Серця icon

Серця
Скачати 177.82 Kb.
НазваСерця
Дата16.08.2012
Розмір177.82 Kb.
ТипДокументи

Заняття 32. Кровопстачання та іннервація серця. Провiдна система серця.

Перикард. Судини великого кола кровообігу: топографія аорти,

гілки дуги аорти. Загальна і внутрішня сонні артерії.


!1 Яка iз перерахованих структур серця забезпечує

синхроннiсть скорочень мiокарду передсердь та шлуночкiв?

провiдна система серця

#м`який скелет серця

м`ясистi перекладки шлуночкiв

кровоноснi судини серця


! Яку функцiю виконує провiдна система серця?

регулює та координує скорочення м`яза серця

#забезпечує доставку артерiальної кровi до стiнки серця

забезпечує вiдведення венозної кровi вiд стiнки серця

являється м`яким скелетом серця


!1 Якi клiтини, в основному, входять до складу структур

провiдної системи серця?

атиповi кардiомiоцити з невеликою кiлькiстю мiофiбрил

#типовi кардiомiоцити з великою кiлькiстю

мiофiбрил

ендотелiальнi клiтини

мезотелiальнi клiтини


!1 Якi iз перерахованих структур серця ~не вiдносяться~ до

його провiдної системи?

правий та лiвий волокнистi трикутники

#синусно-передсердний вузол

передсердно-шлуночковий вузол

передсердно-шлуночковий пучок


!1 Якi iз перерахованих структур ~не вiдносяться~ до

провiдної системи серця?

праве та лiве волокнисті кiльця

#права та лiва нiжка передсердно-шлуночокового пучка

волокна Пуркiньє

передсердно-шлуночоковий пучок


! Яку назву має пазухо-передсердний вузол?

вузол Кис-Фляка

#вузол Ашофф-Тавара

пучок Гiса

волокна Пуркiньє


! Яку назву має передсердно-щлуночковий вузол?

вузол Ашофф-Тавара

#вузол Кис-Фляка

пучок Гiса

волокна Пуркiньє


! Яку назву має передсердно-шлуночковий пучок?

пучок Гiса

#вузол Ашофф-Тавара

вузол Кис-Фляка

волокна Пуркiньє


! Де розташований синусно-передсердний вузол?

в стiнцi правого передсердя мiж верхньою порожнистою веною

та правим вушком

#в стiнцi правого передсердя мiж правим вушком та нижньою

порожнистою веною

в стiнцi лiвого передсердя мiж правими та лiвими легеневими

венами

в товщi нижнього вiддiлу мiжпередсердної перегородки


! Де розташований передсердно-шлуночоковий вузол?

в товщi нижнього вiддiлу мiжпередсердної перегородки

#в стiнцi правого передсердя мiж верхньою порожнистою веною

та правим вушком

в товщi перетинчастої частини мiжшлуночокової перегородки

в товщi перегородкової стулки тристулкового клапана


! Яка структура провідної системи серця має назву «водій» серцевого ритму?

вузол Кис-Фляка

#вузол Ашофф-Тавара

пучок Гiса

волокна Пуркiньє


! Де розташований передсердно-шлуночоковий пучок?

в товщi мiжшлуночкової перегородки

#в стiнцi правого передсердя мiж верхньою порожнистою веною

та правим вушком

в товщi перегородкової стулки тристулкового клапана

в товщi нижнього вiддiлу мiжпередсердної перегородки


! Де розташовані волокна Пуркіньє?

в товщi мiокарду правого і лівого шлуночків

#в стiнцi правого та лівого передсердь

в товщi перегородкової стулки тристулкового клапана

в товщi нижнього вiддiлу мiжпередсердної перегородки


! Звiдки беруть початок вінцеві артерiї серця?

вiд правої та лівої пазух аорти

#вiд дуги аорти

вiд грудної аорти

вiд легеневого стовбура


!1 В яку фазу серцевого циклу артерiальна кров потрапляє в

коронарнi артерії і до міокарду?

при дiастолi шлуночкiв

#при систолi шлуночкiв

при дiастолi передсердь

при загальнiй паузi


!1 Яку iз перерахованих структур серця ~не кровопостачає~

права вiнцева артерiя?

передню стiнку правого шлуночка

#задню частину мiжшлуночкової перегородки

праве передсердя з вузлами провідної системи

задню стінку правого шлуночка


!1 Якi iз перерахованих структур серця кровопостачаються з

басейну правої вiнцевої артерiї?

вузли провiдної системи серця

#передня частина мiжшлуночкової перегородки

ліве передсердя

передня стiнка лiвого шлуночка


!1 Яка iз перерахованих структур серця ~не кровопостачається~

гiлками лiвої вiнцевої артерiї?

задня частина міжшлуночкової перегородки

#передня стінка лівого шлуночка

передня частина мiжшлуночокової перегородки

передня стiнка правого шлуночка


!1 Яка iз перерахованих структур серця кровопостачається iз

басейну лiвої вiнцевої артерiї?

передня стiнка правого шлуночка

#задня стінка правого шлуночка

задня частина мiжшлуночкової перегородки

вузли провiдної системи серця


! Як називаються гiлки лiвої вiнцевої артерiї?

передня міжшлуночкова та огинальна

#задня міжшлуночкова та огинальна

висхідна та низхідна

передня та задня міжшлуночкові


!1 Де розташований горизонтальний (поперечний) анастомоз мiж

гiлками лiвої та правої вiнцевих артерiй?

в вiнцевiй борознi серця

#в переднiй та заднiй мiжшлуночкових борознах

на верхiвцi серця

в товщi мiжшлуночкової перегородки


!1 Де розташований вертикальний (поздовжній) анастомоз мiж

гiлками лiвої та правої вiнцевих артерiй?

на верхівці серця

#в переднiй та заднiй мiжшлуночкових борознах

в товщi мiжшлуночкової перегородки

в вiнцевiй борознi серця


!1 Які гілки вінцевих артерій серця утворюють горизонтальний (поперечний) анастомоз?

огинальна гілка від лівої вінцевої артерії та права вінцева артерія

#передня міжшлуночкова гілка від лівої вінцевої артерії та задня міжшлуночкова гілка від правої вінцевої артерії

огинальна гілка від правої вінцевої артерії та ліва вінцева артерія

передня міжшлуночкова гілка від правої вінцевої артерії та задня міжшлуночкова гілка від лівої вінцевої артерії


!1 Які гілки вінцевих артерій серця утворюють вертикальний (поздовжній) анастомоз?

передня міжшлуночкова гілка від лівої вінцевої артерії та задня міжшлуночкова гілка від правої вінцевої артерії

#огинальна гілка від правої вінцевої артерії та ліва вінцева артерія

передня міжшлуночкова гілка від правої вінцевої артерії та задня міжшлуночкова гілка від лівої вінцевої артерії

огинальна гілка від лівої вінцевої артерії та права вінцева артерія


!1 Якi iз перерахованих вен серця ~не являються~ притоками

вінцевого сінуса?

найменші вени серця

#велика вена серця

середня вена серця

мала вена серця


!1 Якi iз перерахованих вен ~не являються~ притоками

вінцевого сінуса?

передні вени серця

#задня лівошлуночкова вена

коса вена лівого передсердя

мала вена серця


!1 Вінцевий сінус розташований:

на задній поверхні серця в вінцевій борозні

#на передній поверхні серця в вінцевій борозні

в задній міжшлуночковій борозні

в передній міжшлуночковій борозні


!1 Вінцевий сінус впадає:

в праве передсердя

#в ліве передсердя

в правий шлуночок

в лівий шлуночок


!1 Велика вена серця розташована:

в передній міжшлуночковій борозні

#на передній поверхні серця в вінцевій борозні

в задній міжшлуночковій борозні

на задній поверхні серця в вінцевій борозні


!1 Середня вена серця розташована:

в задній міжшлуночковій борозні

#на передній поверхні серця в вінцевій борозні

в передній міжшлуночковій борозні

на задній поверхні серця в вінцевій борозні


!1 Мала вена серця розташована:

в правій частині вінцевої борозни

#в лівій частині вінцевої борозни

в передній міжшлуночковій борозні

в задній міжшлуночковій борозні


!1 Передні вени серця відкриваються:

в праве передсердя

#в ліве передсердя

в правий шлуночок

в лівий шлуночок


!1 Найменші вени серця відкриваються:

в праве передсердя і правий шлуночок

#в ліве передсердя і лівий шлуночок

в лівий і правий шлуночки

в ліве і праве передсердя


!1 Якi iз перерахованих нервiв ~не приймають~ участi

в iннервацiї серця?

соматичнi руховi

#чутливi

вегетативнi симпатичнi

вегетативнi парасимпатичнi


!1 Як впливають на дiяльнiсть серця симпатичнi

нервовi волокна?

прискорюють ритм та розширюють коронарнi судини

#сповiльнюють ритм та звужують коронарнi судини

серцевий ритм та просвiт коронарних судин не змiнюються

прискорюють ритм та звужують коронарнi судини


!1 Як впливають на дiяльнiсть серця парасимпатичнi

нервовi волокна?

сповiльнюють ритм та звужують коронарнi судини

#прискорюють ритм та розширюють коронарнi судини

серцевий ритм та просвiт коронарних судин залишається

без змiн

сповiльнюють ритм та розширюють коронарнi судини


! Яку назву має навколосерцева сумка?

перикард

#епiкард

мiокард

ендокард


! Скiльки шарiв має перикард?

2 шари (фiброзний та серозний)

#3 шари (м`язовий, фiброзний та серозний)

4 шари (м`язовий, ендотелiальний, фiброзний та серозний)

1 шар (тiльки фiброзний)


!1 Де вiдбувається перехiд вiсцеральної пластинки серозного

перикарду в парiєтальну?

в дiлянцi основи серця на адвентицiї його великих судин

#на верхiвцi серця

в дiлянцi вiнцевої борозни серця

в дiлянцi передньої та задньої мiжшлуночкових борозн


! Яку назву мають закутки порожнини перикарда?

поперечна та коса пазухи перикарда

#поперечна та вертикальна пазухи перикарда

права та ліва косі пазухи перикарда

передня та задня пазухи перикарда


!1 Який iз перерахованих вiддiлiв ~не вiдноситься~ до фіброзного

перикарда?

аортальний

#груднинно-реберний

дiафрагмовий

середостiнний (правий та лiвий)


!1 В порожнині перикарду міститься:

серозна рідина

#лімфа

венозна кров

артеріальна кров


! Яка iз перерахованих ознак ~не вiдноситься~ до аорти?

- це венозна судина

#- це судина великого кола кровообiгу

- це непарна судина

- це найбiльша артерiальна судина


! Який iз перерахованих вiддiлiв ~не вiдноситься~ до аорти?

тазовий вiддiл

#висхiдна частина

дуга аорти

низхiдна частина


! З якої камери серця виходить аорта?

з лiвого шлуночка

#з правого шлуночка

з лiвого передсердя

з правого передсердя


! Яку назву має розширення початкового вiддiлу аорти?

цибулина аорти

#біфуркація аорти

коронарний синус

стеноз аорти


!1 Якi iз перерахованих судин вiдходять вiд аорти в дiлянцi

аортальних синусiв?

права та ліва коронарні артерії

#велика вена серця

права та ліва загальні сонні артерії

вінцевий синус


!1 На які відділи поділяється низхідна аорта?

на грудний та черевний

#на черевний та тазовий

на висхідний відділ та дугу

на шийний, грудний та черевний відділи


!1 Через яку частину діафрагми проходить низхідна аорта?

поперекову

#реброву

груднинну

сухожилковий центр


! Де розташована черевна частина аорти?

в позаочеревинному просторі

#в середньому середостiннi

в порожнині малого тазу

в задньому середостiннi


! Де розташована грудна частина аорти?

в задньому середостiннi

#в середньому середостiннi

в передньому середостiннi

в верхньому середостiннi


!1 На якому рiвнi висхiдна частина аорти переходить в

дугу аорти?

справа вiд груднини на рiвнi II ребрового хряща

#справа вiд груднини на рiвнi III ребрового хряща

злiва вiд груднини на рiвнi II ребрового хряща

злiва вiд груднини на рiвнi III ребрового хряща


!1 Що розташовано в дiлянцi отвора аорти при її виходi з

лiвого шлуночка?

клапан аорти

#двостулковий клапан

тристулковий клапан

перешийок аорти


!1 Яку назву мають порожнини, що утворюються мiж стiнкою

аорти та півмісяцевими заслiнками клапана аорти?

синуси аорти

#закутки аорти

щiлина аорти

лiйка аорти


!1 На якому рiвнi дуга аорти переходить в низхiдну

частину аорти?

на рiвнi тiла IV грудного хребця

#на рiвнi аортального розтвору дiафрагми

на рiвнi тiла VІ грудного хребця

на рiвнi V грудного хребця


!1 Яку назву має звужена частина аорти в мiсцi переходу її

дуги в грудну частину?

перешийок аорти

#цибулина аорти

синус аорти

лiйка аорти


!1 Яка iз перерахованих артерiальних судин ~не вiдходить~

вiд дуги аорти?

права підключична артерія

#ліва підключична артерія

плечоголовний стовбур

ліва загальна сонна артерія


!1 Що з`єднує вiгнуту пiвкружнiсть дуги аорти та

легеневий стовбур?

артеріальна зв’язка

#венозна зв’язка

легенева зв’язка

груднинно-осердні зв’язки


! На якому рiвнi знаходиться низхiдна частина аорти?

на рiвні IV грудного - IV поперекового хребців

#на рiвні IV грудного - I крижового хребцiв

на рiвні II грудного - V поперекового хребцiв

на рiвні IV грудного - II поперекового хребців


!1 На якому рiвнi аорта розгалуджується на свої кiнцевi

гiлки?

на рiвнi IV поперекового хребця

#на рiвнi IV грудного хребця

на рiвнi ХII грудного хребця

на рiвнi V поперекового хребця


! Яку назву мають кiнцевi гiлки низхiдної аорти?

права та ліва загальні клубові артерії

#внутрішня та зовнішня клубові артерії

права та ліва загальні сонні артерії

верхня та нижня брижові артерії


!1 Яку назву має мiсце розгалудження аорти на свої

кiнцевi гiлки?

біфуркація аорти

#цибулина аорти

синус аорти

перешийок аорти


! Дуга аорти перекидається через:

лівий головний бронх

#правий головний бронх

легеневий стовбур

праву плечоголовну вену


! На якi артерiї подiляється плечоголовний стовбур?

на праву загальну сонну артерію та праву підключичну артерію

#на ліву загальну сонну артерію та ліву підключичну артерію

на праву зовнішню сонну артерію та праву внутрішню сонну артерію

на праву та ліву підключичні артерії


!1 На якому рiвнi плечоголовний стовбур розгалуджується

на свої кiнцевi гiлки?

на рiвнi правого груднинно-ключичного суглобу

#на рiвнi II правого ребрового хряща

на рiвнi лiвого груднинно-ключичного суглобу

на рiвнi II лівого мiжребрового промiжку


! Звiдки вiдходить права загальна сонна артерiя?

вiд плечоголовного стовбура

#безпосередньо вiд дуги аорти

вiд правого аортального синуса

вiд щито-шийного стовбура


! Звiдки вiдходить лiва загальна сонна артерiя?

безпосередньо вiд дуги аорти

#вiд плечоголовного стовбура

вiд лiвого синуса аорти

вiд щито-шийного стовбура


! Назвіть гілки дуги аорти справа наліво:

плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна артерія, ліва підключична артерія

#плечоголовний стовбур, права загальна сонна артерія, права підключична артерія

ліва загальна сонна артерія, ліва підключична артерія, плечоголовний стовбур

ліва підключична артерія, ліва загальна сонна артерія, плечоголовний стовбур


! Загальна сонна артерiя розташована:

в ділянці шиї в сонному трикутнику

#в ділянці шиї в латеральному трикутнику

в середньому середостінні

в ділянці голови в защелепній ямці


! В складі судинно-нервового пучка шиї загальна сонна артерiя розташована:

медіально від внутрішньої яремної вени і блукаючого нерва

#латерально від блукаючого нерва

спереду від внутрішньої яремної вени

ззаду від внутрішньої яремної вени і блукаючого нерва


! На якi судини розгалуджується загальна сонна артерія?

на зовнішню та внутрішню сонні артерії

#на зовнішню сонну та підключичну артерії

на внутрішню сонну та лицеву артерії

на верхню та нижню щитоподібні артерії


!1 На якому рiвнi загальна сонна артерiя розгалуджується

на свої кiнцевi гiлки?

на рiвнi верхнього краю щитоподiбного хряща

#на рiвнi кута нижньої щелепи

на рiвнi нижнього краю щитоподiбного хряща

на рiвнi I-го хряща трахеї


!1 Що розташовано в дiлянцi бiфуркацiї загальної

сонної артерiї?

сонна пазуха та сонний клубочок

#вінцева пазуха та гілки язико-глоткового нерва

печериста пазуха та сонний клубочок

сонна пазуха та верхня цибулина


! Що кровопостачає внутрішня сонна артерія?

головний мозок та орган зору

#довгастий мозок та орган слуху

мозочок та орган рiвноваги

оболонки головного мозку


!1 Якi iз перерахованих частин ~не вiдносяться~ до

внутрiшньої сонної артерiї?

грудна та шийна

#шийна та кам’яниста

печериста та мозкова

шийна та мозкова


! Як внутрішня сонна артерія проникає в порожнину черепа?

через сонний канал скроневої кiстки

#через соскоподібний канал скроневої кiстки

через лицевий канал скроневої кiстки

через великий отвір основи черепа


!1 Назвіть частини внутрiшньої сонної артерії в правильному порядку:

шийна,кам’яниста,печериста, мозкова

#шийна, кам’яниста, мозкова, печериста

печериста, мозкова, кам’яниста, шийна

шийна, мозкова, печериста, кам’яниста


!1 Які частини внутрiшньої сонної артерії не дають гілок?

шийна та печериста

#шийна та кам’яниста

печериста та мозкова

мозкова та кам’яниста


!1 Назвіть гілки мозкової частини внутрiшньої сонної артерії:

очна, передня мозкова, середня мозкова, задня сполучна та передня артерія судинного сплетення

#очна, передня та задня мозкові, передня та задня артерії судинного сплетення

передня, задня та середня мозкові, передня та задня сполучні артерії

центральна артерія сітківки, сльозова, передня та середня мозкові артерії


!1 До гілок мозкової частини внутрішньої сонної артерії ~не вiдноситься~ :

задня мозкова артерія

#передня мозкова артерія

очна артерія

передня артерія судинного сплетення


! Як проникає в орбiту очна артерія?

через зоровий канал

#через верхню очноямкову щілину

через задній решітчастий отвір

через нижню очноямкову щілину


!1 Якi iз перерахованих артерiй являються гiлками очної артерії?

центральна артерія сітківки і дорсальна артерія носа

#задні війкові артерії і задня сполучна артерія

сльозова артерія та передня артерія судинного сплетення

передні війкові артерії та передня сполучна артерія


!1 Якi iз перерахованих артерiй ~не являються~ гiлками очної артерії?

передня та задня сполучні артерії

#передні та задні решітчасті артерії

передні та задні війкові артерії

надблокова артерія та дорсальна артерія носа


!1 Назвіть анастомоз між правою і лівою передніми мозковими артеріями:

передня сполучна артерія

#задня сполучна артерія

передні решітчасті артерії

передні війкові артерії


!1 Дорсальна артерія носа анастомозує з:

кутовою артерією з системи зовнішньої сонної артерії

#передньою сполучною артерією з системи внутрішньої сонної артерії

хребтовою артерією з системи підключичної артерії

верхньощелепною з системи зовнішньої сонної артерії


!1 Яка артерiя формує своїми кiнцевими гiлками судинні сплетення бічного та ІІІ шлуночків головного мозку?

передня артерія судинного сплетення

#передня мозкова артерія

передня сполучна артерія

середня мозкова артерія


!1 Центральна артерія сітківки є гілкою:

очної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

мозкової частини внутрішньої сонної артерії


!1 Задні та передні війкові артерії є гілками:

очної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

мозкової частини внутрішньої сонної артерії


!1 Сльозова артерія є гілкою:

очної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

мозкової частини внутрішньої сонної артерії


!1 Передні та задні решітчасті артерії є гілками:

очної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

мозкової частини внутрішньої сонної артерії


!1 Дорсальна артерія носа є гілкою:

очної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

мозкової частини внутрішньої сонної артерії


!1 Передня мозкова артерія є гілкою:

мозкової частини внутрішньої сонної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

очної артерії


!1 Середня мозкова артерія є гілкою:

мозкової частини внутрішньої сонної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

очної артерії


!1 Задня сполучна артерія є гілкою:

мозкової частини внутрішньої сонної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

очної артерії


!1 Передня артерія судинного сплетення є гілкою:

мозкової частини внутрішньої сонної артерії

#кам’янистої частини внутрішньої сонної артерії

печеристої частини внутрішньої сонної артерії

очної артерії

Схожі:

Серця iconТематичний план практичних занять ІІ семестру
Зовнішня будова серця. Велике та мале коло кровообігу. Камери серця. Будова стінки серця
Серця iconПрограма при поранені серця. Тріада симптомів поранення серця
Чому слід об’єднувати в єдиний процес клініко-діагностичну та лікувально-хірургічну програму при пораненні серця?
Серця iconТематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія системного кровообігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.»
Тема №1: «патофізіологія системного кровобігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.»
Серця iconБілетна програма диференційованого заліку з реаніматології
Діагностика форми зупинки серця, підготовка електрокардіологічної апаратури до роботи із хворим (електрокардіоскоп, електрокардіограф),...
Серця iconМіграція водія ритму
При огляді: виражена блідість шкірних покривів, задишка, пульсація яремних вен. Границі серця в межах норми. Тони серця ясні, чсс-170...
Серця iconДонецький національний медичний унiверситет iм. М. Горького «Ішемiчна хвороба серця. Стенокардiя»
«Ішемiчна хвороба серця. Стенокардiя» Методичнi вказiвки для студентiв 5 курса для самостійної підготовки до практичних занять на...
Серця iconМетодичні вказівки до вивчення теми «вади серця» для студентів 5 курсу
...
Серця iconBeachten Sie die Bildung der zusammengesetzten Substantive
Головним органом кровоносної системи є серце. Судини, які йдуть від серця називаються артеріями. Вени – судини, які несуть збагачену...
Серця iconДеякі функції серця при синдромі плеврального випоту І. Д. Дужий*, д мед н., проф.; П. О. Павлюк**, к мед н
Разом з цим відомо, що кількість хворих, у яких легеневі та позалегеневі процеси супроводжуються синдромом плеврального випоту (спв),...
Серця iconВагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях: захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Серця iconВагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях: захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи