Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок icon

Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок
Скачати 176.35 Kb.
НазваЗаняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок
Дата16.08.2012
Розмір176.35 Kb.
ТипДокументи

Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок.


! Глотка розташована на рiвнi:

вiд основи черепа до VI - VII шийних хребцiв

#вiд основи черепа до VIII шийного хребця

на рiвнi IV - VI шийних хребцiв

на рiвнi VI шийного - V грудного хребцiв


! На рiвнi VI - VII шийних хребцiв глотка переходить в:

стравохiд

#гортань

трахею

шлунок


! На якому рiвнi глотка переходить в стравохiд?

на рiвнi VI - VII шийних хребцiв

#на рiвнi IV - V шийних хребцiв

на рiвнi I грудного хребця

на рiвнi IХ - Х грудних хребцiв


! Через хоани в носоглотку вiдкривається:

носова порожнина

#ротова порожнина

гортань

стравохiд


! Носова порожнина в носоглотку вiдкривається через:

хоани

#зiв

ніздрi

вхiд в гортань


! Ротова порожнина в ротоглотку вiдкривається через:

зiв

#хоани

вхiд в стравохiд

ротову щiлину


! Позаду глотки розташований:

позаглотковий простiр

#передтрахеальний простiр

надгруднинний мiжфасцiальний простiр

передглотковий простiр


! Через зiв ротоглотка сполучається з:

ротовою порожниною

#носовою порожниною

порожниною гортанi

стравоходом


! Верхня стiнка глотки називається:

склепiння

#дно

тiло

верхiвка


! Глотка має наступнi частини:

носову, ротову, гортанну

#носову, ротову, шийну

носову, ротову, кiсткову

ротову, гортанну, шийну


! Через слухову (Євстахiєву) трубу носоглотка сполучається з:

середнiм вухом

#носовою порожниною

ротовою порожниною

порожниною гортанi


! Глотковий отвiр слухової труби розташований на:

латеральнiй стiнцi носоглотки

#переднiй стiнцi ротоглотки

заднiй стiнцi носоглотки

нижнiй стiнцi гортаноглотки


! Глотковий мигдалик розташований:

в мiсцi переходу верхньої стiнки носоглотки в задню

#в мiсцi переходу верхньої стiнки носоглотки в передню

на латеральнiй стiнцi ротоглотки

в мигдаликовiй ямцi


! Трубний мигдалик розташований:

в товщi трубного валика носоглотки

#в мигдаликовiй ямцi

на верхнiй стiнцi носоглотки

в грушеподiбному карманi гортаноглотки


!1 До складу лiмфо-епiтелiального кiльця Пiрогова-Вальдейєра

входять:

пiднебiннi, трубнi, аденоїдний та язиковий мигдалики

#пiднебiннi, трубнi, глотковi та гортаннi мигдалики

трубнi, аденоїдний, язиковий та ротовий мигдалики

аденоїдний, язиковий, пiднебiнний та гортаннi мигдалики


!1 Скільки мигдаликів входить до складу лiмфо-епiтелiального кiльця Пiрогова-Вальдейєра?

6

#5

2

3


! В якiй частинi глотки розташований грушоподiбний закуток?

гортаннiй

#носовiй

ротовiй

черепнiй


! В верхнiх вiддiлах глотки пiдслизова основа представлена:

глотково-базилярною фасцiєю

#еластичним конусом

чотирикутною мембраною

рихлою пiдслизовою основою


! М`язи глотки подiляються на:

констриктори i пiдіймачi

#поперечносмугастi i гладкi

констриктори i гладкi

пiдіймачi i гладкі


! До констрикторiв глотки належать:

верхнiй, середнiй, нижнiй

#верхнiй, медiальний, латеральний

латеральний, медiальний, середнiй

латеральний, медiальний, нижнiй


! До м'язів-пiдіймачiв глотки належать:

шило-глотковий та піднебінно-глотковий м'язи

#піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи

підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи

верхній, середній та нижній констриктори


! В якій частині глотки перехрещуються дихальні і травні шляхи?

в ротовій частині

#в носоглотці

в гортаноглотці

в шийній частині


! Носоглотка має такі утвори:

хоани, склепіння глотки, глотковий отвір слухової труби, трубний і глотковий мигдалики

#зів, піднебінний мигдалик, серединну і бічні язиково-надгортанні складки, надгортанну долинку

вхід до гортані та грушоподібний закуток

хоани, грушоподібний закуток, трубний, аденоїдний і піднебінний мигдалики


! Ротоглотка має такі утвори:

зів, піднебінний мигдалик, серединну і бічні язиково-надгортанні складки, надгортанну долинку

#вхід до гортані та грушоподібний закуток

хоани, грушоподібний закуток, трубний, аденоїдний і піднебінний мигдалики

хоани, склепіння глотки, глотковий отвір слухової труби, трубний і глотковий мигдалики


! Гортанна частина глотки має такі утвори:

вхід до гортані та грушоподібний закуток

#хоани, грушоподібний закуток, трубний, аденоїдний і піднебінний мигдалики

хоани, склепіння глотки, глотковий отвір слухової труби, трубний і глотковий мигдалики

зів, піднебінний мигдалик, серединну і бічні язиково-надгортанні складки, надгортанну долинку

! Внутрішня оболонка стінки глотки має назву:

слизова

#глотково-основна фасція

м'язова

адвентиція


! Зовнішня оболонка стінки глотки має назву:

адвентиція

#глотково-основна фасція

м'язова

слизова


!1 Позаглотковий простір сполучається:

з заднім середостінням грудної порожнини

#з переднім середостінням грудної порожнини

з середнім середостінням грудної порожнини

закінчується сліпо в ділянці шиї


! Стравохiд розташований на рiвнi:

VI - VII шийних - ХI грудного хребцiв

#IV шийного - Х - ХI грудних хребцiв

VI - VII шийних - V грудного хребцiв

VII шийного - VII грудного хребцiв


! Початок стравоходу у дорослого вiдповiдає:

VI - VII шийним хребцям

#IV - V шийним хребцям

VII шийному - I грудному хребцям

I - II грудному хребцям


!1 Каудальна границя стравоходу (мiсце впадiння в шлунок)

вiдповiдає:

ХI грудному хребцю

#ІХ грудному хребцю

I поперековому хребцю

VIII - ХІІ грудним хребцям


!1 Частини стравоходу розташованi в такiй послiдовностi

~(зверху вниз)~:

шийна, грудна, черевна

#грудна, черевна, тазова

головна, шийна, грудна

черепна, грудна, черевна


! До анатомічних звужень стравоходу відносяться:

глотково-стравохідне, трахеально-біфуркаційне та діафрагмове

#аортальне та кардіальне

глотково-стравохідне та кардіальне

аортальне, діафрагмове та кардіальне


! До фізіологічних звужень стравоходу відносяться:

аортальне та кардіальне

#глотково-стравохідне та кардіальне

аортальне, діафрагмове та кардіальне

глотково-стравохідне, трахеально-біфуркаційне та діафрагмове


! Глотково-стравохідне звуження стравоходу відноситься до:

анатомічних звужень

#фізіологічних звужень

м'язових звужень

верхніх звужень


! Трахеально-біфуркаційне звуження стравоходу відноситься до:

анатомічних звужень

#фізіологічних звужень

м'язових звужень

верхніх звужень


! Діафрагмове звуження стравоходу відноситься до:

анатомічних звужень

#фізіологічних звужень

м'язових звужень

нижніх звужень


! Аортальне звуження стравоходу відноситься до:

фізіологічних звужень

#анатомічних звужень

м'язових звужень

верхніх звужень


! Кардіальне звуження стравоходу відноситься до:

фізіологічних звужень

#анатомічних звужень

м'язових звужень

нижніх звужень


! Глотково-стравохідне звуження стравоходу розташоване на рiвнi:

VI - VII шийних хребцiв

#IV - VI шийних хребцiв

VIII шийного хребця

I грудного хребця


! Рiвень VI - VII шийних хребцiв вiдповiдає:

глотково-стравохідному звуженню стравоходу

#гортанному звуженню стравоходу

аортальному звуженню стравоходу

трахеально-бiфуркацiйному звуженню стравоходу


! Трахеально-бiфуркацiйне звуження стравоходу розташоване на рiвнi:

V грудного хребця

#VI шийного хребця

VII грудного хребця

IV шийного хребця


! Рiвень V грудного хребця вiдповiдає:

трахеально-бiфуркацiйному звуженню стравоходу

#глотково-стравохідному звуженню стравоходу

дiафрагмальному звуженню стравоходу

кардiальному звуженню стравоходу


! Аортальне звуження стравоходу розташоване на рiвнi:

IV грудного хребця

#IV шийного хребця

VI грудного хребця

VI шийного хребця


! Рiвень IV грудного хребця вiдповiдає:

аортальному звуженню стравоходу

#кардiальному звуженню стравоходу

дiафрагмальному звуженню стравоходу

глотково-стравохідному звуженню стравоходу


! Дiафрагмальне звуження стравоходу розташоване на рiвнi:

IХ - Х грудних хребцiв

#VIII грудного хребця

ХI - ХII грудних хребцiв

ХII грудного - I поперекового хребцiв


! Рiвень IХ - Х грудних хребцiв вiдповiдає:

дiафрагмальному звуженню стравоходу

#аортальному звуженню стравоходу

кардiальному звуженню стравоходу

трахеально-бiфуркацiйному звуженню стравоходу


! Кардiальне звуження стравоходу розташоване на рiвнi:

ХI грудного хребця

#IХ - Х грудних хребцiв

ХII грудного хребця

I поперекового хребця


! Рiвень ХI грудного хребця вiдповiдає:

кардiальному звуженню стравоходу

#дiафрагмальному звуженню стравоходу

аортальному звуженню стравоходу

трахеально-бiфуркацiйному звуженню стравоходу


!1 В верхнiй третинi стравоходу м`язова оболонка

представлена:

поперечно-смугастою м`язовою тканиною

#гладкою м`язовою тканиною

поперечно-смугастою i гладкою м`язовою тканиною

гладкою м`язовою тканиною i адвентицiєю


!1 В середнiй третинi стравоходу м`язова оболонка

представлена:

поперечно-смугастою i гладкою м`язовою тканиною

#гладкою м`язовою тканиною

поперечно-смугастою м`язовою тканиною

фiброзною тканиною


! В нижнiй третинi стравоходу м`язова оболонка представлена:

гладкою м`язовою тканиною

#гладкою i поперечно-смугастою м`язовою тканиною

адвентицiєю

поперечно-смугастою м`язовою тканиною


! Стiнка стравоходу складається з наступних оболонок:

адвентицiї, м`язової, підслизової та слизової оболонок

#плеври, м`язової та слизової оболонок

адвентицiї, м`язової оболонки та очеревини

слизової та фiброзної оболонок, адвентицiї


!1 М`язова оболонка стравоходу складається iз наступних

шарiв:

зовнiшнього поздовжнього i внутрiшнього циркулярного

#зовнiшнього циркулярного i внутрiшнього поздовжнього

зовнiшнього i внутрiшнього поздовжнього i середнього

циркулярного

зовнiшнього i внутрiшнього циркулярного i середнього

поздовжнього


! Складки слизової оболонки стравоходу утворюються за рахунок:

підслизової оболонки

#м'язової оболонки

адвентиції

серозної оболонки


! Черевна частина стравоходу ззовні вкрита:

очеревиною

#плеврою

адвентицією

фіброзною оболонкою


! Шийна та грудна частини стравоходу ззовні вкриті:

адвентицією

#плеврою

очеревиною

серозною оболонкою


! Як очеревина вкриває черевну частину стравохода?

iнтраперiтонеально

#мезоперiтонiально

екстраперiтонеально

ретроперiтонеально


! На якi ділянки подiляється живiт?

надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки

#надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки

пупкову, бічні праву та ліву ділянки

лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки


! Якими лiнiями живiт подiляється на три ділянки - надчеревну, середню черевну та підчеревну?

двома горизонтальними лініями - мiжреберною i мiжостистою

#двома вертикальними лініями - мiжреберною i мiжпоперечною

двома горизонтальними лініями - пiдгруднинною i мiжостистою

двома вертикальними лініями по бічному краю прямих м'язів живота


! Якими лiнiями кожна ділянка живота - надчеревна, середня черевна та підчеревна - подiляються ще на три ділянки?

двома вертикальними лініями по бічному краю прямих м'язів живота

#двома вертикальними лініями - мiжреберною i мiжпоперечною

двома горизонтальними лініями - міжреберною i мiжостистою

двома вертикальними - лініями мiжгребневою i мiжостистою


! Скiльки дiлянок видiляють в надчеревній ділянці живота?

3

#9

2

1


! Скiльки дiлянок видiляють в середній черевній ділянці живота?

3

#4

2

9


! Скiльки дiлянок видiляють в підчеревній ділянці живота?

3

#4

9

1


! Скiльки всього дiлянок видiляють на передній стінці живота?

9

#4

5

3


! На якi ділянки подiляється надчеревна ділянка живота?

надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки

#пупкову, бічні праву та ліву ділянки

лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки

надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки


! На якi ділянки подiляється середня черевна ділянка живота?

пупкову, бічні праву та ліву ділянки

#лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки

надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки

надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки


! На якi ділянки подiляється підчеревна ділянка живота?

лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки

#надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки

надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки

пупкову, бічні праву та ліву ділянки


! Шлунок розташований мiж:

стравоходом i 12-палою кишкою

#стравоходом i слiпою кишкою

глоткою i слiпою кишкою

глоткою i 12-палою кишкою


! Шлунок проектується на наступнi дiлянки живота:

надчеревну та підреброву ліву ділянки

#надчеревну та підреброву праву ділянки

пупкову та бічну ліву ділянки

надчеревну, пупкову та бічну праву ділянки


! В черевній порожнині серозна оболонка має назву:

очеревина

#плевра

слизова

адвентиція


! Очеревина має такі листки:

парієтальний і вісцеральний

#медіальний та латеральний

зовнішній та внутрішній

передній і задній


! Парієтальна очеревина покриває:

стінки черевної порожнини

#внутрішні органи


! Вісцеральна очеревина покриває:

внутрішні органи

#стінки черевної порожнини


!1 З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн

розташований iнтраперiтонеально?

4

#3

2

1


!1 З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн

розташований мезоперiтонеально?

3

#4

2

1


!1 З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн

розташований екстраперiтонеально?

1

#3

2

4


! Шлунок має такі стiнки:

передню i задню

#верхню i нижню

латеральну i медiальну

проксимальну i дистальну


! Мала кривина шлунка направлена:

вгору i вправо

#вниз i вправо

вгору i влiво

вниз i влiво


! Велика кривина шлунка направлена:

вниз i влiво

#вниз i вправо

вгору i влiво

вгору i вправо


! Мiсце впадiння стравоходу в шлунок називається:

кардіальний отвір

#воротарний отвір

пілоричний отвір

кутова вирізка


! Вхiдний отвiр шлунка розташований:

зліва від хребта на рівні Х - ХI грудних хребцiв

#справа від хребта на рівні Х - ХІ грудних хребцiв

справа від хребта на рівні ХI - ХII грудних хребцiв

зліва від хребта на рівні ХII грудного - I поперекового хребцiв


! Шлунок має наступнi частини:

дно, тiло, кардiальну та пiлоричну частини

#кардiальну частину, тiло та шийку

пiлоричну та кардiальну частини, тiло та хвiст

кардiальну та пiлоричну частини, тiло та купол


! Пiлоричний отвiр шлунка розташований:

справа від хребта на рівні ХII грудного - I поперекового хребців

#зліва від хребта на рівні I - II поперекових хребцiв

справа від хребта на рівні IХ - Х грудних хребцiв

зліва від хребта на рівні Х - ХI грудних хребцiв


! Між малою кривиною шлунка і воротами печінки розташована:

печiнково-шлункова зв`язка

#шлунково-ободовокишкова зв`язка

шлунково-діафрагмова зв`язка

шлунково-селезiнкова зв`язка


! Між великою кривиною шлунка і поперечною ободовою кишкою розташована:

шлунково-ободовокишкова зв`язка

#шлунково-діафрагмова зв`язка

шлунково-селезiнкова зв`язка

печiнково-шлункова зв`язка


! Між великою кривиною шлунка і воротами селезінки розташована:

шлунково-селезiнкова зв`язка

#шлунково-діафрагмова зв`язка

печiнково-шлункова зв`язка

шлунково-ободовокишкова зв`язка


! Між кардіальною частиною шлунка і діафрагмою розташована:

шлунково-діафрагмова зв`язка

#печiнково-шлункова зв`язка

шлунково-ободовокишкова зв`язка

шлунково-селезiнкова зв`язка


! Печiнково-шлункова зв`язка розташована:

між малою кривиною шлунка і воротами печінки

#між великою кривиною шлунка і воротами печінки

між тілом шлунка і воротами печінки

між задньою стінкою шлунка і воротами печінки


! Шлунково-ободовокишкова зв`язка розташована:

між великою кривиною шлунка і поперечною ободовою кишкою

#між малою кривиною шлунка і поперечною ободовою кишкою

між тілом шлунка і поперечною ободовою кишкою

між задньою стінкою шлунка і поперечною ободовою кишкою


! Шлунково-селезінкова зв`язка розташована:

між великою кривиною шлунка і воротами селезінки

#між малою кривиною шлунка і воротами селезінки

між тілом шлунка і воротами селезінки

між задньою стінкою шлунка і воротами селезінки


! Шлунково-діафрагмова зв`язка розташована:

між кардіальною частиною шлунка і діафрагмою

#між воротарною частиною шлунка і діафрагмою

між тілом шлунка і діафрагмою

між задньою стінкою шлунка і діафрагмою


! Зовнiшня оболонка стінки шлунка - це:

очеревина

#плевра

адвентицiя

фiброзна


! Як очеревина вкриває шлунок?

iнтраперiтонеально

#мезоперiтонiально

екстраперiтонеально

ретроперiтонеально


! Стiнка шлунка має наступнi оболонки:

серозну, м`язову, підслизову та слизову

#адвентицiю, м`язову, підслизову та слизову

адвентицiю, фiброзну та серозну

серозну, м`язову та адвентицiю


! Скiльки шарiв має м`язова оболонка стінки шлунка?

3

#2

1

4


! М`язова оболонка стінки шлунка має наступнi шари:

зовнiшнiй поздовжнiй, середнiй циркулярний, внутрiшнiй

косий

#зовнiшнiй косий, середнiй поздовжнiй, внутрiшнiй

циркулярний

зовнiшнiй циркулярний, середнiй косий, внутрiшнiй

поздовжнiй

зовнiшнiй i внутрiшнiй циркулярні, середнiй поздовжнiй


! Воротарний м'яз-замикач шлунка утворений:

циркулярним шаром м`язової оболонки

#поздовжнiм шаром м`язової оболонки

косими волокнами м`язової оболонки

складкою слизової оболонки


!1 На мiсцi переходу шлунка в дванадцятипалу кишку

розташовані:

воротарний отвір, заслонка воротаря і воротарний м'яз-замикач

#кардіальний отвір, заслонка воротаря і кардіальний м'яз-замикач

воротарний отвір, заслонка воротаря і кардіальний м'яз-замикач

шийка шлунка, поздовжня складка слизової і кардіальний м'яз-замикач


! Заслонка воротаря шлунка утворена:

кільцеподібною складкою слизової оболонки

#косими волокнами м`язової оболонки

поздовжньою складкою слизової оболонки

циркулярним шаром м`язової оболонки


! Воротарна частина шлунка поділяється на:

воротарну печеру і воротарний канал

#склепіння і шийку шлунка

воротарну печеру і воротарний хвіст

дно і воротарний канал


! Поздовжнi складки слизової шлунка розташованi:

вздовж малої кривини

#в дiлянцi дна шлунка

в дiлянцi тiла шлунка

вздовж великої кривини


! "Шлункова доріжка" розташована:

вздовж малої кривини

#в дiлянцi дна шлунка

в дiлянцi тiла шлунка

вздовж великої кривини


! "Шлункова доріжка" утворена:

поздовжнiми складками слизової шлунка

#циркулярними складками слизової шлунка

циркулярним шаром м`язової оболонки

поздовжнiм шаром м`язової оболонки


! Шлункові залози виділяють:

шлунковий сік

#підшлунковий сік

слину

жовч


! Шлункові залози відкриваються своїми отворами:

на дні шлункових ямочок слизової шлунка

#вздовж "шлункової доріжки" слизової шлунка

на заслінці воротаря шлунка

на серозній оболонці шлунка


! Складки слизової оболонки шлунка утворюються за рахунок:

підслизової оболонки

#м'язової оболонки

адвентиції

серозної оболонки

Схожі:

Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconЗаняття 30. Промежина. Ендокринна система
Промежину сечово-статевого трикутника (дiлянки) утворює: поверхневий поперечний м'яз промежини
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Міжнародна робоча група визначає захворювання як рефлюкс вмісту шлунку в стравохід, що призводить до розвитку езофагіту, типових...
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconПерелік теоретичних питань для підсумкового контролю для студентів 5 курсу
Які основні механізми ушкоджень органів черевної порожнини? Класифікація ушкоджень черевної порожнини при травмі
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconПерелік теоретичних питань для підсумкового контролю для студентів 5 курсу
Які основні механізми ушкоджень органів черевної порожнини? Класифікація ушкоджень черевної порожнини при травмі
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок icon1. Стандарти надання медичної допомоги хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини Зміст
Запальними захворюваннями органів черевної порожнини
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок icon1. Стандарти надання медичної допомоги хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини Зміст
Запальними захворюваннями органів черевної порожнини
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconО. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Тому в практичній роботі лікаря приходиться проводити доскіпливу диференціальну діагностику між різними захворюваннями органів черевної...
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
Заняття 23. Глотка. Стравохід. Дiлянки передньї черевної стiнки. Шлунок iconОмія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи