Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози icon

Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози
Скачати 112.66 Kb.
НазваЗаняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози
Дата16.08.2012
Розмір112.66 Kb.
ТипДокументи

Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози.


! Частинами язика є:

верхiвка, тiло, корiнь

#верхiвка, тiло, основа

корiнь, тiло, основа

верхiвка, тiло, шийка


! Верхня поверхня язика називається:

спинка

#дно

верхiвка

край


! Серединна борозна язика проходить по:

спинцi язика

#нижнiй поверхнi

краю язика

корню язика


! Слiпий отвiр язика розташований:

мiж коренем та тiлом язика

#мiж верхiвкою та тiлом язика

мiж верхiвкою та коренем язика

мiж краєм та тiлом язика


! Межова борозна язика розташована мiж:

тiлом i коренем язика

#тiлом i верхiвкою язика

верхiвкою i коренем язика

краєм i тiлом язика


! До смакових сосочкiв язика належать:

грибоподібні, жолобуваті та листоподібні

#грибоподібні, жолобуваті та ниткоподібні

ниткоподібні та листоподібні

грибоподібні, листоподібні та ниткоподібні


! До сосочкiв язика, що сприймають тактильні та больові подразнення, належать:

ниткоподібні

#жолобуваті

листоподібні

грибоподібні


! Жолобуваті сосочки язика розташованi:

попереду межової борозни

#позаду межової борозни

по краю язика

на верхiвцi язика


! Листоподібні сосочки язика розташованi:

по краю язика

#на спинцi язика

попереду межової борозни

позаду межової борозни


! На коренi язика розташований:

язиковий мигдалик

#жолобкваті сосочки

серединна борозна язика

піднебінний мигдалик


! На нижнiй поверхнi язика розташованi:

вуздечка язика

#серединна борозна язика

межова борозна язика

язиковий мигдалик


!1 Слизова оболонка з нижньої поверхнi язика переходить

на дно ротової порожнини i утворює:

вуздечку язика

#вуздечку верхньої губи

вуздечку нижньої губи

перегородку язика


!1 На днi ротової порожнини з бокiв вiд вуздечки язика

розташованi:

під'язикова складка і під'язикове м'ясце

#сліпий отвір

перегородка язика

язиковий мигдалик


! Якi м`язи язика належать до власних м`язiв?

верхній поздовжній, нижній поздовжній, поперечний та вертикальний м'язи

#підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та шило-язиковий м'язи

підборідно-язиковий, верхній та нижній поздовжні м'язи

під'язиково-язиковий, поперечний та вертикальний м'язи


! До скелетних м`язiв язика належать:

підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та шило-язиковий м'язи

#підборідно-язиковий, верхній та нижній поздовжні м'язи

під'язиково-язиковий, поперечний та вертикальний м'язи

верхній поздовжній, нижній поздовжній, поперечний та вертикальний м'язи


! М`язи язика подiляються на:

власнi та скелетнi

#гладкi та поперечносмугастi

гладкi та власнi

гладкi та скелетнi


! Який м`яз пiднiмає верхiвку язика вгору?

верхній поздовжній м'яз

#нижній поздовжній м'яз

шило-язиковий м'яз

підборідно-язиковий м'яз


! Який м`яз опускає верхiвку язика вниз?

нижній поздовжній м'яз

#верхній поздовжній м'яз

шило-язиковий м'яз

підборідно-язиковий м'яз


! Який м`яз зменшує поперечнi розмiри язика?

поперечний м'яз язика

#вертикальний м'яз язика

нижній поздовжній м'яз

верхній поздовжній м'яз


! Який м`яз сплющує язик?

вертикальний м'яз язика

#поперечний м'яз язика

шило-язиковий м'яз

підборідно-язиковий м'яз


! Який м`яз тягне язик назад i вниз?

під'язиково-язиковий м'яз

#шило-язиковий м'яз

підборідно-язиковий м'яз

верхній поздовжній м'яз


! Який м`яз тягне язик назад i вгору?

шило-язиковий м'яз

#підборідно-язиковий м'яз

верхній поздовжній м'яз

під'язиково-язиковий м'яз


! Який м`яз тягне язик вперед i вниз?

підборідно-язиковий м'яз

#верхній поздовжній м'яз

під'язиково-язиковий м'яз

шило-язиковий м'яз


! Пiднебiння подiляється на:

тверде i м`яке

#кiсткове i тверде

кiсткове i м`яке

верхнє i нижнє


! Основу твердого пiднебiння утворюють:

пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи та горизонтальнi

пластинки пiднебiнних кiсток

#пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи та перпендикулярнi

пластинки пiднебiнних кiсток

комiрковi вiдростки верхньої щелепи та горизонтальнi

пластинки пiднебiнних кiсток

пiднебiннi та комiрковi вiдростки верхньої щелепи


! М`яке пiднебiння в основі має:

піднебінний апоневроз

#піднебінну завіску

піднебінний язичок

піднебінно-глоткову дужку


! М`яке пiднебiння має такі утвори:

піднебінну завіску, піднебінний язичок, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки, ямку мигдалика

#зів, корінь язика, піднебінний язичок, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки

діафрагму рота, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки, піднебінний та язиковий мигдалики

піднебінне шво, різцевий сосочок, поперечні піднебінні складки, піднебінні залози


! Тверде пiднебiння має такі утвори:

піднебінне шво, різцевий сосочок, поперечні піднебінні складки, піднебінні залози

#зів, корінь язика, піднебінний язичок, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки

діафрагму рота, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки, піднебінний та язиковий мигдалики

піднебінну завіску, піднебінний язичок, піднебінно-язикову і піднебінно-глоткову дужки, ямку мигдалика


! В ямці мигдалика розташований:

піднебінний мигдалик

#язиковий мигдалик

глотковий мигдалик

трубний мигдалик


! До складу м`якого пiднебiння входять наступнi м`язи:

м'яз-натягувач піднебінної завіски, м'яз-підіймач піднебінної завіски, м'яз язичка, піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи

#верхній та нижній поздовжні м'язи, піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи

м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач піднебінної завіски, підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи

вертикальний та поперечний м'язи, м'яз язичка, піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи


! Якi м`язи зменшують отвiр зiва?

піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи

#м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач піднебінної завіски

підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи

верхній та нижній поздовжні м'язи, м'яз язичка


! Якi м`язи збiльшують отвiр зiва?

м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач піднебінної завіски

#підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи

верхній та нижній поздовжні м'язи, м'яз язичка

піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи


! Які м`язи розширюють просвiт слухової труби?

м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач піднебінної завіски

#підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи

верхній та нижній поздовжні м'язи, м'яз язичка

піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи


! Частинами зуба є:

коронка, шийка, корiнь

#тiло, шийка, корiнь

коронка, перешийок, корiнь

головка, шийка, корiнь


! Коронка має наступнi поверхнi:

язикову, присiнкову, контактну, жувальну

#язикову, пiднебiнну, контактну, жувальну

язикову, присiнкову, пiднебiнну, губну

присiнкову, губну, щiчну, язикову


! Корiнь зуба закiнчується:

верхiвкою

#склепiнням

дном

куполом


! Речовина зуба складається iз:

дентину, емалi i цемента

#дентину, колагену, емалi

емалi, колагену, цементу

дентину, цементу i колагену


! Коронка зуба покрита:

емаллю

#дентином

цементом

колагеном


! Корiнь зуба покритий:

цементом

#дентином

колагеном

емаллю


! Канал кореня зуба вiдкривається на:

верхiвцi кореня зуба

#основi кореня зуба

коронцi

шийцi


! Першi молочнi зуби з`являються у вiцi:

6-7 мiс.

#1-3 мiс.

9-11 мiс.

1,5 року


! Змiна молочних зубiв на постiйнi вiдбувається у вiцi:

6-7 рокiв

#3-4 рокiв

13-14 рокiв

9-10 рокiв


!1 В молочному прикусi зуби розташованi в наступному

порядку:

рiзцi, iкла, великi кутнi зуби

#рiзцi, iкла, малi кутнi зуби

iкла, рiзцi, великi кутнi зуби

рiзцi, iкла, малi кутнi зуби, великi кутнi зуби


! Яка кiлькiсть молочних зубiв?

20

#32

26

30


!1 В постiйному прикусi зуби розташованi в наступному

порядку:

рiзцi, iкла, малi кутнi, великi кутнi зуби

#рiзцi, малi кутнi, iкла, великi кутнi зуби

малi кутнi, iкла, рiзцi, великi кутнi зуби

iкла, рiзцi, малi кутнi, великi кутнi зуби


! Яка кiлькiсть постiйних зубiв?

32

#30

20

22


! Порожнина зуба заповнена:

пульпою

#дентином

цементом

емалью


! Яка формула молочних зубiв?

2-1-0-2

#2-1-2-3

2-0-1-2

3-2-1-2


! Яка формула постiйних зубiв?

2-1-2-3

#3-2-1-2

2-1-0-3

2-1-3-2


! До великих слинних залоз належать:

привушна, пiд`язикова, пiднижньощелепна

#привушна, пiд`язикова, щiчна

пiд`язикова, пiднижньощелепна, пiднебiнна

привушна, молярна, пiд`язикова


! До малих слинних залоз належать:

губнi, щічні, пiднебiннi, язиковi

#губнi, молярнi, пiднебiннi, привушна

пiд`язикова, молярнi, пiдщелепна

пiднижньощелепна, пiднебiнна, язикова


! Привушна залоза розташована:

в защелепнiй ямцi

#в пiднижньощелепному трикутнику

на днi ротової порожнини

в язиковому трикутнику


! За будовою привушна залоза належить до:

складної альвеолярної

#складної трубчастої

альвеолярно-трубчастої

простої альвеолярної


! За характером секрету привушна залоза належить до:

серозної

#слизової

змiшаної

ендокринної


! Протока привушної залози вiдкриваїться:

в присiнок рота на рiвнi другого верхнього моляра

#в присiнок рота на рiвнi другого нижнього моляра

на пiд`язиковому сосочку

вздовж пiд`язикової складки


! Пiднижньощелепна залоза розташована:

в пiднижньощелепному трикутнику

#в язиковому трикутнику

на днi ротової порожнини

в защелепнiй ямцi


! За будовою пiднижньощелепна залоза належить до:

складної альвеолярно-трубчастої

#простої альвеолярно-трубчастої

складної альвеолярної

складної трубчастої


! За характером секрету пiднижньощелепна залоза належить до:

змiшаного типу

#серозного типу

слизового типу

ендокринного типу


! Протока пiднижньощелепної залози вiдкривається:

на пiд`язикову сосочку

#вздовж пiд`язикової складки

в присiнок ротової порожнини

на вуздечцi язика


! Пiд`язикова залоза розташована:

пiд слизовою оболонкою на днi ротової порожнини

#в пiд`язиковому трикутнику

на коренi язика

в пiднижньощелепному трикутнику


! За будовою пiд`язикова залоза належить до:

складної альвеолярно-трубчастої

#простої альвеолярно-трубчастої

простої альвеолярної

складної альвеолярної


! За характером секрету пiд`язикова залоза належить до:

слизової

#серозної

змiшаної

ендокринної


! Велика протока пiд`язикової залози вiдкривається на:

пiд`язиковому сосочцi

#вздовж пiд`язикової складки

в присiнок ротової порожнини на рiвнi другого верхнього

моляру

на слiпому отворi язика


! Малi протоки пiд`язикових залоз вiдкриваються на:

вздовж пiд`язикової складки

#в присiнок ротової порожнини на рiвнi другого верхнього

моляру

на пiд`язиковому сосочцi

на слiпому отворi язика


! В защелепнiй ямцi розташована:

привушна залоза

#пiд`язикова залоза

пiднижньощелепна залоза

пiднебiнна залоза


! До складної альвеолярної залози за будовою належить:

привушна

#пiднижньощелепна

пiд`язикова

язикова


! Секрет серозного типу виробляє:

привушна залоза

#пiд`язикова залоза

пiднижньощелепна залоза

пiднебiнна залоза


!1 В присiнок рота на рiвнi другого верхнього моляра

вiдкривається протока:

привушної залози

#пiд`язикової залози

пiднижньощелепної залози

губних залоз


! В пiдщелепному трикутнику розташована:

пiднижньощелепна залоза

#пiд`язикова залоза

привушна залоза

язикова залоза


!1 За будовою до складних альвеолярно-трубчастих залоз

належать:

пiд`язикова i пiднижньощелепна

#пiд`язикова i привушна

пiднижньощелепна i привушна

привушна i пiднебiннi


! Секрет змiшаного типу виробляє:

пiднижньощелепна залоза

#пiд`язикова залоза

привушна залоза

язикова залоза


! На пiд`язиковому сосочку вiдкривається протока:

пiд`язикової i пiднижньощелепної залоз

#привушної i пiд`язикової залоз

пiд`язикової i губних залоз

пiднижньощелепної i привушної залоз


!1 На днi ротової порожнини пiд слизовою оболонкою

розташована:

пiд`язикова залоза

#пiднижньощелепна залоза

привушна залоза

молярнi залози

Схожі:

Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози icon“Затверджено”
Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння....
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози icon“Затверджено”
Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння....
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconКрок Стоматологія
Необхідно знечулити праві нижні великі кутні зуби. Куди ввести голку для провідникової
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconКрок Стоматологія-2011
Об'єктивно: зуби інтактні, стійкі. Прикус ортогнатичний. Під час перевірки конструкції протезу у порожнині рота між природніми зубами...
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconТестовий контроль. Зм заняття 6
На 4 день приєдналась легка жовтушність склер та шкіри, потемніла сеча, на шкірі тулуба, верхніх та нижніх кінцівок з’явились дрібнопятнисті...
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconМетодичні вказівки для студентів по підготовці до практичного заняття
Одним з найголовніших етапів виготовлення бюгельного протезу є припасовка суцільнолитого каркасу протеза з фіксуючими елементами...
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconМетодичні вказівки для студентів по підготовці до практичного заняття
Одним з найголовніших етапів виготовлення бюгельного протезу є припасовка суцільнолитого каркасу протеза з фіксуючими елементами...
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconГіпобарична гіпоксія в реабілітації дітей з гіперплазією щитовидної залози
Значна частота гіперплазії щитовидної залози (гщз), погіршення основних показників здоров`я дітей зумовлюють необхідність напрацювання...
Заняття 22. Піднебіння. Язик. Зуби. Великі слинні залози iconПрактичне заняття 5 Регулярні вирази Теоретичні відомості
В більшості сучасних мов програмування існують примітивні засоби пошуку за шаблоном. У php вони мають великі можливості завдяки регулярним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи