Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата31.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список за січень 2009 р.


Представлено видань всього: 575 назва

Книг: 344 назви

В т.ч. наукових – 174 назви

підручників – 170 назви

дисертацій – 5 назви

авторефератів – 168 назви

журналів – 55 назв

РЖ– 3


1. Книгознавство
002.2(075.8) Н61

Низовий, М.А. Вступ до книгознавства : Навчальний посібник / М.А.Низовий. – К. : Кондор, 2009. – 144 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004.353.2(075.8) К65

Концевич, В.Г. Строение персонального компьютера : Учебное пособие. Ч.7. Оперативная память: классификация, устройство, настройка и диагностика / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы : СумГУ, 2008. – 150 с.

Кільк. прим.: 33 (Абон. – 28, Стен. – 1, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 3)004.451(075.8) Ш45

Шеховцов, В.А. Операційні системи : Підручник /В.А.Шеховцов. – К. : Видавнича група BHV, 2008. – 576 с.

+ Гриф МОН. – (Інформатика).

Кільк. прим.: 30 (КІнф. – 2, Абон. – 25, УчбЗ. – 3)004:005(075.8) И74

Інформаційні системи в менеджменті : Підручник /В.О.Новак., Ю.Г.Симоненко, В.П.Бондар, В.В.Матвєєв. – К. : Каравела, 2008. – 616 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)004:4И(075.8) М80

Морська, Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : Навчальний посібник / Л.І.Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 3. Управління. Менеджмент
005(075.8) Б59

Бізнес-адміністрування: магістерський курс : Підручник / За ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 896 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 100 (НОхт. – 3, НРом. – 3, Прил. – 3, КМар. – 2, НБар. – 3, НовС. – 3, НауЗ. – 3, Абон. – 78, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005(075.8) М50

Менеджмент: Навчальний посібник для дистанційного навчання / Мошек Г.Є., Поканєвич Ю.В., Соломко А.С.,

Семенчук А.В. – К. : Кондор, 2009. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21(075.8) И26

Ігнатьєва, І.А. Стратегічний менеджмент : Підручник /І.А.Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2008. – 480 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.22:658.91(075) В55

Вишнякова, І.В. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди промисловим підприємством : Навчальний посібник / І.В.Вишнякова. – Павлоград, 2005. – 120 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.32 Е14

Евграфов, Д.В. Разведка как обьект коллективного бессознательного / Д.В.Евграфов. – К., 2007. – 164 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, КПСт. – 1)005.334(075.8) С42

Скібіцький, О.М. Антикризовий менеджмент : Навчальний посібник / О.М.Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 568 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005.342(075.8)+005.915:658.152 С42

Скібіцький, О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : Навч. пос. / О.М.Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. –

408 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.511(075.8) Д64

Должанський, І.З. Бізнес-план: технологія розробки : Навч. посіб. / І.З.Должанський, Т.О.Загорна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.511(075.8) М15

Македон, В.В. Бізнес-планування : Навч. посіб. /В.В.Македон. – К. : ЦУЛ, 2009. – 239 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52(075.8) Д13

Давидович, І.Є. Контролінг : Навч. посіб. / І.Є.Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 552 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52(075.8) К92

Купалова, Г.І. Теорія економічного аналізу : Навчальний посібник / Г.І.Купалова. – К. : Знання, 2008. – 639 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:005.334(075.8) Ш38

Шегда, А.В. Ризики в підприємництві оцінювання та управління : Навч. пос. / А.В.Шегда, М.В.Головатенко. – К. : Знання, 2008. – 271 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Абон. – 8, НауЗ. – 3)005.52:005.551 Р93

Рыбаков, Л. Паттерн анализ организаций / Л.Рыбаков, А.Стогний. – К. : Азимут-Украина, 2007. – 160 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.57:338.43(075.8) Б39

Безкровний, М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : Навчальний посібник /М.Ф.Безкровний. – К. : Каравела, 2008. – 456 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.57:353(477) Д58

Довгий, С.О. Засади регіональної інформатизації : Монографія / С.О.Довгий, О.В.Копійка, Ю.Т.Черепін. – К. : ВПЦ "Тираж", 2004. – 304 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.591.4:622'11(477) Р44

Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення : Монографія / Ред.: Калашникова О.І. – К. : Наукова думка, 2007. – 347 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.591.452(075.8) К67

Корпоративне управління : Підручник / Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. – К. : Каравела, 2008. – 384 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) К89

Кузьменко, Л.В. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) Ф53

Філіна, Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч. пос. / Г.І.Філіна. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915:658.152(075.8) Д13

Давидович, І.Є. Управління витратами : Навч. посіб. /І.Є.Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.932(075.8) К82

Крикавський, Є.В. Логістика: компендіум і практикум : Навчальний посібник / Є.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В.Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)005.932(075.8) Л69

Логістика: Навчальний посібник / Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. – К. : Знання, 2008. – 566 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)005.95(075.8) В49

Виноградський, М.Д. Управління персоналом : Навчальний посібник / М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005:339.138(075.8) М27

Маркетинговий менеджмент : Курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми : СумДУ, 2008. – 123 с.

Кільк. прим.: 85 (Прил. – 10, НБар. – 6, КМар. – 5, Абон. – 59, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)005:658.8 К26

Карпенко, Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : Монографія / Н.В.Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4. Сертифікація
006(075.8) О-75

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Кондор, 2009. – 230 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 5. Культура. Прогрес
008(035) З-88

Зотов, В.М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : Навчальний посібник / В.М.Зотов, А.В.Клімачова, В.О.Таран. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)008(075.8) К90

Культурологія / За ред. Т.Б. Гриценко. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)6. Бібліографія
013:378.4:62(477.83) Д76

Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2005 рік : Бібліогр. покажчик / За ред. О.В, Шишки, І.О. Бєлоус. – Львів : Вид. Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 540 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:004(092) С37

Лілія Олексіївна Сімак : Бібліографічний покажчик. – К. : ВГМКСЕ ІПМЕ НАН Укр., 2005. – 36 с. – (Біобібліографія вчених України). – Дар.016:621.3(092) В19

Всеволод Вікторович Васильєв : Бібліографічний покажчик. – К. : ВГМКСЕ ІПМЕ НАН Укр., 2005. – 68 с. – (Біобібліографія вчених України). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94:378.4(477.51)(092) М 38

Станіслав Трифонович Мащенко : Бібліографічний покажчик / Уклад.: Н.В. Романчук. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 26 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94:378.4(477.51)(092) Я 95

Костянтин Михайлович Ячменіхін : Бібліографічний покажчик / Уклад.: Н.Ф. Головатенко. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 20 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7. Журналістика
070 Б77

Бойд, Е. Ефірна журналістика. Технології виробництва ефірних новин / Е.Бойд. – К. : ТОВ "Київська типографія", 2007. – 429 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 64 (КЖФ . – 2, Абон. – 59, УчбЗ. – 3)^ 8. Колективні праці
08(066) В90

Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" / Редкол. В.І. Астахова та ін. – Х. : НУА, 2008. – 618 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9. Філософія
1 Д20

Даріуш, П. Філософські есе. Вибрані філософські проблеми : Монографія / П.Даріуш ; Відп. В.М. Вандишев. – Суми : СумДУ, 2008. – 88 с.

Кільк. прим.: 7 (КФіл. – 2, Схов. – 5)1(075.8) Є34

Єдинак, С.В. Філософія: онтологія, теорія пізнання, логіка, етика : Конспект лекцій / С.В.Єдинак. – Суми : СумДУ, 2007. –

92 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(367)

Filozofia slowianska na przelomie wiekow. – Warszawa, 2008. – 592 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)1:2 М80

Морозов, А. Идеология разума / А.Морозов. – К. : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2008. – 384 с. – Дар видавництва

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)1:316(075.8) Т19

Таран, В.О. Соціальна філософія : Навчальний посібник /В.О.Таран, В.М.Зотов, Н.О.Рєзанова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 272 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи