Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка6/7
Дата31.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7613/614(075.8) Г46

Гигиена и экология : Учебник для студентов высших медицинских учебных заведений / Под. ред.: В.Г. Бардова. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 720 с.

Кільк. прим.: 20 (Мед. – 18, Мед. – 2)614.253(075.8) С48

Сломський, В.С. Біоетика. Вибрані проблеми : Навч. посіб. /В.С.Сломський ; Відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми : СумДУ, 2008. – 104 с.

Кільк. прим.: 30 (КФіл. – 2, КПра. – 2, Стен. – 1,

Мед. – 20, Мед. – 2, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 2)616.12-056.7-053.2(075.8) П24

Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця : Навчальний посібник / За ред.: Волосовця О.П.,

Сенаторової Г.С., Гончарь М.О. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. – 176 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

38. Техніка
620.22(075.8) Г20

Гарнець, В.М. Матеріалознавство : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М.Гарнець. – К. : Кондор, 2009. – 386 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)620.221(075.8) Б61

Більченко, О.В. Матеріалознавство : Навчальний посібник /О.В.Більченко, О.І.Дудка, П.І.Лобода. – К. : Кондор, 2009. – 154 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)621.65/.69:621.89(063)+

Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery = Hermotechnika, niezawodnosc dynamiczna i bezpieczenstwo ekologiczne pomp i kompresorow : 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl,

9-12 September 2008). V. 1. – Kielce : Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – 330 с. – (Hervicon). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)621.65/.69:621.89(063)+

Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery = Hermotechnika, niezawodnosc dynamiczna i bezpieczenstwo ekologiczne pomp i kompresorow : 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl,

9-12 September 2008). V. 2. – Kielce : Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – 430 с. – (Hervicon). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

39. Сільське господарство
63(100)(63)"2008" А25

Аграрний форум - 2008 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 вересня 2008 р.). – Суми : Университетская Книга, 2008. – 384 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 40. Бухгалтерський облік
657(075.8) В67

Волкова, І.А. Фінансовий облік-2 : Навчальний посібник /І.А.Волкова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657(075.8) З-14

Загородній, А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Підручник / А.Г.Загородній, Г.О.Партин, Л.М.Пилипенко. – 2-те вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2009. – 422 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)657(075.8) Л46

Лень, В.С. Облік і аудит: Вступ до фаху : Навч. посіб. /В.С.Лень, В.А.Нехай. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657(075.8) С49

Сльозко, Т.М. Організація обліку : Навч. пос. /Т.М.Сльозко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 224 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657(091)(075.8) О-76

Остап'юк, М.Я. Історія бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / М.Я.Остап'юк, М.Р.Лучко, Й.Я.Даньків. – Вид. 2-ге, виправл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 278 с.

+ Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657.37(075.8) В32

Верига, Ю.А. Звітність підприємств / Ю.А.Верига, З.М.Левченко, І.Д.Ватуля. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2008. – 776 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657.446(075.8) Л46

Лень, В.С. Облік і аудит у страхових організаціях : Навч. посіб. / В.С.Лень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657.471.65(075.8) А92

Атамас, П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. /П.Й.Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657.6(075.8) О-75

Основи аудиту : Навч. посіб. / С.І. Дерев'янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик, О.М. Ганяйло. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)657:658.784 Х76

Хоменко, Н.В. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності : Монографія / Н.В.Хоменко, О.В.Карпенко, Ю.А.Верига. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 41. Організація виробництва
658(075.8) Е45

Економіка і організація виробництва : Конспект лекцій для студентів неекономічних спеціальностей / Уклад.: Карінцева О.І., Харченко М.О. – Суми : СумДУ, 2008. – 84 с.

Кільк. прим.: 42 (Прил. – 2, НЛох. – 2, НРом. – 2, НОхт. – 2, Глух. – 2, НБар. – 2, Абон. – 25, ДБВі. – 1, Стен. – 1, НауЗ. – 3)658.14/.17(075.8) Б61

Білик, М.Д. Фінанси підприємств : Практикум / М.Д.Білик, Н.Д.Бабяк, О.Б.Соколова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 196 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)658.53:621.717 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на слюсарну обробку деталей і слюсарно-складальні роботи при складанні машини. Одиничне та малосерійне виробництво. – Краматорськ, 2003. –

221 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на координатно-розточних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. – Краматорськ, 2000. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах : Книга І. Розділ

I-ІІІ. Ч.І. Токарні, карусельні, токарно-револьверні, алмазно-розточні, свердлильні, стругальні, довбальні та фрезерні верстати. – Краматорськ, 2000. – 243 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах : Книга ІІ. Розділ IV, додатки. Ч.І. Токарні, карусельні, токарно-револьверні, алмазно-розточні, свердлильні, стругальні, довбальні та фрезерні верстати. – Краматорськ, 2000. – 340 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу допоміжного, на обслуговування робочого місця і підготовчо-заключного при роботі на металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. – Краматорськ, 2003. – 318 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу допоміжного, на обслуговування робочого місця і підготовчо-заключного під час роботи на металорізальних верстатах. Середньосерійне та великосерійне виробництво. – Краматорськ, 2003. – 275 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Ч.VII. Зубообробні та відрізні верстати. – Краматорськ, 2003. – 106 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Ч.VI. Горизонтально-розточні верстати. – Краматорськ, 2003. – 147 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Ч.VI. Горизонтально-розточні верстати. – Краматорськ, 1999. – 185 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Ч.VII. Зубообробні, різьбонакатувальні та відрізні верстати. – Краматорськ, 1999. – 153 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на токарно-ґвинторізних верстатах (одиничне та малосерійне виробництво). – Краматорськ, 2005. – 230 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Ч.ІІ. Токарно-карусельні верстати. – Краматорськ, 1999. – 134 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Одиничне, малосерійне та середньосерійне виробництво. Ч.ІІІ. Фрезерні верстати. – Краматорськ, 2003. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Ч.V. Стругальні та довбальні верстати. – Краматорськ, 1999. – 126 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Ч.ІІ. Токарно-карусельні верстати. – Краматорськ, 1999. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на токарно-ґвинторізних верстатах. (середньосерійне виробництво). – Краматорськ, 2004. – 196 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Ч.V. Стругальні та довбальні верстати. – Краматорськ, 2003. – 130 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на свердлильних верстатах (середньосерійне виробництво). – Краматорськ, 2005. – 92 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.531:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на свердлильних верстатах (одиничне та малосерійне виробництво). – Краматорськ, 2006. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на шліфувальних та довідних верстатах. Малосерійне та одиничне виробництво. Ч.І. – Краматорськ, 2007. – 232 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.53:621.9 М58

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються на шліфувальних та довідних верстатах. Середньосерійне виробництво. Ч.ІІ. – Краматорськ. – 226 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)658.8(072) К79

Крехівський, О.В. Входження підприємства в ринок : Методичний посібник для промислових підприємств /О.В.Крехівський. – К. : Фенікс, 2008. – 80 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)658.8(075.8) Ч-96

Чучка, І.М. Інтерактивний маркетинг : Навчальний посібник / І.М.Чучка, І.П.Студеняк. – К. : Кондор, 2009. – 122 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)658.89(075.8) П80

Прокопенко, О.В. Поведінка споживачів : Навчальний посібник / О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – К. : ЦУЛ, 2008. – 176 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 100 (Прил. – 10, НБар. – 6, КМар. – 2, Абон. – 77, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)658.91 К56

Ковальчук, К.Ф. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками : Монографія /К.Ф.Ковальчук, Л.М.Савчук, І.В.Вишнякова. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 118 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)658:35.077.7(075.8) Д67

Іванюта, Т.М. Економічна безпека підприємства : Навчальний посібник / Т.М.Іванюта, А.О.Заїчковський. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 42. Хімічна технологія
66.095.261.4 И24

Іващенко, О.Д. Дослідження плівкотвірної здатності вінілового олігомера : Монографія / О.Д.Іващенко, Ю.Б.Нікозять. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 117 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)664.87:664.2 Ч-75

Чоні, І.В. Використання стабілізаційних систем рослинного походження в нових харчових продуктах : Монографія / І.В.Чоні. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 117 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)678.027.3 Б43

Белошенко, В.А. Твердофазная экструзия полимеров /В.А.Белошенко, Я.Е.Бейгельзимер, В.Н.Варюхин. – К. : Наукова думка, 2008. – 208 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 43. Мистецтво. Технічне креслення
7.041.5"16/17" А32

Адруг, А.К. Портрет Василя Дуніна-Борковського /А.К.Адруг. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2005. – 32 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)7.07(092) М71

Міртала Пилипенко. Скульптор і поет. – К. : Місіонер, 2007. – 135 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)7.071.1(477.52) Х98

Художники Сумщини. – Суми : Собор, 2006. – 159 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)738+76 П32

Підгора, В. Камінний спалах: Петро Печорний. Кераміка і графіка / В.Підгора, О.Ханко. – К. : Видавець О.Ханко, 2007. –

304 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)744:004(075.8) І-62

Інженерна та комп'ютерна графіка / За ред. Б.Д. Коваленка. – К. : Каравела, 2008. – 512 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

44. Літературознавство
808.5(075.8) О-54

Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста. Теорія та практика : Навчальний посібник / О.Олійник. – К. : Кондор, 2009. – 210 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)808.5(075.8) О-54

Олійник, О.Б. Риторика : Навчальний посібник /О.Б.Олійник. – К. : Кондор, 2009. – 170 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8И(075.8) П81

Пронкевич, О.В. Зарубіжна література ХІХ століття : Підручник для 10 класу середньої загальноосвітньої школи /О.В.Пронкевич. –3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Педагогічна преса, 2007. – 448 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8У:8Р(075.8) О-75

Основи українсько-російського перекладу. Практикум : Навчальний посібник / За ред.: Нямцу А.Є. – Чернівці : Рута, 2008. – 352 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8У1 Ш37

Шевченків, М. Бог сущий у поезії Кобзаря : про реальність бога та Його місце в поезії Тараса Шевченка / М.Шевченків. – Тернопіль : Астон, 2008. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)8У2 Д43

Дзюба, Т. Талант як міра ваги: діалоги, літературно-критичні та літературознавчі тексти / Т.Дзюба. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 188 с. – Дар автора.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи