Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon

Заняття n "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки"
Скачати 123.61 Kb.
НазваЗаняття n "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки"
Дата15.08.2012
Розмір123.61 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 7. "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки".


! З яких частин складається скронева кiстка?

кам`янистої , барабанної i лускової частин

#лускової частини i тiла

основної частини, луски та соскоподiбного вiдростка

кам`янистої частини, малих та великих крил


! Якi вiддiли має кам`яниста частина скроневої кiстки?

основу i верхiвку

#тiло i малi крила

тiло i верхiвку

основу i суглобовий вiдросток


!1 Який вiддiл кам`янистої частини скроневої кiстки

переходить у соскоподiбний вiдросток?

основа

#верхiвка

тiло

мале крило


!1 Який вiддiл кам`янистої частини скроневої кістки звужений i спрямований

вперед та медiально?

верхiвка

#основа

тiло

мале крило


!1 Якi поверхнi розрiзняють на кам`янистiй частинi

скроневої кiстки?

передню, задню i нижню

#верхню та нижню

медiальну, латеральну та нижню

передню, задню i верхню


! Де знаходиться м`язово-трубний канал?

у кам'янисто-лусковій щилині

#у внутрiшньому слуховому ходi

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

на днi яремної ямки


! Де закiнчується м`язово-трубний канал?

у барабаннiй порожнинi

#у внутрiшньому слуховому ходi

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

на днi яремної ямки


! Як називається верхня частина м`язово-трубного каналу?

пiвканал м`яза-натягача барабанної перетинки

#пiвканал слухової труби

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

внутрiшнiй слуховий хiд


! Як називається нижня частина м`язово-трубного каналу?

пiвканал слухової труби

#пiвканал м`яза-натягача барабанної перетинки

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

внутрiшнiй слуховий хiд


!1 Якi краї розрiзняють на кам`янистiй частинi

скроневої кiстки?

передній, верхній і задній

#верхній та нижній

медiальний, латеральний та нижній

передній, нижній i внутрішній


! Що розташовано по передньому краю піраміди скроневої кістки?

кам'янисто-лускова щілина

#борозна верхньої кам'янистої пазухи

борозна нижньої кам'янистої пазухи

яремна ямка


! Що розташовано по верхньому краю піраміди скроневої кістки?

борозна верхньої кам'янистої пазухи

#борозна нижньої кам'янистої пазухи

яремна ямка

кам'янисто-лускова щілина


! Що розташовано по задньому краю піраміди скроневої кістки?

борозна нижньої кам'янистої пазухи, отвір канальця завитки, яремна вирізка

#борозна верхньої кам'янистої пазухи, отвір канальця присінка

яремна ямка, яремна вирізка, внутрішній слуховий хід

кам'янисто-лускова щілина, шилососкоподібний отвір


! Що розташовано на передній поверхні піраміди скроневої кістки?

трійчасте втиснення, дугове підвищення, покрівля барабанної порожнини, розтвір каналу великого кам'янистого нерва, розтвір каналу малого кам'янистого нерва

#борозна нижньої кам'янистої пазухи, внутрішній слуховий отвір, покрівля барабанної порожнини

яремна ямка, яремна вирізка, трійчасте втиснення

кам'янисто-лускова щілина, розтвір каналу великого кам'янистого нерва, отвір канальця присінка


! Що розташовано на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

внутрішній слуховий отвір, внутрішній слуховий хід та отвір канальця присінка

#борозна нижньої кам'янистої пазухи, внутрішній слуховий отвір, покрівля барабанної порожнини

яремна ямка, яремна вирізка, трійчасте втиснення

трійчасте втиснення, дугове підвищення, покрівля барабанної порожнини, розтвір каналу великого кам'янистого нерва, розтвір каналу малого кам'янистого нерва


! Що розташовано на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

шилоподібний відросток, шилососкоподібний отвір, яремна ямка, зовнішній отвір сонного каналу, кам'яниста ямочка

#борозна нижньої кам'янистої пазухи, внутрішній слуховий отвір, внутрішній отвір сонного каналу

яремна ямка, яремна вирізка, трійчасте втиснення, кам'яниста ямочка

кам'янисто-лускова щілина, розтвір каналу великого кам'янистого нерва, отвір канальця присінка, шилососкоподібний отвір


!1 На якій частині скроневої кістки знаходиться покрiвля барабанної порожнини?

на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

#на задній поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

на барабанній частині скроневої кістки

на лусковій частини скроневої кiстки


!1 Що знаходиться поблизу верхiвки кам`янистої частини скроневої кістки

на її переднiй поверхнi?

трiйчасте втиснення

#покрiвля барабанної порожнини

розтвiр каналу великого кам`янистого нерва

внутрiшнiй слуховий отвiр


! Де знаходиться розтвiр каналу великого кам`янистого нерва?

на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

#на нижній поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

на внутрішній поверхнi лускової частини скроневої кiстки


!2 Якi анатомiчнi утвори починаються вiд розтвору каналу

великого кам`янистого нерва i вiд розтвору каналу малого

нерва?

борозна великого кам`янистого нерва i борозна малого

кам`янистого нерва

#сонно-барабаннi канальцi

барабаннi канальцi

кам`янисто-лусковi щiлини


!1 Що знаходиться на верхньому краю кам`янистої частини

скроневої кiстки?

борозна верхньої кам`янистої пазухи

#борозна нижньої кам`янистої пазухи

борозна сигмоподiбної пазухи

борозна малого кам`янистого нерва


!1 Яка поверхня кам`янистої частини скроневої

кiстки знаходиться на зовнiшнiй основi черепа?

нижня

#передня

задня

верхня


! Де знаходиться яремна ямка?

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої

кiстки

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої

кiстки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої

кiстки

на зовнішній поверхнi лускової частини скроневої

кiстки


! Де починається соскоподiбний каналець скроневої кiстки?

в яремнiй ямцi

#в барабанній порожнині

в кам`янистiй ямочцi

на днi внутрiшнього слухового ходу


!1 Куди вiдкривається соскоподiбний каналець скроневої

кiстки?

в барабанно-соскоподiбну щiлину

#в кам`янисто-барабанну щiлину

в кам`янисто-лускову щiлину

в барабанну порожнину


! Де знаходиться внутрiшнiй отвiр сонного каналу?

в ділянці верхiвки кам`янистої частини скроневої кiстки

#на днi внутрiшнього слухового ходу

на задній поверхнi кам`янистої частини скроневої

кiстки

у барабаннiй порожнинi


! Де знаходиться зовнішній отвiр сонного каналу?

на нижній поверхні кам`янистої частини скроневої кiстки

#на днi внутрiшнього слухового ходу

на задній поверхнi кам`янистої частини скроневої

кiстки

у барабаннiй порожнинi


! Що сполучає сонний канал?

зовнiшню основу черепа з внутрiшньою

#зовнiшню основу черепа з барабанною порожниною

внутрiшню основу черепа з барабанною порожниною

крило-пiднебiнну ямку з зовнiшньою основою черепа


! Де починаються сонно-барабаннi канальцi?

на задній стiнцi сонного каналу

#на днi кам`янистої ямочки

на днi яремної ямки

на днi внутрiшнього слухового ходу


! Де закiнчується сонно-барабаннi канальцi?

у барабаннiй порожнинi

#у барабанно-соскоподiбнiй щiлинi

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

у кам`янисто-лусковiй щiлинi


!1 Що знаходиться на гребiнцi, який вiддiляє зовнiшнiй

отвiр сонного каналу вiд яремної ямки?

кам`яниста ямочка

#розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

розтвiр каналу великого кам`янистого нерва

отвiр соскоподiбного канальця


! Що знаходиться на днi кам`янистої ямки?

нижнiй отвiр барабанного канальця

#отвiр сонно-барабанного канальця

отвiр соскоподiбного канальця

зовнiшнiй отвiр сонного канала


! Де починаїться барабанний каналець?

на дні кам`янистої ямочки на нижнiй

поверхнi піраміди скроневої кістки

#розтвором каналу малого кам`янистого нерва

розтвором каналу великого кам`янистого нерва

на днi яремної ямки


! Чим закiнчується барабанний каналець?

розтвором каналу малого кам`янистого нерва

#розтвором каналу великого кам`янистого нерва

барабанно-соскоподібною щілиною

отвором в барабанній порожнині


! Де знаходиться шилоподiбний вiдросток?

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кістки

#вiдходить вiд соскоподiбного вiдростка

на скроневоій поверхнi лускової частини скроневої

кiстки

на задній поверхнi кам`янистої частини скроневої кістки


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж шилоподiбним

i соскоподiбним вiдростками?

шилососкоподiбний отвiр

#кам`яниста ямочка

яремна ямка

яремний отвiр


! Який каналець починається вiд каналу лицевого нерва?

каналець барабанної струни

#сонно-барабанний каналець

соскоподiбний каналець

барабанний каналець


! Де починається каналець барабанної струни?

на стiнцi каналу лицевого нерва, дещо вище

вiд шилососкоподiбного отвору

#на днi кам`янистої ямочки

на днi яремної ямки

на стiнцi сонного каналу


! Де закiнчується каналець барабанної струни?

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

#у барабаннiй порожнинi

в барабанно-соскоподiбнiй щiлинi

в кам`янисто-лусковiй щiлинi


! Де починається канал лицевого нерва?

на днi внутрiшнього слухового ходу

#на днi зовнiшнього слухового ходу

на стiнцi сонного каналу

на днi яремної ямки


! Чим закiнчується канал лицевого нерва?

шилососкоподiбним отвором

#отвором на днi яремної ямки

отвором на днi внутрiшнього слухового ходу

розтвором каналу великого кам`янистого нерва


! Які канальці починаються на стінці сонного каналу?

сонно-барабанний каналець

#соскоподiбний каналець

барабанний каналець

каналець барабанної струни


! Чим представлена задня частина скроневої кiстки?

соскоподiбним вiдростком

#шилоподiбним вiдростком

величним вiдростком

кам`янистою частиною


!1 Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi соскоподiбного

вiдростка?

борозна сигмоподiбної пазухи

#борозна потиличної артерiї

борозна верхньої кам`янистої пазухи

борозна нижньої кам`янистої пазухи


!1 Що знаходиться позаду від соскоподiбного

вiдростка?

соскоподібна вирізка та борозна потиличної артерії

#борозна потиличної артерiї та виличний відросток

борозна сигмоподібної пазухи

борозна нижньої кам`янистої пазухи та яремна вирізка


!1 З яких анатомiчних утворiв складається соскоподiбний

вiдросток скроневої кістки?

соскоподiбних комiрок i соскоподiбної печери

#соскоподiбних комiрок i барабанної порожнини

соскоподiбної печери i барабанної порожнини

шилососкоподiбного отвору i соскоподiбної печери


! Що знаходиться в соскоподібних комірках і соскоподібній печері соскоподібного відростка скроневої кістки?

повітря

#венозна кров

артеріальна кров

ліквор


! З якою порожниною сполучається соскоподібна печера соскоподібного відростка скроневої кістки?

з барабанною порожниною

#з порожниною носа

з порожниною черепа

з порожниною рота


! Що сполучає слухова труба (півканал слухової труби) скроневої кістки?

носоглотку з барабанною порожниною

#барабанну порожнину з порожниною носа

барабанну порожнину з порожниною черепа

носоглотку з порожниною рота


!1 Який отвiр знаходиться на барабаннiй частинi

скроневої кiстки?

зовнiшнiй слуховий отвiр

#внутрiшнiй слуховий отвiр

зовнiшнiй отвiр сонного каналу

шилососкоподiбний отвiр


!1 Що знаходиться в мiсцi зрощення барабанної частини

скроневої кiстки з соскоподiбним вiдростком?

барабанно-соскоподiбна щiлина

#кам`янисто-барабанна щiлина

суглобовий горбок

вилична дуга


!1 Який каналець скроневої кістки закінчується в барабанно-соскоподібній щилині?

соскоподібний

#барабанний

каналець барабанної струни

сонно-барабанний


! Якi поверхнi має лускова частина скроневої кiстки?

зовнiшню i внутрiшню

#верхню та нижню

медiальну та латеральну

внутрiшню та верхню


!1 Які анатомічні утвори розташовані на лусковій частині скроневої кістки?

виличний відросток, нижньощелепна ямка, суглобовий горбок

#борозна потиличної артерiї, шилоподібний та виличний відростки

борозна верхньої кам`янистої пазухи, нижньощелепна та яремна ямки

борозна нижньої кам`янистої пазухи, суглобовий горбок та кам'яниста ямочка


! Де знаходиться нижньощелепна ямка скроневої кiстки?

на лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи виличного

вiдростка

#на лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи

соскоподiбного вiдростка

на барабаннiй частинi скроневої кiстки бiля основи

шилоподiбного вiдростка

на барабаннiй частинi скроневої кiстки нижче вiд

зовнiшнього слухового ходу


!1 Який канал скроневої кістки починається на дні внутрішнього слухового ходу?

лицевий

#барабанний

каналець барабанної струни

сонний


!1 Який канал скроневої кістки закінчується шилососкоподібним отвором?

лицевий

#барабанний

каналець барабанної струни

сонний


!1 Який канал скроневої кістки починається на стінці лицевого канала?

каналець барабанної струни

#барабанний

соскоподібний

сонно-барабанний


!1 Який канал скроневої кістки закінчується кам'янисто-барабанною щілиною?

каналець барабанної струни

#барабанний

лицевий

сонний


!1 Який канал скроневої кістки починається на нижній поверхні піраміди на дні кам'янистої ямочки?

барабанний

#каналець барабанної струни

соскоподібний

сонно-барабанний


!1 Який канал скроневої кістки закінчується на передній поверхні піраміди розтвором каналу малого кам'янистого нерва?

барабанний

#каналець барабанної струни

лицевий

сонний


!1 Які канали скроневої кістки закінчуються в барабанній порожнині?

сонно-барабанні канальці та м'язово-трубний канал

#каналець барабанної струни та соскоподібний каналець

лицевий та м'язово-трубний канали

сонний та сонно-барабанні канальці

Схожі:

Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Заняття n "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова I стегнова кiстки, кістки гомілки І стопи"
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Заняття n "Лобова, тiм`яна І потилична кiстки черепа. Клиноподібна І решітчаста кістки"
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" iconЗаняття n 8 "Кістки лицевого черепа"
Якi кiстки вiдносяться до лицевого черепа? верхня та нижня щелепи, пiднебiнна кiстка, нижня носова
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Заняття n "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця, плечова кiстка, кістки передпліччя та кисті"
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" iconЗаняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта
Як називаються кiнцевi гiлки зовнішньої сонної артерії? поверхнева скронева та верхньощелепна артерії
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?
...
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon“Затверджено”
Склепіння черепа, зовнішня та внутрішня основи черепа. Черепні ямки. Скронева, підскронева та крилопіднебінна ямки
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" icon“Затверджено”
Склепіння черепа, зовнішня та внутрішня основи черепа. Черепні ямки. Скронева, підскронева та крилопіднебінна ямки
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Заняття n \"Скронева кiстка, канали скроневої кiстки\" iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи