Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка3/7
Дата31.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7^ 16. Регіональна економіка
332.1(477.75) А43

Актуальні проблеми розвитку Автономної Республіки Крим: матеріали круглого столу / За ред. Н.В. Каповської. – Сімферополь: Сонат; СФ НІСД, 2007. – 112 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)332.1:330.332.1(477) Ш70

Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах / За заг. ред. О.І. Соскіна. – К. : Ін-т трансформації суспільства, 2008. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)332.142.6(075.8) Р32

Регіональна економіка . Модуль 2. Екологія : курс лекцій /Уклад.: Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 123 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)332.142.6(075.8) Р32

Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /Уклад.: Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 101 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)332.142.6(076) Р32

Регіональна економіка . Модуль 2. Екологія : Практикум /Уклад.: Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 82 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

17. Підприємництво
334(082) С91

Сучасні проблеми економіки і підприємництво : Збірник наукових праць. Вип.2 / Ред. кол.: Круш П.В., Гавриш О.А., та ін. – К. : ІВЦ "Політехніка", 2007. – 207 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)334(082) С91

Сучасні проблеми економіки і підприємництво : Збірник наукових праць. Вип.3 / Ред. кол.: Круш П.В., Гавриш О.А., та ін. – К. : ІВЦ "Політехніка", 2008. – 273 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

18. Фінанси
336(075.8) В29

Венгер, В.В. Фінанси : Навч. посіб. / В.В.Венгер. – К. : ЦУЛ, 2009. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336(075.8) Р69

Романенко, О.Р. Фінанси : Підручник / О.Р.Романенко. –

4-те вид., стереотип. – К. : ЦУЛ, 2009. – 312 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.14(477)(075.8) К23

Карлін, М.І. Бюджетна система України : Навчальний посібник / М.І.Карлін. – К. : Знання, 2008. – 428 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.148(075.8) Ю73

Юрій, С.І. Казначейська система : Підручник / С.І.Юрій, В.І.Стоян, М.Й.Мац. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 590 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 7 (НауЗ. – 3, Абон. – 4)336.22(075.8) Б56

Бечко, П.К. Основи оподаткування : Навч. посіб. /П.К.Бечко, О.А.Захарчук. – К. : ЦУЛ, 2009. – 168 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.225.673(075.8) Б56

Бечко, П.К. Податковий менеджмент : Навчальний посібник / П.К.Бечко, Н.В.Лиса. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.225.8 П47

Позняков, С.П. Адміністративно-правове забезпечення погашення податкового боргу в Україні : Монографія /С.П.Позняков. – К. : Ірпінь, 2008. – 271 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)336.7(031) Ф59

Фінансова енциклопедія : А-Я / За заг. ред.: Орлюк О.П. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.7(075.8) А47

Алєксєєв, І.В. Гроші та кредит : Навчальний посібник /І.В.Алєксєєв, М.К.Колісник. – К. : Знання, 2009. – 253 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.71 Х12

Хаб'юк, О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету / О.Хаб'юк. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. – 260 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)336.71(075.8) В61

Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа : Підручник /О.Д.Вовчак, Н.М.Рущишиг, Т.Я.Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.76/.77(075.8) Б90

Буднік, М.М. Фінансовий ринок : Навч. посіб. / М.М.Буднік, Л.С.Мартюшева, Н.В.Сабліна. – К. : ЦУЛ, 2009. – 334 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)336.763(477) Н63

Ніколенко, С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації : Монографія / С.С.Ніколенко, О.М.Шевченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)336.763.34 П54

Поляченко, В.А. Світова іпотечна криза / В.А.Поляченко, К.В.Паливода, П.І.Гайдуцький. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 428 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)336.77(075.8) Д53

Дмитренко, М.Г. Кредитування і контроль : Навчально-методичний посібник (у схемах і коментарях) / М.Г.Дмитренко, В.С.Потлатюк. – К. : Кондор, 2008. – 463 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
^ 19. Економічна політика
338.242 Н22

Ніколенко, С.С. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки : Монографія / С.С.Ніколенко, І.О.Пінчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)338.242.4(075.8) Г85

Гриньова, В.М. Державне регулювання економіки : Підручник / В.М.Гриньова, М.М.Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)338.48-44(1-87)(075.8) В76

Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : Учебное пособие / В.Ю.Воскресенский. –2-е изд., перераб. и допол. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 463 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)338.48 Т86

Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / Уклад.: Головинець В., Горобець О., та ін. – К. : Терно-граф, 2008. – 976 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)338.48(477.53) С73

Спориш, О.А. Туристично-рекреаційний бізнес на Полтавщині : Монографія / О.А.Спориш. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 145 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 20. Торгівля. Міжнародні економічні відносини
339.138(075.8) К66

Корж, М.В. Маркетинг : Навч. посіб. / М.В.Корж. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.138(075.8) М26

Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; За ред. А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2008. –

600 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 75 (КМар. – 2, НОхт. – 5, НовС. – 5, Прил. – 5, НРом. – 5, НБар. – 5, Шост. – 5, ІКон. – 5, Абон. – 35, НауЗ. – 3)339.7(075.8) Х76

Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / В.П.Хомутенко, В.В.Немченко, І.С.Луценко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 474 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.9(031) В42

Віднійчук-Вірван, Л.А. Міжнародний бізнес : Українська бізнес-енциклопедія / Л.А.Віднійчук-Вірван, Н.В.Вірван. – Чернівці: Наші книги, 2008. – 376 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.9(075.8) М58

Міжнародна економіка : Підручник / За ред. Козака Ю.Г., Лук'яненка Д.Г., Макогона Ю.В. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 560 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)339.923:332.1(477)(089) Е11

ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива / Соскін О.І., Матвійчук А.М., Матвійчук Н.О. – К. : Ін-т суспільної трансформації, 2008. – 56 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)339.924:331.556.4(477)(03) О-37

Огляд трудової міграції в Україні, Молдові та Білорусі. – К. : Sida, 2007. – 166 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

21. Право
34.05(477:ЄС) О-37

Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire / Упоряд. Н.Перестюк. – К. : ВД "Професіонал", 2007. – 544 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, ДБВі. – 1, Абон. – 7,

УчбЗ. – 1)34.05(477:ЄС) О-37

Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire / Упоряд.: Безручко Ю. – К. : ТОВ "Ніка-Прінт", 2005. – 515 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)34.05:339.543(477:ЄС) М66

Митне регулювання в ЄС та Україні : порівняльно-правове дослідження / За ред. А.В. Мазура. – К. : ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. – 640 с.

Кільк. прим.: 5 (КПра. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 1,

Абон. – 2)34.05:351.712(477:ЄС) Р32

Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні / Колотій В., Пила В., Шатковський О., Яременко С. – К. : ТОВ "Ніка-Прінт", 2005. – 768 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, Абон. – 7,

ДБВі. – 1)34.05:614(477:ЄС) П68

Правове регулювання сфери охорони здоров'я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / За ред. М.І. Іншина. – К. : ЦУЛ, 2007. – 440 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, Мед. – 1,

Абон. – 6, ДБВі. – 1)340.12(075.8) В26

Ведєрніков, Ю.А. Теорія держави і права : Навчальний посібник / Ю.А.Ведєрніков, А.В.Папірна. – К. : Знання, 2008. –

333 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)340.15(075.8) Б85

Бостан, Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн /Л.М.Бостан, С.К.Бостан. – 2-е вид., пероб. й доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 730 c. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 25 (НОхт. – 2, КІст. – 10, УчбЗ. – 3,

Абон. – 10)340.15(075.8) Г54

Глиняний, В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.П.Глиняний. – Вид. 6-те. – К. : Істина, 2009. – 768 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 25 (НОхт. – 2, КІст. – 10, Абон. – 10, УчбЗ. – 3)

^ 22. Міжнародне право
341(075.8) М58

Міжнародне право : Підручник / За заг. ред. Ліпкана В.А. – К. : КНТ, 2009. – 752 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)341(075.8) Ч-48

Черкес, М.Ю. Міжнародне право : Підручник /М.Ю.Черкес. – К. : Правова єдність, 2009. – 392 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)341.226.2.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правове дослідження / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ЦУЛ, 2007. – 246 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)341.232(075.8) Д21

Дахно, І.І. Міжнародне економічне право : Навч. пос. /І.І.Дахно. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 304 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)341.43.05(477:ЄС) П50

Політика з питань біженців та надання притулку : Навч. пос. /Наук. кер. Сафін О.Д. – К. : ЦУЛ, 2007. – 142 c.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)341.75(075.8) Н40

Невелєв, О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : Навчальний посібник / О.М.Невелєв, В.В.Іваненко. – К.: ЦУЛ, 2009. – 168 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)341.9(075.8) С79

Степанюк, А.А. Міжнародне приватне право : Підручник /А.А.Степанюк. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 696 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 23. Державне право. Конституційне право. Адміністративне право
342.26(477) А31

Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель / За заг. ред. О.І. Соскіна. – К. : Ін-т трансформації суспільства, 2007. – 288 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.26(477.75)(09)(084.3) А31

Административно-территориальное устройство Крыма в документах и картографических образах XVIII - XXI вв.

/ Шевчук А.Г., Беднарский И.Г., Швец А.Б., и др. – Симферополь : СФ НИСИ; ВГМИ "Таврия", 2006. – 72 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.4 П60

Портнов, А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів : Монографія / А.В.Портнов. – К. : Логос, 2008. – 202 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)342.52/.53(477) З-19

Законотворчість: коментар до регламенту Верховної Ради України. Ч.1 / Лінецький С.В., Крижанівський В.П. – К. : КІС, 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)342.56(075.8) К50

Клочков, В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навчальний посібник / В.Г.Клочков. – К. : Ін Юре, 2005. – 64 с. + Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)342.56(076)+351.74/.76(076) И19

Іваницький, С.О. Судова влада та правоохоронні органи України : Практикум / С.О.Іваницький. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2009. – 150 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)342.727:070 М42

Медіа право: для студентів факультетів/відділень журналістики / За ред. Петрова Н., Якубенко В. – К. : ТОВ "Київська типографія", 2007. – 280 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 70 (КЖФ . – 2, УчбЗ. – 3, Абон. – 65)342.8(100) Е24

Європейський демократичний доробок у галузі виробничого права: матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського. – К. : ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)342.922.05(477:ЄС) П59

Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / В.М. Брижко, А.І. Радянська, М.Я. Швець. – К. : Тріумф, 2006. – 256 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)

^ 24. Кримінальне право
343.13(075.8) Н19

Назаров, В.В. Кримінальний процес України : Посібник для підготовки до іспитів / В.В.Назаров. – К. : Магістр-ХХІ ст., 2008. – 216 с. – (Студент ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)343.13(076) У28

Удалова, Л.Д. Практикум із кримінального процесу. Загальна частина / Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова ; Ред. С.М.Стахівського. – К. : Текст, 2007. – 180 с.

Кільк. прим.: 27 (КПра. – 5, Абон. – 19, УчбЗ. – 3)343.148:657.1(075.8) В67

Волкова, І.А. Судово-бухгалтерська експертиза : Навчальний посібник / І.А.Волкова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 84 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)343.37(477)(075.8)+343.53(477) К78

Кравчук, С.Й. Економічна злочинність в Україні. Курс лекцій : Навчальний посібник / С.Й.Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 282 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)343.37:33 К78

Краус, Н.М. Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія : Монографія /Н.М.Краус. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 175 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)343.43(072) П83

Протидія торгівлі людьми : Навчально-методичний посібник / За ред. Т. Семигіної. – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 166 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (КПра. – 1, Схов. – 1, УчбЗ. – 1)343.541 Ш49

Шеремет, А.П. Злочини проти статевої свободи : Монографія / А.П.Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)343.61:343.1(075.8) Ш49

Шеремет, А.П. Розслідування та запобігання вбивствам : Навчальний посібник / А.П.Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 248 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)343.7:343.8 А72

Антонюк, Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : Монографія / Н.О.Антонюк. – Львів : ПАІС, 2008. – 216 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)343.85(082) П35

Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. Вип.13 / Ред. кол.: Ю.В. Баулін та ін. – Х. : ТОВ "Кроссроуд", 2007. – 236 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)343.85(082) П35

Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. Вип.15 / Ред. кол.: Ю.В. Баулін та ін. – Х. : ТОВ "Кроссроуд", 2008. – 324 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)343.98(075.8) Ш49

Шеремет, А.П. Криміналістика : Навчальний посібник /А.П.Шеремет. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 440 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

^ 25. Господарське право
346.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правове дослідження / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ЦУЛ, 2007. – 148 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)346.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правове дослідження / За ред. В.Г.Дідика. – К. : ЦУЛ, 2007. – 168 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)346.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України : Навчальний посібник / Нів'євський О.В., Таран С.В., Лещенко Н.І. – К. : ЦУЛ, 2007. – 180 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)346.05(477:ЄС) Р32

Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / За ред. О.О. Мережка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 120 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Абон. – 7)346.05(477:ЄС) Р32

Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / За ред. С.Голова. – К. : АРТ-МЕДІА, 2005. – 584 с.

Кільк. прим.: 5 (КПра. – 1, Абон. – 2, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)346.05(477:ЄС) С91

Сфера зв'язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні: особливості правового регулювання. – К. : ЦУЛ, 2007. – 156 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)346.232(477)(078) М48

Мельник, О.О. Корпоративне право України : Навчально-практичний посібник із зразками документів / О.О.Мельник. – К. : ФОП Мельник О.О., 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)346.542/.543.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні / Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда. – К. : ЦУЛ, 2007. – 194 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Абон. – 7)346.545/.546.05(477:ЄС) С40

Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Вовк Т.В., Перемот С.В. – К. : РВА "Тріумф", 2006. – 416 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)346.548.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ЦУЛ, 2007. – 304 с.

Кільк. прим.: 9 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, Абон. – 6,

ДБВі. – 1)346.548.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні (комплексне порівняльно-правове дослідження) / За заг. ред. Грицяка І.А. – К. : ТОВ "АТІКА-Н", 2005. – 656 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, Абон. – 7,

ДБВі. – 1)346.6.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз / Безручко Ю.В., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. – К. : ЦУЛ, 2007. – 196 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Абон. – 7)346.656.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні. Т.1 / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. – 304 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)346.656.05(477:ЄС) П68

Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні. Т.2. Збірник актів acquis communautaire в сфері транспорту / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ТОВ "Ніка-Принт", 2006. – 952 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)346.7.05:620.9(477:ЄС) П68

Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. – 640 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, УчбЗ. – 1,

ДБВі. – 1)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи