Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата31.07.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за листопад 2007 р.- січень 2008 р.


Представлено видань всього: 599 назв

Книг: 347 назв

В т.ч. наукових – 136 назв

підручників – 211 назв

дисертацій – 2 назви

авторефератів – 174 назви

журналів – 70 назв

реферативних журналів – 3 назви

звітів – 3 назви

^ 1. Наука. Наукові дослідження


1.

001(092)+008(092) Д50

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності/ О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, Н.В. Терес та ін.; За ред.

А.П. Коцура, Н.В. Терес.- К.: Книги-ХХІ, 2007.- 464 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

2.

001.891 Л17

Лазаренко Е.Т. Основи наукових досліджень, технічної творчості та патентознавство (допоміжні матеріали)/ Е.Т.Лазаренко, В.З.Маїк, В.В.Бойко.- Львів: Українська академія друкарства, 2007.- 76 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

2. Друкарство


3.

002(477)(09)+655(477) О-36

Огієнко І. Історія українського друкарства/ Упоряд., авт. М.С. Тимошик.- К.: Наша культура і наука, 2007.- 536 с.- (Зарубіжні першодруки; 2).- Дар

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)^ 3. Комп’ютерна наука і технологія


4.

004(075.8) З-68

Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій для студентів економічних спеціальностей: Підручник.- К.: Каравела, 2007.- 240 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

5.

004.4(075.8) О-75

Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навчальний посібник/ Делявський М.В., Жмуркевич А.Є., Одрехівський, та ін.; За ред. Р.Б. Чаповської.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.- 430 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

004.4(075.8) Ч-19

Чаповська Р. Робота з Microsoft Excel 2000 / ХР / 2003: Навчальний посібник/ Р.Чаповська, О.Вальдрат.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.- 253 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.42(075.8) Г68

Горечко Р.Р. Delphi. Основи програмування: Навчальний посібник/ Р.Р.Горечко, Н.О.Горечко.- Львів: Українська академія друкарства, 2007.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004.45:53(072) И 88

Использование Microsoft Office в школе. Физика: Учебно-методическое пособие для учителей.- М., 2002.- 111 с.- В дар от Microsoft

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

9.

004.51 З-70

Знайомство з Windows Vista.- 2007.- 34 c.- В дар от Microsoft

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

10.

004.51 П 72

Препернау Д.Windows Vista: Пер. з англ./ Д.Препернау, Д.Кокс.- К.: Вид. група BHV, 2008.- 304 с.- (Крок за кроком.).- В дар от Microsoft

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11.

004.51:91(072) И 88

Использование Microsoft Office в школе. География: Учебно-методическое пособие для учителей.- М., 2002.- 104 с.- В дар от Microsoft

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

12.

004:008(072) И 88

Использование Microsoft Office в школе. Мировая художественная культура.: Учебно-методическое пособие для учителей.- М., 2002.- 104 с.- В дар от Microsoft

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

13.

004:378.4 У67

Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Посібник/ О.В. Співаковський, Я.Б. Федорова, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас.- Вид. 2-ге, допов. і перероб.- Херсон: Айлант, 2007.- 300 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 4. Вивчення проблем організації


14.

005 У66

Управленческий консультант: Настольная книга руководителя.- К.: БУК, 2005.- 384 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

15.

005 У66

Управленческий консультант: Настольная книга руководителя. Кн.2.- К.: Фолиант, 2006.- 416 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

16.

005(075.8) Т82

Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2007.- 304 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 26 (НауЗ - 3, Абон - 23)

17.

005(075.8) Ш38

Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб.- К.: Знання, 2002.- 583 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18.

005.12(075.8) К89

Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник/ О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник.- 2-ге вид., випр., доп.- К.: Академвидав, 2007.- 464 с.

Кільк. прим.: 32 (Абон - 29, НауЗ - 3)

19.

005.21(075.8) С83

Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: Учебное пособие/ Ред.: Соболев Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А.- Х.: Олант, 2002.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

20.

005.31(075.8) С67

Сотник І.М. Операційний менеджмент: Навчальний посібник/ І.М.Сотник, О.М.Вовк.- Суми: СумДУ, 2007.- 165 с.

Кільк. прим.: 23 (Абон - 18, НауЗ - 3, ДБВі - 1, Стен - 1)

21.

005.334.4(075.8) Б68

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінінсовою санацією підприємств: Навчальний посібник.- К.: Ніка-Центр, 2006.-

248 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

22.

005.334.4(075.8) К65

Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник/ О.І.Копилюк, А.М.Штангрет.- Вил. 2-ге.- Львів: Українська академія друкарства, 2005.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

23.

005.334.4:336.7 К 56

Коваленко В.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія/ В.В.Коваленко, О.В.Крухмаль.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 198 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

24.

005.511(075.8) Я89

Ясинський В.В. Бізнес-планування: теорія і практика: Навчальний посібник/ В.В.Ясинський, О.О.Гайдей.- К.: Каравела, 2006.- 232 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 3, НауЗ - 2)

25.

005.52(075.8) Г68

Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч.пос./ П.Л.Гордієнко, Л.Г.Дідковська, Н.В.Яшкіна.- 2-ге вид., перероб., доп.- К.: Алерта, 2008.- 478 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

26.

005.53 Н62

Никифорук Б.В. Системний підхід до прийняття управлінських рішень.- Львів: Українська академія друкарства, 2007.- 229 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

27.

005.691.452(477) Р86

Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток.- К.: Знання, 2003.- 149 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28.

005.73(075.8) В 49

Винославська О.В. Людські стосунки: Навчальний посібник/ О.В.Винославська, М.П.Малигіна.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: ЦНЛ, 2006.- 142 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

29.

005.915(075.8) К56

Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ Л.О.Коваленко, Л.М.Ремньова.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2005.- 485 с.+Гриф МОН.- (Вища освіта ХХІ століття)

Кільк. прим.: 23 (МогП - 1, Глух - 2, НовС - 2, НРом - 2, НОхт - 1, НауЗ - 3, Абон - 10, НБар - 2)

30.

005:304.4(075.8) Л84

Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика/ М.П.Лукашевич, М.В.Туленков.- К.: Каравела, 2007.- 296 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 21 (Абон - 18, НауЗ - 3)

31.

005:621.39(075.8) В65

Войтко С.В. Менеджмент у телекомунікаціях: Навч. посібник/ С.В.Войтко, К.П.Ангелов.- К.: Знання, 2007.- 295 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 41 (НауЗ - 3, Абон - 36, КЖФ - 2)

32.

005.915:658.152(075.8) У28

Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: Навчальнгий посібник.- К.: ЦУЛ, 2006.- 292 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

33.

005.932:655(075) Г12

Гавенко С. Логістика в поліграфічному виробництві: Навчальний посібник/ С.Гавенко, Б.Дурняк, Р.Зацерковна.- Львів: Українська академія друкарства, 2006.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)5. Стандартизація


34.

006.3:655(075) Г12

Гавенко С.Ф. Стандарти у видавничо поліграфічній галузі: Навчальний посібник/ С.Ф.Гавенко, О.В.Мельников.- Львів: Українська академія друкарства, 2006.- 132 с.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

35.

006.44:621(075.8) К 26

Карпенко В.А. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебное пособие/ В.А.Карпенко, Н.А.Волошина, С.П.Волков.- Севастополь: СевНТУ, 2007.- 372 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6. Кібернетика


36.

007(075.8) Т33

Теоретичні основи технічної кібернетики: Навчальний посібник/ Л.М. Артюшин, Б.В. Дурняк, О.А. Машков, О.М. Плашенко.- Львів: Українська академія друкарства, 2004.-

130 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7. Культура


37.

008(038) А72

Антофійчук В.І. Культурологія. Термінологічний словник: Навчальний посібник.- 2-ге вид., випр. і доп.- Чернівці: Книга-ХХІ, 2007.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

38.

008(477)(470.62) Г 37

Герасименко Б. Українська культура на Кубані. Історико-культурологічний нарис.- Тернопіль: Просвіта, 2005.- 36 с.-

Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)8. Бібліографія


39.

016:378.124:94(092) К 17

Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: Бібліографічний покажчик/ Укл.: Куделко С.М.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007.-

44 с.- З обмінного фонду

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

40.

016:53(092) Л 97

Александр Михайлович Ляпунов(1857-1918): Библиографический указатель: Биографический очерк и обзор основных научных результатов. Труды А.М. Ляпунова. Литература о жизни и деятельности ученого.- Х., 2007.- 73 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

41.

016:53(092) Ш 95

Член-корреспондент НАН Украины Николай Федорович Шульга (к 60-летию со дня рождения).- Х.: Квант, 2007.- 64 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 9. Бібліотечна справа


42.

023.3(477)(063) З-41

Збірник матеріалів наради директорів бібліотек ВНЗ

ІІІ-ІV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні": м.Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 року.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007.- 79 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

43.

025.3(075.8) К96

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова.- 4-тє вид., стереотипне.- К.: Знання, 2006.- 334 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)^ 10. Загальні довідкові праці


44.

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.6. Го-Гю/ Редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. та ін.- К., 2006.- 712 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

45.

061:378.4:63(477.52) М34

Матеріали науково-практичної конференції викладачів та студентів Сумського НАУ: 4-20 квітня 2006 р. Ч1.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2006.- 482 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

46.

061:378.4:63(477.52) М34

Матеріали науково-практичної конференції викладачів та студентів Сумського НАУ: 4-20 квітня 2006 р. Ч2.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2006.- 581 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 11. Преса. Журналістика


47.

070 Ф 33

Федорина А. Хочеш стати журналістом? Практичні поради для тих, хто хоче спробувати.- Суми: Сумський прес-клуб, 2006.- 72 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Стен - 1)

48.

070"19" К72

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування).- Львів: Видавничий центр, 2006.- 514 с.- З обмінного фону

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

49.

070(075.8) Ш24

Шаповал Ю.Г. Відображення у журналістиці: Текст лекції.- Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка С.Дем'янчука, 2008.- 36 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

50.

070(075.8) Ш24

Шаповал Ю.Г. Особистість журналіста: Тексти лекції.- Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка С.Дем'янчука, 2008.- 36 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

51.

070(075.8) Ш24

Шаповал Ю.Г. Радіожурналістика: Текст лекції.- Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка С.Дем'янчука, 2008.- 40 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

52.

070.4(035) Л37

Левицька М.Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30 років ХХ століття): Словник.- Львів: 2007, 2007.- 278 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

53.

070.4(075.8) П18

Партико З.В. Галузуве редагування в засобах масової інформації: Конспект лекцій.- Львів: Афіша, 2007.- 104 с.

Кільк. прим.: 20 (КЖФ - 2, УчбЗ - 3, Абон - 15)

54.

070.41(076) С34

Сізова К. Практикум з редагування: Навчальний посібник/ К.Сізова, Н.Алексеєнко, Л.Бутко.- К.: Наша культура і наука, 2007.- 112 с.

Кільк. прим.: 5 (КЖФ - 2, УчбЗ - 3)

55.

070:621.397(075) Ш24

Шаповал Ю.Г. Телевізійна журналістика: Навчальний посібник.- Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т

ім. академіка С. Дем'янчука, 2008.- 112 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

12. Філософія


56.

1 К91

Кунцман П. Філософія: dtv-Atlas: Переклад з 10 нім. вид./ П.Кунцман, Ф.-.Буркард, Ф.Відман.- К.: Знання-Прес, 2002.- 270 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

57.

1(075.8) Є33

Єдинак С.В. Філософія: Онтологія, теорія пізнання, логіка, етика: Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання.- Суми: СумДУ, 2007.- 92 с.

Кільк. прим.: 31 (Абон - 17, КФіл - 10, УчбЗ - 3)

58.

1(075.8) К28

Касьян В.І. Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навчальний посібник.- 5-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2008.- 347 с.+ГрифМОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

59.

1(091)(075.8) И90

Історія філософії в її зв'язку з освітою: Навчальний посібник/ Г.І. Волинка, В.І. Гусєв,Н.Г. Мозгова, та ін.- К.: Каравела, 2006.- 480 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

60.

1(092) П 30

Петрів О. Володимир Винниченко: філософський дискурс: Монографія.- Дрогобич: Вимір, 2007.- 164 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

61.

1(092)(075.8) Ф56

Філософія: сім видатних постатей: Текст лекцій/ Уклад.

О.М. Кобяков.- Суми: СумДУ, 2007.- 201 с.

Кільк. прим.: 60 (КФіл - 5, ДБВі - 1, УчбЗ - 3, Абон - 50, Стен - 1)

62.

111.7(063)+113(063) У91

Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія та сучасність: Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції 3-5 грудня 2007 року. Наукове видання.- Суми: СумДУ, 2007.- 163 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

63.

113/129 М 29

Мартынов Н.В. Практическая философия: Неоднозначность и неопределенность окружающей действительности.- Симферополь, 2007.- 272 с.- Дар автора

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи