Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата31.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

листопад-грудень 2009 року


Представлено видань (назв) всього: 536

Книг: 233 (наукових – 114, підручників – 119), дисертацій – 3,

звітів – 13, РЖ – 3, авторефератів – 204, журналів – 80

1. Наука в цілому
001(477:495.6) У45

Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 4. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 444 с.-

З обмінного фонду

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

^ 2. Документація. Книги
002.1(075.8) Ш35

Швецова-Водка, Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пос. / Г.Н.Швецова-Водка. – М.-К.: Рыбари; Знання, 2009. – 487 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

^ 3. Комп’ютерна наука і технологія
004.8(063) І-73

Інтелектуальні системи в промисловості і освіті (ІСПО)-2009: Тези доповідей Другої міжнародної науково-технічної конференції (Суми, 3-5 грудня 2009 року) / Редкол.: А.С. Довбиш, О.А.Борисенко, С.П. Шаповалов. – Суми : СумДУ, 2009. – 148 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)^ 4. Управління. Менеджмент
005(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. пос. Кн.1. Організація бізнесу / Л.І.Скібіцька, О.М.Скібіцькиій. – К. : Кондор, 2009. – 896 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005:659(075.8) Т38

Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент: підручник /О.С.Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 365 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КМар. – 3, Шост. – 1, ІКон. – 1,

Прил. – 2, НБар. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, Абон. – 35, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.2(477)(082) Ш32

Шаян, Л.П. Нариси про українське управління / Л.П.Шаян. – К. : ТОВ "Група компаній "Динаміка", 2009. – 144 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.21:339.94 С83

Стратегія виходу фірми на іноземний ринок (на прикладі німецької компанії «МЕТРО Кеш енд Кері»): монографія /М.О.Джаман, А.М.Асаул, Ю.В.Баша, В.Г.Смирнова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 122 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.21:658 Е45

Економічна стратегія розвитку підприємств : монографія / За ред. В.К. Данилка. – Житомир : ЖТДУ, 2009. – 326 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.31(075.8) С89

Сумець, О.М. Основи операційного менеджменту: теоретичний аспект і практичні завдання (Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / О.М.Сумець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Професіонал, 2006. – 480 с. + Гриф МОН.005.51(075.8) Т19

Тарасюк, Г.М. Планування комерційної діяльності : навч. посіб. / Г.М.Тарасюк. – К. : Каравела, 2008. – 400 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52(075.8) Г75

Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / Б.Є.Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.005.642.6(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Тайм-менеджмент: навч. пос. /Л.І.Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)005.8(075.8) Т19

Тарасюк, Г.М. Управління проектами: навч. посіб. /Г.М.Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 320 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915 И99

Івахненков, С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С.В.Івахненков, О.В.Мелих. – К.: Знання, 2009. – 319 с.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) К78

Крамаренко, Г.О. Фінансовий менеджмент (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / Г.О.Крамаренко, О.Є.Чорна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915:336.225(075.8) П44

Податковий менеджмент : конспект лекцій. У 2-х частинах. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання. Ч.1 /Уклад.: О.В. Зайцев, 0.В. Галахова. – Суми : СумДУ, 2009. – 137 с.

Кільк. прим.: 82 (НОхт. – 5, НРом. – 5, НБар. – 5, НКон. – 5, Шост. – 5, НовС. – 5, ДБВі. – 1, Абон. – 48, НауЗ. – 2, Стен. – 1)005.915:338.2(063) М34

Матеріали науково-практичної конференції "Управління фінансово-економічною безпекою", 28 серпня 2009 року / Відп. за вип. А.М. Куліш. – Суми: СумДУ, 2009. – 108 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.915:658.152(075.8) П53

Польшаков, В.І. Інвестиційний менеджмент: навч. пос. /В.І.Польшаков, Н.В.Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 168 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.95(075.8) У67

Управління персоналом: конспект лекцій / Уклад.: М.М.Петрушенко, Г.М.Шевченко. – Суми: СумДУ, 2009. – 89 с.

Кільк. прим.: 32 (НРом. – 1, НОхт. – 1, Абон. – 25, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.95/.96:[37+02](083.133) Т80

Труханович, Л.В. Персонал учреждений образования, библиотек: сборник должностных и производственных инструкций / Л.В.Труханович, Д.Л.Щур. – М. : Финпресс, 2008. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (ТМКБ. – 1)005.95/96:336.71(075.8) С91

Сушко, Н.М. Менеджмент персоналу в банках (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / Н.М.Сушко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 146 с. + Гриф МОН.005:658.56 В26

Векслер, Е.М. Менеджмент якості (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / Е.М.Векслер, В.М.Рифа, Л.Ф.Василевич. – К. : Професіонал, 2008. – 320 с. + Гриф МОН.005:658.8(075.8) М27

Маркетинговий менеджмент (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посібник / За ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К.: ЦУЛ, 2006. – 407 с. + Гриф МОН.

5. Культура
008(075.8) І-24

Івашина, О.О. Загальна теорія культури / О.О.Івашина. – К.: Изд. дом "Києво-Могилянська академія", 2008. – 215 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)008(075.8) К90

Культурологія: теорія та історія культури (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / За ред. І.І. Тюрменко. –

3-тє вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с. + Гриф МОН.008(075.8) П44

Подольська, Є.А. Кредитно-модульний курс культурології : навч. посіб. / Є.А.Подольська, В.Д.Лихвар, Д.Є.Погорілий. – К.: ЦУЛ; Фірма "Інкос", 2006. – 368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)008(076.1) К90

Культурология в вопросах и ответах : уч. пос. для ин. студ. /Е. Бондарева, Е. Величко, А. Момрик, О. Редькина, Н. Шевель. – К.: Книга плюс, 2009. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (ПОин. – 1)

^ 6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
01/02(031) Б59

Библиотечная энциклопедия. – М.: Пашков дом, 2007. – 1300с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)012:94:378.12(477.52) В58

Власенко Валерій Миколайович : бібліографічний покажчик (до 50-річчя від дні народження) / Упоряд. В.А. Нестеренко. – Суми: ФОП Кальченко О., 2009. – 84 с. – (Бібліографічні покажчики). – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)016(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12. Ч. 1. О-От / С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук. – К.: НАН України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 671 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12. Ч. 2. От-Ош / С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук. – К. : НАН України ім. В.І. Вернадського, 2009. – 615 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94(477) І-90

Історія України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська та ін. – К. : Арістей, 2009. – 756 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)^ 7. Бібліотечна справа
02(477)(09)"19" Д79

Дубровіна, Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті : монографія / Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко. – К., 2009. – 530 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)021.85(477)(09),1918/2008" М19

Малолєтова, Н.І. Міжнародний книгообмін національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1918-2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н.І.Малолєтова, Р.Л.Красій. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)025.171(477)"185/193" М71

Міщук, С.М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) / С.М.Міщук ; Відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К. : Генеза, 2009. – 380 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)025.4

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Розділ: "М технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ "М9 Фотокінотехніка". – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 227 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)025.4(09) С32

Сербін, О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія /О.Сербін. – К. : НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 139 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)8. Філософія
1"715"(075.8) Ф56

Філософія епохи Відродження : конспект лекції / Уклад. А.Є.Лебідь. – Суми: СумДУ, 2009. – 35 с.

Кільк. прим.: 35 (КФіл. – 5, ІКон. – 2, Шост. – 2, Абон. – 21, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3)1(075.8) И46

Ильин, В.В. Философия: экзаменационные ответы для студентов вузов / В.В.Ильин, А.С.Кармин, В.П.Огородников. – СПб. : Питер, 2009. – 256 с. – (Завтра экзамен).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(075.8) П77

Причепій, Є.М. Філософія: підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Академвидав, 2009. – 592 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(075.8) Ф56

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / За ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.

+ Гриф МОН. – (Українська книга).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)1(075.8) Ф68

Філософія. Кредитно-модульний курс (Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / За ред. Р.О. Додонова, Л.І.Мозгового. – К. : ЦУЛ, 2009. – 456 с. + Гриф МОН.1(477)(082) М74

Могилянські історико-філософські студії / Ред.кол.: М.Л.Ткачук та ін. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 421 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)1/3(038) С48

Словник найбільш уживаних термінів з циклу соціально-філософських дисциплін / За ред. Л.В. Гнатюка. – Суми: Довкілля, 2008. – 253 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)130.2:602.7 В17

Вандышев, В.Н. Социософия русского космизма: монография / В.Н.Вандышев. – Сумы: СумГУ, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі. – 1, Схов. – 1, Стен. – 1)

9. Психологія
159.9(075.8) З-14

Загальна психологія: підручник / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К. : Каравела, 2009. – 464с. + Гриф МОН. – (Українська книга).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) З-14

Загальна психологія: Практикум: навч. посібн. /В.В.Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2007. – 280 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) С13

Савчин, М.В. Вікова психологія: навч. посібник /М.В.Савчин, Л.П.Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Академвидав, 2009. – 360 с. + Гриф МОН. – (Альма Матер).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(076) З-17

Зелінська, Т.М. Практикум із загальної психології: навч. посіб. / Т.М.Зелінська, І.В.Михайлова. – К.: Каравела, 2009. – 272 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.923(075.8) З-49

Зелінська, Т.М. Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція: навч. посіб. / Т.М.Зелінська. – К.: Каравела, 2010. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.954 К82

Кривопишина, О.А. Психологія літературної творчості в юності: монографія / О.А.Кривопишина. – Суми: СумДУ, 2009. – 448 с.

Кільк. прим.: 3 (Стен. – 1, ДБВі. – 1, Схов. – 1)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи