Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" icon

Заняття n "Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці"
Скачати 62.53 Kb.
НазваЗаняття n "Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці"
Дата15.08.2012
Розмір62.53 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 2. "Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці"


! Якi частини розрiзняють у типовому хребцi?

тiло i дугу з вiдростками

#отвiр хребця

дугу без вiдросткiв

тiло з вiдростками


! Чим обмежений хребцевий отвiр?

дугою i задньою поверхнею тiла

#дугою i переднею поверхнею тiла

вiдростками хребця

вiдростками i дугою хребця


! Що утворюють отвори всiх хребцiв?

хребтовий канал

#спиномозковий канал

мiжхребцевi отвори

живiльнi отвори


! Чим обмежений мiжхребцевий отвiр?

нижнiми i верхнiми вирiзками сумiжних хребцiв

#хребцевими отворами всiх хребцiв

медiальними та латеральними вирiзками сумiжних хребцiв

тiлом та дугою хребця


! Якi є непарнi вiдростки хребця?

остистий вiдросток

#поперечний вiдросток

суглобовий вiдросток

медiальний вiдросток


! Якi є парнi вiдростки хребця?

поперечний та суглобовi вiдростки

#поперечнi та остистi вiдростки

медiальнi та латеральнi вiдростки

медiальнi та поперечнi вiдростки


! Яка основна особливiсть шийних хребцiв?

наявнiсть отвору у поперечному вiдростку

#наявнiсть отвору у суглобових вiдростках

вiдсутнiсть вiдросткiв

вiдсутнiсть тiла


! Що є характерним для VI шийного хребця?

сильно розвинутий переднiй горбок поперечного вiдростка

(сонний горбок)

#довший i потоншений на кiнцi остистий вiдросток

вiдсутнiсть в поперечному вiдростку отвора

вiдсутнiсть тiла


! Що є характерним для VII шийного хребця?

довший i потовщений на кiнцi остистий вiдросток

#довшi i потонщенi на кiнцях поперечнi вiдростки

сильно розвинутий переднiй горбок поперечного вiдростка

вiдсутнiсть тiла


! Яку назву має VII шийний хребець?

виступний

#атлант

осьовий

поперечний


! Як називається I шийний хребець?

атлант

#осьовий

виступний

поперечний


! Якi дуги вiдiляють в атлантi?

передню i задню

#верхню та нижню

медiальну та латеральну

тiльки задню дугу


! Що знаходиться на заднiй поверхнi передньої дуги атланта?

ямка зуба

#переднiй горбок

заднiй горбок

борозна хребтових артерiй


! Що знаходиться на заднiй поверхнi задньої дуги атланта?

задній горбок

#переднiй горбок

ямка зуба

борозна хребтових артерiй


! Що знаходиться на передній поверхнi передньої дуги атланта?

передній горбок

#ямка зуба

заднiй горбок

борозна хребтових артерiй


! Що знаходиться на верхнiй поверхнi задньої дуги атланта?

борозни хребтових артерiй

#ямка зуба

суглобовi поверхнi

борозни спиномозкових нервiв


! Чим з`єднанi дуги атланта?

бiчними масами

#тiлами

поперечними вiдростками

суглобовими вiдростками


!1 Якi анатомiчнi утвори розташованi на бiчних

масах атланта?

верхнi i нижнi суглобовi поверхнi

#борозни хребтових артерiй

борозни спиномозкових нервiв

верхнiй та нижнiй горбок


! Як називається II шийний хребець?

осьовий

#атлант

виступний

поперечний


! Чим вiдрiзняється вiд iнших II шийний хребець?

наявнiстю зуба

#вiдсутнiстю тiла

вiдсутнiстю отворiв в поперечних вiдростках

наявнiстю бiчних мас


! Якi анатомiчнi утвори є на зубi осьового хребця?

верхiвка, передня суглобова поверхня, задня суглобова

поверхня

#верхiвка, медiальна та латеральна суглобовi поверхнi

отвiр зуба

верхня та нижня суглобовi поверхнi


! Якi шийні хребці мають нероздвоєний остистий відросток?

VI та VIIІІ та ІІІ

IV


!1 Перелiчить шийнi хребцi, якi за будовою є атиповими:

атлант та осьовий хребець

#атлант, осьовий, III та IV хребці

тiльки атлант

III, VI та виступний хребець


! Де знаходиться борозна хребтової артерiї на атлантi?

на верхнiй поверхнi задньої дуги атланта

#на нижнiй поверхнi задньої дуги атланта

на верхнiй поверхнi передньої дуги атланта

на верхнiй поверхнi бiчних мас атланта


! Якi основнi особливостi мають груднi хребцi?

наявнiсть ребрових ямок на бiчних поверхнях тiла та

на поперечних вiдростках для зчленування з ребрами

#наявнiсть отворiв в поперечних вiдростках

наявнiсть ребрових ямок на бiчних поверхнях тiля та отворiв

в поперечних вiдростках

наявнiсть ребрових ямок та отворiв на поперечних

та суглобових вiдростках


!1 Як утворюються цiлi ребровi ямки на тiлах хребцiв

для зчленування з головкою ребер?

нижня реброва пiв`ямка хребця, розташованого вище

хребця доповнюється верхньою ребровою пiв`ямкою, розташованого

нижче

#верхня та нижня вирiзки сумiжних хребцiв

нижня реброва пiв`ямка та верхня вирiзка сумiжних хребцiв

верхня реброва пiв`ямка та нижня вирiзка сумiжних хребцiв


! Якi особливостi має тiло I грудного хребця?

є повнi верхнi ребровi ямки i нижнi ребровi пiв`ямки

#є повнi верхнi та нижнi ребровi ямки

є верхнi та нижнi ребровi пiв`ямки

є тiльки повнi верхнi ребровi ямки


! Якi ребровi ямки є на Х грудному хребцi?

тiльки верхнi ребровi пiв`ямки

#тiльки нижнi ребровi пiв`ямки

повна реброва ямка

повна реброва ямка та нижня реброва пiв`ямка


! Якi ребровi ямки є на тiлi ХI грудного хребця?

повна реброва ямка на кожнiй сторонi

#тiльки верхнi ребровi пiв`ямки

тiльки нижнi ребровi пiв`ямки

повна реброва ямка та нижня реброва пiв`ямка


! Якi ребровi ямки є на тiлi ХII грудного хребця?

одна повна реброва ямка на кожнiй сторонi

#тiльки верхнi ребровi пiв`ямки

тiльки нижнi ребровi пiв`ямки

повна реброва ямка та нижня реброва пiв`ямка


! Що характерно для поперечних вiдросткiв грудних хребцiв?

вони добре розвинутi, вiдхиленi назад, на кiнцях

потовщенi, мають ребровi ямки

#вони добре розвинутi, мають отвори

вони добре розвинутi, вiдхиленi вперед, мають отвори

вони добре розвинутi, мають ребровi ямки i отвори


!1 У яких грудних хребцiв вiдсутнi ребровi ямки

поперечних вiдросткiв?

в ХI i ХII грудних хребцiв

#в I i ХII грудних хребцiв

в I i ХI грудних хребцiв

в Х, ХI i ХII грудних хребцiв


! Куди спрямованi остистi вiдростки грудних хребцiв?

нахиленi донизу i черепицеподiбно накладаються

один на другий

#нахиленi догори i черепицеподiбно накладаються одни

на другий

вони короткi, плоскi, спрямованi назад

вони короткi , потовщенi на кiнцях, спрямованi назад

i вгору


!1 Якi особливостi має остистий вiдросток ХII грудного

хребця?

вiн коротший вiд iнших вiдросткiв грудних хребцiв

i схожий на вiдросток I поперекового хребця

#вiн довший вiд iнших вiдросткiв грудних хребцiв

вiн короткий, плоский, вiдхилений вгору

вiн довший вiд iнших вiдросткiв грудних хребцiв,

схожий на вiдросток VII шийного хребця


! На якi вiддiли подiляється хребтовий стовп?

шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий

#шийний, реберний, крижовий

шийний, грудний, тазовий, куприковий

шийний, ключично-лопатковий, поперековий, куприковий


! Скiльки хребцiв мiстить шийний вiддiл хребтового стовпа?

7 хребцiв

#12 хребцiв

5 хребцiв

8 хребцiв


! Скiльки хребцiв мiстить грудний вiддiл хребтового стовпа?

12 хребцiв

#5 хребцiв

15 хребцiв

7 хребцiв

Схожі:

Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" iconВплив ліпосакції тулуба на клінічні та біохімічні прояви метаболічного синдрому
Ключові слова: косметичні дефекти тулуба, ліпосакція, метаболічний синдром, ожиріння, вуглеводний метаболізм, жировий метаболізм,...
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" iconВплив ліпосакції тулуба на клінічні та біохімічні прояви метаболічного синдрому
Ключові слова: косметичні дефекти тулуба, ліпосакція, метаболічний синдром, ожиріння, вуглеводний метаболізм, жировий метаболізм,...
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" iconЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" icon! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Заняття n "Лобова, тiм`яна І потилична кiстки черепа. Клиноподібна І решітчаста кістки"
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" iconЗаняття n "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки"
Який вiддiл кам`янистої частини скроневої кістки звужений I спрямований вперед та медiально? верхiвка
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" iconТестовий контроль. Зм заняття 6
На 4 день приєдналась легка жовтушність склер та шкіри, потемніла сеча, на шкірі тулуба, верхніх та нижніх кінцівок з’явились дрібнопятнисті...
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" iconТ.І. Матченко, канд техн наук О.І. Яворська А. В. Зубець аналіз структури біологічного композиту кістки
Запропоновано на основі проведеного аналізу механічних І структурних властивостей природної кістки створення моделі композиційного...
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" icon! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Заняття n "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова I стегнова кiстки, кістки гомілки І стопи"
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" icon“Затверджено”
На меті підсумкового заняття вияснити рівень володіння практичними навичками, знаходити І показувати кістки, м’язи, відділи шлунково-кишкового...
Заняття n \"Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці\" icon“Затверджено”
На меті підсумкового заняття вияснити рівень володіння практичними навичками, знаходити І показувати кістки, м’язи, відділи шлунково-кишкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи