Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата31.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за листопад - грудень 2008 р.


Представлено видань всього: 521 назва

Книг: 324 назви

В т.ч. наукових – 142 назви

підручників – 182 назви

дисертацій – 3 назви

авторефератів – 124 назви

журналів – 70 назв


1. Наука в цілому


1.

001.81 Т19

Тарапов, И.Е. Интеллектуальный труд, наука и образование. Кризис в Украине / И.Е.Тарапов. – Х. : Тимченко, 2008. – 512 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія


2.

004.2 К93

Кургаев, А.Ф. Проблемная ориентация архитектуры компьютерных систем / А.Ф.Кургаев. – К. : Сталь, 2008. – 540 с.-

З обмінного іонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

3.

004.925.8 Ш78

Шоман, О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів : Монографія / О.В.Шоман. – Х. : НТУ "ХПІ", 2007. – 288 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

4.

004:336.71(075.8) А28

Адамик, Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері : Навчальний посібник / Б.П.Адамик, І.С.Литвин, В.О.Ткачук. – К. : Знання, 2008. – 351 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 2)

5.

004:615.12(075.8) Б90

Булах, І.Є. Інформаційні технології в фармації : Підручник / І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, Л.О.Кухар. – К. : Медицина, 2008. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

^ 3. Управління. Менеджмент


6.

005(075.8) Я94

Яцура, В.В. Менеджмент : Навчальний посібник / В.В.Яцура, О.П.Жук. – Львів, Київ : Тріада плюс, Алерта, 2008. – 444 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

7.

005.31(075.8) О-60

Операційний менеджмент : Конспект лекцій для студ. спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / Уклад.: О.О. Павленко, Д.О. Смоленніков. – Суми : СумДУ, 2008. – 98 с.

Кільк. прим.: 87 (Шост. – 1, ІКон. – 1, НРом. – 1,

НОхт. – 1, КУпр. – 2, Абон. – 76, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

8.

005.33 Д44

Діагностика стану підприємства: теорія і практика : Монографія / За ред. А.Є. Воронкової. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 520 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9.

005.332.4 И20

Іванов, Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : Монографія / Ю.Б.Іванов, П.А.Орлов, О.Ю.Іванова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

10.

005.332.4:339.9(075.8) П56

Пономаренко, В.С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Підручник / В.С.Пономаренко, Л.І.Піддубна. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

11.

005.334(075.8) К82

Кривов'язюк, І.В. Антикризове управління підприємством : Навчальний посібник / І.В.Кривов'язюк. – К. : Кондор, 2008. –

366 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

12.

005.334:336.71 М74

Моделювання оцінки ризиків використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : Монографія / Під. заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 75 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13.

005.51(075.8) П37

Планування діяльності підприємства : Конспект лекцій / Уклад. О.Ю. Древаль. – Суми : СумДУ, 2008. – 146 с.

Кільк. прим.: 235 (НОхт. – 10, НРом. – 10, Абон. – 210, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)

14.

005.51(075.8) Т19

Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник / Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб. – Вид. 3-тє. – К. : Каравела, 2008. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

15.

005.52(075.8) К46

Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз : Підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С.Білик, А.Г.Загородній. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 487 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

16.

005.52(075.8) П58

Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : Підручник / П.Я.Попович. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 630 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

17.

005.52(075.8) Ц58

Цигилик, І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства : Навчально-методичний посібник / І.І.Цигилик, Н.В.Кірдякіна, Я.Р.Данильців. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька акдемія", 2008. – 160 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

18.

005.52:330.133.1(075.8) Я47

Яковлєв, Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : Навчальний посібник / Ю.П.Яковлєв. – К. : Кондор, 2008. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

19.

005.52:658:66 Т38

Технико-экономический анализ производства фосфорсодержащих удобрений, серной кислоты, кормовых фосфатов, технических солей и неорганических пигментов за 2000 год. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2001. – 74 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

20.

005.52:658:66 Т38

Технико-экономический анализ производств фосфорсодержащих удобрений, серной кислоты, кормовых фосфатов, технических солей и неорганических пигментов за 2001 год. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2003. – 60 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

21.

005.52:658:66 Т38

Технико-экономический анализ производств фосфорсодержащих удобрений, серной кислоты, кормовых фосфатов, технических солей и неорганических пигментов за 2002 год. – Сумы : Арсенал-Пресс, 2004. – 72 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

22.

005.52:658:66 Т38

Техніко-економічний аналіз виробництв фосфоровмісних добрив, кормових фосфатів, сірчаної кислоти, технічних солей і неорганічних пігментів за 2003 рік. – Суми : Арсенал-Пресс, 2004. – 52 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

23.

005.52:658:66 Т38

Техніко-економічний аналіз виробництв фосфоровмісних добрив, кормових фосфатів, сірчаної кислоти, технічних солей і неорганічних пігментів за 2004 рік. – Суми : Арсенал-Пресс, 2005. – 56 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

24.

005.521(075.8) Л86

Луцишин, Л.М. Планування діяльності підприємства : Навчально-методичний посібник / Л.М.Луцишин. – Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька академія", 2006. – 248 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

25.

005.53(075.8) М54

Методи прийняття управлінських рішень : Конспект лекцій для студ. 6.050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання / Уклад. Д.О. Смоленніков. – Суми : СумДУ, 2008. – 89 с.

Кільк. прим.: 55 (КУпр. – 2, НауЗ. – 3, Стен. – 1,

ДБВі. – 1, Абон. – 48)

26.

005.57(075.8) О-75

Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті : Навчальний посібник / Г.В.Осовська. – К. : Кондор, 2008. – 218 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

27.

005.591.452:336.71 К72

Костюк, А.Н. Корпоративное управление в банке : Монографія / А.Н.Костюк. – Сумы : ГВУЗ "УАБД НБУ", 2008. – 332 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

28.

005.6:658(063) У67

Управління економічним потенціалом підприємства : всеукраїнська науково-практична конференція, 26 вересня 2008 р. / О.І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 255 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

29.

005.915(075.8) Б68

Бланк, І.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / І.О.Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

30.

005.915(075.8) К56

Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / Л.О.Коваленко, Л.М.Ремньова. – 3-тє вид., виправл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 483 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

31.

005.915(075.8) К89

Кузьмін, О.Є. Бюджетування на підприємстві : Навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

32.

005.915:658.152(075.8) К76

Коюда, В.О. Основи інвестиційного менеджменту : Навчальний посібник / В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда. – К. : Кондор, 2008. – 340 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

33.

005.92(075.8) В18

Варенко, В.М. Референтна справа : Навчальний посібник / В.М.Варенко. – К. : Кондор, 2009. – 212 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

34.

005.92(075.8) К96

Кушнаренко, Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н.Кушнаренко. – Изд. 8-е, стереотип. – К. : Знання, 2008. – 459 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

35.

005:06(075.8) М77

Монастирський, Г.Л. Теорія організації : Навчальний посібник / Г.Л.Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

36.

005:111(075.8) К69

Кремень, В.Г. Філософія управління : Підручник / В.Г.Кремень, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов. – 2-е вид., доп. і перероб. – Х. : НТУ "ХПІ", 2008. – 524 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

37.

005:332.1(075.8) Є67

Єпіфанов, А.О. Управління регіоном : Навч. посібник / А.О.Єпіфанов, М.В.Мінченко, Б.А.Дадашев. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 361 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

38.

005:615.12(075.8) Г87

Громовик, Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації : Підручник / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – К. : Медицина, 2008. – 752 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

4. Сертифікація


39.

006.063(075.8) У67

Управління якістю та сертифікацією продукції : Конспект лекцій / Уклад. О.Г. Дегтяренко. – Суми : СумДУ, 2008. – 82 с.

Кільк. прим.: 95 (КУпр. – 2, Шост. – 15, ІКон. – 15, Прил. – 10, НРом. – 20, Абон. – 28, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

^ 5. Культура. Прогрес


40.

008(4) Б91

Бурдо, Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б.Бурдо, М.Ю.Відейко. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

41.

008(477)(063) П82

Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури. Вип. 7 / Г.В. Боряк, та ін. – К., 2008. – 875 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

42.

008(497.2) Д71

Дриновський збірник. Т.2 / Страшнюк С.Ю. та ін. – Харків-Софія : Академ. видав. ім. проф. Марина Дринова, 2008. – 357 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)6. Бібліографія


43.

01:001(082) Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім.

В.І. Вернадського. Вип. 21. – К., 2008. – 322 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

44.

016:378.4 І-90

Історія Харківського університету за двісті років : У 3 ч. Систематичний біібліографічний покажчик / Уклад.: М.Г. Шваб та ін. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 752 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

45.

016:378.4(477.54)(092) З-17

Зайцев Борис Петрович (к 80-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель / Сост.: В.Д. Прокопова и др. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

46.

016:53:378.4(477.74) С50

Сминтина Валентин Андрійович : Біобібліографічний покажчик / М.О. Подрезова, О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2008. – 232 с. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету. Фізики). – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

47.

016:55(092) З-63

Зарицкий Петр Васильевич (к 80-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель / Сост.: С.Р. Марченко и др. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 120 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

48.

016:82:378.4(092) М69

Михайло Гнатюк : Біобібліографічний покажчик / Уклад.: Белена Є., Домбровська З. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 131 с. – (Українська бібліографія. Біобібліографія вчених університету ; 25). – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи