Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" icon

Заняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Скачати 236.12 Kb.
НазваЗаняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Дата15.08.2012
Розмір236.12 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки".


! Чим утворений крижово-клубовий суглоб?

вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток

#бiчними частиними крижової та клубової кiсток

горбистостями крижової та клубової кiсток

основою крижової кiстки та вушкоподiбною поверхнею клубової

кiстки


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить

крижово-клубовий суглоб?

простий, плоский, конгруентний, малорухомий

#простий, чашоподібний, iнконгруентний

складний, двовиростковий, комплексний

складний, плоский, комбiнований


! Якими зв`язками укрiплюється крижово-клубовий суглоб?

переднiми, задніми та мiжкiстковими крижово-клубовими

зв`язками, клубово-поперековою зв`язкою

#медiальними та латеральними крижово-клубовими зв`язками

верхнiми та нижнiми крижово-клубовими зв`язками

крижово-горбовою i крижовоостьовою зв`язками


!1 Як називаються зв`язки, що знаходяться мiж горбистiстю

крижової та клубової кiсток?

мiжкiстковi крижово-клубовi зв`язки

#переднi крижово-клубовi зв`язки

крижово-горбова зв`язка

заднi крижово-клубовi зв`язки


!2 До синдесмозів тазу відносяться:

крижово-горбова i крижово-остьова зв`язки, затульна перетинка

#дорзальна крижово-клубова та крижово-горбова зв`язки

клубово-поперекова зв`язка та затульна перетинка

вентральна крижово-клубова та крижово-остьова зв`язки


! Якi кiстки з`єднує лобковий симфiз?

лобковi кiстки (праву i лiву)

#сiдничнi кiстки з лобковими

клубовi кiстки з лобковими

сiдничнi кiстки (праву i лiву)


! До якого виду з`єднань належить лобковий симфiз?

напiвсуглоб

#суглоб

синхондроз

синостоз


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж симфiзними поверхнями лобкових кiсток?

мiжлобковий диск

#мiжлобковий менiск

мiжлобкова губа

мiжлобкова зв`язка


! Якi зв`язки укрiплюють лобковий симфiз?

верхня та нижня лобкові зв`язки

#верхня лобкова та крижово-горбова зв`язки

крижово-горбова i крижово-остьова зв`язки

нижня лобкова та мiжлобкова зв`язки


! Чим утворений пiдлобковий кут лобкового симфiзу?

нижнiми гiлками правої і лiвої лобкових кiсток та нижньою лобковою зв'язкою

#нижнiми гiлками правої і лiвої лобкових кiсток та верхньою лобковою зв'язкою

верхнiми гiлками правої і лiвої лобкових кiсток та верхньою лобковою зв`язкою

верхнiми та нижнiми гiлками лобкових кiсток


! Якi вiддiли має таз?

великий таз та малий таз

#верхнiй та великий таз

нижнiй та малий таз

великий та середнiй таз


!1 Що є межою між великим та малим тазом?

погранична лiнiя

#анатомічна кон'югата

промiжна лiнiя

дугоподiбна лiнiя


!1 Через які анатомiчні структури проходить погранична лінія?

через мис крижової кiстки, дугоподiбну лiнiю клубових кiсток, гребенi лобкових кiсток та верхнiй край лобкового симфiзу

#через мис крижової кiстки, промiжну лiнiю клубових кiсток та нижнiй край лобкового симфiза

через мис крижової кiстки, нижню сiдничну лiнiю клубових кiсток та верхнiй край лобкового симфiза

через мис крижової кiстки, нижню та верхню сiдничнi лiнiї клубових кiсток та верхнiй край лобкового симфiза


! Що є входом в порожнину малого таза?

верхнiй отвiр тазу, обмежений пограничною лiнiєю

#верхнiй отвiр таза, обмежений промiжною лiнiєю

нижній отвiр таза, обмежений дугоподiбною лiнiєю

верхнiй отвiр таза, обмежений верхньою сiдничною лiнiєю


! Якими кiстками обмежений великий таз з боків?

крилами клубових кiсток

#V поперековим хребцем і клубово-поперековими зв'язками

лобковим симфiзом

сiдничними кiстками


! Якими кiстками обмежений великий таз ззаду?

V поперековим хребцем і клубово-поперековими зв'язками

#лобковим симфiзом

сiдничними кiстками

крилами клубових кісток


! Що є виходом з порожнини малого таза?

нижнiй отвiр тазу

#верхнiй отвiр тазу

затульний отвiр

великий сiдничний отвiр


! Чим обмежений нижнiй отвiр тазу ззаду?

куприковою кiсткою

#мисом крижової кiстки

V поперековим хребцем

верхiвкою крижової кiстки


! Чим обмежений з бокiв нижнiй отвiр тазу?

крижово-горбовими зв`язками, сiдничними горбами, гiлками

сiдничних кiсток, нижнiми гiлками лобкових кiсток

#крижово-остьовими зв'язками, верхньою i нижньою гiлками

лобкових кiсток

нижнiми гiлками лобкових кiсток і лобковим симфізом

дугоподiбною лiнiєю клубових кiсток


! Чим обмежений спереду нижнiй отвiр тазу?

нижнiм краєм лобкового симфiза

#верхнiм краєм лобкового симфiза

гiлками сiдничних кiсток

крижово-горбовою зв`язкою


! Чим обмежена задня стiнка малого тазу?

тазовою поверхнею крижової кiстки і куприка

#тiлом V поперекового хребця

основою та верхiвкою крижової кiстки

дорсальною поверхнею крижової кiстки


! Чим обмежена передня стiнка порожнини малого тазу?

нижнiми i верхнiми гiлками лобкових кiсток та лобковим

симфiзом

#гiлками сiдничних кiсток

тiлом лобкових кiсток

основою крижової кiстки


! Чим обмежена з бокiв порожнина малого тазу?

сідничими і клубовими кістками разом із затульною перетинкою

#крилами клубових кiсток

внутрiшньою поверхнею крижової кiстки

гiлками лобкових та сiдничних кiсток


!1 Яку анатомiчну структуру закриває затульна

перетинка (мембрана)?

затульний отвiр

#малий сiдничний отвiр

великий сiдничний отвiр

верхнiй отвiр таза


!1 Який анатомiчний утвiр обмежовує затульна мембрана

та затульна борозна?

затульний канал

#великий сiдничний отвiр

малий сiдничний отвiр

нижнiй отвiр таза


! Чим обмежений великий сiдничий отвiр?

крижово-остьовою зв`язкою та великою сiдничою вирiзкою

#крижово-остьовою зв`язкою та малою сiдничою вирiзкою

крижово-горбовою та крижово-остьовою зв`язками i малою

сiдничою вирiзкою

затульною мембраною та затульною борозною


! Чим обмежений малий сiдничий отвiр?

крижово-горбовою і крижово-остьовою зв`язками

та малою сiдничою вирiзкою

#крижово-остьовою зв`язкою та великою сiдничою вирiзкою

крижово-остьовою зв`язкою та затульним отвором

нижньою лобковою зв`язкою та малою сiдничою вирiзкою


!2 Як називаїться розмiр таза, що знаходиться мiж мисом

крижово∙ кiстки та верхньою точкою лобкового

симфiзу i скiльки вiн дорiвнюї?

анатомiчна кон`югата, дорiвнюї 11,5 см

#поперечний дiаметр входу в малий таз, 13 см

прямий розмiр виходу з порожнини малого таза, 9 - 11 см

прямий розмiр входу в малий таз (справжня або гiнекологiчна

кон`югата), дорiвнюї 11 см


!2 Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж мисом

крижової кiстки та найбiльш виступаючою точкою лобкового

симфiзу i скiльки вiн дорiвнює?

прямий розмiр входу в малий таз (справжня або гiнекологiчна

кон`югата), дорiвнюї 11 см

#анатомiчна кон`югата, дорiвнює 11,5 см

поперечний дiаметр входу в малий таз, 13 см

прямий розмiр виходу з порожнини малого таза, 9 - 11 см


!1 Мiж якими анатомiчними утворами знаходиться поперечний

дiаметр входу в малий таз i скiльки вiн дорiвнює?

мiж найбiльш вiддаленими точками пограничної лiнiї,

дорiвнюї 13 см

#мiж верхiвкою куприка та нижнiм краєм лобкового симфiза

дорiвнюї 9 - 11 см

мiж внутрiшнiми краями сiдничих горбiв, дорiвнюї 11 см

мiж мисом крижової кiстки i верхнiм краєм лобкового симфiза,

дорiвнює 11,5 см


!2 Як називається розмiр малого тазу, що знаходиться мiж верхiвкою

куприка та нижнiм краєм лобкового симфiза i скiльки вiн

дорiвнює?

прямий розмiр виходу з порожнини малого таза,

дорiвнює 9 - 11 см

#поперечний дiаметр виходу з порожнини малого тазу,

дорiвнює 11 см

справжня або гiнекологiчна кон`югата, дорiвнює 11 см

анатомiчна кон`югата, дорiвнює 11,5 см


!2 Мiж якими анатомiчними утворами знаходиться поперечний

розмiр виходу з порожнини малого тазу i скiльки вiн

дорiвнює?

мiж внутрiшнiми краями сiдничних горбiв, дорiвнює 11 см

#мiж найбiльш вiддаленими точками пограничної лiнiї,

дорiвнює 13 см

мiж верхiвкою куприка та нижнiм краєм лобкового симфiза,

дорiвнює 9 - 11 см

мiж мисом крижової кiстки i верхнiм краєм лобкового симфiза,

дорiвнює 11,5 см


!1 Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж двома

верхнiми переднiми клубовими остями i скiльки вiн дорiвнює?

distantia interspinosa, дорiвнюї 25 - 27 см

#distantia intercristalis, дорiвнюї 28 - 30 см

distantia interspinosa, дорiвнюї 20 - 21 см

distantia intercristalis, дорiвнюї 32 - 33 см


!2 Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж найбiльш

вiддаленими точками крил клубових кiсток i скiльки вiн

дорiвнює?

distantia intercristalis, дорiвнюї 28 - 30 см

#distantia interspinosa, дорiвнюї 25 - 27 см

distantia interspinosa, дорiвнюї 20 - 21 см

distantia intertrochanterica, дорiвнюї 31 - 33 см


!1 Скільки см становить анатомічна кон'югата?

11,5

#11

12

13


!1 Скільки см становить справжня (гінекологічна) кон'югата?

11

#11,5

12

13


!1 Скільки см становить поперечний діаметр входу в малий таз?

13

#11

12

11,5


!1 Скільки см становить прямий діаметр виходу з малого тазу?

9-11

#15

12

13


!1 Скільки см становить поперечний діаметр виходу з малого тазу?

11

#15

12

13


!1 Скільки см становить косий діаметр входу в малий таз?

12

#11

11,5

13


!2 Як називається розмiр таза, що знаходиться мiж великими вертлюгами стегнових кісток i скiльки вiн дорiвнює?

distantia intertrochanterica, дорiвнюї 31 - 33 см

#distantia interspinosa, дорiвнюї 25 - 27 см

distantia interspinosa, дорiвнюї 20 - 21 см

distantia intercristalis, дорiвнюї 28 - 30 см


!2 Як називається розмiр малого тазу, що проходить від крижово-клубового суглоба до клубово-лобкового підвищення протилежного боку i скiльки вiн дорiвнює?

косий діаметр, дорівнює 12 см

#поперечний дiаметр виходу з порожнини малого тазу,

дорiвнюї 11 см

справжня або гiнекологiчна кон`югата, дорiвнюї 11 см

анатомiчна кон`югата, дорiвнюї 11,5 см


!1 Скільки см становить distantia interspinosa?

25-27

#28-30

31-33

9-11


!1 Скільки см становить distantia intercristalis?

28-30

#25-27

31-33

9-11


!1 Скільки см становить distantia intertrochanterica?

31-33

#25-27

28-30

9-11


! Якi суглобовi поверхнi утворюють кульшовий суглоб?

пiвмiсяцева поверхня кульшової западини та суглобова

поверхня головки стегнової кiстки

#ямка кульшової западини та головка стегнової кiстки

вирiзка кульшової западини та великий вертлюг стегнової кiстки

пiвмiсяцева поверхня кульшової западини та великий i малий

вертлюги стегнової кiстки


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить кульшовий

суглоб?

простий, конгруентний, чашоподібний

#простий, iнконгруентний, кулястий

складний, комплексний, двовиростковий

складний, комбiнований, блокоподібний


! Якi додатковi елемнети є в кульшовому суглобi?

кульшова губа

#суглобовий диск

латеральний кульшовий менiск

медiальний кульшовий менiск


! Якi зв`язки знаходяться в порожнинi кульшового суглоба?

поперечна зв`язка кульшової западини та зв`язка головки

стегнової кiстки

#коловий пояс, клубово-стегнова зв`язка

поперечна зв`язка кульшової западини, коловий пояс

та лобково-стегнова зв`язка

зв`язка головки стегнової кiстки та сiдничо-стегнова

зв`язка


!1 Які позасуглобові зв'язки є в кульшовому суглобі?

клубово-стегнова, лобково-стегнова та сiдничо-стегнова

зв`язки, коловий пояс

#клубово-стегнова та поперечна зв`язка кульшової западини

лобково-стегнова та зв`язка головки стегнової кiстки

сiдничо-стегнова, коловий пояс та поперечна зв`язка

кульшової западини


! Яка зв`язка кульшового суглоба є наймiцнiшою?

клубово-стегнова зв`язка

#лобково-стегнова зв`язка

сiднично-стегнова зв`язка

коловий пояс


!1 Якi рухи навколо фронтальної осi вiдбуваються в

кульшовому суглобi?

згинання та розгинання

#вiдведення та приведення

обертання стегна

коловi рухи


!1 Якi рухи навколо сагiтальної осi вiдбуваються

в кульшовому суглобi?

вiдведення та приведення

#згинання та розгинання

обертання стегна

коловi рухи


!1 Якi рухи навколо вертикальної осi вiдбуваються

в кульшовому суглобi?

обертання стегна

#коловi рухи

згинання та розгинання

вiдведення та приведення


! Якi кiстки беруть участь в утвореннi колiнного суглоба?

стегнова, великогомiлкова кiстки та наколiнок

#стегнова, великогомiлкова та малогомiлкова кiстки, наколiнок

стегнова та великогомiлкова кiстки

стегнова, великогомiлкова та малогомiлкова кiстки


!1 Якi суглобовi поверхнi стегнової кiстки беруть участь

в утвореннi колiнного суглоба?

присереднiй і бiчний виростки та наколiнкова поверхня

#присереднiй та бiчний виростки i пiдколiнна поверхня

присереднiй виросток та головка стегнової кiстки

бiчний виросток, наколiнкова та пiдколiнна поверхні


!2 Якi суглобовi поверхнi великогомiлкової кiстки беруть участь в утворенні колінного суглоба?

верхнi суглобовi поверхнi латерального і медіального виростків

#присередня та бiчна суглобовi поверхнi присереднього виростка

нижнi суглобовi поверхнi великогомiлкової кiстки

суглобові поверхні переднього та заднього мiжвиросткових полів


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю належить колiнний

суглоб?

складний, iнконгруентний, комплексний, двовиростковий

#складний, конгруентний, комбiнований, еліпсоподібний

простий, iнконгруентний, комплексний, двовиростковий

простий, конгруентний, комплексний, кулястий


!1 За допомогою яких анатомiчних структур збiльшується

конгруентнiсть суглобових поверхонь колiнного суглоба?

присереднього та бiчного фiброзно-хрящових менiскiв

#внутрiшньосуглобового диска

верхнього та нижнього фiброзно-хрящових менiскiв

внутрiшньосуглобових зв`язок


!1 Який iз менiскiв колiнного суглоба є вужчим i має

пiвмiсяцеву форму?

присереднiй

#бiчний

верхнiй

нижнiй


!1 Якi анатомiчнi структури в колiнному суглобi з`єднує

поперечна зв`язка колiна?

бiчний та присереднiй менiски

#суглобовi поверхнi стегнової кiстки та наколiнка

суглобовi поверхнi стегнової кiстки та присереднього менiска

суглобовi поверхнi стегнової кiстки та бiчного менiска


!1 Якi синовiальнi складки є в колiнному суглобі?

парнi крилоподiбнi складки та непарна пiднаколiнкова складка

#парнi крилоподiбнi та пiдколіннi складки

парнi бiчнi та присереднi складки

парнi верхнi та нижнi складки


!1 Якi зв`язки колiнного суглоба вiдносяться до

внутрiшньосуглобових?

поперечна зв`язка колiна, передня та задня схрещенi зв`язки

#поперечна зв`язка колiна та коса пiдколiнна зв`язка

передня та задня схрещенi зв`язки i дугоподiбна пiдколiнна

зв`язка

передня та задня схрещенi зв`язки та зв`язка наколiнка


!1 Якi внутрiшньосуглобові утвори є в колінному суглобі?

латеральний та медіальний меніски, поперечна зв`язка колiна, передня та задня схрещенi зв`язки

#диск, поперечна зв`язка колiна та коса пiдколiнна зв`язка

верхній та нижній меніски, передня та задня схрещенi зв`язки i дугоподiбна пiдколiнна зв`язка

суглобова губа, передня та задня схрещенi зв`язки та зв`язка наколiнка


!1 Якi зв`язки належать до позасуглобових зв`язок колiнного

суглоба?

малогомiлкова та великогомiлкова обхідні зв`язки, коса та дугоподiбна пiдколiнні зв`язки, зв`язка наколiнка, присереднiй та бiчний тримачі наколiнка

#малогомiлкова та великогомiлкова бiчнi зв`язки, передня та задня схрещенi зв`язки

коса та дугоподiбна пiдколiннi зв`язки, поперечна зв`язка колiна, зв`язка наколiнка

присереднiй та бiчний тримачі наколiнка, зв`язка наколiнка, передня та задня схрещенi зв`язки


!1 Якими зв`язками укрiплюється капсула колiнного суглоба ззаду?

косою та дугоподiбною пiдколiнними зв`язками

#передньою та задньою схрещеними зв`язками

малогомiлковою та великогомiлковою обхідними зв`язками

поперечною зв`язкою колiна, присереднiм та бiчним тримачами наколiнка


!1 Чим укрiплюється капсула колiнного суглоба спереду?

сухожилком чотириголового м`яза стегна (зв'язкою наколінка)

#бiчним та присереднiм менiском

косою та дугоподiбною пiдколiнними зв`язками

сухожилком двоголового м`яза стегна


!1 Як називаються зв`язки, якi є частиною сухожилка

чотириголового м`яза стегна?

присереднiй та бiчний тримачі наколiнка та зв`язка наколiнка

#коса та дугоподiбна пiдколiннi зв`язки

малогомiлкова та великогомiлкова обхідні зв`язки

поперечна зв`язка колiна та зв`язка наколiнка


!1 Яка синовiальна сумка колiнного суглоба знаходиться вище від наколінка?

наднаколiнкова сумка

#пiдпідколiнний закуток

глибока пiднаколiнкова сумка

переднаколінкова сумка


!1 Яка синовiальна сумка колiнного суглоба знаходиться нижче від наколінка?

глибока пiднаколiнкова сумка

#пiдпідколiнний закуток

переднаколінкова сумка

наднаколiнкова сумка


!1 Яка синовiальна сумка колiнного суглоба знаходиться спереду від наколінка?

переднаколінкова сумка

#пiдпідколiнний закуток

наднаколiнкова сумка

глибока пiднаколiнкова сумка


!1 Яка синовiальна сумка колiнного суглоба знаходиться ззаду від суглоба?

пiдпідколiнний закуток

#наднаколiнкова сумка

глибока пiднаколiнкова сумка

переднаколінкова сумка


!1 Якi рухи можливi в колiнному суглобi навколо фронтальної

осi?

згинання та розгинання

#вiдведення та приведення

обертання

коловi рухи


!1 За яких умов можливi рухи в колiнному суглобi навколо вертикальної осi?

при згинаннi в колiнному суглобi можливi обертовi рухи

#при розгинаннi в колiнному суглобi можливi обертовi рухи

при згинаннi в колiнному суглобi можливi коловi рухи

при згинаннi в колiнному суглобi можливо приведення

та вiдведення


!1 Якi зв`язки колiнного суглоба при повному його розгинаннi

натягуються?

малогомiлкова та великогомiлкова обхіднi зв`язки

#коса та дугоподiбна пiдколiннi зв`язки

поперечна зв`язка колiна та зв`язка наколiнка

зв`язка наколiнка, присереднiй та бiчний тримачі наколiнка


!2 В утвореннi якого з'єднання беруть участь головка малогомiлкової кiстки та суглобова малогомiлкова поверхня великогомiлкової кiстки?

міжгомiлкового суглоба

#колiнного суглоба

дистального міжгомiлкового синдесмоза

надп`ятково-гомiлкового суглоба


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься

міжгомiлковий суглоб?

простий,плоский, конгруентний

#простий, кулястий, iнконгруентний

складний, двовиростковий, комплексний

складний, плоский, комбiнований


!1 Якi рухи можливi у міжгомiлковому суглобi?

це малорухомий суглоб (сковзання)

#згинання та розгинання

коловi рухи

обертальнi рухи


! Якi зв`язки укрiплюють міжгомiлковий суглоб?

передня та задня зв`язки головки малогомiлкової кiстки

#передня та задня велико-малогомiлковi зв`язки

боковi зв`язки

присереднi зв`язки


! Як з'єднанні між собою великогомілкова та малогомілкова кістки?

міжгомілковим суглобом, міжгомілковим синдесмозом та міжкістковою перетинкою гомілки

#проксимальним та дистальним міжгомілковими суглобами

проксимальним та дистальним міжгомілковими синдесмозами

колінним суглобом та міжкістковою перетинкою гомілки


!1 Які зв`язки з`їднують мiж собою дистальнi епiфiзи

великогомiлкової та малогомiлкової кiсток?

передня та задня міжгомiлковi зв`язки

#передня та задня зв`язки головки малогомiлкової кiстки

присереднi зв`язки малогомiлкової кiстки

бічнi зв`язки малогомiлкової кiстки


!1 Якi кiстки беруть участь в утвореннi

надп`ятково-гомiлкового суглоба?

суглобовi поверхнi великогомiлкової, малогомiлкової

та надп`яткової кiсток

#суглобовi поверхнi великогомiлкової, п'яткової та надп`яткової кiсток

суглобовi поверхнi малогомiлкової, надп`яткової та п'яткової кiсток

суглобовi поверхнi надп`яткової та п`яткової кiсток


!1 Якi суглобовi поверхнi надп`яткової кiстки беруть участь

в утвореннi надп`ятково-гомiлкового суглоба?

блок надп`яткової кiстки, бiчна та присередня кiсточковi

поверхнi

#головка надп`яткової кiстки

блок надп`яткової кiстки та її головка

передня та задня кiсточковi поверхнi


!1 Які зв`язки укрiплюють над`пятково-гомiлковий суглоб

з бiчної сторони?

передня надп`ятково-малогомiлкова, задня

надп`ятково-малогомiлкова та п`ятково-малогомiлкова зв`язки

#присередня та бiчна надп`ятково-малогомiлкова зв`язки

медіальна обхідна зв`язка

п`ятково-малогомiлкова та п`ятково-великогомiлкова зв`язки


!1 Які зв`язки укрiплюють над`пятково-гомiлковий суглоб

з медіальної сторони?

медіальна обхідна зв'язка

#присередня та бiчна надп`ятково-малогомiлкова зв`язки

п`ятково-малогомiлкова та п`ятково-великогомiлкова зв`язки

передня надп`ятково-малогомiлкова, задня

надп`ятково-малогомiлкова та п`ятково-малогомiлкова зв`язки


!1 На які пучки поділяється медіальна обхідна зв`язка над`пятково-гомiлкового суглоба?

великогомілково-човноподібний, великогомілково-п'ятковий та передній і задній великогомілково-надп'яткові пучки

#присередня та бiчна надп`ятково-малогомiлкові пучки

п`ятково-малогомiлковий та п`ятково-великогомiлковий пучки

передній надп`ятково-малогомiлковий, задній надп`ятково-малогомiлковий та п`ятково-малогомiлковий пучки


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься

надп`ятково-гомiлковий суглоб?

складний, блокоподібний

#простий, циліндричний, комбінований

складний, двовиростковий, комплексний

простий, блокоподібний, комбiнований


! Якi рухи можливi в надп`ятково-гомiлковому суглобi?

згинання та розгинання, а при пiдошвовому згинаннi – бiчнi рухи

#згинання та розгинання, колові рухи

згинання та розгинання, а при тильному згинаннi - бiчнi рухи

вiдведення та приведення, обертання


!1 Якi суглобовi поверхнi утворюють пiднадп`ятковий суглоб?

задня п`яткова суглобова поверхня надп`яткової кiстки

та задня надп`яткова суглобова поверхня п`яткової кiстки

#передня п`яткова суглобова поверхня надп`яткової кiстки

та передня надп`яткова суглобова поверхня п`яткової кiстки

середня п`яткова суглобова поверхня надп`яткової кiстки

та середня надп`яткова суглобова поверхня п`яткової кiстки

суглобова поверхня головки надп`яткової кiстки та задня

суглобова надп`яткова поверхня п`яткової кiстки


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься

пiднадп`ятковий суглоб?

простий, конгруентний, цилiндричний

#простий, iнконгруентний, комплексний

складний, конгруентний, плоский

складний, iнконгруентний, цилiндричний


!1 Якi суглобові поверхнi утворюють надп`ятково-п`ятково-човноподiбний суглоб?

головка надп`яткової кiстки, задня суглобова поверхня

човноподiбної кiстки, середня i передня п`ятковi суглобовi

поверхнi надп`яткової кiстки, передня i середня надп`ятковi

суглобовi поверхнi п`яткової кiстки

#задня п`яткова суглобова поверхнi надп`яткової кiстки

та задня надп`яткова суглобова поверхня п`яткової кiстки

головка надп`яткової кiстки, задня суглобова поверхня

човноподiбної кiстки, заднi суглобовi поверхнi

надп`яткової та п`яткової кiсток

головка надп`яткової кiстки та передня суглобова поверхня

човноподiбної кiстки, переднi суглобовi поверхнi

надп`яткової та п`яткової кiсток


! Як називається зв`язка, що знаходиться в пазусi заплесна?

мiжкiсткова надп`ятково-п`яткова зв`язка

#пiдошвова п`ятково-човноподiбна зв`язка

надп`ятково-човноподiбна зв`язка

міжкісткові зв'язки заплесна


!1 Якi суглоби об`їднує поперечний суглоб заплесна

(Шопарiв суглоб)?

п`ятково-кубоподiбний суглоб та надп`ятково-човноподiбний

суглоб

#п`ятково-кубоподiбний та пiднадп`ятковий суглоби

п`ятково-кубоподiбний та клино-човноподiбний суглоби

заплесно-плесновi суглоби


! Яка зв'язка є "ключем" Шопарового суглоба?

роздвоєна зв`язка

#пiдошвова п`ятково-кубоподiбна зв`язка

довга пiдошовна зв`язка

присередня мiжкiсткова клино-плеснова зв`язка


! На якi частини поділяється роздвоїна зв`язка?

на п`ятково-кубоподiбну та п`ятково-човноподiбну зв`язки

#на тильну та пiдошвову п`ятково-кубоподiбну зв`язку

на довгу пiдошвову та п`ятково-човноподiбну зв`язки

на присередню та бiчну мiжкiсткову клино-плесновi зв`язки


! Мiж якими кiстками знаходяться заплесно-плесновi суглоби?

мiж суглобовими поверхнями клиноподiбних і кубоподiбної кісток та основами плеснових кiсток

# мiж суглобовими поверхнями клиноподiбних і кубоподiбної кісток та головками плеснових кiсток

мiж суглобовими поверхнями човноподiбної і кубоподiбної кісток та основами плеснових кiсток

мiж суглобовими поверхнями клиноподiбних та човноподібної кiсток та головками плеснових кiсток


! Які суглоби мають назву суглоб Лiсфранка?

заплесно-плеснові суглоби

#п`ятково-кубоподiбний суглоб та надп`ятково-човноподiбний

суглоб

плесно-фалангові суглоби

надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб


!1 До яких суглобів за класифікацією відносяться заплесно-плеснові суглоби?

плоскi, малорухомі

#кулястi

цилiндричнi

блокоподiбнi


! Якi зв`язки укріплюють заплесно-плесновi суглоби?

тильнi, підошвові та міжкісткові

#довга підошвова зв'язка

роздвоєна зв`язка

мiжкiсткова надп'ятково-п'яткова зв`язка


! Яка зв`язка є "ключем" суглоба Лiсфранка?

присередня мiжкiсткова клино-плеснова зв`язка

#бiчна мiжкiсткова клино-плеснова зв`язка

тильна заплесно-плеснова зв`язка

роздвоїна зв`язка


! Які суглоби відносяться до хірургічних суглобів стопи?

поперечний суглоб заплесна та заплесно-плеснові суглоби

#п`ятково-кубоподiбний суглоб та міжплеснові суглоби

суглоб Шопара та плесно-фалангові суглоби

суглоб Лісфранка та надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб


! Мiж якими кiстками знаходяться плесно-фалангові суглоби?

мiж головками плеснових кiсток та основами проксимальних фаланг

# мiж головками плеснових кiсток та головками проксимальних фаланг

мiж суглобовими поверхнями човноподiбної і кубоподiбної кісток та основами плеснових кiсток

мiж суглобовими поверхнями клиноподiбних та човноподібної кiсток та головками плеснових кiсток


! Якi зв`язки укріплюють плесно-фалангові суглоби?

обхідні, підошвові та глибокі поперечні зв'язки плесна

#довга підошвова зв'язка

роздвоєна зв`язка

мiжкiсткова надп'ятково-п'яткова зв`язка


!1 До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдносяться

мiжфаланговi суглоби стопи?

простi, блокоподiбнi, одновiснi

#простi, плоскi, багатовiснi

простi, кулястi, багатовiснi

простi, цилiндричнi, одновiснi


! Якi зв`язки вiдносяться до мiжфалангових суглобiв стопи?

колатеральнi та пiдошвові зв`язки

#колатеральнi та тильнi зв`язки

пiдошовна та тильнi зв`язки

глибокi мiжфаланговi зв`язки


! Якi рухи можливi в мiжфалангових суглобах стопи?

згинання та розгинання

#приведення та вiдведення

коловi рухи

малорухомі суглоби


! Скiльки є склепiнь стопи?

5 поздовжнiх i 1 поперечне

#1 поздовжнї i 1 поперечне

5 поздовжнiх i 5 поперечних

1 поздовжнї i 5 поперечних


! Яке iз поздовжнiх склепiнь стопи є найдовшим та найвищим?

2

#1

5

3


! Яке iз поздовжнiх склепiнь стопи є найкоротшим та найнижчим?

5

#1

2

3


! Яка наймiцнiша зв`язка утримує поздовжнi склепiння стопи?

довга пiдошовна зв`язка

#глибока поперечна плеснова зв`язка

мiжкiстковi плесновi зв`язки

роздвоїна зв`язка


!1 На якi анатомiчнi утвори опирається стопа при

вертикальному положеннi тiла людини?

на п`ятковий горб та головки I i V плеснових кiсток

#на п`ятковий горб та основи I i V плеснових кiсток

на п`ятковий горб та головки I - V плеснових кiсток

на п`ятковий горб та основи I - V плеснових кiсток


!1 Що належить до фіксуючого апарату склепінь стопи?

зв'язки та м'язи стопи, сухожилки довгих м'язів гомілки (пасивні та активні "затяжки" склепінь)

#сухожилки всіх м'язів нижньої кінцівки (активні "затяжки" склепінь)

всі підошовні зв'язки стопи (пасивні "затяжки" склепінь)

всі тильні зв'язки стопи (активні "затяжки" склепінь)

Схожі:

Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" iconЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" icon! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Заняття n "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова I стегнова кiстки, кістки гомілки І стопи"
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" iconЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" iconЗаняття n 18 "М`язи нижньої кiнцiвки"
Звiдки починається великий поперековий м`яз? вiд тiл I поперечних вiдросткiв т ХII l V
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" iconЗаняття 39. Загальна лімфологія. Лімфовідтік від органів І тканин тіла людини
Де знаходяться глибокi лiмфатичнi судини нижньої кiнцiвки? поруч з глибокими кровоносними судинами
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" icon#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Заняття n "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця, плечова кiстка, кістки передпліччя та кисті"
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" icon“Затверджено”
Нижня щелепа, її розвиток, форма І частини. Анатомічна будова тіла нижньої щелепи (основи та коміркової дуги). Гілки нижньої щелепи,...
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" icon“Затверджено”
Нижня щелепа, її розвиток, форма І частини. Анатомічна будова тіла нижньої щелепи (основи та коміркової дуги). Гілки нижньої щелепи,...
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" iconПрактичне заняття 1 7
Завдання 2 Роз'єднання кривої й об'єднання вузлів. Перетворення розтягання й повороту виділених вузлів 37
Заняття n 12. \"З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки\" icon! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Заняття n "Лобова, тiм`яна І потилична кiстки черепа. Клиноподібна І решітчаста кістки"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи