! На якi групи подiляються м`язи живота? icon

! На якi групи подiляються м`язи живота?
Скачати 188.46 Kb.
Назва! На якi групи подiляються м`язи живота?
Дата15.08.2012
Розмір188.46 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 14. "М`язи i фасцiї живота, пiхва прямого м`язу живота, пахвинний канал"


! На якi групи подiляються м`язи живота?

передні, бiчні та задні

#медiальні та латеральні

передні, задні та верхні

верхні, нижні та передні


!1 Якi м`язи живота вiдносяться до м`язiв передньої групи?

прямий та пiрамiдний м`язи

#поперечний та прямий м`язи живота

зовнiшнiй і внутрiшнiй косi та поперечний м`язи живота

прямий м`яз живота та квадратний м`яз попереку


! Який м`яз живота вiдноситься до задньої групи?

квадратний м`яз попереку

#поперечний м`яз живота

прямий та пiрамiдний м`язи живота

зовнішній і внутрішній косі м'язи живота


!1 Якi м`язи живота вiдносяться до м`язiв бiчної групи?

зовнiшнiй та внутрiшнiй косі м`язи живота і поперечний м`яз живота

#зовнiшнiй косий та внутрiшнiй косий м`язи живота, прямий

м`яз живота

поперечний м`яз живота та пiрамiдний м`яз

поперечний м`яз живота i квадратний м`яз попереку


! Звiдки починається зовнiшнiй косий м`яз живота?

вiд V – XII ребер

#вiд ХI - ХII ребер

вiд лобкового горбка та лобкового симфiзу

вiд гребеня клубової кістки та верхньої передньої клубової ості


! Назвіть місце прикріплення зовнiшнього косого м`яза живота:

біла лінія живота, гребінь клубової кістки та верхня передня клубова ость, лобкова кістка

#V - ХII ребра

лобковий горбок та лобковий симфiз

мечоподібний відросток і хрящі V – VII ребер


!2 Що утворює потовщений нижній край апоневроза зовнiшнього косого м`яза живота, який натягнутий мiж верхньою передньою клубовою остью та лобковим горбком?

пахвинну зв`язку

#бiлу лiнiю живота

мiжямкову зв`язку

повернену зв`язку


! Похiдним апоневроза якого м`яза живота є пахвинна зв`язка?

зовнiшнього косого м`яза живота

#внутрiшнього косого м`яза живота

поперечного м`яза живота

прямого м`яза живота


!1 На які ніжки поділяється пахвинна зв`язка у мiсцi прикрiплення її до лобкової кiстки?

присередню та бiчну

#внутрiшню та зовнiшню

верхню та нижню

клубову та лобкову


!1 Куди прикрiплюїться присередня нiжка пахвинної (пупартової) зв`язки?

до лобкового симфiзу

# до лобкового горбка

до нижньої гілки лобкової кістки

до бiлої лiнiї живота


!1 Куди прикрiплюється бiчна нiжка пахвинної (пупартової) зв`язки?

до лобкового горбка

#до лобкового симфiзу

до нижньої гілки лобкової кістки

до бiлої лiнiї живота


!1 Яка функція зовнішнього косого м'яза живота при односторонньому скороченнi?

повертає тулуб в протилежну сторону

#повертає тулуб в свою сторону

згинає тулуб

розгинає тулуб


!1 Яка функція зовнішніх косих м'язів живота при двосторонньому скороченнi?

згинають тулуб

#розгинають тулуб

повертають тулуб в протилежну сторону

повертають тулуб в свою сторону


! Назвіть місце початку внутрiшнього косого м`яза живота:

грудо-поперекова фасція, гребінь клубової кістки і зовнішні 2/3 пахвинної зв'язки

#хрящi п`яти нижнiх ребер

лобковий горбок та лобковий симфiз

мечоподiбний вiдросток груднини та ХI - ХII ребра


!1 Назвіть місце прикрiплення внутрiшнього косого м`яза живота:

нижні краї Х - ХII ребер і біла лінія живота

#мечоподiбний вiдросток груднини

хрящi V - VII ребер

лобковий горбок та лобковий симфiз


! Який хiд м`язових волокон зовнiшнього косого м`яза живота?

косо ззаду наперед, мають одинаковий хiд волокон з пучками зовнiшнiх мiжребрових м`язiв

#косо знизу вгору i ззаду наперед, мають одинаковий напрямок з пучками внутрiшнiх мiжребрових м`язiв

поперечно, мають одинаковий хiд волокон з пучками поперечного м`яза грудної клітки

спереду назад і в латеральному напрямку


! Який хiд м`язових волокон внутрішнього косого м`яза живота?

косо знизу вгору i ззаду наперед, мають одинаковий напрямок з пучками внутрiшнiх мiжребрових м`язiв

#поперечно, мають одинаковий хiд волокон з пучками поперечного м`яза грудної клітки

спереду назад і в латеральному напрямку

косо ззаду наперед, мають одинаковий хiд волокон з пучками зовнiшнiх мiжребрових м`язiв


!1 В яку анатомiчну структуру переходять в присередньому

напрямку м`язовi пучки внутрiшнього косого м`яза живота?

в апоневроз внутрiшнього косого м`яза живота

#в м`яз-пiдiймач яєчка

в пахвинну зв`язку

в пупкове кiльце


! Частиною якого м`яза є м`яз-пiдiймач яєчка?

внутрiшнього косого м`яза живота

#зовнiшнього косого м`яза живота

прямого м`яза живота

пiрамiдного м`язу


!1 В яку анатомiчну структуру переходять в присередньому

напрямку м`язовi пучки зовнішнього косого м`яза живота?

в апоневроз зовнішнього косого м`яза живота

#в м`яз-пiдiймач яєчка

в пахвинну зв`язку

в пупкове кiльце


!1 Яка функцiя внутрiшнього косого м`яза живота при

двосторонньому скороченнi?

згинають хребтовий стовп

#розгинають хребтовий стовп

повертають тулуб в свою сторону

повертають тулуб в протилежну сторону


!1 Яка функцiя внутрiшнього косого м`яза живота при

односторонньому скороченнi?

повертає тулуб в свою сторону

#повертає тулуб в протилежну сторону

розгинає тулуб

згинає хребтовий стовп


!1 Яка функцiя зовнішнього та внутрiшнього косих м`язів живота при зафіксованій грудній клітці?

підіймають таз

#повертають тулуб в протилежну сторону

розгинають тулуб

згинають хребтовий стовп


!1 На які пластинки ділиться апоневроз внутрішнього косого м'яза живота вище пупка?

передню та задню

#верхню та нижню

медіальну та латеральну

внутрішню та поверхневу


! Який хiд м`язових волокон поперечного м`яза живота?

поперечно ззаду наперед, мають одинаковий хiд волокон з пучками поперечного м`яза грудної клітки

#спереду назад і в латеральному напрямку

косо ззаду наперед, мають одинаковий хiд волокон з пучками зовнiшнiх мiжребрових м`язiв

косо знизу вгору i ззаду наперед, мають одинаковий напрямок з пучками внутрiшнiх мiжребрових м`язiв


! Який м`яз найглибший з бiчних м`язiв живота?

поперечний м`яз живота

#внутрiшнiй косий м`яз живота

зовнiшнiй косий м`яз живота

прямий м`яз живота


! Назвіть місце початку поперечного м`яза живота:

грудо-поперекова фасція, VII – XII ребра, гребінь клубової кістки і зовнішні 2/3 пахвинної зв'язки

#зовнiшня поверхня 6 нижнiх ребер та лобковий симфiз

присереднi 2/3 пахвинної зв`язки та внутрiшня губа клубового гребеня

біла лінія живота


! Назвіть місце прикрiплення поперечного м`яза живота:

біла лінія живота

#нижнi 6 ребер

лобковий симфiз

грудо-поперекова фасція, VII – XII ребра, гребінь клубової кістки і зовнішні 2/3 пахвинної зв'язки


! Яка функцiя поперечного м`яза живота?

опускає ребра, стискає грудну клітку

#пiднiмає ребра

нахиляє тулуб в протилежну сторону

нахиляє тулуб в свою сторону


!1 В яку анатомiчну структуру переходять в присередньому

напрямку м`язовi волокна поперечного м`яза живота?

в апоневроз поперечного м`яза живота

#в м`яз-пiдiймач яїчка

в пахвинну зв`язку

в пупкове кiльце


!1 Як називається мiсце переходу м`язових волокон поперечного м`яза живота в його апоневроз?

пiвмiсяцева лiнiя

#дугоподiбна лiнiя

бiла лiнiя

пупартова зв'язка


!1 Яким анатомiчним утвором вiддiлений прямий м`яз живота

вiд одноiменного м`яза протилежної сторони?

бiлою лiнiєю

#дугоподiбною лiнiєю

пiвмiсяцевою лiнiєю

пахвинною зв`язкою


! Звiдки починається прямий м`яз живота?

вiд мечоподібного відростка груднини та хрящів V – VII ребер

#вiд пахвинної зв`язки

вiд зовнiшньої губи клубового гребеня

вiд лобкового симфіза


! Де прикрiплюїться прямий м`яз живота?

до лобкового симфіза

#до пахвинної зв`язки

до зовнiшньої губи клубового гребеня

до мечоподiбного вiдростка груднини та хрящiв V - VII ребер


! Яка функцiя прямого м`яза живота, якщо таз фіксований?

згинає тулуб

#розгинає хребет

нахиляє тулуб вправо або влiво

забезпечує коловi рухи хребта


!1 Яка функцiя прямого м`яза живота, якщо тулуб фіксований?

пiдiймає таз

#опускає ребра

згинає хребет

розгинає хребет


! На якому м`язi живота є поперечнi сухожилковi передiлки?

на прямому м`язi живота

#на поперечному м`язi живота

на зовнiшньому косому м`язi живота

на внутрiшньому косому м`язi живота


! Скiльки сухожилкових передiлок має прямий м`яз живота?

3-4

#5-6

1-2

7-8


! Де топографiчно розташований пiрамiдний м`яз?

спереду від нижньої частини прямого м`яза живота (від лобкової кістки до білої лінії живота)

#спереду верхньої частини прямого м`яза живота, вплiтається

в першу сухожилкову передiлку прямого м`яза живота

ззаду вiд нижньої частини прямого м`яза живота, вплiтається

в пахвинну зв`язку

ззаду вiд верхньої частини прямого м`яза живота, вплiтається

в бiлу лiнiю живота


! Де топографічно розташований квадратний м`яз попереку?

на задній стінці живота між клубовим гребенем, XII ребром і поперечними відростками поперекових хребців

#на задній стінці живота між ХI - ХII ребрами та нижніми грудними хребцями

ззаду нижньої частини прямого м`яза живота (від лобкової кістки до білої лінії живота)

на задній стінці живота між поперечними відростками поперекових хребців


! Яка функцiя квадратного м`яза попереку?

підтримує тіло в вертикальному положенні, нахиляє тулуб в свій бік (при односторонньому скороченні)

#згинає тулуб

розгинає тулуб

нахиляє тулуб в протилежну сторону (при односторонньому скороченні)


! Які є фасції живота?

поверхнева, власна та внутрішньочеревна

#поверхнева та черевна

поверхнева та глибока

власна, черевна та внутрішньочеревна


! Що вкриває внутрiшньочеревна фасцiя живота?

вистеляє стiнки порожнини живота

#вкриває прямий м`яз живота

вкриває внутрiшнiй косий м`яз живота

вкриває всi бічні м`язи живота


! Як називається фасцiя, яка покриває всі м`язи живота?

власна фасцiя живота

#внутрiшньочеревна фасцiя

поперечна фасцiя

поверхнева фасцiя живота


! Частиною якої фасцiї є поперечна фасцiя живота?

внутрiшньочеревної фасцiї, яка покриває внутрішню поверхню поперечного м`яза

живота

#власної фасцiї живота, яка покриває зовнішню поверхню поперечного м`яза

живота

поверхневої фасцiї живота

внутрiшньочеревної фасцiї, розмiщеної мiж внутрiшнiм

i зовнiшнiм косими м`язами живота


!1 Як називається мiсце зрощення апоневрозiв правих i лiвих

зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i поперечних м`язiв живота по серединній лінії?

бiла лiнiя живота

#дугоподiбна лiнiя

пiвмiсяцева лiнiя

пахвинний канал


!1 Мiж якими анатомiчними утворами натягнута бiла лiнiя живота?

мiж мечоподiбним вiдростком груднини та лобковим симфiзом

#мiж правою та лiвою клубовими переднiми верхнiми остями

мiж лобковим симфiзом i правою i лiвою клубовими переднiми верхнiми остями

мiж пупковим кiльцем та правою i лiвою клубовими переднiми верхнiми остями


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться майже посерединi бiлої лiнiї живота?

пупкове кiльце

#глибоке пахвинне кiльце

поверхневе пахвинне кiльце

медіальна пахвинна ямка


! Якi стiнки має пiхва прямого м`яза живота?

передню та задню

#верхню та нижню

медiальну та латеральну

поверхневу та глибоку


!1 Апоневрози яких м`язiв беруть участь в утвореннi задньої

стiнки пiхви прямого м`яза живота вище пупка?

задня пластинка апоневроза внутрiшнього косого м`яза живота

та апоневроз поперечного м`яза живота

#передня пластинка апоневроза внутрiшнього косого м`яза

живота та апоневроз зовнiшнього косого м`яза живота

апоневрози зовнiшнього i внутрiшнього косих м`язiв живота

апоневрози поперечного м`яза живота та внутрiшнього косого

м`яза живота


!1 Апоневрози яких м`язiв беруть участь в утвореннi передньої

стiнки пiхви прямого м`яза живота вище пупка?

передня пластинка апоневроза внутрiшнього косого м`яза

живота та апоневроз зовнiшнього косого м`яза живота

#задня пластинка апоневроза внутрiшнього косого м`яза

живота та апоневроз поперечного м`яза живота

апоневроз зовнiшнього i внутрiшнього косих м`язiв

живота та поперечного м`яза живота

апоневрози зовнiшнього та внутрiшнього косих м`язiв живота


!1 Чим утворена передня стiнка пiхви прямого м`яза живота нижче пупка?

апоневрозами зовнiшнього i внутрiшнього косих м`язiв живота

та апоневрозом поперечного м`яза живота

#апоневрозами зовнiшнього та внутрiшнього косих м`язiв

живота

передньою пластинкою апоневроза внутрiшнього косого м`яза

живота та апоневрозом поперечного м`яза живота

поперечною фасцiєю


!1 Як називається мiсце на задній пластинці піхви прямого м'яза живота, де апоневрози всіх широких м'язів закінчуються і переходять на передню пластинку?

дугоподібна лінія

#бiла лiнiя

пупартова зв'язка

півмісяцева лінія


!1 Чим утворена задня стiнка пiхви прямого м`яза живота нижче пупка?

поперечною фасцiїю

#апоневрозами зовнiшнього i внутрiшнього косих м`язiв

живота та апоневрозом поперечного м`яза живота

апоневрозом поперечного м`яза живота та задньою пластинкою

апоневроза внутрiшнього косого м`яза живота

апоневрозом внутрiшнього косого м`яза живота


!1 Який анатомiчний утвiр проходить через пахвинний канал у

чоловiкiв?

сiм`яний канатик

#пупкова вена

пупкова артерiя

кругла зв`язка


!1 Який анатомiчний утвiр проходить через пахвинний канал

у жiнок?

кругла зв`язка

#сiм`яний канатик

пупкова артерiя

пупкова вена


! Чим утворена передня стiнка пахвинного канала?

апоневрозом зовнiшнього косого м`яза живота

#апоневрозом внутрiшнього косого м`яза живота

пахвинною зв`язкою

поперечною фасцiїю


! Чим утворена задня стiнка пахвинного канала?

поперечною фасцiєю

#пахвинною зв`язкою

апоневрозом зовнiшнього косого м`яза живота

апоневрозом поперечного м`яза живота


! Чим утворена верхня стiнка пахвинного канала?

нижнiми вільними краями внутрiшнього косого та

поперечного м`язiв живота

#нижнiми вільними краями внутрiшнього та зовнiшнього

косих м`язiв живота

пахвинною зв`язкою

апоневрозом зовнiшнього косого м`яза живота


! Чим утворена нижня стiнка пахвинного каналу?

пахвинною зв`язкою

#поперечною фасцiєю

апоневрозом зовнiшнього косого м`яза живота

нижнiми вільними краями внутрiшнього косого та поперечного м`язiв живота


! Чим укріплюється задня стiнка пахвинного канала?

пахвинним серпом (зв'язкою Генле)

#поверненою зв`язкою (зв'язкою Коллези)

міжніжковими волокнами

міжямковою зв'язкою


! Яку назву має пахвинна зв'язка?

пупартова

#Генле

Коллези

Гессельбаха


! Яку назву має пахвинний серп?

Генле

#Дугласа

Коллези

Гессельбаха


! Яку назву має повернена зв'язка?

Коллези

#Генле

Дугласова

Гессельбаха


! Яку назву має міжямкова зв'язка?

Гессельбаха

#Генле

Коллези

Дугласова


! Яку назву має дугоподібна лінія?

Дугласова

#Генле

Коллези

Гессельбаха


! Яку назву має півмісяцева лінія?

Спігілієва

#Генле

Коллези

Дугласова


! Чим утворений пахвинний серп (зв'язка Генле)?

сухожилковими пучками поперечного м'яза живота

#сухожилковими пучками внутрішнього косого м'яза живота

сухожилковими пучками зовнішнього косого м'яза живота

сухожилковими пучками прямого м'яза живота


! Що укріплює пахвинний серп (зв'язка Генле)?

задню стінку пахвинного канала

#передню стінку пахвинного канала

поверхневе пахвинне кільце

глибоке пахвинне кільце


!1 Дугоподібна лінія (Дугласова лінія) – це:

мiсце на задній пластинці піхви прямого м'яза живота, де апоневрози всіх широких м'язів закінчуються і переходять на передню пластинку

# мiсце переходу м`язових волокон поперечного м`яза живота в його апоневроз

мiсце зрощення апоневрозiв правих i лiвих зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i поперечних м`язiв живота по серединній лінії

місце переходу апоневроза завнішнього косого м'яза живота в пахвинну зв'язку


!1 Півмісяцева лінія – це:

мiсце переходу м`язових волокон поперечного м`яза живота в його апоневроз

# мiсце зрощення апоневрозiв правих i лiвих зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i поперечних м`язiв живота по серединній лінії

місце переходу апоневроза завнішнього косого м'яза живота в пахвинну зв'язку

мiсце на задній пластинці піхви прямого м'яза живота, де апоневрози всіх широких м'язів закінчуються і переходять на передню пластинку


!1 Біла лінія живота – це:

мiсце зрощення апоневрозiв правих i лiвих зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i поперечних м`язiв живота по серединній лінії

#місце переходу апоневроза завнішнього косого м'яза живота в пахвинну зв'язку

мiсце на задній пластинці піхви прямого м'яза живота, де апоневрози всіх широких м'язів закінчуються і переходять на передню пластинку

мiсце переходу м`язових волокон поперечного м`яза живота в його апоневроз


! Чим утворено поверхневе пахвинне кільце?

розщепленням апоневрозу зовнішнього косого м'яза живота на дві ніжки – медіальну і латеральну

# розщепленням апоневрозу зовнішнього косого м'яза живота на дві ніжки – верхню і нижню

розщепленням апоневрозу внутрішнього косого м'яза живота на дві ніжки – медіальну і латеральну

розщепленням апоневрозу поперечного м'яза живота на дві ніжки – медіальну і латеральну


! Чим укріплюється поверхневе пахвинне кільце медіально і ззаду?

поверненою зв'язкою (зв'язкою Коллези)

#пахвинним серпом (зв'язкою Генле)

міжямковою зв'язкою

міжніжковими волокнами


! Чим укріплюється поверхневе пахвинне кільце вгорі і латерально?

міжніжковими волокнами

#пахвинним серпом (зв'язкою Генле)

міжямковою зв'язкою

поверненою зв'язкою (зв'язкою Коллези)


! Чим утворена повернена зв'язка (зв'язка Коллези)?

сухожилковими пучками зовнішнього косого м'яза живота

#сухожилковими пучками внутрішнього косого м'яза живота

сухожилковими пучками поперечного м'яза живота

сухожилковими пучками прямого м'яза живота


! Що укріплює повернена зв'язка (зв'язка Коллези)?

поверхневе пахвинне кільце

#передню стінку пахвинного канала

глибоке пахвинне кільце

задню стінку пахвинного канала


! Що укріплюють міжніжкові волокна?

поверхневе пахвинне кільце

#передню стінку пахвинного канала

глибоке пахвинне кільце

задню стінку пахвинного канала


! Що укріплює міжямкова зв'язка?

глибоке пахвинне кільце

#передню стінку пахвинного канала

поверхневе пахвинне кільце

задню стінку пахвинного канала


!2 Яке кiльце пахвинного каналу знаходиться на заднiй стiнцi

пахвинного каналу в поперечнiй фасцiї живота на рiвнi бiчної пахвинної ямки?

глибоке пахвинне кiльце

#поверхневе пахвинне кiльце

нижнє пахвинне кiльце

верхнє пахвинне кiльце


! Де розмiщується мiжямкова зв`язка пахвинного каналу?

на заднiй стiнцi пахвинного канала мiж бiчною та присередньою пахвинними ямками

#на переднiй стiнцi пахвинного канала між латеральною та медіальною ніжками

на нижнiй стiнцi пахвинного канала

на верхнiй стiнцi пахвинного канала


!1 Де проектується поверхневе пахвинне кiльце на внутрішній

поверхнi передньої черевної стiнки?

на медiальну пахвинну ямку

#на латеральну пахвинну ямку

на надмiхурову ямку

на присередню пупкову складку


!1 Де проектується глибоке пахвинне кiльце на внутрішній

поверхнi передньої черевної стiнки?

на латеральну пахвинну ямку

#на медіальну пахвинну ямку

на надмiхурову ямку

на присередню пупкову складку


! Чим обмежено поверхневе пахвинне кiльце зверху?

присередньою нiжкою пахвинної зв`язки

#бiчною нiжкою пахвинної зв`язки

мiжнiжковими волокнами

поверненою зв`язкою


! Чим обмежено поверхневе пахвинне кiльце знизу?

бiчною нiжкою пахвинної зв`язки

#присередньою нiжкою пахвинної зв`язки

мiжнiжковими волокнами

поверненою зв`язкою


! Чим утворені міжніжкові волокна?

фасцією зовнішнього косого м'яза живота

#сухожилковими пучками внутрішнього косого м'яза живота

фасцією поперечного м'яза живота

сухожилковими пучками прямого м'яза живота


! Назвiть слабкi мiсця передньої черевної стiнки:

пахвинний канал, бiла лiнiя живота, пупкове кiльце,

пiвмiсяцева лiнiя

#пахвинний канал, дугоподiбна лiнiя, пупкове кiльце,

серединна пупкова складка

бiла лiнiя живота, пупкове кiльце, бiчнi та присереднi

пупковi складки

дугоподiбна, пiвмiсяцева та бiла лiнiї

! Назвiть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення косих пахвинних кил (гриж):

латеральна пахвинна ямка

#медіальна пахвинна ямка

півмісяцева лінія

пупкове кільце

! Назвiть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення прямих пахвинних кил (гриж):

медіальна пахвинна ямка

#латеральна пахвинна ямка

півмісяцева лінія

пупкове кільце


! Назвiть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення пупкових кил (гриж):

пупкове кільце

#медіальна пахвинна ямка

півмісяцева лінія

біла лінія живота


! Назвiть слабке місце передньої черевної стінки для виникнення кил (гриж) білої лінії живота:

біла лінія живота вище пупка

#біла лінія живота нижче пупка

півмісяцева лінія

пупкове кільце


! Біла лінія живота вище пупка має наступну характеристику:

широка (1-2см), розташована у фронтальній площині

#звужена (0,5см), розташована у сагітальній площині

найширша (3-5см), розташована у фронтальній площині

найвужча (0,1см), розташована сагітально


! Біла лінія живота нижче пупка має наступну характеристику:

звужена (0,5см), розташована у сагітальній площині

#найширша (3-5см), розташована у фронтальній площині

найвужча (0,1см), розташована горизонтально

широка (1-2см), розташована у фронтальній площині


! Пупкове кільце ззовні вкрито:

шкірою і поверхневою фасцією

#поперечною фасцією

внутрішньочеревною фасцією і очеревиною

апоневрозами широких м'язів живота


! Пупкове кільце зсередини вкрито:

внутрішньочеревною фасцією і очеревиною

#поперечною фасцією

апоневрозами широких м'язів живота

шкірою і поверхневою фасцією

Схожі:

! На якi групи подiляються м`язи живота? iconМ`язи лиця та жувальнi м`язи
Заняття n 15 "М`язи I фасцiї голови. М`язи шиї. Фасції І топографiя шиї" ! На якi групи подiляються м`язи голови?
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon1. Репаративний остеогенез це: Якi шляхи розвитку характернi для кiсткової тканини?
Якi клiтини забезпечують утворення хрящової мозолi, яка консолiдує кiстковi уламки?
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon“Затверджено”
Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння....
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon“Затверджено”
Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння....
! На якi групи подiляються м`язи живота? iconОмія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon1. Якi за морфологiєю нейроцити з перерахованих входять до складу молекулярного шару кори мозочка?
Якi нейроцити з перерахованих входять до складу ганглiонарного шару кори мозочка?
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon1. Якi структури називаються органами чуття?

! На якi групи подiляються м`язи живота? iconПоложення про старосту студентської групи Загальна частина Староста призначається наказом декана факультету з числа кандидатів, запропонованих групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з головою студентської ради
Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, користується...
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon“Затверджено”
Жувальні м’язи: будова, індивідуальні відмінності форми, функціональна анатомія
! На якi групи подiляються м`язи живота? icon“Затверджено”
Жувальні м’язи: будова, індивідуальні відмінності форми, функціональна анатомія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи