Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка2/7
Дата31.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7^ 10. Психологія. Логіка. Релігія
159.9(075.8) П14

Пальм, Г.А. Загальна психологія : Навчальний посібник з мультимедійним курсом / Г.А.Пальм. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9:343.13/.14(075.8) П86

Психологія слідчої діяльності : Навч. посіб. / За заг. ред. Л.І.Казміренко. – К. : Правова єдність, 2009. – 200 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)16(075.8) О-65

Орендарчук, Г.О. Логіка : навчальний посібник /Г.О.Орендарчук. – 2-ге вид, перероб. і допов. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)22:008(4)

Biblia w kulturze europejskiej. – Warszawa, 2007. – 364 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)246.3 А32

Адруг, А.К. Чудотворна ікона "Іллінської Богоматері" / А.К.Адруг. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2006. – 28 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 11. Статистика. Демографія
304.4:339.138 А39

Акимов, Д.И. Социальный маркетинг / Д.И.Акимов. – К. : Наукова думка, 2008. – 144 с.

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 5)311(075.8) С78

Статистика: Навчальний посібник / Баран Р.Я., Жолоб Л.І., Кондур О.С., Крупа О.М. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)311(075.8) С78

Статистика: Навчально-методичний посібник / Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та ін. – К. : ЦУЛ, 2009. – 208 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)311(076) Е71

Єріна, А.М. Теорія статистики : Практикум / А.М.Єріна, З.О.Пальян. –7-ме вид., стереотипне. – К. : Знання, 2009. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)311.314(477.52)(058) С78

Статистичний щорічник Сумської області за 2007 рік. – Суми, 2008. – 688 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)314(075.8) М91

Муромцева, Ю.І. Демографія : Навчальний посібник /Ю.І.Муромцева. – К. : Кондор, 2009. – 300 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)314.114:316.42 Л93

Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : Колективна монографія / За ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2008. – 316 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

12. Соціологія
316(075.8) В31

Вербець, В.В. Соціологія. Курс лекцій : Навчальний посібник / В.В.Вербець, О.А.Субот, Т.А.Христюк. – К. : Кондор, 2009. – 550 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)316(075.8) Л84

Лукашевич, М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник /М.П.Лукашевич, М.В.Туленков. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 408 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)316(075.8) Л84

Лукашевич, М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : Підручник / М.П.Лукашевич, М.В.Туленков, Ю.І.Яковенко. – К. : Каравела, 2008. – 544 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)316(075.8) Ч-49

Черниш, Н.Й. Соціологія : Підручник / Н.Й.Черниш. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – К. : Знання, 2009. – 468 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)316.48(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Конфліктологія : Навчальний посібник /Л.І.Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2007. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)316(076) Н56

Нестуля, О.О. Соціологія: практикум. Модульний варіант : Навчальний посібник / О.О.Нестуля, С.І.Нестуля, С.Ж.Верезомська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 272 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)316.6/7(063) Л93

Людина у світі інформації : Матеріали наукового семінару "Соціально-психологічні проблеми медіаосвіти: від медіабезпорадності до медіазалежності" / Редкол. В.В. Різун та ін. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т.Шевченка, 2008. – 51 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (КЖФ . – 1, УчбЗ. – 1)316.643:338.124.4 Р17

Разумовський, С.О. Поліваріантність економічного мислення : Монографія / С.О.Разумовський. – Х. : ХНУРЕ, 2008. – 340 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

13. Політика
32(075.8) Ц98

Цюрупа, М.В. Основи сучасної політології : Підручник /М.В.Цюрупа, В.С.Ясинська. – К. : Кондор, 2009. – 354 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)32:316.4(477)ЄС(58) У45

Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : Монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2008. – 744 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)323(477)(047.53) М80

Мороз, А.А. Интервью для вас / А.А.Мороз. – К., 2008. –

208 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)323.1(477) Н34

Наукові записки. Вип.38. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Укр., 2008. – 344 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)323.1(477) Н34

Наукові записки. Вип.37. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Укр., 2008. – 367 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)323.17(477.87) З-18

Закарпаття в етнополітичному вимірі : Монографія /М.Панчук, В.Войналович, О.Галенко, та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2008. – 682 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)324(477)"2007" М74

Мокін, Б.І. Продовження вибіркового літопису, або Напередодні та після дострокових виборів / Б.І.Мокін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 576 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327.51(477) С72

Співпраця України з НАТО : Збірка студентських наукових робіт / Відп. за вип.: Кордон М.В. – Житомир : Полісся, 2008. –

116 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)329.14:323(477) М80

Мороз, О.О. Інтерв'ю для вас / О.О.Мороз. – К., 2008. –

200 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)329.17(477)"19"(09) Б36

Бевз, Т.А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (політична історія УПСР) : Монографія / Т.А.Бевз. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Укр., 2008. – 587 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)^ 14. Економіка. Економічна наука
330(075.8) К72

Костюк, В.С. Економічна теорія : Навч. пос. / В.С.Костюк, А.М.Андрющенко, І.П.Борейко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 282 c.

+ Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.1:338.24.021.8 Б33

Башнянин, Г.І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І.Башнянин, Г.С.Третяк. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2008. – 502 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.101(075.8) П50

Політична економія : Підручник / За заг. ред. Ю.В.Ніколенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.101.532(076) П32

Пилипенко, В.В. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посіб. /В.В.Пилипенко, Н.М.Пилипенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 298 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.131.7:336.77 К82

Криклій, О.А. Управління кредитним ризиком банку : Монографія / О.А.Криклій, Н.Г.Маслак. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 86 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.141.1(075.8) М59

Микитюк, П.П. Інноваційна діяльність : Навч. посіб. /П.П.Микитюк, Б.Г.Сенів. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.341.1 С16

Саліхова, О. Високі технології: дефініція та оцінка /О.Саліхова. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2008. – 290 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.341.1(477) К80

Крехівський, О.В. Промисловий потенціал України: стан і перспективи / О.В.Крехівський. – К. : Фенікс, 2007. – 120 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.46:519.71 З-38

Зацеркляний, М.М. Основи економічної кібернетики : Навчальний посібник / М.М.Зацеркляний, О.Ф.Мельников. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.5(075.8) Н35

Національна економіка : Навч. посіб. / За ред. В.М.Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2009. – 280 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.8(075.8) П82

Проскурин, П.В. История экономики и экономических учений. Экономическая история индивидуальной цивилизации : Учебное пособие / П.В.Проскурин. – 3-е узд., допол. и перераб. – К.: Интерпресс ЛТД, 2008. – 437 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)330.8(075.8) Ю94

Юхименко, П.І. Економічна історія : Підручник /П.І.Юхименко, П.М.Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 567 с.

+ Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 15. Праця. Економіка праці
331.45(075.8) Г82

Грибан, В.Г. Охорона праці / В.Г.Грибан, О.В.Негодченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 280 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)331.45:351.74(075.8) Г82

Грибан, В.Г. Охорона праці в органах внутрішніх справ : Підручник / В.Г.Грибан, О.В.Негодченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи