Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" icon

Заняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"
Скачати 143.81 Kb.
НазваЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"
Дата15.08.2012
Розмір143.81 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"


! Якi суглобовi поверхнi має груднинно-ключичний суглоб?

суглобова поверхня груднинного кiнця ключицi i ключична

вирiзка ручки груднини

#суглобова поверхня груднинного кінця ключицi i суглобова поверхня тiла

груднини

суглобова поверхня медiального кiнця ключицi i яремна

вирiзка ручки груднини

суглобова поверхня латерального кiнця ключицi i ключична

вирiзка ручки груднини


!1 До яких суглобів за класифікацією відноситься груднинно-ключичний суглоб?

кулястий, комплексний

#плоский, комбінований

блокоподiбний, комплексний

елiпсоподібний,комплексний


!1 Який анатомiчний утвiр збiльшує конгруентність

груднинно-ключичного суглоба?

суглобовий диск

#суглобовий медiальний менiск

суглобовий латеральний менiск

внутрiшньосуглобова груднинно-ключична зв`язка


! Якими зв`язками укрiплений груднинно-ключичний суглоб?

передньою i задньою груднинно-ключичними зв`язками,

мiжключичною та реброво-ключичною зв`язками

#верхньою i нижньою груднинно-ключичними зв`язками та

реброво-ключичною зв`язкою

передньою i задньою груднинно-ключичними зв`язками та

дзьобоключичною зв`язкою

реброво-ключичною, мiжключичною та

трапецiєподiбною зв`язками


!1 Які рухи можливі в груднинно-ключичному суглобі?

піднімання і опускання ключиці, рухи ключиці вперед і назад, обертання ключиці

#сковзання (малорухомий суглоб)

колові рухи ключиці

відведення та приведення ключиці


!1 Як називаються зв`язки лопатки, якi з`єднують рiзнi

її точки i не мають вiдношення до суглобiв?

власнi зв`язки

#позасуглобовi зв`язки

зв`язки плечового пояса

зв`язки верхньої кiнцiвки


! Якi власнi зв`язки має лопатка?

дзьобо-надплечову та верхню поперечну зв`язки

#передню i задню поперечнi та дзьобо-надплечову зв`язки

верхню i нижню поперечнi та мiжключичну зв`язки

дзьобо-акромiальну, трапецiєподiбну i конiчну зв`язки


!1 Яке значення має дзьобо-надплечова зв`язка для плечового

суглоба?

утворює склепiння плеча, яке обмежовує рухи плечової кiстки вгору і запобігає її вивихам

#захищає плечовий суглоб знизу, запобігає вивихам в плечовому суглобi

утворює склепiння плечового суглоба, обмежує згинання i розгинання в плечовому суглобi

не має значення, бо вона є власною зв`язкою лопатки


!1 Де знаходиться верхня поперечна зв`язка лопатки?

розмiщується над вирiзкою лопатки, утворюючи отвiр лопатки

#над плечовим суглобом мiж верхiвкою надплечового вiдростка

i дзьобоподiбним вiдростком лопатки, утворюючи склепiння

плечового суглоба

на заднiй поверхнi лопатки мiж основою надплечового

вiдростка i заднiм краєм суглобової западини лопатки

розмiщується над вирiзкою лопатки, утворюючи склепiння

плечового суглоба


! Якi суглобовi поверхнi має надплечово-ключичний суглоб?

суглобовi поверхнi надплечового кiнця ключицi

i акроміона лопатки

#суглобовi поверхнi медiального кiнця ключицi

i акроміона лопатки

суглобовi поверхнi надплечового кiнця ключицi

i дзьобоподiбного вiдростка лопатки

суглобова поверхня надплечового кiнця ключицi

i суглобова западина лопатки


!1 До яких суглобів за класифікацією відноситься надплечово-ключичний суглоб?

плоский, малорухомий

#плоский, комплексний

блокоподiбний, комбінований

елiпсоподібний,комплексний


! Якими зв`язками укрiплений надплечово-ключичний суглоб?

надплечово-ключичною та дзьобо-ключичною зв`язками

#дзьобо-надплечовою, трапецiєподiбною i конiчною зв`язками

трапецiєподiбною, конiчною i мiжключичною зв`язками

надплечово-ключичною та дзьобо-надплечовою зв`язками


! Якi суглобовi поверхнi має плечовий суглоб?

суглобову поверхню головки плечової кiстки та суглобову

западину лопатки

#суглобову поверхню дистального кiнця плечової кiстки

та суглобову западину лопатки

суглобову поверхню головки плечової кiстки та суглобову

поверхню акромiона лопатки

суглобову поверхню головки плечової кiстки та суглобову

поверхню медiального кута лопатки


! Що крiпиться по краях суглобової западини лопатки?

суглобова губа

#суглобова зв`язка

внутрiшньосуглобова зв`язка

суглобовий диск


! Якими зв`язками укрiплений плечовий суглоб?

дзьобо-плечовою зв`язкою

#дзьобо-ключичною зв`язкою

дзьобо-надплечовою зв`язкою

верхньою та нижньою поперечними зв`язками лопатки


!1 До яких суглобів за класифікацією відноситься плечовий суглоб?

кулястий, простий, багатоосьовий

#кулястий, комбінований, триосьовий

блокоподiбний, комплексний, двоосьовий

елiпсоподібний, складний, двоосьовий


!1 Якi рухи можливi у плечовому суглобi навколо сагiтальної

осi?

вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки

#згинання i розгинання

обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi

i досередини

вiдведення плеча вище горизонтального рiвня


!1 Якi рухи можливi у плечовому суглобi навколо фронтальної осi?

згинання і розгинання

#вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки

обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi

i досередини

вiдведення плеча вище горизонтального рiвня


!1 Якi рухи можливi в плечовому суглобi навколо вертикальної

осi?

обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi i

досередини

#вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки

згинання i розгинання

вiдведення плеча вище горизонтального рiвня


!1 Якi суглоби беруть участь у відведенні верхньої кiнцiвки вище

горизонтального рiвня?

груднинно-ключичний i надплечово-ключичний суглоби

#груднинно-ключичний i груднинно-ребернi суглоби

надплечово-ключичний i суглоби головок ребер

груднинно-ключичний суглоб, груднинно-ребернi та суглоби

головок ребер


! Якi особливостi має плечовий суглоб?

великий об`єм рухiв, наявнiсть суглобової губи, мiжгорбкової

сухожилкової пiхви та пiдсухожилкової сумки пiдлопаткового

м`яза, часті вивихи

#великий об`єм рухiв, частi вивихи, наявнiсть суглобового

диска

малий об`єм рухiв, наявнiсть суглобового менiска та

мiжгорбкової сухожилкової пiхви

великий об`єм рухiв, наявнiсть внутрішньосуглобової зв'язки та

пiдсухожилкової сумки підлопаткового м'яза

! Якими кістками утворений ліктьовий суглоб?

плечовою, ліктьовою та променевою

#плечовою та ліктьовою

плечовою та променевою

ліктьовою та променевою


! Якi суглобовi поверхнi утворюють плечо-променевий суглоб?

головочка виростка плечової кiстки і суглобова ямка головки променевої кiстки

#головочка виростка плечової кiстки і головка лiктьової кiстки

блок плечової кiстки і блокоподiбна вирiзка ліктьової кістки

суглобовий обвiд променевої кiстки і променева вирiзка лiктьової кiстки


! Якi суглобовi поверхнi утворюють плечо-ліктьовий суглоб?

блок плечової кiстки і блокоподiбна вирiзка ліктьової кістки

#головочка виростка плечової кiстки і суглобова ямка головки променевої кiстки

суглобовий обвiд променевої кiстки і променева вирiзка лiктьової кiстки

головочка виростка плечової кiстки і головка лiктьової кiстки

! Якi суглобовi поверхнi утворюють проксимальний променево-ліктьовий суглоб?

суглобовий обвiд променевої кiстки і променева вирiзка лiктьової кiстки

#головочка виростка плечової кiстки і суглобова ямка головки променевої кiстки

головочка виростка плечової кiстки і головка лiктьової кiстки

блок плечової кiстки і блокоподiбна вирiзка ліктьової кістки

! Який за формою суглобових поверхонь плечо-лiктьовий суглоб?

гвинтоподібний

#еліпсоподібний

двовиростковий

кулястий


! Який за формою суглобових поверхонь плечо-променевий суглоб?

кулястий

#еліпсоподібний

двовиростковий

гвинтоподібний


! Який за формою суглобових поверхонь проксимальний променево-ліктьовий суглоб?

циліндричний

#еліпсоподібний

двовиростковий

гвинтоподібний


!1 Якi суглоби мiстяться в спільнiй капсулi лiктьового

суглоба?

плечо-лiктьовий, плечо-променевий i проксимальний

променево-лiктьовий суглоби

#плечо-лiктьовий i дистальний променево-лiктьовий суглоби

плечовий, плечо-лiктьовий i плечо-променевий суглоби

плечо-лiктьовий, проксимальний i дистальний

променево-лiктьовий суглоби


! До яких суглобiв за класифікацією належить лiктьовий суглоб?

складний, гвинтоподібний, одноосьовий

#простий, блокоподібний, одноосьовий

комплексний, двовиростковий, двоосьовий

комбiнований, кулястий, триосьовий


! Якими зв`язками укрiплений лiктьовий суглоб?

обхiдною лiктьовою та обхiдною променевою зв`язками,

кiльцевою зв`язкою променевої кiстки

#внутрiшньосуглобовою лiктьовою та променевою зв`язками

обхiдною лiктьовою та плечовою зв`язками, кільцевою зв'язкою променевої кістки

внутрiшньосуглобовими плечо-променевою та плечо-лiктьовою

зв`язками


! Якi рухи можливi в лiктьовому суглобi?

згинання i розгинання навколо фронтальної осi,

обертання навколо вертикальної осi (пронація та супінація)

#вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi

згинання i розгинання навколо сагiтальної осi

обертання навколо фронтальної осi (супінація та пронація)


! Якi рухи можливі в плечо-лiктьовому суглобi?

згинання i розгинання навколо фронтальної осi

#вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi

обертання навколо вертикальної осi

згинання i розгинання навколо сагiтальної осi


! Якi рухи можливi в плечо-променевому суглобi?

згинання i розгинання, обертання

#згинання i розгинання, колові рухи

вiдведення та приведення, обертання

супiнацiя i пронацiя, вiдведення та приведення


!1 Якi рухи можливi у проксимальному променево-лiктьовому

суглобi?

обертання

#колові рухи

вiдведення та приведення

згинання та розгинання


!1 Назвіть комбіновані суглоби, в яких здійснюються обертові рухи – супінація і пронація:

проксимальний і дистальний променево-лiктьові суглоби

#плечо-променевий і дистальний променево-лiктьовий суглоби

плечо-лiктьовий і плечо-променевий суглоби

плечо-променевий і проксимальний променево-ліктьовий суглоби


!1 Якi суглобовi поверхнi утворюють дистальний променево-лiктьовий суглоб?

суглобовий обвiд головки лiктьової кiстки та ліктьова вирiзка променевої кiстки

#суглобовий обвiд головки променевої кiстки i променева

вирiзка лiктьової кiстки

суглобовi поверхнi блокоподiбної вирiзки лiктьової

кiстки та головки променевої кiстки

суглобовi поверхнi променевої вирiзки лiктьової кiстки

та шилоподiбного вiдростка променевої кiстки


!1 Який за формою суглобових поверхонь дистальний

променево-лiктьовий суглоб?

цилiндричний

#кулястий

елiпсоподібний

гвинтоподiбний


! Якi суглобовi поверхнi утворюють променево-зап`ястковий суглоб?

зап`ясткова суглобова поверхня променевої кiстки і суглобового диску та суглобові поверхнi проксимального ряду зап`ясткових кiсток, крiм горохоподiбної

#зап`ясткова суглобова поверхня променевої кiстки і суглобового диску та суглобові поверхні кiсток дистального ряду зап`ястка

зап`ясткова суглобова поверхня лiктьової кiстки i суглобові поверхні проксимального ряду зап`ясткових кiсток крiм горохоподібної

зап`ясткова суглобова поверхня лiктьової кiстки i суглобові поверхні кiсток

дистального ряду зап`ястка


! Якими зв`язками укрiплений променево-зап`ястковий суглоб?

лiктьовою i променевою обхiдними зв`язками зап`ястка,

а також долонною i тильною променево-зап`ястковими

зв`язками

#бічною i присередньою променево-зап`ястковими зв`язками

квадратною i кiльцевою зв`язкою променево∙ кiстки

долонною i тильною мiжзап`ястковими зв`язками


! Якi рухи можливi у променево-зап`ястковому суглобi?

згинання i розгинання навколо фронтальної осi, вiдведення

i приведення навколо сагiтальної осi, колові рухи

#тільки колові рухи

згинання та розгинання навколо сагiтальної осi та обертання

навколо вертикальної осi

тільки супiнацiя i пронацiя


! До яких суглобiв за класифікацією належить променево-зап`ястковий суглоб?

складний, еліпсоподібний

#простий, двовиростковий

комплексний, циліндричний

комбiнований, кулястий


! Як з'єднуються між собою кістки передпліччя?

проксимальним та дистальним променево-ліктьовими суглобами, міжкістковою перетинкою передпліччя

#проксимальним променево-ліктьовим суглобом, дистальним променево-ліктьовим синдесмозом та міжкістковою перетинкою

проксимальним та дистальним променево-ліктьовими синдесмозами, міжкістковою перетинкою передпліччя

проксимальним та дистальним променево-ліктьовими синхондрозами, міжкістковою перетинкою передпліччя


! Якi суглобовi поверхнi має середньозап`ястковий суглоб?

суглобовi поверхнi кiсток проксимального i дистального

рядiв зап`ястка

#суглобовi поверхнi звернених одна до одної зап`ясткових

кiсток

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток

i основ п`ясткових кiсток

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток

i головок п`ясткових кiсток


! Якими зв`язками укрiпленi мiжзап`ястковi суглоби?

променевою зв`язкою зап`ястка, тильними i долонними

мiжзап`ястковими зв`язками, мiжкiстковими мiжзап`ястковими

зв`язками

#долонними зап`ястково-п`ястковими зв`язками

тильними зап`ястково-п`ястковими зв`язками

боковими i присереднiми зв`язками зап`ястка


! До яких суглобiв за класифікацією належить середньо-зап`ястковий суглоб?

складний, комбінований

#простий, комбінований

комплексний, циліндричний

комбiнований, еліпсоподібний


! Яка зв'язка разом з борозною зап'ястка утворює канал зап'ястка?

тримач згиначив

#променева зв'язка зап'ястка

долонна міжзап'ясткова зв'язка

міжкісткові міжзап'ясткові зв'язки


! Якi суглобовi поверхнi мають зап`ястково-п'ясткові суглоби?

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток

i основ II-V п`ясткових кiсток

#суглобовi поверхнi звернених одна до одної зап`ясткових

кiсток

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток

i головок II-V п`ясткових кiсток

суглобовi поверхнi кiсток проксимального i дистального

рядiв зап`ястка


!1 Якi за формою суглобових поверхонь II - V

зап`ястково-п`ястковi суглоби?

плоскi, малорухомi

#кулястi - багатовiснi

цилiндричнi, малорухомi

блокоподiбнi, малорухомi


! Якими зв`язками укрiпленi зап`ястково-п'ясткові суглоби?

тильними i долонними п`ястковими зв`язками, мiжкiстковими п`ястковими

зв`язками

#долонними і тильними зап`ястково-п`ястковими зв`язками

обхідними і долонними зв`язками

променевою зв`язкою зап`ястка, тильними i долонними

мiжзап`ястковими зв`язками, мiжкiстковими мiжзап`ястковими

зв`язками


!1 Який за формою суглобових поверхонь

зап`ястково-п`ястковий суглоб великого пальця?

сiдлоподiбний, двоосьовий

#плоский, малорухомий

кулястий, багатовiсний

блокоподiбний, одноосьовий


!1 Якi рухи можливi у зап`ястково-п`ястковому суглобi

великого пальця?

опозиція i репозиція навколо фронтальної осi, приведення

i вiдведення навколо сагiтальної осi, колове обертання

#тільки опозиція і репозиція навколо сагітальної осі

тiльки згинання i розгинання навколо вертикальної осi

тiльки коловi рухи по всiм осям


! Якi суглобовi поверхнi мають п`ястково-фаланговi суглоби?

головки п`ясткових кiсток та основи проксимальних

фаланг пальцiв кистi

#головки п`ясткових кiсток та основи дистальних

фаланг пальцiв кистi

основи п`ясткових кiсток та головки проксимальних

фаланг пальцiв кистi

головки п`ясткових кiсток та головки проксимальних

фаланг пальцiв кистi


!1 Якi за формою суглобових поверхонь п`ястково-фаланговi

суглоби?

кулястi

#цилiндричнi

плоскi

блокоподiбнi


!1 Якi рухи можливi у п`ястково-фалангових суглобах?

згинання і розгинання, приведення і відведення, колові рухи

#приведення і відведення, опозиція і репозиція

тiльки згинання i розгинання

тiльки коловi рухи


! Якими зв`язками укрiпленi п'ястково-фалангові суглоби?

обхідними, долонними і поперечними зв'язками

#долонними і тильними п`ястково-фаланговими зв`язками

обхідними, тильними і долонними зв`язками

променевою зв`язкою зап`ястка i долонними п'ясково-фаланговими зв'язками


! Якi за формою суглобових поверхонь мiжфаланговi суглоби?

блокоподiбнi

#кулястi

плоскi

цилiндричнi


! Якi рухи можливi у мiжфалангових суглобах кистi?

згинання i розгинання навколо фронтальної осi

#вiдведення i приведення навколо сагiтальної осi

коловi рухи навколо вертикальної осi

незначнi рухи по всiм осям


! Якими зв`язками укрiпленi мiжфаланговi суглоби кистi?

обхiдними i долонними

#обхiдними i тильними

обхiдними, допомiжними та глибокими поперечними п`ястковими

зв`язками

мiжфаланговими зв`язками

Схожі:

Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Чим утворений крижово-клубовий суглоб? вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" icon#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Заняття n "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця, плечова кiстка, кістки передпліччя та кисті"
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" icon! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Заняття n "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова I стегнова кiстки, кістки гомілки І стопи"
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 16 "М`язи верхньої кiнцiвки"
Звiдки починається дельтоподiбний м`яз? вiд латеральної третини ключицi, акромiона I вiд остi
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 17 "Фасцiї I топографiя верхньої кiнцiвки"
Яке топографiчне розташування надостьової та пiдостьової фасцiй? вони прикрiплюються до країв однойменних ямок лопатки I вкривають...
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconВерхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї
Де залягають поверхневi вени верхньої кiнцiвки? в пiдшкiрнiй клiтковинi на власнiй фасцiї
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття 35. Артерії верхньої кінцівки

Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconПрактичне заняття 1 7
Завдання 2 Роз'єднання кривої й об'єднання вузлів. Перетворення розтягання й повороту виділених вузлів 37
Заняття n 11. \"З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 18 "М`язи нижньої кiнцiвки"
Звiдки починається великий поперековий м`яз? вiд тiл I поперечних вiдросткiв т ХII l V
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи