Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв icon

Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв
Скачати 146.55 Kb.
НазваЗаняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв
Дата16.08.2012
Розмір146.55 Kb.
ТипДокументи

Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв.


! До жіночих зовнiшнiх статевих органiв ~не належить~:

пiхва

#клiтор

цибулина присiнка

малi соромiтнi губи


! До жіночих внутрiшнiх статевих органiв ~не належить~:

клiтор

#матка

пiхва

яєчник


! Яєчник має поверхнi:

медiальну, латерaльну

#брижову, вiльну

маткову, тазову

передню, задню


! Яєчник має краї:

брижовий, вiльний

#латеральний, медiальний

переднiй, заднiй

матковий, черевний


! Яєчник має кiнцi:

трубний, матковий

#матковий, черевний

вiльний, брижовий

верхнiй, нижнiй


! До зв`язок яєчника належать:

власна зв`язка яєчника, пiдвiшувальна зв`язка яєчника

#власна зв`язка яєчника, кругла зв`язка матки

пiдвiшувальна зв`язка яїчника, кардинальнi зв`язки матки

широка зв`язка матки, власна зв`язка яєчника


! Ворота яєчника розташованi на:

брижовому краї

#вiльному краї

медiальнiй поверхнi

латеральнiй поверхнi


! Ззовнi яєчник вкритий:

одношаровим зародковим епiтелiєм

#серозною оболонкою

адвентицiєю

фiброзною оболонкою


! Кіркова речовина яєчника містить:

яєчникові фолікули

#кровоносні судини

лімфатичні судини

нерви


! Яєчник – це залоза:

зовнішньої і внутрішньої секреції

#тільки зовнішньої секреції

тільки внутрішньої секреції


! Чи вкритий яєчник очеревиною?

ні

#так


! Матка має наступнi частини, ~крiм~:

склепiння

#дно

тiло

шийка


! Тiло матки має наступнi поверхнi:

мiхурову, кишкову

#мiхурову, крижову

латеральну, медіальну

симфiзиальну, крижову


! Матка має наступнi краї:

правий, лiвий

#переднiй, заднiй

верхнiй, нижнiй

латеральний, медiальний


! До оболонок стiнки матки не належить:

адвентицiя

#серозна

м`язова

слизова


! М`язова оболонка матки має наступнi шари:

зовнiшнiй i внутрiшнiй поздовжнi, середній

циркулярний

#зовнiшнiй і середнiй циркулярні, внутрiшнiй

поздовжнiй

зовнiшнiй i внутрiшнiй циркулярні, середнiй поздовжнiй

зовнiшнiй циркулярний, середнiй косий, внутрiшнiй

поздовжнiй


! Як матка вкрита очеревиною?

мезоперiтонеально

#iнтраперiтонеально

екстраперiтонеально

ретроперітонеально


! Серозна оболонка матки називається:

периметрiй

#мiометрiй

ендометрiй

параметрiй


! М`язова оболонка матки називається:

мiометрiй

#параметрiй

периметрій

ендометрiй


! Слизова оболонка матки називається:

ендометрiй

#параметрiй

периметрiй

мiометрiй


! Приматкова клiтковина називається:

параметрiй

#ендометрiй

мiометрiй

периметрiй


! Периметрiй - це:

серозна оболонка матки

#м`язова оболонка матки

слизова оболонка матки

приматкова клiтковина


! Мiометрiй - це:

м`язова оболонка матки

#серозна оболонка матки

слизова оболонка матки

приматкова клітковина


! Ендометрiй - це:

слизова оболонка матки

#м`язова оболонка матки

серозна оболонка матки

приматкова клітковина


! Параметрiй - це:

приматкова клітковина

#серозна оболонка матки

м`язова оболонка матки

слизова оболонка матки


! Серозна оболонка не вкриває:

пiхвову частину шийки матки

#надпiхвову частину шийки матки

тiло матки

дно матки


! До зв`язок матки не належить:

пiдвiшувальна зв`язка матки

#кругла зв`язка матки

широка зв`язка матки

кардинальнi зв`язки матки


! До частин широкої зв`язки матки не належить:

брижа пiхви

#брижа матки

брижа яєчника

брижа маткової труби


! Маткова труба має частини, крiм:

шийки

#маткової

ампули

лiйки


! До порожнистих органів належать всі, крiм:

яєчників

#матки

маткових труб

піхви


! Перешийок маткової труби розташований мiж:

матковою частиною i ампулою

#маткою i матковою частиною

ампулою i лiйкою

матковою частиною i лiйкою


! Лiйка маткової труби закiнчується:

торочками маткової труби

#стрiчками маткової труби

перешийком маткової труби

ампулою маткової труби


! До оболонок маткової труби не належить:

адвентицiя

#серозна

м`язова

слизова


! Найдовша торочка маткової труби називається:

яєчникова

#маткова

трубна

пiхвова


! Маткова труба має отвори:

матковий i черевний

#матковий i тазовий

пiхвовий i черевний

пiхвовий i тазовий


! Маткова труба вкрита очеревиною:

iнтраперiтонеально

#мезоперiтонеально

екстраперiтонеально

ретроперiтонеально


!1 Який з органiв жiночої статевої системи вкритий

очеревиною мезоперiтонеально?

матка

#яєчник

матковi труби

пiхва


!1 Який орган жiночої статевої системи вкритий

очеревиною iнтраперiтонеально?

матковi труби

#матка

яєчник

пiхва


!1 Який орган жiночої статевої системи розташований

в порожнинi очеревини, але нею не вкритий?

яєчник

#матка

матковi труби

пiхва


! Отвiр пiхви вiдкривається в:

присiнок пiхви

#соромiтну щiлину

матку

порожнину таза


! До оболонок пiхви не належить:

серозна

#адвентицiя

м`язова

слизова


! Пiхва має наступнi стiнки:

передню i задню

#верхню i нижню

латеральну i медiальну

праву i лiву


! Соромiтна щiлина обмежена:

великими соромiтними губами

#малими соромiтними губами

вуздечкою малих соромiтних губ

ніжками клiтора


! Присiнок пiхви обмежений:

малими соромiтними губами

#великими соромiтними губами

передньою спайкою губ

задньою спайкою губ


! Протоки великих залоз присінка (Бартолінієвих залоз) вiдкриваються в:

присiнок пiхви

#соромiтну щiлину

на головцi клiтора

в сечiвник


! До частин клiтора не належить:

шийка

#нiжка

тiло

головка


! До чоловічих зовнiшнiх статевих органiв ~не належить~:

сім'яний пухирець

#калитка

статевий член


! До чоловічих внутрiшнiх статевих органiв ~не належить~:

калитка

#над'яєчко

передміхурова залоза

цибулинно-сечівникова залоза


! Яєчко має наступнi поверхнi:

латеральну, медiальну

#передню, задню

верхню, нижню

праву, лiву


! Яєчко має наступнi краї:

переднiй, заднiй

#правий, лiвий

медiальний, латеральний

верхнiй, нижнiй


! Яєчко має наступнi кiнцi:

верхнiй, нижнiй

#латеральний, медiальний

переднiй, заднiй

правий, лiвий


! Яєчко ззовнi вкрите:

бiлковою оболонкою

#плеврою

адвентицiєю

очеревиною


! Середостiння яєчка - це:

стовщення бiлкової оболонки, що заходе в яєчко по задньому краю

#вирiст паренхiми яєчка

серозна порожнина навколо яєчка

піхвовий відросток


! Сперматогенний епiтелiй вистеляє:

звивисті сiм`янi трубочки яєчка

#прямi сiм`янi трубочки яєчка

сiтку яєчка

виноснi проточки яєчка


! Звивисті сiм`янi трубочки знаходяться в:

часточках яєчка

#середостiннi яєчка

перегородочках яєчка

придатку яєчка


! Виноснi проточки яєчка починаються вiд:

сiтки яєчка

#звивистих сiм`яних трубочок

прямих сiм`яних трубочок

протоки над`яєчка


! Сітка яєчка розташована в:

середостінні яєчка

#часточках яєчка

часточках над'яєчка

піхвовій оболонці яєчка


! Сітка яєчка утворена:

прямими сiм`яними трубочками

#звивистими сiм`яними трубочками

протокою над'яєчка

виносними проточками яєчка


! Над'яєчко знаходиться:

позаду яєчка

#попереду яєчка

зверху яєчка

знизу яєчка


! Над'яєчко має наступнi частини:

головку, тiло, хвiст

#головку, шийку, тiло

шийку, тiло, хвiст

головку, тiло, верхiвку


! Протока над'яєчка переходить в:

сiм`явиносну протоку

#вивiдну протоку сiм`яних пухирцiв

сiм`явипорскувальну протоку

виноснi проточки яєчка


! Сперматозоїди виробляються в:

покручених сiм`яних канальцях яєчка

#прямих сiм`яних канальцях яєчка

передмiхуровiй залозi

сiм`яних пухирцях


! Сiм`явиносна протока має наступнi частини:

калиткову, канатикову, пахвинну, тазову

#яєчкову, канатикову, черевну, тазову

над`яєчкову, канатикову, пахвинну, черевну

калиткову, черевну, тазову


! Кiнцевий вiддiл сiм`явиносної протоки утворює:

ампулу

#лiйку

дно

склепiння


! Стінка сiм`явиносної протоки має наступні оболонки, окрім:

серозної

#слизової

м`язової

адвентицiї


! Тазова частина сiм`явиносної протоки покрита очеревиною:

ретроперiтонеально

#iнтраперiтонеально

мезоперiтонеально

з усіх боків


! Сiм`явипорскувальна протока утворюється при злиттi:

сiм`явиносної протоки i вивiдної протоки сiм`яного мiхурця

#сiм`явиносної протоки i протоки передмiхурової залози

виносних проточкiв яєчка i вивiдних протокiв сiм`яних

мiхурцiв

виносних проточкiв яєчка i сiм`явиносної протоки


! Сiм`яний пухирець розташований:

латерально від ампули сім'явиносної протоки

#медіально від ампули сім'явиносної протоки

біля верхівки передміхурової залози

спереду від сечового міхура


! Сiм`яні пухирці виконують таку функцію:

виділяють рідку частину сперми лужної реакції

#функцію сперматогенезу

виділяють секрет, що примішується до сперми, забезпечуючи рухомість сперматозоїдів

проведення сперматозоїдів


! Яєчко – це залоза:

зовнішньої і внутрішньої секреції

#тільки зовнішньої секреції

тільки внутрішньої секреції


! Передміхурова залоза виконує таку функцію:

виділяє секрет, що примішується до сперми, забезпечуючи рухомість сперматозоїдів

#функцію сперматогенезу

проведення сперматозоїдів

виділяє рідку частину сперми лужної реакції


! Основа передмiхурової залози направлена:

вгору

#вниз

вперед

медiально


! До основи передмiхурової залози прилягає:

дно сечового мiхура

#ампула прямої кишки

петлi тонкої кишки

лобковий симфiз


! До частин передмiхурової залози не належить:

шийка

#перешийок

права частка

лiва частка


! Верхiвка передмiхурово∙ залози направлена:

вниз

#вгору

вперед

медiально


! Верхiвка передмiхурової залози прилягає до:

сечостатевої дiафрагми

#дна сечового мiхура

ампули прямої кишки

лобкового симфiзу


!1 М`язова тканина передмiхурової залози розташована

головним чином в:

переднiй частинi

#заднiй частинi

правiй частинi

лiвiй частинi


!1 Залозиста паренхіма передмiхурової залози розташована

головним чином в:

задньому і бокових відділах

#передній частинi

верхній частинi

нижній частинi


! Перешийок передміхурової залози обмежений:

сім'явипорскувальними протоками і передміхуровою частиною уретри

#сім'явипорскувальними протоками і простатичними проточками

сiм`явиносною протокою i вивiдною протокою сiм`яного мiхурця

вивідною протокою сім'яного міхурця і передміхуровою частиною уретри


!1 М`язова тканина передмiхурової залози утворює:

внутрішній м'яз-замикач сечівника

#зовнішній м'яз-замикач сечівника

паренхіму передміхурової залози

м'язи сечово-статевої діафрагми


! Частинами статевого члена є такі, окрім:

хвоста

#головки

тiла

кореня


! Головка статевого члена утворена:

губчастим тiлом

#печеристим тiлом

бiлковою оболонкою

нiжками статевого члена


! Чоловiчий сечiвник не має такої частини:

тазової

#передмiхурової

перетинчастої

губчастої


! До звужень чоловiчого сечiвника не належить:

передмiхурова частина

#внутрiшнї вiчко сечiвника

зовнiшнї вiчко сечiвника

перетинчаста частина


! До розширень чоловiчого сечiвника не належить:

перетинчаста частина

#передмiхурова частина

човноподiбна ямка

ділянка цибулина статевого члена


!1 В яку частину чоловiчого сечiвника вiдкривається

сiм`явипорскувальна протока?

передмiхурову

#перетинчасту

губчасту

печеристу


! Скiльки оболонок має калитка (яєчко)?

7

#6

5

8


! Зовнiшня оболонка калитки:

шкiра

#м`ясиста

зовнiшня сiм`яна фасцiя

очеревина


! Перегородка калитки утворена:

м`ясистою оболонкою

#шкiрою

м`язом-пiдiймачем яєчка

зовнiшньою сiм`яною фасцiєю


! Зовнішній (свiдомий) сфiнктер чоловiчого сечiвника утворений:

м`язом промежини

#м`язом простати

циркулярним шаром м`язової оболонки сечового мiхура

поздовжнiм шаром м`язової оболонки сечового мiхура


! Внутрiшня оболонка калитки - це:

пiхвова оболонка

#внутрiшня сiм`яна фасцiя

зовнiшня сiм`яна фасцiя

м`ясиста оболонка


! Зовнiшня сiм`яна фасцiя є похiдною вiд:

поверхневої фасцiї живота

#пiдшкiрної жирової клiтковини

поперечної фасцiї живота

очеревини


! Фасцiя м`яза-підіймача яєчка є похiдною від:

фасцiї зовнiшнього косого м`яза живота

#фасцiї поперечного м`яза живота

поверхневої фасцiї живота

очеревини


! М`ясиста оболонка калитки є похiдною від:

пiдшкiрної жирової клiтковини

#м`яза-пiдiймача яєчка

поверхневої фасцiї живота

внутрiшнього косого м`яза живота


! Внутрiшня сiм`яна фасцiя є похiдною від:

поперечної фасцiї черевної стiнки

#внутрiшнього косого м`яза живота

очеревини

поверхневої фасцiї живота


! Піхвова оболонка яєчка є похiдною від:

очеревини

#поверхневої фасцiї живота

поперечної фасцiї живота

внутрiшнього косого м`яза живота


! М`яз-пiдiймач яєчко є похiдним від:

внутрiшнього косого i поперечного м`язiв живота

#зовнiшнього i внутрiшнього косих м`язiв живота

зовнiшнього косого i поперечного м`язiв живота

прямого м`язу живота


! До внутрiшнiх чоловiчих статевих органiв ~не належить~:

сiм`яний канатик

#яєчко

сiм`явиносна протока

передмiхурова залоза


! До зовнiшнiх чоловiчих статевих органiв ~не належить~:

над`яєчко

#статевий член

калитка

сiм`яний канатик


! Піхвова оболонка яєчка має такі листки:

вісцеральний і парієтальний

#внутрішній та зовнішній

медіальний та латеральний

верхній і нижній


! Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка зрощений з:

внутрішньою сім'яною фасцією

#зовнішньою сім'яною фасцією

фасцією м`яза-пiдiймача яєчка

білковою оболонкою яєчка


! Вісцеральний листок піхвової оболонки яєчка зрощений з:

білковою оболонкою яєчка

#зовнішньою сім'яною фасцією

фасцією м`яза-пiдiймача яєчка

внутрішньою сім'яною фасцією


! До складу сiм`яного канатика входять:

сім'явиносна протока, яєчкова артерія, артерія сім'явиносної протоки, лозоподібне венозне сплетення, піхвовий відросток

#яєчкова артерiя і вена, сім'явиносна протока і простатична частина уретри

лозоподібне венозне сплетення, сім'явиносна і сім'явипорскувальна протока, піхвовий відросток

сім'явиносна протока, яєчкова артерія, внутрiшня сiм`яна фасцiя, виносні проточки яєчка


! Сiм`яний канатик розташований на рівні:

від яєчка до глибокого пахвинного кільця

#від яєчка до поверхневого пахвинного кільця

від яєчка до простатичної частини уретри

від поверхневого пахвинного кільця до перетинчастої частини уретри

Схожі:

Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз чоловічих статевих органів (N 51)" I. Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз чоловічих статевих органів"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз чоловічих статевих органів” призначається для застосування на 2-му та 3-му рівні (районні...
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconЗаняття 28. Анатомiя органiв сечової системи: нирки, сечоводи, сечовий міхур
Нирки розташовані: в поперековій ділянці біля задньої стінки живота в заочеревинному просторі
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconЗаняття 21. Органи травної системи. Анатомiя ротової порожнини

Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconЗаняття 24. Анатомiя тонкої I товстої кишки
В 12-палiй кишцi розрiзняють наступнi частини: верхню, низхiдну, горизонтальну, висхiдну
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconМетодичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення І трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування І профілактика
Визначення основних етіологічних і патогенетичних чинників фонових, передракових захворювань та злоякісних пухлин жіночих статевих...
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconЮ. М. Нечитайло методичнавказівк а до практичного заняття
Афо та методи клінічного обстеження органiв травлення у дiтей. Лабораторні та інструментальні методи дослідження
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconТестовий контроль. Зм заняття 16
Слизова оболонка мигдаликів, носа, глотки, гортані, очей, статевих органів, шкіра
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв icon№10: злоякісні новоутворення жіночих статевих
Широке розповсюдження злоякісних пухлин жіночих статевих органів посідає провідне місце в структурі онкогінекологічної патології...
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Перитонiт запалення парiєтальної та вiсцеральної очеревини, яке супроводжується як мiсцевими, так I загальними проявами, порушеннями...
Заняття 29. Анатомiя жiночих та чоловічих статевих органiв iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Перитонiт запалення парiєтальної та вiсцеральної очеревини, яке супроводжується як мiсцевими, так I загальними проявами, порушеннями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи