! До яких кiсток належить лобова кiстка? icon

! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Скачати 200.54 Kb.
Назва! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Дата15.08.2012
Розмір200.54 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 6. "Лобова, тiм`яна і потилична кiстки черепа. Клиноподібна і решітчаста кістки".


! До яких кiсток належить лобова кiстка?

до непарних повiтроносних кiсток мозкового черепа

#до парних кiсток мозкового черепа

до непарних повiтроносних кiсток лицьового черепа

до парних кiсток лицьового черепа


! Якi частини має лобова кiстка?

очноямковi та носову частини, луску

#очноямковi та основну частини

бiчнi частини та луску

носову та бiчнi частини


! Якi поверхнi має лобова луска?

зовнiшню, внутрiшню i скроневу поверхнi

#медiальну, латеральну та скроневу поверхнi

верхню та нижню поверхнi

верхню та скроневу поверхнi


!1 Як називається поверхня лобової луски, що прилягає

до головного мозку?

внутрiшня

#зовнiшня

медiальна

латеральна


!1 Де знаходяться надочноямкова вирiзка або

надочноямковий отвiр?

на надочноямковому краю лобової кiстки

#на скроневiй лiнiї лобової кiстки

на зовнiшнiй поверхнi лобової луски мiж надбровними дугами

на внутрiшнiй поверхнi лобової луски по середнiй лiнiї унизу


!1 Яким анатомiчним утвором закiнчується надочноямковий

край латерально?

величним вiдростком

#суглобовим вiдростком

лобовим вiдростком

слiпим отвором


! Де знаходиться надбрiвна дуга?

на зовнiшнiй поверхнi лобової луски вище надочноямкового

краю

#над надперенiссям

на зовнiшнiй поверхнi лобової луски вище лобового горба

вiдповiдаї скроневiй лiнiї


! Що розташовано мiж надбровними дугами?

гладка площадка надперенiсся

#лобовий горб

лобовий гребiнь

отвiр лобової пазухи


!2 Як називається анатомiчний утвiр, розташований

на зовнiшнiй поверхнi лобової луски приблизно посерединi

кожної її половини?

лобовий горб

#надперенiсся

лобовий гребiнь

надбрiвнi дуги


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться посерединi

внутрiшньої поверхнi лобової луски?

борозна верхньої стрiлової пазухи

#борозна нижньої стрiлової пазухи

ямка сльозової залози

дiрчаста пластинка


! Де знаходиться слiпий отвiр?

на внутрiшнiй поверхнi лобової луски бiля основи

лобового гребеня

#на зовнiшнiй поверхнi лобової луски бiля скроневої лiнiї

вiдповiдає отвору лобової пазухи

в ямцi сльозової залози


!1 Який анатомiчний утвiр вiддiляє праву очноямкову частину

вiд лiвої?

решiтчаста вирiзка

#слiпий отвiр

скронева лiнiя

лобовий гребiнь


! Якi поверхнi має очноямкова частина лобової кiстки?

верхню (мозкову) i нижню (очноямкову)

#медiальну i латеральну

медiальну i нижню (очноямкову)

латеральну i верхню (мозкову)


! Де знаходиться ямка сльозової залози?

в очноямковiй частинi лобової кiстки на її нижнiй

(очноямковiй) поверхнi бiля бiчного кута

#в очноямковiй частинi лобової кiстки на її верхнiй

(мозковiй) поверхнi

в очноямковiй частинi лобової кiстки на її нижнiй поверхнi з

медiальної сторони

в очноямковiй частинi лобової кiстки на її нижнiй поверхнi

в дiлянцi блокової ямки i блокової остi


!1 Де знаходиться на лобовiй кiстцi блокова ямка

i блокова ость?

на нижнiй (очноямковiй) поверхнi очноямкової частини

лобової кiстки бiля присереднього кута

#на нижнiй (очноямковiй) поверхнi очноямкової частини

лобової кiстки бiля латерального кута

в очноямковiй частинi лобової кiстки на її верхнiй

(мозковiй) поверхнi

мiж очноямковими частинами лобової кiстки


! Де розташована носова частина лобової кiстки?

мiж очноямковими частинами лобової кiстки

#мiж лускою та порожниною лобової кiстки

мiж надбровними дугами лобової кiстки

мiж лобовими горбами лобової кiстки


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться справа i злiва

вiд гребеня i носової остi лобової кiстки?

отвiр лобової пазухи

#слiпий отвiр

ямка сльозової залози

дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки


! Як називається порожнина лобової кiстки?

лобова пазуха

#слiпа пазуха

комiркова пазуха

решiтчаста пазуха


! Що знаходиться в лобовій пазусі?

повітря

#лімфа

венозна кров

спинномозкова рідина


! З чим сполучається лобова пазуха?

з порожниною носа

#з порожниною рота

з порожниною черепа

з порожниною середнього вуха


! Який анатомічний утвір відокремлює зовнішню поверхню луски лобової кістки від її скроневої поверхні?

скронева лінія

#лобовий гребінь

надочноямковий край

решiтчаста вирізка


! Які анатомічні утвори знаходяться на внутрішній поверхні лобової луски?

лобовий гребінь, сліпий отвір, борозна верхньої стрілової пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни

#слiпий отвір, лобовий горб, надочноямковий край

лобовий горб, надбрівна дуга, надперенісся, надочноямковий край, надочноямкова вирізка

решiтчаста вирізка, венозні борозни, зернисті ямочки


! Які анатомічні утвори знаходяться на зовнішній поверхні лобової луски?

лобовий горб, надбрівна дуга, надперенісся, надочноямковий край, надочноямкова вирізка

#слiпий отвір, лобовий горб, надочноямковий край

решiтчаста вирізка, венозні борозни, зернисті ямочки

лобовий гребінь, сліпий отвір, борозна верхньої стрілової пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни


! До який кiсток належить тiм`яна кiстка за класифiкацiєю?

до плоских

#до губчастих

до повiтроносних

до сесамоподiбних


! Якi поверхнi розрiзняють на тiм`янiй кiстцi?

зовнiшню i внутрiшню

#медiальну i латеральну

верхню та нижню

нижню та латеральну


! Якi краї розрiзняють на тiм`янiй кiстцi?

лобовий, потиличний, стрiловий, лусковий

#переднiй та заднiй

лусковий, медiальний, латеральний

нижнiй, верхнiй, латеральний


!1 Який край тiм`яної кiстки сполучається з потиличною

кiсткою?

потиличний край

#стрiловий край

лусковий край

лобовий край


!1 З якою кiсткою сполучається стрiловий край тiм`яної

кiстки?

з однойменною кiсткою протилежної сторони

#зi скроневою кiсткою

з лобовою кiсткою

з потиличною кiсткою


! З якою кiсткою сполучається лусковий край тiм`яної кiстки?

зi скроневою кiсткою

#з потиличною кiсткою

з лобовою кiсткою

з однойменною кiсткою протилежної сторони


!1 Який край тiм`яної кiстки сполучається iз скроневою

кiсткою?

лусковий край

#лобовий край

стрiловий край

потиличний край


! Як називається передньоверхнiй кут тiм`яної кiстки?

лобовий кут

#клиноподiбний кут

потиличний кут

соскоподiбний кут


! Як називається передньонижнiй кут тiм`яної кiстки?

клиноподiбний кут

#лобовий кут

потиличний кут

соскоподiбний кут


! Як називається задньоверхнiй кут тiм`яної кiстки?

потиличний кут

#соскоподiбний кут

клиноподiбний кут

лобовий кут


! Як називається задньонижнiй кут тiм`яної кiстки?

соскоподiбний кут

#потиличний кут

лобовий кут

клиноподiбний кут


! Які кути має тiм`яна кiстка?

соскоподiбний, лобовий, клиноподібний, потиличний

#потиличний, стріловий, лусковий, скроневий

лобовий, стріловий, потиличний, лусковий

клиноподiбний, скроневий, лобовий, решітчастий


! Де знаходиться тiм`яний горб?

у центрi зовнiшньої поверхнi тiм`яної кiстки

#в дiлянцi потиличного кута

у центрi внутрiшньої поверхнi тiм`яної кiстки

в дiлянцi лобового кута


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на зовнiшнiй поверхнi

тiм`яної кiстки нижче її горба?

верхня i нижня скроневi лiнiї

#верхня i нижня тiм`янi лiнiї

передня та задня скроневi лiнiї

передня та задня тiм`янi лiнiї


!1 Де на тiм`янiй кiстцi знаходиться борозна верхньої

стрiлової пазухи?

на внутрiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки уздовж

її стрілового краю

#на зовнiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки уздовж

її стрілового краю

на внутрiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки в дiлянцi

її соскоподiбного кута

на внутрiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки уздовж її потиличного краю


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй поверхнi

тiм`яної кiстки в дiлянцi її соскоподiбного кута?

борозна сигмоподiбної пазухи

#борозна верхньої стрiлової пазухи

борозна нижньої стрiлової пазухи

зернистi ямочки


! Де знаходяться на тiм`янiй кiстцi зернистi ямочки?

на внутрiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки уздовж борозни

верхньої стрiлової пазухи

#на внутрiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки уздовж

сигмоподiбної борозни

на зовнiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки в дiлянцi її горба

на зовнiшнiй поверхнi тiм`яної кiстки уздовж верхньої

скроневої лiнiї


! Які утвори знаходяться на внутрішній поверхні тiм`яної кiстки?

борозна верхньої стрілової пазухи, борозна сигмоподібної пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни

#тім'яний горб, верхня і нижня скроневі лінії, тім'яний отвір

лобовий горб, скронева лінія, сліпий отвір

клиноподiбний кут, борозна верхньої стрілової пазухи, зернисті ямочки


! Які утвори знаходяться на зовнішній поверхні тiм`яної кiстки?

тім'яний горб, верхня і нижня скроневі лінії, тім'яний отвір

#лобовий горб, скронева лінія, сліпий отвір

клиноподiбний кут, борозна верхньої стрілової пазухи, зернисті ямочки

борозна верхньої стрілової пазухи, борозна сигмоподібної пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни


! До який кiсток належить потилична кiстка за класифiкацiєю?

до плоских

#до губчастих

до повiтроносних

до сесамоподiбних


! Якi частини має потилична кiстка?

потиличну луску, основну i бiчнi частини

#потиличну луску, верхню та нижню частини

основну та медiальнi частини

основну, медiальну та бiчнi частини


!1 Який анатомiчний утвiр замикають усі частини потиличної

кiстки?

великий отвiр

#малий отвiр

схил

виростковий канал


!1 Яка частина потилично∙ кiстки знаходиться спереду вiд

великого отвору?

основна частина

#луска

боковi частини

присередня частина


!2 Який анатомiчний утвiр розташований на мозковiй поверхнi

основної частини потиличної кiстки у мiсцi з`єднання її

з тiлом клиноподiбної кiстки?

схил

#великий отвiр

борозна сигмоподiбної пазухи

яремна вирiзка


! Де знаходиться глотковий горбок потиличної кiстки?

на зовнiшнiй поверхнi основної частини потиличної кiстки

#на внутрiшнiй поверхнi основної частини потиличної кiстки

на бiчних частинах потиличної кiстки

на схилi потиличної кiстки


!1 З якою кiсткою зчленовуються суглобовi поверхнi

потиличних виросткiв?

з атлантом

#з клиноподiбною кiсткою

з скроневою кiсткою

з тiм`яною кiсткою


! Де на потиличнiй кiстцi знаходиться виростковий канал?

на днi виросткової ямки бiчних частин потиличної кiстки

#бiля яремного вiдростка потиличної кiстки

на основній частині потиличної кiстки

на схилі


! Де знаходиться канал пiд`язикового нерва?

на бiчних частинах потиличної кiстки, проходить через основу виростка

#на днi виросткової ямки бiчних частин потиличної кiстки

на внутрiшнiй поверхнi потиличної луски

в дiлянцi яремного вiдростка i яремної вирiзки потиличної

кiстки


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться у центрi зовнiшньої

поверхнi потиличної луски?

зовнiшнiй потиличний виступ

#внутрiшнiй потиличний виступ

глотковий горбок

хрестоподiбне пiдвищення


! Де знаходиться зовнiшнiй потиличний гребiнь?

по серединнiй лiнiї зовнiшньої поверхнi потиличної луски на рівні

вiд зовнiшнього потиличного виступу до заднього краю

великого отвору

#по серединнiй лінії внутрішньої поверхні потиличної луски на рівні вiд хрестоподiбного пiдвищення до заднього краю великого отвору

на зовнiшнiй поверхнi основної частини потиличної кістки

на зовнішній поверхні бічних частин потиличної кістки


!1 Який анатомiчний утвiр iде направо i налiво вiд

зовнiшнього потиличного виступа?

верхня каркова лiнiя

#нижня каркова лiнiя

зовнiшнiй потиличний гребiнь

найвища каркова лiнiя


! Де знаходиться нижня каркова лiнiя?

на зовнiшнiй поверхнi потиличної луски на рiвнi середньої

частини зовнiшнього потиличного гребеня

#на зовнiшнiй поверхнi потиличної луски над зовнiшнiм

потиличним виступом

на зовнiшнiй поверхнi потиличної луски, проходить направо

i налiво вiд зовнiшнього потиличного виступу

по середнiй лiнiї зовнiшньої поверхнi потиличної луски вiд

зовнiшнього виступу до заднього краю великого отвору


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться в центрi внутрiшньої

поверхнi потиличної луски?

хрестоподiбне пiдвищення

#зовнiшнiй потиличний виступ

зовнiшнiй потиличний гребiнь

внутрiшнiй потиличний гребiнь


! Де знаходиться внутрiшнiй потиличний виступ?

в центрi хрестоподiбного пiдвищення

#на внутрiшньому потиличному гребенi

на зовнiшньому потиличному гребенi

на нижнiй карковiй лiнiї


!1 Який анатомiчний утвiр iде направо i налiво на рiвнi

внутрiшнього потиличного виступу?

борозна поперечної пазухи

#борозна сигмоподiбної пазухи

верхня каркова лiнiя

внутрiшнiй потиличний гребiнь


!1 Який анатомiчний утвiр iде угору вiд внутрiшнього

потиличного виступу?

борозна верхньої стрiлової пазухи

#борозна сигмоподiбної пазухи

борозна поперечної пазухи

внутрiшнiй потиличний гребiнь


!1 Які анатомiчні утвори розташовані на внутрішній поверхні луски потиличної кістки?

борозна верхньої стрiлової пазухи, хрестоподібне підвищення, внутрішній потиличний виступ, борозна поперечної пазухи, внутрішній потиличний гребінь

#борозна сигмоподiбної пазухи, борозна поперечної пазухи, нижня каркова лінія

борозна поперечної пазухи, борозна верхньої стрілової пазухи, внутрiшнiй потиличний гребiнь, схил

зовнішній потиличний виступ, зовнішній потиличний гребінь, верхня, найвища та нижня каркові лінії


!1 Які анатомiчні утвори розташовані на зовнішній поверхні луски потиличної кістки?

зовнішній потиличний виступ, зовнішній потиличний гребінь, верхня, найвища та нижня каркові лінії

#борозна сигмоподiбної пазухи, борозна поперечної пазухи, нижня каркова лінія

борозна поперечної пазухи, борозна верхньої стрілової пазухи, внутрiшнiй потиличний гребiнь, схил

борозна верхньої стрiлової пазухи, хрестоподібне підвищення, внутрішній потиличний виступ, борозна поперечної пазухи, внутрішній потиличний гребінь


!1 Який анатомiчний утвiр розташований на внутрішній (мозковій) поверхні яремного відростка потиличної кістки?

борозна сигмоподібної пазухи

#борозна нижньої кам'янистої пазухи

борозна поперечної пазухи

борозна верхньої стрiлової пазухи


!1 Який анатомiчний утвiр розташований на внутрішній (мозковій) поверхні по боках від схилу?

борозна нижньої кам'янистої пазухи

#борозна сигмоподібної пазухи

борозна поперечної пазухи

борозна верхньої стрiлової пазухи


!1 До яких кiсток належить клиноподiбна кiстка

за класифiкацiїю?

до повiтроносних кiсток

#до змiшаних кiсток

до плоских кiсток

до парних кiсток мозкового черепа


! З яких частин складається клиноподiбна кiстка?

тiла, малих i великих крил, крилоподiбних вiдросткiв

#тiла та луски

тiла, луски та малих крил

тiла, малих i великих крил, суглобових вiдросткiв


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться всерединi

тiла клиноподiбної кiстки?

клиноподiбна пазуха

#великий отвiр

сигмоподiбна пазуха

зоровий канал


! Що знаходиться в клиноподібній пазусі?

повітря

#лімфа

венозна кров

спинномозкова рідина


! З чим сполучається клиноподібна пазуха?

з порожниною носа

#з порожниною рота

з порожниною черепа

з порожниною середнього вуха


! Якi поверхнi розрiзняють на тiлi клиноподiбної кiстки?

верхню, задню, передню, нижню i двi бiчних

#тiльки латеральнi поверхнi

верхню, нижню i медiальнi поверхнi

тiльки задню та передню поверхнi


!1 Який анатомiчний утвiр займає верхню поверхню

тiла клиноподiбної кiстки?

турецьке сiдло

#сонна борозна

крилоподiбна ямка

отвори клиноподiбної пазухи


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться в центрi

турецького сiдла?

гiпофiзна ямка

#крилоподiбна ямка

клиноподiбна пазуха

сонна борозна


!1 Який анатомiчний утвiр розташований поперечно i

знаходиться попереду вiд горбка сiдла?

передперехресна борозна

#сонна борозна

зоровий канал

спинка турецького сiдла


! Що знаходиться справа i злiва бiля основи спинки сiдла?

сонна борозна

#горбок турецького сiдла

передперехресна борозна

отвори клиноподiбної пазухи


!1 Що знаходиться на переднiй поверхнi тiла клиноподiбної

кiстки по боках вiд клиноподiбного гребiня?

отвори клиноподiбної пазухи, якi обмеженi клиноподiбними

раковинами

#сонна борозна

зоровий канал

круглий отвiр


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж коренями

малих крил клиноподiбної кiстки?

зоровий канал

#круглий отвiр

овальний отвiр

верхня очноямкова щiлина


! Куди веде зоровий канал клиноподібної кістки?

в очну ямку

#в середнє вухо

в порожнину носа

в порожнину рота


! Де розташована спинка сідла клиноподібної кістки?

позаду гіпофізної ямки

#попереду гіпофізної ямки

попереду від передперехресної борозни

на нижній поверхні тіла клиноподібної кістки


! Де розташований клиноподібний гребінь?

на передній поверхні тіла клиноподібної кістки

#попереду гіпофізної ямки

на задній поверхні тіла клиноподібної кістки

на нижній поверхні тіла клиноподібної кістки


! Де розташований клиноподібний дзьоб?

на нижній поверхні тіла клиноподібної кістки

#попереду гіпофізної ямки

на задній поверхні тіла клиноподібної кістки

на передній поверхні тіла клиноподібної кістки


! З якою кісткою з'єднується задня поверхня тіла клиноподібної кістки?

з потиличною

#з лобовою

з тім'яною

з решітчастою


!1 Що знаходиться мiж малими i великими крилами

клиноподiбної кiстки?

верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

зоровий канал

круглий отвiр


! Звiдки починаються великi крила клиноподiбної кiстки?

вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

#вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

вiд задньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

вiд нижньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться бiля основи великих

крил клиноподiбної кiстки?

круглий отвiр, овальний отвiр та остистий отвiр

#сонна борозна та круглий отвiр

зоровий канал та овальний отвiр

верхня очноямкова щiлина, зоровий канал, круглий отвiр


! Якi поверхнi має велике крило клиноподiбної кiстки?

мозкову, очноямкову, верхньощелепну та скроневу поверхнi

#мозкову, верхню, нижню та нижньощелепну поверхнi

очноямкову, бiчну, носову та верхньощелепну поверхнi

медiальну, латеральну, верхньощелепну та мозкову поверхні


!1 Де знаходяться крилоподiбні вiдростки

клиноподiбної кiстки?

вiдходять вiд тiла клиноподiбної кiстки бiля початку

великого крила i спрямовані униз

#вiдходять вiд малих крил клиноподiбної кiстки

i спрямовані униз

вiдходять вiд великих крил клиноподiбної кiстки

i спрямовані назад

вiдходять вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної

кiстки i спрямовані уперед


!1 Який анатомiчний утвiр пронизує основу крилоподiбного

вiдростка клиноподiбної кiстки?

крилоподiбний канал

#зоровий канал

сонний канал

виростковий канал


!1 Якi пластинки має крилоподiбний вiдросток клиноподiбної

кiстки?

латеральну та медiальну

#верхню та нижню

передню та задню

латеральну та передню


! Які анатомічні утвори належать крилоподібному відростку клиноподібної кістки?

крилоподібна ямка, крилоподібна вирізка, крилоподібний гачок, крилоподібний канал, велика піднебінна борозна

#зоровий канал, крилоподібний канал, круглий отвір

круглий, овальний та остистий отвори

верхня очноямкова щілина, передній та задній нахилені відростки


! Який відросток знаходиться на малому крилі клиноподібної кістки?

передній нахилений відросток

#задній нахилений відросток

крилоподібний відросток

яремний відросток


! Де розташовані задні нахилені відростки клиноподібної кістки?

в бічних відділах спинки сідла

#попереду гіпофізної ямки

на задній поверхні тіла клиноподібної кістки

на нижній поверхні тіла клиноподібної кістки


!1 До яких кiсток належить решiтчаста кiстка за

класифiкацiєю?

до повiтроносних

#до плоских

до змiшаних

до парних кiсток лицьового черепа


! З яких частин складається решiтчаста кiстка?

дiрчастої i перпендикулярної пластинок та решiтчастого

лабiринту

#дiрчастої, медiальної та латеральної пластинок

тiла i перпендикулярної пластинки

тiла та решiтчастого лабiринту


! Де розташована дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки?

в решiтчастiй вирiзцi лобової кiстки

#на малих крилах клиноподiбної кiстки

в крилоподiбнiй вирiзцi клиноподiбної кiстки

закриває круглий та овальний отвори клиноподiбної кiстки


! Де знаходиться пiвнячий гребiнь решiтчастої кiстки?

над дiрчастою пластинкою як випин перпендикулярної пластинки

#пiд дiрчастою пластинкою в порожнині носа

над решiтчастим лабiринтом в порожнині носа

бере участь в утвореннi верхньої частини носової

перегородки


! На якiй кiстцi розташований слiпий отвiр?

на лобовiй кiстцi

#на решiтчастiй кiстцi

на клиноподiбнiй кiстцi

на потиличнiй кiстцi


!2 Який анатомiчний утвiр є продовженням пiвнячого гребеня,

що спрямований униз в носову порожнину i бере участь в

утвореннi верхньої частини носової перегородки?

перпендикулярна пластинка решiтчастої кiстки

#дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки

очноямкова пластинка решiтчастої кiстки

решiтчастий лабiринт


!1 Яка частина решiтчастої кiстки розташована по боках

вiд перпендикулярної пластинки?

решiтчастий лабiринт

#дiрчаста пластинка

пiвнячий гребiнь

слiпий отвiр


! З яких утворів складається решітчастий лабіринт решітчастої кістки?

з передніх, середніх та задніх решітчастих комірок, верхньої та середньої носових раковин

#верхньої, середньої та нижньої носових раковин

решітчастих комірок та дірчастої пластинки

передніх та задніх решітчастих комірок, решітчастого пухиря, нижньої носової раковини


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж верхньою

i середньою носовими раковинами решітчастої кістки?

верхнiй носовий хiд

#середнiй носовий хiд

нижнiй носовий хiд

пiвмiсяцева щiлина


! Де розташований середній носовий хід?

під середньою носовою раковиною решітчастої кістки

#під верхньою носовою раковиною решітчастої кістки

по боках від перпендикулярної пластинки решітчастої кістки

по боках від півнячого греденя решітчастої кістки


!1 Яким анатомiчним утвором прикритi решiтчастi лабiринти

з бiчної сторони?

очноямковою пластинкою решітчастої кістки

#носовими раковинами решітчастої кістки

дiрчастою пластинкою решітчастої кістки

перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки


! Що знаходиться в решітчастих комірках решітчастої кістки?

повітря

#лімфа

венозна кров

спинномозкова рідина


! З чим сполучаються решітчасті комірки решітчастої кістки?

з порожниною носа

#з порожниною рота

з порожниною черепа

з порожниною середнього вуха

Схожі:

! До яких кiсток належить лобова кiстка? icon! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Заняття n "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова I стегнова кiстки, кістки гомілки І стопи"
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconЗаняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Чим утворений крижово-клубовий суглоб? вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

! До яких кiсток належить лобова кiстка? icon“Затверджено”
Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки
! До яких кiсток належить лобова кiстка? icon“Затверджено”
Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconХерсонський держаний університет програма з дисципліни народносценічний танець
Процес формування висококваліфікованих фахівців хореографічного мистецтва передбачає вивчення цілого ряду загальноосвітніх І професійних...
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconЗемля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох...
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconЗемля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох...
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються
! До яких кiсток належить лобова кiстка? iconЗаняття n "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки"
Який вiддiл кам`янистої частини скроневої кістки звужений I спрямований вперед та медiально? верхiвка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи