Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань icon

Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань
Скачати 126.48 Kb.
НазваЗаняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань
Дата16.08.2012
Розмір126.48 Kb.
ТипДокументи

Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина i гортань.

Трахея та головні бронхи.


! Нiс (зовнішній ніс) включає:

корiнь, спинку, кінчик носа i крила носа

#корiнь, спинку, тiло і верхiвку носа

спинку, тiло, верхiвку і хоани

корiнь, тiло, нiздрi і хоани


! Кiстковий скелет носа утворений:

носовими кiстками, лобовими вiдростками верхніх щелеп

#носовими кiстками, носовою частиною лобової кiстки

лобовими вiдростками верхніх щелеп, носовою частиною

лобової кiстки та решітчастою кісткою

носовою поверхнею верхніх щелеп та носовими кiстками


! До хрящiв носа належать:

великі i малі криловi хрящi та хрящ носової перегородки

#медiальний хрящ носа, великий i малий криловi хрящi,

хрящ носової перегородки

латеральний хрящ носа, великий i малий криловi хрящi,

черпакуватий хрящ

великий i малий криловi хрящi, перстнеподібний хрящ,

хрящ носової перегородки


! Носова порожнина через хоани сполучається з:

носоглоткою

#гортаноглоткою

зовнiшнiм середовищем

верхнiм носовим ходом


! Носова порожнина через ніздрі сполучається з:

зовнішнім середовищем

#гортаноглоткою

носоглоткою

верхнiм носовим ходом


! Кiсткова частина перегородки носа утворена:

лемiшем, перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки

#лемiшем, горизонтальною пластинкою решiтчастої кiстки

перпендикулярними пластинками решiтчастої та

пiднебiнної кiсток

горизонтальними пластинками решiтчастої i

пiднебiнної кiсток


! Верхнiй носовий хiд розташований мiж:

верхньою та середньою носовими раковинами

#середньою та нижньою носовими раковинами

нижньою носовою раковиною та нижньою стiнкою порожнини носа

верхньою стiнкою та верхньою носовою раковиною


! В верхнiй носовий хiд вiдкриваються:

заднi комiрки решiтчастої кiстки, клиноподібна пазуха

#переднi i середнi комiрки решiтчастої кiстки, лобова пазуха, верхньощелепна пазуха

нососльозовий та різцевий канали

заднi комiрки решiтчастої кiстки, лобова пазуха


! Середнiй носовий хiд обмежений:

середньою та нижньою носовими раковинами

#верхньою та нижньою носовими раковинами

верхньою та середньою носовими раковинами

нижньою носовою раковиною i нижньою стiнкою порожнини носа


! В середнiй носовiй хiд вiдкриваються:

переднi i середнi комiрки решiтчастої кiстки,

лобова та верхньощелепна пазухи

#заднi комiрки решiтчастої кiстки, клиноподiбна пазуха

нососльозовий канал та гайморова пазуха

заднi комiрки решiтчастої кiстки, лобова та верхньощелепна

пазухи


! Нижнiй носовий хiд розташований мiж:

нижньою носовою раковиною i нижньою стiнкою порожнини носа

#верхньою i нижньою носовими раковинами

верхньою i середньою носовими раковинами

середньою i нижньою носовими раковинами


! В нижнiй носовий хiд вiдкриваються:

нососльозовий та різцевий канали

#заднi комiрки решiтчастої кiстки, клиноподiбна пазуха

переднi i середнi комiрки решiтчастої кiстки, лобова

i верхньощелепнi пазухи

переднi комiрки решiтчастої кiстки та гайморова пазуха


! До нюхової дiлянки порожнини носа належить слизова оболонка, яка вкриває:

верхній носовий хід та верхню частину носової перегородки

#середній носовий хід та вiдповiдну дiлянку перегородки носа

нижній носовий хід та вiдповiдну дiлянку перегородки носа

перегородку носа


!1 До дихальної дiлянки порожнини носа належить слизова оболонка,

яка вкриває:

нижній і середній носові ходи та вiдповiднi дiлянки перегородки носа

#верхній носовий хід та вiдповiдну дiлянку перегородки носа

середній та верхній носові ходи та вiдповiднi дiлянки перегородки носа

перегородку носа


! Спільний носовий хiд розташований мiж:

носовою перегородкою та присередніми поверхнями носових раковин

#верхньою i нижньою носовими раковинами

середньою i нижньою носовими раковинами

нижньою носовою раковиною i нижньою стiнкою порожнини носа


! Верхньощелепна пазуха відкривається в:

середній носовий хід

#верхній носовий хід

нижній носовий хід

спільний носовий хід


! Лобова пазуха відкривається в:

середній носовий хід

#верхній носовий хід

нижній носовий хід

спільний носовий хід


! Передні та середні решітчасті комірки відкриваються в:

середній носовий хід

#верхній носовий хід

нижній носовий хід

спільний носовий хід


! Клиноподібна пазуха відкривається в:

верхній носовий хід

#середній носовий хід

нижній носовий хід

спільний носовий хід


! Задні решітчасті комірки відкриваються в:

верхній носовий хід

#середній носовий хід

нижній носовий хід

спільний носовий хід


! До приносових пазух належать всі, ОКРІМ:

скроневої

#верхньощелепної

клиноподібної

лобової


! Приносові пазухи виконують такі функції, ОКРІМ:

відтоку венозної крові

#зігрівання повітря

резонаторів голосоутворення

полегшення ваги кісток черепа


! Гортань розташована на рiвнi:

IV - VI шийних хребцiв

#II - IV шийних хребцiв

V - VII шийних хребцiв

III шийного - I грудного хребцiв


! Вхiд в гортань спереду обмежений:

надгортанником

#черпакуватими хрящами

черпакувато-надгортанними складками

присiнковими складками


! Вхiд в гортань ззаду обмежений:

черпакуватими хрящями

#надгортанником

черпакувато-надгортанними складками

присiнковими зв`язками


! Вхiд в гортань з боків обмежений:

черпакувато-надгортанними складками

#черпакуватими хрящами

надгортанником

присiнковими зв`язками


! Порожнина гортанi подiляється на наступнi вiддiли:

присiнок, проміжну порожнину, пiдголосникову порожнину

#присiнок, голосову i присiнкову щiлину

голосову щiлину, шлуночок, пiдголосникову порожнину

голосову щiлину, присiнок, шлуночок гортані


! Шлуночок гортанi розташований мiж:

голосовою i присiнковою складками

#входом в гортань i голосовою зв`язкою

входом в гортань i присiнковою складкою

черпакувато-надгортанною складкою i надгортанником


! Присiнок гортанi розташований мiж:

входом в гортань i присiнковими складками

#входом в гортань i голосовими зв`язками

присiнковими i голосовими складками

нижче голосових складок


! Голосова щiлина гортані обмежена:

голосовими складками

#присiнковими складками

голосовими зв`язками

черпакувато-надгортанними складками


! Голосова щiлина гортані має наступнi частини:

мiжперетинкову i мiжхрящову

#мiжкiсткову i мiжхрящову

мiжперетинкову i мiжм`язеву

присінкову і проміжну


! Міжперетинкова частина голосової щiлини гортані бере участь в:

акті фонації

#проведення повітря під час вдиху

відтоку венозної крові

зволоження повітря


! Міжхрящова частина голосової щiлини гортані бере участь в:

проведення повітря під час дихання

#відтоку венозної крові

зволоження повітря

акті фонації


! Присiнок гортанi спереду обмежений:

надгортанником

#черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою

присiнковими i голосовими складками

чотирикутною перетинкою


! Присiнок гортанi ззаду обмежений:

черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою

#присiнковими i голосовими складками

чотирикутною перетинкою

надгортанником


! Присiнок гортанi з боків обмежений:

чотирикутною перетинкою

#присiнковими i голосовими складками

надгортанником

черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою


! Пiдслизова основа гортанi представлена:

чотирикутною перетинкою i еластичним конусом

#чотирикутною перетинкою i глотково-базiлярною фасцiєю

еластичним конусом i глотково-базiлярною фасцiєю

хрящами гортанi


! Присiнкова зв`язка гортані утворена:

нижнiм краєм чотирикутної перетинки

#верхнiм краєм чотирикутної перетинки

верхнiм краєм еластичного конуса

нижнiм краєм еластичного конуса


! Чотирикутна перетинка гортані розташована:

під слизовою оболонкою присiнка гортанi

#під м’язами гортані

під слизовою оболонкою пiдголосникової порожнини

під щитоподібним хрящем гортані


! Голосова зв`язка гортані утворена:

верхнiм краєм еластичного конуса

#нижнiм краєм еластичного конуса

нижнiм краєм чотирикутної перетинки

верхнiм краєм чотирикутної перетинки


! Еластичний конус розташований:

під слизовою оболонкою пiдголосникової порожнини

#під слизовою оболонкою присінка гортані

під м’язами гортанi

в черпакувато-надгортаннiй складцi


! До непарних хрящiв гортанi належать:

щитоподiбний, перснеподiбний, надгортанник

#щитоподiбний, перснеподiбний, черпакуватий

надгортанник, клиноподiбний, рiжкуватий

черпакуватий, клиноподібний, ріжкуватий


! До парних хрящiв гортані належать:

черпакуватий, клиноподiбний, рiжкуватий

#черпакуватий, клиноподiбний, щитоподiбний

клиноподiбний, рiжкуватий, перснеподiбний

надгортанник, рiжкуватий, черпакуватий


! Хрящi гортанi з’єднані такими суглобами:

персне-щитоподiбним та персне-черпакуватим

#черпакувато-рiжковим та щито-рiжкуватим

персне-щитоподiбним та щито-рiжкуватим

персне-черпакуватим та щито-черпакуватим


! Якi вiдростки має черпакуватий хрящ?

голосовий i м`язовий

#голосовий i присiнковий

м`язовий i присiнковий

голосовий i клиноподiбний


!1 Навколо якої вiсi вiдбуваються рухи в персне-щитоподiбному

суглобi гортані?

фронтальної

#сагiтальної

вертикальної

поздовжньої


!1 Навколо якої вiсi вiдбуваються рухи в персне-черпакуватому

суглобi гортані?

вертикальної

#фронтальної

сагiтальної

поперечної


!1 До м`язiв гортанi, якi розширюють голосову щiлину

належать:

заднiй персне-черпакуватий м`яз

#бiчний персне-черпакуватий м`яз

щито-черпакуватий м`яз

черпакувато-надгортанний м`яз


! Яка функцiя заднього персне-черпакуватого м`яза гортані?

розширює голосову щiлину

#звужує голосову щiлину

напружує голосові зв`язки

розслабляє голосові зв`язки


! Який з названих м`язiв гортані звужує голосову щiлину?

бiчний персне-черпакуватий м`яз

#заднiй персне-черпакуватий м`яз

персне-щитоподібний м`яз

голосовий м`яз


! Яка функцiя бiчного персне-черпакуватого м`яза гортані?

звужує голосову щiлину

#розширює голосову щiлину

напружує голосовi зв`язки

розслабляє голосовi зв`язки


! До м`язiв, якi напружують голосовi зв`язки гортані належать:

персне-щитоподiбний м`яз

#поперечний черпакуватий м`яз

косий черпакуватий м`яз

заднiй персне-черпакуватий м`яз


! Яка функцiя персне-щитоподiбного м`яза гортані?

напружує голосовi зв`язки

#розслабляє голосовi зв`язки

звужує голосову щiлину

розширює голосову щiлину


! Яка функцiя поперечного i косого черпакуватих м`язiв гортані?

звужують голосову щiлину

#розширюють голосову щiлину

напружують голосові зв`язки

розслабляють голосові зв`язки


! Яка функцiя голосового м`яза гортані?

розслабляє голосовi зв`язки

#напружує голосовi зв`язки

звужує голосову щiлину

розширює голосову щiлину


! Позаду гортанi знаходиться:

глотка

#трахея

стравохiд

носова порожнина


! Який хрящ утворює гортанний виступ?

щитоподiбний

#перснеподiбний

надгортанник

черпакуватий


! До верхнiх дихальних шляхiв належать:

носова порожнина, носова і ротова частини глотки

#носова порожнина, гортанна частина глотки і гортань

глотка, гортань і трахея

носова порожнина, гортанна частина глотки і трахея


! До нижнiх дихальних шляхiв належать:

гортань, трахея, бронхи

#гортанна частина глотки, гортань, трахея і бронхи

носоглотка, гортань і бронхи

носова порожнина, глотка, гортань


! Щитоподiбний хрящ гортані складається з:

пластинок, верхнiх i нижнiх рогiв

#пластинки i дуги

пластинок, голосового i м`язевого вiдросткiв

дуги, верхнiх i нижнiх рогiв


! Перснеподібний хрящ гортані складається з:

дуги і пластинки

#пластинок, голосового i м`язевого вiдросткiв

дуги, верхнiх i нижнiх рогiв

пластинок, верхнiх i нижнiх рогiв


! Дуга перснеподiбного хряща гортані розташована:

спереду

#ззаду

латерально

медiально


! Пластинка перснеподiбного хряща гортані розташована:

ззаду

#спереду

латерально

медiально


! На якому рiвнi розташована трахея?

VI шийного - V грудного хребцiв

#IV шийного - V грудного хребцiв

I - V грудного хребцiв

IV - VI шийних хребцiв


! На якому рiвнi вiдбувається бiфуркацiя трахеї?

V грудного хребця

#V шийного хребця

VII шийного хребця

VII грудного хребця


! Якi частини має трахея?

шийну, грудну

#головну, шийну

шийну, грудну, черевну

головну, шийну, грудну


! Позаду трахеї знаходиться:

стравохiд

#бронхи

гортань

глотка


! Основу стінки трахеї становлять:

15-20 хрящових півкілець

#15-20 хрящових кілець

20-25 хрящових кілець

10-11 хрящових півкілець


! Задня стiнка трахеї називається:

перетинчаста

#хрящова

кiсткова

м`язова


! Від біфуркації трахеї відходять:

правий та лівий головнi бронхи

#медіальний та латеральний головні бронхи

праві та ліві частковi бронхи

праві та ліві сегментарнi бронхи


! Основу стінки правого головного бронха становлять:

6-8 хрящових півкілець

#6-8 хрящових кілець

9-12 хрящових півкілець

15-20 хрящових півкілець


! Основу стінки лівого головного бронха становлять:

9-12 хрящових півкілець

#6-8 хрящових кілець

6-8 хрящових півкілець

15-20 хрящових півкілець


! Який з головних бронхів є коротшим і ширшим?

правий

#лівий

верхній

нижній


! Який з головних бронхів є немов би продовженням трахеї?

правий

#лівий

верхній

нижній


! Який з головних бронхів є довшим і вужчим?

лівий

#правий

верхній

нижній

Схожі:

Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconМетодичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)
Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)”
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconЗаняття 21. Органи травної системи. Анатомiя ротової порожнини

Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconМетодичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функціїї статевої системи
Статеві органи жінки розділяють на зовнішні та внутрішні. Внутрішні органи, на відміну від зовнішніх не доступні для візуального...
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань icon!1 На які відділи поділяють зовнішню основу черепа?
...
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань icon“Затверджено”
Загальна характеристика травної системи. Ротова порожнина, її анатомічна будова: частини, стінки. Розвиток ротової порожнини, вади...
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань icon“Затверджено”
Загальна характеристика травної системи. Ротова порожнина, її анатомічна будова: частини, стінки. Розвиток ротової порожнини, вади...
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconЗаняття n 8 "Кістки лицевого черепа"
Якi кiстки вiдносяться до лицевого черепа? верхня та нижня щелепи, пiднебiнна кiстка, нижня носова
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconТематичний план занять: Фармацевтичний факультет спеціальність – «фармація» Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення.»
Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Порушення травлення в ротовій порожнині»
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconБуковинський державний медичний університет
Актуальність теми: Кожен медичний працівник повинен вміти діагностувати критичні стани хворого, а також надавати невідкладну допомогу...
Заняття 26. Органи дихальної системи: ніс, носова порожнина I гортань iconЮрченко О. Б., к е. н., доц. Львівський національний університет ім. І. Франка адміністративні послуги та їх відображення в обліку бюджетних установ
Суб’єктами надання адміністративних послуг є бюджетні установи, а саме: органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи