Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження icon

Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження
Скачати 409.02 Kb.
НазваТравень 2007 р. Наука. Наукові дослідження
Сторінка1/3
Дата31.07.2012
Розмір409.02 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список травень 2007 р.


1. Наука. Наукові дослідження

1.

001.89(075.8) Ш39

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко.- 5-те вид., стер.- К.: Знання, 2006.- 307 с.

+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

2.

001.891(075.8) П32

Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: Підручник/ М.І.Пилипчук, А.С.Григор'єв, В.В.Шостак.- К.: Знання, 2007.-

270 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

3.

001.891(075.8) С79

Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник/ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир.- 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Знання, 2007.- 317 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 2. Комп’ютерна наука і технологія

4.

004(075.8) І-74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2007.- 640 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 25 (КІнф - 1, Абон - 21, УчбЗ - 3)

5.

004:336.71(075.8) К65

Захаркін О.О. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах": для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання/ О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач; Уклад.: Захаркін О.О., Абрамчук М.Ю., Деркач М.А.- Суми: СумДУ, 2007.- 80 с.

Кільк. прим.: 289 (НБар - 20, НовС - 30, ІКон - 25, Глух - 10, Свес - 10, НОхт - 20, НРом - 20, МогП - 20, Шост - 25, Абон - 104, НауЗ - 3, ДБВі - 2)

6.

004.45(075.8) З-45

Згуровський М.З. Основи системного аналізу/ М.З.Згуровський, Н.Д.Панкратова.- К.: Вид. група BHV, 2007.-

544 с.+Гриф МОН.- (Інформатика)

Кільк. прим.: 2 (КІнф - 1, УчбЗ - 1)

7.

004.67:33(075.8) Ч-49

Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації: Підручник/ О.І.Черняк, А.В.Ставицький, Г.О.Чорноус.- К.: Знання, 2006.- 447 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004:657(075.8) І-23

Івахненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник.- 3-е вид., випр., доп.- К.: Знання, 2006.- 350 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)

9.

004:657(076.5) Ш66

Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум/ В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан.- К.: Знання, 2006.- 429 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)


3. Стандартизація

10.

006(075.8) Ц98

Цюцюра С.В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навчальний посібник/ С.В.Цюцюра, В.Д.Цюцюра.- 3-тє вид., стереотипне.- К.: Знання, 2006.- 242 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


4. Культурологія

11.

008(075.8) Ш37

Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник.-

3-є вид.,стерео.- К.: Знання-Прес, 2007.- 353 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

12.

008(09)(075.8) П50

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посіб.- 6-те вид., стереотип.- К.: Знання; КОО, 2006.- 359 с.

+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

13.

008(477)"19"(075.8)+008(100)"19" М42

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура

ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання; КОО, 2002.- 214 с.

+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)14.


^ 5. Наукові конференції

061.3:004:51:531/534(063) Д76

ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів: 16-20 квітня 2007р. "Інформатика, математика,механіка" . Програма і тези доповідей.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 231 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

061.3:008(063) А43

Актуальні питання історії, культурології та краєзнавства: Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів(23-24 квітня 2007 р.). Вип.ІІ.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 196 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

16.

061.3:009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. Ч.1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 230 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

17.

061.3:009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. Ч.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 239 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

18.

061.3:009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 23-27 квітня 2007 року. Ч.3.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 219 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

19.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку":

17-25 квітня 2007р. Т.1.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 194 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

20.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку":

17-25 квітня 2007р. Т.2.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 194 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

21.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку":

17-25 квітня 2007р. Т.3.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

22.

061.3:378.11(063) С88

Студентське самоврядування у ХХІ ст. : проблеми і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції 19-22 квітня 2007 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 95 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

23.

061.3:378.862..138(063) Т29

Тези доповідей міжкафедрального науково-методичного семінару "Досягнення сучасної електроніки і методика викладання її у вищій школі": 18-19 квітня 2007 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 79 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

24.

061.3:502.15(063)

Economics for Ecology: ХІІІ Міжнародна наукова конференція.- 202 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, НауЗ - 1)

25.

061.3:53:62(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспіратнів та студентів фізико-технічного факультету: 19-26 квітня.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 252 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)

26.

061.3:658.012:504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Збірник тези доповідей Сьомої щорічної Всеукраїнської наукової конференції 24-25 квітня 2007 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 155 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 1, Схов - 1)


^ 6.Філософія. Психологія

27.

1(03) Ф56

Кунцман П. Философия: dtv-Atlas/ П.Кунцман, Ф.-.Буркард, Ф.Видман.- Перевод с 9-го нем.изд.- М.: Рыбари, 2002.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

28.

1(075.8) О-39

Огородник І.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій/ І.В.Огородник, В.В.Огородник.- К.: Вища школа, Знання, 1999.- 543 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

29.

1(075.8) П44

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навчальний посібник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: ИНКОС, 2006.-

624 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

30.

159.9(075.8) Р88

Русинка І.І. Психологія: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2007.- 367 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 7. Логіка. Етика. Релігія

31.

16(075.8) Ж59

Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник.- 9-те вид., стер.- К.: Знання; КОО, 2006.- 255 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

32.

17(075.8) М74

Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник.- 3-є випр., доп.- К.: Знання, 2007.- 483 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

33.

171.021.1(075.8) Ч-74

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка.- 5-е вид., сретеот.- К.: Вікар, 2006.- 223 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта XXI століття)

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

34.

2(075.8) Р36

Релігієзнавство: Підручник/ За ред. О.П. Сидоренка.- К.: Знання, 2007.- 468 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
35.

^ 8. Соціологія. Статистика

311(075.8) К90

Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник/ О.І.Кулинич, Р.О.Кулинич.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2006.-

294 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

36.

311(075.8) У-52

Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 239 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

37.

311(076) Е71

Ерина А.М. Теория статистики: Практикум/ А.М.Ерина, З.О.Пальян.- 5-те вид., испр. и доп.- К.: Знання, 2007.- 267 с.- (Высшее образование ХХІ века)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

38.

316(075.8) Т18

Танчин І.З. Соціологія: Навч. посіб.- 2-ге вид., переробл. і доп.- К.: Знання, 2007.- 351 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)


^ 9. Економіка. Економічна наука

39.

33(075.8)

Lytvynova O.N. Basics of the economic theory/ O.N.Lytvynova, V.S.Kolomyichuk.- Ternopil: Ukrmedknyha, 2006.- 238 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

40.

330(075.8) Е45

Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. проф.

В.Д. Базилевича.- 6-те вид., переробл. і доп.- К.: Знання-Прес, 2007.- 719 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

41.

330.1(075.8) Б93

Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посіб./ О.І.Бутук, Н.І.Волкова.- К.: Знання, 2007.- 291 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (КЕТе - 1)

42.

330.1(075.8) Д43

Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ С.Д.Дзюбик, О.С.Ривак.- К.: Знання, 2006.- 481 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

43.

330.1(075.8) З-68

Злупко С.М. Історія економічної теорії: Підручник.-

2-е вид., випр.,доп.- К.: Знання, 2005.- 719 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

44.

330.1(075.8) М86

Мочерний С.В. Політекономія: Підручник/ С.В.Мочерний, Я.С.Ларіна.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2006.-

390 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

45.

330.1(075.8) О-86

Отрошко О.В. Основи економічної теорії: Макроекономічний аспект.- К.: Знання, 2006.- 222 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

46.

330.1(092)(477)(078) У45

Українська економічна думка: Хрестоматія.- К.: Знання, 2007.- 694 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

47.

330.101(075.8) М86

Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб./ С.В.Мочерний, Я.С.Мочерна.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2007.- 684 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

48.

330.101.52(075.8) У52

Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб.- К.: Знання, 2006.- 429 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

49.

330.101.54(075.8) А64

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник. У 2-х книгах. Кн.2. Мікроекономіка/ За ред. С.Панчишина, П.Островерха.- 4-е вид., випр., доп.- К.: Знання, 2006.- 437 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

50.

330.101.54(075.8) А64

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник. У 2-х книгах. Кн.1. Макроекономіка/ За ред. С.Панчишина, П.Островерха.- 4-е вид., випр., доп.- К.: Знання, 2006.- 723 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

51.

330.101.54(075.8) К96

Кушнір В.С. Мікро- та макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: ИНКОС, 2006.- 256 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

52.

330.101.541(075.8) Б17

Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навчальний посібник/ В.Д.Базилевич, Л.О.Баластрик.- К.: Атіка, 2002.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

53.

330.101.541(075.8) Б17

Базилевич В. Макроекономіка: Підручник/ В.Базилевич, К.Базилевич, Л.Баластрик.- 3-є вид., випр.- К.: Знання, 2006.-

623 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

54.

330.101.541(075.8) К88

Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум.- 2-е вид.- К.: Вікар, 2006.- 239 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

55.

330.8(075.8) Л22

Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: Підручник/ Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич, Р.М.Матейко.-

8-ме вид., перероб. і допов.- К.: Вікар, 2006.- 495 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

56.

330.8(075.8) Л47

Леоненко П.М. Економічна історія: Навчальний посібник/ П.М.Леоненко, П.І.Юхименко.- К.: Знання-Прес, 2004.-

499 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 10. Праця. Економіка та організація праці

57.

331.45(075.8)+331.461(075.8) Г58

Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб./ Г.Г.Гогіташвілі, Є.Т.Карчевські, В.М.Лапін.- К.: Знання, 2007.- 367 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)
58.

^ 11.Регіональна економіка

332.012.34:658.012.32 Є27

Євтушевський В.А. Стратегія корпоративного управління: Монографія/ В.А.Євтушевський, К.В.Ковальська, Н.В.Бутенко.- К.: Знання, 2007.- 287 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

59.

332.1(477)(075.8) С79

Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник.- К.: Вікар, 2006.- 396 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

60.

332.13(477)(075.8) Р64

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник/ Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенова В.Ф.-

8-ме вид., стереотипне.- К.: Знання, 2006.- 350 с.+ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)


^ 12. Корпоративне управління. Підприємництво

61.

334.72(075.8) В18

Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник.- 3-тє вид., випрал. і допов.- К.: Знання-Прес, 2006.- +ГрифМОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

62.

334.72:004(075.8) М71

Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практичний посібник/ В.І.Міщенко, А.В.Шаповалов, Г.В.Юрчук.- К.: Знання, 2003.- 278 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

63.

334.722.012.64

Варналій З.С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики.- 3-е вид., стереот.- К.: Знання, 2005.- 302 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

64.

334.722.8:658.012.32(075.8) Є27

Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник.- К.: Знання, 2006.- 406 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
65.

13. Фінанси

336(075.8) Ф59

Фінанси: Навч. посіб./ О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова,

В.І. Оспіщев та ін.; За ред. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2006.-

415 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
  1   2   3

Схожі:

Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconТема Наука І наукові дослідження
Об’єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconУкраїна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С
Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С. 5
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
move to 0-16886966
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconНаукові розробки кафедри
О. М. Пшiнько, М. I. Нетеса, А. В. Радкевич. Наукові дослідження, як правило, виконуються комплексно за участю всіх співробітників...
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconТравень 2005 р. Економічна наука ( удк 330 )
Информационная эпоха и актуальные проблемы экономики // мэиМО. 2005. №4. С. 23-28
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconТравень – серпень 2004 р. Наука
Фундаментальные проблемы истории и философии науки: Учеб пособ. Х.: Факт, 2004. 536 с
Травень 2007 р. Наука. Наукові дослідження iconКонкурс проводиться за трьома номінаціями: наукові дослідження в галузі водопостачання наукові дослідження в області водовідведення проектно-технологічні та конструкторські роботи в галузі водопостачання та водовідведення
Здобувачами премії «Акватор» в області водопостачання і водовідведення можуть бути вчені та інженери у віці до 33 років включно
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи