Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка3/5
Дата31.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

103.

330.101(075.8) П50

Політична економія: Навч. пос./ Ред. Г.І. Башнянін,

Є.С. Шевчук.- 5-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2007.- 478 с.+ Гриф МОН

^ Кільк. прим.: 13 (Абон - 10, НауЗ - 3)

104.

330.3(075.8) З-46

Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В.В.Здрок, І.М.Паславська.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 244 с.

+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (НауЗ - 2)

105.

330.3(477)(063) Н35

Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі: Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів. м. Чернівці, 11 квітня 2008 р. Присвячена 125-річчю з Дня народження Й.А. Шумпетера.- Чернівці: Рута, 2008.- 293 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

106.

330.341.1(075.8) С79

Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 2002.- 254 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

107.

330.341.1(477) П78

Проблеми становлення інноваційної політики в Україні/ Ред. І.П. Макаренко.- К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004.- 123 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

108.

330.837(477) І-71

Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика/ Ред. З. Ватаманюка.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 648 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

14. Регіональна економіка. Економіка землі


109.

332.14(063) К36

Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту.- К., 2007.- 39 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

110.

332.33(075.8) Т33

Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник/ Ред. М.Г. Ступень.- 2-е вид., стереотип.- Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 336 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 11 (НОхт - 1, Абон - 7, УчбЗ - 3)

111.

332.64(075.8) О-93

Оцінка земель: Навч. посібник/ За ред. М.Г. Ступеня.- Львів: Новий світ-2000, 2005.- 308 с.+Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

^ 15. Підприємництво. Фінанси


112.

334.72(075.8) С34

Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Навчальний посібник.- К.: Знання-Прес, 2008.- 440 с.

Кільк. прим.: 31 (НауЗ - 3, Абон - 28)

113.

336(075.8) Ф59

Фінанси: Навч. посіб./ Ред. В.І. Оспіщева.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 366 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 30 (Глух - 3, НБар - 5, НовС - 5, МогП - 2, НОхт - 2, НРом - 3, Абон - 7, НауЗ - 3)

114.

336(075.8) Ф59

Фінанси: Навчальний посібник/ В.С. Загорський,

О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй.- 2-е вид., стер.- К.: Знання, 2008.- 247 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

115.

336.748 Ж91

Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки.- Суми: ТОВ "КВК "Ділові перспективи"; УАБС НБУ, 2007.- 70 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

116.

336.76(075.8) З-88

Зотов И.В. Биржевое дело: Учебное пособие/ И.В.Зотов, В.И.Успаленко.- Х.: Бурун Книга, 2008.- 256 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

117.

336.77(075.8) В61

Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навчальний посібник/ В.Я.Вовк, О.В.Хмеленко.- К.: Знання, 2008.- 463 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

118.

336.777:347.457 М87

Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции.- К.-Ровно: Планета-Друк, 2007.- 1284 с.- Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 16. Державне регулювання


119.

338.242.4(075.8) К17

Калина А.В. Державне регулювання зайнятості: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2006.- 144 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

^ 17. Торгівля. Міжнародні економічні відносини


120.

339.132.2 П80

Производительные силы и социально-экономическая динамика: Труды Всероссийской научной конференции

20-21 октября 2005г.- М.: РАН, 2007.- 302 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

121.

339.137.2:62 И20

Иванова О.А. Экономичность, экономическая эффективность и конкурентоспособность техники: Монография.- Х.: НУА, 2006.- 140 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

122.

339.138(075.8) К73

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: Підручник. Перше українське адаптоване видання/ Ф.Котлер, К.Л.Келлер.- К.: Хімджест, 2008.- 720 с.

Кільк. прим.: 30 (Абон - 27, НауЗ - 3)

123.

339.138(075.8) П76

Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб.- 2-ге вид., виправл. та доп.- К.: МАУП, 2007.- 228 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

124.

339.5(075.8) Д21

Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2003.- 296 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

125.

339.9(075.8) Д21

Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навч.посібник.- 3-є вид., стереотип.- К.: МАУП, 2007.- 248 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 5 (НауЗ - 3, Абон - 2)

126.

339.9(075.8) П27

Передрій О.C. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005.- 224 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

127.

339.92(075.8) К89

Кузнецов Э.А. Транснациональные корпорации: экономика и менеджмент: Курс лекций/ Э.А.Кузнецов, В.В.Волошина.- Х.: Бурун Книга, 2008.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

128.

339.97(075.8) М45

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ред. О.А. Кириченко.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 518 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)
18. Право


129.

340.12(477)(075.8) О-75

Основи держави і права України: Підручник.- К.: Знання, 2008.- 583 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 6 (КПра - 1, УчбЗ - 3, Абон - 2)

130.

340.64(075.8) А74

Апшай Ф.В. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності: Навч. наочний посіб./ Ф.В.Апшай, А.М.Ухаль.- Ужгород: Редакційно-видавничий центр УжІІЕП, 1998.- 14 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

131.

341.17(075) Н83

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію: Навч. посіб.-хрестоматія. Ч.І/ Уклад.: І.В. Артьомов та ін.- Ужгород: Ліра, 2007.- 452 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 5).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

132.

341.17(075) Н83

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію: Навч. посіб.-хрестоматія. Ч.ІІ/ Уклад.: І.В. Артьомов та ін.- Ужгород: Ліра, 2007.- 346 с.- (Євроінтеграція: український вимір; Вип. 5).-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

133.

342.4(477)(075.8) Ш70

Шляхтун П.П. Конституційне право України: Підручник.- К.: Освіта України, 2008.- 592 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

134.

342.4:316.285 Є51

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: Монографія.- Одеса: Юридична література, 2008.- 240 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

135.

342.52(477)(063) В36

Верховна рада України п'ятого скликання. Друга сесія. Стенографічний звіт. Т. 4. 15 листопада - 13 грудня 2006 року.- К.: Парламентське вид-во, 2007.- 768 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

136.

342.52(477)(063) В36

Верховна рада України п'ятого скликання. Друга сесія. Стенографічний звіт. Т. 5. 14 грудня - 12 січня 2007 року.- К.: Парламентське вид-во, 2007.- 768 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

137.

342.553(477) Т65

Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ: Монографія.- Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

138.

343.22 Л46

Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: Монографія.- Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2008.- 180 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

139.

343.37 З-35

Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації.- К.: Атіка, 2007.- 220 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

140.

343.415 К82

Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав: Монографія.- К.: Кроссроуд, 2008.- 344 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

141.

343.575(075) У89

Ухаль А.М. Наркоманія: суть і боротьба з нею: Навч.-довідковий посіб./ А.М.Ухаль, А.П.Шеремет.- Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001.- 336 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

142.

343.6 К82

Криміналогічна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються неповнолітніми: Монографія/ Ред. В.В. Голіни.- Х.: Кроссроуд, 2007.- 156 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

143.

343.98 Т33

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Збірник наукових праць.- Вип. 7.- Х.: Право, 2007.- 576 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

144.

346.3(075.8) О-54

Олійник О. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: Навчальний посібник.- К.: Алерта, 2007.- 140 с.

Кільк. прим.: 20 (КПра - 3, Абон - 14, УчбЗ - 3)

145.

346.58(075.8) П58

Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие.- 2-е изд.- Х.-К.: Бурун и К, КНТ, 2008.- 384 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

146.

346.6(07) З-98

Зюнькін А.Г. Фінансове право: Навч. посіб.- 4-те вид., доп.- К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008.- 568 с.+ Гриф МОН.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

147.

347.73(063) С91

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,

м. Ірпінь, 23-24 листопада 2007 року.- Ірпінь: Науково-дослідний ін-т фінансового права, 2007.- 410 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

148.

348(477)(075.8) О-60

Опанасюк В.В. Законодавство України про релігію і церкву: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Суми: СумДУ, 2008.- 107 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 158 (КФіл - 15, Абон - 138, ДБВі - 1, Стен - 1, УчбЗ - 3)

149.

349.2(477)(075.8) Б79

Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник.- 5-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 860 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 80 (КПра - 2, Абон - 75, УчбЗ - 3)

150.

349.2(477)(075.8) О-75

Основи трудового права України: Навч. пос./ Ред.

П.Д. Пилипенка.- 4-е вид., випр. і доп.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 152 с.+ Гриф МОН.- ("Вища освіта в Україні")

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

151.

349.2(477)(094.4/5) З-41

Збірник законів України про працю.- 2-е вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2008.- 349 с.

Кільк. прим.: 21 (КПра - 2, УчбЗ - 3, Абон - 16)

152.

349.6(075.8) Б81

Бондар Л.О. Екологічне право України: Навчальний посібник/ Л.О.Бондар, В.В.Курзова.- 2-е вид., доп. та перероб.- Х.: Бурун Книга, 2008.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

^ 19. Державно-адміністративне управління


153.

35.075(477)(035) О-91

Офіційна Україна сьогодні.- К.: К.І.С., 2008.- 880 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

154.

351.753 П44

Подшибякин А.С. Борьба с незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного и холодного оружия/ А.С.Подшибякин, А.М.Ухаль.- Ужгород: Хозрасчетный редакционно-издательский отдел комитета информации, 1999.- 256 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

20. Освіта


155.

37(038) Г54

Глоссарий современного образования/ Ред. Е.Ю. Усик.- Х.: НУА, 2007.- 524 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

156.

37(477.8)(091) Н16

Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. - 1939 р.): Монографія.- Івано-Франківськ, 2007.- 764 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

157.

37.013(477.87) В68

Волошин А.І. Педагогічні твори.- Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2007.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

158.

37.018.26(063) С97

СЭПШ - школа здоровья: Материалы ІІ Родительского форума Специализированной экономико-правовой школы 20 марта 2008 г.- Х.: НУА, 2008.- 72 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

159.

37.018:796.056(075.8) К88

Кудренко А.І. Теоретичні та методичні основи організації виховної роботи зі спортсменами: Навч. пос.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2007.- 228 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

160.

37.036:796.011.1 К17

Калашник Н.Г. Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури: Наукова монографія/ Н.Г.Калашник, В.В.Феуєрман.- К.-Сімферополь: Сімферопольська міська друкарня, 2008.- 296 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

161.

371.1(075.8) К56

Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 608 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

162.

372.834(075.8) А66

Андрусишин Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": Підручник/ Б.І.Андрусишин, А.М.Гуз.- К.: Знання, 2008.- 301 с.+ Гриф МОН.- ("Вища осіта ХХІ століття")

Кільк. прим.: 3 (КПра - 1, УчбЗ - 2)

163.

372.853(075.8) К17

Каленик В.І. Лекційно-практичні заняття з методики викладання окремих тем шкільного курсу фізики: Навч. пос. для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. Ч. 3. Електродинаміка/ В.І.Каленик, М.В.Каленик.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 160 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

164.

372.878(438) Н63

Ніколаї Г. Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність: Монографія.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 396 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

165.

374.7:331.5 С32

Сердюк В.Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України: Монографія/ В.Р.Сердюк, І.В.Заюков.- Вінниця: Універсум, 2007.- 177 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

166.

378.4(477.64)(09) М34

Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Т. ІІ. Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки).- К.: Освіта України, 2007.- 631 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

167.

378.879.6(076) Л72

Лоза Т.О. Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики фізичного виховання: Практикум для студентів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" факультетів фізичного виховання педагогічних університетів/ Т.О.Лоза, Л.І.Прокопова.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2007.- 200 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (МетК - 1)

168.

378.879.6(076) П80

Прокопова Л.І. Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою: Практикум для студентів спеціальності "Олімпійський професійний спорт" факультетів фізичного виховання педагогічних університетів/ Л.І.Прокопова, Т.О.Лоза.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 160 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ФРЕЛ - 1)

169.

378:009(477) Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: 75-річчу НАУ присвячується. Збірник наукових праць.- вип. 14.- К.: Нац. авіаційний ун-т, 2007.- 242 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

170.

378:009(477) Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: 75-річчу НАУ присвячується. Збірник наукових праць.- вип. 15.- К.: Нац. авіаційний ун-т, 2007.- 235 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)
1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи