Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon

Заняття n 8 "Кістки лицевого черепа"
Скачати 126.07 Kb.
НазваЗаняття n 8 "Кістки лицевого черепа"
Дата15.08.2012
Розмір126.07 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 8 "Кістки лицевого черепа".


! Якi кiстки вiдносяться до лицевого черепа?

верхня та нижня щелепи, пiднебiнна кiстка, нижня носова

раковина, носова i сльозова кiстки, лемiш, вилична кiстка

#верхня та нижня щелепи, решiтчаста кiстка, лемiш, вилична

кiстка

нижня щелепа, пiднебiнна кiстка, верхня та середня носовi

раковини, сльозова кiстка, лемiш, лобова кiстка

верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, середня носова раковина,

вилична кiстка, лобова та решiтчаста кiстки


! Якi кiстки вiдносяться до парних кiсток лицевого черепа?

верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, нижня носова раковина,

носова i сльозова кiстки, вилична кiстка

#верхня та нижня щелепи, нижня носова раковина, лемiш

нижня щелепа, пiднебiнна кiстка, носова i сльозова кiстки,

вилична кiстка

верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, вилична кiстка, лемiш,

нижня носова раковина


! До яких кiсток належить верхня щелепа за класифiкацiєю?

до повiтроносних

#до плоских

до непарних кiсток лицевого черепа

до губчастих кiсток


! З яких частин складається верхня щелепа?

тiла та лобового, виличного, комiркового i пiднебiнного

вiдросткiв

#основної частини та пiднебiнного i виличного вiдросткiв

тiла, лускової частини, комiркового i пiднебiнного

вiдросткiв

лускової частини, лобового, виличного, комiркового

i пiднебiнного вiдросткiв


! Що мiстить тiло верхньої щелепи?

верхньощелепну (Гайморову) пазуху

#сигмоподiбну пазуху

решiтчастий пухир

решiтчастий лабiринт


! Якi поверхнi має тiло верхньої щелепи?

передню, очноямкову, пiдскроневу, носову

#передню, медiальну, ротову, пiдскроневу

передню, задню, латеральну, носову

передню, носову, ротову, очноямкову


! Що знаходиться нижче пiдочноямкового краю верхньої щелепи?

пiдочноямковий отвiр

#передня носова ость

горб верхньо∙ щелепи

верхньощелепний розтвiр


! Де знаходиться пiдочноямковий канал?

у тiлi верхньої щелепи

#у пiднебiнному вiдростку верхньої щелепи

у вилiчному вiдростку верхньої щелепи

у тiлi нижньої щелепи


! Що знаходиться в верхньощелепній (Гайморовій) пазусі?

повітря

#венозна кров

артеріальна кров

ліквор


! Де на тiлi верхньої щелепи знаходяться отвори комiркових канальців?

на горбi пiдскроневої поверхнi

#в iкловiй ямцi передньої поверхнi

на носовiй поверхнi

на очноямковiй поверхнi


! Іклова ямка верхньої щелепи розташована:

на передній поверхні тіла

#на підскроневій поверхні тіла

на очноямковій поверхні тіла

на лобовому відростку


! Підочноямкова борозна верхньої щелепи розташована:

на очноямковій поверхні тіла

#на підскроневій поверхні тіла

на передній поверхні тіла

на лобовому відростку


! На носовій поверхні тіла верхньої щелепи розташовані:

верхньощелепний розтвір, сльозова борозна, решітчастий та раковинний гребінь, велика піднебінна борозна

#іклова ямка, підочноямковий отвір, підочноямковий канал

коміркові канали, різцевий канал, носовий гребінь

верхньощелепний розтвір, різцевий канал, велика піднебінна борозна


! Різцевий канал верхньої щелепи розташований:

на піднебінному відростку

#на підскроневій поверхні тіла

на очноямковій поверхні тіла

на лобовому відростку


! Які анатомічні утвори розташовані на комірковому відростку верхньої щелепи?

зубні комірки, міжкоміркові перегородки, коміркові підвищення

#коміркові підвищення, підочноямковий отвір, підочноямковий канал

коміркові канали, різцевий канал, носовий гребінь

верхньощелепний розтвір, різцевий канал, зубні комірки


! Які анатомічні утвори розташовані на піднебінному відростку верхньої щелепи?

носовий гребінь, передня носова ость, різцевий канал

#коміркові підвищення, підочноямковий та різцевий канали

коміркові канали, різцевий канал, носовий гребінь

верхньощелепний розтвір, різцевий канал, зубні комірки


!1 З чим сполучається присереднiй край піднебінного відростка верхньої щелепи?

з присереднім краєм піднебінного відростка верхньої щелепи протилежної

сторони

#iз заднiм країм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи протилежної сторони

з горизонтальною пластинкою піднебінної кістки

з носовою кiсткою


! З яких частин складається пiднебiнна кiстка?

горизонтальної i перпендикулярної пластинок

#тiла та горизонтальної пластинки

тiла та перпендикулярної пластинки

тiла та вiдросткiв


!1 З чим сполучається переднiй край горизонтальної пластинки

пiднебiнної кiстки?

iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи

#з таким же краєм горизонтальної пластинки протилежної

сторони

з комiрковим вiдростком верхньої


!1 З чим сполучається присереднiй край горизонтальної

пластинки пiднебiнної кiстки?

з таким же краєм горизонтальної пластинки піднебінної кістки протилежної

сторони

#iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи

з комiрковим вiдростком верхньої щелепи

з носовою кiсткою


! Який анатомiчний утвiр складають два пiднебiнних

вiдростки правої i лiвої верхнiх щелеп i горизонтальнi

пластинки пiднебiнних кiсток?

кiсткове пiднебiння

#перегородку порожнини носа

бокову стiнку порожнини носа

медiальну стiнку крило-пiднебiнно∙ ямки


! Які анатомічні утвори розташовані на горизонтальній пластинці піднебінної кістки?

великий піднебінний отвір, носовий гребінь, задня носова ость

#коміркові підвищення, підочноямковий та великий піднебінний отвори

коміркові канали, різцевий канал, носовий гребінь

верхньощелепний розтвір, різцевий канал, задня носова ость


! Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки входить до складу:

бічної стінки носа

#перегородки порожнини носа

твердого піднебіння

нижньої стінки очної ямки


! Які анатомічні утвори розташовані на перпендикулярній пластинці піднебінної кістки?

клиноподібно-піднебінна вирізка, пірамідальний, очноямковий та клиноподібний відростки, велика піднебінна борозна, решітчастий та раковинний гребені

#коміркові підвищення, велика піднебінна борозна, лобовий відросток

пірамідальний, очноямковий та клиноподібний відростки, різцевий канал, задня носова ость

великий піднебінний отвір, носовий гребінь, задня носова ость


! Якi вiдростки розрiзняють на пiднебiннiй кiстцi?

пiрамiдальний, очноямковий та клиноподiбний

#переднiй, заднiй та клиноподiбний

пiрамiдальний, латеральний та медiальний

очноямковий, клиноподiбний, нижнiй i комiрковий


!1 Якi кiстки лицевого черепа знаходяться в носовiй

порожнинi?

нижня носова раковина, лемiш

#носова кiстка

лемiш, сльозова кiстка

нижня носова раковина, сльозова кiстка


!1 Де розташована нижня носова раковина?

на бічній стінці порожнини носа, нижче від середньої носової раковини

#на твердому піднебінні

на перегородці порожнини носа

на нижній стінці порожнини носа


! В утвореннi якого анатомiчного утвору бере участь лемiш?

задньої частини кiсткової носової перегородки

#нижньої стiнки порожнини носа

латеральної стiнки порожнини носа

передньої частини кісткової носової перегородки


! Який край лемiша вiддiляї праву хоану вiд лівої?

заднiй

#переднiй

верхнiй

нижнiй


! З якою кiсткою сполучається переднiй край лемеша?

з перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки

#з носовою кiсткою

з перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

з пiднебiнним вiдросток верхньої щелепи


!1 Що утворюють носовi кiстки при з`єднаннi своїми

медiальними краями?

верхню стінку носової порожнини, спинку носа

#кiсткову перегородку носа, спинку носа

нижню стiнку порожнини носа

латеральну стiнку порожнини носа


!1 У формуваннi якого анатомiчного утвору бере участь

сльозова кiстка?

передньої частини присередньої стiнки очної ямки

#передньої частини латеральної стiнки очної ямки

нижньої стiнки очної ямки

верхньої стiнки очної ямки


!1 У формуваннi якого анатомiчного утвору бере участь очноямковий відросток піднебінної кістки?

задньої частини нижньої стiнки очної ямки

#передньої частини латеральної стiнки очної ямки

медіальної стiнки очної ямки

верхньої стiнки очної ямки


! Якi вiдростки розрiзнять на виличнiй кiстцi?

лобовий i скроневий

#лобовий i верхньощелепний

скроневий i носовий

лобовий, верхньощелепний, носовий


! Якi поверхнi має вилична кiстка?

бiчну, скроневу i очноямкову

#очноямкову i носову

медiальну i очноямкову

бiчну, медiальну, скроневу


! Якi кiстки утворюють виличну дугу?

виличний вiдросток скроневої кiстки i скроневий вiдросток

виличної кiстки

#виличний вiдросток лобової кiстки i вилична кiстка

виличний вiдросток верхньої щелепи i вилична кiстка

виличний вiдросток скроневої кiстки i носова кiстка


! Де знаходиться вилично-лицевий отвiр?

на бiчнiй поверхнi виличної кiстки

#на скроневiй поверхнi виличної кiстки

на очноямковiй поверхнi виличної кiстки

на носовiй поверхнi виличної кiстки


! Де знаходиться вилично-скроневий отвiр?

на скроневiй поверхнi виличної кiстки

#на бiчнiй поверхнi виличної кiстки

на очноямковiй поверхнi виличної кiстки

на медiальнiй поверхнi виличної кiстки


! Де знаходиться вилично-очноямковий отвiр?

на очноямковiй поверхнi виличної кiстки

#на скроневiй поверхнi виличної кiстки

на бiчнiй поверхнi виличної кiстки

на медiальнiй поверхнi виличної кiстки


! З якою кiсткою зчленовується нижня щелепа?

зi скроневою

#з виличною

з лобовою

з верхньою щелепою


! З яких частин складається нижня щелепа?

тiла i двох гiлок

#основи i двох вiдросткiв

тiла i суглобових головок

тiла, дуги i вiдросткiв


! Що утворює верхнiй край тiла нижньої щелепи?

комiркову частину

#основу нижньої щелепи

пiдборiдний виступ

вiнцевий вiдросток


! Які анатомічні утвори розташовані на комірковій частині тіла нижньої щелепи?

коміркова дуга, зубні комірки, міжкоміркові перегородки, коміркові підвищення

#коміркові підвищення, велика піднебінна борозна, двочеревцева ямка

різцевий канал, щелепно-під'язикова лінія, коміркова дуга

коміркова дуга, зубні комірки, великий піднебінний отвір


! Кут нижньої щелепи розташований:

між тілом і гілкою

#між двома гілками

між вінцевим і виростковим відростками

між тілом і вiнцевим вiдростком


! Що утворює нижній край тiла нижньої щелепи?

основу нижньої щелепи

#пiдборiдний виступ

вiнцевий вiдросток

комiркову частину


!1 Що знаходиться на зовнiшній поверхнi тiла нижньої щелепи?

пiдборiдний виступ, підборідний горбок, підборідний отвір, коса лінія

#пiдборiдний отвiр, під'язикова ямка, зубні комірки

пiдборiдна ость, двочеревцева ямка, щелепно-під'язикова лінія

пiд`язикова ямка, піднижньощелепна ямка, щелепно-під'язикова лінія, двочеревцева ямка, підборідна ость


!1 Що знаходиться на внутрішній поверхнi тiла нижньої щелепи?

пiд`язикова ямка, піднижньощелепна ямка, щелепно-під'язикова лінія, двочеревцева ямка, підборідна ость

#пiдборiдний отвiр, під'язикова ямка, зубні комірки

пiдборiдна ость, двочеревцева ямка, щелепно-під'язикова лінія

пiдборiдний виступ, підборідний горбок, підборідний отвір, коса лінія


! Де знаходиться пiдборiдна ость?

по серединi внутрiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи

#по серединi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи

на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи

на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи


! Що знаходиться на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи?

жувальна горбистiсть

#крилоподiбна горбистiсть

отвiр нижньо∙ щелепи

двочеревцева ямка


! Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи?

крилоподiбна горбистiсть

#жувальна горбистiсть

отвiр нижньо∙ щелепи

двочеревцева ямка


! Де знаходиться отвiр нижньої щелепи?

вище крилоподiбної горбистостi на внутрiшнiй поверхнi

гiлки нижньої щелепи

#вище жувальної горбистостi на зовнiшнiй поверхнi гiлки

нижньої щелепи

на зовнішній поверхні кута нижньої щелепи

на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи


! Чим закiнчується канал нижньої щелепи?

пiдборiдним отвором

#отвором нижньої щелепи

пiднижньощелепною ямкою

зубними комiрками


! Чим починається канал нижньої щелепи?

отвором нижньої щелепи

#підборідним отвором

пiднижньощелепною ямкою

зубними комiрками


!1 Якими анатомiчними утворами закiнчуються гiлки нижньої

щелепи?

вiнцевим i виростковим вiдростками

#медiальним i латеральним вiдростками

головкою нижньої щелепи i виростковим вiдростком

головкою нижньої щелепи i вiнцевим вiдростком


!1 Які анатомiчні утвори має виростковий вiдросток нижньої щелепи?

головку, шийку і крилоподібну ямку

#щiчний гребінь, вирізку нижньої щелепи та головку

шийку нижньої щелепи, піднижньощелепну та двочеревцеву ямки

крилоподiбну та під'язикову ямки, шийку, щічний гребінь


! Де знаходиться вирізка нижньої щелепи?

мiж вінцевим та виростковим вiдростками

#мiж тілом і гілкою

мiж вiнцевим відростком і тілом

мiж двома гілками


! Де знаходиться крилоподібна ямка нижньої щелепи?

на передній поверхні шийки

#на внутрішній поверхні тіла

на зовнішній поверхні тіла

на комірковій частині


! Де знаходиться двочеревцева ямка нижньої щелепи?

на основі

#на зовнішній поверхні тіла

на комірковій частині

на передній поверхні шийки


! Де знаходиться під'язикова ямка нижньої щелепи?

на внутрішній поверхні тіла

#на основі

на зовнішній поверхні тіла

на комірковій частині


! Де знаходиться піднижньощелепна ямка нижньої щелепи?

на внутрішній поверхні тіла

#на основі

на зовнішній поверхні тіла

на комірковій частині


! Де знаходиться підборідний виступ нижньої щелепи?

на зовнішній поверхні тіла

#на внутрішній поверхні тіла

на основі

на комірковій частині


! Де знаходиться підборідна ость нижньої щелепи?

на внутрішній поверхні тіла

#на передній поверхні шийки

на зовнішній поверхні тіла

на комірковій частині


! Де знаходиться щелепно-під'язикова лінія нижньої щелепи?

на внутрішній поверхні тіла

#на передній поверхні шийки

на зовнішній поверхні тіла

на комірковій частині


! Де знаходиться коса лінія нижньої щелепи?

на зовнішній поверхні тіла

#на внутрішній поверхні тіла

на основі

на комірковій частині


! Де знаходиться пiд`язикова кiстка?

в дiлянцi шиї

#в дiлянцi лицевого черепа

в дiлянцi мозкового черепа

в дiлянцi голови


! З яких частин складається пiд`язикова кiстка?

iз тiла малих i великих рогiв

#iз основи та великих рогiв

iз тiла та вiдросткiв

iз тiла i двох гiлок

Схожі:

Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon“Затверджено”
Дрібні кістки лицевого черепа. Сполучення кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon“Затверджено”
Дрібні кістки лицевого черепа. Сполучення кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon“Затверджено”
Череп в цілому. Відмінності у будові черепа. Форми черепа, черепні показники. Форма лицевого черепа, лицевий показник. Контрфорси...
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon“Затверджено”
Череп в цілому. Відмінності у будові черепа. Форми черепа, черепні показники. Форма лицевого черепа, лицевий показник. Контрфорси...
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Заняття n "Лобова, тiм`яна І потилична кiстки черепа. Клиноподібна І решітчаста кістки"
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon“Затверджено”
Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon“Затверджено”
Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" icon!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?
...
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" iconПротокол надання медичної допомоги хворим із післятравматичними кістковими дефектами черепа
Хворі з післятравматичними кістковими дефектами черепа здебільшого скаржаться на головний біль дифузного характеру, пов’язаний із...
Заняття n 8 \"Кістки лицевого черепа\" iconЗаняття n "Кістки тулуба: шийнi та груднi хребці"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи