#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя icon

#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Скачати 184.85 Kb.
Назва#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Дата15.08.2012
Розмір184.85 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 4. "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця, плечова кiстка, кістки передпліччя та кисті"


! Якi вiддiли видiляють у кiстках верхньої кiнцiвки?

пояс верхньої кiнцiвки i вiльна частина верхньої кiнцiвки

#пояс верхньої кiнцiвки i плече

пояс верхньої кiнцiвки i передплiччя

плече, передплiччя i кисть


! З яких кiсток складаїться пояс верхньої кiнцiвки?

ключицi i лопатки

#ключицi i груднини

лопатки i плечової кiстки

лопатки, груднини i ребер


! Якi краї маї лопатка?

присереднiй, бiчний i верхнiй

#присереднiй, бiчний i нижнiй

верхнiй i нижнiй

верхнiй, нижнiй i присереднiй


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на верхньому краю

лопатки?

вирiзка лопатки

#надостьова ямка

надплечовий вiдросток

верхнiй вiдросток


! Якi кути має лопатка?

нижнiй, бiчний i верхнiй

#нижнiй, верхнiй i медiальний

медiальний, латеральний i верхнiй

переднiй, заднiй i бiчний


! Якi поверхнi має лопатка?

реброву i задню

#медiальну i латеральну

верхню i нижню

реброву i верхню


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на дорсальнiй поверхнi

лопатки?

ость лопатки, надостьова ямка, пiдостьова ямка

#ость лопатки надплечовий вiдросток, пiдлопаткова ямка

ость лопатки, надсуглобовий горбок, пiдсуглобовий горбок

пiдлопаткова ямка, суглобова западина


! Чим закiнчується ость лопатки з латеральної сторони?

надплечовим вiдростком (акроміоном)

#суглобовою западиною

дзьобоплечовим вiдростком

шийкою лопатки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на ребровiй поверхнi

лопатки?

пiдлопаткова ямка i м`язевi лiнiї

#ость лопатки, надостьова i пiдостьова ямки

надостьова ямка i м`язевi лiнiї

пiдостьова ямка i м`язевi лiнiї


! Перелiчiть вiдростки лопатки:

акроміон і дзьобоподiбний вiдросток

#суглобовий вiдросток i дзьобоподiбний вiдросток

надплечовий вiдросток i медiальний вiдросток

надостьовий вiдросток i пiдостьовий вiдросток


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхiвцi акроміона?

ключична суглобова поверхня

#ключична вирiзка

суглобова западина

голiвка лопатки


! Чим представлений бiчний кут лопатки?

суглобовою западиною

#голiвкою лопатки

ключичною суглобовою поверхнею

ключичною вирiзкою


!1 Як називаїться анатомiчний утвiр лопатки, який слугує

для зчленування з головкою плечової кiстки?

суглобова западина

#надостьова ямка

пiдостьова ямка

пiдлопаткова ямка


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться над верхнiм краєм

суглобової западини лопатки?

надсуглобовий горбок

#пiдсуглобовий горбок

дзьобоподiбний вiдросток

ость лопатки


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться під нижнiм краєм

суглобової западини лопатки?

підсуглобовий горбок

#надсуглобовий горбок

дзьобоподiбний вiдросток

ость лопатки


!1 На якiй поверхнi лопатки знаходяться пiдостьова

i надостьова ямки?

на дорзальнiй

#на ребровiй

на верхнiй

на нижнiй


!1 На якiй поверхнi лопатки знаходиться підлопаткова ямка?

на ребровій

#на задній

на верхнiй

на нижнiй


! Мiж якими кiстками знаходиться ключиця?

мiж грудниною i лопаткою

#мiж лопаткою i ребрами

мiж грудниною i плечовою кiсткою

мiж грудниною i ребрами


! Якi частини має ключиця?

тiло, груднинний i акроміальний кiнцi

#основну частину, медiальний i латеральний кiнцi

тiло i два вiдростки

тiло, реберний та плечовий кiнцi


! Де знаходиться згин ключицi уперед?

зi сторони груднинного кiнця

#зi сторони акроміального кiнця

на тiлi ключицi

посерединi ключицi


! Де знаходиться згин ключицi назад?

зi сторони акроміального кiнця

#зi сторони груднинного кiнця

на тiлi ключицi

посерединi ключицi


! З чим зчленовується груднинний кiнець ключицi?

з ключичною вирiзкою груднини

#з мечоподiбним вiдростком груднини

з акромiоном лопатки

з дзьобоподiбним вiдростком лопатки


! З чим зчленовується акроміальний кiнець ключицi?

iз суглобовою поверхнею акромiона

#iз суглобовою поверхнею дзьобоподiбного вiдростка лопатки

з плечовою кiсткою

з грудниною


! Якi поверхнi має ключиця?

верхню i нижню

#передню i задню

медiальну i латеральну

лопаткову i реберну


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй поверхнi

ключицi?

конусоподiбний горбок, трапецiїподiбна лiнiя i втиснення

реброво-ключичної зв`язки

#конусоподiбний i трапецiїподiбний горбки, реброва ямка

груднинна суглобова поверхня i конусоподiбний горбок

акромiальна суглобова поверхня i трапецiєподiбна лiнiя


! До яких кiсток належить плечова кiстка?

типова довга трубчаста кiстка

#плоска кiстка

повiтроносна кiстка

губчаста кiстка


! З яких частин складається плечова кiстка?

дiафiза і двох епiфiзiв

#дiафiза i вiдросткiв

основної частини i епiфiзiв

тiла, головки i метафiзiв


!1 Якi анатомiчнi утвори є на проксимальному кiнцi плечової

кiстки?

головка, анатомiчна шийка, великий i малий горбки, гребiнь

малого i великого горбка, мiжгорбкова борозна

#головка, хiрургiчна шийка, латеральний i медiальний горбки

головка, анатомiчна шийка, верхнiй i нижнiй горбки, борозна

лiктьового нерва

головка, анатомiчна шийка, присереднiй i бiчний надвиростки


! Що знаходяться по краю головки плечової кiстки?

анатомiчна шийка

#хiрургiчна шийка

гребiнь малого горбка

гребiнь великого горбка


!1 Який анатомiчний утвiр розташований мiж горбками

i гребенями горбків плечової кiстки?

мiжгорбкова борозна

#анатомiчна шийка

борозна лiктьового нерва

борозна променевого нерва


!1 Як називаїться найвужче мiсце мiж головкою плечової

кiстки та її тiлом?

хiрургiчна шийка

#анатомiчна шийка

мiжгорбкова борозна

гребiнь малого горбка


!1 Який анатомiчний утвiр розташований на бiчнiй

поверхнi тiла плечової кiстки в її проксимальному вiддiлi?

дельтоподiбна горбистiсть

#гребiнь великого горбка

бiчний надвиростковий гребiнь

борозна променевого нерва


!1 Де знаходиться борозна променевого нерва?

на заднiй поверхнi тiла плечової кiстки

#на передньобiчнiй поверхнi тiла плечової кiстки

на заднiй поверхнi присереднього надвиростка плечової

кiстки

на передньомедiальнiй поверхнi тiла плечової кiстки


! Яка борозна розташована на задній поверхні тiла плечової кiстки?

борозна променевого нерва

#борозна лiктьового нерва

мiжгорбкова борозна

борозна серединного нерва


!1 Яким анатомiчним утвором закiнчується дистальний кiнець

плечової кiстки?

виростком плечової кiстки

#головкою плечової кiстки

головочкою плечової кiстки

дельтоподiбною горбистiстю


! Де знаходиться блок плечової кiстки?

на виростку плечової кiстки з медiальної сторони

#на проксимальному кiнцi плечової кiстки

на виростку плечової кiстки з латеральної сторони

на тiлi плечової кiстки, ззаду


!1 Який анатомiчний утвiр розташований над блоком плечової

кiстки спереду?

вiнцева ямка

#променева ямка

лiктьова ямка

борозна лiктьового нерва


! Де знаходиться лiктьова ямка плечової кiстки?

ззаду над блоком плечової кiстки

#спереду над блоком плечової кiстки

над головочкою плечової кiстки спереду

на проксимальному кiнцi плечової кiстки, нижче її головки


! Де знаходиться головочка плечової кiстки?

на виростку плечової кiстки з латеральної сторони

#на проксимальному кiнцi плечової кiстки

на виростку плечової кiстки з медіальної сторони

на тiлi плечової кiстки, ззаду


!1 Який анатомiчний утвiр розташований над блоком плечової

кiстки ззаду?

лiктьова ямка

#променева ямка

вiнцева ямка

борозна лiктьового нерва


!1 Який анатомiчний утвiр розташований над головочкою плечової

кiстки?

променева ямка

#лiктьова ямка

вiнцева ямка

борозна лiктьового нерва


!1 Який анатомiчний утвiр розташований на заднiй поверхнi

присереднього надвиростка плечової кістки?

борозна лiктьового нерва

#борозна променевого нерва

лiктьова ямка

променева ямка


!1 Як називаються пiдвищення, що знаходяться латерально

i медiально над виростком плечової кiстки?

латеральний надвиросток i медiальний надвиросток

#гребiнь великого горбка i гребiнь малого горбка

дельтоподiбнi горбистостi

гребiнь великого горбка i гребiнь медiального надвиростка


!1 На якiй поверхнi виростка плечової кiстки розташованi

блок i вiнцева ямка?

на переднiй

#на заднiй

на медiальнiй

на латеральнiй


!1 На якiй поверхнi виростка плечової кiстки розташованi

головочка i променева ямка?

на переднiй

#на заднiй

на медiальнiй

на латеральнiй


!1 На якiй поверхнi виростка плечової кiстки розташована

ліктьова ямка?

на задній

#на передній

на медiальнiй

на латеральнiй


!1 Де знаходиться борозна ліктьового нерва?

на заднiй поверхнi присереднього надвиростка плечової кістки

#на передній поверхнi присереднього надвиростка плечової кiстки

на заднiй поверхнi тіла плечової кістки

на задній поверхнi латерального надвиростка плечової кiстки


! З яких частин складається лiктьова кiстка?

проксимального i дистального епіфізів та тiла

#тiла, медiального i латерального кiнцiв

основної частини i вiдросткiв

тiла i вiдросткiв


!1 Якi анатомiчнi утвори є на верхньому епіфізі лiктьової

кiстки?

блокова вирiзка, лiктьовий i вiнцевий вiдростки, променева вирiзка, лiктьова горбистiсть

#головка, суглобова ямка, лiктьова горбистiсть

головка, медiальний шилоподiбний вiдросток

блокова вирiзка, лiктьовий вiдросток, вирiзка лiктьової

кiстки, лiктьова горбистiсть медiальний

шилоподiбний вiдросток


!1 З якою кiсткою сполучається блокова вирiзка лiктьової

кiстки?

з блоком плечової кiстки

#з головкою плечової кiстки

з променевою кiсткою

з кiстками зап`ястка


!1 Як називається заднiй вiдросток блокової вирiзки

лiктьової кiстки?

лiктьовий вiдросток

#вiнцевий вiдросток

медiальний шилоподiбний вiдросток

латеральний шилоподiбний вiдросток


!1 Як називається переднiй вiдросток блокової вирiзки

лiктьової кiстки?

вiнцевий вiдросток

#лiктьовий вiдросток

медiальний шилоподiбний вiдросток

латеральний шилоподiбний вiдросток


!1 Що знаходиться мiж лiктьовим i вiнцевим вiдростками

лiктьової кiстки?

блокова вирiзка

#вирiзка променевої кiстки

вирiзка лiктьової кiстки

горбистiсть лiктьової кiстки


!1 Який утвір розташований на променевiй сторонi вiнцевого вiдростка

лiктьової кiстки?

променева вирiзка

#лiктьова вирiзка

суглобова вирiзка

суглобовий обвiд


! Де знаходиться горбистiсть лiктьової кiстки?

дещо нижче вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки

#позаду вiд лiктьового вiдростка лiктьової кiстки

на верхiвцi лiктьового вiдростка лiктьової кiстки

на заднiй поверхнi тiла лiктьової кiстки


! Якi поверхнi маї тiло лiктьової кiстки?

задню, передню i медiальну

#задню, передню i латеральну

латеральну i медiальну

задню i медiальну


!1 Яким анатомiчним утвором закiнчуїться дистальний кiнець

лiктьової кiстки?

головкою лiктьової кiстки

#лiктьовим вiдростком лiктьової кiстки

вiнцевим вiдростком лiктьової кiстки

блоковою вирiзкою лiктьової кiстки


! Що розрiзняють на дистальному епіфізі лiктьової кiстки?

головку лiктьової кiстки, суглобовий обвід i шилоподiбний вiдросток

#лiктьовий i вiнцевий вiдростки лiктьової кiстки

головку i шийку лiктьової кiстки, променеву вирiзку

лiктьової кiстки

лiктьовий i шилоподiбний вiдростки, блокову вирiзку

лiктьової кiстки


!1 Що знаходиться медіально від головки лiктьової

кiстки?

шилоподiбний вiдросток

#вiнцевий вiдросток

лiктьовий вiдросток

суглобовий вiдросток


! Де знаходиться суглобовий обвiд лiктьової кiстки?

на дистальному кiнцi лiктьової кiстки, навколо її головки

#на проксимальному кiнцi лiктьової кiстки, навколо її головки

у блоковiй вирiзцi лiктьової кiстки

на вiнцевому вiдростку лiктьової кiстки


! Куди спрямований міжкістковий край тiла лiктьової кiстки?

латерально

#медіально

вперед

назад


! Якi поверхнi маї тiло ліктьової кiстки?

задню, передню i медіальну

#задню, передню i бічну

медiальну, латеральну i передню

медiальну, латеральну i задню


! Яке положення на передпліччі займає лiктьова кiстка?

медiальне

#латеральне

переднє

заднє


! Яке положення на передпліччі займає променева кiстка?

латеральне

#медіальне

переднє

заднє


! Куди спрямований міжкістковий край тiла променевої кiстки?

медіально

#латерально

вперед

назад


! З яких частин складається променева кiстка?

тiла, проксимального i дистального епіфізів

#тiла i вiдросткiв

тiла, медiального i латерального кiнцiв

основної частини i вiдросткiв


!1 Якi анатомiчнi утвори є на проксимальному епіфізі

променевої кiстки?

головка, суглобова ямка, суглобовий обвiд, шийка, горбистість променевої кістки

#блокова вирiзка, лiктьовий i вiнцевий вiдростки

головка i шилоподiбний вiдросток

головка, горбистiсть променевої кiстки, вiнцевий вiдросток


! Де знаходиться суглобовий обвiд променевої кiстки?

на проксимальному кiнцi променевої кiстки, навколо її головки

#на дистальному кiнцi променевої кiстки, навколо її головки

на дистальному кiнцi променевої кiстки, на її шилоподiбному

вiдростку

на проксимальному кiнцi променевої кiстки, нижче її головки


! Де знаходиться горбистiсть променевої кiстки?

на переднiй поверхнi променевої кiстки нижче її шийки

#на головцi променевої кiстки

на заднiй поверхнi променевої кiстки нижче її шийки

на нижньому кiнцi променевої кiстки


! Якi поверхнi маї тiло променевої кiстки?

задню, передню i бiчну

#задню, передню i медiальну

медiальну, латеральну i передню

медiальну, латеральну i задню


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на дистальному епіфізі

променевої кiстки з присередньої сторони?

вирiзка лiктьової кiстки

#шилоподiбний вiдросток

головка променевої кiстки

горбистiсть променевої кiстки


!1 Що вiдходить з бiчної сторони дистального епіфіза

променевої кiстки?

шилоподiбний вiдросток

#суглобовий вiдросток

головка променевої кiстки

вiнцевий вiдросток


! Де розташована зап'ясткова суглобова поверхня променевої кістки?

на дистальному кінці кістки, спрямована вниз

#на проксимальному кінці кістки, спрямована вгору

на задній поверхні діафіза

на передній поверхні діафіза


! На якi вiддiли подiляється скелет кистi?

зап`ястковi кiстки, п`ястковi кiстки та кiстки пальцiв

#зап`ястковi кiстки та фаланги пальцiв

проксимальний i дистальний вiддiли

проксимальний вiддiл та кiстки пальцiв


! Як розмiщенi зап`ястковi кiстки?

у два ряди - проксимальний та дистальний

#у два ряди - медiальний та латеральний

у два ряди - переднiй та заднiй

в один ряд


!1 Якi кiстки утворюють проксимальний ряд зап`ясткових

кiсток?

човноподiбна, пiвмiсяцева, тригранна i горохоподiбна

#човноподiбна, кiстка-трапецiя, головчаста i горохоподiбна

пiвмiсяцева, тригранна, трапецiєподiбна i головчаста

тригранна, трапецiєподiбна, головчаста, горохоподiбна


! Якi кiстки утворюють дистальний ряд зап`ясткових кiсток?

кiстка-трапецiя, трапецiєподiбна, головчаста та гачкувата

#кiстка-трапецiя, човноподiбна, пiвмiсяцева i головчаста

трапецiєподiбна, тригранна, гачкувата та горохоподiбна

головчаста, гачкувата, пiвмiсяцева i горохоподiбна


! Як називається борозна на долоннiй поверхнi зап`ястка?

борозна зап`ястка

#долонна борозна

борозна кистi

зап`ястково-п`ясткова борозна


! З латеральної сторони борозна зап'ястка обмежена такими кістками:

човноподібною та кісткою-трапецією

#гачкуватою та горохоподібною кістками

головчатою та трапецієподібною кістками

півмісяцевою та кісткою-трапецією


! З медіальної сторони борозна зап'ястка обмежена такими кістками:

гачкуватою та горохоподібною кістками

#човноподібною та кісткою-трапецією

головчатою та трапецієподібною кістками

півмісяцевою та кісткою-трапецією


! З яких кiсток складаїться п`ясток?

з п`яти п`ясткових кiсток

#з двох п`ясткових кiсток

з восьми п`ясткових кiсток

з чотирьох п`ясткових кiсток


! Звiдки ведеться вiдлiк п`ясткових кiсток?

вiд великого пальця до мiзинця

#вiд мiзинця до великого пальця

вiд медiального краю кистi до латерального

вiд дистального ряду зап`ясткових кiсток до фалангів пальців


! З яких частин складаються п`ястковi кiстки?

основи, тiла i головки

#тiла i двох головок

основи i двох головок

тiла i двох вiдросткiв


! Як називається проксимальний кiнець п`ясткової кiстки?

основа

#головка

проксимальний вiдросток

суглобовий вiдросток


! Як називається дистальний кiнець п`ясткової кiстки?

головка

#основа

дистальний вiдросток

суглобовий вiдросток


! В яку сторону спрямованi вигини тiл п`ясткових кiсток?

з долонної поверхнi ввiгнутi, з тильної опуклi

#з долонної поверхнi опуклi, з тильної ввiгнутi

в медiальному напрямку - опуклi, в латеральному ввiгнутi

в медiальному напрямку - ввiгнутi, в латеральному опуклi


!1 З якими кiстками зчленовуються нижнi суглобовi поверхнi

головок п`ясткових кiсток?

з проксимальними фалангами пальцiв кистi

#з кiстками дистального ряду зап`ястка

з кiстками проксимального ряду зап`ястка

з дистальними фалангами пальцiв кистi


!1 З якими кiстками зчленовуються суглобовi поверхнi основ

п`ясткових кiсток?

з кiстками дистального ряду зап`ястка

#з проксимальними фалангами пальцiв кистi

з кiстками проксимального ряду зап`ястка

з дистальними фалангами пальцiв кистi


!1 Як називається I палець кистi, який є найкоротший

i найтовстiйший?

великий палець (pollex)

#великий палець (hallux)

товстий палець

короткий палець


! Як називається другий палець кистi?

вказiвний палець (index)

#великий палець (pollex)

довгий палець

короткий палець


! Як називається III палець кистi?

середнiй палець (medius)

#великий палець (pollex)

вказiвний палець (index)

довгий палець


! Як називається IV палець кистi?

персневий палець (anularis)

#середнiй палець (medius)

вказiвний палець (index)

короткий палець


! Як називається V палець кистi?

мiзинець (minimus)

#короткий палець

персневий палець (anulus)

товстий палець


! Який палець кистi є найдовший?

III

#II

I

IV


! Якi фаланги розрiзняють на пальцях кистi окрім великого пальця?

проксимальнi, середнi, дистальні

#медiальнi, середнi i латеральнi

медiальнi, середнi i нижнi

латеральнi, проксимальнi i середнi


! Якi фаланги має великий палець кистi?

проксимальну i дистальну

#дистальну i кiнцеву

середню i кiнцеву

середню i дистальну


! Якi частини мають фаланги пальцiв кистi?

основу, тiло i голiвку

#тiло i двi головки

основу i два вiдростки

тiло i два вiдростки


!1 Який анатомiчний утвiр розташований на нижньому кiнцi дистальної

фаланги пальцiв кистi?

горбистiсть кiнцевої фаланги

#ямка кiнцевої фаланги

суглобова поверхня кiнцевої фаланги

блок кiнцевої фаланги


! Які кістки кисті відносяться до коротких трубчастих кісток?

п'ясткові кістки та фаланги пальців

#проксимальний ряд кісток зап'ястка

дистальний ряд кісток зап'ястка

п'ясткові та зап'ясткові кістки


! Які кістки верхньої кінцівки відносяться до довгих трубчастих кісток?

плечова, променева та ліктьова кістки

#проксимальний ряд кісток зап'ястка та ліктьова кістка

п'ясткові кістки та фаланги пальців

плечова, п'ясткові та зап'ясткові кістки


! Які кістки верхньої кінцівки відносяться до плоских кісток?

лопатка

#лопатка, ключиця та плечова кістка

п'ясткові кістки та фаланги пальців

плечова, променева та ліктьова кістки


! Які кістки верхньої кінцівки відносяться до губчастих кісток?

зап'ясткові кістки

#лопатка, ключиця та плечова кістка

п'ясткові кістки та фаланги пальців

плечова, променева та ліктьова кістки


! Які кістки верхньої кінцівки відносяться до моноепіфізних кісток?

п'ясткові кістки та фаланги пальців

#лопатка, ключиця та плечова кістка

зап'ясткові кістки та фаланги пальців

плечова, променева та ліктьова кістки


! Яка частина п'ясткових кісток та фалангів пальців є епіфізами цих кісток?

головка

#основа

тіло

головка і основа


! До яких кісток за класифікацією відносяться кістки зап'ястка?

до губчастих

#до плоских

до повітроносних

до коротких трубчастих


! До яких кісток за класифікацією відносяться п'ясткові кістки?

до коротких трубчастих

#до плоских

до губчастих

до довгих трубчастих


! До яких кісток за класифікацією відносяться кістки пальців?

до коротких трубчастих

#до плоских

до губчастих

до довгих трубчастих


! До яких кісток за класифікацією відносяться плечова, променева та ліктьова кістки?

до довгих трубчастих

#до плоских

до губчастих

до коротких трубчастих

Схожі:

#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconВерхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї
Де залягають поверхневi вени верхньої кiнцiвки? в пiдшкiрнiй клiтковинi на власнiй фасцiї
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconЗаняття n 16 "М`язи верхньої кiнцiвки"
Звiдки починається дельтоподiбний м`яз? вiд латеральної третини ключицi, акромiона I вiд остi
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconЗаняття n 17 "Фасцiї I топографiя верхньої кiнцiвки"
Яке топографiчне розташування надостьової та пiдостьової фасцiй? вони прикрiплюються до країв однойменних ямок лопатки I вкривають...
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя icon“Затверджено”
Верхня щелепа, її розвиток. Поверхні тіла рельєф. Характеристика відростків верхньої щелепи. Верхньощелепна пазуха, її форма, будова,...
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя icon“Затверджено”
Верхня щелепа, її розвиток. Поверхні тіла рельєф. Характеристика відростків верхньої щелепи. Верхньощелепна пазуха, її форма, будова,...
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconПриклади тестових задань з географії
Зазначте кліматичний пояс, в межах якого розміщена переважна частина території України
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconПриклади тестових задань з географії
Зазначте кліматичний пояс, в межах якого розміщена переважна частина території України
#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconЗаняття 35. Артерії верхньої кінцівки

#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя iconЗаняття n 18 "М`язи нижньої кiнцiвки"
Звiдки починається великий поперековий м`яз? вiд тiл I поперечних вiдросткiв т ХII l V
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи