Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата31.07.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

січень-квітень 2010 року


Представлено видань (назв) всього: 566

Книг: 270 (наукових – 177, підручників – 93), дисертацій – 4,

звітів – 15, РЖ – 3, авторефератів – 184, журналів – 90


1. Наука в цілому
001.32(477.54) А38

Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К.К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)001.8(075.8) К44

Кислий, В.М. Методологія та організація наукових досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / В.М.Кислий. – Суми : СумДУ, 2009. – 111 с.

Кільк. прим.: 40 (Шост. – 1, ІКон. – 1, НауЗ. – 3,

Абон. – 33, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(075) Ф33

Фёдоров, М.А. Основы современных компьютерных технологий / М.А.Фёдоров. – К. : МАУП, 2008. – 595 с. – Дар.

Кільк. прим.: 100 (Шост. – 10, КІнф. – 3, Абон. – 84, УчбЗ. – 3)004.032.26 К17

Каллан, Р. Основные концепции нейронных сетей /Р.Каллан. – М. : Вильямс, 2003. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.056.5(477)+614.8:004(477) Г67

Горбулін, В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В.П.Горбулін, М.М.Биченок. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 136 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.434:004.8(075.8) Т80

Трушевський, В.М. Мови програмування для штучного інтелекту: програмування мовою Prolog: навч. пос. /В.М.Трушевський. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 150 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.451(075.8) Ч-37

Чекалов, О.П. Основи функціонування операційних систем. Практикум : навч. пос. / О.П.Чекалов. – Суми : СумДУ, 2010. – 85с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 48 (КІнф. – 2, ІКон. – 1, Шост. – 1,

Прил. – 1, НБар. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, Абон. – 35, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)004.6(075.8) П19

Пасічник, В.В. Сховища даних : навч. пос. / В.В.Пасічник, Н.Б.Шаховська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 496 с. + Гриф МОН. – (Комп'ютинг).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.6/7:339.138(075.8) О-53

Олефіренко, О.М. Інформаційні системи маркетингу: конспект лекцій / О.М.Олефіренко, О.О.Карпіщенко, С.В.Глівенко. – Суми : СумДУ, 2009. – 113 с.

Кільк. прим.: 64 (Обмі. – 10, КМар. – 5, Абон. – 44, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.7.02 З-15

Задачі оптимального проектування надійних мереж / За заг. ред. Н.З. Шора. – К. : Наукова думка, 2005. – 299 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.738:34:17(075.8) Ф53

Филлипова, Л.Я. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей : учеб. пос. / Л.Я.Филлипова, В.С.Зеленецкий. – Х. : ООО "Кроссроуд", 2006. – 212 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)004.89(075.8) Д58

Довбиш, А.С. Основи проектування інтелектуальних систем: навч. посіб. / А.С.Довбиш. – Суми : СумДУ, 2009. – 170 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 58 (НБар. – 2, НРом. – 2, Прил. – 2, НОхт. – 2, ІКон. – 2, Шост. – 2, КІнф. – 5, Абон. – 36, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)004.896:62-251 С37

Симоновский, В.І. Уточнення математичних моделей коливальних систем за експериментальними даними : монографія /В.І.Симоновский. – Суми : СумДУ, 2010. – 91 с.

Кільк. прим.: 17 (Обмі. – 5, Схов. – 10, Стен. – 1,

ДБВі. – 1)004.942:621.9(075.8) К82

Криворучко, Д.В. Основи ЗD-моделювання процесів механічної обробки методом скінчених елементів : навч. пос. /Д.В.Криворучко, В.О.Залога, В.Г.Корбач. – Суми : СумДУ, 2010. – 209 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 54 (КТМВ. – 10, Абон. – 39, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3)004:336(075.8) О-54

Олійник, В.О. Інформаційні системи і технології у фінансах: для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" денної форми навчання /В.О.Олійник. – Суми : СумДУ, 2010. – 172 с.

Кільк. прим.: 75 (Обмі. – 10, Абон. – 60, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)^ 3. Управління. Менеджмент
005.21(075.8) М58

Мізюк, Б.М. Основи стратегічного управління : підручник /Б.М.Мізюк. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 544 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21:338.488.2:640.43 А72

Антонова, В.А. Стратегическое развитие ресторанного бизнеса: теория и методология исследования: монография /В.А.Антонова. – Донецк : ДонНУЭТ, 2008. – 226 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.32:005.342 С65

Сорока, И.В. Мотивация предпринимательства как экономико-философский феномен: сущность, эволюция, современные проблемы : монография / И.В.Сорока. – Донецк : ДГУЭТ, 1999. – 457 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.332.4(075.8) Ф27

Фатхутдінов, Р.А. Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р.А.Фатхутдінов, Г.В.Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.336.4(075.8) М48

Мельник, Ю.М. Економіка та управління знаннями: конспект лекцій для студ. спец. 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" усіх форм навчання / Ю.М.Мельник. – Суми : СумДУ, 2010. – 149 с.

Кільк. прим.: 35 (КМар. – 5, Обмі. – 5, Абон. – 20, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.52(075.8) Г49

Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А.И.Гинзбург. – СПб. : Питер, 2004. – 480 с. – (Учебник для вузов).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52:336.717.18(075.8) С13

Савіна, Л.О. Фінансовий аналіз у комерційному банку: навч. пос. / Л.О.Савіна. – К. : Кондор, 2009. – 190 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.591.1:338.512:338.43 Л56

Лакіза, І.О. Гнучкий розвиток підприємств на основі оптимізації повних витрат : монографія / І.О.Лакіза, П.В.Тархов, О.О.Хворост. – Суми : СумДУ, 2009. – 169 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)005.932(075.8) Б61

Біловодська, О.А. Логістика : курс лекцій для студ. факультету економіки та менеджменту спец. 6.030507 "Маркетинг" денної форми навчання / О.А.Біловодська, О.О.Суярова. – Суми : СумДУ, 2010. – 147 с.

Кільк. прим.: 42 (КМар. – 5, НБар. – 5, Прил. – 10, Абон. – 17, НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.932(075.8) Б61

Біловодська, О.А. Логістика : курс лекцій для студ. Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання спец. 6.030507 "Маркетинг" заочної форми навчання / О.А.Біловодська, О.О.Суярова. – Суми : СумДУ, 2010. – 111 с.

Кільк. прим.: 32 (Прил. – 10, НБар. – 5, КМар. – 5, Абон. – 7, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005:338.46:378 К78

Кратт, О.А. Сегментація ринку послуг вищої освіти: використання системного підходу : монографія / О.А.Кратт, М.Г.Слоква. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. – 292 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005:66 Ш95

Шубін, О.О. Хімічна промисловість України: генезис, перспективи, стратегія : монографія / О.О.Шубін. – К. : Наукова думка, 2003. – 514 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)4. Стандартизація
006(075.8) Т58

Топольник, В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. пос. / В.Г.Топольник, М.А.Котляр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 212 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

5. Культура
008(082) З-41

Збірник наукових статей викладачів кафедри суспільних дисциплін Закарпатського державного університету : 15-й річниці Незалежності України присвячується / Редкол.: І.І.Вовканич, Е.Ф.Ландовський, А.С.Алмашій та ін. – Вип.1. – Ужгород : ТОВ "ВЕТА-Закарпаття", 2006. – 93 с. – (Суспільні науки). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)008(092)(063)Кочур Т28

Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008 року) / Редкол.: Р.Зорівчак, М.Стріха, О.Чередниченко та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 328с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(477)(031) П58

Попович, М.В. Культура. Ілюстрована енциклопедія України / М.В.Попович. – К. : Балтія-Друк, 2008. – 160 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України

ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)^ 6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
016:655.4 М48

Мельников Олександр Валерійович: бібліографічний покажчик / Уклад. О.М.Василишин. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:8У(477-25)КНУ Б63

Біобібліографія Інституту журналістики. Вип. 1. Гримич Галина Михайлівна / За ред. В.В. Різуна. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики, 2008. – 24 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7. Журналістика
070 М77

Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : колективна монографія / За ред. В.В. Різуна. – К.: Київський університет, 2007. – 272 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8. Філософія
13(075.8) Р49

Рижак, Л. Філософія як рефлексія духу: навч. пос. /Л.Рижак. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 640 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)140.8 Г93

Гудінг, Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце у світі. Т.1 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2008. – 416 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (КФіл. – 1)140.8 Г93

Гудінг, Д. Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т.2 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2006. – 376 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)140.8 Г93

Гудінг, Д. Людина та її світогляд: пошуках істини і реальності. Т.3 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 480 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

9. Психологія
159.9 А82

Арканова, О. Психологія взаємин : наукова монографія /О.Арканова. – К. : ТОВ "КММ", 2009. – 120 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) К21

Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учеб. пос. / А.Г.Караяни, В.Л.Цветков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 247 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8) Н50

Немов, Р.С. Психология : учеб. в 3-х кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С.Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 608 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.9(075.8)+37(075.8) К56

Ковальчук, О. Основи психології та педагогіки : навч. пос. /О.Ковальчук, С.Когут. – Львів : Видавничий центр ЛНУ

ім. І.Франка, 2009. – 624 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)159.923.38(075.8) К82

Кривопишина, О.А. Психологія творчості : конспект лекцій / О.А.Кривопишина. – Суми : СумДУ, 2010. – 84 с.

Кільк. прим.: 32 (КПСт. – 5, Абон. – 22, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)159.923.38:070(075.8) П86

Кривопишина, О.А. Психологія журналістської творчості: конспект лекцій для студ. напряму 0302 «Журналістика та інформація» спец. 6.030201 «Журналістика» денної форми навчання / О.А.Кривопишина. – Суми : СумДУ, 2010. – 129 с.

Кільк. прим.: 45 (КПСт. – 5, Обмі. – 3, Абон. – 32, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

^ 10. Теорія пізнання
167:130.2:378.4(063) Ф56

Філософський та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г.С.Сковороди, м. Суми, 17-19 грудня 2009 року / редкол.: В.М.Вандишев, В.О.Артюх. – Суми : СумДУ, 2009. – 109 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

^ 11. Філософія моралі. Етика
177.8 М74

Мовчан, М.М. Самотність як феномен буття особистості: монографія / М.М.Мовчан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)179.1 Е88

Етика в редакційному повсякденні / Пер.А. Баканов. – К. : Академія Української Преси; Центр Вільної Преси; "К.І.С.", 2010. – 232 с. – Дар.

Кільк. прим.: 14 (КЖФ . – 2, Схов. – 11, УчбЗ. – 1)179.1(075.8) І-20

Іванов, В.Ф. Журналістська етика : підручник / В.Ф.Іванов, В.Є.Сердюк. – 3-є вид., випр. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 224 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи