! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon

! Якi особливостi мають поперековi хребцi?
Скачати 142.86 Kb.
Назва! Якi особливостi мають поперековi хребцi?
Дата15.08.2012
Розмір142.86 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 3. "Будова поперекових, крижових і куприкових хребців. Груднина і ребра."


! Якi особливостi мають поперековi хребцi?

масивне тiло, наявнiсть соcкоподiбного i додаткового

вiдросткiв

#масивне тiло, наявнiсть отворiв у поперечних вiдростках

масивне тiло, наявнiсть реберних вiдросткiв i реберних

ямок на їх тiлах

масивне тiло, вiдсутнiсть поперечних вiдросткiв


!1 Що характерно для поперечних вiдросткiв поперекових

хребцiв?

вони довгi, розташованi у фронтальнiй площинi,

мають додаткові відростки

#вони короткi, розташованi в сагiтальнiй площинi,

мають соскоподібні відростки

вони довгi, мають отвори

вони короткі, мають додаткові та соскоподібні відростки


!1 Що характерно для остистих вiдросткiв поперекових

хребцiв?

вони короткі, сплюснуті і орієнтовані сагітально

#вони довгi, кiнцi їх потовщенi, спрямованi уперед

вони короткi, плоскi, спрямованi горизонтально

вони довгi, плоскi, спрямованi фронтально


!1 Де знаходиться соскоподiбний вiдросток

поперекового хребця?

на зовнiшньому боці верхнього суглобового вiдростка

#на медіальному боці верхнього суглобового вiдростка

на зовнiшньому боці нижнього суглобового вiдростка

на заднiй поверхнi основи поперечного вiдростка


! Де знаходится додатковий вiдросток поперекового хребця?

на заднiй поверхнi основи поперечного вiдростка

#на переднiй поверхнi основи поперечного вiдростка

на зовнiшньому боці верхнього суглобового вiдростка

на зовнiшньому боці нижнього суглобового вiдростка


!1 У якiй площинi розташованi суглобовi вiдростки

поперекових хребцiв?

у сагiтальнiй площинi

#у фронтальнiй площинi

у горiзонтальнiй площинi

у середньому положеннi мiж фронтальною i горизонтальною

площинами


! Скiльки хребцiв мiстить крижовий вiддiл хребтового стовпа?

5 хребцiв

#7 хребцiв

12 хребцiв

3 - 4 хребця


!1 Скiльки хребцiв мiстить поперековий вiддiл

хребтового стовпа?

5 хребцiв

#7 хребцiв

12 хребцiв

3 - 4 хребця


!1 Скiльки хребцiв мiстить куприковий вiддiл

хребтового ствола?

4 - 5 хребцiв

#7 хребцiв

8 хребцiв

1 хребець


! Яку форму має крижова кiстка?

трикутну

#чотирикутну

овальну

дугоподiбну


! Якi поверхнi має крижова кiстка?

передню (тазову) та задню (дорзальну)

#медiальну та латеральну

верхню та нижню

верхню, нижню, передню та задню


! Якi частини має крижова кiстка?

основу, верхiвку, бiчнi частини

#тiло та вiдростки

основу, дуги, тiло

основу, верхiвку, дуги з вiдростками


! Що знаходиться на основi крижової кiстки?

верхнi суглобовi вiдростки для зчленування з нижнiми

суглобовими вiдростками 5-го

поперекового хребця

#нижнi суглобовi вiдростки для зчленування з куприком

верхiвка для зчленування з куприком

нижнi суглобовi вiдростки для зчленування з верхнiми

суглобовими вiдростками 5-го поперекового хребця


! Як утворюється мис?

сполученням переднього краю основи крижової кiстки

з тiлом 5-го поперекового хребця

#сполученням верхiвки крижової кiстки з куприком

сполученням бiчних частин крижової кiстки

з 5-им поперековим хребцем

сполученням основи крижової кiстки з куприком


! Як називається передня поверхня крижової кiстки?

тазова поверхня

#дорсальна поверхня

медiальна поверхня

верхня поверхня


!1 Якi анатомiчнi отвори знаходяться на тазовiй

поверхнi крижової кiстки?

поперечнi лiнiї i переднi крижовi отвори

#вертикальнi лiнiї i переднi крижовi отвори

поперечнi лiнiї, верхнi та нижнi крижовi отвори

поперечнi лiнiї i заднi крижовi отвори


! Як утворюються поперечнi лiнiї крижової кiстки?

при зрощеннi тiл крижових хребцiв

#внаслiдок зрощення поперечних вiдросткiв крижових хребцiв

при зрощеннi основи крижової кiстки з її бiчними частинами

внаслiдок зрощення суглобових вiдросткiв крижової кiстки


! Яким отворам хребцiв вiдповiдають крижовi отвори?

мiжхребцевим отворам

#хребцевим отворам

отворам поперечних вiдросткiв

не вiдповiдають нiяким отворам


! Як називається задня поверхня крижової кiстки?

дорзальна поверхня

#вентральна поверхня

тазова поверхня

верхня поверхня


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на спиннiй поверхнi

крижової кiстки?

заднi крижовi отвори i п`ять гребенiв

#заднi крижовi отвори i 2 гребеня

переднi крижовi отвори i п`ять гребенiв

заднi крижовi отвори i сiм гребенiв


!1 Якi гребенi знаходяться на спиннiй поверхнi

крижової кiстки?

серединний, два присереднiх, два бiчних крижових гребенiв

#серединний, два верхнiх та нижнiх крижових гребенiв

серединний, присереднiй крижовi гребенi

серединний, присереднiй, бiчний та нижнiй крижовi гребенi


! Перелiчить парнi крижовi гребенi:

присереднiй та бiчний крижовi гребенi

#верхнiй та нижнiй крижовi гребенi

серединний, медiальний та латеральний крижовi гребенi

медiальний, латеральний та верхнiй крижовi гребенi


! Перелiчить непарнi крижовi гребенi:

серединний

#присереднiй

бiчний

верхнiй та нижнiй


! Як утворюється серединний крижовий гребiнь?

внаслiдок зрощення остистих вiдросткiв крижових хребцiв

#внаслiдок зрощення поперечних вiдросткiв крижових хребцiв

внаслiдок зрощення суглобових вiдросткiв крижових хребцiв

внаслiдок зрощення тiл крижових хребцiв


! Як утворюїться присереднiй крижовий гребiнь?

внаслiдок зрощення суглобових вiдросткiв крижових хребцiв

#внаслiдок зрощення остистих вiдросткiв крижових хребцiв

внаслiдок зрощення поперечних вiдросткiв крижових хребцiв

внаслiдок зрощення тiл крижових хребцiв


! Як утворюється бiчний крижовий гребiнь?

внаслiдок зрощення поперечних вiдросткiв крижових хребцiв

#внаслiдок зрощення суглобових вiдросткiв крижових хребцiв

внаслiдок зрощення остистих вiдросткiв крижових хребцiв

внаслiдок зрощення тiл крижових хребцiв


!1 Мiж якими крижовими гребенями знаходяться заднi

крижовi отвори?

мiж присереднiми та бiчними

#мiж присереднiми та серединним

мiж серединним та бiчними

мiж присереднiми та верхнiми


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчних частинах

крижової кiстки?

вушкоподiбнi поверхнi та горбистiсть крижової кiстки

#вушкоподiбнi поверхнi та верхiвка крижової кiстки

горбистiсть крижової кiстки та верхнi суглобовi вiдростки

горбистiсть крижової кiстки та її основа


!1 З чим зчленовуїться вушкоподiбна поверхня крижової

кiстки?

з однойменними поверхнями клубових кiсток

#з однойменними поверхнями п`ятого поперекового хребця

з куприком

з нижнiми суглобовими вiдростками п`ятого поперекового

хребця


! Що проходить всереденi крижової кiстки?

крижовий канал

#переднi крижовi отвори

заднi крижовi отвори

мiжхребцевi отвори


! Як називається нижня частина крижової кiстки?

верхiвка

#основа

бiчнi частини

вушкоподiбна поверхня


! Чим закiнчується крижовий канал в нижнiй частинi?

крижовим розтвором

#закiнчується слiпо

тазовим отвором

дорзальним отвором


! Що знаходиться по боках вiд крижового розтвору?

крижовi роги

#верхнi суглобовi вiдростки

нижнi суглобовi вiдростки та горбистість крижової кiстки

вушкоподiбнi поверхнi


! З чим сполучається верхiвка крижової кiстки?

з куприком

#з п`ятим поперековим хребцем

з клубовою кiсткою

з сiдничою кiсткою


! З чого складається куприкова кiстка?

з рудиментарних 4-5 куприкових хребцiв

#з рудиментарних крижових хребцiв

з верхiвки крижової кiстки та І куприкового хребця

з рудиментарних крижових та куприкових хребцiв


! Яку форму має куприк?

трикутну i вигнутий вперед

#трикутну i вигнутий назад

трикутну i вигнутий вбiк

чотирикутну i розташований фронтально


! Куди спрямованi куприковi роги?

угору, назустрiч крижовим рогам

#униз, розташованi вiльно

угору, назустрiч вушкоподiбним поверхням крижової кiстки

вбiк, розташованi вiльно


! Чим представлений скелет грудної клiтки?

грудними хребцями, 12 парами ребер i грудниною

#грудними хребцями, 7 парами ребер i лопаткою

грудними хребцями лопаткою, ключицею

грудними хребцями, 12 парами ребер, лопаткою, ключицею


! Скiльки ребер є у людини?

12 пар

#7 пар

10 пар

8 пар


! Якi часини має ребро?

реброва кiстка (задня частина) i ребровий хрящ

(передня частина)

#реброва кiстка (передня частина) i ребровий хрящ

(задня частина)

медiальну та латеральну частини

тiло, верхню та нижню частини


! Як називаються сiм верхнiх пар ребер?

справжнi ребра

#несправжнi ребра

коливнi ребра

не мають назви


! Чому I - VII ребра називають справжнiми?

тому, що своїми хрящовими частинами вони сполучаються

безпосередньо з грудниною

#тому, що своїми кiстковими частинами вони сполучаються

безпосередньо з грудниною

тому, що своїми кiстковими частинами вони сполучаються

з грудними хребцями

тому, що своїми хрящовими частинами вони сполучаються

з грудними хребцями


! Якi ребра називають справжнiми?

7 пар верхнiх ребер

#7 пар нижнiх рбер

всi 12 пар ребер

8 - 10 пари ребер


! Що таке несправжнi ребра?

це ребра, що не сполучаються з грудниною, а причленовуються

до розташованого вище ребра

#цi ребра мають короткi хрящовi частини, якi закiнчуються

у м`язах черевної стiнки

це ребра, якi не з`їднуються з грудними хребцями

цi ребра сполучаються з грудниною, але не сполучаються

з хребтовим стовпом


! Якi ребра називаються несправжнiми?

8 - 10 пари ребер

#1 - 7 пари ребер

11 - 12 пари ребер

5 - 8 пари ребер


!1 Як називаються ребра, що не сполучаються з грудниною,

а причленовуються до розташованого вище ребра?

несправжнi ребра

#справжнi ребра

коливнi ребра

не мають назви


! Що таке коливнi ребра?

цi ребра мають короткi хрящовi частини, якi закiнчуються

у м`язах черевної стiнки

#це ребра, якi не з`єднуються з хребтовим стовпом

це ребра, якi не сполучаються з грудниною, а причленовуються

до розташованого вище ребра

цi ребра хрящовими частинами сполучаються з грудними хребцями


! Якi ребра називаються коливними?

11 i 12 пари ребер

#8 - 10 пари ребер

1 - 7 пари ребер

5 - 7 пари ребер


!1 Як називаються ребра, якi закiнчуються у м`язах черевної

стiнки?

коливнi ребра

#справжнi ребра

несправжнi ребра

хрящовi ребра


! Якi кiнцi має ребро?

переднiй - груднинний i заднiй - хребцевий

#верхнiй та нижнiй кiнцi

медiальний та латеральний кiнцi

присереднiй та груднинний


! З чим сполучаються заднi кiнці ребер?

з грудними хребцями

#з поперечними вiдростками поперекових хребцiв

з поперечними вiдростками шийних хребцiв

з грудниною


! Що розташовано на задньому кiнці ребра?

головка, горбок та шийка ребра

#горбок та борозна ребра

кут та хрящ ребра

головка та хрящ ребра


! Якi анатомiчнi утвори є на головцi ребра?

суглобова поверхня та гребiнь головки ребра

#ямка головки ребра

горбок головки ребра

борозна головки ребра


! Якi ребра мають гребiнь головки ребра?

вiд II по Х

#тiльки I i II

IХ та ХII

ХI та ХII


! Якi ребра не мають гребня головки ребра?

I, ХI, ХII ребра

#вiд II по Х

вiд I по VII

вiд VIII по ХII


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться попереду від

головки ребра?

шийка ребра

#горбок ребра

кут ребра

борозна ребра


! Де знаходиться горбок ребра?

попереду від шийки ребра

#попереду від головки ребра

на межi груднинного i хребцевого кiнцiв ребер

на межi ребрової кiстки i ребрового хряща


! Якi ребра не мають горбків?

ХI i ХII ребра

#з I до Х ребра

I i II ребра

з II до VII ребра


! Якi ребра мають горбки?

з I до Х ребра

#ХI i ХII ребра

I i II ребра

тiльки I ребро


! Де розташований кут ребра?

попереду від горбка чи в дiлянцi горбка ребра

#попереду від головки ребра

на межi ребрової кiстки i ребрового хряща

вiдповiдає шийцi ребра


! На яких ребрах горбок ребра співпадає з його кутом?

на I ребрi

#на ХI i ХII ребрах

вiд II до VII ребра

на I i ХII ребрах


! Якi поверхнi є на тiлi II - ХII ребер?

зовнiшня i внутрiшня

#верхня та нижня

медiальна та верхня

латеральна та нижня


! Якi краї має тiло II - ХII ребер?

верхнiй i нижнiй

#зовнiшнiй та внутрiшнiй

медiальний та верхнiй

латеральний та нижнiй


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на нижньому краї

ребра з внутрiшньої його сторони?

борозна ребра

#кут ребра

шийка ребра

хрящ ребра


! Де знаходиться борозна ребра?

на нижньому краю ребра з внутрiшньої його поверхнi

#на верхньому краю ребра з внутрiшньої його поверхнi

на нижньому краю ребра з зовнiшньої його поверхнi

на верхнiй поверхнi ребра


! Якi поверхнi має тiло I ребра?

верхню i нижню

#медiальну i латеральну

внутрiшню та зовнiшню

верхню та латеральну


! Якi краї має тiло I ребра?

внутрiшнiй i зовнiшнiй

#верхнiй та нижнiй

верхнiй i внутрiшнiй

нижнiй i зовнiшнiй


!1 Якi анатомiчнi утвори находяться на верхнiй

поверхнi I ребра?

горбок переднього драбинчатого м`яза, борозни

пiдключичної вени i артерiї

#борозна ребра i горбок переднього драбинчатого м`яза

горбок переднього драбинчатого м`яза i борозна яремної вени

горбок заднього драбинчатого м`яза i борозна

пiдключичної артерiї


! Як називається горбок на верхнiй поверхнi I ребра?

горбок переднього драбинчатого м`яза

#горбок заднього драбинчатого м`яза

горбок ребра

горбок переднього зубчастого м`яза


!1 Що лежить спереду вiд горбка переднього драбинчатого

м`яза на верхнiй поверхнi I ребра?

борозна пiдключичної вени

#борозна пiдключичної артерiї

борозна яремної вени

борозна ребра


! Де знаходиться борозна пiдключичної вени?

на верхнiй поверхнi I ребра спереду вiд горбка переднього

драбинчастого м`яза

#на верхнiй поверхнi I ребра ззаду вiд горбка переднього

драбинчаcтого м`яза

на нижнiй поверхнi I ребра

по передньому краю I ребра


!1 Що лежить ззаду вiд горбка переднього драбинчастого

м`яза на верхнiй поверхнi I ребра?

борозна пiдключичної артерiї

#борозна пiдключичної вени

борозна яремної вени

борозна ребра


! Які частини має груднина?

ручка, тiло i мечоподiбний вiдросток

#нiжка, тiло i мечоподiбний вiдросток

ручка, тiло i суглобовий вiдросток

ручка, тiло i поперечний вiдросток


! Якi анатомiчнi утвори є на верхньому краю ручки груднини?

яремна i ключичнi вирiзки

#ребернi вирiзки

яремна i ребернi вирiзки

яремна i мечоподiбна вирiзки


! Де знаходиться на груднинi яремна вирiзка?

на верхньому краю ручки груднини

#на нижньому краю ручки груднини

на мечоподiбному вiдростку

на латеральному краю тiла груднини


! Де знаходиться на груднинi ключична вирiзка?

на верхньому краю ручки груднини латеральнiше

вiд яремної вирiзки

#на верхньому краю ручки груднини медiальнiше

вiд яремної вирiзки

на бiчних краях тiла груднини

на бiчних краях мечоподiбного вiдростка


! Що є на бiчних краях тiла груднини?

ребровi вирiзки

#ключичнi вирiзки

яремнi вирiзки

суглобовi вiдростки


! Що є на бiчних краях ручки груднини?

двi заглибини для хряща I ребра i двi половини вирiзки

для зчленування з II ребром

#яремна та ключичнi вирiзки

двi заглибини для хряща I ребра i яремна вирiзка

ребровi вирiзки


!1 Що утворюється між ручкою i

тiлом груднини?

кут груднини

#мечоподiбний вiдросток груднини

яремна вирiзка

суглобовий вiдросток груднини


! З якими частинами груднини сполучається II ребро?

з ручкою i тiлом

#з тiлом i мечоподiбним вiдростком

тiльки з тiлом

тiльки з ручкою


! З чим сполучаються ребровi хрящi III - VI ребер?

з ребровими вирiзками тiла груднини

#з ребровими вирiзками ручки груднини

з ребровими вирiзками мечоподiбного вiдростка

з ребровими вирiзками ручки та тiла груднини


! Де розмiщенi ребровi вирiзки для VII ребра?

на бiчнiй поверхнi груднини мiж її тiлом i

мечоподiбним вiдростком

#на бiчнiй поверхнi груднини мiж її тiлом i ручкою

на бiчнiй поверхнi мечоподiбного вiдростка

на бiчнiй поверхнi ручки груднини


! Як називається вiдросток груднини?

мечоподiбний

#нижнiй суглобовий

верхнiй суглобовий

поперечний


! До яких кісток за класифікацією відносяться кістки тулуба?

до губчастих

#до плоских

до повітроносних

до трубчастих

Схожі:

! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Репаративний остеогенез це: Якi шляхи розвитку характернi для кiсткової тканини?
Якi клiтини забезпечують утворення хрящової мозолi, яка консолiдує кiстковi уламки?
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Якi за морфологiєю нейроцити з перерахованих входять до складу молекулярного шару кори мозочка?
Якi нейроцити з перерахованих входять до складу ганглiонарного шару кори мозочка?
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Якi структури називаються органами чуття?

! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Якi клiтини входять до складу основного диферону нервової тканини?

! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Ядро на латинi: Енуклiацiя це
Якi структурнi компоненти цитоплазми морфологiчно зв`язанi з зовнiшньою мембраною карiотеки?
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Багатошаровий плоский незроговiлий епiтелiй локалiзований у
Якi з перерахованих клiтин представляють собою одноклiтинну епiтелiальну екзокринну залозу?
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Хто вперше застосував термiн "тканина"? Тотипотентнiсть це
Якi клiтини багаторядного епiтелiю сприяють видаленню частинок пилу з повiтроносних шляхiв?
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? iconКалендарний план лекцій по курсу "Ріст І розвиток людини" для студентів
Періоди дитячого віку. Основнi анатомо-фiзiологiчнi особливостi дитини в рiзнi вiковi перiоди. Вплив середовища, харчування, режиму...
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Яка ультраструктура центрiолi? Дiаметр мiкротрубочок складає?
Якi структурнi елементи клiтини з перерахованих приймають активну участь у виконаннi внутрiшньоклiтинного транспорту?
! Якi особливостi мають поперековi хребцi? icon1. Що не вiдноситься до органел загального призначення? Якi структурнi елементи клiтини є фагосомами?
Виберiть правильну вiдповiдь, яка характеризує внутрiшню мiтохондрiальну мембрану в рiзних клiтинах?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи