Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка5/5
Дата31.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5^ 24. Математика. Фізика


185.

512/514(075.8) В23

Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.

Ч. І. Елементи алгебри та аналітичної геометрії/ Ф.Г.Ващук, С.С.Поляк.- Ужгород: Гражда, 2005.- 294 с.+ Гриф МОН.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

186.

517(075.8) В23

Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики: Навч. посіб.

Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення/ Ф.Г.Ващук, С.С.Поляк.- Ужгород: Гражда, 2007.- 464 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

187.

517(075.8) М15

Макаренко В.О. Вища математика для економістів: Навч. посібник.- К.: Знання, 2008.- 517 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

188.

519.2(075.8) А67

Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели: Учебное пособие/ В.В.Анисимов, Е.А.Лебедев.- К.: Либідь, 1992.- 208 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ - 2)

189.

519.8(075.8) П77

Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці: Навч. пос.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 256 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

190.

53(076) І-26

Ігнатенко В.М. Посібник до практичних занять з фізики: Навчальний посібник. У трьох частинах. Ч.3/ В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк.- Суми: СумДУ, 2008.- 196 с.

Кільк. прим.: 48 (Шост - 2, ІКон - 2, НОхт - 1, Прил - 1, НЛох - 1, НРом - 1, Абон - 35, УчбЗ - 3, Стен - 1, ДБВі - 1)

191.

539.3 К17

Калоеров С.А. Двухмерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных областей: Монография/ С.А.Калоеров, А.И.Баева, О.И.Бороненко.- Донецк: Юго-Восток, 2007.- 268 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 25. Хімія. Біологія


192.

54(075.8) С43

Скляр А.М. Хімія: Навч. пос./ А.М.Скляр, З.М.Проценко, І.М.Чередник.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 212 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (ПОтд - 1)

193.

544(075.8) Г64

Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

194.

57(075.8) О-26

Обухова О.А. Основи біології: Навч. пос.- Суми: СумДУ, 2008.- 175 с.

Кільк. прим.: 13 (Мед. - 13)

195.

577.1(075.8) М42

Медицинская химия: Учебник/ Калибабчук В.А.,

Грищенко Л.И., Галинская В.И., Гождзинский С.М.,

Овсянникова Т.А., Самарский В.А.- К.: Медицина, 2008.-

400 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

196.

577.3+544.77 Б63

Біофізична та колоїдна хімія/ Ред. А.С. Мороза.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

197.

579.61(075.8) М42

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник/ Под. ред. А.А. Воробьева.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: МИА, 2006.- 704 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

198.

581 Г65

Гончаренко І.В. Принципи побудови і ревізії макросинтаксономічної системи.- Суми: СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2007.- 141 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

26. Медицина


199.

611(075.8)

Zadnipryany I.V. Human anatomy. Splanchnology: The structure of the human body. Structure, Development, Function, Clinical Importance. Vol. II.- Simferopol, 2008.- 232 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

200.

611(075.8)

Zadnipryany I.V. Human anatomy. The cardiovascular system: The structure of the human body. Structure, Development, Function, Clinical Importance. Vol. III.- Simferopol, 2008.- 208 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

201.

611(075.8)

Zadnipryany I.V. Human anatomy. The locomotor system: The structure of the human body. Structure, Development, Function, Clinical Importance. Vol. I.- Simferopol, 2007.- 280 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

202.

611(075.8)

Human anatomy: In three volumes. Vol. II/ V.G. Koleshnikov.- Lugansk: LTD "Virtualnaya realnost", 2008.- 248 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 48, Мед. - 2)

203.

611(075.8)

Human anatomy: In three volumes. Vol. I/ V.G. Koleshnikov.- Lugansk: LTD "Virtualnaya realnost", 2006.- 328 c.

Кільк. прим.: 50 (Мед. - 49, Мед. - 1)

204.

611(075.8) А64

Анатомія людини: У трьох томах. Т. 1/ А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, Я.І. Федонюк. Ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова.- Вінниця: Нова Книга, 2006.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

205.

611(075.8) А64

Анатомія людини: У трьох томах. Т. 2/ А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін. Ред. А.С. Головацького, В.Г. Черкасова.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

206.

612(035) Г20

Гарбузова В.Ю. Словник фізіологічних термінів: Термінологічний словник/ В.Ю.Гарбузова, Г.В.Янчик.- Суми: СумДУ, 2008.- 146 с.

Кільк. прим.: 138 (Мед. - 137, Стен - 1)

207.

612.6(075.8) Р54

Ріст і розвиток людини: Підручник/ Ред. В.С. Тараюк,

І.Ю. Андрієвський.- К.: Медицина, 2008.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

208.

614.88(075.8) О-64

Організація і надання першої медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівня акредитації/ Ред. В.С. Тарасюка.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

209.

615.011(075.8) Ф24

Фармацевтична хімія: Підручник/ Ред. П.О. Безуглий.- Вінниця: Нова Книга, 2008.- 560 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

210.

615.21(075.8) В53

Висоцький І.Ю. Курс лекцій з фармакології. Розділ "Засоби, що впливають на центральну нервову систему": Навчальний посібник/ І.Ю.Висоцький, Р.А.Храмова.- Суми: СумДУ, 2008.- 82 с.

Кільк. прим.: 118 (Мед. - 115, Стен - 1, Мед. - 2)

211.

616-074(075.8) К49

Клінічні лабораторні дослідження: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.- Вінниця: Нова Книга, 2007.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

212.

616-085-073.43(075.8) В42

Визир В.А. Ультразвуковая диагностика в практике врача-терапевта: Руководство/ В.А.Визир, И.Б.Приходько.- Винница: Нова Книга, 2007.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

213.

616-089-053.2(075.8) К82

Кривченя Д.Ю. Хірургічні захворювання у дітей: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

IV рівня акредитації/ Д.Ю.Кривченя, С.В.Лисак, О.М.Плотников.- Вінниця: Нова Книга, 2008.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

214.

616.31-036.82(075.8) Ф50

Фізична реабілітація в стоматології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Медицина, 2008.-

96 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

215.

616.5-083(075.8)+616.97-083 Ш38

Шегедин М.Б. Медсестринство в дерматології і венерології: Навч. посібник/ М.Б.Шегедин, М.М.Зайченко, Я.О.Зайченко.- К.: Медицина, 2008.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

216.

616.89(075.8)

Psychiatry: manual for medical students: Навчальний посібник/ Ed. by professor Victor P. Samokhvalov.- Simferopol, 2005.- 352 c.

Кільк. прим.: 20 (Мед. - 20)

217.

616.926(076) С41

Ситуационные задачи к разделу "Кишечные инфекции" по курсу "Микробиология, иммунология и вирусология" для подготовки студентов с русским языком обучения к лицензионному экзамену "Крок-1": для студентов специальности "Лечебное дело" 7.110101/ Сост. В.В. Липовская.- Сумы: Сумская областная типография, Козацкий вал, 2006.- 38 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 21 (Мед. - 19, Мед. - 2)

218.

617-083(075.8) ш38

Шегедин М.Б. Медсестринство в хірургії: Навч. посібник/ М.Б.Шегедин, С.Ф.Шустакевич, В.С.Журомський.- К.: Медицина, 2008.- 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

219.

618.4/5-083(075.8) Н19

Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: Підручник.- К.: Медицина, 2008.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

220.

618+616-053.2 Ф42

Фенвік Е. Мати і дитина.- Львів: Арт-Медіа, 1998.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)
27. Техніка


221.

621.01(075.8) Д50

Дичковська О.В. Системи технологій промисловості: Навч. посібник.- 3-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2007.- 270 с.

+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 61 (НРом - 2, НОхт - 2, НЛох - 2, УчбЗ - 3, Абон - 52)

222.

621.039.001.57 С42

Скібінський Л.П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу: Монографія/ Л.П.Скібінський, В.Г.Петрук, Д.В.Мацюк.- Вінниця: Універсум, 2007.- 108 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

223.

621.3(075.8) Ш38

Шегедин О.І. Теоретичні основи електротехніки: Навчальний посібник. Ч. 1/ О.І.Шегедин, В.С.Маляр.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 168 с.+ Гриф МОН.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

224.

621.31(075.8) В19

Василега П.О. Електропостачання: Навч. посіб.- Суми: Університетська книга, 2008.- 415 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 100 (НОхт - 5, Прил - 10, Глух - 10,

КЕЕ - 10, Абон - 60, Стен - 1, ДБВі - 1, УчбЗ - 3)

225.

621.385(075.8) К93

Курс лекцій з дисципліни "Твердотіла електроніка": для студентів спеціальностей 6.090803 "Електронні системи", 6.090802 "Електронні прилади і пристрої", 6.090804 "Фізична і біомедична електроніка" заочної і денної форм навчання/ Укл.

Новгородцев А.І., Борисенко О.А., Кобяков О.М.- Суми: СумДУ, 2008.- 205 с.

Кільк. прим.: 79 (НОхт - 5, Прил - 5, УчбЗ - 3, Абон - 64, ДБВі - 1, Стен - 1)

226.

621.396.018 Г36

Гепко И.А. Комплементарные и спекторально-эффективные коды в радиотехнологиях четвертого поколения.- К.: Зв'язок, 2008.- 224 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

227.

621.9(075.8) Б74

Богуцкий В.Б. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт металлообрабатывающего оборудования: Учеб. пос./ В.Б.Богуцкий, Л.Б.Шрон.- Севастополь: Сев НТУ, 2007.-

680 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

228.

629.5.01 Е30

Егоров Г.В. Проектирование судов ограниченных районов плавания на основании теории риска.- Санкт-Петербург: Судостроение, 2007.- 384 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 28. Бухгалтерський облік


229.

657(075.8) Б17

Базась М.Ф. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб./ М.Ф.Базась, Є.Ф.Базась, М.М.Матюха.- 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2007.- 182 с.+ Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

230.

657(075.8) Я72

Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 240 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (НауЗ - 1)

231.

657.372.3 Я72

Яремко І.Й. Знос і амортизація необоротних активів - інструмент оцінки капіталу підприємства: Монографія.- Львів: Новий Світ-2000, 2005.- 148 с.

Кільк. прим.: 5 (Абон - 4, НауЗ - 1)

^ 29. Паливо. Автоматика


232.

662.756.3:621.436:502.211 Д25

Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей (+Доступ з локальної мережі СумДУ)/ С.Н.Девянин, В.А.Марков, В.Г.Семенов.- Х.: Новое слово, 2007.- 452 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов - 1, Інфо - 1)

233.

681.54:535.361 В19

Васильківський І.В. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ: Монографія/ І.В.Васильківський, В.Г.Петрук.- Вінниця: Універсум, 2007.- 171 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 30. Художні ремесла. Театр. Спорт


234.

745.51:726.591(477.87)(09) П75

Приймич М. Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас.- Ужгород: Карпати-Гражда, 2007.- 224 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

235.

747:643 С80

Стиль и интерьер в вашем доме/ Ю.А. Ткаченко.- Х.: Фактор, 2007.- 128 с.- (Энциклопедия хранительницы домашнего очага).- Дар видавництва

Кільк. прим.: 2 (Схов - 2)

236.

792(100)(09) Д53

Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру/ Ред. О. Білецького.- Вип. І.- Львів: Держ. вид-во України, 1929.- 470 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

237.

7А8.2 П54

Поляк С.С. Волейбол Закарпаття/ С.С.Поляк, О.М.Тріфан.- Ужгород: Гражда, 2007.- 184 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31. Літературознавство


238.

8У Б54

Бетко І. Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку.- Katowice: Uniwersytet Slaskiego, 2003.- 239 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

239.

8У Б61

Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: Монографія.- 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: Смолоскип, 2006.- 464 с.- Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

240.

8У З-38

Захарчук В. Печать Каїна. Архетип братовбивства в українській літературі.- Львів: Піраміда, 2006.- 58 с.- ("Дрібненька бібліотека"; Ч. 16).- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

241.

8У1 Б54

Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії

ХІХ – початку ХХ століття (монографічне дослідження).- Zielona Gora-Kijow, 1999.- 160 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

242.

8У1 У-95

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура.- Х.: ТОВ "Знання", 1997.- 180 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 1 (КЖФ - 1)

243.

8У2 М69

Михайлин І.Л. Жанр трагедії в українській радянській драматургії: Питання історії і теорії.- Х.: Вища школа, 1989.- 152 с.- Дар читача

Кільк. прим.: 2 (КЖФ - 1, Схов - 1)

244.

8У2 О-53

Олег Кандиба - О.Ольжич. До 100-річчя від дня народження/ Упор. А.Доценко.- К., 2007.- 86 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

245.

8У2 С37

Симоненко В. "Україно, ти моя молитва ...": Бібл. нарис.- К., 2007.- 119 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

246.

8У2 С79

Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману "Перехресні стежки".- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 376 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

247.

8У2 С79

Степаненко М. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми).- Полтава: АСМІ, 2008.- 396 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

248.

8У2 Ш80

Шотова-Ніколенко Г.В. Онімний простір романів Юрія Янковського: Монографія.- Одеса: Астропринт, 2007.- 168 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

^ 32. Географія. Історія


249.

903'14"18/19"(477) Г52

Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.: Історико-етнологічне дослідження.- Дрогобич: Вимір, 2007.- 198 с.- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

250.

908(100)(03) Д79

Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник.- 5-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008.- 839 с.+ Гриф МОН

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

251.

911.2(477)(035) Б81

Бондаренко Г.О. Поняття і терміни з фізичної географії (словник-довідник)/ Г.О.Бондаренко, А.О.Корнус.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 127 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

252.

911.2:502.52 Г22

Гаськевич О.В. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір'я: Монографія/ О.В.Гаськевич, С.П.Позняк.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 208 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

253.

911.3:338.48-53(075) С98

Сюткін С.І. Рекреаційна географія: Навч. пос./ С.І.Сюткін, Г.Г.Леонтьєва.- Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.- 64 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

254.

930.25(477.64) Б48

"Бердянський літописець" Василь Крижанівський/ Упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова.- Бердянськ-Київ-Едмонтон: РА "Тандем-У", 2007.- 300 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

255.

930.25(477.64) Ч-75

Чоп В.М. "Вольный Бердянск": місто в період анархістського соціального експерименту (1918 - 1921 роки)/ В.М.Чоп, І.І.Лиман.- Запоріжжя: РА "Тандем - У", 2007.- 479 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

256.

94:329.733"19"(477)(092) О-31

Овад М.Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944): На вшанування його пам'яті.- Торонто, 2006.- 305 с.- Дар

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

257.

94"16/17"(477) В39

Вечерський В. Гетманські столиці України.- К.: Наш час, 2008.- 320 с.- (Невідома Україна).- Дар автора

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

258.

94"194"(092) Б23

Бантышев А.Ф. Убийство на заказ: кто же организовал убийство Ярослава Галана? Опыт независимого расследования/ А.Ф.Бантышев, А.М.Ухаль.- Ужгород: Хозрасчетный редакционно-издательский отдел комитета информации, 2002.- 168 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

259.

94(477)"1914/1945" К64

Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945 рр.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 262 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

260.

94(477.54/62)"16" Б14

Багалій Д.І. Вибрані праці. Т. 5. Історія колонізації Слобідської України. Ч. 1.- Х.: НУА, 2007.- 576 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

261.

94(477.7)"17/18" К59

Козирєв В. Запорізька спадщина Південної України останньої чверті ХVIII-початку ХІХ століття.- Запоріжжя:

НАН Укр.Ін-т укр. археорографії та джерелознавства

ім. М. Грушевського, 2006.- 416 с.- Дар автора

^ Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)


Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

УчбЗ - Учбовий зал

Стенд

ДБВі

Абон - Абонемент

КЖФ - Каф. журнал. та філології

НауЗ -Науковий зал

КЕТе - К-ра. Економ. теор.

КУпр -К-ра. Управління

КЕко -К-ра. Економіки

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

КМар -К-ра. Маркетинга

НЛеб -Лебедин

НРом -Ромни

Шост -Шостка

ІКон - Конотоп - Інститут

НОхт -Охтирка

НЛох -Лохвиця

Прил -Прилуки

НБар

КФіл -К-ра. Філософії

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

Глух - Глухів

НовС -Новгород-Сіверський

МогП -Могильов-Подільский

КПрава - К-ра Права

МетК

Редакційно-видавничий відділ

ПОтд -ПО

КЕЕ - К-ра Електроенергетики

Інформаційний зал Інтернет

ХФ - Художній фонд
1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи