Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" icon

Заняття n 16 "М`язи верхньої кiнцiвки"
Скачати 237.5 Kb.
НазваЗаняття n 16 "М`язи верхньої кiнцiвки"
Дата16.08.2012
Розмір237.5 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 16 "М`язи верхньої кiнцiвки".


! Якi м`язи вiдносяться до м`язiв грудного пояса?

дельтоподiбний, надостьовий, пiдостьовий, малий

круглий, великий круглий i пiдлопатковий м`язи

#дельтоподiбний, малий i великий ромбоподiбнi м`язи,

малий i великий круглi м`язи

дельтоподiбний, надостьовий i пiдостьовий м`язи,

великий і малий грудні м`язи

дельтоподiбний, пiдлопатковий i пiдключичний м`язи,

малий i великий круглi м`язи


! Звiдки починається дельтоподiбний м`яз?

вiд латеральної третини ключицi, акромiона i вiд остi

лопатки

#вiд дельтоподiбної горбистостi плечової кiстки

вiд надостьової ямки лопатки i ключицi

вiд пiдостьової ямки лопатки i ключицi


! Де прикрiплюється дельтоподiбний м`яз?

до дельтоподiбної горбистостi плечової кiстки

#до великого горбка плечової кiстки

до ключицi

до акромiона лопатки


! З яких частин складається дельтоподiбний м`яз?

ключичної, надплечової та остьової частин

#ключичної та лопаткової частин

ключичної, плечової та акромiальної частин

грудної, ключичної та остьової частин


! Яка повна функцiя дельтоподiбного м`яза?

вiдводить верхню кiнцiвку до горизонтального рівня, передні пучки згинають, задні – розгинають плече

#приводить верхню кінцівку, передні пучки згинають, задні – розгинають плече

відводить верхню кінцівку до горизонтального рівня, передні пучки розгинають, задні – згинають плече

розгинає, приводить i пронує плече


! Звiдки починається надостьовий м`яз?

вiд надостьової ямки лопатки та вiд надостьової фасцiї

#вiд остi лопатки

вiд передньої поверхнi лопатки

вiд присереднього краю лопатки


! Куди прикрiплюється надостьовий м`яз?

до великого горбка плечової кiстки

#до малого горбка плечової кiстки

до акромiона лопатки

до присереднього кiнця ключицi


! Яка функцiя надостьового м`яза?

вiдводить плече

#приводить плече

пронує плече

супiнує плече


! Звiдки починається пiдостьовий м`яз?

вiд пiдостьової ямки лопатки та вiд пiдостьової фасцiї

#вiд остi лопатки та вiд пiдостьової фасцiї

вiд латерального краю лопатки

вiд акромiона лопатки


! Куди прикрiплюється пiдостьовий м`яз?

до великого горбка плечової кiстки та до

капсули плечового суглоба

#до малого горбка плечової кiстки та до капсули плечового

суглоба

до анатомiчної шийки плечової кiстки

до груднинного кiнця ключицi


! Яка функцiя пiдостьового м`яза?

супiнує плече та вiдтягує капсулу плечового суглоба

#пронує плече та вiдтягує капсулу плечового суглоба

згинає плече i пронує його

розгинає плече i супiнує його


! Звiдки починається малий круглий м`яз?

вiд бiчного краю лопатки

#вiд задньої поверхнi лопатки

вiд присереднього краю лопатки

вiд акромiона лопатки


! Де прикрiплюється малий круглий м`яз?

до великого горбка плечової кiстки

#до малого горбка плечової кiстки

до груднинного кiнця ключицi

до анатомiчної шийки плечової кiстки


! Яка функцiя малого круглого м`яза?

супiнує плече

#пронує плече

згинає плече i пронує його

розгинає плече i супiнує його


! Звiдки починається великий круглий м`яз?

вiд нижнього кута лопатки та її бiчного краю

#вiд верхнього кута лопатки та її бiчного краю

вiд присереднього краю лопатки

вiд задньої поверхнi лопатки


! Куди прикрiплюється великий круглий м`яз?

до гребеня малого горбка плечової кiстки

#до гребеня великого горбка плечової кiстки

до анатомiчної шийки плечової кiстки

до тiла плечової кiстки нижче дельтоподiбної горбистостi


! Яка функцiя великого круглого м`яза?

тягне плече назад, повертає його всередину і приводить плече

#згинає плече i супiнує його

обертає плече назовнi та вiдтягує капсулу плечового суглоба

вiдводить плече вище горизонтального рiвня


! Звiдки починається пiдлопатковий м`яз?

вiд реберної поверхні лопатки

#вiд задньої поверхнi лопатки

вiд нижнього кута та остi лопатки

вiд медiального краю лопатки


! Куди прикрiплюється пiдлопатковий м`яз?

до малого горбка плечової кiстки

#до великого горбка i гребеня великого горбка плечової

кiстки

до тiла плечової кiстки нижче дельтоподiбної горбистостi

до груднинного кiнця ключицi


! Яка функцiя пiдлопаткового м`яза?

пронує плече i приводить його до тулуба

#супiнує плече

вiдводить плече до горизонтального рівня

згинає плече


! На якi групи подiляються м`язи плеча?

на передню групу згиначiв та на задню групу розгиначiв

#на передню групу розгиначiв та на задню групу згиначiв

на медiальну групу пронаторiв та латеральну групу супiнаторiв

на поверхневу та глибоку групи (згиначiв та розгиначiв)


! Якi м`язи вiдносяться до передньої групи плеча?

двоголовий м`яз плеча, дзьобоплечовий та плечовий м`язи

#двоголовий та триголовий м`язи плеча

двоголовий м`яз плеча, плечовий та плечопроменевий м`язи

двоголовий м`яз плеча, дельтоподiбний та плечовий м`язи


! Якi м`язи вiдносяться до задньої групи плеча?

триголовий м`яз плеча та лiктьовий м`яз

#триголовий та двоголовий м`язи плеча

триголовий м`яз плеча, плечовий та плечо-променевий м`язи

двоголовий м`яз плеча, плечовий та дзьобоплечовий м`язи


! Якi головки має двоголовий м`яз плеча?

коротку та довгу

#медiальну та латеральну

поверхневу та глибоку

верхню та нижню


!1 Звiдки починається коротка головка двоголового м`яза

плеча?

вiд дзьобоподiбного вiдростка лопатки

#вiд надсуглобового горбка лопатки

вiд акромiона лопатки

вiд пiдсуглобового горбка лопатки


! Звiдки починається довга головка двоголового м`яза плеча?

вiд надсуглобового горбка лопатки

#вiд пiдсуглобового горбка лопатки

вiд дзьобоподiбного вiдростка лопатки

вiд акромiона лопатки


! Куди прикрiплюється двоголовий м`яз плеча?

до горбистостi променевої кiстки

#до горбистостi лiктьової кiстки

до шийки променевої кiстки

до нижньої третини тiла плечової кiстки


! Яка функцiя двоголового м`яза плеча?

згинає плече та передплiччя, супінує передплiччя

#розгинає плече та передплiччя, супiнує передплiччя

згинає плече та розгинає передплiччя, пронує передплiччя

розгинає плече та згинає передплiччя, супiнує передплiччя


! Через порожнину плечового суглоба проходить:

сухожилок довгої головки двоголового м'яза плеча

#сухожилок короткої головки двоголового м'яза плеча

сухожилок довгої головки триголового м'яза плеча

сухожилок латеральної головки триголового м'яза плеча


! Звiдки починається дзьобоплечовий м`яз?

вiд дзьобоподiбного вiдростка лопатки

#вiд надсуглобового горбка лопатки

вiд пiдсуглобового горбка лопатки

вiд акромiона лопатки


! Куди прикрiплюється дзьобоплечовий м`яз?

до медіальної поверхні плечової кiстки нижче гребеня малого горбка

#до гребеня малого горбка плечової кiстки

до гребеня великого горбка плечової кiстки

до дельтоподiбної горбистостi плечової кістки


! Яка функцiя дзьобоплечового м`яза?

згинає плече та приводить його до тулуба

#розгинає плече та супiнує його

вiдводить плече до горизонтального рiвня

приводить плече до тулуба та пронуї його


! Звiдки починається плечовий м`яз?

вiд передньої поверхні плечової кiстки нижче від дельтоподiбної горбистості

#вiд хiрургiчної шийки плечової кiстки

вiд задньої поверхні плечової кiстки на рівні дельтоподібної горбистості

вiд дзьобоподiбного вiдростка лопатки


! Куди прикрiплюється плечовий м`яз?

до горбистостi лiктьової кiстки

#до горбистостi променевої кiстки

до лiктьового вiдростка лiктьової кiстки

до шийки променевої кiстки


! Яка функцiя плечового м`яза?

згинає передплiччя

#згинає плече

розгинає передплiччя

розгинає плече i супiнує його


!2 Якi м`язи згинають плече?

двоголовий м'яз плеча та дзьобоплечовий м'яз

#двоголовий та триголовий м`язи плеча

плечовий та дельтоподібний м`язи

двоголовий м'яз плеча та плечо-променевий м'яз


!2 Якi м`язи розгинають плече?

триголовий м'яз плеча та ліктьовий м'яз

#двоголовий та триголовий м`язи плеча

плечовий та дельтоподібний м`язи

двоголовий м'яз плеча та дзьобоплечовий м'яз


! Якi головки має триголовий м`яз плеча?

довгу, присередню та бiчну головки

#довгу, коротку та присередню головки

поверхневу, глибоку та бiчну головки

довгу, верхню та нижню головки


! Звiдки починається довга головка триголового м`яза плеча?

вiд пiдсуглобового горбка лопатки

#вiд надсуглобового горбка лопатки

вiд дзьобоподiбного вiдростка лопатки

вiд акромiона лопатки


! Звiдки починається бiчна головка триголового м`яза плеча?

вiд задньої поверхнi плечової кiстки над борозною променевого

нерва

#вiд задньої поверхнi плечової кiстки нижче борозни променевого нерва

вiд бiчного виростка плечової кiстки

вiд хiрургiчної шийки плечової кiстки


!1 Звiдки починається присередня головка триголового м`яза

плеча?

вiд задньої поверхнi плечової кiстки нижче борозни променевого нерва

#вiд присереднього виростка плечової кiстки

вiд анатомiчної шийки плечової кiстки

вiд задньої поверхнi плечової кiстки над борозною променевого нерва


! Куди прикрiплюється триголовий м`яз плеча?

до лiктьового вiдростка лiктьової кiстки

#до горбистостi лiктьової кiстки

до горбистостi променевої кiстки

до шийки променевої кiстки


! Яка функцiя триголового м`яза плеча?

розгинає передплiччя, довга головка – розгинає і приводить плече

#згинає плече i передплiччя

розгинає плече i згинає передплiччя

згинає плече i розгинає передплiччя


! Звідки починається лiктьовий м`яз?

від латерального надвиростка плечової кістки

#від медіального надвиростка плечової кістки

від горбистостi променевої кiстки

від бiчної поверхнi лiктьової кiстки


! Куди прикрiплюється лiктьовий м`яз?

до верхньої частини лiктьової кiстки

#до горбистостi лiктьової кiстки

до горбистостi променевої кiстки

до латерального надвиростка плечової кiстки


! Яка функцiя лiктьового м`яза?

бере участь в розгинаннi передплiччя

#бере участь в згинаннi передплiччя

пронує передплiччя

супiнує передплiччя


! На якi групи подiляються м`язи передплiччя?

на передню групу (згиначi та пронатори) і на задню групу (розгиначi та супінатори)

#на медiальну групу пронаторiв та латеральну групу супiнаторiв

на поверхневу та глибоку групи (згиначi та розгиначi)

на задню групу (згиначi та пронатори) і на передню групу (розгиначi та супінатори)


!1 У скiльки шарiв розташованi м`язи передньої групи

передплiччя?

у 4 шари

#у 2 шари

у 5 шарiв

в 1 шар


!1 Якi м`язи вiдносяться до першого шару передньої групи

м`язiв передплiччя?

круглий м`яз-привертач, променевий м`яз-згинач зап`ястка,

довгий долонний м`яз, лiктьовий м`яз-згинач зап`ястка

#круглий м`яз-привертач, променевий м`яз-згинач зап`ястка,

плечо-променевий м`яз, довгий долонний м`яз

круглий м`яз-привертач, променевий м`яз-згинач зап`ястка,

лiктьовий м`яз-згинач зап`ястка, поверхневий м`яз-згинач

пальцiв

круглий м`яз-привертач, плечо-променевий м`яз, лiктьовий

м`яз-згинач зап`ястка, поверхневий м`яз-згинач пальцiв


!1 Якi м`язи вiдносяться до другого шару передньої групи

м`язiв передплiччя?

поверхневий м`яз-згинач пальцiв

#променевий i лiктьовий м`язи-згиначi зап`ястка

плечо-променевий м`яз

довгий м`яз-згинач великого пальця кистi


!1 Якi м`язи вiдносяться до третього шару передньої групи

м`язiв передплiччя?

довгий м`яз-згинач великого пальця кистi та глибокий

м`яз-згинач пальцiв

#поверхневий м`яз-згинач пальцiв та глибокий м`яз-згинач

пальцiв кисті

квадратний м`яз-привертач

круглий м`яз-привертач


!1 Якi м`язи вiдносяться до четвертого шару передньої групи

м`язiв передплiччя?

квадратний м`яз-привертач

#круглий м`яз-привертач

довгий м`яз-згинач великого пальця кистi та глибокий

м`яз-згинач пальцiв

поверхневий та глибокий м`язи-згиначi пальцiв


!1 Назвіть спільний початок м`язів-згиначів передньої групи передплiччя:

присередній надвиросток плечової кiстки, міжкісткова перетинка і фасція передпліччя

#бiчний надвиросток плечової кiстки, міжкісткова перетинка і фасція передпліччя

капсула ліктьового суглоба

переднi поверхні лiктьової та променевої кiсток


! Куди прикрiплюється круглий м`яз-привертач?

до бiчної поверхнi середини променевої кiстки

#до бiчної поверхнi середини лiктьової кiстки

до нижньої третини лiктьової кiстки

до головки променевої кiстки


! Яка функцiя круглого м`яза-привертача?

пронує і згинає передплiччя

#супiнує передплiччя i кисть

розгинає передпліччя

пронує i розгинає передпліччя


! Куди прикрiплюється променевий м`яз-згинач зап`ястка?

до основи II п`ясткової кiстки

#до нижньої третини променевої кiстки

до основи I п`ясткової кiстки

до проксимальної фаланги I пальця


! Яка функцiя променевого м`яза-згинача зап`ястка?

згинає i вiдводить кисть

#згинає i приводить кисть

згинає зап`ясток i пальцi кисті

натягує долонний апоневроз


! Куди прикрiплюється довгий долонний м`яз?

вплiтається в долонний апоневроз

#до основи II - III п`ясткових кiсток

до нижньої третини променевої кiстки

до капсули променево-зап`ясткового суглоба


! Яка функцiя довгого долонного м`яза?

натягує долонний апоневроз

#пронує передпліччя

розгинає кисть

супiнує передплiччя


! Куди прикрiплюється лiктьовий м`яз-згинач зап`ястка?

до горохоподiбної і гачкуватої кiсток та до основи V п`ясткової кiстки

#до основи IV - V п`ясткових кiсток i човноподiбної кiстки

до нижньої третини лiктьової кiстки

до долонного апоневрозу


! Яка функцiя лiктьового м`яза-згинача зап`ястка?

згинає i приводить кисть

#розгинає i приводить кисть

натягує долонний апоневроз

згинає пальці кисті


! Куди прикрiплюється поверхневий м`яз-згинач пальцiв?

двома нiжками до основ середнiх фаланг II - V пальцiв кистi

#двома нiжками до проксимальних фаланг II - V пальцiв кистi

двома нiжками до дистальних фаланг II – V пальцiв кистi

однiєю нiжкою до основ середнiх фаланг I - V пальцiв кистi


! Яка функцiя поверхневого м`яза-згинача пальцiв?

згинає середнi фаланги II - V пальцiв, бере участь

у згинаннi кистi

#згинає дистальнi фаланги II - V пальцiв, бере участь

у згинаннi кистi

згинає середнi фаланги I - V пальцiв, бере участь

у згинаннi кистi

згинає всi фаланги I - V пальцiв, бере участь у згинаннi

кистi


! Сухожилки якого м`яза розщеплюються на дві ніжки, що прикріплюються до основ середніх фаланг II - V пальцiв кисті?

поверхневого м'яза-згинача пальців кисті

#глибокого м'яза-згинача пальців кисті

довгого м'яза-згинача великого пальця кисті

м'яза-розгинача пальцiв кистi


! Сухожилки якого м`яза проникають між сухожилковими ніжками поверхневого м'яза-згинача пальців кисті і прикріплюються до основ дистальних фаланг ІІ – V пальців?

глибокого м'яза-згинача пальців кисті

#променевого м'яза-згинача зап'ястка

довгого м'яза-згинача великого пальця кисті

м'яза-розгинача пальцiв кистi


! Куди прикрiплюється глибокий м`яз-згинач пальцiв кисті?

до основи кiнцевих фаланг II - V пальцiв кисті

#двома нiжками до основ середнiх фаланг II - V пальцiв

кистi

двома нiжками до основ кiнцевих фаланг I - V пальцiв кистi

до проксимальних фаланг II - V пальцiв кистi


! Яка функцiя глибокого м`яза-згинача пальцiв кисті?

згинає кiнцевi фаланги II - V пальцiв, бере участь у

згинаннi кистi

#згинає середнi фаланги II - V пальцiв кистi

згинає кiнцевi фаланги I - V пальцiв в кистi, бере участь

у згинаннi кистi

згинає проксимальнi i середнi фаланги II - V пальцiв кистi,

бере участь у згинаннi кистi


! Куди прикрiплюється довгий м`яз-згинач великого пальця кисті?

до основи кiнцевої фаланги I пальця кисті

#до основи проксимальної фаланги I пальця кисті

до I п`ясткової кiстки кистi

до кiнцевих та проксимальних фаланг I пальця кистi


! Яка функцiя довгого м`яза-згинача великого пальця кистi?

згинає кiнцеву фалангу великого пальця кистi, бере участь

в згинаннi кистi

#згинає проксимальну фалангу великого пальця кистi, бере

участь в згинаннi кистi

згинає кiнцеву фалангу великого пальця кистi, бере участь

в розгинаннi кистi

згинає кiнцеву i проксимальну фаланги I - II пальцiв кистi


! Яке топографічне розташування квадратного м`яза-привертача?

лежить глибоко на міжкістковій перетинці в дистальному відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками

#лежить глибоко на міжкістковій перетинці в проксимальному відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками

лежить глибоко на міжкістковій перетинці в середньому відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками

лежить поверхнево в дистальному відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками


! Яка функцiя квадратного м`яза-привертача?

пронує передплiччя

#супiнує передплiччя

згинає кисть

розгинає кисть


!1 У скiльки шарiв розташованi м`язи задньої групи передплiччя?

у 2 шари - поверхневий та глибокий

#у 2 шари - медiальний та латеральний

у 4 шари

в 1 шар


!1 Якi м`язи вiдносяться до поверхневого шару задньої групи

м`язiв передплiччя?

плечо-променевий м`яз, довгий променевий м`яз-розгинач

зап`ястка, короткий променевий м`яз-розгинач зап`ястка,

м`яз-розгинач пальцiв, м`яз-розгинач мiзинця, лiктьовий

м`яз-розгинач зап`ястка

#плечо-променевий м`яз, м`яз-розгинач пальцiв, м`яз-

розгинач мiзинця, довгий м`яз-розгинач великого пальця кистi,

м`яз-розгинач вказiвного пальця

довгий променевий м`яз-розгинач зап`ястка, короткий

променевий м`яз-розгинач зап`ястка, м`яз-вiдвертач, довгий

вiдвiдний м`яз великого пальця, короткий м`яз-розгинач

великого пальця

м`яз-розгинач пальцiв кисті, м`яз-розгинач мiзинця, короткий м`яз-

розгинач великого пальця, довгий м`яз-розгинач великого

пальця кистi, м`яз-розгинач вказiвного пальця


! Звiдки починаються всi м`язи задньої групи передплiччя?

вiд бiчного надвиростка плечової кiстки, задніх поверхонь ліктьової та променевої кісток, міжкісткової перетинки і фасції передпліччя

#вiд медіального надвиростка плечової кiстки, задніх поверхонь ліктьової та променевої кісток, міжкісткової перетинки і фасції передпліччя

вiд капсули лiктьового суглоба

вiд заднiх поверхонь плечової, лiктьової та променевої кiсток

! Куди прикрiплюється плечо-променевий м`яз?

до променевої кiстки вище шилоподiбного вiдростка

#до проксимальної третини променевої кiстки

до I п`ясткової кiстки кистi

вплiтається в долонний апоневроз


! Яка функцiя плечо-променевого м`яза?

згинає передплiччя,супінує і пронує його, встановлюючи передпліччя в середнє положення мiж супінацією і пронацією

#згинає кисть i пронує передплiччя разом з кистю

згинає кисть i супiнує передплiччя разом з кистю

розгинає передплiччя, встановлюючи кисть в середнє положення мiж пронацiєю та супiнацiєю


!1 Куди прикрiплюється довгий променевий м`яз-розгинач

зап`ястка?

до основи II п`ясткової кiстки

#до основи V п`ясткової кiстки

до нижньої третини променевої кiстки

вплiтається в долонний апоневроз


! Яка функцiя довгого променевого м`яза-розгинача зап`ястка?

розгинає і відводить кисть

#згинає вiдводить кисть

розгинає і приводить кисть

розгинає передплiччя, встановлюючи кисть в середнє положення мiж пронацiєю та супiнацiєю


!1 Куди прикрiплюється короткий променевий м`яз-розгинач

зап`ястка?

до основи III п`ясткової кiстки

#до основи V п`ясткової кiстки

до нижньої третини променевої кiстки

вплiтається в капсулу променево-зап`ясткового суглоба


!1 Яка функцiя короткого променевого м`яза-розгинача

зап`ястка?

розгинає і відводить кисть

#згинає вiдводить кисть

розгинає і приводить кисть

розгинає передплiччя, встановлюючи кисть в середнє положення мiж пронацiєю та супiнацiєю


!1 Якi м`язи вiдносяться до глибокого шару задньої групи

м`язiв передплiччя?

м`яз-вiдвертач, довгий вiдвiдний м`яз великого пальця кисті,

короткий м`яз-розгинач великого пальця кистi, довгий

м`яз-розгинач великого пальця кистi, м`яз-розгинач

вказiвного пальця

#плечо-променевий м`яз, довгий та короткий променевий

м`язи-розгиначi зап`ястка, довгий та короткий м`язи-

розгиначi великого пальця кистi

м`яз-розгинач пальцiв, м`яз-розгинач мiзинця, м`яз-розгинач

вказiвного пальця, довгий вiдвiдний м`яз великого пальця,

м`яз-привертач

довгий та короткий променевi м`язи-розгиначi зап`ястка,

лiктьовий м`яз-розгинач зап`ястка, довгий та короткий

м`язи-розгиначi великого пальця кистi, м`яз-розгинач

вказiвного пальця


! Де прикрiплюється м`яз-розгинач пальцiв?

до тильної поверхні середніх та дистальних фаланг II - V пальцiв кистi

#до проксимальних фаланг II - V пальцiв кистi

до середнiх та дистальних фаланг I - V пальцiв кистi

до проксимальних i середнiх фаланг II - V пальцiв кистi


! Куди прикрiплюється лiктьовий м`яз-розгинач зап`ястка?

до основи V п`ясткової кiстки

#до основи I п`ясткової кiстки

до дистальної третини лiктьової кiстки

вплiтається в капсулу променево-зап`ясткового суглоба


! Яка функцiя лiктьового м`яза-розгинача зап`ястка?

розгинає і приводить кисть

#згинає вiдводить кисть

розгинає і відводить кисть

розгинає передплiччя, встановлюючи кисть в середнє положення мiж пронацiєю та супiнацiєю


! Куди прикрiплюється довгий вiдвiдний м`яз великого пальця?

до основи I п`ясткової кiстки

#до дистальної фаланги I пальця кистi

до тильної поверхнi основ I - II п`ясткових кiсток

до проксимальної фаланги I пальця кистi та до капсули

променево-зап`ясткового суглоба


!1 Куди прикрiплюються короткий та довгий м`язи-розгиначi

великого пальця кистi?

до основ проксимальної та дистальної фаланг I пальця кистi

#до I п`ясткової кiстки

до проксимальної фаланги I пальця кистi та до капсули

променево-зап`ясткового суглоба

до дистальної фаланги I пальця кистi та до долонного

апоневрозу


! Куди прикрiплюється м`яз-розгинач вказiвного пальця?

до тильної поверхнi фаланг вказiвного пальця

#до долонного апоневрозу

до долонної поверхні фаланг II пальця

до капсули променево-зап'ясткового суглоба


! Яке топографічне розташування м`яза-відвертача?

лежить глибоко на міжкістковій перетинці в проксимальному відділі передпліччя між латеральним надвиростком плечової кістки та верхньою третиною променевої кістки

#лежить глибоко на міжкістковій перетинці в дистальному відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками

лежить глибоко на міжкістковій перетинці в середньому відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками

лежить поверхнево в дистальному відділі передпліччя між ліктьовою та променевою кістками


! На якi групи подiляються м`язи кистi?

на м`язи пiдвищення великого пальця - thenar, м`язи

пiдвищення мiзинця - hypothenar та середню групу м`язiв

#на медiальну та латеральну групи i тильнi м`язи

на м`язи поверхневої i глибокої груп

на м`язи thenar, hypothenar та тильні м`язи


! Якi м`язи вiдносяться до групи thenar?

короткий вiдвiдний м`яз великого пальця, протиставний м`яз

великого пальця, короткий м`яз-згинач великого пальця,

привiдний м`яз великого пальця

#довгий i короткий вiдвiднi м`язи великого пальця, довгий i

короткий м`язи-згиначі великого пальця

привiдний м`яз великого пальця, короткий i довгий вiдвiдні

м`язи великого пальця, червоподiбнi м`язи

короткий i довгий долоннi м`язи, короткий i довгий вiдвiднi

м`язи великого пальця, короткий i довгий м`язи-згиначi

великого пальця


! Якi м`язи вiдносяться до групи hypothenar?

короткий долонний м`яз, вiдвiдний м`яз мiзинця,

протиставний м`яз мiзинця, короткий м`яз-згинач мiзинця

#короткий i довгий долоннi м`язи, вiдвiдний м`яз мiзинця,

протиставний м`яз мiзинця

короткий i довгий м`язи-згиначi мiзинця, короткий i довгий

м`язи-розгиначi мiзинця, червоподiбнi м`язи

протиставний м`яз мiзинця, короткий долонний м`яз, короткий

м`яз-згинач мiзинця, мiжкiстковi долоннi м`язи


! Якi м`язи вiдносяться до середньої групи м`язiв кистi?

червоподiбнi м`язи, долоннi мiжкiстковi та тильнi

мiжкiстковi м`язи

#короткий i довгий долоннi м`язи та червоподiбнi м`язи

глибокий i поверхневий м`язи-згиначi пальцiв, долоннi

мiжкiстковi м`язи

м`яз-розгинач пальцiв, тильнi мiжкiстковi та

червоподiбнi м`язи


!1 Яке топографiчне розташування короткого вiдвiдного м`яза

великого пальця кисті?

лежить з бiчної сторони thenar безпосередньо пiд шкiрою

#лежить з медiальної сторони thenar

лежить з бiчної сторони thenar пiд коротким м`язом-згиначем

великого пальця

лежить з медiальної сторони hypothenar пiд шкiрою


! Якi головки має короткий м`яз-згинач великого пальця кисті?

глибоку та поверхневу головки

#довгу та коротку головки

медiальну та латеральну головки

верхню та нижню головки


! Якi головки має привiдний м`яз великого пальця кистi?

косу та поперечну головки

#глибоку та поверхневу головки

довгу та коротку головки

медiальну та латеральну головки


! Яке топографiчне розташування короткого долонного м`яза?

лежить під шкірою hypothenar у вигляді тонких поперечних пучків

#лежить під шкірою thenar у вигляді тонких поперечних пучків

знаходиться мiж долонним апоневрозом i тримачем м`язiв-згиначiв

знаходиться в середнiй частинi долонi над долонним апоневрозом у вигляді поздовжніх пучків


!1 Якi м`язи топографiчно залягають безпосередньо пiд

долонним апоневрозом?

червоподiбнi м`язи кистi

#долоннi мiжкiстковi м`язи

короткий долонний м`яз

тильнi мiжкiстковi м`язи


! Скiльки є на однiй кистi червоподiбних м`язiв?

4

#5

2

3


! Яка функцiя червоподiбних м`язiв кистi?

згинають проксимальнi фаланги та розгинають середнi i дистальнi фаланги пальців кисті

#згинають п`ястково-фаланговi та мiжфаланговi суглоби пальців кисті

розгинають п`ястково-фаланговi та мiжфаланговi суглоби пальців кисті

приводять пальцi кистi до середнього (III) пальця


!1 Яке топографiчне розташування долонних мiжкiсткових

м`язiв?

знаходяться пiд червоподiбними м`язами, заповнюють на долонній поверхні міжкісткові проміжки між ІІ – V п'ястковими кістками

#знаходяться пiд червоподiбними м`язами, заповнюють на тильній поверхні міжкісткові проміжки між ІІ – V п'ястковими кістками

знаходяться безпосередньо пiд долонним апоневрозом

знаходяться безпосередньо над долонним апоневрозом під шкірою


! Яка функцiя долонних мiжкiсткових м`язiв?

приводять II, IV та V пальцi до середнього (III) пальця кисті

#згинають проксимальнi фаланги та розгинають середнi i дистальнi фаланги пальців кисті

відводять пальці від середньої лінії

розгинають п`ястково-фаланговi та мiжфаланговi суглоби пальців кисті


! Скiльки є на однiй кистi долонних мiжкiсткових м`язiв?

3

#4

5

2


! Яке топографiчне розташування тильних мiжкiсткових м`язiв?

заповнюють на тильній поверхні міжкісткові проміжки між І – V п'ястковими кістками

#знаходяться пiд червоподiбними м`язами, заповнюють на долонній поверхні міжкісткові проміжки між ІІ – V п'ястковими кістками

знаходяться пiд червоподiбними м`язами, заповнюють на тильній поверхні міжкісткові проміжки між ІІ – V п'ястковими кістками

знаходяться безпосередньо пiд долонним апоневрозом


! Скiльки є на однiй кистi тильних мiжкiсткових м`язiв?

4

#3

5

2


! Яка функцiя тильних мiжкiсткових м`язiв кистi?

відводять пальці від середньої лінії

#згинають проксимальнi фаланги та розгинають середнi i дистальнi фаланги пальців кисті

приводять II, IV та V пальцi до середнього (III) пальця

розгинають п`ястково-фаланговi та мiжфаланговi суглоби пальців кисті


!2 Якi м`язи згинають проксимальнi фаланги та розгинають середнi i дистальнi фаланги II - V пальцiв кисті?

червоподiбнi м`язи кистi

#долоннi мiжкiстковi м`язи

тильнi мiжкiстковi м`язи

довгий та короткий долоннi м`язи


!2 Якi м`язи приводять ІІ, IV і V пальці до середньої лінії або до ІІІ пальця кисті?

долонні міжкісткові м'язи

#тильнi мiжкiстковi м`язи

довгий та короткий долоннi м`язи

червоподібні м'язи


!2 Якi м`язи відводять ІІ, IV і V пальці від середньої лінії або від ІІІ пальця кисті?

тильні міжкісткові м'язи

#долоннi мiжкiстковi м`язи

довгий та короткий долоннi м`язи

червоподібні м'язи

Схожі:

Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" icon#пояс верхньої кiнцiвки I плече пояс верхньої кiнцiвки I передплiччя
Заняття n "Кiстки верхньої кiнцiвки: лопатка, ключиця, плечова кiстка, кістки передпліччя та кисті"
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 17 "Фасцiї I топографiя верхньої кiнцiвки"
Яке топографiчне розташування надостьової та пiдостьової фасцiй? вони прикрiплюються до країв однойменних ямок лопатки I вкривають...
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 18 "М`язи нижньої кiнцiвки"
Звiдки починається великий поперековий м`яз? вiд тiл I поперечних вiдросткiв т ХII l V
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconМ`язи лиця та жувальнi м`язи
Заняття n 15 "М`язи I фасцiї голови. М`язи шиї. Фасції І топографiя шиї" ! На якi групи подiляються м`язи голови?
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconВерхньої порожнистої вени. Вени голови І шиї
Де залягають поверхневi вени верхньої кiнцiвки? в пiдшкiрнiй клiтковинi на власнiй фасцiї
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" icon! На якi групи подiляються м`язи живота?
Заняття n 14. "М`язи I фасцiї живота, пiхва прямого м`язу живота, пахвинний канал"
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття 35. Артерії верхньої кінцівки

Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Чим утворений крижово-клубовий суглоб? вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток
Заняття n 16 \"М`язи верхньої кiнцiвки\" iconЗаняття 39. Загальна лімфологія. Лімфовідтік від органів І тканин тіла людини
Де знаходяться глибокi лiмфатичнi судини нижньої кiнцiвки? поруч з глибокими кровоносними судинами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи