Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата31.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за травень 2008 р.


Представлено видань всього: 432 назви

Книг: 238 назв

В т.ч. наукових – 130 назв

підручників – 108 назв

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 143 назви

звітів – 5 назв

журналів – 40 назв

реферативних журналів – 3 назви


1. Наука в цілому


1.

001.32(477) Н35

Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в Європейський науковий простір/ Ред. О.С. Онищенка, Б.А. Маліцького.- К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр.

ім. В.І. Вернадського, 2007.- 680 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

2.

001.8 Ф95

Фурман А. Ідея професійного методологування: Монографія.- Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008.- 208 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія


3.

004(075.8) Л64

Литвин І.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ І.І.Литвин, О.М.Конончук, Ю.Л.Дещинський.- 2-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 304 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

4.

004.2(075.8) К65

Концевич В.Г. Накопители информации. Жесткие диски: Учебное пособие по курсу "Архитектура компьютеров" для студентов специальности "Информационные технологии проектирования" дневной формы обучения/ В.Г.Концевич, А.М.Лавренко, М.В.Концевич.- Сумы: СумДУ, 2008.- 179 с.

Кільк. прим.: 33 (Стен - 1, ДБВі - 1, Абон - 28, УчбЗ - 3)

5.

004.738.5(075.8) Т21

Тарнавький Ю.А. Internet-технології: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2004.- 120 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

6.

004.9:351.741(075.8) М62

Мінченко А.В. Правова інформатика: Навчальний посібник. Ч. І.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т післядипломної освіти, 2003.- 280 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

7.

004.9:351.741(075.8) М62

Мінченко А.В. Автоматизовані інформаційні системи у діяльності правоохоронних органів: Навч. посібник.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т післядипломної освіти, 2003.- 284 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

8.

004.912 Л17

Лазаренко О.В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування/ О.В.Лазаренко, А.А.Яковенко.- Х.: НУА, 2007.- 124 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 3. Управління. Менеджмент


9.

005(075.8) П69

Практикум з менеджменту: Навч. посіб. Ч.2/ За ред.

О.В. Баєвої.- К.: МАУП, 2006.- 178 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

10.

005.21 Г65

Гончаров В.М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності: Монографія/ В.М.Гончаров, М.В.Макаренко, В.Ю.Припотень.- Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2007.- 136 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11.

005.21:3(477)(063) У45

Україна-2015: національна стратегія розвитку.- К.: Громадсько-політичне об'єднання Український форум, 2008.- 74 с.- Дар

Кільк. прим.: 19 (КЕТе - 2, КУпр - 2, КЕко - 2, КПСт - 2, Схов - 10, ДБВі - 1)

12.

005.21:330.341.1 С84

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т.1. Економіка знань - модернізаційний проект України/ За ред. В.М. Гейця, В.М. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка.- К.: Фенікс, 2007.- 544 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

13.

005.21:330.341.1 С84

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т.2. Інноваційно-технологічний розвиток економіки/ За ред. В.М. Гейця, В.М. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка.- К.: Фенікс, 2007.- 564 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

14.

005.21:330.341.1 С84

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т.3. Конкурентоспроможність української економіки/ За ред. В.М. Гейця, В.М. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка.- К.: Фенікс, 2007.- 556 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

15.

005.31:658.8(075.8) З-78

Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учебное пособие/ А.В.Зозулёв, С.А.Солнцев.- М. К.: Рыбари, Знання, 2008.- 643 с.- ("Высшее образование ХХІ века")

Кільк. прим.: 11 (КМар - 3, НауЗ - 3, Абон - 5)

16.

005.51(075.8) Ш33

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.- 4-те вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.-

268 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

17.

005.51:658.8(075.8) О-31

Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование (+Доступ з локальної мережі СумДУ): Конспект лекций.- К.: МАУП, 2002.- 264 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

18.

005.52(075.8) А36

Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник.- К.: Знання, 2008.- 263 с.+ Гриф МОН.- ("Вища освіта ХХІ століття")

Кільк. прим.: 31 (НЛеб - 2, НРом - 2, Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 2, НЛох - 2, Абон - 16, НауЗ - 3)

19.

005.591.6:502 П78

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія/ Ред. О.В. Прокопенко.- Суми: Університетська книга, 2007.- 512 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20.

005.591.6:658.815 І-44

Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія/ С.М.Ілляшенко, О.М.Олефіренко.- Суми: Університетська книга, 2008.- 272 с.

Кільк. прим.: 30 (Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 2, Прил - 2, НЛох - 2, НРом - 2, НБар - 2, Схов - 14, ДБВі - 1, Стен - 1)

21.

005.915:658.152(075.8) Ф33

Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.-

3-тє вид., доп.- К.: МАУП, 2006.- 312 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

22.

005.932:656.025.4 Н62

Нікітін П.В. Ефективність логістичного управління перевезеннями вантажів в умовах взаємодії різних видів транспорту.- К.: Київська держ. академія водного транспорту

ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2008.- 104 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

23.

005.95(076)+331.103(076) Ш34

Швец Н.Г. Введение в специальность "Управление персоналом и экономика труда" (в схемах и таблицах).- К.: МАУП, 2007.- 62 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)^ 4. Гуманітарні науки


24.

009 Д55

"До свободи ви, браття, покликані...": Збірник статей/ Укл.: Н.В. Міц, Т.Л. Надточій, В.Г. Соколов.- Х.: ХОО "Культурний Центр ім. М.К. Реріха", ХМГО "ФДЄС", Факт, 2006.- 224 с.- Дар

Кільк. прим.: 3 (КЖФ - 1, Схов - 2)

5. Конференції


25.

061.001.891:378.001.76(063) С91

Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року. Ч. І.- Суми: СумДУ, 2008.- 183 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

26.

061.001.891:378.001.76(063) С91

Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року. Ч. ІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 158 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

27.

061.001.891:378.001.76(063) С91

Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету) 22-24 квітня 2008 року.

Ч. ІІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 161 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

28.

061.001.891:61(100)(063) М34

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини",: присвячених Дню науки в Україні та

60-річчю Сумського державного університету. 24-25 квітня

2008 року.- Суми: СумДУ, 2008.- 196 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

29.

061.001:53:62(063) М34

Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня): присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Т. І.- Суми: СумДУ, 2008.- 166 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

30.

061.001:53:62(063) М34

Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня): присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. Т. ІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 106 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

31.

061.001:62(063) М31

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.1.- Суми: СумДУ, 2008.- 160 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

32.

061.001:62(063) М31

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. Ч.ІІ.- Суми: СумДУ, 2008.- 138 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

33.

061.3:378.11(063) С88

Студентське самоврядування у ХХІ ст. : проблеми і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції 18-20 квітня 2008 року.- Суми: СумДУ, 2008.- 103 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

34.

061.3:004:51:531/534(063) Т66

ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів: 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка" . Програма і тези доповідей.- Суми: СумДУ, 2008.- 231 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Схов - 1)

35.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку",: присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. (21-25 квітня 2008 р.). Т. 1.- Суми: СумДУ, 2008.- 200 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

36.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку",: присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. (21-25 квітня 2008 р.). Т. 2.- Суми: СумДУ, 2008.- 202 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі - 1, Схов - 1)

37.

061.3:330.34(063) Т29

Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку",: присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. (21-25 квітня 2008 р.). Т. 3.- Суми: СумДУ, 2008.- 204 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

38.

061.3:502.15(063) Е45

Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології.

ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р.- Суми: СумДУ, 2008.- 205 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)

39.

061.3:658.012.32:504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції

22-23 квітня 2008 року.- Суми: СумДУ, 2008.- 178 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, ДБВі - 1)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи