Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання icon

Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Скачати 212.93 Kb.
НазваЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Дата15.08.2012
Розмір212.93 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 10. "Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання

кiсток черепа"

! До неперервних з'єднань кісток відносяться:

синдесмози, синхондрози та синостози

#суглоби та симфізи

суглоби, зв'язки та мембрани

суглоби та синхондрози


! До синдесмозів відносяться:

зв'язки, міжкісткові перетинки, шви, вклинення

#суглоби та симфізи

суглоби, зв'язки та мембрани

синхондрози та синостози


! До перехідних форм з'єднань між неперервними і перервними відносяться:

симфізи (напівсуглоби)

#шви та вклинення

зв'язки

синхондрози


! До основних елементів суглобів відносяться:

суглобові поверхні кісток (суглобовий хрящ), суглобова капсула, суглобова порожнина, синовіальна рідина

#суглобова порожнина, диски та меніски

суглобові поверхні кісток (суглобовий хрящ), зв'язки та диски

суглобова капсула, синовіальна рідина, внутрішньосуглобові зв'язки


! Допоміжні утвори суглобів – це:

суглобовий диск, суглобовий меніск, суглобова губа, внутрішньосуглобові зв'язки

#суглобова порожнина, суглобові диски та меніски

суглобова капсула, синовіальна рідина, внутрішньосуглобові зв'язки

суглобові поверхні (суглобовий хрящ), суглобова капсула, суглобова порожнина, синовіальна рідина


! Які рухи здійснюються в суглобах навколо фронтальної осі?

згинання та розгинання

#відведення та приведення

обертання

колові рухи


! Які рухи здійснюються в суглобах навколо сагитальної осі?

відведення та приведення

#згинання та розгинання

обертання

колові рухи


! Які рухи здійснюються в суглобах навколо вертикальної осі?

обертання

#відведення та приведення

згинання та розгинання

колові рухи


! Які рухи здійснюються в суглобах при переході з одної осі на другу?

колові рухи

#відведення та приведення

обертання

згинання та розгинання


! Суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями, називаються:

простими

#складними

комбінованими

комплексними


! Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються:

складними

#простими

комбінованими

комплексними


! Суглоби, які в містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи, називаються:

комплексними

#складними

комбінованими

простими


! Комбіновані суглоби - це:

анатомічно ізольовані суглоби, рухи в яких здійснюються одночасно

#суглоби, які містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи

суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь

суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями


! Комплексні суглоби - це:

суглоби, які в містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи

#суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь

суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями

анатомічно ізольовані суглоби, рухи в яких здійснюються одночасно


! Прості суглоби - це:

суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями

#суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь

анатомічно ізольовані суглоби, рухи в яких здійснюються одночасно

суглоби, які містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи


! Складні суглоби - це:

суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь

#суглоби, які утворені двома суглобовими поверхнями

анатомічно ізольовані суглоби, рухи в яких здійснюються одночасно

суглоби, які містять диски або меніски, що поділяють порожнину суглоба на два поверхи


! До одноосьових суглобів відносяться:

циліндричні, блокоподібні

#сідлоподібні, кулясті

еліпсоподібні, сідлоподібні, двовиросткові

плоскі, чашоподібні, кулясті


! До двоосьових суглобів відносяться:

еліпсоподібні, сідлоподібні, двовиросткові

#сідлоподібні, кулясті

циліндричні, блокоподібні

плоскі, чашоподібні, кулясті


! До триосьових (багатоосьових) суглобів відносяться:

плоскі, чашоподібні, кулясті

#сідлоподібні, кулясті

еліпсоподібні, сідлоподібні, двовиросткові

циліндричні, блокоподібні


! Блокоподібні суглоби - це:

одноосьові

#двоосьові

триосьові

багатоосьові


! Циліндричні суглоби - це:

одноосьові

#двоосьові

триосьові

багатоосьові


! Еліпсоподібні суглоби - це:

двоосьові

#одноосьові

триосьові

багатоосьові


! Двовиросткові суглоби - це:

двоосьові

#одноосьові

триосьові

багатоосьові


! Сідлоподібні суглоби - це:

двоосьові

#одноосьові

триосьові

багатоосьові


! Кулясті суглоби - це:

триосьові (багатоосьові)

#одноосьові

двоосьові


! Чашоподібні суглоби - це:

триосьові (багатоосьові)

#одноосьові

двоосьові


! Плоскі суглоби - це:

триосьові (багатоосьові)

#одноосьові

двоосьові


! Яка форма з`єднання мiж тiлами хребцiв?

синхондроз або симфiз

#суглоб

синостоз

синдесмоз


! Де знаходяться мiжхребцевi диски?

мiж тiлами вiд II шийного до I крижового хребця

#мiж верхнiми i нижнiми суглобовими вiдростками хребцiв

мiж тiлами вiд VII шийного до II поперекового хребця

мiж атлантом i потиличною кiсткою


! Якi частини має мiжхребцевий диск?

периферичну i центральну

#периферичну i верхню

верхню та нижню

латеральну та центральну


! Чим представлена периферична частина мiжхребцевого диска?

волокнистим хрящем, що утворює фiброзне кiльце

#еластичною речовиною пiд назвою драглисте ядро

кiстковою тканиною

синдесмозом


! Чим представлена центральна частина мiжхребцевого диска?

еластичною речовиною пiд назвою драглисте ядро

#волокнистим хрящем, що утворює фiброзне кiльце

суглобовою поверхнею

суглобовим менiском


! Якими зв`язками укрiплюються з`єднання між тiлами хребцiв?

передньою i задньою поздовжнiми зв`язками

#жовтими зв`язками

медiальною i латеральною поздовжнiми зв`язками

мiжпоперечними зв`язками


!1 Яка зв`язка проходить по переднiй поверхнi тiл хребцiв?

передня поздовжня зв`язка

#каркова зв`язка

задня поздовжня зв`язка

мiжостьова зв`язка


! Де знаходиться задня поздовжня зв`язка?

на заднiй поверхнi тiл хребцiв у хребтовому каналi

#на передньобоковiй поверхнi тiл хребцiв

в промiжках мiж дугами хребцiв

на верхiвках остистих вiдросткiв хребцiв


! Чим з`єднуються дуги хребцiв мiж собою?

жовтими зв`язками

#мiжпоперечними зв`язками

карковою зв`язкою

задньою поздовжньою зв`язкою


! Що знаходиться мiж остистими вiдростками хребцiв?

мiжостьовi зв`язки

#надостьова зв`язка

каркова зв`язка

жовтi зв`язки


! Яка зв`язка крiпиться до верхiвок остистих вiдросткiв?

надостьова зв`язка

#жовта зв`язка

задня поздовжня зв`язка

мiжостьова зв`язка


! Де розташована каркова зв`язка?

між остистими відростками шийних хребців

#між остистими відростками грудних хребців

між остистими відростками поперекових хребців

між поперечними відростками шийних хребців


!1 Якi зв`язки знаходяться мiж поперечними вiдростками хребцiв?

мiжпоперечнi зв`язки

#мiжостьовi зв`язки

жовтi зв`язки

каркова зв`язка


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належать дуговідросткові суглоби?

плоскі, малорухомі, комбіновані

#плоскі, комплексні

комплексні, складні

циліндричні, прості, комбiновані


!1 Які є з'єднання між суглобовими відростками хребців?

дуговідросткові суглоби, попереково-крижовий суглоб, крижово-куприковий суглоб

#міжхребцевий диск, міжхребцеві суглоби

міжхребцеві суглоби, міжпоперечні та міжостьові зв'язки

дуговідросткові суглоби, надостьова та жовті зв'язки


!1 До яких суглобiв за класифiкацiїю належить атланто-потиличний суглоб?

двовиростковий, комбінований, двоосьовий

#плоский, комплексний, багатоосьовий

еліпсоподібний, комплексний, складний

циліндричний, простий, комбiнований


!1 Які суглобові поверхні утворюють атланто-потиличний суглоб?

виростки потиличної кістки та верхні суглобові поверхні атланта

#виростки потиличної кістки та ямка зуба атланта

виростки потиличної кістки та передня дуга атланта

виростки потиличної кістки та задня дуга атланта


!1 Які рухи можливі в атланто-потиличному суглобі?

нахили голови вперед і назад, вліво та вправо

#нахили голови тільки вперед і назад

нахили голови тільки вліво і вправо

обертання голови


! Якi зв`язки укрiплюють атланто-потиличні суглоби?

передня та задня атланто-потиличні мембрани

#жовтi зв`язки

каркова зв`язка

надостьова та мiжостьові зв`язки


!1 Навколо яких осей можливi рухи в атланто-потиличному

суглобi?

навколо фронтальної та сагітальної

#навколо вертикальної

навколо фронтальної, сагітальної та вертикальної

навколо фронтальної та вертикальної


! Якими зв`язками укрiплений атланто-потиличний суглоб?

передньою i задньою атланто-потиличною мембранами

#бiчною i присередньою атланто-потиличною мембранами

серединною i задньою атланто-потиличною мембранами

верхньою та нижньою атланто-потиличною мембранами


!1 Яка зв`язка знаходиться мiж внутрiшнiми поверхнями

бiчних мас атланта?

поперечна зв`язка атланта

#передня поздовжня зв`язка

зв`язка верхiвки зуба

передня атланто-потилична мембрана


!1 Якi суглобовi поверхнi має серединний атланто-осьовий

суглоб?

передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця,

ямку зуба атланта та суглобову поверхню поперечної зв`язки

атланта

#суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi

суглобовi ямки атланта

суглобовi ямки на бiчнiй масi атланта та верхнi суглобовi

поверхнi на тiлi осьового хребця

передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця

та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi II шийного хребця


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить серединний атланто-осьовий суглоб?

циліндричний, комбінований

#плоский, комплексний, багатоосьовий

еліпсоподібний, комплексний, складний

плоский, простий, комбiнований


! Якi суглобовi поверхнi має бiчний атланто-осьовий суглоб?

нижні суглобовi поверхні на бiчнiй масi атланта та верхнi суглобовi

поверхнi на тiлi осьового хребця

#передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця,

ямку зуба атланта та суглобову поверхню поперечної зв`язки

атланта

суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi

суглобовi поверхні атланта

передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця

та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi II шийного хребця


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить бічний атланто-осьовий суглоб?

плоский, комбінований

#цилiндричний, комбінований

еліпсоподібний, комплексний

цилiндричний, складний


!1 Якi зв`язки укрiплюють серединний i бiчні атланто-осьовi суглоби?

зв`язка верхiвки зуба, крилоподiбнi зв`язки, хрестоподiбна

зв`язка атланта, покривна мембрана

#зв`язка верхiвки зуба, поперечна зв`язка атланта,

передня атланто-потилична мембрана

хрестоподiбна зв`язка атланта, поперечна зв`язка атланта,

задня атланто-потилична мембрана, жовта зв`язка

хрестоподiбна зв`язка атланта, мiжпоперечні та

мiжостьові зв`язки


!1 З яких зв`язок складається хрестоподібна зв'язка атланта?

з поперечної зв`язки атланта і поздовжніх пучків

#передньої поздовжньої зв`язки та зв'язки верхівки зуба

зв`язка верхiвки зуба та покривної мембрани

передньої атланто-потиличної мембрани та поздовжніх пучків


!1 Які рухи можливі в атланто-осьовому суглобі?

обертання голови

#нахили голови тільки вперед і назад

нахили голови тільки вліво і вправо

нахили голови вперед і назад, вліво та вправо


!1 З яких суглобів складається атланто-осьовий суглоб?

серединного та двох бічних атланто-осьових суглобів

#медіальних та латеральних атланто-осьових суглобів

верхніх та нижніх атланто-осьових суглобів

атланто-потиличного суглоба та серединного атланто-осьового суглоба


! Якi вiддiли розрiзняють у хребтовому стовпi?

шийний, грудний, поперековий, крижовий i куприковий

#головний, грудний, поперековий, крижовий

шийний, грудний, поперековий, тазовий

головний, грудний, черевний, крижовий, куприковий


! Якi вiддiли хребтового стовпа є найбільш рухомими?

шийний і поперековий

#грудний i крижовий

шийний i куприковий

поперековий i крижовий


! Якi розрiзняють фiзiологiчнi згини хребтового стовпа?

шийний i поперековий лордози, грудний i крижовий кiфози,

грудний правосторонній сколiоз

#шийний i поперековий кiфози, грудний i крижовий лордози,

грудний лівосторонній сколiоз

шийний i грудний лордози, поперековий i крижовий кiфози,

грудний правосторонній сколiоз

шийний i поперековий сколiози, грудний i крижовий лордози,

грудний кiфоз


!1 Як називається згин хребтового стовпа, звернений

випуклiстю назад?

кiфоз

#лордоз

лiвостороннiй сколiоз

правостороннiй сколiоз


!1 Як називається згин хребтового стовпа, звернений

випуклiстю вперед?

лордоз

#кiфоз

лiвостороннiй сколiоз

правостороннiй сколiоз


!1 Як називається згин хребтового стовпа, звернений

випуклiстю вправо або влiво?

сколiоз

#лордоз

кiфоз

бічний лордоз


!1 Як називається слабо виражений вигин вправо у грудному

вiддiл хребтового стовпа?

грудний фiзiологiчний сколiоз

#грудний фiзiологiчний кiфоз

грудний фiзiологiчний лордоз

грудний патологiчний сколiоз


!1 В яких відділах хребтового стовпа є кіфози?

грудному і крижовому

#шийному і поперековому

шийному і грудному

поперековому і куприковому


!1 В яких відділах хребтового стовпа є лордози?

в шийному і поперековому

#в шийному і грудному

в поперековому і куприковому

в грудному і крижовому


!1 В якому відділі хребтового стовпа є фізіологічний правосторонній сколіоз?

в грудному

#в поперековому

в шийному

в крижовому


! Якi рухи можливi в хребтовому стовпi?

згинання i розгинання, вiдведення i приведення

(нахили в сторони),обертання i коловi рухи

#тiльки згинання i розгинання

тiльки нахили в сторони i коловi рухи

тiльки обертання i коловi рухи


!1 З яких суглобів складаються реброво-хребцеві суглоби?

суглоба головки ребра та реброво-поперечного суглоба

#медіальних та латеральних суглобів головки ребра

верхніх та нижніх реброво-поперечних суглобів

суглоба головки ребра та груднинно-ребрових суглобів


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить суглоб головки ребра?

кулястий, комбінований

#цилiндричний, комбінований

еліпсоподібний, комплексний

цилiндричний, складний


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить реброво-поперечний суглоб?

циліндричний, комбінований

#кулястий, комбінований

еліпсоподібний, комплексний

цилiндричний, складний


!1 В яких суглобах головки ребра відсутня внутрішньосуглобова зв'язка головки ребра?

I, XI, XII

#I, IX, X

від II до X

VIII, IX


!1 Які зв'язки укріплюють реброво-хребцеві суглоби?

промениста зв'язка головки ребра та реброво-поперечні зв'язки

#внутрішньосуглобова зв'язка головки ребра та перетинка груднини

реброво-поперечні та груднинно-реброві зв'язки

промениста зв'язка головки ребра та груднинно-реброві зв'язки


! Якi рухи можливi в реброво-хребцевих суглобах?

обертання задніх кінців ребер навколо косої осi вздовж шийки ребра

#згинання та розгинання навколо фронтальної осi

вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi

рухи не можливi


! Якими зв`язками укрiплений суглоб головки ребра?

внутрiшньосуглобовою зв`язкою головки ребра та променистою

зв`язкою головки ребра

#реброво-поперечною зв`язкою

реброво-хребцевою зв`язкою

внутрiшньосуглобовою зв`язкою головки ребра та

реберно-остьовою зв`язкою


! Якими зв`язками укрiплений реброво-поперечний суглоб?

реброво-поперечною зв`язкою

#мiжпоперечною зв`язкою

реброво-хребцевою зв`язкою

променистою зв`язкою головки ребра


! Якi суглобовi поверхнi має суглоб головки ребра?

суглобові поверхні головок ребер і реберних ямок на тілах грудних хребців

#суглобові поверхні горбків ребер і ребрових ямок поперечних відростків грудних хребців

суглобовi поверхнi хрящів ребер і реберних ямок на тілах грудних хребців

суглобовi поверхнi головок ребер і ребрових вирізок груднини

! Якi суглобовi поверхнi має реброво-поперечний суглоб?

суглобові поверхні горбків ребер і ребрових ямок поперечних відростків грудних хребців

#суглобовi поверхнi хрящів ребер і реберних ямок на тілах грудних хребців

суглобовi поверхнi головок ребер і ребрових вирізок груднини

суглобові поверхні головок ребер і реберних ямок на тілах грудних хребців

!1 Якi ребра з`єднуються з грудниною за допомогою

синхондрозу?

I ребро

#VII ребро

I - VII ребра

II ребро


! Якi суглобовi поверхнi мають груднинно-ребровi суглоби?

суглобовi поверхнi переднiх кiнцiв ребрових хрящiв

та суглобовi поверхнi ребрових вирiзок груднини

#суглобовi поверхнi ребрових вирiзок груднини та суглобовi

поверхнi головок ребер

суглобовi поверхнi ребрових вирiзок груднини та суглобовi

поверхнi горбка ребра

суглобовi поверхнi тiла груднини та суглобовi поверхнi

головки i горбка ребра


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належать груднинно-реброві суглоби?

плоскі, комбіновані

#кулясті, комбіновані

еліпсоподібні, комплексні

цилiндричні, складні


! Якими зв`язками укрiпленi груднинно-ребровi суглоби?

променистими груднинно-ребровими зв`язками, які утворюють перетинку груднини

#променистими груднинно-ребровими зв`язками і променистими зв'язками головки ребра

реброво-поперечною зв`язкою

променистою зв`язкою головки ребра і внутрішньосуглобовою зв'язкою головки ребра


! Як з`єднуються переднi хрящові кiнцi несправжнiх ребер (VIІ - Х)?

з`єднуються один з одним синхондрозом, утворюючи реберну

дугу

#з`єднуються один з одним синостозом, утворюючи реберну

дугу

з`єднуються один з одним синдесмозом

з`єднуються один з одним суглобами та синостозом


! Якi стінки розрiзняють у груднiй клiтцi?

передню, задню i двi латеральнi

#передню, задню, верхню та нижню

верхню, нижню i двi латеральнi

передню, задню i медiальну


! Чим утворена передня стiнка грудної клiтки?

грудниною та ребровими хрящами

#грудними хребцями i переднiми кiнцями ребер

тiлами ребер i мiжребровими промiжками

грудниною i ключицею


!1 Яку стiнку грудної клiтки утворюють груднi хребцi

i заднi кiнцi ребер?

задню

#передню

латеральну

медiальну


! Чим утворені бічні стiнки грудної клiтки?

тiлами ребер i мiжребровими промiжками

#грудними хребцями i переднiми кiнцями ребер

грудниною i ключицею

грудниною та ребровими хрящами


! Чим обмежений верхнiй отвiр (апертура) грудної клiтки?

I грудним хребцем, першими ребрами i ручкою груднини

#I грудним хребцем i ключицями

VII шийним хребцем, першими ребрами і тiлом груднини

VII шийним хребцем, ключицями, першими ребрами i верхнiм

країм ручки груднини


!1 Який анатомічний утвір обмежовують тiло ХII грудного хребця, мечоподiбний

вiдросток груднини i реброві дуги?

нижню апертуру грудної клiтки

#верхню апертуру грудної клiтки

латеральну стiнку грудної клiтки

передню i задню стiнки грудної клiтки


! Чим утворена реброва дуга?

нижніми краями VII-X реберних хрящів

#нижніми краями XI-XII реберних хрящів

першими ребрами і ручкою груднини

нижніми краями справжніх ребер


! Де розташовані легеневі борозни?

на задній стінці грудної клітки з боків від хребтового стовпа

#на передній стінці грудної клітки

на бічних стінках грудної клітки

в ділянці нижньої апертури грудної клітки


! Де розташовані міжреброві простори?

між тілами сусідніх ребер

#між ребрами і грудниною

між ребрами і грудними хребцями

між реберними дугами, нижче груднини


! Де розташований підгруднинний кут?

між реберними дугами, нижче груднини

#між ребрами і грудниною

між ребрами і грудними хребцями

між тілами сусідніх ребер


!1 Якi кiстки черепа зчленовуються зубчастим сагiтальним

швом?

присереднi краї тiм`яних кiсток

#лобова i тiм`янi кiстки

тiм`янi i потилична кiстки

тiм`янi i скроневi кiстки


!1 Мiж якими кiстками черепа знаходиться зубчастий вiнцевий

шов?

мiж лобовою та тiм`яними кiстками

#мiж присереднiми краями тiм`яних кiсток

мiж тiм`яними та потиличною кiстками

мiж тiм`яними та скроневими кiстками


!1 Який шов знаходиться мiж лускою скроневої кiстки та лусковим краєм тiм`яної кiстки?

лусковий

#зубчастий

вiнцевий

лямбдоподібний


!1 Мiж якими кiстками черепа знаходиться зубчастий

лямбдоподiбний шов?

мiж тiм`яними та потиличною кiстками

#мiж лобовою та тiм`яними кiстками

мiж присереднiми краями тiм`яних кiсток

мiж тiм`яними та скроневими кiстками


!1 Яким видом швiв зчленовуються кiстки лицевого черепа мiж

собою та кістками мозкового черепа?

плоскими швами

#зубчастими швами

лусковими швами

стрiловим та вiнцевим швами


!1 Які синхондрози розташовані на основі черепа?

клино-потиличний, клино-кам'янистий та кам'янисто-потиличний

#потилично-тім'яний та кам'янисто-потиличний

скронево-тім'яний та клино-кам'янистий

клино-потиличний та міжтім'яний


!1 Тім'ячка черепа новонародженого відносяться до таких з'єднань:

синдесмозів

#синхондрозів

синостозів

симфізів


!1 Скільки всього тім'ячків є на черепі новонародженого?

6

#4

2

8


!1 Між якими кістками черепа новонародженого знаходиться переднє (лобове) тім'ячко?

між двома частинами лобової кістки та обома тім'яними кістками

#між потиличною кісткою і двома тім'яними кістками

між тім'яною, лобовою, клиноподібною та скроневою кістками

між тім'яною, скроневою і потиличною кістками


!1 Між якими кістками черепа новонародженого знаходиться заднє (потиличне) тім'ячко?

між потиличною кісткою і двома тім'яними кістками

#між тім'яною, лобовою, клиноподібною та скроневою кістками

між тім'яною, скроневою і потиличною кістками

між двома частинами лобової кістки та обома тім'яними кістками


!1 Між якими кістками черепа новонародженого знаходяться бічні клиноподібні тім'ячка?

між тім'яною, лобовою, клиноподібною та скроневою кістками

#між тім'яною, скроневою і потиличною кістками

між двома частинами лобової кістки та обома тім'яними кістками

між потиличною кісткою і двома тім'яними кістками


!1 Між якими кістками черепа новонародженого знаходяться бічні соскоподібні тім'ячка?

між тім'яною, скроневою і потиличною кістками

#між двома частинами лобової кістки та обома тім'яними кістками

між потиличною кісткою і двома тім'яними кістками

між тім'яною, лобовою, клиноподібною та скроневою кістками


!1 У якому віці заростає переднє (лобове) тім'ячко?

в кінці 1-го року життя

#в кінці 2-го року життя

на 1-2 місяці після народження

на 1 місяці життя


!1 У якому віці заростає заднє (потиличне) тім'ячко?

на 1-2 місяці після народження

#в кінці 2-го року життя

в кінці 1-го року життя

на 1 місяці життя


!1 У якому віці заростає клиноподібне і соскоподібне тім'ячка?

на 1 місяці життя

#в кінці 2-го року життя

на 1-2 місяці після народження

в кінці 1-го року життя


!1 Яке тім'ячко заростає в кінці 1-го року життя?

переднє (лобове)

#заднє (потиличне)

клиноподібне

соскоподібне


! Якi суглобовi поверхнi має скронево-нижньощелепний суглоб?

головка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка разом

з суглобовим горбиком скроневої кiстки

#вiнцевий вiдросток нижньої щелепи та вiнцева ямка

скроневої кiстки

виростковий вiдросток нижньої щелепи та виросткова ямка

скроневої кiстки

гiлка нижньої щелепи та яремна ямка скроневої кiстки


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься

скронево-нижньощелепний суглоб?

комплексний комбiнований, виростковий

#простий, комплексний, блокоподiбний

складний, комбiнований, цилiндричний

комбiнований, комплексний, кулястий


!2 За рахунок якого анатомiчного утвору досягається

конгруентнiсть суглобових поверхонь

скронево-нижньощелепного суглоба?

суглобового диска

#суглобових менiскiв

внутрiшньосуглобових зв`язок

сесамовидних кiсток


!1 Які зв`язки укріплюють скронево-нижньощелепний суглоб?

бiчна, шило-нижньощелепна та клино-нижньощелепна зв'язки

#медіальна та клино-нижньощелепна зв`язки

шило-нижньощелепна та колатеральна зв`язки

колатеральна, бічна та присередня зв`язки


! Якi рухи можливi в скронево-нижньощелепному суглобi?

опускання та пiднiмання нижньої щелепи, змiщення нижньої

щелепи вперед i назад, рухи нижньої щелепи вправо та влiво

#тiльки опускання та пiднiмання нижньої щелепи (вiдкривання

i закривання ротової порожнини)

тiльки змiщення нижньої щелепи вперед i назад

тiльки рухи щелепи вправо та влiво (бiчнi рухи)

Схожі:

Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconЗаняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Чим утворений крижово-клубовий суглоб? вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconТематичний план практичних занять І семестру
Загальна артросиндесмологія. Сполучення кісток черепа та тулуба. Череп новонародженого
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconПрактичне заняття 1 7
Завдання 2 Роз'єднання кривої й об'єднання вузлів. Перетворення розтягання й повороту виділених вузлів 37
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconKaлендарний план практичних занять
Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Хірургічний інструментарій. Місцева анестезія. Роз'єднання...
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання icon2. 3 Тема: З'єднання І передачі Класифікація з'єднань
З'єднання та передачі є основою функ­ціонування будь-якої машини та взаємодії деталей, що входять до її складу
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconЗ оперативної хірургії та топографічної анатомії І семестр (весняний)
Хiрургiчний iнструментарiй, шовний i перев'язочний матерiал. Технiка обробки та iзоляцiї операцiйного поля. Мiсцева iнфiльтрацiйна...
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconРегіональне об’єднання дослідників гуцульщини
Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини (скорочено родоГ) утворене приватними особами на підставі рішення Установчих зборів,...
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconІсторія баштових годинників
Ковальська техніка сильно впливала на конструктивні елементи механізму, наприклад на клинові з'єднання частин рами, на закріплення...
Заняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання iconПлан роботи Сумського обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації на 2012 рік
До складу Сумського обласного Методичного об’єднання входять 5 вузівських бібліотек
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи