!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon

!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?
Скачати 226.15 Kb.
Назва!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?
Дата15.08.2012
Розмір226.15 Kb.
ТипДокументи

Заняття № 9. Зовнішня і внутрішня основи черепа. Очна ямка. Скронева і

підскронева ямки. Кісткова порожнина носа. Крилобіднебінна ямка.


!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?

передній, середній і задній

#верхній і нижній

медіальний, латеральний та серединний

склепіння та кісткове піднебіння


!1 Чим представлений передній відділ зовнішньої основи черепа?

кістковим піднебінням

#передньою черепною ямкою

підскроневою ямкою

склепінням


!1 На які відділи поділяють череп в цілому?

мозковий та лицевий

#верхній та нижній

склепіння та основу

склепіння та кісткове піднебіння


!1 Які відділи має мозковий череп?

склепіння та основу

#верхній і нижній

медіальний, латеральний та серединний

склепіння та кісткове піднебіння


!1 Якими кістками утворено склепіння черепа?

тім'яними, лускою потиличної, лобової і скроневих кісток, великими крилами клиноподібної кістки

#великими і малими крилами клиноподібної кістки, лускою потиличної та лобової кісток

лускою лобової та скроневих кісток, дірчастою пластинкою решітчастої кістки

малими крилами клиноподібної кістки, бічними частинами потиличної кістки та тім'яними кістками


!1 Які анатомічні утвори розташовані на бічних поверхнях склепіння черепа?

верхня і нижня скроневі лінії, вилична дуга

#борозна верхньої сагітальної пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни

хоани, верхня та нижня каркові лінії, вилична дуга

верхня та нижня скроневі лінії, хоани


!1 Які анатомічні утвори розташовані на внутрішній пластинці склепіння черепа?

борозна верхньої сагітальної пазухи, зернисті ямочки, артеріальні борозни

#хоани, верхня та нижня каркові лінії, вилична дуга

верхня та нижня скроневі лінії, хоани

верхня і нижня скроневі лінії, вилична дуга


!1 Якими кістками утворений середній відділ зовнішньої основи черепа?

зовнішніми поверхнями клиноподібної, скроневих і потиличної кісток

#великими і малими крилами клиноподібної кістки, лускою потиличної та лобової кісток

лускою лобової та скроневих кісток, дірчастою пластинкою решітчастої кістки

малими крилами клиноподібної кістки, бічними частинами потиличної кістки та тім'яними кістками


!1 Між якими кістками розташований рваний отвір?

клиноподібною, скроневою і потиличною

#клиноподібною, потиличною та лобовою

лобовою, скроневою та дірчастою пластинкою решітчастої кістки

клиноподібною, бічними частинами потиличної кістки та тім'яними кістками


!1 Які анатомічні утвори розташовані в середньому відділі зовнішньої основи черепа?

хоани, рваний та яремний отвори, клиноподібно-кам'яниста та кам'янисто-потилична щілини

#хоани, верхня та нижня каркові лінії, вилична дуга, яремний отвір

верхня та нижня скроневі лінії, хоани, рваний отвір

верхня і нижня скроневі лінії, вилична дуга, хоани


!1 Який отвiр знаходиться майже у центрi заднього вiддiлу

зовнiшньої основи черепа?

великий отвiр

#рваний отвiр

яремний отвiр

овальний отвiр


!1 Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа спереду вiд

великого отвору?

основна частина потиличної кiстки з глотковим горбком

#тiло клиноподiбної кiстки з турецьким сiдлом

соскоподiбнi вiдростки

яремнi отвори i яремнi ямки


! Де знаходиться яремна ямка?

на зовнiшнiй основi черепа, на нижнiй поверхнi кам`янистої

частини скроневої кiстки

#на внутрiшнiй основi черепа, на заднiй поверхнi кам`янистої

частини скроневої кiстки

на зовнiшнiй поверхнi основи черепа, в дiлянцi основної

частини потиличної кiстки

на зовнiшнiй поверхнi основи черепа, мiж соскоподiбним

та шилоподiбним вiдростком


! Чим обмежений яремний отвiр?

яремною вирiзкою скроневої кiстки i яремною

вирiзкою потиличної кiстки

#малим i великим крилом клиноподiбної кiстки

знаходиться мiж соскоподiбним та шилоподiбним вiдростками скроневої кістки

тiлом клиноподiбної кiстки, верхiвкою скроневої кiстки i

великим крилом клиноподiбної кiстки


!1 Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа мiж

шилоподiбним i соскоподiбним вiдростками?

шилоподiбний отвiр

#барабанно-соскоподiбна щiлина

соскоподiбна вирiзка

борозна потиличної артерiї


! З яких кiсток складається вилична дуга?

виличного вiдростка скроневої кiстки i скроневого

вiдростка виличної кiстки

#виличного вiдростка лобової кiстки i лобового

вiдростка виличної кiстки

виличного вiдростка верхньої щелепи i виличного

вiдростка скроневої кiстки

виростковим i вiнцевим вiдростками нижньої щелепи


!1 Якi вiдростки клиноподiбної кiстки знаходяться

на зовнiшнiй основi черепа?

крилоподiбнi вiдростки

#медiальнi та латеральний вiдростки

виростковий i вiнцевий вiдростки

великі та малі крила


! Чим утворений поперечний пiднебiнний шов?

сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп

i горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток у поперечному напрямку

#сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп

i перпендикулярних пластинок пiднебiнних кiсток

сполученням горизонтальних i перпендикулярних пластинок

пiднебiнних кiсток

сполученням комiркового вiдростка верхньої щелепи

i горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток


! Чим утворений серединний пiднебiнний шов?

сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп

i горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток у сагітальному напрямку

#сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп

i перпендикулярних пластинок пiднебiнних кiсток

сполученням горизонтальних i перпендикулярних пластинок

пiднебiнних кiсток

сполученням комiркового вiдростка верхньої щелепи

i горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток


! Який отвiр розташований на кiстковому пiднебiннi спереду?

рiзцевий отвiр

#круглий отвiр

великий пiднебiнний отвiр

малi пiднебiннi отвори


!1 Якi отвори розташованi в заднiх вiддiлах кiсткового

пiднебiння?

великий пiднебiнний отвiр i малi пiднебiннi отвори

#рiзцевi отвори

малi пiднебiннi отвори i круглий отвiр

великий пiднебiнний отвiр i рiзцевi отвори


!1 Які анатомічні утвори розташовані на кістковому піднебінні?

різцевий канал, великий піднебінний канал, малі піднебінні отвори, серединний та поперечний піднебінні шви

#хоани, верхня та нижня каркові лінії, різцевий канал, яремний отвір

верхня та нижня скроневі лінії, хоани, рваний отвір, великий піднебінний канал

верхня і нижня скроневі лінії, хоани, серединний та поперечний піднебінні шви


!1 Якi черепнi ямки розрiзняють на внутрiшнiй основi

черепа?

передню, середню i задню

#верхню i нижню

медiальну, латеральну i середню

верхню, нижню i середню


!1 Де проходить межа мiж середньою i задньою черепними

ямками?

по верхньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток

i спинцi сiдла клиноподiбної кiстки

#по задньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток

i горбком сiдла клиноподiбної кiстки

по передньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток

i заднiм країм малих крил клиноподiбної кiстки

по задньому краю малих крил i горбком сiдла клиноподiбної

кiстки


!1 Де проходить межа мiж передньою і середньою черепними

ямками?

по задньому краю малих крил клиноподiбної кiстки

#по задньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток

i горбком сiдла клиноподiбної кiстки

по передньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток

по верхньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток

i спинцi сiдла клиноподiбної кiстки


! Якими кiстками утворена передня черепна ямка?

очноямковими частинами лобової кiстки, верхньою поверхнею

малих крил клиноподiбної кiстки i дiрчастою пластинкою

решiтчастої кiстки

#великими i малими крилами клиноподiбної кiстки

очноямковими частинами лобової кiстки i великими крилами

клиноподiбної кiстки

тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки i дiрчастою

пластинкою решiтчастої кiстки


!1 Що знаходиться у переднiй черепнiй ямцi посерединi

дiрчастої пластинки i спереду вiд неї?

пiвнячий гребiнь i слiпий отвiр

#пiвнячий гребiнь i остистий отвiр

турецьке сiдло i слiпий отвiр

мозковi випини пальцеподiбнi втиснення i слiпий отвiр


! Якими кiстками утворена середня черепна ямка?

тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, переднiми

поверхнями кам`янистої частини та лусковою частиною

скроневих кiсток

#тiлом, великими i малими крилами клиноподiбної кiстки

тiлом i малими крилами клиноподiбної кiстки, нижньою

поверхнею кам`янистої частини скроневої кiстки i її

лусковою частиною

тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, основною

частиною потиличної кiстки i задньою поверхнею кам`янистої

частини скроневої кiстки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться у центральнiй частинi

середньої черепної ямки?

турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, горбок сiдла i спинка

сiдла, передперехресна борозна, отвори зорових каналiв

#турецьке сiдло, соннi борозни, круглий i овальний отвори, хоани

турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, отвори зорових каналiв,

слiпий, круглий, овальний i остистий отвори

турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, мозковi випини i

пальцеподiбнi втиснення, трiйчасте втиснення, зоровi канали


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчних частинах

середньої черепної ямки бiля основи великих крил?

круглий, овальний i остистий отвори

#сонна борозна остистий i слiпий отвiр

отвори зорового каналу, передперехресна борозна

круглий i овальний отвори, трiйчасте втиснення, сонна

борозна


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй основi

черепа мiж малими i великим крилами клиноподiбної кiстки?

верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

рваний отвiр

отвiр зорового каналу


!2 Якi анатомiчнi утвори знаходяться в середнiй черепнiй

ямцi на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої

кiстки?

трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, покрiвля барабанної

порожнини, розтвори каналів великого і малого кам'янистих нервів

#розтвiр каналу i борозна великого кам`янистого нерва, трiйчасте втиснення, круглий i овальний отвори

трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, зоровий канал, розтвiр каналу великого кам`янистого нерва, рваний отвір

розтвори каналiв великого i малого кам`яних нервiв, передперехресна і сонна борозни


! Якими кiстками утворена задня черепна ямка?

потиличною кiсткою, заднiми поверхнями пiрамiд i

внутрiшнiми поверхнями соскоподiбних відростків скроневих кісток

# тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, переднiми

поверхнями кам`янистої частини та лусковою частиною

скроневих кiсток

потиличною кiсткою, тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки

потиличною i тiм`яними кiстками, передньою поверхнею

пiрамiд скроневих кiсток


!2 Який анатомiчний утвiр знаходиться в дiлянцi задньої

черепної ямки i формується при злиттi тiла клиноподiбної i

основної частини потиличної кiсток?

схил

#рваний отвiр

яремний отвiр

дугоподiбне пiдвищення


!1 Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться внутрiшнiй

потиличний гребiнь?

в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї,

вiд великого отвору до хрестоподiбного пiдвищення

#в дiлянцi задньої черепної ямки по боках вiд

хрестоподiбного пiдвищення

в дiлянцi задньої черепної ямки, спереду вiд великого

отвору, в дiлянцi схила

в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї

зверху вiд хрестоподiбного пiдвищення


!1 Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться борозна

поперечної пазухи?

на заднiй стiнцi задньої черепної ямки, по боках вiд

хрестоподiбного пiдвищення

#в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї,

зверху вiд хрестоподiбного пiдвищення

в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї

вiд великого отвору до хрестоподiбного пiдвищення

в середнiй черепнiй ямцi, по боках вiд турецького сiдла


!1 Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться борозна

сигмоподiбної пазухи?

на бiчнiй стiнцi задньої черепної ямки, на внутрiшнiй

поверхнi соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки

#в дiлянцi середньої черепної ямки, по боках вiд турецького

сiдла тiла клиноподiбної кiстки

на заднiй стiнцi задньої черепної ямки, по боках вiд

хрестоподiбного пiдвищення

в дiлянцi задньої черепної ямки, по краям великого отвору


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй основi

черепа по боках вiд великого отвору?

отвiр каналу пiд`язикового нерва

#отвiр виросткового каналу

яремний отвiр

отвiр лицевого каналу


! Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться яремний отвiр?

в дiлянцi задньої черепної ямки, збоку вiд бiчної частини

потиличної кiстки

#в дiлянцi передньої черепної ямки, по боках вiд півнячого гребеня

в дiлянцi середньої черепної ямки, в основi великих крил

клиноподiбної кiстки

в середнiй черепнiй ямцi, в дiлянцi верхiвки пiрамiди

скроневої кiстки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться в заднiй черепнiй ямцi

на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої кiстки?

внутрiшнiй слуховий отвiр і внутрішній слуховий хід, отвiр канальця присiнка

#зовнiшнiй слуховий отвiр та внутрiшнiй отвiр сонного каналу

внутрiшнiй слуховий отвiр, яремний отвiр та отвiр канальця присiнка

внутрiшнiй слуховий отвiр та внутрiшнiй отвiр сонного каналу


! Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхiвцi очної ямки?

зоровий канал

#блокова ямка

вилично-очноямковий отвiр

нижня очноямкова щiлина


! Частинами яких кiсток утворена верхня стiнка очної ямки?

очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом

клиноподiбної кiстки

#очноямковою частиною лобової кiстки i великим крилом

клиноподiбної кiстки

очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки i очноямковою

частиною лобової кiстки

тiлом клиноподiбної кiстки, сльозовою кiсткою, малими

i великими крилами клиноподiбної кiстки


!1 Що знаходиться в очнiй ямцi на межi її верхньої

i бiчної стiнок?

верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

зоровий канал

пiдочноямковий канал


!1 Частинами яких кiсток утворена присередня стiнка

очної ямки?

лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою кiсткою,

очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки, тiлом

клиноподiбної кiстки

#очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом

клиноподiбної кiстки

очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної кiстки,

очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки

лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою i носовою

кiстками, великим крилом клиноподiбної кiстки


! Частинами яких кiсток утворена нижня стiнка очної ямки?

очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної кiстки,

а також очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки

#очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом

клиноподiбної кiстки

лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою i носовою

кiстками, великим крилом клиноподiбної кiстки

лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою кiсткою,

очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй стiнцi очної

ямки?

пiдочноямкова борозна i пiдочноямковий канал

#ямка сльозового мiшка

ямка сльозової залози

блокова ямка i блокова ость


! Частинами яких кiсток утворена бiчна стiнка очної ямки?

очноямковою поверхнею великого крила клиноподiбної кiстки,

лобовим вiдростком виличної кiстки

#очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної кiстки,

а також очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки

лобовим вiдростком верхньої щелепи сльозовою кiсткою,

очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки

очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом

клиноподiбної кiстки


!1 Що знаходиться в очнiй ямцi мiж її бiчною i нижньою

стiнками?

нижня очноямкова щiлина

#верхня очноямкова щiлина

пiдочноямковий канал

зоровий канал


! Який отвiр знаходиться на бiчнiй стiнцi очної ямки?

вилично-очноямковий отвiр

#вилично-скроневий отвiр

вилично-лицевий отвiр

переднiй i заднiй решiтчастi отвори


!1 Якi анатомiчнi утвори сполучають очну ямку iз середньою

черепною ямкою?

зоровий канал i верхня очноямкова щiлина

#зоровий канал i нижня очноямкова щiлина

верхня i нижня очноямковi щiлини

пiдочноямковий i зоровий канали


! Якi анатомiчнi утвори сполучає носо-сльозовий канал?

очну ямку з нижнiм носовим ходом

#очну ямку з середнiм носовим ходом

очну ямку з верхнiм носовим ходом

очну ямку з загальним носовим ходом


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає очну ямку з

крило-пiднебiнною i пiдскроневою ямками?

нижня очноямкова щiлина

#верхня очноямкова щiлина

пiдочноямковий канал

зоровий канал


!1 Якi анатомiчнi утвори розташовані на медіальній стінці орбіти?

переднiй i заднiй решiтчастi отвори

#нижня i верхня очноямковi щiлини

пiдочноямковий i зоровий канали

канал виличної кiстки, який вiдкривається двома отворами


! Де розташрвана ямка сльозової залози?

у верхньо-латеральному куті орбіти

#у нижньо-медіальному куті орбіти

на нижній стінці орбіти

на верхній стінці орбіти


! Де розташрвана ямка сльозового мішка?

у нижньо-медіальному куті орбіти

#на нижній стінці орбіти

на верхній стінці орбіти

у верхньо-латеральному куті орбіти


! З якими відділами черепа сполучається очна ямка?

з середньою черепною ямкою, підскроневою і крилопіднебінною ямками, порожниною носа та ікловою ямкою

#з задньою черепною ямкою, скроневою та підскроневою ямками, порожниною носа

з передньою та задньою черепними ямками, порожнинами носа та рота

з порожниною черепа, скроневою, крилопіднебінною та ікловою ямками, порожнинами рота та носа


! На яких кiстках черепа знаходиться скронева ямка?

на лусковiй частинi скроневої кiстки i великих крилах

клиноподiбної кiстки

#на лусковiй частинi лобової кiстки

на тiм`янiй кiстцi i лусковiй частинi скроневої кiстки

на тiм`янiй кiстцi i малих крилах клиноподiбної кiстки


! Чим обмежена скронева ямка з бiчної сторони?

виличною дугою

#нижньою скроневою лiнiїю

скроневою поверхнею виличної кiстки

пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки


! Чим обмежена скронева ямка вгорі?

верхньою скроневою лінією

#нижньою скроневою лiнiєю

виличною дугою

пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки


! Чим обмежена скронева ямка внизу?

пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

#нижньою скроневою лiнiїю

скроневою поверхнею виличної кiстки

виличною дугою


! Чим утворена передня стiнка пiдскроневої ямки?

горбом верхньої щелепи

#скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної кiстки

гiлкою нижньої щелепи

виличною дугою


! Чим обмежена верхня стiнка пiдскроневої ямки?

пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

#скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної кiстки

гiлкою нижньої щелепи

виличною дугою


! Чим обмежена медіальна стiнка пiдскроневої ямки?

крилоподібним відростком клиноподібної кістки

#скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної кiстки

гiлкою нижньої щелепи

виличною дугою


! Чим обмежена латеральна стiнка пiдскроневої ямки?

виличною дугою і гілкою нижньої щелепи

#скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної кiстки

пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

горбом верхньої щелепи


!1 З якими відділами черепа сполучається пiдскронева

ямка?

з очною і крило-пiднебiнною ямками

#з передньою черепною ямкою i очною ямкою

з крило-пiднебiнною ямкою i передньою черепною ямкою

зi скроневою ямкою i порожниною носа


! Що сполучає мiж собою крило-верхньощелепна щiлина?

пiдскроневу ямку з крило-пiднебiнною ямкою

#пiдскроневу ямку зi скроневою ямкою

пiдскроневу ямку з очною ямкою

пiдскроневу ямку з порожниною носа


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає крило-пiднебiнну і пiдскроневу ямки?

крило-верхньощелепна щiлина

#нижня очноямкова щiлина

пiдочноямковий канал

зоровий канал


! Чим представлена кiсткова перегородка порожнини носа?

перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки i лемішем

#перепендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

пiднебiнним вiдростком верхньої щелепи i лемешем

горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки i лемешем


!1 Як називається вхiд в кiсткову носову порожнину?

грушоподiбний отвiр

#хоани

рваний отвір

ніздрі


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає носову порожнину

з порожниною носоглотки?

хоани

#грушоподiбний отвiр

рваний отвір

клино-пiднебiнний отвiр


! Чим обмежена хоана з бiчної сторони?

присередньою пластинкою крилоподiбного вiдростка

клиноподiбної кiстки

#лемешем

горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка

клиноподiбної кiстки


! Чим обмежена хоана з медiальної сторони?

лемешем

#медiальною пластинкою крилоподiбного вiдростка

клиноподiбної кiстки

латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка

клиноподiбної кiстки

горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки


! Чим обмежена хоана угорi?

тiлом клиноподiбної кiстки

#лемешем

горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

носовими кiстками


! Чим обмежена хоана унизу?

горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки

#пiднебiнним вiдростком верхньої щелепи

носовими кiстками

тiлом клиноподiбної кiстки


! Якi стiнки має кiсткова порожнина носа?

верхню, нижню, латеральну i медiальну (перегородка)

#верхню, нижню, передню i задню

латеральну, медiальну(перегородка), передню i задню

латеральну, нижню, передню


!2 Яку стiнку носової порожнини утворюють пiднебiннi

вiдростки верхньої щелепи i горизонтальнi пластинки

пiднебiнних кiсток?

нижню

#верхню

латеральну

медiальну


! Якими кiстками утворена верхня стінка порожнини носа?

носовими і лобовою кістками, дірчастою пластинкою решітчастої кістки і тілом клиноподібної кістки

#піднебінними відростками верхньої щелепи і горизонтальними пластинками піднебінних кісток

носовими кістками, верхньою щелепою, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки, медіальною пластинкою крилоподібного відростка, сльозовою кісткою і носовою поверхнею лабіринту решітчастої кістки

перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки і лемішем


! Якими кiстками утворена латеральна стінка порожнини носа?

носовими кістками, верхньою щелепою, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки, медіальною пластинкою крилоподібного відростка, сльозовою кісткою і носовою поверхнею лабіринту решітчастої кістки

#піднебінними відростками верхньої щелепи і горизонтальними пластинками піднебінних кісток

перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки і лемішем

носовими і лобовою кістками, дірчастою пластинкою решітчастої кістки і тілом клиноподібної кістки


! Якi анатомічні утвори розташовані на латеральній стінці порожнини носа?

верхня, середня та нижня носові раковини

#медіальна та латеральна носрві раковини

хоани та грушоподібний отвір

передній і задній решітчасті отвори


! Чим обмежений верхнiй носовий хiд?

верхньою i середньою носовими раковинами

#верхньою стiнкою носової порожнини i верхньою носовою

раковиною

носовими кiстками i верхньою носовою раковиною

середньою носовою раковиною i лемешем


! Що вiдкривається у верхнiй носовий хiд?

заднi решiтчастi комiрки i отвiр клиноподiбної пазухи

#заднi i переднi решiтчастi комiрки i отвiр лобової пазухи

отвори лобової i клиноподiбної пазух

отвiр клиноподiбної пазухи i нососльозовий канал


!1 Який носовий хiд розташований мiж середньою i нижньою

носовими раковинами?

середнiй

#верхнiй

нижнiй

спiльний


! Що вiдкривається в середнiй носовий хiд?

переднi i середнi решiтчастi комiрки, лобова та

верхньощелепна пазухи

#заднi та середнi решiтчастi комiрки, клиноподiбна

та верхньощелепна пазухи

клинопiднебiнний отвiр, заднi решiтчастi комiрки,

гайморова пазуха, нососльозовий канал

переднi i середнi решiтчастi комiрки, лобова та

клиноподiбна пазухи, нососльозовий канал


! Чим обмежений нижнiй носовий хiд?

нижньою носовою раковиною та нижньою стiнкою порожнини носа

#нижньою та середньою носовими раковинами

нижньою та носовими кiстками

нижньою носовою раковиною та лемешем


! Що вiдкривається в нижнiй носовий хiд?

нососльозовий i рiзцевий канали

#нососльозовий канал i клино-пiднебiнний отвiр

рiзцевий канал i верхньощелепна пазуха

рiзцевий канал та переднi решiтчастi комiрки


! Що сполучає мiж собою нососльозовий канал?

очну ямку з нижнiм носовим ходом

#очну ямку з середнiм носовим ходом

очну ямку з верхнiм носовим ходом

очну ямку з спiльним носовим ходом


! Що сполучає мiж собою рiзцевий канал?

нижнiй носовий хiд з ротовою порожниною

#спiльний носовий хiд з носоглоткою

середнiй носовий хiд з ротовою порожниною

нижнiй носовий хiд з очною ямкою


! Якi стiнки має крило-пiднебiнна ямка?

передню, задню i присередньо

#передню, задню i латеральну

передню, задню, нижню i верхню

передню, задню, верхню i латеральну


! Чим утворена передня стiнка крило-пiднебiнної ямки?

горбом верхньої щелепи

#основою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки

перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки


!1 Яка стiнка крило-пiднебiнної ямки утворена

перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки?

присередня

#передня

задня

латеральна


!1 Яка стiнка крило-пiднебiнної ямки утворена основою

крило-пiднебiнного вiдростка клиноподiбної кiстки?

задня

#передня

медiальна

латеральна


!1 У який анатомiчний утвiр переходить крило-пiднебiнна

ямка унизу?

у великий пiднебiнний канал

#у рiзцевий канал

в нижню очноямкову щiлину

в крило-верхньощелепну щiлину


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає крило-пiднебiнну ямку

з носовою порожниною?

клинопiднебiнний отвiр

#круглий отвiр

великий пiднебiнний канал

рiзцевий канал


! Якi анатомiчнi утвори сполучає мiж собою круглий отвiр?

крилопiднебiнну ямку iз середньою черепною ямкою

#крилопiднебiнну ямку з очною ямкою

крилопiднебiнну ямку з порожниною носа

крилопiднебiнну ямку з порожниною рота


!1 За допомогою якого анатомiчного утвору крилопiднебiнна

ямка сполучається з ротовою порожниною?

великого пiднебiнного каналу

#клино-пiднебiнного отвору

круглого отвору

крилоподiбного каналу


!1 За допомогою якого анатомiчного утвору крилопiднебiнна

ямка сполучається з очною ямкою?

нижньої очноямкової щiлини

#верхньої очноямкової щiлини

крило-верхньощелепної щiлини

крилоподiбного каналу


!1 З якими ділянками черепа сполучається

крилопiднебiнна ямка?

з носовою i ротовою порожнинами, з орбітою i середньою

черепною ямкою, з дiлянкою рваного отвору зовнiшньої

основи черепа, з пiдскроневою ямкою

#з носовою i ротовою порожнинами, з середньою i передньою

черепними ямками, зi скроневою ямкою

з очною ямкою, середньою i задньою черепними ямками,

з носовою порожниною, з дiлянкою рваного отвору зовнiшньої

основи черепа

з передньою, середньою i задньою черепними ямками,

з порожнинами носа i рота

Схожі:

!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon“Затверджено”
Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon“Затверджено”
Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon“Затверджено”
Череп в цілому. Відмінності у будові черепа. Форми черепа, черепні показники. Форма лицевого черепа, лицевий показник. Контрфорси...
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon“Затверджено”
Череп в цілому. Відмінності у будові черепа. Форми черепа, черепні показники. Форма лицевого черепа, лицевий показник. Контрфорси...
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? iconПерелік малюнків до іспиту з курсу «Анатомія людини»
Будова черепа: вигляд збоку, спереду. Потрібно вказати українські і латинські назви кісток черепа, швів, головних відростків та ямок,...
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? iconПротокол надання медичної допомоги хворим із післятравматичними кістковими дефектами черепа
Хворі з післятравматичними кістковими дефектами черепа здебільшого скаржаться на головний біль дифузного характеру, пов’язаний із...
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon“Затверджено”
Дрібні кістки лицевого черепа. Сполучення кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? icon“Затверджено”
Дрібні кістки лицевого черепа. Сполучення кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? iconПитання та ситуаційні задачі до пмк черепно-мозкова травма
Переломи кісток черепа. Вдавлений перелом склепіння черепа. Клініка, діагностика. Лікування
!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа? iconПитання та ситуаційні задачі до пмк черепно-мозкова травма
Переломи кісток черепа. Вдавлений перелом склепіння черепа. Клініка, діагностика. Лікування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи