Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур icon

Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур
Скачати 108.7 Kb.
НазваЗаняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур
Дата16.08.2012
Розмір108.7 Kb.
ТипДокументи

Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур.

Жiночий сечiвник.


! Як нирка вкрита очеревиною?

екстраперiтонеально

#iнтраперiтонеально

мезоперiтонеально

з усіх боків


! На якому рiвнi розташована права нирка?

ХII грудного - III поперекового хребцiв

#ХI грудного - II поперекового хребцiв

ХII грудного - II поперекового хребцiв

ХI грудного - III поперекового хребцiв


! На якому рiвнi розташована лiва нирка?

ХI грудного - II поперекового хребцiв

#ХII грудного - III поперекового хребцiв

Х грудного - I поперекового хребцiв

ХI грудного - III поперекового хребцiв


! Нирки розташовані:

в поперековій ділянці біля задньої стінки живота в заочеревинному просторі

#в пупковій ділянці живота в черевній порожнині

в бічній ділянці живота в порожнині очеревини

в надчеревній ділянці живота в заочеревинному просторі


! До верхнього полюса нирки прилягає:

надниркова залоза

#селезiнка

шлунок

пiдшлункова залоза


! Який орган прилягаї до медiального краю правої нирки?

низхiдна частина 12-палої кишки

#селезiнка

пiдшлункова залоза

печiнка


! До передньої поверхнi правої нирки прилягає:

печiнка, правий згин ободової кишки

#шлунок, пiдшлункова залоза

шлунок, лiвий згин ободової кишки

селезiнка, петлi порожньої кишки


! До латерального краю лiвої нирки прилягає:

селезiнка

#12-пала кишка

печiнка

пiдшлункова залоза


! До передньої поверхнi лiвої нирки прилягає:

шлунок, пiдшлункова залоза, петлi порожньої кишки

#шлунок, селезiнка, петлi клубової кишки

печiнка, пiдшлункова залоза, петлi порожньої кишки

шлунок, селезiнка, поперечна ободова кишка


! Ниркове ложе утворено:

дiафрагмою, великим поперековим м`язом, квадратним м`язом

попереку, поперечним м`язом живота

#великим поперековим м`язом, внутрiшнiм косим

м`язом живота, дiафрагмою

мiжпоперечними м`язами, дiафрагмою, прямим м`язом живота

дiафрагмою, великим поперековим м`язом, клубовим м`язом


! Якi кiнцi має нирка?

верхнiй, нижнiй

#переднiй, заднiй

медiальний, латеральний

правий, лiвий


! Якi краї має нирка?

медiальний, латеральний

#переднiй, заднiй

верхнiй, нижнiй

правий, лiвий


! Де розташованi ворота нирки?

на медiальному краї

#на латеральному краї

на переднiй поверхнi

на заднiй поверхнi


! До фiксуючого апарату нирки належить:

жирова капсула

#ворота нирки

пазуха нирки

кiркова речовина нирки


! До фiксуючого апарату нирки належить:

ниркове ложе

#ворота нирки

пазуха нирки

кiркова речовина нирки


! До фiксуючого апарату нирки належить:

ниркова ніжка

#ворота нирки

пазуха нирки

кiркова речовина нирки


! До фiксуючого апарату нирки належить:

ниркова фасція

#ворота нирки

пазуха нирки

кiркова речовина нирки


! Ниркову нiжку утворюють:

нирковi артерiя i вена, сечоводи

#оболонки нирки, нирковi артерiя i вена, сечоводи

ниркова пазуха, малi i великi нирковi чашечки, нирковi

судини

нирковi ворота, ниркова пазуха, нирковi артерiя i вени, лiмфатичнi судини

i нерви


!1 В якiй послiдовностi розташованi оболонки нирки

~(вiд середини до зовнi)~?

волокниста капсула, жирова капсула, ниркова фасцiя

#жирова капсула, волокниста капсула, ниркова фасцiя

жирова капсула, ниркова фасцiя, волокниста капсула

ниркова фасцiя, жирова капсула, волокниста капсула


! Ниркова фасція має такі листки:

переднирковий та позанирковий

#верхній та нижній

медіальний та латеральний

внутрішній та зовнішній


! Обидва листки ниркової фасції зростаються:

біля латерального краю нирки і вище надниркової залози

#біля медіального краю нирки і вище надниркової залози

біля латерального краю нирки і вище верхнього полюса нирки

біля латерального краю нирки і нижче нижнього полюса нирки


! Кiркова речовина нирок утворює:

нирковi стовпи

#нирковi пiрамiди

нирковi сосочки

нирковi чашечки


! В пазусi нирки знаходяться:

нирковi чашечки та ниркова миска

#сечоводи

нирковi стовпи

нирковi пiрамiди


! Структурно-функцiональною одиницею нирки є:

нефрон

#частка

часточка

пiрамiда


! Нирковi стовпи утворенi:

кiрковою речовиною

#мозковою речовиною

нефронами

малими нирковими чашечками чашечками


! Нирковi пiрамiди утворенi:

мозковою речовиною

#кiрковою речовиною

нефронами

малими нирковими чашечками


! Ниркова пiрамiда має:

основу і верхівку

#дно і верхівку

склепiння і сосочки

тiло і сосочкові протоки


! До складу нефрона ~не входить~:

нирковi чашечки

#ниркове тiльце

прямi канальцi

проксимальні нирковi канальцi


! До складу нефрона ~не входить~:

сосочкові проточки

#ниркове тiльце

петля Генле

проксимальні нирковi канальцi


! Кiлькiсть сегментiв в нирцi складає:

5

#4

6

7


! Ниркова частка обмежена:

мiжчастковими судинами

#мiжчасточковими судинами

сегментарними судинами

дугоподiбними судинами


! Ниркова частка включає в себе:

ниркову піраміду з прилеглою до неї кірковою речовиною

#ниркову піраміду і ниркову миску

малі та великі ниркові чашки

ниркові стовпи та нирковий сінус


! Ниркові часточки розташовані в:

кірковій речовині

#мозковій речовині

сінусі

пірамідах


! Утворення первинної сечi (фiльтрування) вiдбувається в:

нирковому тiльцi

#прямих ниркових канальцях

проксимальних ниркових канальцях

ниркових чашечках


! Утворення вторинної сечi (реабсорбцiя) вiдбувається в:

канальцях нефрона

#нирковому тiльцi

ниркових чашечках

нирковiй мисцi


! Сечовивiднi шляхи розташованi в такiй послiдовностi:

збірні трубочки, сосочкові проточки, малi чашечки, великі чашечки, ниркова миска, сечоводи

#велики чашечки, малi чашечки, ниркова миска, сосочкові проточки, сечоводи

збірні трубочки, ниркова миска, малi чашечки, великi чашечки, сечоводи

ниркова миска, великi чашечки, малi чашечки, збірні трубочки, сечоводи


! Назвіть в правильній послідовності відділи нефрона:

ниркове тільце, проксимальні звивисті канальці, прямі канальці (петля нефрона), дистальні звивисті канальці

#ниркове тільце, проксимальні та дистальні звивисті канальці, петля Генле

петля нефрона, Мальпігієве тільце, капсула Шумлянського-Боумена, збірні трубочки

Мальпігієве тільце, прямі канальці, петля Генле, проксимальні та дистальні звивисті канальці


! Клубочки нефрона утворені:

первинною капілярною сіткою (артеріальною)

#вторинною капілярною сіткою (венозною)

збірними трубочками

дугоподiбними судинами


! Ниркове тільце утворено:

клубочком артеріальних капілярів і навколо них двома листками капсули Шумлянського-Боумена

#клубочком венозних капілярів і навколо них двома листками капсули Шумлянського-Боумена

клубочком вторинної капілярної сітки і навколо них двома листками капсули Шумлянського-Боумена

клубочком первинної капілярної сітки і навколо них одним листком капсули Шумлянського-Боумена


! Розрізняють наступні групи нефронів:

субкапсулярні, проміжні та юкстамедулярні

#латеральні, проміжні та медіальні

юкстамедулярні та типові

кіркові та мозкові


!1 В дiлянцi ворiт нирок кровоноснi судини і сечовід розташованi в такій

послiдовностi ~(спереду назад)~:

вена, артерiя, сечовiд

#артерiя, вена, сечовiд

вена, сечовiд, артерiя

артерiя, сечовiд, вена


! Сечоводи мають наступнi частини:

черевну, тазову, внутрiшньостiнкову

#ниркову, черевну, тазову

черевну, тазову, пахвинну

черевну, тазову, пристінкову


! Перше звуження сечоводу знаходиться:

при переходi ниркової миски в сечовiд

#при переходi черевної частини в тазову

в тазовій частині

в стiнцi сечового мiхура


! Друге звуження сечовода знаходиться:

при переходi черевної частини в тазову

#при переходi ниркової миски в сечовiд

в тазовій частині

в стiнцi сечового мiхура


! Третє звуження сечовода знаходиться:

в тазовій частині

#в стiнцi сечового мiхура

при переходi ниркової миски в сечовiд

при переходi черевної частини в тазову


! Четверте звуження сечовода знаходиться:

в стiнцi сечового мiхура

#в тазовій частині

при переходi ниркової миски в сечовiд

при переходi черевної частини в тазову


! Сечовiд вкритий очеревиною:

екстраперiтонеально

#мезоперiтонеально

iнтраперiтонеально

з усіх боків


! Стiнка сечовода має такі шари, окрім:

серозного

#слизового

м`язового

адвентицiї


!1 М`язова оболонка сечовода в нижньому вiддiлi

складається iз:

зовнiшнього та внутрiшнього поздовжніх i середнього

циркулярного

#зовнiшнього та внутрiшнього циркулярних і середнього

поздовжнього

поздовжнього, косого та внутрішнього циркулярного

зовнішнього косого, поздовжнього та внутрішнього циркулярного


! Сечовий мiхур має такі частини:

верхiвку, тiло, дно, шийку

#верхiвку, тiло, склепiння, головку

склепiння, тiло, дно, шийку

головку, тiло, шийку


! Порожнiй сечовий мiхур вкритий очеревиною:

екстраперiтонеально

#мезоперiтонеально

iнтраперiтонеально

з усіх боків


! Наповнений сечовий мiхур вкритий очеревиною:

мезоперiтонеально

#iнтраперiтонеально

екстраперiтонеально

ретроперiтонеально


! Дно сечового мiхура у чоловiкiв розташовано:

на передмiхуровiй залозi

#на сечостатевiй дiафрагмi

на сiм`яних мiхурцях

на прямiй кишцi


! У чоловiкiв позаду сечового міхура розташовані:

пряма кишка, ампули сім'явиносних проток і сім'яні міхурці

#сечостатева дiафрагма

простата

лобковий симфіз


! Позаду сечового мiхура у жiнок розташована:

матка

#пряма кишка

лобковий симфiз

крижова кiстка


! Стiнка сечового мiхура має наступні оболонки:

слизову з підслизовим прошарком, мязову та адвентицію (або очеревину)

#м`язову і слизову

слизову і серозну

слизову, адвентицiю та фіброзну


! М`язова оболонка сечового мiхура складаїться з:

зовнiшнього i внутрiшнього поздовжнiх, середнього

циркулярного шарiв

#зовнiшнього i внутрiшнього циркулярних, середнього

поздовжнього шарiв

зовнішнього поздовжнього, косого і внутрішнього циркулярного шарiв

зовнішнього косого, поздовжнього і внутрішнього циркулярного шарiв


! М`яз-замикач сечового мiхура утворений:

циркулярним шаром м`язової оболонки

#поздовжнiм шаром м`язової оболонки

слизовою оболонкою

пiдслизовою основою


! Слизова оболонка сечового мiхура не має складок в дiлянцi:

трикутника

#тiла

шийки

верхiвки


! Пiдслизова основа сечового мiхура ~вiдсутня~ в дiлянцi:

трикутника

#верхiвки

тiла

шийки


! Трикутник сечового мiхура розташований на:

днi

#тiлi

шийцi

верхiвцi


! Трикутник сечового мiхура утворений:

вічками сечоводів і внутрішнім вічком сечівника

#вічками сечоводів і зовнішнім вічком сечівника

тазовими частинами сечоводів і сечівником

внутрішньостінковими частинами сечоводів і уретрою


! У чоловіків в порожнині малого тазу очеревина утворює:

прямокишково-міхурову заглибину

#лобково-міхурову заглибину

міхурово-простатичну заглибину

простатично-лобкову заглибину


! У жінок в порожнині малого тазу очеревина утворює:

прямокишково-маткову і міхурово-маткову заглибини

#лобково-міхурову заглибину

прямокишково-міхурову заглибину

лобково-міхурову і міхурово-маткову заглибини


! Жіночий сечівник має довжину:

3-4 см

#7-8 см

10-11 см

15-20 см


! Зовнішній м`яз-замикач жіночого сечівника утворений:

за рахунок посмугованих мязів промежини

#поздовжнiм шаром м`язової оболонки сечового міхура

слизовою оболонкою уретри

гладенькими м'язовими волокнами уретри


! Зовнішнє вічко жіночого сечівника відкривається в:

присінок піхви

#сечово-статеву ділянку промежини

шов промежини

тазову діафрагму промежини


! Стiнка жіночого сечівника має такі шари, окрім:

серозного

#слизового

м`язового

адвентицiї

Схожі:

Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconЗаняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв
До зв`язок яєчника належать: власна зв`язка яєчника, пiдвiшувальна зв`язка яєчника
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconЗаняття 21. Органи травної системи. Анатомiя ротової порожнини

Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
У 10-20% хворих на інфекцію свш локалізувати рівень ураження не вдається. При рецидивах гострої сечової інфекції та хронічному перебігу...
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconЗаняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки
В 12-палiй кишцi розрiзняють наступнi частини: верхню, низхiдну, горизонтальну, висхiдну
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconЮ. М. Нечитайло методичнавказівк а до практичного заняття
Афо та методи клінічного обстеження органiв травлення у дiтей. Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconАнатомо-фізіологічні особливості сечової системи
Вміти діагностувати патологічні стани сечовидільної системи у дітей на основі знання анатомо-фізіологічних особливостей та симптомів...
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур iconНаука Пиріг, Л. Про серце і нирки, про нирки і серце / Л. Пиріг//Світогляд. 2012. № С. 58 61. [Трансплантологія]. Татенко, В. Що знає про психіку, душу і дух людський сучасна психологія? / В. Татенко//Світогляд. 2012. № С. 62 70. Професія лікаря
Пиріг, Л. Про серце і нирки, про нирки і серце / Л. Пиріг//Світогляд. 2012. № С. 58 61. [Трансплантологія]
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур icon“Затверджено”
Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур icon“Затверджено”
Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей
Заняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур icon“Затверджено”
Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи