Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта icon

Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта
Скачати 185.37 Kb.
НазваЗаняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта
Дата16.08.2012
Розмір185.37 Kb.
ТипДокументи

Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта.


! Звiдки вiдходить зовнішня сонна артерія?

вiд загальної сонної артерії

#безпосередньо вiд дуги аорти

вiд плечоголовного стовбура

вiд внутрішньої сонної артерії


! Через який трикутник шиї проходить зовнішня сонна артерія?

через сонний трикутник

#через піднижньощелепний трикутник

через трикутник Пирогова

через лопатково-трапецієподібний трикутник


! Як називаються кiнцевi гiлки зовнішньої сонної артерії?

поверхнева скронева та верхньощелепна артерії

#верхня щитоподібна та нижня щитоподібна артерії

язикова та лицева артерії

потилична та висхідна глоткова артерії


!1 На якому рiвнi зовнішня сонна артерія розгалуджується на свої

кiнцевi гiлки?

на рiвнi шийки нижньої щелепи

#на рiвнi кута нижньої щелепи

на рiвнi пiд`язикової кiстки

на рiвнi верхнього краю щитоподібного хряща


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до

групи переднiх гiлок зовнішньої сонної артерії?

потилична артерія

#верхня щитоподібна артерія

язикова артерія

лицева артерія


!1 Яка iз перерахованих артерiй вiдноситься до

групи заднiх гiлок зовнішньої сонної артерії?

задня вушна артерія

#поверхнева скронева артерія

верхньощелепна артерія

висхідна глоткова артерія


! Як називається середня гiлка зовнiшньої сонної артерiї?

висхідна глоткова артерія

#поверхнева скронева артерія

верхня гортанна артерія

висхідна піднебінна артерія


!1 Яка iз перерахованих гiлок вiдходить вiд верхньої щитоподібної артерії?

верхня гортанна артерія

#висхідна піднебінна артерія

висхідна глоткова артерія

шило-соскоподібна артерія


!1 Яка iз перерахованих структур ~не кровопостачається~

гiлками верхньої щитоподiбної артерiї?

пiднижньощелепна слинна залоза

#щитоподiбна залоза

слизова оболонка гортанi

м`язи гортанi


!1 На якому рiвнi вiдходить вiд зовнiшньої сонної

артерiї язикова артерія?

на рiвнi великих рогів під'язикової кістки

#на рiвнi кута нижньої щелепи

на рiвнi шийки нижньої щелепи

на рiвнi верхнього краю щитоподібного хряща


! Через який трикутник шиї проходить язикова артерія?

через трикутник Пирогова

#через сонний трикутник

через лопатково-трахейний трикутник

через підборідний трикутник


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~ гiлкою язикової артерії?

залозисті гілки

#під'язикова артерія

глибока артерія язика

артерія спинки язика


!1 Язикова артерія кровопостачає:

під'язикову слинну залозу

#піднижньощелепну слинну залозу

м'яке піднебіння і піднебінний мигдалик

під'язикову кістку і груднинно-ключично-соскоподібний м'яз


! Яка артерiя кровопостачає пiд`язикову слинну залозу?

під'язикова артерія

#артерія спинки язика

глибока артерія язика

підпідборідна артерія


! Яка артерiя кровопостачає привушну слинну залозу?

поверхнева скронева артерія

#низхідна піднебінна артерія

глибока вушна артерія

лицева артерія


! Клино-піднебінна артерiя кровопостачає:

слизову оболонку порожнини носа

#слизову оболонку порожнини рота

глотку і слухову трубу

жувальні м'язи


! Гілки якої артерiї кровопостачають жувальні м'язи?

гілки ІІ відділу верхньощелепної артерії

#гілки ІІІ відділу верхньощелепної артерії

гілки І відділу верхньощелепної артерії

гілки лицевої артерії


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдходить~ вiд лицевої

артерiї?

під'язикова артерія

#висхідна піднебінна артерія

підпідборідна артерія

кутова артерія


! Яку залозу пронизує стовбур лицевої артерiї?

піднижньощелепну

#під'язикову

привушну

щитоподібну


!1 Назвіть кінцеву гілку лицевої артерії:

кутова артерія

#висхідна піднебінна артерія

підпідборідна артерія

верхня і нижня губні артерії


! Яка артерiя кровопостачає пiднижньощелепну слинну залозу?

лицева артерія

#верхня щитоподібна артерія

глибока артерія язика

підпідборідна артерія


!1 З гілками якої артерiї анастомозує кутова артерія в дiлянцi

присереднього кута ока?

очної артерії

#висхідної глоткової артерії

язикової артерії

верхньощелепної артерії


! Що кровопостачає висхідна піднебінна артерія?

м`яке пiднебiння

#тверде пiднебiння

корiнь язика

верхiвку язика


!1 Яка iз перерахованих артерiй вiдноситься до групи заднiх гiлок зовнішньої сонної артерії?

потилична артерія

#верхньощелепна артерія

кутова артерія

задня верхня коміркова артерія


!1 Яка дiлянка шкiри голови ~не кровопостачаться~ гiлками

задньої вушної артерiї?

скронева дiлянка

#дiлянка соскоподiбного вiдростка

дiлянка вушної раковини

потилична дiлянка


!1 Яка iз перерахованих артерiй являється безпосереднiм

продовженням стовбура зовнішньої сонної артерії?

поверхнева скронева артерія

#верхньощелепна артерія

висхідна піднебінна артерія

висхідна глоткова артерія


!1 Яка iз перерахованих гiлок вiдходить вiд

поверхневої скроневої артерії?

поперечна артерія лиця

#середня оболонна артерія

потилична артерія

клино-піднебінна артерія


!1 На які кінцеві гiлки поділяється поверхнева скронева артерія?

на лобову та тім'яну гілки

#на поперечну артерію лиця та гілки привушної залози

на тім'яну та потиличну гілки

на передню та задню барабанні артерії


!1 Де розташований І вiддiл верхньощелепної артерiї?

позаду шийки нижньої щелепи

#в підскроневій ямці

в крило-піднебінній ямці

в крилоподiбному каналі


!1 Де розташований ІІ вiддiл верхньощелепної артерiї?

в підскроневій ямці

#в крило-піднебінній ямці

в крилоподiбному каналі

позаду шийки нижньої щелепи


!1 Де розташований ІІІ вiддiл верхньощелепної артерiї?

в крило-піднебінній ямці

#в крилоподiбному каналі

позаду шийки нижньої щелепи

в підскроневій ямці


!2 Яка iз перерахованих гiлок верхньощелепної

артерiї вiдходить вiд неї в межах І вiддiлу?

нижня коміркова артерія

#задня верхня коміркова артерія

низхідна піднебінна артерія

висхідна піднебінна артерія


!1 Яка iз перерахованих артерiй вiдходить вiд

верхньощелепної артерiї в її І вiддiлi?

середня оболонна артерія

#жувальна артерія

щічна артерія

клино-піднебінна артерія


! Як середня оболонна артерія проникає в порожнину черепа?

через остистий отвір

#через овальний отвір

через рваний отвір

через яремний отвір


! Де проходить нижня коміркова артерія?

в каналі нижньої щелепи

#в підочноямковому каналі

в великому піднебінному каналі

в крилоподібному каналі


!1 Яка iз перерахованих артерій вiдходить вiд

середньої оболонної артерії?

верхня барабанна артерія

#передня барабанна артерія

нижня барабанна артерія

задня барабанна артерія


!2 Яка iз перерахованих гiлок верхньощелепної

артерiї вiдходить вiд неї в ІІІ вiддiлi?

підочноямкова артерія

#задня верхня коміркова артерія

нижня коміркова артерія

глибока вушна артерія


! Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдходить~ вiд

верхньощелепної артерiї в її ІІІ вiддiлi?

глибока вушна артерія

#підочноямкова артерія

клино-піднебінна артерія

низхідна піднебінна артерія


! Де проходить підочноямкова артерія?

в підочноямковому каналі

#в каналі нижньої щелепи

в крилоподібному каналі

в великому піднебінному каналі


!2 Яка артерія кровопостачає зуби нижньої щелепи?

нижня коміркова артерія

#задня верхня коміркова артерія

низхідна піднебінна артерія

висхідна піднебінна артерія


!2 Які артерії кровопостачають зуби верхньої щелепи?

задня верхня коміркова і підочноямкова артерії

#задня верхня коміркова і низхідна піднебінна артерії

висхідна піднебінна і нижня коміркова артерії

нижня коміркова і клино-піднебінна артерії


! Звiдки починається права пiдключична артерiя?

вiд плечоголовного стовбура

#вiд дуги аорти

вiд висхiдної частини аорти

вiд легеневого стовбура


! Звiдки починається лiва пiдключична артерiя?

вiд дуги аорти

#вiд плечоголовного стовбура

вiд висхiдної частини аорти

вiд легеневого стовбура


! Як підключична артерія виходить з грудної порожнини?

через верхню апертуру грудної клiтки

#через перший мiжребровий промiжок

через другий мiжребровий промiжок

через мiждрабинчастий простiр


! Де знаходиться мiждрабинчастий простiр?

мiж переднiм та середнім драбинчастими м`язами

#мiж середнiм та заднiм драбинчастими м`язами

спереду переднього драбинчастого м`яза

позаду заднього драбинчастого м`яза


! Де знаходиться перший вiддiл підключичної артерії?

до входження артерiї в мiждрабинчастий простiр

#в мiждрабинчастому просторі

по виходi iз мiждрабинчастого простору

в переддрабинчастому просторі


! Де знаходиться другий вiддiл підключичної артерії?

в мiждрабинчастому просторі

#до входження артерії в мiждрабинчастий простiр

в переддрабинчастому просторі

по виходi iз мiждрабинчастого простору


! Де знаходиться третiй вiддiл підключичної артерії?

по виходi iз мiждрабинчастого простору

#в мiждрабинчастому просторі

в переддрабинчастому просторі

до входження в мiждрабинчастий простiр


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до гiлок

першого вiддiлу пiдключичної артерiї?

поперечна артерія шиї

#хребтова артерія

внутрішня грудна артерія

щито-шийний стовбур


!1 Яка з перерахованих гiлок пiдключичної артерiї вiдходить

в її другому вiддiлi?

реброво-шийний стовбур

#внутрішня грудна артерія

поперечна артерія шиї

щито-шийний стовбур


!1 Яка з перерахованих гiлок пiдключичної артерiї вiдходить

в її третьому вiддiлi?

поперечна артерія шиї

#реброво-шийний стовбур

хребтова артерія

внутрішня грудна артерія


!1 На якому рiвнi вiд пiдключичної артерiї

вiдходить хребтова артерія?

на рiвнi VII шийного хребця

#на рiвнi I грудного хребця

на рiвнi VI шийного хребця

на рiвнi груднинно-ключичного суглобу


! Скiлькi вiддiлiв видiляють по ходу хребтової артерії?

чотири

#три

два

шiсть


! Який вiддiл ~не вiдноситься~ до хребтової артерiї?

мозковий

#передхребтовий

поперечний

внутрішньо-черепний


!1 Який iз перерахованих вiддiлiв вiдноситься

до хребтової артерії?

внутрішньо-черепний

#кам’янистий

печеристий

мозковий


! Де розташована передхребтова частина хребтової артерiї?

від початку артерії до її входу в поперечний отвір VI шийного хребця

#у поперечних отворах VI-II шийних хребців

в борозні хребтової артерії атланта

в міждрабинчастому просторі


! Де розташована поперечна частина хребтової артерії?

у поперечних отворах VI-II шийних хребців

#в борозні хребтової артерії атланта

в міждрабинчастому просторі

від початку артерії до її входу в поперечний отвір VI шийного хребця


! Де розташована атлантова частина хребтової артерії?

в борозні хребтової артерії атланта

#в міждрабинчастому просторі

від початку артерії до її входу в поперечний отвір VI шийного хребця

у поперечних отворах VI-II шийних хребців


! Як проникає хребтова артерія в порожнину черепа?

через великий отвір

#через яремний отвір

через сонний канал

через рваний отвір


!1 Якi із перерахованих гiлок хребтової артерiї вiдходять

вiд її поперечної частини?

спинномозкові і м’язові гілки

#задня спинномозкова артерія

передня спинномозкова артерія

задня мозкова артерія


!1 Які iз перерахованих гiлок хребтової артерії відходять від іі внутрiшньочерепної частини?

передня і задня спинномозкові артерії

#спинномозкові і м’язові гілки

верхня мозочкова артерія

задня мозкова артерія


!1 Яка iз перерахованих артерiй утворилася в результатi

сполучення правої та лiвої хребтових артерiй?

основна артерія

#задня з’єднувальна артерія

задня мозкова артерія

передня з’єднувальна артерія


!1 Яка iз перерахованих гiлок основної артерiї заходить у

внутрiшнiй слуховий хiд?

артерії лабіринту внутрішнього вуха

#задня мозкова артерія

верхня мозочкові артерія

артерія середнього мозку


!1 Якi з перерахованих артерiй є результатом

розгалудження основної артерiї?

права та лiва задні мозкові артерії

#права та ліва задні з’єднувальні артерії

права та лiва середні мозкові артерії

права та лiва передні спинномозкові артерії


!1 Якi iз перерахованих артерiй сполучають

задні з’єднувальні артерії?

внутрішню сонну артерію і задню мозкову артерію

#внутрішню сонну артерію і передню мозкову артерію

внутрішню сонну артерію і основну артерію

внутрішню сонну артерію і хребтову артерію


!2 Яка iз перерахованих артерiй ~не приймає~ участi

в утвореннi заднього вiддiлу артерiального кола

великого мозку?

передня з’єднувальна артерія

#права і ліва задні мозкові артерії

основна артерія

права і ліва задні з’єднувальні артерії


!2 Яка iз перерахованих артерiй ~не приймає~ участi

в утвореннi переднiх вiддiлiв артерiального кола

великого мозку?

основна артерія

#передня з’єднувальна артерія

права і ліва внутрішні сонні артерії

права і ліва передні мозкові артерії


!2 Яку назву має артерiальне коло великого мозку?

Вілізієве

#Боталове

Захарченко

Тебезієве


! Де розташована внутрішня грудна артерія?

на заднiй поверхнi хрящiв I - VII ребер

#на заднiй поверхнi груднини

на переднiй поверхнi головок I - VII ребер

на переднiй поверхнi хрящiв I - VII ребер


!1 Де розгалуджується внутрішня грудна артерія на свої

кiнцевi гiлки?

пiд нижнiм краєм VII ребра

#на рiвнi хряща VI ребра

на рiвнi хряща V ребра

пiд нижнiм краєм VIII ребра


!1 Якi iз перерахованих артерiй є кiнцевими

гiлками внутрішньої грудної артерії?

верхня надчеревна та м’язово-діафрагмова артерії

#осердно-діафрагмова та верхня надчеревна артерії

верхня та нижня надчеревні артерії

передні міжреброві гілки (І-VI)


!1 Якi iз перерахованих артерiй є гiлками м’язово-діафрагмової артерії?

передні міжреброві гілки (VIІ-XI)

#осердно-діафрагмова та верхня надчеревна артерії

верхня та нижня надчеревні артерії

передні міжреброві гілки (І-VI)


!1 Від внутрішньої грудної артерії відходять такі бічні гілки:

осердно-діафрагмова артерія, передні міжреброві гілки (І-VI), гілки загруднинної залози, бронхові гілки, гілки молочної залози та пронизні гілки

#осердно-діафрагмова та нижня надчеревна артерії

верхня та нижня надчеревні артерії, передні міжреброві гілки (І-VI)

нижня щитоподібна, висхідна шийна та надлопаткова артерії


! На якому рiвнi від підключичної артерії вiдходить щито-шийний стовбур?

на рiвнi присереднього краю переднього драбинчастого м’язу

#на рiвнi бiчного краю переднього драбинчастого м’язу

в мiждрабинчастому просторi

бiля бiчного краю I ребра


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не є~ гiлкою

щито-шийного стовбура?

глибока шийна артерія

#нижня щитоподібна артерія

висхідна шийна артерія

надлопаткова артерія


! Звiдки вiдходить нижня гортанна артерія?

вiд нижньої щитоподібної артерії

#безпосередньо вiд щито-шийного стовбура

вiд глибокої шийної артерії

вiд внутрішньої грудної артерії


!1 Яка iз перерахованих гiлок щито-шийного стовбура приймає

участь в утвореннi артерiального кола лопатки?

надлопаткова артерія

#нижня щитоподібна артерія

поверхнева шийна артерія

висхідна шийна артерія


!1 Яка iз перерахованих гiлок щито-шийного стовбура приймає

участь у кровопостачаннi гортані, глотки, стравоходу і трахеї?

нижня щитоподібна артерія

#надлопаткова артерія

поверхнева шийна артерія

висхідна шийна артерія


! На якому рiвнi від підключичної артерії вiдходить реброво-шийний стовбур?

в мiждрабинчастому просторi

#бiля присереднього краю переднього драбинчастого м’язу

бiля бiчного краю переднього драбинчастого м’язу

на рiвнi бiчного краю I ребра


! На якому рiвнi від підключичної артерії вiдходить поперечна артерія шиї?

бiля бiчного краю переднього драбинчастого м’язу

#в мiждрабинчастому просторi

бiля присереднього краю переднього драбинчастого м’язу

на рiвнi I мiжребрового промiжку


!1 Які гілки відходять від реброво-шийного стовбура?

глибока шийна і найвища міжреброва артерії

#нижня щитоподібна та поперечна артерія шиї

глибока та поверхнева шийні артерії

надлопаткова та найвища міжреброва артерії


!1 Глибокі м’язи шиї кровопостачає:

глибока шийна артерія

#поперечна артерія шиї

поверхнева шийна артерія

найвища міжреброва артерія


!1 Найвища міжреброва артерія кровопостачає:

задні відділи І і ІІ міжребрових проміжків

#передні відділи І і ІІ міжребрових проміжків

поверхневі м’язи шиї

глибокі м’язи шиї


! Яку назву мають гiлки грудної частини аорти?

парiєтальнi та вiсцеральнi

#переднi та заднi

поверхневi та глибокi

бiчнi та присереднi


!1 В якому місці грудна частина низхiдної аорти переходить

в її черевну частину?

на рiвнi ХII грудного хребця через аортальний розтвір діафрагми

#на рiвнi Х грудного хребця через аортальний розтвір діафрагми

на рiвнi ХIІ грудного хребця через сухожилковий центр діафрагми

на рiвнi I поперекового хребця через стравохідний отвір діафрагми


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до

парiєтальних гiлок грудної аорти?

середостінні гілки

#верхні діафрагмові артерії

задні міжреброві артерії

підреброва артерія


!2 Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти прямують до

поперекової частини дiафрагми та до плеври, що її

покриває?

верхні діафрагмові артерії

#задні міжреброві артерії

підреброва артерія

середостінні гілки


!1 Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти проходять

в мiжребрових промiжках?

задні міжреброві артерії (III - XII)

#верхні діафрагмові артерії

середостінні гілки

передні міжреброві артерії (III - XII)


!2 Якi iз перерахованих гiлок (вiд басейну задніх міжребрових артерій) приймають участь у кровопостачаннi спинного мозку та його оболонок?

спинномозкові гілки

#спинні гілки

осердні гілки

верхні діафрагмові артерії


!1 Що кровопостачають спинні гілки вiд задніх міжребрових артерій?

аутохтоннi м`язи спини та шкiру спини

#мiжребровi м`язи та шкiру грудей

м`язи та шкiру передньої стiнки живота

дiафрагму


! Як називають XII пару заднiх мiжребрових артерiй від грудної аорти?

підреброві артерії

#верхні діафрагмові артерії

нижні діафрагмові артерії

осердно-діафрагмові артерії


!1 Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до

вiсцеральних гiлок грудної аорти?

підреброві артерії

#бронхові гілки

стравохідні гілки

осердні гілки


!1 Якi iз перерахованих артерiй вiдносяться до вiсцеральних

гiлок грудної аорти?

середостінні гілки

#задні міжреброві артерії

верхні діафрагмові артерії

спинні і спинномозкові гілки


!1 Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти анастомозують

з гiлками нижньої щитоподiбної артерiї?

верхні стравохідні артерії

#бронхові гілки

спинні гілки

нижні стравохідні артерії


!1 Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти анастомозують

з гiлками внутрішньої грудної артерії в міжребрових проміжках?

задні міжреброві артерії (I - VIII)

#бронхові гілки

стравохідні гілки

осердні гілки


!1 Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти кровопостачають

легенi?

бронхові гілки

#середостінні гілки

осердні гілки

стравохідні гілки


!1 В якiй послiдовностi розташованi компоненти мiжребрового

судинно-нервового пучка (зверху-донизу)?

вена, артерiя, нерв

#артерiя, нерв, вена

нерв, вена, артерія

артерiя, вена, нерв


!1 Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти кровопостачають

перикард?

осердні гілки

#середостінні гілки

бронхові гілки

стравохідні гілки

Схожі:

Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconЗаняття 36. Артерії нижньої кінцівки
Куди потрапляє стегнова артерiя, вийшовши на стегно? в клубово-гребінну І передню стегнову борозни
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconЗаняття 31. Зовнiшня будова серця. Велике та мале кола кровообігу

Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconЗаняття 34. Черевна аорта. Артерiї таза
Яка iз перерахованих артерiй вiдходить вiд аорти в дiлянцi аортального розтвору дiафрагми?
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconТеоретичні питання до модулю №3 “Грудна, серцева, ендокринна хірургія, основи трансплантації легень, серця”

Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconПерелік тестових завдань та ситуаційних задач для підсумкового контролю по модулю 2, змістовному модулю 3 «Грудна, серцева, ендокринна хірургія, основи трансплантації легень,
Перелік тестових завдань та ситуаційних задач для підсумкового контролю по модулю 2, змістовному модулю 3 «Грудна, серцева, ендокринна...
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconЗаняття 1 Вид заняття – групове заняття Кількість годин 2 год
Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconЗаняття 2 «Загальна нозологія: загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез» Заняття 3 «Патогенна дія факторів зовнішнього середовища: іонізуюче випромінювання, механічний фактор, барометричний тиск»
Заняття Предмет і завдання патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень.Історичні етапи формування патофізіології
Заняття 33. Зовнiшня сонна артерiя. Пiдключична артерiя. Грудна аорта iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи