Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу icon

Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу
Скачати 204.06 Kb.
НазваЗаняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу
Дата16.08.2012
Розмір204.06 Kb.
ТипДокументи

Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу.

Анатомiя камер серця. Будова стінки серця. Клапанний апарат серця.

Топографія серця.


! Яка iз приведених характеристик ~не вiдноситься~ до серця?

парний орган

#непарний орган

центральний орган судинної системи

знаходиться в середньому середостiннi


! Яку форму має серце?

форму конуса

#форму куба

форму цилiндра

форму кулi


! Як спрямована поздовжня вiсь серця?

справа налiво, зверху вниз та ззаду наперед

#вертикально зверху донизу

горизонтально ззаду наперед

злiва направо, знизу вгору та спереду назад


! Куди спрямована верхiвка серця?

вниз, вперед і влiво

#вниз, вперед і вправо

вниз, назад та вліво

вгору, вперед та вліво


! Куди повернена основа серця?

вгору, назад і вправо

#вгору, вперед та вліво

вниз, назад і вправо

вертикально вгору


! Куди прилягає передня поверхня серця?

до груднини та ребер

#до діафрагми

до лiвої легенi

до тiл грудних хребцiв


! Куди прилягає нижня (задня) поверхня серця?

до дiафрагми

#до груднини та ребер

до лiвої легенi

до тiл грудних хребцiв


! Куди прилягають бiчнi поверхнi серця?

до легень

#до груднини та ребер

до дiафрагми

до тiл хребцiв


! Яку товщину має стiнка передсердь?

2 - 3 мм

#5 - 8 мм

12 - 15 мм

20 -25 мм


! Яку товщину має стiнка правого шлуночка?

7 - 8 мм

#2 - 3 мм

12 - 15 мм

20 - 25 мм


! Яку товщину має стiнка лiвого шлуночка?

15 мм

#8 мм

20 мм

2 - 3 мм


! Яку назву має внутрiшнiй шар стiнки серця?

ендокард

#слизова оболонка

мiокард

адвентицiальна оболонка


! Яку назву має середнiй шар стiнки серця?

мiокард

#перикард

ендокард

слизова оболонка


! Яку назву має зовнiшнiй шар стiнки серця?

епiкард

#адвентицiальна оболонка

мiокард

ендокард


!1 В якiй послiдовностi розташованi шари стiнки

серця (зсередини - назовнi)?

ендокард, мiокард, епiкард

#ендокард, епiкард, мiокард

епiкард, ендокард, мiокард

мiокард, епiкард, ендокард


! Що являє собою епiкард?

це вiсцеральний листок перикарду

#це парiєтальний листок перикарду

це зовнiшнi волокна мiокарду

це вiсцеральна плевра


! Що являє собою ендокард?

це внутрiшнiй шар стiнки серця, котрий вистеляє зсередини

його порожнину

#це середнiй шар стiнки серця, утворений посмугованими

м`язами

це зовнiшнiй шар стiнки серця

це серозна оболонка, що має вiсцеральний та парiєтальний

листки


! Що являє собою мiокард?

це середнiй шар стiнки серця, утворений серцевим

посмугованим м`язом

#це внутрiшнiй шар стінки серця, котрий вистеляє зсередини

його порожнину

це зовнiшнiй шар стiнки серця

це серозна оболонка, що має вiсцеральний та парiєтальний

листки


!1 Звiдки беруть початок м`язовi волокна передсердь

та шлуночкiв?

вiд фiброзних кiлець

#вiд верхiвки серця

вiд отворiв порожнистих вен

вiд отвору аорти


!1 Яка iз перерахованих камер серця має найтовщий

середнiй шар?

лiвий шлуночок

#правий шлуночок

лiве передсердя

праве передсердя


! Що по сутi являють собою волокнистi кiльця серця?

це складова частина сполучнотканинного («м`якого») скелету серця

#це елементи провiдної системи серця

це похiднi внутрiшньої оболонки серця

це похiднi зовнiшньої оболонки серця


! Де знаходяться волокнистi кiльця серця?

навколо передсердно-шлуночкових отворiв

#в товщi мiжшлуночокової перегородки

навколо отворiв легенвих вен

в дiлянцi верхiвки серця


!1 Якi iз перерахованих структур серця вiдносяться до сполучнотканинного

(«м`якого») скелету?

правий та лiвий волокнистi трикутники

#м`ясистi перекладки

сухожилковi струни

стулки клапанiв серця


!1 Яка iз перерахованих структур серця вiдноситься до сполучнотканинного

(«м`якого») скелету?

перетинчаста частина мiжшлуночокової перегородки

#м`язова частина мiжшлуночокової перегородки

межовий гребiнь

кант овальної ямки


!1 Які iз перерахованих структур серця ~не вiдносяться~ до

«м`якого» скелету?

м’язова частина міжшлуночкової перегородки

#перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки

праве та ліве фіброзні кільця

правий та лівий фіброзні трикутники


! Скiльки шарiв має мiокард передсердь?

два шари

#три шари

один шар

чотири шари


! Де розташованi коловi волокна мiокарду передсердь?

в глибокому шарі бiля отворів вен, що впадають в передсердя

#бiля волокнистих кiлець серця

в дiлянцi вушок передсердь

в товщi гребенястих м`язiв


!1 Що утворюють поздовжнi м`язовi волокна глибокого шару

мiокарду передсердь?

гребенястi м`язи

#сосочковi м`язи

м`ясистi трабекули

сухожилковi струни


!1 Який напрямок мають м`язовi волокна глибокого шару

мiокарду передсердь?

поздовжній і коловий

#поперечний

тільки поздовжній

тільки коловий


!1 Який напрямок мають м`язовi волокна поверхневого шару

мiокарду передсердь?

поперечний

#тільки поздовжній

тільки коловий

поздовжній і коловий


!1 Який шар мiокарду передсердь є спільним для обох передсердь?

поверхневий

#глибокий


!1 Який шар мiокарду передсердь є окремим для кожного передсердя?

глибокий

#поверхневий


! Скiльки шарiв має мiокард шлуночкiв?

три шари

#два шари

чотири шари

один суцiльний шар


! Де утворюється завиток серця?

на верхiвцi серця

#в дiлянцi лiвого вушка

в дiлянцi правого вушка

бiля основи серця


! Що по сутi являє собою завиток серця?

це перехiд зовнiшнього шару мiокарда шлуночкiв у внутрiшнiй

шар

#це коловi волокна середнього шару мiокарду шлуночкiв

це мiсце початку заднього сосочкового м`яза лiвого шлуночка

це мiсце початку переднього сосочкового м`яза лiвого

шлуночка


!1 Якi iз шарiв мiокарда шлуночкiв є спiльними для

правого та лiвого шлуночків?

зовнiшнiй та внутрiшнiй шар

#зовнiшнiй та середнiй шар

внутрiшнiй та середнiй шар

всi три шари


!1 Який із шарiв мiокарда шлуночкiв є окремим для правого та лiвого шлуночка?

середнiй (циркулярний) шар

#зовнiшнiй шар

внутрiшнiй шар

всi три шари


!1 Який напрямок мають м`язовi волокна поверхневого шару

мiокарду шлуночків?

косий

#поздовжній

поперечний

поздовжній і коловий


!1 Який напрямок мають м`язовi волокна середнього шару

мiокарду шлуночків?

поперечний

#поздовжній

косий

поздовжній і коловий


!1 Який напрямок мають м`язовi волокна глибокого шару

мiокарду шлуночків?

поздовжній

#косий

поперечний

поздовжній і коловий


! Де розташована вінцева борозна серця?

на межi мiж передсердями та шлуночками

#на заднiй поверхнi мiж шлуночками

на переднiй поверхнi мiж шлуночками

на заднiй поверхнi мiж передсердями


! Де розташована передня міжшлуночкова борозна?

на переднiй поверхнi серця мiж шлуночками

#на переднiй поверхнi серця мiж шлуночками та передсердями

на заднiй поверхнi серця мiж шлуночками

на заднiй поверхнi серця мiж шлуночками та передсердями


! Де розташована задня міжшлуночкова борозна?

на заднiй поверхнi серця мiж шлуночками

#на заднiiй поверхнi серця мiж шлуночками та передсердями

на переднiй поверхнi серця мiж шлуночками

на переднiй поверхнi серця мiж передсердями та шлуночками


! За рахунок якої камери серця утворена його передня стiнка?

переважно за рахунок правого шлуночка

#за рахунок правого передсердя

за рахунок лiвого передсердя

за рахунок лiвого шлуночка


! Яка камера серця утворює його задню стiнку?

переважно лiвий шлуночок

#правий шлуночок

лiве передсердя

праве передсердя


! Що з’єднує мiж собою вирізка верхівки серця?

передню та задню мiжшлуночковi борозни

#вiнцеву борозну i передню мiжшлуночкову борозну

вiнцеву борозну i задню мiжшлуночокову борозну

вiнцеву борозну i пограничну борозну


! Скiльки камер має серце людини?

4

#3

2

5


! Куди прямує кров iз правого передсердя?

в правий шлуночок

#в лiве передсердя

в нижню порожнисту вену

в верхню порожнисту вену


! Куди прямує кров iз правого шлуночка?

в легеневий стовбур

#в праве передсердя

в лiвий шлуночок

в аорту


! Куди прямує кров iз лiвого передсердя?

в лiвий шлуночок

#в легенвi вени

в праве передсердя

в легеневi артерiї


! Куди прямує кров iз лiвого шлуночка?

в аорту

#в лiве передсердя

в легенвий стовбур

в правий шлуночок


!1 Якi iз перерахованих кровоносних судин ~не вiдносяться~ до

судин малого кола кровообiгу?

верхня та нижня порожнистi вени

#легенвий стовбур та легеневi артерiї

мiкроциркуляторне русло легень

правi та лiвi легеневi вени


! Звiдки починається мале коло кровообiгу?

з правого шлуночка

#з лiвого шлуночка

з правого передсердя

з лiвого передсердя


!1 Яка iз перерахованих судин дає початок судинам малого

кола кровообiгу?

легенвий стовбур

#аорта

легенвi вени

верхня порожниста вена


! Де закiнчується мале коло кровообiгу?

в лiвому передсердi

#в правому передсердi

в лiвому шлуночку

в правому шлуночку


!1 Якi iз перерахованих судин закінчують мале коло кровообiгу?

легенвi вени

#леневi артерiї

легенвий стовбур

порожнистi вени


! По яких судинах ~не протiкає~ артерiальна кров?

легеневi артерiї

#аорта

права та лiва вiнцевi артерiї

праві та лiвi легеневi вени


! По яких судинах ~не протiкає~ венозна кров?

правi та лiвi легеневi вени

#легеневий стовбур

верхня та нижня порожнистi вени

права та лiва легеневі артерiї


! Звiдки починається легеневий стовбур?

вiд правого шлуночка

#вiд лiвого шлуночка

вiд дуги аорти

вiд правого передсердя


! Де проектується початок (отвiр) легеневого стовбура?

над мiсцем прикрiплення хряща III лiвого ребра до груднини

#в третьому мiжребер`ї злiва

в третьому мiжребер`ї справа

над мiсцем прикрiплення III правого ребра до груднини


!1 Що розташовується мiж розгалудженням легеневого стовбура

та дугою аорти?

артеріальна зв’язка

#венозна зв’язка

легенева зв’язка

ліве фіброзне кільце


! На якi гiлки розгалуджується лiва легенева артерiя?

на двi частковi гiлки

#на три частковi гiлки

на десять сегментарних гiлок

на п`ять сегментарних гiлок


! На якi гiлки розгалуджується права легенева артерiя?

на три частковi гiлки

#на двi частковi гiлки

на п`ять сегментарних гiлок

на десять сегментарних гiлок


! Звiдки починається велике коло кровообiгу?

з лiвого шлуночка

#з правого шлуночка

з лiвого передсердя

з правого передсердя


!1 Якi iз перерахованих кровоносних судин ~не вiдносяться~ до

судин великого кола кровообiгу?

легеневi вени

#верхня та нижня порожнистi вени

аорта та її гiлки

судини мiкроциркуляторного русла органiв


!1 Яка iз перерахованих кровоносних судин дає початок

судинам великого кола кровообiгу?

аорта

#легеневий стовбур

легеневi вени

порожнистi вени


! Де закiнчується велике коло кровообiгу?

в правому передсердi

#в правому шлуночку

в лiвому передсердi

в лiвому шлуночку


!1 Якi iз перерахованих судин закінчують велике коло кровообiгу?

верхня та нижня порожнистi вени

#легеневi вени

аорта

легеневi артерiї


!1 Яка функція відбувається на рівні великого кола кровообiгу?

внутрішнє дихання

#зовнішнє дихання

перетворення венозної крові на артеріальну


!1 Яка функція відбувається на рівні малого кола кровообiгу?

зовнішнє дихання

#внутрішнє дихання

перетворення артеріальної крові на венозну


!1 В яких камерах серця знаходиться артеріальна кров?

в лівому передсерді та лівому шлуночку

#в правому передсерді та правому шлуночку

в лівому та правому передсердях

в лівому та правому шлуночках


!1 В яких камерах серця знаходиться венозна кров?

в правому передсерді та правому шлуночку

#в лівому передсерді та лівому шлуночку

в лівому та правому передсердях

в лівому та правому шлуночках


! Де проходить верхня границя серця?

по лiнiї, що з`єднує верхнi краї хрящiв третiх ребер

#на рiвнi кута груднини

по лiнiї, що з`єднує центри ключично-груднинних суглобiв

по лiнiї, що з`єднує IV ребра


! Де проходить права границя серця?

на 2 см справа вiд груднини вiд III до V ребрових хрящiв

#по правому краю груднини

по серединнiй лiнiї груднини

доходить до правої середньоключичної лінії


! Де проектується верхiвка серця?

в V мiжребер`ї злiва 1 см досередини вiд середньоключичної лінії

#в III мiжребер`ї злiва

в V мiжребер`ї злiва на 1 см назовнi вiд середньоключичної лінії

бiля мечоподiбного вiдростка злiва


! Де проходить ліва границя серця?

вiд верхнього краю III лівого ребра по пригруднинній лінії до верхівки серця

#по лівому краю груднини

по серединнiй лiнiї груднини

доходить до лівої середньоключичної лінії


! Де проходить нижня границя серця?

вiд хряща правого V ребра до верхівки серця

#поперечно через кут груднини

поперечно через середину тіла груднини

між правою та лівою середньоключичними лініями на рівні V ребер


! Де вислуховується мітральний клапан серця?

на верхівці серця

#на рівні основи мечоподібного відростка груднини

справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку

зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку


! Де вислуховується тристулковий клапан серця?

на рівні основи мечоподібного відростка груднини

#на верхівці серця

справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку

зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку


! Де вислуховується клапан аорти?

справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку

#на верхівці серця

зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку

на рівні основи мечоподібного відростка груднини


! Де вислуховується клапан легеневого стовбура?

зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку

#на верхівці серця

справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку

на рівні основи мечоподібного відростка груднини


! В якому вiддiлi грудної порожнини розташоване серце?

в середньому середостiннi

#в верхному середостiннi

в задньому середостiннi

в передньому середостiннi


! Яку форму має праве передсердя?

форму куба

#форму конуса

форму цилiндра

форму кулi


! Як називається додаткова порожнина правого передсердя?

праве вушко

#пазуха порожнистих вен

овальна ямка

вінцевий сінус


! Що розташовується на межi правого та лiвого передсердя?

міжпередсердна перегородка

#міжшлуночкова перегородка

перегородкові сосочкоподібні м’язи

права та ліва півмісяцеві заслінки


!1 Який iз перерахованих отворiв ~не має~ вiдношення

до правого передсердя?

отвір легеневого стовбура

#отвір верхньої порожнистої вени

отвір нижньої порожнистої вени

oтвір вінцевої пазухи


! Що знаходиться на мiжпересереднiй перегородцi?

овальна ямка

#отвір верхньої порожнистої вени

отвір нижньої порожнистої вени

міжвенний горбок


! Коли функцiонує овальний отвiр серця?

в ембріональному перiодi розвитку

#на 1 роцi життя

у дорослих

у осiб похилого вiку


! Де знаходиться заслiнка нижньої порожнистої вени?

вздовж нижнього краю отвору нижньої порожнистої вени

#вздовж верхнього краю отвору нижньої порожнистої вени

вздовж нижнього краю отворів нижньої і верхньої порожнистих вен

навколо овальної ямки


! Чим окантована овальна ямка?

кантом овальної ямки

#краєм овальної ямки

борозною овальної ямки

заслінкою коронарного сінуса


!1 Як називається розширена дiлянка порожнини правого

передсердя?

пазуха порожнистих вен

#праве вушко

овальна ямка

вінцевий сінус


! Де знаходиться міжвенний горбок?

мiж отворами порожнистих вен в правому передсерді

#мiж отворами порожнистих вен в лівому передсерді

в порожнинi правого вушка

поруч з отвором вiнцевої пазухи


! Де знаходяться гребенясті м’язи?

на внутрiшнiй поверхнi правого і лівого вушка

#на мiжпередсереднiй перегородцi

мiж отворами порожнистих вен

поруч з отвором вiнцевої пазухи


!1 Що знаходиться на межi правого передсердя та правого

шлуночка?

правий передсердно-шлуночковий отвір

#межова борозна

отвір нижньої порожнистої вени

овальний отвір


! Де знаходиться oтвір вінцевої пазухи?

мiж правим передсердно-шлуночковим отвором та отвором нижньої порожнистої вени

#мiж отворами порожнистих вен

на мiжпередсереднiй перегородцi

мiж правим передсердям та правим шлуночком


! Чим прикривається отвір вінцевої пазухи?

заслінкою коронарного сінуса

#заслінкою нижньої порожнистої вени

перегородковою стулкою

кантом овальної ямки


! Яку форму має правий шлуночок?

трьохгранної пiрамiди

#форму кулi

форму куба

форму цилiндра


!1 Яку стiнку правого шлуночка утворює мiжшлуночкова

перегородка?

присередню (лiву)

#нижню

передню

бiчну (праву)


! Яку назву мають частини мiжшлуночкової перегородки?

перетинчаста та м’язова частини

#перегородкова та м’язова частини

півмісяцеві частини

овальна та м’язова частини


!1 Який iз перерахованих отворiв має вiдношення до

правого шлуночка?

правий передсердно-шлуночковий отвір

#лівий передсердно-шлуночковий отвір

отвір аорти

отвір нижньої порожнистої вени


!1 Який iз перерахованих отворiв має вiдношення до

правого шлуночка?

отвір легеневого стовбура

#oтвір коронарного сінуса

отвір верхньої порожнистої вени

oтвір аорти


!1 Як називається дiлянка правого шлуночка, де

бере початок легеневий стовбур?

артеріальний конус

#венозний конус

пазуха порожнистих вен

овальна ямка


!1 Яка iз перерахованих структур ~не вiдноситься~ до

правого передсердно-шлуночкового клапана?

передня півмісяцева заслінка

#передня стулка

задня стулка

перегородкова стулка


!1 До якої iз перерахованих структур серця фiксуються стулки

правого передсердно-шлуночкового клапана?

до правого фіброзного кільця

#до правого фіброзного трикутника

до м’ясистих перекладок

до перетинчастої частини міжшлуночкової перегородки


!2 Яка iз перерахованих структур серця запобiгає вивертанню

в порожнину передсердь стулок передсердно-шлуночкового

клапана при систолi шлуночкiв?

сухожилкові струни

#фіброзні кільця

Фіброзні трикутники

м’ясисті перекладки


! Мiж якими структурами серця натягнутi сухожилковi струни?

мiж вiльними краями стулок передсердно-шлуночкових клапанiв

та верхiвками сосочкових м`язiв

#мiж вiльними краями пiвмiсяцевих заслiнок та стiнками

аорти та легеневого стовбура

мiж вiльними краями стулок передсердно-шлуночкових клапанiв

та фiброзними кiльцями

мiж вiльними краями стулок стулкових клапанiв

та гребенястими м`язами


!1 Яка iз перерахованих структур серця ~не вiдноситься~ до

клапана легеневого стовбура?

задня півмісяцева заслінка

#права півмісяцева заслінка

передня півмісяцева заслінка

ліва півмісяцева заслінка


!1 Яка iз перерахованих структур серця сприяє бiльш щiльному

змиканню заслiнок клапана легеневого стовбура?

вузлики півмісяцевих заслінок

#м’ясисті перекладки

сухожилкові струни

фіброзні кільця


!1 Яку назву має простiр мiж стiнкою легеневого стовбура

та кожною iз пiвмiсяцевих заслiнок?

пазуха легеневого стовбура

#цибулина легеневого стовбура

отвір легеневого стовбура

lunulae valvarum semilunarum


! Яку форму має лiве передсердя?

форму неправильного куба

#форму зрiзаного конуса

форму кулi

форму трьохгранної пiрамiди


! Скiльки отворiв має лiве передсердя?

п`ять отворiв

#чотири отвори

три отвори

два отвори


!1 Якi iз перерахованих отворiв вiдносяться до лiвого

передсердя?

отвори легеневих вен

#правий передсердно-шлуночковий отвір

отвір легеневого стовбура

отвір аорти


!1 Який iз перерахованих отворiв вiдноситься до лiвого

передсердя?

лівий передсердно-шлуночковий отвір

#отвір легеневого стовбура

отвір аорти

oтвір вінцевої пазухи


!1 Яку назву має конусоподiбне розширення передньої стiнки

лiвого передсердя?

ліве вушко

#праве вушко

лівий сінус

ліва цибулина


! Яку форму має лiвий шлуночок?

форму конуса

#форму куба

форму кулi

форму трьохгранної пiрамiди


!1 Який iз перерахованих отворiв вiдноситься до

лiвого шлуночка?

лівий передсердно-шлуночковий отвір

#отвір легеневого стовбура

отвір нижньої порожнистої вени

oтвір вінцевої пазухи


! Скiльки отворiв має лiвий шлуночок?

два отвори

#п`ять отворiв

чотири отвори

три отвори


!1 Який iз перерахованих отворiв вiдноситься до

лiвого шлуночка?

отвір аорти

#oтвір верхньої порожнистої вени

правий передсердно-шлуночковий отвір

oтвір легеневого стовбура


! Який клапан закриває лiвий передсердно-шлуночковий отвiр?

мітральний

#тристулковий

клапан аорти

клапан легеневого стовбура


! Який клапан закриває отвір аорти?

клапан аорти

#мітральний

тристулковий

клапан легеневого стовбура


!1 Яка iз перерахованих структур серця ~не вiдноситься~ до

клапана аорти?

передня стулка

#права півмісяцева заслінка

ліва півмісяцева заслінка

задня півмісяцева заслінка


! Який клапан закриваї правий передсердно-шлуночковий отвiр?

valva tricuspidalis

#valva bicuspidalis

valva aortae

valva trunci pulmonalis


! Який клапан закриває отвiр легеневого стовбура?

клапан легеневого стовбура

#тристулковий клапан

мітральний клапан

клапан аорти


!1 Через який iз перерахованих отворiв протiкає артерiальна кров?

отвір аорти

#oтвір нижньої порожнистої вени

правий передсердно-шлуночковий отвір

oтвір легеневого стовбура


! Через який iз перерахованих отворiв протiкає венозна кров?

отвір вінцевої пазухи

#лівий передсердно-шлуночковий отвір

отвір аорти

oтвори легеневих вен


!1 Через якi iз перерахованих отворiв протiкає артерiальна

кров?

отвори легеневих вен

#oтвір нижньої порожнистої вени

отвір легеневого стовбура

oтвір вінцевої пазухи

Схожі:

Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconТематичний план практичних занять ІІ семестру
Зовнішня будова серця. Велике та мале коло кровообігу. Камери серця. Будова стінки серця
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconНавчальний посібник для студентів 2-го курсу з розділу "фізіологія серця та кровообігу"
Система кровообігу забезпечує обмін речовин між організмом та зовнішнім середовищем, підтримує сталість внутрішнього середовища організму....
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconСерця
Перикард. Судини великого кола кровообігу: топографія аорти, гілки дуги аорти. Загальна І внутрішня сонні артерії
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconТематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія системного кровообігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.»
Тема №1: «патофізіологія системного кровобігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.»
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconЗаняття 1 «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність»
Тема заняття №1: «недостатність кровообігу. Класифікація. Серцева недостатність.»
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами „Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола”
Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола” з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів...
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconBeachten Sie die Bildung der zusammengesetzten Substantive
Головним органом кровоносної системи є серце. Судини, які йдуть від серця називаються артеріями. Вени – судини, які несуть збагачену...
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconХлс це гіпертрофія і/або дилатація правого шлу-ночка (ПШ), що розвиваються внаслідок захворювань (за винятком серця), що уражають структуру або тільки функцію легенів
Б. Лаене-ком І вже понад 200 років привертає увагу вчених. Оскіль-ки органи дихання І кровообігу пов'язані між собою фізіологічними...
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconЗаняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта
Як називаються кiнцевi гiлки зовнішньої сонної артерії? поверхнева скронева та верхньощелепна артерії
Заняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу iconМихайло коцюбинський
«треба», які мене так утомили І не давали спати. Дарма, чи те «треба» мале, чи велике, — вагу те має, що кожен раз воно вимагає уваги,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи