Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка2/5
Дата31.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5^ 6. Преса. Журналістика


40.

07(075.8) М69

Михайлин И.Л. Основы журналистики.- Х.: ХИФО, 2004.- 350 с.+ Гриф МОН.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

41.

070 П27

Передерій В.А. Жіноча доля на тлі доби: (Літопис жіночого руху у світлі українських видань)/ В.А.Передерій, Н.М.Сидоренко, Т.В.Старченко.- К.: Дослідницький центр історії української преси, 1999.- 120 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

42.

070(075.8) В57

Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика": Навч. посіб.- К.: МАУП, 2007.- 166 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, УчбЗ - 1)

43.

070(082.1) Ж92

Журналістика: Науковий збірник. Випуск 5/ За ред.:

Н.М. Сидоренко.- К.: Ін-т журналістики, 2006.- 178 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 2)

44.

070(09) Г65

Гончарова Н.С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881 - 1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою: Монографія.- Х.: ХІФТ, 2006.- 128 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 5 (КЖФ - 2, Схов - 3)

45.

070(09) І-90

Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і навички: Матеріали "круглого столу"/ За ред. Н.М. Сидоренко.- К.: ун-т ім. Т.Шевченка,

Ін-т журналістики, 2007.- 74 с.- Дар читача

^ Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

46.

070(09)"1945/1951" С34

Сидоренко Н.М. Журналістська "Планета Ді-Пі"/ Н.М.Сидоренко, О.І.Сидоренко.- К.: Центр інновацій та розвитку. Дослідницький центр історії української преси, 2000.- 175 с.- Дар читача

^ Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

47.

070(09)"1945/1951" С34

Сидоренко Н.М. Національно-духовне самоствердження:

У 3 ч. ІІІ. Національні часописи у "таборовому просторі" Європи після завершення Другої світової війни (Італія, Великобританія, Німеччина, Австрія, 1945-1950).- К.: Дослідницький центр історії української преси, 2000.- 160 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

48.

070(09)(075.8) В57

Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917 - 1991): Навч. посіб.- К.: МАУП, 2007.- 174 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 39 (КЖФ - 3, Абон - 33, УчбЗ - 3)

49.

070(477) У45

Українська періодика: історія та сучасність: Матеріали ювілейної наукової конференції, присвяченої 70-річчю багатотиражної газети "Харківський університет"/ І.Л. Михайлин та ін.- Х.: Харк. держ. ун-т, 1998.- 88 с.- Дар читача

^ Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

50.

070(477)"19" Н35

Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 8-9 грудня 2006 р./ За ред. Сидоренко Н.М.- К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.

Ін-т журналістики, 2006.- 116 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

51.

070(477)(09) П64

Потужна сила рідного слова/ Упоряд. Н.М. Сидоренко.- Полтава: РІК, 2005.- 444 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

52.

070:331.556(075.9) Т58

Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ: Посібник для журналістів.- К.: К.І.С., 2008.- 100 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 7 (КЖФ - 4, УчбЗ - 3)

53.

070:37.035.6(075.8) К90

Кулішенко Л.А. Проблеми національного виховання у засобах масової інформації: Навч. посіб.- Суми: СумДУ, 2007.-

173 с.

Кільк. прим.: 40 (КЖФ - 15, Абон - 20, УчбЗ - 3,

Стен - 1, ДБВі - 1)

54.

070:39 Н35

Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації: Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи/ Сидоренко Н.М.- К.: Дослідницький центр історії української преси, 1997.- 120 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

55.

070:621.396(09)(477)"1945/1969" І-90

Історія національного радіоефіру: Архівні матеріали (1942 - 1969)/ Упоряд. Н.М. Сидоренко.- К.: Ін-т журналістики, 2004.-

115 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

56.

070.41(075.8) К26

Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988 - 1998 рр.- К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Нора-Друк, 2003.- 350 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 4 (КЖФ - 1, УчбЗ - 2, Філо - 1)

7. Філософія


57.

1 М20

Малышев А.В. Философские размышления в начале

21 столетия.- 6-е изд., перераб. и доп.- К.: Прометей, 2008.- 219 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

58.

1(075.8) Б92

Буслинський В.А. Основи філософських знань: Підручник/ В.А.Буслинський, П.І.Скрипка; 3-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 352 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

59.

1(075.8) В17

Вандишев В.М. Філософія. Історія філософії. Антропологія. Культура і цивілізація: Конспект лекцій.- Суми: СумДУ, 2008.-

204 с.

Кільк. прим.: 172 (КФіл - 10, НЛеб - 10, НОхт - 10, НРом - 10, Абон - 127, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

60.

1(075.8) П31

Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: Навч. посібник.- 3-те вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.-

296 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

61.

1(075.8) П31

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій.- 5-те вид., стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2008.- 506 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 50 (Абон - 50)

62.

111 Г19

Газнюк Л. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття: Монографія.- К.: Парапан, 2008.- 368 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

63.

130.2(09) К44

Кислюк К.В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції: Монографія.- Х.: Харківська держ. академія культури, 2008.- 288 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

64.

130.2/3 Ш95

Шудря К.П. Художнє завбачення майбутнього.- К.: Центр інновацій та розвитку, 2005.- 278 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

8. Психологія


65.

159.922.761:617.751.9(075.8) С38

Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник.- К.: Знання, 2008.- 365 с.+ Гриф МОН.- ("Вища освіта ХХІ століття")

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

66.

159.922.762(075.8) С38

Синьов В.М. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник/ В.М.Синьов, М.П.Матвєєва, О.П.Хохліна.- К.: Знання, 2008.- 359 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

67.

159.928 С83

Стратегії творчої діяльності/ Ред. В.О. Моляко.- К.: Освіта України, 2008.- 702 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

68.

159.928:62 М75

Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены).- К.: Освита Украины, 2007.- 388 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

159.94:796.01(075.8) К43

Кириленко Т.С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів: Навчальний посібник.- К.: Ін-т післядипломної освіти Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2002.- 112 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

70.

159.942(075.8) К43

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Либідь, 2007.- 256 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 12 (КПСт - 2, Абон - 7, УчбЗ - 3)

71.

159.947.5(075.8) К88

Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент: Навчальний посібник.- К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006.- 214 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

^ 9. Логіка. Етика. Релігія


72.

16(075) Т99

Тягло О.В. Критичне мислення: Навч. посіб.- Х.: Основа, 2008.- 189 с.- (Бібліотека журналу "Управління школою";

Вип.1 (61)).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

73.

17(075.8) М74

Мовчан В.С. Етика. Книга для вчителя: Навчально-методичний посібник.- К.: Знання, 2008.- 303 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

74.

17/18(075.8) П89

Пустовит А.В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра: Учеб. пос.- К.: МАУП, 2006.- 680 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

75.

2(075.8) Р36

Релігієзнавство: Навч. пос./ Ред. В.Л. Петрушенка,

О.П. Петрушенка.- 3-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 328 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

^ 10. Соціальні питання. Статистичні дослідження


76.

304.4(075.8)+005.95:316.35(075.8 У67

Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій/

М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін.- К.: МАУП, 2004.- 368 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

77.

311.21:314.148 Л13

Лавер О.Г. Війни та народонаселення країн світу в

ХХ столітті. Статистичне дослідження: Наукова монографія.- Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2002.- 304 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

11. Соціологія


78.

316(075.8) С69

Соціологія: Підручник/ За ред. В.М. Пічі.- 3-те вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 280 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

79.

316.3(075.8) С69

Соціологія культури: Навчальний посібник.- 2-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 334 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

80.

316.3:330.342.146:332.12 К95

Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики)/ Ред. Б.М. Данилишина.- Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008.- 818 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

81.

316.32(08) У45

Україна в глобалізованому світі: Збірник наукових праць.- К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2007.- 176 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

82.

316.334.2(075.8) І-23

Івасюк Ю.Б. Економічна соціологія: Конспект лекцій.- Львів: Новий Світ-2000, 2008.- 116 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 5 (Абон - 3, УчбЗ - 2)

83.

316.344.32 М69

Михайлева Е.Г. Интеллектуальная элита в матрице современных цивилизационных изменений: Монографія.- Х.: НУА, 2007.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

84.

316.35(477.52)(035) Д58

Довідник соціально орієнтованих організацій та установ Сумщини/ Відп. за вип. Н.М. Вакулішина.- Суми, 2004.- 212 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

85.

316.4(075.8) П44

Подольская Е.А. Управление социальными процессами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- Х.: НУА, 2007.- 524 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

86.

316.4.063.3(477)(075.8) О-91

Офіцинський Р.А. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Соціальний аспект: Навч. посіб.- Ужгород: Ліра, 2007.- 320 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 6).-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

87.


316.42(05)"550.1" У45

Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.- К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2007.- 538 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

88.

316.77:005.8 К92

Купенко О.В. Людина для людей: на шляху зростання (теоретико-методологічні та технологічні засади управління проектною діяльністю студентів вищого навчального закладу).- Суми: СумДУ, 2008.- 296 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов - 3)

12. Політика


89.

32(075.8) П36

Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М.Піча, К.М.Левківський, Н.М.Хома.-

3-е вид., стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2006.- 176 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

90.

323/324(477) П53

Полуденный Ю.А. Виктор Ющенко и Украина.- Краматорск: Контраст, 2007.- 40 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

91.

327"1945/1980"(075.8) К84

Крушинський В.Ю. Міжнародні відносини та світова політика: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів/ В.Ю.Крушинський, В.А.Манжола.- К.: Либідь, 2007.- 192 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 54 (КПСт - 2, Абон - 49, УчбЗ - 3)

92.

327(477)(075.8) А86

Артьомов І.В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз: Навч. посіб.- Ужгород: Ліра, 2007.- 384 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 7).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

93.

327.364 К68

Король І. Гарант миру і безпеки: До 60-річчя утворення ООН.- Ужгород: Ліра, 2005.- 212 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

94.

327.39(477) У-45

Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції (м. Ужгород, 5 - 6 грудня 2006 р.)/ Відп. ред. І.В. Артьомов.- Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2007.- 346 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 3).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

95.

327.39(477)(075.8) Д36

Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок): Навч. посіб.- Ужгород: Ліра, 2007.- 343 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 2).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

96.

327.51(075.8) С77

Старжинский В.С. NATO North Atlantic Treaty Organization. Организация Североатлантического договора: Учебное пособие/ В.С.Старжинский, С.В.Старжинский.- Х.: Бурун и К, 2008.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

97.

327:061.1ЄС:341.223.4 Р45

Референдуми в Європейському Союзі/ За ред.

Д.С. Ковриженка.- К.: ФАДА, ЛТД, 2007.- 186 с.- Дар

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

98.

327:061.27(075.8) І-69

Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять: Навч. посіб./ Уклад.: І.В. Артьомов та ін.- Ужгород: Ліра, 2007.- 220 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 4).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

^ 13. Економіка. Економічна наука


99.

33(09)(075.8) К56

Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник/ В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай.- К.: Знання, 2008.- 647 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

100.

33(091)(075.8) Л47

Леоненко П.М. Історія економічних учень: Підручник/ П.М.Леоненко, П.І.Юхименко.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 639 с.+ Гриф МОН.- ("Вища освіта ХХІ століття")

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

101.

330.1(075.8) В85

Вступ до економічної теорії: Підручник/ Ред. З. Ватаманюк.- 3-е вид., доп.- Львів: Новий Світ-2000, 2007.- 504 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 3 (НауЗ - 3)

102.

330.1001.541(075.8) М16

Макроекономіка та макроекономічна політика: Навчальний посібник/ Ред. А.Ф. Мельник.- К.: Знання, 2008.- 699 с.

+ Гриф МОН.- ("Вища освіта ХХІ століття")

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи