Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon

Заняття 19. "Топографія нижньої кінцівки"
Скачати 198.81 Kb.
НазваЗаняття 19. "Топографія нижньої кінцівки"
Дата16.08.2012
Розмір198.81 Kb.
ТипДокументи

Заняття 19. "Топографія нижньої кінцівки".


!2 Частиною якої фасцiї є клубово-гребiнна дуга, що

знаходиться мiж пахвинною зв`язкою та клубово-лобковим

пiдвищенням?

клубової фасцiї

#сiдничної фасцiї

широкої фасцiї

поверхневої фасцiї


!1 На якi утвори роздiляє клубово-гребiнна дуга простiр під

пахвинною зв`язкою?

на м`язову та судинну затоки

#на надгрушоподiбний та пiдгрушоподiбний отвори

на затульний та стегновий канали

на затульний канал та стегнову борозну


! Чим обмежена м`язова затока медiально?

клубово-гребiнною дугою

#пахвинною зв`язкою

клубовою кiсткою

лакунарною зв`язкою


! Чим обмежена м`язова затока спереду?

пахвинною зв`язкою

#клубово-гребiнною дугою

клубовою кiсткою

лакунарною зв`язкою


! Чим обмежена м`язова затока ззаду?

клубовою кiсткою

#лакунарною зв`язкою

клубово-гребiнною дугою

пахвинною зв`язкою


! Чим обмежена судинна затока спереду?

пахвинною зв`язкою

#клубово-гребiнною дугою

лакунарною зв`язкою

гребiнною зв`язкою


! Чим обмежена судинна затока ззаду?

гребiнною зв`язкою

#пахвинною зв`язкою

клубово-гребiнною дугою

лакунарною зв`язкою


! Чим обмежена судинна затока латерально?

клубово-гребiнною дугою

#пахвинною зв`язкою

лакунарною зв`язкою

гребiнною зв`язкою


! Чим обмежена судинна затока медiально?

лакунарною зв`язкою

#гребiнною зв`язкою

пахвинною зв`язкою

клубово-гребiнною дугою


! Що проходить через м`язову затоку?

клубово-поперековий м`яз та стегновий нерв

#стегнові артерiя, вена та нерв

клубово-поперековий м`яз та стегновi артерiя i вена

грушоподiбний м`яз та сiдничний нерв


! Що проходить через судинну затоку?

стегновi артерiя i вена

#клубово-поперековий м`яз та стегновий нерв

стегновi артерiя, вена та нерв

грушоподiбний м`яз та сiдничний нерв


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться над грушоподiбним

м`язом у великому сiдничному отворi?

надгрушоподiбний отвiр

#пiдгрушоподiбний отвiр

м`язова лакуна

судинна лакуна


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться пiд грушоподiбним

м`язом у великому сiдничному отворi?

пiдгрушоподiбний отвiр

#надгрушоподiбний отвiр

м`язова лакуна

судинна лакуна


!2 Яка фасцiя вкриває м`язи стегна з усiх бокiв і утворює окремі футляри для кравецького і тонкого м'язів?

широка фасцiя

#сiднична фасцiя (глибокий листок)

клубова фасцiя

клубово-гребiнна фасцiя


!1 В якому мiсцi широка фасцiя подiляється на поверхневий

та глибокий листки?

у верхнiй третинi передньої дiлянки стегна, в межах

стегнового трикутника

#у верхнiй третинi задньої дiлянки стегна

у нижнiй третинi передньої дiлянки стегна

в межах медiальної дiлянки стегна


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться по лiнiї стикання

гребiнного та клубово-поперекового м`язiв?

клубово-гребiнна борозна

#стегнова борозна

стегновий канал

затульний канал


! Чим обмежена клубово-гребінна борозна?

гребінним та клубово-поперековим м'язами

#кравецьким та тонким м`язами

довгим та коротким привiдними м`язами

великим та довгим привiдними м`язами


!2 Який анатомiчний утвiр розташований у поверхневiй

пластинцi широкої фасцiї стегна i розмiщений дещо нижче

пахвинної зв`язки?

пiдшкiрний розтвiр

#стегнове кiльце

судинна лакуна

зовнiшнiй затульний отвiр


! Чим обмежений пiдшкiрний розтвiр латерально?

серпоподiбним краєм

#верхнiм та нижнiм рогами серпоподiбного краю

пахвинною зв`язкою

лакунарною зв`язкою

! Чим обмежений пiдшкiрний розтвiр вгорі?

верхнiм рогом серпоподiбного краю

#стегновою веною

пахвинною зв`язкою

лакунарною зв`язкою


! Чим обмежений пiдшкiрний розтвiр знизу?

нижнiм рогом серпоподiбного краю

#великою підшкірною веною

пахвинною зв`язкою

стегновою веною


! Яка фасція закриває пiдшкiрний розтвiр?

дірчаста фасція

#глибокий листок широкої фасції стегна

клубова фасція

сіднична фасція


! Які м'язи вкриває глибокий листок широкої фасції стегна?

гребінний та клубово-поперековий м'язи

#кравецький та тонкий м`язи

довгий та короткий привiдні м`язи

великий та довгий привiдні м`язи


! Якi м`язи вiдмежовує бiчна мiжм`язова перегородка стегна?

чотириголовий м`яз стегна вiд задньої групи м`язiв стегна

#чотириголовий м`яз стегна вiд привiдних м`язiв

привiднi м`язи стегна вiд задньої групи м`язiв стегна

головки чотириголового м`яза стегна


! Якi м`язи вiдмежовує присередня мiжм`язова перегородка стегна?

чотириголовий м`яз стегна вiд привiдних м`язiв

#чотириголовий м`яз стегна вiд задньої групи м`язiв стегна

привiднi м`язи стегна вiд задньої групи м`язiв стегна

головки чотириголового м`яза стегна


! Якi м`язи вiдмежовує задня мiжм`язова перегородка стегна?

привiднi м`язи стегна вiд задньої групи м`язiв стегна

#чотириголовий м`яз стегна вiд задньої групи м`язiв стегна

головки чотириголового м`яза стегна

чотириголовий м`яз стегна вiд привiдних м`язiв


! Чим утворено клубово-гомілкове пасмо?

широкою фасцією стегна та сухожилками великого сідничного м'яза і м'яза-натягувача широкої фасції

#широкою фасцією стегна та сухожилком довгого привiдного м`яза

широкою фасцією стегна та сухожилками великого привідного м'яза і м'яза-натягувача широкої фасції

широкою фасцією стегна та сухожилками чотириголового м'яза стегна і м'яза-натягувача широкої фасції


! Де розташовано клубово-гомілкове пасмо?

між клубовою кісткою та латеральним виростком великогомілкової кістки

#між клубовою кісткою та медіальним виростком великогомілкової кістки

між клубовою кісткою та головкою малокогомілкової кістки

між лобковою кісткою та латеральним виростком великогомілкової кістки

! Чим утворений затульний канал?

затульною борозною лобкової кiстки, затульною перетинкою та

внутрiшнім затульним м`язом

#затульною борозною лобкової кiстки та квадратним м`язом

стегна

затульним отвором лобкової кiстки та грушоподiбним м`язом

затульним отвором лобкової кiстки, внутрiшнiм та зовнiшнiм

затульними м`язами і близнюковими м`язами


! Чим обмежений стегновий трикутник зверху?

пахвинною зв`язкою

#кравецьким м`язом

довгим привiдним м`язом

великим привiдним м`язом


! Чим обмежений стегновий трикутник з бiчної сторони?

кравецьким м`язом

#пахвинною зв`язкою

довгим привiдним м`язом

великим привiдним м`язом


! Чим обмежений стегновий трикутник з медiальної сторони?

довгим привiдним м`язом

#кравецьким м`язом

пахвинною зв`язкою

великим привiдним м`язом


!1 Чим обмежена клубово-гребiнна борозна з присередньої

сторони?

гребiнним м`язом

#клубово-поперековим м`язом

коротким привiдним м`язом

довгим привiдним м`язом


! Чим обмежена клубово-гребiнна борозна з бiчної сторони?

клубово-поперековим м`язом

#гребiнним м`язом

кравецьким м`язом

довгим привiдним м`язом


!1 В який анатомiчний утвiр продовжується клубово-гребiнна

борозна?

в передню стегнову борозну

#в стегновий канал

в привiдний канал

в затульний канал


! Чим обмежена передня стегнова борозна з латеральної сторони?

присереднiм широким м`язом стегна

#довгим привiдним м`язом

кравецьким м`язом

гребiнним м`язом


! Чим обмежена передня стегнова борозна з присередньої сторони?

довгим привiдним м`язом

#присереднiм широким м`язом стегна

кравецьким м`язом

гребiнним м`язом


! В який анатомiчний утвiр продовжується передня стегнова борозна?

в привiдний канал

#в стегновий канал

в затульний канал

в пiдколiнну ямку


! Який канал не існує в нормi?

стегновий

#привідний

затульний

нижній м'язово-малогомілковий


! Що є передньою стiнкою стегнового каналу?

поверхневий листок широкої фасцiї

#глибокий листок широкої фасцiї

стегнова вена

пахвинна зв`язка


! Що є задньою стiнкою стегнового каналу?

глибокий листок широкої фасцiї

#поверхневий листок широкої фасцiї

стегнова вена

верхнiй та нижнiй роги серпоподiбного краю


! Що є бiчною стiнкою стегнового каналу?

стегнова вена

#стегнова артерiя

серпоподiбний край

глибокий листок широкої фасцiї


!1 Що є внутрiшнiм отвором стегнового каналу?

стегнове кiльце

#пiдшкiрний розтвiр

судинна лакуна

м`язова лакуна


! Чим обмежене стегнове кiльце спереду?

пахвинною зв`язкою

#гребiнною зв`язкою

лакунарною зв`язкою

стегновою веною


! Чим обмежене стегнове кiльце ззаду?

гребiнною зв`язкою

#пахвинною зв`язкою

лакунарною зв`язкою

стегновою веною


! Чим обмежене стегнове кiльце медiально?

лакунарною зв`язкою

#гребiнною зв`язкою

пахвинною зв`язкою

стегновою веною


! Чим обмежене стегнове кiльце латерально?

стегновою веною

#лакунарною зв`язкою

стегновою артерією

пахвинною зв`язкою


! Чим прикрито стегнове кiльце з боку черевної порожнини?

фасціальною стегновою перегородкою і очеревиною

#лакунарною зв`язкою

стегновою веною

лімфатичним вузлом Пирогова-Розенмюллера


! Чим прикрито стегнове кiльце ззовні?

лімфатичним вузлом Пирогова-Розенмюллера

#лакунарною зв`язкою

пахвинною зв`язкою

фасціальною стегновою перегородкою і очеревиною


!1 Що є зовнiшнiм отвором стегнового каналу?

пiдшкiрний розтвiр

#стегнове кiльце

судинна лакуна

м`язова лакуна


! Звiдки бере початок привiдний канал?

вiд передньої стегнової борозни

#вiд стегнового каналу

вiд затульного каналу

вiд клубово-гребiнної борозни


! Якi дiлянки з`єднуї привiдний канал?

передню дiлянку стегна з пiдколiнною ямкою

#порожнину малого таза з задньою дiлянкою стегна

порожнину малого таза з медiальною дiлянкою стегна

передню i медiальну дiлянки стегна


! Якi стiнки має привiдний канал?

присередню, бiчну та передню

#присередню, бiчну та задню

передню та задню

верхню та нижню


! Якi отвори має привiдний канал?

верхнiй (вхiдний), нижнiй (вихiдний) та переднiй

#медiальний (вхiдний), латеральний (вихiдний) та переднiй

заднiй (вхiдний) та нижнiй (вихiдний)

глибокий (вхiдний) та поверхневий (вихiдний)


! Чим утворена медіальна стiнка привiдного канала?

великим привiдним м`язом

#довгим привiдним м`язом

присереднiм широким м`язом

сухожилковою (широко-привiдною) пластинкою


! Чим утворена латеральна стiнка привiдного канала?

присереднiм широким м`язом

#бiчним широким м`язом

великим привiдним м`язом

сухожилковою (широко-привiдною) пластинкою


! Чим утворена передня стiнка привiдного канала?

сухожилковою (широко-привiдною) пластинкою

#бiчним широким м`язом

великим привiдним м`язом

довгим привiдним м`язом


! Де знаходиться переднiй отвiр привiдного каналу?

в сухожилковій (широко-привiднiй) пластинцi

#мiж сухожилковими волокнами великого привiдного м`яза стегна

мiж сухожилками довгого i великого привiдних м`язiв стегна

мiж сухожилками латерального і присереднього широких м`язів стегна


! Скільки отворів має привiдний канал?

3

#2

4

1


! Яку назву має привiдний канал?

Гунтера

#Скарпівський

Грубера

Купера


! Яку назву має гомілково-підколінний канал?

Грубера

#Скарпівський

Гунтера

Купера


! Яку назву має стегновий трикутник?

Скарпівський

#Гунтера

Грубера

Купера


! Яку назву має лакунарна зв'язка?

Жомбернатова

#Скарпівська

Грубера

Гунтера


! Яку назву має гребінна зв'язка?

Купера

#Скарпівська

Грубера

Гунтера


! Яку назву має пахвинна зв'язка?

пупартова

#Жомбернатова

Купера

Гунтера


! Яку назву має лімфатичний вузол, що закриває стегнове кільце?

Пирогова-Розенмюллера

#Скарпівський

Грубера

Гунтера


! Якi мiжм`язовi перегородки утворює фасцiя гомiлки?

передню та задню

#медiальну та латеральну

передню та латеральну

задню та медiальну


!1 Якi м`язи вiдмежовує передня мiжм`язова перегородка

гомiлки?

передню групу м`язiв гомiлки вiд бiчної групи

#передню групу м`язiв гомiлки вiд присередньої групи

передню групу м`язiв гомiлки вiд задньої групи

бiчну групу м`язiв гомiлки вiд присередньої групи


!2 Яка мiжм`язова перегородка гомiлки вiддiляє довгий та

короткий малогомiлковi м`язи вiд задньої групи м`язiв

гомiлки?

задня

#передня

медiальна

бiчна


!1 Яким листком фасцiї гомiлки вiдмежовується поверхневий

шар задньої групи м`язiв гомiлки вiд глибокого шару?

глибоким листком

#поверхневим листком

заднiм листком

переднiм листком


!1 Які кістково-фасціальні футляри є на гомілці?

передній, задній і латеральний

#передній, задній і медіальний

поверхневий та глибокий

переднiй, задній та глибокий


!1 Які кістково-фасціальні футляри є на стегні?

передній, задній і медіальний

#передній, задній і латеральний

поверхневий та глибокий

переднiй, задній та глибокий


!1 Яке топографiчне розташування верхнього тримача

м`язiв-розгиначiв стопи?

натягнений спереду мiж великогомiлковою та малогомiлковою кiстками дещо вище кiсточок

#натягнений мiж п`ятковою та надп`ятковою кiстками

натягнений мiж надп`ятковою та малогомiлковою кiстками

натягнений мiж надп`ятковою та великогомiлковою кiстками


!1 Яке топографiчне розташування нижнього тримача

м`язiв-розгиначiв стопи?

розташований спереду надп'ятково-гомілкового суглоба i подiляється на двi нiжки – верхню та нижню

#натягнений спереду мiж великогомiлковою та малогомiлковою кiстками дещо вище кiсточок

розташований ззаду надп'ятково-гомілкового суглоба i подiляється на двi нiжки - верхню та нижню

розташований між п'ятковою кісткою і латеральною кісточкою


!2 В якому порядку вiд медiального напрямку до латерального розташованi синовiальнi пiхви для сухожилкiв м`язiв-розгиначiв стопи, що знаходяться пiд тримачами м`язiв-розгиначiв?

пiхва сухожилка переднього великогомiлкового м`яза, пiхва

сухожилка довгого м`яза-розгинача великого пальця, пiхва

сухожилка довгого м`яза-розгинача пальцiв

#пiхва сухожилка довгого м`яза-розгинача пальцiв, пiхва

сухожилка довгого м`яза-розгинача великого пальця, пiхва

сухожилка переднього великогомiлкового м`яза

пiхва сухожилка переднього великогомiлкового м`яза, пiхва

сухожилка довгого м`яза-розгинача пальцiв, пiхва сухожилка

довгого м`яза-розгинача великого пальця

пiхва сухожилка переднього великогомiлкового м`яза, пiхва

сухожилка довгого м`яза-розгинача пальцiв, пiхва сухожилка

короткого малогомiлкового м`яза


!1 Яке топографiчне розташування тримача м`язiв-згиначiв

стопи?

натягнутий мiж присередньою кiсточкою та п`ятковою кiсткою

#натягнутий мiж бiчною кiсточкою та п`ятковою кiсткою

натягнений спереду мiж великогомiлковою та малогомiлковою кiстками дещо вище кiсточок

розташований спереду надп'ятково-гомілкового суглоба i подiляється на двi нiжки - верхню та нижню


!2 В якому порядку спереду назад проходять синовіальні піхви для сухожилків м'язів-згиначів стопи, що знаходяться пiд тримачем м`язiв-згиначiв?

пiхва сухожилка заднього великогомiлкового м`яза, пiхва

сухожилка довгого м`яза-згинача пальцiв, пiхва сухожилка

довгого м`яза-згинача великого пальця стопи

#пiхва сухожилка довгого м`яза-згинача великого пальця

стопи та пiхва сухожилка заднього великогомiлкового м`яза

пiхва сухожилка довгого м`яза-згинача пальцiв, пiхва сухожилка довгого

м`яза-згинача великого пальця, пiхва сухожилка заднього

великогомiлкового м`яза

пiхва сухожилка заднього великогомiлкового м`яза, пiхва

сухожилка довгого малогомiлкового м`яза та пiхва сухожилка

короткого малогомiлкового м`яза


!1 Яке топографiчне розташування верхнього та нижнього

тримачiв сухожилкiв малогомiлкових м`язiв?

натягнутi вiд бiчної кiсточки до п`яткової кiстки

#натягнутi вiд присередньої кiсточки до п`яткової кiстки

натягнутi мiж великогомiлковою та малогомiлковою кiстками на рiвнi кiсточок

натягнутi мiж бiчною та присередньою кiсточками спереду від надп'ятково-гомілкового суглоба


!1 Якi є синовiальнi пiхви пiд верхнiм та нижнiм тримачами

сухожилкiв малогомiлкових м`язiв?

спiльна пiхва сухожилкiв малогомiлкових м`язiв, пiхва

сухожилка для короткого малогомiлкового м`яза, пiхва

сухожилка для довгого малогомiлкового м`яза

#спiльна пiхва сухожилкiв заднього i переднього

великогомiлкових м`язiв, пiхва сухожилка довгого

малогомiлкового м`яза

спiльна пiхва сухожилкiв довгого i короткого малогомiлкових

м`язiв, пiхва сухожилкiв довгого м`яза-розгинача пальцiв

спiльна пiхва сухожилкiв довгого i короткого малогомiлкових

м`язiв, пiхва сухожилкiв довгого м`яза-згинача пальцiв


!1 Що знаходиться мiж поверхневою i глибокою пластинками

тильної фасцiї стопи?

сухожилки довгих i коротких м`язiв-розгиначiв пальцiв стопи,

судини i нерви

#сухожилки довгих i коротких м`язiв-згиначiв пальцiв стопи,

судини i нерви

сухожилки довгого i короткого малогомiлкових м`язiв, судини

i нерви

сухожилки переднього i заднього великогомiлкових м`язiв,

судини i нерви


!2 Який анатомiчний утвiр знаходиться безпосередньо пiд

шкiрою пiдошви стопи і зростається з коротким м'язом-згиначем пальців?

пiдошвовий апоневроз

#глибокий листок тильної фасції стопи

тримач сухожилкiв м`язiв-згиначiв стопи

поверхневий листок тильної фасції стопи


! Пiдошвовий апоневроз складається з таких утворів:

поздовжніх і поперечних сухожилкових пучків та вертикальних міжм'язових перегородок

#поверхневого і глибокого листків

поздовжньої і поперечної зв`язок плесна

довгої підошвової зв'язки і поверхневого листка фасції стопи


!1 Який анатомiчний утвiр розташований у заднiй дiлянцi

колiна i має форму ромба?

пiдколiнна ямка

#ромбоподiбна ямка

гомiлково-пiдколiнний канал

верхній м'язово-малогомілковий канал


! Чим обмежений верхнiй кут пiдколiнної ямки з латеральної сторони?

двоголовим м`язом стегна

#півсухожилковим і пiвперетинчастим м`язами

кравецьким і тонким м`язами

латеральною головкою литкового м'яза


! Чим обмежений верхнiй кут пiдколiнної ямки з медіальної сторони?

півсухожилковим і пiвперетинчастим м`язами

#двоголовим м`язом стегна

медіальною головкою литкового м'яза

кравецьким і тонким м`язами


! Чим обмежений нижнiй кут пiдколiнної ямки?

бiчною та присередньою головками литкового м`яза

#бiчною та присередньою головками камбалоподiбного м`яза

пiдошвовим та пiдколiнним м`язами

заднім великогомілковим м'язом


! Що є дном пiдколiнної ямки?

пiдколiнна поверхня стегнової кiстки та капсула колiнного суглоба

#пiдколiнний м`яз

литковий м`яз

камбалоподiбний м`яз


! Якi стiнки має гомiлково-пiдколiнний канал?

передню та задню стiнки

#медiальну, латеральну i передню стiнки

передню, задню та латеральну стiнки

передню, задню та медiальну стiнки


! Чим утворена задня стiнка гомiлково-пiдколiнного каналу?

камбалоподiбним м`язом

#заднiм великогомiлковим м`язом

литковим м`язом

довгим м`язом-згиначем великого пальця стопи


! Чим утворена передня стiнка гомiлково-пiдколiнного каналу?

заднiм великогомiлковим м`язом

#камбалоподiбним м`язом

литковим м`язом

довгим м`язом-згиначем пальцiв стопи та пiдошвовим м`язом


! Якi отвори має гомiлково-пiдколiнний канал?

верхнiй, переднiй та нижнiй

#верхнiй, нижнiй та заднiй

заднiй та переднiй

бiчний та присереднiй


! Скільки отворів має гомiлково-пiдколiнний канал?

3

#2

1

4


! Чим обмежений верхнiй отвiр гомiлково-пiдколiнного каналу спереду?

пiдколiнним м`язом

#сухожилковою дугою камбалоподiбного м`яза

заднiм великогомiлковим м`язом

литковим м`язом


! Чим обмежений верхнiй отвiр гомiлково-пiдколiнного каналу ззаду?

сухожилковою дугою камбалоподiбного м`яза

#пiдколiнним м`язом

заднiм великогомiлковим м`язом

литковим м`язом


!1 Де знаходиться переднiй отвiр гомiлково-пiдколiнного

каналу?

в проксимальнiй частинi мiжкiсткової перетинки гомiлки

#в дистальнiй частинi мiжкiсткової перетинки гомiлки

в дистальнiй третинi гомiлки між сухожилковими пучками камбалоподiбного м`яза

мiж сухожилковою дугою камбалоподiбного м`яза та пiдколiнним м`язом


! Де знаходиться нижнiй отвiр гомiлково-пiдколiнного каналу?

в дистальній третині гомілки між заднім великогомілковим м'язом і сухожилком камбалоподібного м'яза з медіальної сторони

# в дистальній третині гомілки між заднім великогомілковим м'язом і сухожилком камбалоподібного м'яза з латеральної сторони

в дистальнiй частинi мiжкiсткової перетинки гомiлки

мiж сухожилками довгого м`яза-згинача великого пальця та

довгого м`яза-згинача пальцiв стопи


!1 Який канал є відгалуженням від гомiлково-пiдколiнного каналу?

нижнiй м`язово-малогомiлковий канал

#верхнiй м`язово-малогомiлковий канал

переднiй малогомiлковий канал

латеральний м'язово-малогомiлковий канал


! Чим обмежений нижнiй м`язово-малогомiлковий канал спереду?

задньою поверхнею малогомiлкової кiстки

#довгим м'язом-згиначем великого пальця стопи

довгим та коротким малогомiлковими м`язами

заднiм великогомiлковим м`язом


! Чим обмежений нижнiй м`язово-малогомiлковий канал ззаду?

довгим м`язом-згиначем великого пальця стопи

#задньою поверхнею малогомiлкової кiстки

довгим та коротким малогомiлковими м`язами

заднiм великогомiлковим м`язом


! В якому напрямку проходить нижнiй м`язово-малогомiлковий канал?

в латеральному

#в медіальному

в передньому

в задньому


!2 Який канал знаходиться у верхнiй третинi

гомiлки мiж латеральною поверхнею малогомiлкової кiстки та

довгим малогомiлковим м`язом?

верхнiй м`язово-малогомiлковий канал

#нижнiй м`язово-малогомiлковий канал

гомiлково-пiдколiнний канал

переднiй м`язово-малогомiлковий канал


! Чим обмежений верхнiй м`язово-малогомiлковий канал?

бiчною поверхнею малогомiлкової кiстки та довгим

малогомiлковим м`язом

#довгим та коротким малогомiлковим м`язами

малогомiлковою кiсткою та довгим м`язом-згиначем великого

пальця стопи

малогомiлковою кiсткою та заднiм великогомiлковим м`язом


! Мiж якими м`язами проходить присередня пiдошвова борозна?

мiж присереднiм країм короткого м`яза-згинача пальцiв та

бiчним краєм вiдвiдного м`яза великого пальця стопи

#мiж бiчним краєм короткого м`яза-згинача пальцiв та

присереднiм краєм вiдвiдного м`яза великого пальця стопи

мiж вiдвiдним м`язом великого пальця стопи та вiдвiдним

м`язом мiзинця

мiж коротким м`язом-згиначем великого пальця стопи та

коротким м`язом-згиначем пальцiв


! Мiж якими м`язами проходить бiчна пiдошвова борозна?

мiж бiчним краєм короткого м`яза-згинача пальцiв та

вiдвiдним м`язом мiзинця

#мiж присереднiм краєм короткого м`яза-згинача пальцiв та

вiдвiдним м`язом великого пальця

мiж коротким м`язом-згиначем пальцiв та коротким м`язом-

згиначем мiзинця

мiж коротким м`язом-згиначем мiзинця та вiдвiдним м`язом

мiзинця

Схожі:

Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" iconЗаняття 36. Артерії нижньої кінцівки
Куди потрапляє стегнова артерiя, вийшовши на стегно? в клубово-гребінну І передню стегнову борозни
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" iconКрок Загальна лікарська підготовка 2010
У хворого 68-ми років після травматичної ампутації нижньої кінцівки: ат- 70/40 мм рт ст., Ps- 130/хв., Hb- 70 г/л. З чого потрібно...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon“Затверджено”
Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Дана тема присвячена вивченню кісток...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon“Затверджено”
Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Дана тема присвячена вивченню кісток...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon“Затверджено”
Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Дана тема присвячена вивченню кісток...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon“Затверджено”
Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Дана тема присвячена вивченню кісток...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" iconЗаняття 35. Артерії верхньої кінцівки

Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon“Затверджено”
Нижня щелепа, її розвиток, форма І частини. Анатомічна будова тіла нижньої щелепи (основи та коміркової дуги). Гілки нижньої щелепи,...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" icon“Затверджено”
Нижня щелепа, її розвиток, форма І частини. Анатомічна будова тіла нижньої щелепи (основи та коміркової дуги). Гілки нижньої щелепи,...
Заняття 19. \"Топографія нижньої кінцівки\" iconЗаняття n 18 "М`язи нижньої кiнцiвки"
Звiдки починається великий поперековий м`яз? вiд тiл I поперечних вiдросткiв т ХII l V
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи