Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/6
Дата31.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

8-0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

травень-серпень 2009 року


Представлено видань (назв) всього: 639

Книг: 356, (наукових – 260, підручників – 96), дисертацій – 3,

РЖ – 6, авторефератів – 174, журналів – 100


1. Наука в цілому
001.32(477) Н35

Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / За ред.: О.С.Онищенка, Б.А. Маліцького. – К., 2007. – 680 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.89:378.4(477=25)(063) Ш37

Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира. / За ред. О.К. Закусила. – Вип. VI. – К.: Обрії, 2008. – 261 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.891:620.2(075.8) Л93

Любич, О.Й. Експериментальне забезпечення наукових досліджень: навч. посіб. / О.Й.Любич, А.Ф.Будник. – Суми: СумДУ, 2009. – 186 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (КПМТ. – 2, Абон. – 56, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(063)+51(063)+531/534(063) М34

Матеріали та програма IV міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів "Інформатика, математика, механіка" ІММ-2009 : 21-24 квітня 2009р. – Суми: СумДУ, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)004(075.8) В65

Войтюшенко, Н.М. Інформатика і комп'ютерна техніка (+Доступ з локальної мережі СумДУ) / Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.056.5(075.8) Г75

Грайворонський, М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М.В.Грайворонський, О.М.Новіков. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с. + Гриф МОН. – (Інформатика).

Кільк. прим.: 10 (СІТП. – 1, Абон. – 6, УчбЗ. – 3)004.383.3:621.374:537.86 К46

Кичак, В.М. Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки: Монографія / В.М.Кичак, О.О.Семенова. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 163 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.42(075.8) Б12

Бабій, М.С. Теорія програмування: навч. пос. / М.С.Бабій, О.П.Чекалов. – Суми: СумДУ, 2008. – 181 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (Шост. – 2, КІнф. – 5, Абон. – 51, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.7(075.8) П43

Погорілий, С.Д. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних: підручник / С.Д.Погорілий, Д.М.Калита. – К. : ВПЦ 'Київський університет", 2007. – 455 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.72.056.52 Г79

Грездов, Г.Г. Модифицированный способ решения задачи формирования эффективной комплексной системы защиты информации автоматизированной системы: монография / Г.Г.Грездов. – К. : ГУИКТ, 2009. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.738.4.052.32 А65

Андон, П.І. Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення / П.І.Андон, О.П.Ігнатенко. – К., 2008. – 50 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)004.8:004.93 В20

Васюра, А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування: Монографія / А.С.Васюра, Т.Б.Мартинюк, Л.М.Куперштейн. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.896:621.37/.39(075.8) Б24

Барабанов, О.В. Системи автоматизованого проектування в радіоелектроніці: підручник / О.В.Барабанов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 137 с. + Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.92(075.8) Х25

Хатунцев, А.Ю. Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка: навч. пос. / А.Ю.Хатунцев, Н.С.Мартинова. – Суми: СумДУ, 2009. – 138 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 18 (КІнф. – 10, УчбЗ. – 3, Абон. – 3,

ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.93 О-23

Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу: Монографія / В.П.Кожем'яко, Г.Л.Лисенко, А.А.Яровий, А.В.Кожем'яко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 215 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.93.032.2 К66

Кормановський, С.І. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками: Монографія / С.І.Кормановський, В.П.Кожем'яко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.932 К20

Капшій, О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень / О.В.Капшій, О.І.Коваль, Б.П.Русин. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 208 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004:331.108.37:351.74 И99

Інформаційна технологія психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ України: Монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 154 с. –

З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004:34 С40

Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / Ред. В.В. Дурдинець, В.О. Зайчук, В.Я. Тація. – К.: Навчальна книга, 2005. – 638 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 3. Управління. Менеджмент
005(075.8) Г51

Гірняк, О.М. Менеджмент : Підручник / О.М.Гірняк, П.П.Лазановський. – 5-те вид., переробл. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 352 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005(075.8) М50

Менеджмент для бакалаврів : підручник. У двох томах. Т.2 /За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 592 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 80 (НОхт. – 5, НРом. – 5, Шост. – 10, ІКон. – 10, Абон. – 45, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3, Стен. – 1)005.12(075.8) М29

Мартиненко, М.М. Основи менеджменту (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / М.М.Мартиненко. – К.: Каравела, 2008. – 496 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21:620.9(083) С83

Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично-довідкові матеріали. У 2-х томах. Т.1. Загальні засади енергозбереження. – К.: Академперіодика, 2006. – 510 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.21:620.9(083) С83

Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично-довідкові матеріали. У 2-х томах. Т.2. Механізми реалізації політики енергозбереження. – К. : Академперіодика, 2006. – 600 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.334.4(075.8) К26

Карпунь, І.Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств (в модулях): навч. пос. / І.Н.Карпунь. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.334.4(075.8) К26

Карпунь, І.Н. Санація підприємств: підручник /І.Н.Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 448 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.5(072) А31

Адміністративний менеджмент: навч.-метод. пос. для студ. ЗДІА спец. 7.050201 та 8.050201 "Менеджмент організацій" / Укл.: В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа, Н.І. Вельчева, Є.С Коваленко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 195 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.5(075.8) П37

Планування і контроль на підприємстві: навч. пос. / Ред.: М.О. Данилюк. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 532 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.51(075.8) П37

Планування діяльності підприємства: навч. пос. / Ред.: О.М.Свінцицька. – К. : Кондор, 2009. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52(075.8) К41

Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С.Білик, А.Г.Загородній ; Ред.: А.Г. Загородній. – 2-е вид., перероб., доп. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 440 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (НОхт. – 2, НРом. – 2, Абон. – 13, НауЗ. – 3)005.52:005.915(075.4) Г47

Гилка, У.Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств : для студентів спеціальності: "Менеджмент організацій" для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання / У.Л.Гилка, Ю.О.Клочко. – К.: ДУІКТ, 2009. – 56 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.574(072) К41

Конфліктологія: навч.-метод. пос. для спеціалістів і магістрів денної та заочної форми навчання напряму "Менеджмент" / Укл.: О.М. Кіндратець. – Запоріжжя : ЗДІА, 2009. – 100 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.574:316.285(075.8) Т46

Тихомирова, Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів: підручник / Є.Б.Тихомирова, С.Р.Постоловський. – 2-ге вид. – Суми: Університетська книга, 2008. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.584.1:336.71(075,8) Ф68

Фінансовий моніторинг в банку: навч. пос. / С.О. Дмитров, В.В.Коваленко, А.В.Єжов, О.М.Бережний. – Суми: Університетська книга, 2008. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.591.6:502.131:330.322 П78

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За ред. Т.А. Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: СумДУ, 2009. – 351 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі. – 1, Схов. – 1, Стен. – 1)005.92(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Діловодство: навч. пос. / Л.І.Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2009. – 220 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)005:06(075.8) О-75

Осовська, Г.В. Менеджмент організацій: підручник /Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 860 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005:502/504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: збірник тез доповідей дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 квітня 2009 року. Ч.1. – Суми: СумДУ, 2009. – 188 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)005:502(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: збірник тез доповідей дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 квітня 2009 року. Ч.2. – Суми: СумДУ, 2009. – 170 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)005:659(075.4) К46

Кінаш, І.П. Рекламний менеджмент: навчально-методичний пос. / І.П.Кінаш, Г.О.Кірпічнікова. – Івано-Франківськ: ІМЕ "Галицька академія", 2007. – 196 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

^ 4. Теорія комунікацій
007(075.8) Р49

Різун, В.В. Теорія масової комунікації / В.В.Різун. – К.: Просвіта, 2008. – 260 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 200 (КЖФ . – 5, Абон. – 192, УчбЗ. – 3)
^ 5. Гуманітарні науки
008(477)

7 чудес України. Україна, якою ми мандруємо. – К., 2007. –

32 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(477.85) Ч-49

Чернівці / Д.Танащик. – Чернівці : Золоті литаври, 2006. –

126 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.1 / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2009. – 213 с.

^ Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.2 / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2009. – 216 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)009(075.8) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 20-25 квітня 2009 року. Ч.3 / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2009. – 189 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

^ 6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
016:159.9 Г93

Олексій Тимофійович Губко: бібліогр. покажчик. – К.: Світогляд, 2009. – 144 с. – (Ювіляри АПН України). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016(477)(092)Дзюба Д43

Іван Дзюба - талант і доля: біобліографічний нарис /Бібліограф-уклад. Т.М. Заморіна. – К.: Київська правда, 2005. –

118 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016(477)(092)Литвин Л64

Володимир Михайлович Литвин: біобліографічний покажчик. – К.: Кн. палата Укр. ім. Івана Федорова, 2006. – 184 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 7. Загальні довідкові праці
030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.7. Г-Ді / Редкол.: І.М.Дзюба, А.І.Жуковський та ін. – К., 2007. – 707 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.8. Дл-Дя / Редкол.: І.М.Дзюба, А.І.Жуковський та ін. – К., 2008. – 715 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

8. Конференції
061.3 Н34

Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів: тези доповідей. Ч.1 / Відп. за вип. Т.М. Гричановська. – Суми: СумДУ, 2009. – 185 с.

Кільк. прим.: 2 (ІКон. – 1, Стен. – 1)061.3 Н34

Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів: тези доповідей. Ч.2 / Відп. за вип. Т.М. Гричановська. – Суми: СумДУ, 2009. – 197 с.

Кільк. прим.: 2 (ІКон. – 1, Стен. – 1)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи