Вид-во НУА, 2006.-

776 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
^ 6.Філософія. Психологія. Релігія


33.

1 Ф56

Філософські науки: Збірник наукових праць/ Редкол.

В.М. Вандишев, М.О. Качуровський, Н.В. Кочубей та ін.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

34.

1:336.74 М13

Мазараки А.А. Философия денег: Монография/ А.А.Мазараки, В.В.Ильин.- К.: КНТЭУ, 2004.- 719 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

35.

141.7 П57

Попков В.В. Н. Бердяев: от революции социальной к революции духа: Монография.- Одесса: Астропринт, 2002.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

36.

159.9(091)(042.3) Б44

Белявський И.Г. Лекции по исторической психологии: Учебное пособие.- Одесса: Астропринт, 2004.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 (КПтС - 1)

37.

159.9.01 Б44

Белявский И.Г. Мистические учения в новейшей истории психологической науки: Монография.- Одесса: Астропринт, 2002.- 424 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

38.

16(075.8) Л33

Лебідь А.Є. Основи логіки: Курс лекцій для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ.- Суми: Сумський держ. пед.

ун-т ім. А.С. Макаренка, 2006.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

39.

17(075.8) Ю71

Юрій М.Ф. Етика: Підручник.- К.: Дакор, 2006.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

40.

174.4 П95

Пысин К.К. В мире делового этикета.- Одесса: Астропринт, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Схов - 1)

41.

2(075.8) Ю71

Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посібник.- К.: Дакор, 2006.- 408 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


7. Соціологія


42.

316(075) Р64

Розенфельд Ю.Н. Социология: Курс лекций для студентов несоциологических факультетов.- Харьков: Изд-во НУА, 2006.-

140 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

43.

316.46:321.01 К17

Калініченко М. Влада громадянського суспільства: Монографія.- Суми: Університетська книга, 2006.- 175 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


8. Політика


44.

32(075.8) Х73

Холод В. Політологія: Навчальний посібник.- 2-ге вид.- Суми: Університетська книга, 2003.- 408 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

45.

321.01(091) Г44

Гетьманчук М.П. Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали/ М.П.Гетьманчук, Я.Б.Турчин.- Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства

ім. Шевченка, 2006.- 214 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

46.

321.015 Х73

Холод В.В. Феномен параполитики: идеи, свершения, социальные результаты: Монография.- Сумы: Университетская книга, 2004.- 504 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

47.

321.66321.7(477) С91

Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: Монографія.- Суми: Університетська книга, 2003.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

48.

327(075.8) Ч-37

Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник.- К.: Либідь, 2006.- 712 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (Абон - 3, НауЗ - 3)

49.

327:339.9 Г54

Глобальный дискурс: Сборник статей/ Под ред. Л.В. Савина.- Сумы: Университетская книга, 2003.- 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


^ 9. Економіка. Економічна наука


50.

33:519.8(075.8) Ж81

Жорник В.М. Розвиток економіки і ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М.Жорник, О.А.Макеєва.- Одеса: Укрполіграф, 2005.-

600 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

51.

330.341.1(477) И66

Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України/ За ред. В.В. Онікієнка.- К.: РВПС НАН Укр., 2006.- 480 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

52.

330.342.146 Г84

Грималюк А.В. Сверхпредпринимательство: Методологические основы концепции двухуровневой рыночной экономики.- Одеса: Астропринт, 2006.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

53.

330.342.146(075.8) Т87

Турецкий О.А. Экономика и ее регулирование: Учебное пособие.- Одесса: Астропринт, 2006.- 392 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

54.

330.46:004.8 С59

Соколовська З.М. Експертні системи в економічних дослідженнях: Монографія.- Одеса: Астропринт, 2005.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
  1   2   3   4

Схожі:

За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconВересень 2005 р. Комп’ютерна наука І технологія
Азарсков В. Н. С. В. П. (Азарсков, В. Н. Стрельников В. П.) Надежность систем управления и автоматики: Учеб пособие. К.: Нау, 2004....
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconСерпень 2005 р. Комп`ютерна наука І технологія
...
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconСпеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Комп’ютерна інженерія” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з комп’ютерної інженерії...
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комп’ютерна технологія оцінки фізичного стану та фізичної підготовленості учнівської молоді
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconПрограма Дисципліни інформатика І комп'ютерна техніка
Метою дисципліни "Інформатика І комп'ютерна техніка" є надання студентам знань в галузі сучасних технологій переробки ділової інформації...
За лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія iconПрограма фахового вступного випробування
Підготовка бакалаврів за напрямом „Комп’ютерна інженерія” здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи